Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Christensen, Jeppe
Født : C.1760
Par:
Gift: 21.NOV.1790 i Bindslev den 25 Søndag efter Trinit blev de i Bindslev Kirke copulerede
den 29 Octobr trolovede jeg Ip Christensen hiemme hos sin moder i vester
Tversted og Anna Sørensdatter hiemme hos sin fader i N:Bindslev - forlovere
Christen Pedersen af vester Tversted og Anders Christensen Hamborg i Sønder

Fælle:
Sørensdatter, Anne
Født : C.1760
Datter af #96?

Tilbage til startsiden

Pedersen, Christen
Født : 1753 i Åsted by i Åsted
Døbt : 21.MAR.1753 i Åsted
Død : 18.APR.1838 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 1838 i Bindslev
Stilling : Tjenestekarl, Gårdfæster
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Lykkegård. Hos sønnen Peder.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Fæster af Overhoven i Åsted.
Par:
Gift: 26.DEC.1790 i Bindslev 2den Juledag bleve de i Bindslev Kirke copulerede
den 26 November trolovede jeg ung Karl Christen Pedersen tienende i Bindsleu
Pgrd og Anna Jensdatter, Jens Tærskesdatter i Nørre Bindslev - forlovere -
Christen Thomsen i Sønder Bindslev og Christen Bierre af Nørre Bindslev .

Fælle:
Jensdatter, Anne
Født : C.1764
Død : 17.FEB.1848 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 1848 i Bindslev
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Forældre:
Fader: Larsen, Jens Tærsker
Moder: Larsdatter, Ellen

Tilbage til startsiden

Christensen, Morten
Født : C.1760
Stilling : Kudsk
Optræder ikke i FT 1787.
Par:
Gift: 02.MAR.1794 i Bindslev FastelavnsSøndag bleve de i Bindslev Kirke copulerede.-
den 23 Januar blev paa Steensbeck trolovet Karlen Morten Christensen Kudsk paa
Gaarden, og Pige Maren Pedersdatter tienende Jens Heedegaard i Bindslev Sogn -
F Michel Christensen ladefoged fra Steensbeck og Laus Andersen voon af Mosberg

Fælle:
Pedersdatter, Maren
Født : C.1760
Optræder ikke i FT 1787.(?).

Tilbage til startsiden

Paulsen, Peder
Født : C.1760
Stilling : Gårdfæster
Optræder ikke i FT 1787.
Par:
Gift: 21.APR.1794 i Bindslev 2den Paaskedag bleve de i Bindslev Kirke copulerede -
den 28 febr: blev i Sønder Bindslev trolovet Karlen Peder Paulsen Fæsteren af
en Gaard i Sindahl og Pige Else Christensdatter Christen Lausensdatter i Sønde
Bindslev. F Laus Jensen af Sindahl og Michel Nielsen af Høyerup i Horne Sogn.-

Fælle:
Christensdatter, Else
Født : C.1760
Optræder ikke i FT 1787.(?).

Tilbage til startsiden

Olesen, Christen
Født : C.1770
Stilling : Tjenestekarl
Optræder ikke i FT 1787.
Par:
Gift: 09.NOV.1794 i Bindslev 21.s.e.Tr.
den 28 September blev trolovet Karlen Christen Olesen tienende i Hjøring og
Pige Sara Hansdatter tienende Heyle Olufsen i Ejuus - Forlovere Thomas Nielsen
paa Heeden og Jens Christensen i Nørre Bindslev begge af Bindslev Sogn -

Fælle:
Hansdatter, Sara
Født : C.1770
Stilling : Tjenestepige
Optræder ikke i FT 1787.

Tilbage til startsiden

Olesen, Morten
Født : C.1770
Stilling : Tjenestekarl
Par:
Gift: 06.OCT.1795 i Bindslev den 6 Octbr bleve de i Bindslev Kirke copulerede.
den 26 April blev trolovet Karlen Morten Olesen tienende Thoer Lausen i Barch-
holdt, og Kiersten Nielsdatter tienende paa Steensbech - Forlovere Jens Lausen
Steen i Sønder bindslev og Peder Jensen Skræder i Nørre Bindslev.

Fælle:
Nielsdatter, Kirsten
Født : C.1770
Stilling : Tjenestepige
Måske en søster til #118?

Tilbage til startsiden

Pedersen, Søren
Født : C.1770
Stilling : Tjenestekarl
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 72i.
Forældre:
Fader: Christensen, Peder
Moder: Hansdatter, Mette
Par:
Gift: 03.NOV.1795 i Bindslev den 23de Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.
den 27de Septbr blev af den residerende Karl!! trolovet ungKarlen Søren Peder-
sen tienende i Ejaas og Else Jensdatter tienende i Nørre Bindslev - Forlovere
Søren Nielsen af Steendrup i Moesberg Sogn og Peder Pedersen af Nørre Bindslev

Fælle:
Jensdatter, Else
Født : C.1770
Stilling : Tjenestepige

Tilbage til startsiden

Jessen, Nicolai
Født : C.1760
Stilling : Residerende Kapellan
Par:
Gift: 28.SEP.1796 i Bindslev d 28 Septbr blev i Bindslev Kirke copulerede Velærværdige Hr Eggerich Nicolai
Jessen residerende Capellan for Bindslev, Tversted og Uggerby Meenigheder og
Velædle Jfr. Maren Hoffmejer af Sl Hans Andresen Kiøbmand af Aalborg hans...

Fælle:
Hoffmejer, Maren
Født : C.1770

Tilbage til startsiden

Svendsen, Hans
Født : C.1760
Stilling : Kudsk
Par:
Gift: 27.JAN.1797 i Bindslev Forlovere Michel Christensen i Stochholm i Sindahl Sogn og Niels Clausen i
Heede[......] Hellede kaldet i Bindslev Sogn.
- den 27de Januar bleve de i Bindslev Kirke copulerede.
1) den 6 Januar bleve trolovede Hans Svendsen som Kudsk tienende i Baggesvogn,
og Pigen Else Christensdatter som KokkePige tienende paa Steensbech, er skeet
deres Trolovelse paa Baggesvogn -

Fælle:
Christensdatter, Else
Født : C.1770
Stilling : Kokkepige
Børn:
Hansdatter, Sidsel
Født : 1797
Død : 1797 i Stensbæk i Bindslev
Begravet : 30.APR.1797 i Bindslev
den 30te april blev begraven Sidsel Hansdatter, Hans Svendsens datter paa
Steensbeck gl nogle uger

Tilbage til startsiden

Nielsen, Jens
Født : 15.MAY.1769 i Mosbjerg
Døbt : 29.MAY.1769 i Mosbjerg
Død : 29.AUG.1848 i Mosbjerg
Begravet : 06.SEP.1848 i Mosbjerg
Iflg. Ira J. Lund.
Iflg. Ira J. Lund.
Dette par er anepar til Ira J. Lund i Cumberland Family Tree.
Par:
Gift: 12.FEB.1797 i Bindslev Søndagen Sseptuagesima d 12 feb blev de i Bindslev Kirke copulerede.
2) den 17 Januar blev trolovede Karlen Jens Nielsen af Moesberg Sogn og Pigen
Kierstine Sørensdatter i Holdt udi Bindslev Sogn - Forlovere Thomas Nielsen af
Moesberg Sogn og Pigens Fader Søren Larsen i Holdt. -

Fælle:
Sørensdatter, Kirstine
Født : 1772 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 16.AUG.1772 i Bindslev
Død : 03.AUG.1823 i Mosbjerg
Begravet : 10.AUG.1823 i Mosbjerg
Faddere: Kiersten Jacobsdatter af Stensbeck, Maren Larsdatter af NB,
Christen Christensen af NB, Christen Ipsen af NB, Niels Nielsen af NB.
Iflg. Ira J. Lund.
Iflg. Ira J. Lund.
Optræder ikke i FT 1787.
Forældre:
Fader: Larsen, Søren
Moder: Nielsdatter, Maren

Tilbage til startsiden

Andersen, Christen
Født : 1675 i Hoven i Mygdal
Død : 1732 i Kabbeltved i Mygdal
Stilling : Fæstegårdmand
Ane til JLomholt.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 140 og 148.
Fæster i Hoven til c.1730, derefter i Kabbeltved for Odden.
Far Anders Jensen (c.1634-1715).
Par:
Gift: C.1710
Fælle:
Jensdatter, Mette Mørch
Født : 1681 i Hvidsted Vestergård
Død : 1742 i Kabbeltved i Mygdal
Ane til JLomholt.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 141 og 149.
Børn:
Christensen, Jens
Født : 1708
Død : 1710
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 128, 140 og 148a.
Christensen, Svend
Født : 1710
Død : 1729
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 128, 140 og 148b.
Christensen, Jens
Christensdatter, Maren
Født : 1714
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 128, 140 og 148d.
Christensen, Anders
Født : 1716
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 128, 140 og 148e.
Christensen, Christen Lykkegaard
Christensen, Niels Ladefoged
Christensdatter, Mette

Tilbage til startsiden

Sørensen, Christen
Født : 1743
Skifte Stensbæk 6.apr.1779, f.28b.
Skifte Stensbæk 6.apr.1779, f.28b.
FT 1787: Bollehede i Mosbjerg, gårdbeboer, 54, g.2.g.
Par:
Gift: 1774 i Bindslev d 25 Novembr trolovet Christen Sørensen Enke Mand af Mosberg og Maren Thomas
Daatter af Nøre Bindslefs Forloverne Christen Christensen, Svend Christensen.

Fælle:
Thomasdatter, Maren
Født : C.1750 i Nørre Bindslev i Bindslev
Korrekt årstal?
Hun var i 1779 gift.
FT 1787: Bollehede i Mosbjerg, 34, g.1.g.
1779: g.m. Christen Bollehede under Eskjær, bosat i Bollehede i Mosbjerg.
1791: g.m. Christen Bollehede under Eskjær.
Forældre:
Fader: Christensen, Thomas Lykkegaard
Moder: Madsdatter, Karen

Tilbage til startsiden

Povelsen, Jens
Født : C.1770
Stilling : Kudsk
FT 1787 i Gærum??
Par:
Gift: 18.AUG.1797 i Bindslev den 18 august bleve de i Bindslev Kirke copulerede.
6) den 9 Julii blev paa Steensbech trolovet Karlen Jens Poulsen Kudsk paa
Steensbech og Pigen Maren Jørgensdatter tienende paa Steensbech - Forlovere
Christen Poulsen fra Vogn og Anders Jensen af Nørre Bindslev

Fælle:
Jørgensdatter, Maren
Født : 1771 i Åskoven i Bindslev
Døbt : 10.MAR.1771 i Bindslev
Stilling : Tjenestepige
Faddere: Karen Svendsdatter af NB, Maren Thomsdatter af NB, Andreas Melsen af
NB, Søren Thomesen af Skoven, Lars Christensen af NB.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 116f.
Der kan være tale om en forskellig person.
Optræder ikke i FT 1787.
1789: 18 år.
Forældre:
Fader: Madsen, Jørgen
Moder: Jeppesdatter, Kirsten

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen
Født : C.1770
Stilling : Tjenestekarl
Par:
Gift: 29.DEC.1799 i Bindslev
Fælle:
Jensdatter, Else
Født : C.1770
Stilling : Tjenestepige

Tilbage til startsiden

Holst, Fedder Jacobsen
Født : 1735 i Skagen
Død : 1809 i Hellum
Stilling : Forpagter, Selvejer
1787 på gården Sveje i Gærum.
Sandsynligvis forpagter af Bindslev præstegård. Senere selvejer i Gærum og
Hellum.
Dette ægtepar er begge faddere ved Karen Andersdatters db. i 1778 i Bindslev.
=ane185.
Vel søn af Jacob Pedersen Holst og Margrethe Hansdatter Høyer i Skagen.
Par:
Gift: C.1758
Fælle:
Høyer, Maren Thomasdatter
Født : 1736 i Skagen
Død : 1813 i Hellum
Vel datter af Købmand Thomas Laursen Høyer og Else Pedersdatter.
Børn:
Holst, Jacob Feddersen
Født : 1759 i Skagen
Døbt : 09.FEB.1759 i Skagen
Holst, Thomas Feddersen
Født : 1761 i Gærum
Døbt : 05.APR.1761 i Gærum
Død : F.1774
Gæt
Holst, Hans Feddersen
Født : 1762 i Gærum
Døbt : .OCT.1762 i Gærum
1787 på gården Sveje i Gærum (ellers forveksles han med #831? og da allerede
død?)
Feddersdatter, Else Magrethe
Født : 1764 i Gærum
Døbt : .NOV.1764 i Gærum
1787 på gården Sveje i Gærum.
Holst, Hans Feddersen
Født : 1767 i Bindslev
Døbt : 24.MAY.1767 i Bindslev
Død : 1838 i Hellum
Faddere: Karen Larsdatter af Dahl i Tolle Sogn, Maren Christensdatter af
Hejselbech, Jens Jensen af Heedegaard, Thomas Christensen af NB, Peder Jensen
af Heedegaard. [KL=ane741, g.m.moderens onkel. MC vel en søster til ane371.]
ane32 for GMathiasen, (se A).
1787 på gården Sveje i Gærum? (se #829).
Lærkevænget 12
9430 Vadum
Holst, Ingebore Feddersdatter
Født : 1768 i Præstegården i Bindslev
Døbt : 27.DEC.1768 i Bindslev
Begravet : 17.DEC.1769 i Bindslev
Faddere: Jomfrue Maren Bragaard af Steensbech, Magrethe Thomasdatter Højer af
Schagen. Mouers Lauesen Højer af Dahle, Niels Christensen Sattrup. Jens Jensen
af Heedegaard. [MTH er vel moderens søster. ML = ane370.]
d 17 Decembr sept Fæder Jacobsen Holstis Barn af Præstgrden.
Der kan godt være tale om et andet barn.
Holst, Peder Feddersen
Født : 1771 i Præstegården i Bindslev
Døbt : 21.JAN.1771 i Bindslev
Begravet : 13.FEB.1771 i Bindslev
Faddere: Maren Christensdatter af Søttrup, Maren Thomasdatter af NB,
Christen Christensen af NB, Niels Ladefoged i Steensbech, Lars Christensen af
NB.
Vedr. +KB: Der er kun noteret Fæder Jacobsen Holstis "Barn af Præstegaarden".
Så der kan være tale om et andet barn.
Holst, Margrethe Feddersdatter
Født : 1772 i Præstegården i Bindslev
Døbt : 09.FEB.1772 i Bindslev
Begravet : 31.MAY.1772 i Bindslev
Faddere: Maren Jacobsen af Præstegaarden, Maren Moritsdatter af Stensbæk,
Hejle Olufsen af Ejaas, Sergeant Hutt, Jens Jensen af Heedegaard.
Vedr. +KB: Der er kun noteret Fæder Jacobsen Holstis "Barn af Præstegaarden".
Så der kan være tale om et andet barn.
Feddersdatter, Maren
Født : 1773 i Præstegården i Bindslev
Døbt : 25.APR.1773 i Bindslev
Begravet : 31.MAY.1773 i Bindslev
Faddere: Magrethe Thomasdatter Højer af Schagen, Anna Kierstine Knudsdatter
Ramme af Degenboeliget, Monsr. [Schüt], Pos Jensen i Hejselbech, Iver Christen
sen ibidem. [MTH er vel moderens søster.]
Vedr. +KB: Der er kun noteret Fæder Jacobsen Holstis "Barn af Præstegaarden".
Så der kan være tale om et andet barn.
Holst, Thomas Feddersen
Født : 1774 i Præstegården i Bindslev
Døbt : 10.JUL.1774 i Bindslev
Faddere: Karen Larsdatter af Told Sogn, Sesel Christensdatter af Hejselbech,
Anders Larsen af Kaueltvig og Jens Larsen Ibidem, Anders Evensen af Told
Sogn. [KL= ane741. AE= ane370. SC= ane371.]
1787 på gården Sveje i Gærum? (11 år).
Feddersen, Margrethe
Født : 1776 i Præstegården i Bindslev
Døbt : 08.SEP.1776 i Bindslev
Faddere: Magrethe Thomasdatter af Schagen, Sesel Christensdatter af Hejselbech
Christen Christensen af [NB], Jens Jensen af Heedegaard, Peder Thomesen af
Søttrup.
1787 på gården Sveje i Gærum? (9 år).
Feddersdatter, Karen Maria
Født : 1781 i Bindslev
Døbt : 04.MAR.1781 i Bindslev
1787 på gården Sveje i Gærum.

Tilbage til startsiden

Thomsen, Christen Skomager
Født : 1727 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 30.MAR.1727 i Bindslev
Stilling : Fæstegårdmand
d 30 Martz: døbt Thomas schumager, og Mette Sørens: Barn i S:B: Christen: test
Christen Ibsen, xsten mols: Hans Christens, Karen Thøgersd, Kiersten
Christensd: d 11 May introd:
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
Matrikel nr.9 og 10, hrtk. 4-0-0-0, 1/2 gaard, under Stensbæk (1773).
Bror sikkert Søren Thomsen, g. 1761 og 1771 benævnt af Skoven.
Bror sikkert Jens Thomsen af SB.
1782: Desuden børn Anne Kirstine 24 år, Else 14 år.
Skylder skatter fra 1772- og landgilde fra 1766.
Forældre:
Fader: Christensen, Thomas Skomager
Moder: Sørensdatter, Mette
Par:
Gift: F.1763
Fælle:
Jensdatter, Anne
Født : 1724
Død : 01.MAY.1782 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 05.MAY.1782 i Bindslev
Skifte Stensbæk 1782 f.54.
d 5 May Anna JensDatter af S:B: 58 Aar
Bror Christen Jensen Ladefoged #136 (Skifte Stensbæk).
Børn:
Christensdatter, Mette
Christensdatter, Maren
Født : 1771 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 01.APR.1771 i Bindslev
Tvilling.
Faddere: Margrethe Pedersdatter af SB, Maren Thomasdatter af SB,
Thomas Skomager af SB, Christen Jensen af SB. Niels Nielsen af SB.
Christensdatter, Kirsten
Født : 1771 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 01.APR.1771 i Bindslev
Tvilling.
Faddere: Marie Christensdatter af SB, Johanne Sørensdatter af SB,
Søren Thomasen af Skoven, Jens Thomasen af SB, Jens Pedersen af SB.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Lars
Født : 1779
Stilling : Tjenestekarl
FT1801
Hejselbeck: 1.Fam. 22 gift tjenestekarl
Optræder ikke i FT 1787.(?)

Tilbage til startsiden

Christensen, Iver
Født : 1738
Døbt : 04.APR.1738 i Bindslev
Død : 1800 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 23.FEB.1800 i Bindslev
Stilling : Almisselem
Die Soterias døbt Christ: Smids Barn i N:B: Kaldet Iver. Test: Christ: Lycheg:
hustrue, Lars Larsøn i S:B:, Svend i Tronsmrk, Andreas Molsøn, Zidssel
Christensdatter, Maren Pedersdatter.
den 23 feb blev begraven almisselem Ivar Christensen af Sønder Bindslev
gl 66 aar
Er vist i Grøntved i Mygdal i 1762 (se #279).
Kommer fra Hejselbæk.
Forældre:
Fader: Iversen, Christen Smed
Moder: Christensdatter, Karen
Par:
Gift: 1773 i Bindslev d. 20 Maj trolovet Iver Christensen af Hejselbech og Anna Jens Daatter af
Sindahl. Forloverne Thomas Larsen af SB og Jens Jensen af Hedegaard.

Fælle:
Jensdatter, Anne
Født : C.1740 i Borrisholt?
Laurids Larsen, Risskov
Fra Sindal?
Bror Nicolaj Jensen i NB [Laurits Larsen, Risskov].
Børn:
Iversen, Christen

Tilbage til startsiden

Iversen, Christen
Født : 1773 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 11.JUL.1773 i Bindslev
Faddere: Anne Christensdatter af Ortskoven, Sesel Christensdatter af Hejselbæk
Peder Nielsen af SB, Fedder Jacobsen Holst af Præstegaarden,
Lars Christensen af Hejselbæk.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 32-33c.
Forældre:
Fader: Christensen, Iver
Moder: Jensdatter, Anne
Par:
Fælle:
Christensdatter, Anne Marie
Født : 1774 i Store Grøntved i Mygdal
Døbt : 1774 i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 32-33c.
Forældre:
Fader: Jensen, Christen
Moder: Andreasdatter, Anne Marie

Tilbage til startsiden

, 000
Par:
Fælle:
, 000
Børn:
, 000