Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Ovesen, Jørgen
Født : C.1660
Dni 6ges: Jørgen Ousen aff Møgdall, som som havde besovet Karen Andersdaatter,
nu værende i NB.
Par:
Fælle:
Andersdatter, Karen
Født : C.1660
D: 3 Decembr: Karen Andersd: i NB: skyllte Jørgen Ousen i Møgdall.
Børn:
Jørgensdatter, Anne
Født : 1691 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 01.MAR.1691 i Bindslev
Død : 1691 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 24.MAY.1691 i Bindslev
Dna Invoc: It uægte Barn Anne. Faderen Jørgen Ousen i Møgdall. Moderen Karen
Andersdaatter, til Lauritz Pederss i NB. Test: Lauritz Pederss Biil. Christen
Jenss i NB. Maren Jensdaatter, Birgitte Pedersdaatter, Maren Jensdaatter ibid
d: 24 Maji it uægte barn i NB, Karens till Lauritz Pedersens [=Biil] i NB.
Anne: 20 Ugger.

Tilbage til startsiden

Joensen, Peder
Født : 1641
Død : 1723 i Barkholt i Bindslev
Begravet : 03.JAN.1723 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
d 3 Janu: Begr: Peder Jonsen af Barchholt: 82 aar gammel.
G17/1 Odden Jordebog 1705: under Stensbæk.
CFSkat , jan-jul 1699. Jan-jul 1700.
1705: Fæster af halve Tronsmark på tilsammen 6-4-1-0, under Stensbæk.
Vinter 1699: har en karl. Sommer 1699: har en karl og en pige.
Vinter 1700: en karl. Sommer 1700: en karl og en pige.
Bror til Christen Joensen? Søster Anne Joensen?
1690: fadder
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1637
Død : 1717 i Vester Tronsmark i Bindslev
Begravet : 23.FEB.1717 i Bindslev
d 23 Febr: blev Peder Joenssens hustrue af Vester trunsmk begravet i sin
alders 80 Aar.

Tilbage til startsiden

Jeppesen, Niels
Født : 1647
Død : 1717 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 17.MAY.1717 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
d: 17 Maji blef Niels Jbsøn i Synder Bindslef begravet, 70 Aar.
G17/1 Odden Jordebog før 1692, 1692 og 1705: under Stensbæk.
CFSkat vinter 1710. Søn Søren.
CFSkat sommer 1710. Søn Søren og datter Kirsten hjemme.
1692-1710: Fæster af halve Bjerregård på 3-6-3-0, under Stensbæk.
1713: Vurderingsmand v. skifte Odden.
1692: søn (Jens)
1697: christen (svært læseligt pga. rettelse)
Søster Johanne?
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1650
Børn:
Nielsdatter, Kirsten
Nielsen, Søren
Født : C.1690
Vinter 1710: opholder sig hjemme.
Nielsen, Jens
Født : 1692 i Bjerregård i Bindslev
Døbt : 26.JUN.1692 i Bindslev
Dna 5 p: Trin: d: 26 Julii Niels Ibsens Søn i Bierregrd: Jens (Lauritz). T.
Christen Steenss. Peder Clauss i Bierregrd: Jens Smid. Lisbet Andersd:
og Mette Jensd: aff SB.

Tilbage til startsiden

Terkelsen, Christen
Født : C.1680
Par:
Gift: 26.DEC.1719 i Bindslev d. 26 Decembr. blev Christen Terchelsøn og Karen Mortensdaatter i Skoven
copuleret.

Fælle:
Mortensdatter, Karen
Født : C.1680
Søster? #1132 Else.
Uægte barn Morten 1716.
Børn:
Christensdatter, Johanne
Født : 1720 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 10.NOV.1720 i Bindslev
d 10 Nov: døbt Chresten terchelsens og Karen Mortensd: barn af Nørre Binslev
Kaldet Johanne. test: Jens Chrestenss, Elline Nielsdatter, Anne Svensdatter
Elle Pedersdatter. d 26 Decembr introd:

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Jens
Født : C.1680
Par:
Gift: 26.NOV.1719 i Bindslev d. 26 Novembr. blev Jens Lauritzøn af Mosbierg og Kirsten Nielsdaatter i
Bragholt copuleret.

Fælle:
Nielsdatter, Kirsten
Født : C.1680

Tilbage til startsiden

_____, Ole
Født : C.1640
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1624
Død : 1724 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 06.JAN.1724 i Bindslev
d 6 Janu: Begr: Jørgen Smids moder i N:B: 100 aar gammel.
Børn:
Olesen, Jørgen Smed

Tilbage til startsiden

_____, Mads
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1642
Død : 1726 i Nørre Bindslev
Begravet : 14.APR.1726 i Bindslev
d 14 Apr: Niels Matzens Moder i NørB: ald: 84 aar.
Børn:
Madsen, Niels

Tilbage til startsiden

Christensen, Thomas Boelt
Født : 1720 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 28.MAR.1720 i Bindslev
Død : 22.OCT.1786 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 29.OCT.1786 i Bindslev
Stilling : Indsidder
d: 28 Marti. døbt Christen Jensøns og Maren Nielsdaatters Barn i Nørre Bind-
sleff, Kaldet Thomas. Test: Jørgen Smed, Thomas Nielss, Inger Ibsdattr, Maren
Thomasd, Cidtzel Christensd. d 9 May introd:
Jydske Efterretninger nr. 48, 1.dec.1786.
Skifte Stensbæk 1786, f.109 og 112.
dend 29de October Thomas Christensen Boelt af N:B: 66 Aar
Jydske Efterretninger no.48, 1.dec. 1786.
Bror til Jens Boelt?
Thomas er identificeret i forhold til forældrene ved broderen Søren og
(søsteren Anne.)
Forældre:
Fader: Jensen, Christen
Moder: Nielsdatter, Maren
Par:
Gift: d 6 Novemb: Trolovet Tomas Chrestensen Boll og Birgite NielsDatter,
forloverne Chresten Sundbye af N.B. og Sørren Larsen ibdm.

Fælle:
Nielsdatter, Birgitte
Født : 1732
Død : 1800 i Holt i Bindslev
Begravet : 12.MAR.1800 i Bindslev
den 12 Mart blev begraven almisselem Thomas Boels Enke af af Holdt gl 68 aar

Tilbage til startsiden

Nielsen, Peder
Født : C.1710
Stilling : Husfæster, Skomager
Jydske Efterretninger no.43, 27.okt.1786.

Tilbage til startsiden

Sørensen, Michel
Stilling : Fæstebonde
Jydske Efterretninger no.35, 1.sep.1786.
Undveg i juli 1786 fra sin fæstegård under Baggesvogn.

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Niels Steen
Født : C.1764 i Sønder Bindslev i Bindslev
Jydske Efterretninger no.23, 9.jun.1786.
Reserve under Stensbæk gods.
Undveget fra sin tjeneste i Vidstrup og mistænkt for mord.
Bror #638?

Tilbage til startsiden

Mortensen, Thomas Christian
Født : C.1775

Slægten Kiil. Slægtsarkivet, Viborg, 1983.
Par:
Gift: 07.DEC.1800 i Mygdal Også registreret i Bindslev?

Fælle:
Christensdatter, Mette
Født : 1775 i Sindal
Døbt : 05.NOV.1775 i Sindal

Slægten Kiil. Slægtsarkivet, Viborg, 1983.
Børn:
Thomsen, Peter Johan
Født : 1805 i Bindslev
Døbt : 13.JAN.1805 i Bindslev
IGI

Tilbage til startsiden

Pedersen, Wilhellem
Født : C.1710
Stilling : Feldbereder
Evt. en søn mere Andreas Widstoff, logerende og skomager, 40, yderlig fattig
g.m. Maren Pedersdatter, 38, begge i første ægteskab [Hjørring, FT1787, F41].
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1710
Børn:
Wilhelmsen, Peder Christian Wisthoff
Wilhelmsen, Palle Wisthoff

Tilbage til startsiden

Wilhelmsen, Peder Christian Wisthoff
Født : 1739 i Hjørring?
Død : 1789 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 19.JUL.1789 i Bindslev
Stilling : Feldbereder, Almisselem
faderen er vel Wilhelm Pedersen Wishof eller Feldbereder. KB mangler for denne
periode.
den 19 Julii Enkemand Peder Wilhelm af N:B: almisselem begraven gl: 50 aar
Forældre:
Fader: Pedersen, Wilhellem
Moder: _____, _____
Par:
Gift: d 21 Octobr. trolovet Peder Christian Wilhellem af Hiøring og Karen Christens
Daatter af Hejselbech Forlovere Wilhellem Pedersen af Hiøring.
Thomas Christensen af NB.

Fælle:
Christensdatter, Karen
Født : 1743 i Bindslev
Døbt : 10.MAY.1743 i Bindslev
Død : F.1785
Bededagen Bapt: Christ:Iversøns Barn af N:Bindslev Nom:
Karen Test: Lars Lychegaards hustr: Christ:Lycheg: Lars Lars: af [...]
Thomas Ladefoged, Niels Sundbys hustru og Maren Pedersdatter af NB:
Ifølge skifte Stensbæk 8/4/1785 hende, der er død og har en niårig datter
i pleje hos en moster i Skagen (=Maren).
Forældre:
Fader: Iversen, Christen Smed
Moder: Christensdatter, Karen
Børn:
Pedersdatter, Karen
Født : 1776
Husbondens Broder-Dotter 11 år
I 1785 i pleje hos sin moster Maren Christensdatter i Skagen.

Tilbage til startsiden

Jensen, Niels
Født : C.1750
Par:
Gift: 26.JAN.1783 i Bindslev Copuleret d. 26 January 1783
dend 20de December Trolovet Niels Jensen af Schieldt i Sindahl Sogn og Anna
Christens Datter af N:B: Forloverne Zeverin Olufsen af Birche i Hørmested Sogn
Anders Sørensen i Nye Gaard Ibd Sogn.

Fælle:
Christensdatter, Anne
Født : 1760 i Bindslev
Død : 1808 i Sindal
b_jlomhol.zip
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 70 og 74g.
1789: G.m. Niels Jensen, Skielt i Sindal.
Forældre:
Fader: Christensen, Christen Lykkegaard
Moder: Thøgersdatter, Kirsten

Tilbage til startsiden

Christensen, Andreas
Født : 1785 i Store Grøntved i Mygdal
Døbt : 1785 i Mygdal
Død : 27.JUN.1865 i Mygdal
Begravet : 02.JUL.1865 i Mygdal
Stilling : Gårdmand
Johannes Lomholts ane.
H Idestrup
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 16.
Parret er fætter og kusine.
Forældre:
Fader: Jensen, Christen
Moder: Andreasdatter, Anne Marie
Par:
Gift: 17.OCT.1816 i Tolne
Fælle:
Christensdatter, Kirsten
Født : 1793 i Dvergetved i Tolne
Døbt : 1793 i Tolne
Død : 05.OCT.1839 i Grøntved i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 17.
Var i sine sidste år tungsindig, grænsende til sindssyge.
Forældre:
Fader: Andreasen, Christen Molsen
Moder: Christensdatter, Karen

Tilbage til startsiden

Jensen, Jeppe
Født : 1721
Død : E.1789
Optræder ved datterens skifte.
Korresp.
1787: Bonde og Møller, 58 år.
Par:
Fælle:
Povelsdatter, Inger
Født : 1722
Korresp.
1787: 55 år.
Børn:
Jeppesdatter, Karen

Tilbage til startsiden

Jeppesen, Laurits
Født : 1746
Død : 24.APR.1798 i Røde Mølle i Mygdal
Skifte Stensbæk.
Korresp.
3 døtre Mette 20, Maren 15 og Inger 12.
Værge farbror Niels Jeppesen.
1777: "som formedelst Skade i det eene Øie ved sidste Landmilities Session til
Land-Soldat at antages, er bleven Casseret, er bleven givet Løvte om Møllen og
Stedet at nyde i Fæste"
Forældre:
Fader: Lauritsen, Jeppe
Moder: Christensdatter, Mette
Par:
Fælle:
Jacobsdatter, Else
Født : C.1750

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Jeppe
Født : 1719 i Mygdal
Døbt : 27.AUG.1719 i Mygdal
Død : 1763 i Røde Mølle i Mygdal
Stilling : Gårdmand, Møller
I konens skifte Stensbæk 1777 omtales et skiftebrev af 26.jul.1763 efter JL.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 130c.
G.M. Mette Christensdatter.
Forældre:
Fader: Nielsen, Laurits
Moder: Jeppesdatter, Inger
Par:
Fælle:
Christensdatter, Mette
Født : 1724
Døbt : 19.MAR.1724
Død : 17.APR.1777 i Røde Mølle i Mygdal
Skifte Stensbæk 1777, f.7B. Børn Laurs Jeppesen 31 hjemme, Christen 28,
tjener sin svoger Jens Jensen Hedegård, Inger Jeppes g.m.Jens Jensen Hedegård,
Niels 25 hjemme.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 128, 140 og 148h.
Under skiftet (Stensbæk) omtales et Herberg i Møllen.
Forældre:
Fader: Andersen, Christen
Moder: Jensdatter, Mette Mørch
Børn:
Jeppesen, Laurits
Jeppesen, Christen
Født : 1749
1777: 28 år.
Jeppesen, Niels
Født : 1752
1777: 25 år og hjemme i Røde Mølle.
Jeppesdatter, Inger

Tilbage til startsiden

Olesen, Thøger
Født : 1695 i Tolstrup i Uggerby
Døbt : 29.SEP.1695 i Uggerby
Stilling : Gårdmand
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 142 og 150.
Forældre:
Fader: Iversen, Ole
Moder: _____, _____
Par:
Gift: 24.FEB.1726 i Uggerby
Fælle:
Christensdatter, Anne Grøn
Født : C.1700 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 143 og 151.
Forældre:
Fader: Grøn, Christen
Moder: _____, _____
Børn:
Thøgersdatter, Kirsten
Thøgersen, Jens
Født : 1731
Døbt : 08.JUL.1731
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 142 og 150b.
G.m. Anne Jensdatter i 1767.
Thøgersen, Ole
Født : 1733
Døbt : 08.MAR.1733
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 142 og 150c.
Thøgersdatter, Anne
Født : 1736
Døbt : 03.JUN.1736
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 142 og 150d.
G.m. Lars Larsen af Asdal.