Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Andersen, Jens
Født : 1708 i Sønder Bindslev i Bindslev
Død : 1760 i Sønder Bindslev i Bindslev
Stilling : Gårdmand
Børn: Maren 1736, #202?
Jens 1738, #299? af Hedegård.
Anne 1740, #849?
Karen 1743+
Karen 1744,
Par:
Gift: F.1736
Fælle:
_____, _____
Født : C.1710
Børn:
Jensen, Anders

Tilbage til startsiden

Larsen, Søren
Født : 1741 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 16.JUL.1741 i Bindslev
Dom: 7ma post Trinit: Bapt: Lars Larsøns Barn i S:B: N. Søfren baaren af Deg-
nens Hustrue i Bindsleu. Test: Christ: Molsøn, Niels Povelsøn i S:B: Niels
Christenss paa V Tronsmk Thomas Larsøns og Jens Andersøns Hustruer
Ingen børn før 1765 og efter 1768.
Evt. gift med Karen Michelsdatter fra Sindal 12.feb.1764.
Forældre:
Fader: Lauritsen, Laurits
Moder: Povelsdatter, Maren
Par:
Gift: F.1765
Fælle:
_____, _____
Født : C.1745
Børn:
Sørensdatter, Giertrud
Født : 1765 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 15.SEP.1765 i Bindslev
d 15 septembr Bapt: Søren Larsens Barn af SB. Nom: Giertrud. Test: Kiersten
ChristensDaatter KokLeed, Anna HansDaatter af S:B: Thomas Larsen ibidem,
Jens Larsen af NB. Christen Larsen af S:B: Introd: d 6 Octobr.
Sørensen, Michel
Født : 1768 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 24.JAN.1768 i Bindslev
Død : E.1845

Tilbage til startsiden

Olufsen, Knud Ramme
Født : C.1715
Død : 1778
Begravet : 02.OCT.1778 i Bindslev
Stilling : Degn
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953. angiver 9.okt.
d 2 Octobr Degen Knud Rame 66 Aar
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Forlover i 1764.
Privat student i Ålborg 1741. Var i 1746 skoleholder i Hillerslev i Thy.
1750 Klokker i Hjørring.
Par:
Gift: 12.MAY.1751 i Sankt Kathrine i Hjørring
Fælle:
Andersdatter, Mette Marie Kolding
Født : C.1725
Børn:
Ramme, Anne Kirstine Knudsdatter
Knudsen, Oluf Jansen Ramme
Født : 1754 i Bindslev
Døbt : 29.SEP.1754 i Bindslev
Død : 1813 i Toskildhøj i Sindal
Begravet : 02.NOV.1813 i Sindal
Stilling : Husmand, Snedker
16.s.e.t.
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.316f.
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953. I,32.
G.m. Karen Jensdatter, stuepige i Torslev Præstegård, 7.sep.1777 i Torslev.
Dennes søn Knud Olesen Ramme overtog fæstet i 1813.
FT1787 og 24.mar.1778 boede han på Heden i Sindal.

Tilbage til startsiden

Pallesen, Christen Kjærulf
Født : C.1690 i Skårupgård i Tolne
Død : 1757 i Åskoven i Bindslev
Begravet : 11.SEP.1757 i Bindslev
Stilling : Forpagter
d: 11 Septembr: Sep: Christen Pallesen af Aarskoven.
Forpagter af Skjortholt i Åsted.
Forældre:
Fader: Christensen, Palle
Moder: Kjærulf, Anne Jensdatter
Par:
Fælle:
Rasmusdatter, Else Margrethe Muhle
Født : C.1720
Død : 15.APR.1781 i Åskoven i Bindslev
Begravet : 20.APR.1781 i Bindslev
Skifte Stensbæk 1781, f. 46.
dend 20de Apriil Else Magretha Sal: Pallesens Aae Schov 6[2] Aar
Skifte Stensbæk 1781, f. 46.
Skifte i Stensbæk, der tilhørte svogeren Jørgen Pallesen Kjærulf.
Døde hos svigersønnen Christen Christensen i Åskoven, Bindslev.
1779: Af Aalborg Hospital tillagt ugentlig 1 Sk. (Skifte 1781)
Børn:
Kiærulf, Anne Christensdatter
Christensdatter, Anne Catrine

Tilbage til startsiden

Jeppesen, Mads
Født : 1727 i Østen Kæret i Tversted
Død : 1797 i Østen Kæret i Tversted
Begravet : 05.DEC.1797 i Tversted
Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.
Ane 22.
Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.
Par:
Gift: C.1752 i Bindslev?
Fælle:
Mortensdatter, Johanne
Født : C.1729 i Hejselbæk i Bindslev
Død : 1804 i Østen Kæret i Tversted
Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.
Ane 23.
Skifte 20.jul.1739.
Hendes fætter var Thomas Christensen Lykkegaard.
[Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.
Under ane 11.]
Forældre:
Fader: Lauritsen, Morten
Moder: Andersdatter, Elle

Tilbage til startsiden

Thomsen, Anders
Født : C.1660
Død : 1739 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 25.OCT.1739 i Bindslev
Dom: 22 post Trinit: Sep: Anders Thomsøn i Hesselbeck.
Aftægt.
Skifte 20.jul.1739. Morten Lauridsen. Enkens fader, boende i Hejselbæk.
Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.
Under ane 46-7.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1660
Død : F.1739
Kun faderen omtales som boende i Hejselbæk.
Børn:
Andersdatter, Elle
Andersdatter, Anne

Tilbage til startsiden

Pedersen, Ole
Født : 1617
Død : 1700 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 13.DEC.1700 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
D: 13 Xbr: Olle Pedersen i Hissellbeck 83 Aar gammel.
G17/1 Odden Jordebog, udateret men før 1692, og 1692: under Stensbæk.
I 1692 i et gårdhus i SB?
CFSkat 1699, jan og juli. Jan. 1700.
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.113.
Mandtalsliste 1660.
Optrådte som synsmand ved sandflugtsskader i Fjelsted i Sindal i 1693.
[Tingbogen 6.feb.1693.]
1692 og tidligere: Gårdfæster i Vester Hejselbæk, under Stensbæk.
Børnene er udelukkende knyttet ved fadernavn og sted.
Sønnen(?) Peder overtager Hejselbæk. (Jordebog 1705). Han +1735.
Vinter og sommer 1699: har en karl og en pige (datter Maren).
Vinter-sommer 1700: voksen søn Peder. (#1006?)
Par:
Fælle:
Giertsdatter, Anne
Født : 1625
Død : 1700 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 16.NOV.1700 i Bindslev
Den 16 Novembr: Olle Pederses h. i hisselbeck, 75 Aar.
Jørgen Jacobsens noter om Vester Hejselbæk.
Forældre:
Fader: Christensen, Giert
Moder: _____, _____
Børn:
Olesdatter, Maren
Olesen, Giert
Født : C.1650
Olesdatter, Anne

Tilbage til startsiden

Christensen, Thomas
Født : 1644
Død : 1716 i Egås i Bindslev
Begravet : 30.DEC.1717 i Bindslev
d 30 Xber blev thomas Chrestenss af Egaas begravet 72 Aar
CFSkat 1699 jan. Sommer 1700.
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.113.
Optrådte som synsmand ved sandflugtsskader i Fjelsted i Sindal i 1693.
[Tingbogen 6.feb.1693.] Ses i KB1688-95.
Måske en søn: Christen Thomsen [KB,1705,121,22 og KB,1705,043- et uægte barn
Søren med Mette Sørensdatter.]
En datter Anne død spæd i 1689. 1694: uægte Karen.
1699: har en karl og en pige. 1700: en karl. Sommer 1700: en karl, en pige.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1650
Børn:
Thomasdatter, Anne
Født : 1689 i Egås i Bindslev
Døbt : 25.AUG.1689 i Bindslev
Død : 1689 i Egås i Bindslev
Begravet : 08.DEC.1689 i Bindslev
Dna 13 Trin: Thomas Christenssens Daatter i Eyaas Anne. T.Jens Poel i Tversted
Peder Thomiss paa Steensbeck. Margrette Lauritzdaatter. Karen Eylersdaatter.
Maren Christensd: i Eyaas.
Dna 11. Adv: Thomissis barn i Eyus. Anne. 15 Ugger gammel.

Tilbage til startsiden

Jensen, Pors Jacob
Født : C.1725 i Sindal?
Stilling : Fæstegårdmand
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.151.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986, s.163.
Fik i 1764 fæstebrev på Øster Hejselbæk, som han da allerede havde drevet i
nogle år.
Øster Hejselbæk: hrtk. 6-1-0-2, 1/2 gaard, under Baggesvogn (1773).

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Peder
Født : C.1520
Stilling : Gårdmand
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.276.
Sad i en sag som dommer i Herredstinget.

Tilbage til startsiden

Eskildsen, Anders
Født : C.1530
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.276.
Skøder 18.april 1586 Togholt til Ove Lunge.
[Tingbogen.]

Tilbage til startsiden

Jensen, Søren Bødker
Født : 1711
Død : 22.MAY.1782 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 26.MAY.1782 i Bindslev
Stilling : Fæstegårdmand
Skifte Stensbæk.
d 26 Søren Jensen Bøcher af S:B: 71 1/2 Aar
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
1739: Nævnt i skolemandtal.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. s.161note.
Matrikel nr.11, hrtk. 3-4-2-1, 1/2 gaard, under Stensbæk (1773).
Forældre:
Fader: Sørensen, Jens Bødker
Moder: Christensdatter, Kirsten
Par:
Fælle:
Stephansdatter, Else
Født : 1711
Døbt : 08.NOV.1711
Død : 1788 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 16.NOV.1788 i Bindslev
Domica vigesima 3tia post Trin: d 8 Novemb blev Stephen Nielsens datter i NB
Else døbt; Testes: Jens Lauridtzen i Lychegaard, Giert Mortenss og Jørgen Smid
i NB. Kiersten Tommisdatr i Thronsmrk. Else Madsdatr i Steensbech.
den 16 November blev Søren Bøchers Enke Else Stephansdatter af S: Bindslev
begravet - gl 77 Aar
Ses ikke i FT1787.
Forældre:
Fader: Nielsen, Stephen
Moder: Lauritsdatter, Johanne
Børn:
Sørensen, Jens
Født : 1742
1782: Hjemme, 40 år.
Sørensen, Steffen
Født : 1744
1782: Hjemme, 38 år.
Sørensdatter, Karen
Født : C.1745
Død : F.1782 i Tågholt i Sindal
1782: Død ved faderens skifte.
Tidl. g.m. Peder Jensen i Tågholt i Sindal (Baggesvogn) Børn: Karen 16, Niels
9, Søren 4.
Sørensdatter, Johanne
Født : C.1750
1782: g.m. Jens Christensen i Smørkrogen i Ugilt (Linderumgård).
Sørensdatter, Kirsten

Tilbage til startsiden

Jensen, Christen Bødker
Født : 1713 i Bindslev
Døbt : 03.SEP.1713 i Bindslev
Død : 20.MAR.1791 i Brasholt i Sindal
Stilling : Gårdmand
d 3 Sept: døbt Jens Sørensens, Søn i Sønder Binslev Chresten. test: Peder
Clausøn, Morten Laurits, Karen Tøgersd: Else Tomisd:
Introducerit d 22 Oct:
Skifte efter broderen Stensbæk 1781.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane 104, s.147, 161note.
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.272.
Ane til Johannes Lomholt.
Fæster under Baggesvogn 1741-1781.
Forældre:
Fader: Sørensen, Jens Bødker
Moder: Christensdatter, Kirsten
Par:
Gift: 26.DEC.1741 i Astrup JLomholt korr.
IGI

Fælle:
Michelsdatter, Anne
Født : 1716 i Astrup
Døbt : 13.MAY.1716 i Astrup
Død : 1797 i Sindal
Begravet : 10.SEP.1797 i Sindal
Forældre Michel Sørensen og Maren Pedersdatter.

Tilbage til startsiden

Thomsen, Christen
Født : C.1720
Stilling : Gårdmand
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.307.
Kom fra Togholt og boede senere på Sindal Hede.
Vel søn af Thomas Laursen og Else Andersdatter i Sønder Togholt.
Bror Niels Thomsen (+1759)?
Søn Peder?
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1720
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.307.
Børn:
Christensen, Thomas
Født : C.1750 i Ågård i Bindslev
Død : 1821 i Ledet i Sindal
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.159 og 307
Også kaldt Thomas Togholt og Thomas Rytter.
Vel gift med Else Margrethe Christensdatter 28.okt.1785 i Bindslev.
Hun måske amme i Tolne i 1787?

Tilbage til startsiden

Jeppesen, Søren
Født : C.1570
Død : E.1636
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.404.
Omtales ved tingsvidne af 9.maj.1636.

Tilbage til startsiden

Coucheron, Christian
Født : 1735
Stilling : Sergiant
Hugo Kristensen, Mosbjerg har en del om familien
Barn sikkert Hans Eifler Christiansen Coucheron g.m. Mette Marie Knudsdatter
28.okt.1817 i Tornby. Hun barn af Knud Pedersen og Maren Christensdatter.
(MC en datter af #18 og #807).
Par:
Gift: 17.DEC.1784 i Bindslev den 17de December blev Sergiant Sr Christian Coucheron og Velædle Jomfrue
Anne Eifler af Steensbechgrd Copuleret

Fælle:
Hansdatter, Anne Eifler
Født : 1747
1801 Lønstrup i Mårup: Christian Coucheron 66 afskediget, korporal, pensionist
Anne Hansdatter Ejfler 54 hans kone, begge første ægsteskab
Hans Christiansen 9 deres børn, Ingeborg Christiansdatter 11-
Laurs Vigilsen 31 tjenestefolk, daglejer, Anne Christensdatter 33 -

Tilbage til startsiden

Andersen, Niels
Født : C.1660
1688: Datter Maren.
Par:
Gift: 04.MAR.1688 i Bindslev Den 4 Martii Niels Anders og Anne Jensd: i NB:

Fælle:
Jensdatter, Anne
Født : C.1660
Børn:
Nielsdatter, Maren
Født : 1688 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 09.APR.1688 i Bindslev
Begravet : 1688
Samme dag: Niels Anderss daatter i NB. Maren. T. Christen Sadelmager. Christen
Tørscher. Maren Nielsd. og Anne Nielsd. i Mostrup.
Dna 13 p: Trin: Niels Andersens daatter. Maren. 21 Ugger g.

Tilbage til startsiden

Andersen, Christen
Født : C.1660
Stilling : Gårdfæster
G17/1 Odden Jordebog 1705: under Stensbæk.
1705: Fæster af halvgård i Holt på 1-7-2-1, under Stensbæk.
1688: Hans
Par:
Gift: eller er datoen 2.sep.1688?
Dna 12 p:Tr: Christen Anderss og Jensös Daatter i Holt, Anne Jensdatter.

Fælle:
Jensdatter, Anne
Født : C.1660
Forældre:
Fader: Christensen, Jens
Moder: _____, _____

Tilbage til startsiden

Pedersen, Christen Østergaard
Født : C.1660
Stilling : Gårdfæster
G17/1 Odden Jordebog 1705: under Stensbæk.
1705: Fæster af halve Østergård(?) på 5-2-1-2, under Stensbæk.
Det er en halvgård, men muligvis ikke Østergård.
1706: Christen
1709: Anne
1695 i Bindslev Præstegård??
Par:
Gift: 11.MAR.1688 i Bindslev Den 11 dito Christen Peders og Karen Madsd: i SB.

Fælle:
Madsdatter, Karen
Født : C.1660

Tilbage til startsiden

Steensen, Christen
Født : C.1660
Par:
Gift: 25.MAR.1688 i Bindslev D: 25 dito Christen Steens og Else Lauritzd: i SB.

Fælle:
Lauritsdatter, Else
Født : C.1660
Børn:
Christensdatter, Birgitte
Født : 1689 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 21.FEB.1689 i Bindslev
Død : 1689 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.MAY.1689 i Bindslev
Samme Dag Christen Steensens Daatter i SB. T. Christen Jens i Biergeg:
Christen Hiulmand i NB. Kiersten Lauritsd: i Bierreg. Birgitte Hansd: i NB.
Maren Ollesdatter i SB
D. 1 Maji Christen Steensens barn i SB: Birgitte: 9 Ugger g.
Christensen, Steen
Født : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 14.SEP.1690 i Bindslev
Død : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 27.DEC.1690 i Bindslev
Dna 13 p: Trin: Christen Steensens i SB, Søn, Steen. Test: Jens Sørenss.
Christen Olless. Thomas Schroder?? Kiersten Lauritzd: Maren Ollesd:
Fer: 3 Natal: Christen Steensens barn i SB. Steen: 16 Ugger g:
Christensen, Steen
Født : 1691 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 01.NOV.1691 i Bindslev
festo oium Sanct: Christen Steensens i SB. Steen. T. Christen Jenss. Thomas
Jørgens. Laurits Christenss. Kiersten Lauritsd: Johanne Jensd:
Christensdatter, Mette
Født : 1694 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 07.NOV.1694 i Bindslev
d:7 Novembr: Christen Steensens Datter i SB. Mette T. Christen Olles i SB.
Lauritz Christens i NB. Kirsten Lauritsdr: i Biergeg. Anne Christensdr og
Johanne Pedersdr: ibid.