Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Jensen, Jens Trane
Født : C.1775 i Mosbjerg
Død : 12.FEB.1857 i Østerklit i Tversted
Stilling : Husmand
Beskrevet i Vendsyssel Årbog 1983: Da bonden malkede den blå ko, s.92.
Måske no.59 i 1787 Mosbjerg, 14 år og vogterdreng.
Par:
Gift: 27.APR.1804 i Bindslev 3) den 29de Mart mældte sig til Ægteskab Karlen Jens Jensen tienende Gaard-
manden Heyle Olufsen i Ejaas og Pigen Kiersten Larsdatter Laus Lausensdatter
ved Ledet i Aarskoven tienende Christen Pedersen Gaardmand i Ejaas - Forlovere
Forlovere bemte Gaardmænd Christen Pedersen i Ejaas og Laus Lausen ved Ledet i
Aarskoven.
almindelig Bededag bleve de i Bindslev Kirke copulerede.

Fælle:
Larsdatter, Kirsten
Født : 1773 i Åskoven i Bindslev
Døbt : 05.SEP.1773 i Bindslev
Død : 16.DEC.1847 i Østerklit i Tversted
Faddere: Anna Christensdatter af Skoven, Anna Christensdatter af Stensbeck,
Jørgen Madsen af Skoven, Søren Nielsen af Skoven, Mads Møller af Stensbeck.
Kilde: Hanne Vinter Henriksen
Måske identisk med #451.
To børn: Jens Christian *1806 og Kirsten Marie *1812 og +1861 Råbjerg.
Forældre:
Fader: Larsen, Lars Led
Moder: Christensdatter, Kirsten

Tilbage til startsiden

Jensen, Pos
Født : 1725 i Sindal
Døbt : 22.APR.1725 i Sindal
Død : 1784 i Ågård i Bindslev
Begravet : 23.MAY.1784 i Bindslev
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
p.163: Porse Jacob Jensen, søn af Jens Nielsen og Margrethe Thomasdatter.
dend 23de May Pos Jensen af Aagaard 64 Aar
Par:
Gift: F.1774
Fælle:
_____, _____
Født : C.1740
Børn:
Posdatter, Anne
Født : 1774 i Hejselbæk i Bindslev
Døbt : 23.MAY.1774 i Bindslev
Faddere: Karen Christensdatter af NB, Sesel Christensdatter af Hejselbeck,
Jens Jensen af Hedegaard, Lars Christensen af Hejselbeck.

Tilbage til startsiden

Povelsen, Christian
Født : C.1740
Stilling : Murmester
Par:
Gift: 10.DEC.1779 i Mygdal Skov, begge Forlovere.
Cop: d 10de Decem i Mygdahl Kirkke.
d 16 Apriil Trolovet Muurmester Sr Christian Pouelsen Mygdahl af Kaabersholdt
SkovHuus, og Jonfrue Anna Kirstine Ramme af Bindslev DegneBoelig, Monsieur
Wintter af Bierbye Præstegaard og Christen Christensen Graverholdt i Asdahl ->

Fælle:
Ramme, Anne Kirstine Knudsdatter
Født : C.1750
Forældre:
Fader: Olufsen, Knud Ramme
Moder: Andersdatter, Mette Marie Kolding

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Laurits
Født : 1694 i Åskoven i Bindslev
Døbt : 16.SEP.1694 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
Dna 15 p: Trin: Lauritz Lauritzens barn i Aarskoven Lauritz.
Test: Christen Pederss i Trmk, Niels Hellgess ibid, Peder Thomiss i Stensbech
Kiersten Lauritzdr i Biergegd, Maren Thomisdr i Trmk.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane224.
Slægtsbog for efterkommere efter Søren Pedersen (Smed) etc. Fredericia 1976.
1739: Nævnt i skolemandtal.
Forældre:
Fader: Lauritsen, Laurits
Moder: Thomasdatter, Johanne
Par:
Gift: 30.NOV.1721 i Bindslev d.30 Novembr. blefv Laurits Lauritsen og Maren Povelsd: af Synner Bintzlef
copuleret.
Trolovere Anders Thomisen og [Iver] Pedersen.
d 8 July blef Lauritz Lauritzen og Maren Povelsdatter af Synder Bintzlef
trolovet, forlovere Anders Thomisen og [I]ver Pedersen.

Fælle:
Povelsdatter, Maren
Født : 1698 i Sønder Bindslev i Bindslev
Død : 1769 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.JAN.1770 i Bindslev
Jeg kan ikke finde denne * i KB
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane225.
Slægtsbog for efterkommere efter Søren Pedersen (Smed) etc. Fredericia 1976.
Forældre:
Fader: Pedersen, Povel Hjulmand
Moder: Nielsdatter, Johanne
Børn:
Larsen, Thomas
Larsen, Lars Led
Larsdatter, Johanne
Født : 1733 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 25.OCT.1733 i Bindslev
Død : F.1735 i Bindslev
Dom: 21 p: Trinit: døbt Lars Larsøns Barn i SB Kaldet Johanne.
Test: Peder Povelsøn, Thomas Larsøn, Christ: Iverss Smid, Johanne Jensdatt:
Inger Larsdatt:
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. p.163.
Larsdatter, Johanne
Født : 1735 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 18.SEP.1735 i Bindslev
Dom: 15 p: Trinit: døbt Lars Larsøns Barn i S:B: Kaldet Johanne.
Test: Thomas Larsøn, Jens Andersøn, Thomas Smid, Christ: Kurve Mands Hustrue,
Johanne Christensdatter i Mogensbech.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. p.163.
Larsen, Povel
Larsen, Søren

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Laurits
Født : C.1670 i Åskoven i Bindslev
Død : 1740 i Sønder Bindslev i Bindslev
Stilling : Gårdfæster, Skræder
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane448.
Slægtsbog for efterkommere efter Søren Pedersen (Smed) etc. Fredericia 1976.
Fæster under Eskær.
Par:
Gift: 29.SEP.1692 i Bindslev Fest: Mich: Lauritz Lauritz Aarskov [Tærsker?]
og Johanne Thomisdaatter
2: p: Trin: Lauritz Lauritzen og Johanne Thomisd: trol:
Forlovere: Niels i Biergegrd og Christen Jens i SB.

Fælle:
Thomasdatter, Johanne
Født : C.1670
Død : 1735 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 27.NOV.1735 i Bindslev
Dom: 1ma Adventus Sep: Johanne Thomasd: i S:B:
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane449.
Slægtsbog for efterkommere efter Søren Pedersen (Smed) etc. Fredericia 1976.
Barn uden for ægteskab med Christen Bagge i januar 1690: Else.
Børn:
Larsen, Thomas
Født : 1693 i Bindslev
Død : F.1698
gæt
Lauritsen, Laurits
Larsdatter, Maren
Født : 1697 i Bindslev
Larsen, Thomas
Larsdatter, Elle
Født : 1701 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 05.MAY.1701 i Bindslev

Tilbage til startsiden

Hansen, Niels
Født : 1763 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 24.JUL.1763 i Bindslev
Død : 1801
Begravet : 11.JAN.1801 i Asdal
Stilling : Gårdfæster
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Ved trolovelse ladefoged på herregården Kjærgård i Tornby sgn.,efter giftermål
gårdfæster i Hesthaugen i Asdal. [Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.]
Søn Hans Nielsen, dbt. 20.dec.1799. Ejer af den østre Ejaasgaard.
Forældre:
Fader: Christensen, Hans Podemester
Moder: Nielsdatter, Karen
Par:
Gift: 28.DEC.1798 i Asdal? Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.

Fælle:
Pedersdatter, Else
Født : 1775
Døbt : 03.SEP.1775
Død : 17.APR.1849
Datter af gårdfæster Peder jensen og Kirsten Jensdatter, Wadsager i Kjøbsted
i Tornby sogn.
Senere gift med Søren Jensen fra Tornby, 1.dec.1801. Døde som aftægtskone i
Hesthaugen. [Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.]

Tilbage til startsiden

Nielsen, Søren Poel
Født : 1697 i Bragholt i Bindslev
Døbt : 07.MAR.1697 i Bindslev
Død : 1762 i Bjerregård i Bindslev
Begravet : 14.NOV.1762 i Bindslev
Stilling : Gårdmand
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Dna Oculi. Niels Poels Barn i Bragholt. Søren. T.Christen Jenss i SB. Christen
Thomiss i Eyaas. Christen Christenss ibid: Thomass h: i Eyaas. Anne Jensdr:
ibid:
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. siger begravet 19.nov.
d 14 Novembr Sep: Søren Povel af S:B.
Gårdmand i Bjerregård under Eskær.
Forældre:
Fader: Christensen, Niels Poel
Moder: _____, _____
Par:
Gift: F.1732
Fælle:
Bertelsdatter, Anne
Født : C.1700
Død : 31.MAR.1741 i Bjerregård i Bindslev
Begravet : 1741 i Bindslev
Navnet er ikke chekket.
Langfredag døde Søren Poels Hustr: i S:B:
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Børn:
Sørensen, Bertel
Født : 1732 i Bjerregård i Bindslev
Døbt : 07.SEP.1732 i Bindslev
d: 7de Sept: døbt Søfren Paals Barn i Bierreg: Kaldet Berthel. Test: Hans
Pederss, Niels Thomss, Christ: Iverss, Karen Larsdatter og Maren Povelsdatter;
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Sørensen, Niels
Født : 1734
Døbt : 02.NOV.1734 i Bindslev
Sørensen, Jens Poel
Sørensdatter, Karen
Født : 1740
Døbt : 03.JUL.1740 i Bindslev

Tilbage til startsiden

Jensen, Christen
Født : 1741 i Kabbeltved i Mygdal
Døbt : 17.SEP.1741 i Mygdal
Død : 23.APR.1820 i Grøntved i Mygdal
Begravet : 30.APR.1820 i Mygdal
Stilling : Gårdmand
Johannes Lomholt (b_lomhol.zip)
Henriette Idestrup
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 32.
Forældre Jens Christensen og Margrethe Larsdatter.
Gårdmand i Grøntved, fæster under Stensbæk ved fæstebrev af 25/1 1770, og
købte gården til selveje i 1804. [JLomholt]
1787: Stor Grøntved i Mygdal, halvgårdsbeboer, 46 år.
Forældre:
Fader: Christensen, Jens
Moder: Lauritsdatter, Margrethe
Par:
Gift: 1770 i Bindslev Og Mygdal iflg. IGI.
d 26 Janr trolovet Christen Jensen af Kaueltvig og Anna Marie AndreasDaatter
af NB. Forloverne Jens Christensen af Kaueltvig. Christen Nielsen af Knauen.

Fælle:
Andreasdatter, Anne Marie
Født : 28.DEC.1748 i Bindslev
Døbt : 28.DEC.1748 i Bindslev
Død : 21.SEP.1835 i Mygdal
Begravet : 04.OCT.1835 i Mygdal
d:28 Dec: [Er] Andre Molsøns barn fød og ved daaben kaldet ANNE MARIE.
Test= Christ= Lyckeg= hust: Christ= Mols= Senior et Jun: Peder Mols:
Christ: Mols:Datter af Ejaas.
Johannes Lomholt (b_lomhol.zip)
Henriette Idestrup
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 33.
1787: 38 år.
Forældre:
Fader: Christensen, Andreas Molsen
Moder: Pedersdatter, Maren
Børn:
Christensdatter, Inger
Født : 1770 i Store Grøntved i Mygdal
Døbt : 1770 i Mygdal
Christensen, Christen
Født : 1772 i Store Grøntved i Mygdal
Døbt : 1772 i Mygdal
Christensdatter, Anne Marie
Christensen, Jens
Christensdatter, Maren
Christensdatter, Anne
Født : 1780 i Store Grøntved i Mygdal
Døbt : 1780 i Mygdal
Christensdatter, Else
Født : 1782 i Store Grøntved i Mygdal
Døbt : 1782 i Mygdal
Christensen, Andreas
Christensen, Jeppe
Født : 1787 i Store Grøntved i Mygdal
Døbt : 1787 i Mygdal
Faddere: Christen Knaurs hustru, Helle Thomasdatter i Hoven, Christen Degne-
boel, Lars Rødemølle, Christen Jensen Kaueltved.
Christensdatter, Kirsten
Født : 1790 i Mygdal
Døbt : 1790 i Mygdal
Død : 1791
1790, 5te.søndag.eft.trinit. Christen Jensen Store Grøntved og Anne Marie
Andreasdatter 1 datter Kirsten. Test: Karen Christensdatter af Lykkegaard,
Kirsten Andreasdatter af Mygdal, Niels og Christen Ulslev, Michel Kabbeltved.
Christensdatter, Kirsten
Født : 1792 i Store Grøntved i Mygdal
Døbt : 1792 i Mygdal
Christensdatter, Else Marie
Født : 1795 i Store Grøntved i Mygdal
Døbt : 1795 i Mygdal

Tilbage til startsiden

_____, _____
Født : C.1670
Par:
Fælle:
Nielsdatter, Kirsten Bragholt
Født : 1675 i Bragholt i Bindslev
Død : 1710 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 10.MAR.1710 i Bindslev
d 10 Martis blev Kiersten Nielsdaatter Bragholdtz begraved aff Synder Bindtz-
leff i hendis Alders 36 Aar.
Forældre:
Fader: Christensen, Niels Poel
Moder: _____, _____
Børn:
_____, Anne
Født : 1708 i Bindslev
Døbt : 26.AUG.1708 i Bindslev
Død : 1709 i Bindslev
Begravet : 11.SEP.1709 i Bindslev
Dominica duodecima d 26 Aug: Døbt begge Kiersten Nielsdatter Bragholdtz uægte
Børn ): Anne og Johanne,
Testes Jens Clausen, Lauridtz Chrestophers og Thomas
Pedersen Lyckegaard, Mette Chrestensdaatter i S:B: og Karen Jensdaatter i
Moensbech, Kiersten [Amme] og Anne Nielsdatter I Synder bindtzleff.
d 11 Sept: begraved Kiersten Bragholdtis uægte Barn Anne Ald 1 Aar.
_____, Johanne
Født : 1708 i Bindslev
Døbt : 26.AUG.1708 i Bindslev
Død : 1709 i Bindslev
Begravet : 09.MAY.1709 i Bindslev
d 9. Maji begraved Kiersten Bragholdtis barn ): Johanne Alders 8 Maneder.
BINDSLEV *KB 1708:
Dominica duodecima d 26 Aug: Døbt begge Kiersten Nielsdatter Bragholdtz uægte
Børn ): Anne og Johanne, Testes Jens Clausen, Lauridtz Chrestophers og Thomas
Pedersen Lyckegaard, Mette Chrestensdaatter i S:B: og Karen Jensdaatter i
Moensbech, Kiersten, [Enner] og Anne Nielsdatter I Synder bindtzleff.

Tilbage til startsiden

Jensen, Christen Poel
Født : C.1610
Stilling : Fæstegårdmand
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane480.
Sammen med broderen Peder fæstebonde under Eskær.
Matr.1662: Egåa 14 tdr. 1 skp. 1 fjk. 1 alb. og brugtes af Christen Pool og
Peder Pools enke, Dorthe Andersdatter. 1668: To gårde med 6 tdr. 4 skp. og
6 tdr. 4 skp. 3 fjk. og brugtes af Thomas og Jens Christensen (sønner?).
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Par:
Gift: F.1650
Fælle:
Madsdatter, Anne
Født : C.1610
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane481.
Børn:
Christensdatter, Maren Poel
Christensen, Jens
Født : C.1650
Ifølge skatteliste fra 1660.
1688: Fæster af Egås under Eskær?
Christensen, Niels Poel
Christensdatter, Sophie
Født : C.1655
Ifølge skatteliste fra 1660.
Christensdatter, Anne
Født : C.1655
Ifølge skatteliste fra 1660.

Tilbage til startsiden

Sundbye, Christen
Født : C.1630
Død : F.1688
Stilling : Gårdfæster
G17/1 Odden Jordebog f.1688 og 1692 melder om Christen Sundbyes enke.
VAndersen mener c.1730.
G17/1 Odden Jordebog f.1688: under Stensbæk. Angiver hans enke også i 1692.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane452.
Sundbygården 5-5-2-0.
Par:
Gift: C.1655
Fælle:
_____, _____
Født : C.1630
G17/1 Odden Jordebog f.1688 og 1692: under Stensbæk.
CFSkat jan.1700.
Landgilde 1688 under Fussingø [J.Jacobsen s.33]
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane453.
Opgivelse om død 1720 passer ikke. Der står Ifver Sneches?? hustrue.
Børn:
Christensen, Svend Sundbye
Christensen, Jens Sundbye
Christensen, Anders Sundbye
Født : C.1665
nævnes dette år.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.?
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
CFSkat sommer 1710: af en pige, Maren Nielsdatter.
Christensdatter, Else Sundbye
Christensen, Christen Sundbye
Christensdatter, Anne Sundbye

Tilbage til startsiden

Povelsen, Peder
Født : 1703 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 01.JUL.1703 i Bindslev
Død : 1784 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 15.FEB.1784 i Bindslev
Dna 4ta p. Trin: d 1 julij blev Poel Hiulmands Søn i S:B: Peder døbt. Testes:
Laust Pederss Biill Iver Pederss i NB: Jens Chrestenss I S:B: Kiersten Ibs-
datter, og Anne Jensdaatter i Bierregaard.
Anno 1784 d 15de February EnkeM: Peder Povelsen af S:B: 80 Aar
Forældre:
Fader: Pedersen, Povel Hjulmand
Moder: Nielsdatter, Johanne
Par:
Gift: 02.DEC.1725 i Bindslev d 2 D: Viede Peder Povelsen og Maren Lauritzd:

Fælle:
Lauritsdatter, Maren
Død : 1770 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 29.APR.1770 i Bindslev
d 29 April sept: Maren Lars Daatter ibidem.
Børn:
Pedersdatter, Karen
Født : 1736 i Bindslev
Døbt : 23.DEC.1736 i Bindslev
Dom: 4ta Adventus Døbt Peder Povelsøns barn Kaldet Karen, Test: Lars Larsøns
hustrue, Jens Paal, Lars Pedersøn, Jens Ovss, Maren Nielsdatt.

Tilbage til startsiden

Povelsen, Niels
Født : 1705 i Bindslev
Døbt : 25.OCT.1705 i Bindslev
Død : 1778 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 05.APR.1778 i Bindslev
Domica 20. post Trin: d 25 Oct: døbt Poel Hiulmands Søn ): Niels: Testes
Lauridtz Biil, Ivr Pedersen I NB Søfren Chrestenss I Øster Tuersted, Zidsel
Christensdatter, Kiersten Nielsdatter.
d 5 April sept: Niels Povelsen af SB 76 Aar
Forældre:
Fader: Pedersen, Povel Hjulmand
Moder: Nielsdatter, Johanne
Par:
Gift: 30.NOV.1727 i Bindslev d 30 Nov: Niels Povelsen og Else Nielsd i S.B. cop:

Fælle:
Nielsdatter, Else
Født : C.1705
Død : 1756 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 15.AUG.1756 i Bindslev
d: 15 Augusti Sep: Else Nielsdatter af S:B:
Født 1691 af Niels Ollesen?
Børn:
Nielsdatter, Anne
Født : 1729 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 10.OCT.1729 i Bindslev
d: 10 Oct: døbt Niels Povelsøns barn i S:B: Kaldet Anne. Test: Jens Nielsøn,
Peder Povelsøn, Hans Povelsøn, Maren Povelsdatter, Else Pedersdatter

Tilbage til startsiden

Povelsen, Hans
Født : 1710 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 10.DEC.1710 i Bindslev
Død : 1772 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 08.MAR.1772 i Bindslev
Onsdag d 10. Decemb: døbt Poel Hiulmands Søn aff Synder Bindtzleff ): Hans:
Testes: Peder Clausen i Biergegaard, Lauridtz Biil og Jens Chrestensen,Zidtzel
Chrestensdaatter I Nørbindtzleff og Karen Lauridtzdaatter i Heyselbech.
d 8tende Marty sept Hans Povelsen i SB
Børn iflg. Ira J.Lund: Christen (#128), Johanna *1734, Johanne *8.apr.1736,
Ellen (#184), Jens * 11.dec.1740, Anne 7.aug.1746, Maren *1749, Kirsten
2.okt.1757.
Forældre:
Fader: Pedersen, Povel Hjulmand
Moder: Nielsdatter, Johanne
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1700
Børn:
Hansen, Christen
Hansdatter, Ellen

Tilbage til startsiden

Larsen, Thomas
Født : 1698 i Bindslev
Død : 1772 i Søndergård i Bindslev
Begravet : 08.NOV.1772 i Bindslev
d 8 November sept: Thomas Larsen i SB
1773: Nævnt som fæster (af Søndergård) på 3-7-2-0.
Muligvis er de to personer ikke identiske.
Forældre:
Fader: Lauritsen, Laurits
Moder: Thomasdatter, Johanne
Par:
Fælle:
Michelsdatter, Maren
Født : 1713
Død : 29.JAN.1783 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 02.FEB.1783 i Bindslev
Skifte Stensbæk.
d 2den Febr .... og Enke Maren MichelsDaatter af S:B: 70 Aar
1783: Alle børn døde. En datter-datter Mette Christensdatter, 15, hos Jens
Christensen i Kaueltved i Mygdal.

Tilbage til startsiden

Mortensen, Laurits
Født : 1643
Død : 1704 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 11.JAN.1704 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
d 11. jan: Fredagen begravet Laust Mortenss i HejSelbech: 61 Aar.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane426 og 458.
Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.
Ane 92.
1688: Fæster i Øster Hejselbæk under Baggesvogn. Hartkorn 6-1-0-2.
I skifte Odden (1713)ef.Maren Thomasdatter, tidl. g.m. Søren Mortensen, kræver
sønnen Morten Sørensen (i kongens tjeneste) sine 23 rdl, som er Laurits Morten
sen betroet ifølge skiftebrev af 23.nov.1687.
Sommer 1700: en voksen datter Anna hjemme.
Søn Jens Lauritsen i Lykkegård? Anders Lauritsen i Togholdt? Johanne?
Par:
Gift: C.1675
Fælle:
_____, Karen
Født : 1643
Død : 1726 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 19.DEC.1726 i Bindslev
d 19 D Begr: Morten Lauritzens Moder i hessel=beck: ald: 83 aar.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane427 og 459.
1664: Øster Hejselbæk beboet af Thomas Nielsen (hendes far?). Hartkorn 5-6-2-2
med landgilde 4 tdr. byg, 1 pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 4 tdr. gæsterihavre,
1 gås og to høns.
[Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.]
Børn:
Lauritsdatter, Anne
Lauritsen, Morten
Lauritsdatter, Karen
Lauritsen, Thomas
Født : 1683 i Hejselbæk i Bindslev?
Død : 1757 i Togholt i Sindal
Skifte 20.jul.1739.
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.277.
Hustru Else Andersdatter drev i to år efter mandens død gården.

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Morten
Født : C.1680 i Hejselbæk i Bindslev
Død : 1739 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 21.JUN.1739 i Bindslev
Øster Hejselbæk
Skifte Baggesvogn: 20.jul.1739.
Dom: 4ta post Trint: Sep: Morten Larsøn i Hesselbeck
CFSkat vinter 1710: En pige. Sommer 1710: samme pige Karen Lauritsdatter.
(NB her fejlagtigt kaldr Lauritz Mortenss).
Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.
Ane 46.
Skifte 20.jul.1739. Baggesvogn.
Medunderskriver af nevøen Christen Jensens fæstebrev i 1728 i Sindallund.
Fæster af Øster Hejselbæk, hartkorn 6-1-2-1.
Skifte 20.jul.1739. Baggesvogn. Aktiver 164 rdl. Passiver 224 rdl.
1739: Nævnt i skolemandtal.
Forældre:
Fader: Mortensen, Laurits
Moder: _____, Karen
Par:
Gift: C.1725 Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.

Fælle:
Andersdatter, Elle
Født : 1702 i Stabæk i Uggerby
Død : 1740 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 28.OCT.1740 i Bindslev
Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.
Ane 47. (Faddere: Henrik Andersen og Jep Nielsen fra Stabæk, Margrethe Laurits
datter Bay, Anne Sørensdatter på Elkær, Margrethe Stephansdatter fra Uggerby).
d: 28 Oct: Sepult: Sl: Morten Larsøns Enche i Hesselb:
Skifte 20.jul.1739.
Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.
Ane 47.
Ved mandens død og skifte i 1739 siges om hende, at hun "paa nu 8te a 9 Aars
Tiid har været og endnu er meget affeldig og Sængeliggendes."
Forældre:
Fader: Thomsen, Anders
Moder: _____, _____
Børn:
Mortensdatter, Johanne
Mortensdatter, Else
Født : 1730 i Hejselbæk i Bindslev
Døbt : 13.AUG.1730 i Bindslev
Dom: 10 p: Trinit: Døbt Morten Larsøns barn i Hejselbech Kaldet Else. Test:
Anders Thomss, Christen Niels, Lars Jens, Anne Andersdatter, Anne Larsdatter
Skifte 20.jul.1739.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Christen Lykkegaard
Født : 1688
Død : 1761
Stilling : Gårdmand
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane228.
Se DATAHEJS #566.
1715: Karen (Ane?)
1720: Peder (er det Peder Bjerregård?)
1739: Nævnt i skolemandtal.
Par:
Gift: 04.DEC.1712 i Bindslev Domica secunda Adventus d 4 decemb: copulered Chresten Pedersen i Lychegaard
og Karen Lauridtzdaatter af Heyselbech.

Fælle:
Lauritsdatter, Karen
Født : C.1680
Død : 1767
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane229.
Søskende?: Jens, Morten, Johanne, Anne.
Forældre:
Fader: Mortensen, Laurits
Moder: _____, Karen
Børn:
Christensen, Laurits
Født : 1714 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 22.APR.1714 i Bindslev
Død : 1714 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 26.SEP.1714 i Bindslev
d 22 April. døbt Chresten Pederss og Karen Lausd: Barn i Nørre B: Nafnl. Laus.
test: Jep Chrestenss, Jens Lauss, Peder Chrestenss, Dorette Ollesd: Else
Madsd: Introducerit d 6 Juny.
d 26 Sept: blev Chresten Pederss i Nør B. Søn Laus begraved.
Christensen, Laurits
Christensen, Thomas Lykkegaard
Christensen, Svend Nørgaard

Tilbage til startsiden

Nielsen, Christen
Født : 1736
Død : 08.APR.1794 i Knaure i Mygdal
Begravet : 1794 i Mygdal
Skifte Stensbæk s.165b-167b og 175a-176b.
Strax efter Dødsfaldets Anmeldelse.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 66a.
1787: Bonde og gaardbeboer, 55 år.
Par:
Gift: F.1769
Fælle:
Andreasdatter, Kirsten
Født : 1744 i Bindslev
Døbt : 02.AUG.1744 i Bindslev
Død : 1826 i Bjergby
Eodem Die [Dom.9.p.Trin] Bapt Andreas Molsøns barn Nom: Kiersten Test:
Christ:Mols: Peder Mols: Jeppe Peders: Niels Sundbyes Hustr: Christ:Smids
hustr:
Fadder i 1790 ved søsterens barns dåb.
Johannes Lomholt (b_lomhol.zip)
H Idestrup
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 66a.
6 børn. Ved faderens død i 1794 lever Anne Marie 25 år, Maren 5 år og Anne
g.m. Christen Nielsen i Giødegård. Enkens værge (broderen) Christen Andreasen
i Tolne, børnenes værge Laurs Jeppesen fra Røde Mølle i Mygdal.
1787: Knaure i Mygdal, 44 år.
Forældre:
Fader: Christensen, Andreas Molsen
Moder: Pedersdatter, Maren
Børn:
Christensdatter, Anne Marie
Født : C.1769
1794: ugift, 25 år.
Christensdatter, Anne
Født : C.1770
I løbet af 1794: G.m. Niels Christian Nielsen i Giødegård.
1794: ugift
Christensen, Niels
Født : C.1774
1794: 21 år.
Christensen, Christen
Født : C.1776
1794: 19 år
Christensen, Andreas
Født : C.1779
1794: 17 år.
Christensdatter, Maren
Født : C.1789
1794: 5 år.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Peder
Født : C.1680
1714: Lovværge skifte Odden.
Far Peder Pedersen i Nørgaard? (#1114?)
Dør en første kone i 1709?
1739: Nævnt i skolemandtal.
Forældre:
Fader: Pedersen, Peder
Moder: _____, _____
Par:
Gift: 12.JAN.1710 i Uggerby
Fælle:
Jeppesdatter, Kirsten
Født : C.1690
Nok ikke id. m. #1478. Men der er en forbindelse, idet Anne og Maren Jeppes
fra Mygdal optræder som faddere her i 1717.
Børn:
Pedersdatter, Johanne
Født : 1712 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 19.JUN.1712 i Bindslev
Død : 1713 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 05.FEB.1713 i Bindslev
Domica 4ta post Trin: d 19 Juny, bleff Peder Pedersens daatter i NB ): Johanne
døbt, Testes, Jep Chrestensen i Heedegaard Jens Lauridtzen, Giert Mortensen i
NB. Maren Jensdaatter i Riisagger og Anne Ibsdaatter i Stabech.
Domica 5ta post Epiphanias d 5 Febr: begraved Peder Pedersens daatter: Johanne
Alder 8 Maaneder.
Pedersdatter, Johanne
Pedersen, Jeppe
Født : 1715 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 18.APR.1715 i Bindslev
d 18 April døbt Peder Peders og Kirsten Jepd: barn i Nør B. Nafnl: Jep.
test: Jens laus, Jørgen Smed, Chresten Peders, Else Madsd: Anne Chrestensd:
Pedersdatter, Maren