Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Christensen, Jeppe
Født : C.1646
Død : 05.FEB.1726 i Odden Mølle i Mygdal
Stilling : Møller, Gårdmand
Odden skifte 8.mar.1726.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 262.
Vinter-sommer 1710: fæster af Hedegård under Stensbæk?
Søn Jesper? i Bindslev Præstegård i 1703-05.
Par:
Fælle:
Sørensdatter, Kirsten
Født : C.1658
Død : 1691 i Odden Mølle i Mygdal
Begravet : 20.JUL.1691 i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 263.
Børn:
Jeppesdatter, Inger
Jeppesdatter, Maren
Jeppesdatter, Agitha
Født : C.1680 i Odden Mølle i Mygdal
KBf49
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 262c.
Var i 1726 g.m. Jens Andersen fra Schaiborg i Ugilt.
Jeppesen, Jens
Født : C.1680 i Odden Mølle i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 262d.
1726: Var gift med Maren Lauritsdatter i Lille Grøntved
men var rømt fra konen og stedet for 11 år siden, ingen børn.
Jeppesen, Christen
Par:
Gift: E.1691
Fælle:
Nielsdatter, Maren
Født : C.1660
Død : E.1709
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 262.
Børn:
Jeppesdatter, Kirsten
Jeppesdatter, Anne
Født : C.1696 i Odden Mølle i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 262g.
1726: ugift, hjemme, 30 år. G.m. Christen Lauritsen i 1728.
1712: i Stabæk (KBf.48)
Jeppesen, Niels
Født : C.1698 i Odden Mølle i Mygdal
Død : 1729 i Odden Mølle i Mygdal
Skifte Odden.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 262h.
Ugift.
1726: ugift hjemme 28 år.
Jeppesen, Jens
Født : C.1700 i Odden Mølle i Mygdal
Stilling : Møller
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 262i.
Fæstede Odden Mølle efter faderen. Lovede at passe sin mor.
G.m. Karen Lauritsdatter.

Tilbage til startsiden

Frølich, Joachim
Født : C.1710
Død : 1751 i Bindslev
Stilling : Degn
KB mangler i denne periode.
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Student fra Nakskov 1729 (20 år). Der var intet at klage paa ved hans Livsfør-
else, og i Henseende til hans Skolevirksomhed fik han udmærket i Skudsmaal.
[Vends. Aarb. III, s.9, 1919]
Hans Bo gav 80 Rdl. til Deling.
Par:
Fælle:
Bendixdatter, Christine Plesner
Født : C.1700
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Enke efter Broder Boysen (Tversted?). Søn af dette ægteskab: Johan Herman Bro-
deri Boysen, senere degn i Tversted.
Par:
Fælle:
Rasmusdatter, Johanne Holst
Født : C.1710
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Datter af Kbmd. i Ålborg Rasmus Christensen Holst og Margrethe Kyng.
[Klitgaard: Skagen s.510]
Børn:
Frølich, Povel
Født : C.1742 i Bindslev
Død : E.1767
KB defekt.
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Indtil Mikkelsdag 1767 hos kobbersmed Kjærulf i Ålborg. I 1768 var hans op-
holdssted ukendt. (ved halvbroderens død i Tversted).

Tilbage til startsiden

Thomsen, Christen
Født : C.1680
Død : 21.JUL.1741 i Mogensbæk i Bindslev
Begravet : 23.JUL.1741 i Bindslev
Skifte Baggesvogn 21.jul.1741: "døde i nat".
En datter Johanne Christensdatter 20 år.
Dom: 8 post Trinit: Sep: Christ: Thoms: af Mogensbæck:
Opholder sig hos Thomas Michelsen.
Vinter 1710: en pige.
1705: uægte barn Søren. Død før 1741?
Hans mor død 1727, 77 år.
CFSkat sommer 1710 af en pige (naboens datter? Kirsten Jensdatter)
1739: Nævnt i skolemandtal.
Par:
Gift: 22.APR.1710 i Sindal IGI

Fælle:
Thomasdatter, Johanne
Født : 1680
Død : 1711 i Mogensbæk i Bindslev
Begravet : 29.JAN.1711 i Bindslev
d 29.Janua: begraved Chresten Thomsens hustru aff Monsbech ): Johanne Thoms-
daatter Alders 31 aar.
Børn:
Christensdatter, Johanne
Født : 1712 i Mogensbæk i Bindslev
Døbt : 28.FEB.1712 i Bindslev
1712. Domica Oculj. d 28 Febr: blev Chresten Thomsens daatter I Moensbech
):Johaane døbt
Testes, Peder Jacobsen i Stochholmb, Peder Clausen i Bierregaard, Jørgen
Hansen og Jomfru Catrine Mari Holm aff BaggisVogn, Dorrethe Olluffsdaatter i
Bindsleff Præstegaard.
Par:
Gift: 12.JUL.1711 i Mygdal IGI

Fælle:
Pedersdatter, Maren
Født : C.1690
Er fadder ved Christen Iversen i SBs børn.

Tilbage til startsiden

Olufsdatter, Maren
Født : 1733
Død : 11.MAR.1784 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 17.MAR.1784 i Bindslev
Skifte Stensbæk.
d 17 Dato Maren OlufsDatter af N:B: 51 Aar
Par:
Fælle:
Christensen, Thomas
Født : C.1730
Børn:
Thomsen, Oluf Sørig
Par:
Gift: 1763 i Bindslev d 29 [Febr] 1763 trolovet Jens Jensen af S.B. og Maren OlufsDaatter af NB.
Forloverne Jens Christensen af NB: og Søren Olufsen af NB.

Fælle:
Jensen, Jens
Født : C.1730
Død : 1763 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.DEC.1763 i Bindslev
d 7 Decembr Sept: Jens Jens af NB.
1784: Datter Kirsten, 21, tjener degnen Sr. Høyer i Bindslev Degnebolig.
Par:
Gift: 1765 i Bindslev d 28 April trolovet Jens Sørensen af S:B og Maren OlufsDaatter af NB.
Forloverne. Jep Christensen af NB Søren Olufsen ibidem

Fælle:
Sørensen, Jens Poel
Børn:
Jensdatter, Kirsten
Jensen, Hans
Jensen, Jens Poel
Jensen, Søren

Tilbage til startsiden

Thomasdatter, Inger
Født : 1640
Død : 1730 i Nørre Bindslev i Bindslev
Skifte Odden: 90 år.
Par:
Fælle:
Hansen, Niels
Født : C.1640
CFSkat 1699.
Børn:
Nielsen, Stephen
Nielsdatter, Johanne
Nielsen, Mads
Nielsen, Peder
Par:
Fælle:
Lauritsen, Jens
Født : C.1670
Død : E.1730
CFSkat vinter og sommer 1710: af en dreng og en pige.
Odden: ældgammel mand
CFSkat vinter 1710: en karl og en pige.
1730: konens børn Steffen Nielsen i NB, Johanne Nielsdatter forhen g.m. Peder
Pedersen i NB, Mads Nielsen Pallesen i NB, Peder Nielsen + i ØTronsmark med en
datter Inger Pedersdaatter g.m. Morten Laursen i St.Grøntved og Anne Peders-
datter tjener i Stabæk på Baggesvogn.
Egen søn Laurits Melsen?

Tilbage til startsiden

Meyer, Laurits
Født : 1723
FT1787
Herregaarden Steensbech 64 enkem 1.ægteskab, logerende, opholdes af
Ejeren.
Er det hans søn med samme, der er capellan i Hjørring i 1787.
Par:
Gift: 23.JUL.1788 i Stensbæk i Bindslev den 23 Julij blev paa Steensbeck af Hr Provst Block copulerede Velædlee Hr
Laurits Meyer og Velædle Jfr Maren Bragaard:-

Fælle:
Bragaard, Maren
Født : 1739
Død : 1793 i Stensbæk i Bindslev
Begravet : 18.APR.1793 i Bindslev
eller 1729.
den 18 April blev begraven hr. Meyers Hustrue naunlig Maren Bragaard
opholdende sig paa Steensbech - gl 65 aar.
FT1787
Herregaarden Steensbech 48 ugift logerende, opholdes af ejeren

Tilbage til startsiden

Jensen, Laurits Melsen
Født : 1752 i Melsegård i Bindslev
Død : 05.DEC.1820
Stilling : Fuldmægtig, Gæstgiver
17.jun.1753
Jørgen Jacobsens: Nørre Bindslev
Skifte Stensbæk 1778, f. 11. (faderen)
FT1787
C.Klitgaard: Skagen. (1928). S.204, 216.
Erslevs forfatterlexikon 1847.
Herregaarden Steensbech 35 ugift fuldmægtig
Fik i 1788 borgerskab i Skagen som gæstgiver i Højen.
1794: Fuldmægtig på Amtsstuen i Ålborg.
1778: 24, tjenende på Stensbæk.
Forældre:
Fader: Lauritsen, Jens Melsen
Moder: Svendsdatter, Mette
Par:
Gift: 24.JUL.1788 i Stensbæk i Bindslev den 24 Julij blev af mig undertegned copulerede paa Stensbech Velædle Lauritz
Melsen og Velædle Jfr Maren Høyer og forloverne satte her selv til Vitterlig-
hed og Sikkerhed[...] deres navne. Lauritz Meyer Bloch JTrane

Fælle:
Høyer, Maren
Født : C.1760
Død : 1794 i Højen i Skagen
Datter af præsten Mourits Høyer i Råbjerg.

Tilbage til startsiden

Jensen, Laurits
Født : 1772
Stilling : Skriverdreng
FT1787
Herregaarden Steensbech 15 ugift skriverdreng
Par:
Gift: 25.MAR.1791 i Bindslev Mariæ Bebudelsesdag blev de i Bindslev Kirke copulerede.
den 18 Mart trolovede jeg Karlen laus Jensen tienende paa Steensbech og Pigen
Else Pedersdatter i Sønder Bindslev - forlovere Christen Olufsen af Nørre
Bindslev og Christen Pedersen af Sønder Bindslev -

Fælle:
Pedersdatter, Else
Født : 1765
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 72e.
Sønder Bindslev By: 2.Fam. 22 ugift tjenestepige
Forældre:
Fader: Christensen, Peder
Moder: Hansdatter, Mette

Tilbage til startsiden

Christensen, Jens Ladefoged
Født : 1749
Død : 1811 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 20.MAR.1811 i Bindslev
Stilling : Ladefoged, Husmand
d 20de Martij begravedes Huusmand Jens Ladefoged i Sønder Bindslev gl 61 Aar
FT1787FT1801
Herregaarden Steensbech 38 1.ægteskab, ladefoged
Sønder Bindslev: 29.Fam. 51 1.ægteskab, jordløs husmand, daglejer
1791: bor med sin kone hos svigermoderen.
Par:
Gift: 28.MAY.1786 i Bindslev Han af Stensbeck, hun af SB.
Forlovere: Søren Nielsen af Aarschoven
Jens Michelsen af Uggerbye

Fælle:
Christensdatter, Karen
Født : 1755
Faderens skifte.
Sønder Bindslev: 29.Fam. 46 1.ægteskab, hans kone
Optræder ikke i FT 1787.?
1791: bor med sin mand hjemme hos moderen.
Forældre:
Fader: Christensen, Christen Hald
Moder: Jensdatter, Johanne
Børn:
Jensen, Christen
Født : 1791
Sønder Bindslev: 29.Fam. 10 deres børn
Jensen, Peder
Født : 1792
Sønder Bindslev: 29.Fam. 9 deres børn
Jensdatter, Johanne Marie
Født : 1797 i Bindslev
Døbt : 13.FEB.1797 i Bindslev
JLomholt korr. 2.jun.95.
Ifølge slægtsbog om Gru i Astrup sogn.
JLomholt: i Slægtsbog om Gru-slægten i Astrup.
Sønder Bindslev: 29.Fam. 6 deres børn
G.m. Christen Jensen dbt. 25.jul.1794 i Sindal. FT1845 og 1860 Sindal.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Jens
Født : 1763
FT1801
Hovedgaarden Steensbech: 38 gift sygelig

Tilbage til startsiden

Jensen, Peder
Født : 1737
Stilling : Staldkarl
FT1787FT1801
Herregaarden Steensbech 50 ugift staldkarl
Hovedgaarden Steensbech: 65 ugift gammel, skrøbelig
Der kan være tale om en forskellig person.

Tilbage til startsiden

Christensen, Peder
Født : 1743
Stilling : Gårdskarl
FT1787FT1801
Herregaarden Steensbech 44 ugift gaardskarl
Hovedgaarden Steensbech: 62 ugift gammel og skrøbelig
Der kan være tale om en forskellig person.

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen
Født : 1744
Stilling : Gårdskarl
FT1787
Herregaarden Steensbech 43 ugift gaardskarl
Muligvis kaldet Christen Studerøgter [se under skifte Stensbæk, f.109ff.]

Tilbage til startsiden

Hansdatter, Anne
Født : 1742
Stilling : Malkepige
FT1787
Herregaarden Steensbech 45 ugift malkepige

Tilbage til startsiden

Jensen, Hans
Født : 1766 i Skovsgård i Lendum
Død : 13.DEC.1843 i Nørre Bindslev i Bindslev
Stilling : Soldat, Husmand, Snedker
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Oplysninger fra forfatterens rettelsesblade.
Eller er han fra Elling?
FT1801
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane30.
Oplysninger fra forfatterens rettelsesblade.
Nørre Bindslev: 26.Fam. 33 ugift hans søn, landsoldat
Optræder ikke i FT 1787.
Bemærk: moderen er måske en anden.
6 børn.
Par:
Gift: 19.NOV.1797 i Bindslev den 23de Søndag efter Trinit blev de i Bindslev Kirke copulerede.
8) den 15 Octbr blev paa Steensbech trolovet Karlen Hans Jensen fra Elling
Sogn og Pigen Ellen Christensdatter - Forlovere Jens Nielsen af Trynskoven
i Bindslev Sogn og Christen Jensen Nonboe?? i Qvissel i Elling Sogn.

Fælle:
Christensdatter, Ellen
Født : 1774 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 23.MAY.1774 i Bindslev
Faddere: Anna Larsdatter af NB, [Else] Larsdatter af NB, Peder Nielsen af SB,
Niels Nielsen af SB, Christen Jensen af Hedegaard.
FT1787
Herregaarden Steensbech 15 ugift
Der kan være tale om en forskellig person i FT og *KB.
Forældre:
Fader: Larsen, Christen Skræder
Moder: Christensdatter, Ingeborg
Børn:
Hansdatter, Anne
Født : 1798 i Bindslev
Døbt : 20.MAR.1798 i Stensbæk i Bindslev
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Oplysninger fra forfatterens rettelsesblade.
Nørre Bindslev: 33.Fam. 3 hendes datterdatter

Tilbage til startsiden

Thomsen, Christen
Født : 1763 i Bindslev
Stilling : Gårdmand
KB
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 1.Fam. 25 ugift husbonds søn
Sønder Bindslev: 4.Fam. 46 1.ægteskab, gaardmand
1791: boende i SB.
Forældre:
Fader: Christensen, Thomas Lykkegaard
Moder: Madsdatter, Karen
Par:
Gift: 29.NOV.1789 i Bindslev den 29 Novembr bleve de i Bindslev Kirke copulerede.
den 6 Novembr trolovede jeg ung Karl Christen Thomasen af Nørre Bindslev og
Pige Else Thomasdatter af Sønder Bindslev.- Forlovere Christen Sørensen af
Bolle Heede i Mosberg Sogn og Christen Jensen Sundbye af Nørre Bindslev.-

Fælle:
Thomasdatter, Else
Født : 1761
Døbt : 25.NOV.1761 i Bindslev
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Sønder Bindslev: 4.Fam. 40 1.ægteskab, hans kone
Optræder ikke i FT 1787.
Forældre:
Fader: Larsen, Thomas
Moder: Jensdatter, Anne Sundbye
Børn:
Christensdatter, Karen
Født : 1792
Døbt : 29.MAR.1792 i Bindslev
Sønder Bindslev: 4.Fam. 9 deres børn
Christensdatter, Anne
Født : 1795
Døbt : 23.AUG.1795 i Bindslev
Sønder Bindslev: 4.Fam. 6 deres børn
Blandt fadderne min ane 176 Mikkel Sørensen.
Christensdatter, Maren
Født : 1797 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 30.MAY.1797 i Bindslev
Sønder Bindslev: 4.Fam. 4 deres børn
Christensen, Thomas Christian
Født : 1799
Døbt : 12.MAY.1799 i Bindslev
9. den 12 May blev inddøbt et drengebarn kaldt Thomas Christian, Forældrene
Christen Thomsen og Else Thomasdatter, Gaardfolk i Sønder Bindslev.
Tilstædeværende Jfr Christiane Friderica Høyer, Barnets Fader, og [........]
dets Daab publiceret 6te Søndag efter Trinit: Faddere: Jfr Christiane Frideri
ca Høyer af Bindslev Degnebolig, Ane Nielsdatter fra NB, Lars Christensen fra
Søttrup, Thomas Christian [..sen] fra NB, Thomas [Jen]sen fra [...]
Sønder Bindslev: 4.Fam. 2 deres børn

Tilbage til startsiden

Nielsdatter, Kirsten
Født : 1737
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Nørre Bindslev By: 2.Fam. 50 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Pedersen, Søren
Født : 1775
Stilling : Tjenestedreng
FT1787
Nørre Bindslev By: 2.Fam. 12 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Christensen, Andreas Molsen
Født : 1710 i Vogn i Mosbjerg?
Død : 27.JUL.1779 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.AUG.1779 i Bindslev
Stilling : Gårdmand
Ses ikke i IGI.
KB Mosbjerg begynder 1713.
"som Curator paa den mindreaarige Søns vegne, hans afdøde Moster, hendes
efterlevende Mand, Christen Christensen Lykkegaard"
Skifte Stensbæk 1779, f. 32b
d 1ste Augustij Sept: Andreas Christensen af N:B: 69 Aar 1 M: og 5 Dage

Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
Skifte Stensbæk 1779, f. 32b.
Ane for Henriette Idestrup og Johannes Lomholt.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 66 og 68.
Østergaard: Matrikel af nr.6, hrtk. 5-2-1-2, 1/2 gaard, under Stensbæk.
I skiftet nævnes broderen Christen Molsen (+1763), hvorfra arv på 400-500 rdl.
Restancer fra 1745-79.
Boede 1732 i Ejås.
Skiftet efter AM er behandlet af Holger Grøntved i Vendsyssel Årbog 1973,s127f
[haves i kopi i boks: Bindslev].
Forældre:
Fader: Jensen, Christen Molsen
Moder: Andersdatter, Maren
Par:
Gift: F.1744
Fælle:
Pedersdatter, Maren
Født : 1717 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 31.OCT.1717 i Bindslev
Død : 1797 i Grøntved i Mygdal
Begravet : 09.JUL.1797 i Bindslev
Stilling : Gårdkone
d: 31 Octobr. døbt Peder Pedersøns og Kirsten Ibsdaatters barn i Nørbindsleff,
Kaldet Maren, Test: Jens Lauritzøn, Jørgen Smed, Maren Sørensdaatter, Anne
Ibsdaatter, Maren Ibsdaatter. d 26 Xber introducerit.
Det er uklart om hun døde i Nørre Bindslev.
den 9 julii blev begraven Andreasens Enke Maren Pedersdatter af Nørre Bind-
slev sidst opholdende sig i Grøntved i Mygdahl sogn - gl 81 aar
FT1787
Ane for Henriette Idestrup og Johannes Lomholt.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 67 og 69.
Nørre Bindslev By: 3.Fam. 67 enke 1.ægteskab gaardkone
Forældre:
Fader: Pedersen, Peder
Moder: Jeppesdatter, Kirsten
Børn:
Andreasdatter, Kirsten
Andreasdatter, Anne Marie
Andreasen, Christen Molsen

Tilbage til startsiden

Christensen, Jeppe
Født : 1745
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Nørre Bindslev By: 3.Fam. 42 ugift tjenestefolk