Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Andersen, Peder
Født : 1758
Stilling : Skræddersvend, Husmand
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 31.Fam. 29 hans søn, skrædersvend
Nørre Bindslev: 32.Fam. 41 1.ægteskab, jordløs husmand og skræder
1789: Optræder i Svend Christensen Nørgaards skifte som tjenestekarl.
Forældre:
Fader: Thomsen, Anders
Moder: _____, _____
Par:
Gift: 21.OCT.1789 i Bindslev den 21 Octobr bleve de i Bindslev Kirke efter foregaaende Tillyning copulerede
den 27de Septbr trolovede Hr Deichmann ung Karl Peder Andersen og Pige Anna
Kathrina Carlsdatter begge af Nørre Bindslev - forloverne Søren Larsen af N.B.
og Anders Hamborg af S.B.

Fælle:
Carlsdatter, Anne Katrine
Født : 1772
Nørre Bindslev: 32.Fam. 29 1.ægteskab, hans kone
Optræder ikke i FT 1787.
1789: Optræder i Svend Christensen Nørgaards skifte som tjenestepige.
Slægtskab til Christian Carel i Horne FT1787, 10.fam Horne Bye, 20 år, ug,
skrædder?
Børn:
Pedersdatter, Maren
Født : 1790
Død : 1802 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 14.JAN.1802 i Bindslev
den 1[4] Januar blev begraven Peder A[nder]sens datter Maren af Nørre Bindslev
gl 11 aar
Nørre Bindslev: 32.Fam. 11 deres børn
Pedersdatter, Inger
Født : 1793
Nørre Bindslev: 32.Fam. 8 deres børn
Pedersen, Christen
Født : 1797
Nørre Bindslev: 32.Fam. 4 deres børn
Pedersdatter, Anne Marie
Født : 1799
Nørre Bindslev: 32.Fam. 2 deres børn

Tilbage til startsiden

Jensen, Christen Ladefoged
Født : 1737
Stilling : Fæstegårdmand
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 1.Fam. 50 1.ægteskab, bonde og gaardfæster
Sønder Bindslev: 8.Fam. 64 1.ægteskab, gaardmand
Matrikel nr.1,9,10,13 og 15, samt i Nørre Bindslev af 6, hrtk. 4-6-2-1,
2/3 gaard, under Stensbæk (1773).
Far Jens Ladefoged af SB? Datter Mette #722?
Søster Anne Jensdatter #941.
Par:
Gift: d 15 Octobr trolovet Christen Jensen af Sønder Bindslew og Mariæ Christens
Daatter af Nøre Bindslew. Forlovere Jens Ladefoged af Sønder Bindslew og
Christen Pedersen Skræder af NB.

Fælle:
Christensdatter, Marie
Født : 1739
Død : 1811 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 06.JAN.1811 i Bindslev
Søndagen efter Nyeaarsdag begravedes Christen Ladefogeds Hustrue i Sønder
Bindslev gl 70 Aar
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 1.Fam. 48 1.ægteskab, hans kone
Sønder Bindslev: 8.Fam. 63 1.ægteskab, hans kone
Børn:
Christensdatter, Kirsten
Christensen, Christen
Født : 1776
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 1.Fam. 11 deres børn
Sønder Bindslev: 8.Fam. 26 ugift deres børn
Christensen, Jens
Født : 1778
Død : 1798 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 20.MAY.1798 i Bindslev
Stilling : Karl
den 20 Maj blev begraven Karlen Jens Christensen, Christen Jensen ladfogeds
Søn af Sønder Bindslev - gl 24 aar
FT1787
Sønder Bindslev By: 1.Fam. 9 deres børn
Christensen, Christian
Født : 1781
FT1787
Sønder Bindslev By: 1.Fam. 6 deres børn
Er ikke i hjemmet i FT 1801.
Christensdatter, Karen
Født : 1783
Sønder Bindslev: 8.Fam. 18 ugift deres børn
Optræder ikke i FT 1787.
Christensdatter, Anne
Født : 1786 i Sønder Bindslev i Bindslev
Død : 1786 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 13.APR.1786 i Bindslev
Anno 1786 dend 13de Apriil Christen Ladfogeds Barn S:B: Anna 8 Ug
Christensen, Peder
Født : 1789
Sønder Bindslev: 8.Fam. 12 ugift deres børn

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Christen
Født : 1741 i Bindslev
Død : 1805 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 25.OCT.1802
Stilling : Gårdfæster, Inderste
25de October blev begraven Inderste og AlmisseLem Christen Larsen af
Sønder Bindslev gl 70 aar
Vangen
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
FT1787FT1801
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 70 og 74.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Sønder Bindslev By: 2.Fam. 45 1.ægteskab, bonde og gaardfæster
Sønder Bindslev: 7.Fam. 60 1.ægteskab, gaardmand
Pas på Christen Larsen #213.
Et ukendt barn dør i 1773.
Kunne ikke skrive (Skifte 1802).
Forældre:
Fader: Christensen, Laurits
Moder: Pedersdatter, Johanne
Par:
Gift: F.1771 10.okt.1762 Ugilt??? IGI

Fælle:
Nielsdatter, Maren
Født : 1735
Død : 1802 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 03.JAN.1802 i Bindslev
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986 siger 1814, men skiftet siger
3.jan.1802
den 3 Januar blev begraven Christen larsens Hustrue Maren Nielsdatter, Gaard-
mandsKone fra Sønder Bindslev gl 67 Aar
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 2.Fam. 52 1.ægteskab, hans kone
Sønder Bindslev: 7.Fam. 60 1.ægteskab, hans kone
Søster til Anne Nielsdatter #175.
Søster til #85 Niels Olesen Bierre (Skifte Stensbæk 1802, f.205).
Børn:
Christensen, Christen
Født : 1771 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 06.OCT.1771 i Bindslev
Død : 1796 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.FEB.1796 i Bindslev
addere: Anne Nielsdatter i NB, Maren Christensdatter i NB, Jens Melsen i NB,
Christen Hansen i NB, Lars Christensen i NB.
den 7 febr blev begraven Christen Christensen Christen larsens Søn af Sønder
Bindslev - gl 25 aar
Christensen, Lars
Født : 1774 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 10.JUL.1774 i Bindslev
Død : JAN.1780 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 10.JAN.1780 i Bindslev
Faddere: Kirsten Jensdatter af NB, Anna Nielsdatter af NB, Andreas Molsen af
NB, Povel Larsen af NB, Søren Sørensen af SB.
Samme Dato [=10 Januarij] Christen Larsens 2de Børn af SB Niels 3/4 Aar
Lars 5 3/4 Aar.
Christensen, Christen
Født : 1776 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 23.JUN.1776 i Bindslev
Faddere: Johanne Hansdatter af SB, Maren Hansdatter af NB, Jens Larsen af NB,
Peder Larsen af NB, Lars Melsen af Stensbeck.
FT1787
Sønder Bindslev By: 2.Fam. 11 deres børn
Er ikke i hjemmet i FT 1801.
Fødselsdata passer vist ikke her. Måske til et barn af #213.
1802: nævnes ikke i faderens skifte.
Christensdatter, Johanne

Tilbage til startsiden

Sørensen, Niels
Født : 1770 i Bindslev
Døbt : 04.MAR.1770 i Bindslev
Død : 24.OCT.1855 i Bindslev
Begravet : 04.NOV.1855 i Bindslev
Stilling : Tjenestekarl

Slægten Kiil. Slægtsarkivet, Viborg, 1983.
Aftægtsmand
Slægten Kiil. Slægtsarkivet, Viborg, 1983.

Slægten Kiil. Slægtsarkivet, Viborg, 1983.
Sønder Bindslev: 7.Fam. 30 ugift tjenestekarl
Optræder ikke i FT 1787.
Forældre:
Fader: Jacobsen, Søren
Moder: Jørgensdatter, Anne
Par:
Gift: 04.DEC.1803 i Bindslev
Fælle:
Christensdatter, Johanne
Født : 1776 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : NOV.1776 i Bindslev
Den [] Novembr Bapt: Christen Larsens Barn af SB Nomen Johanne Test: Kiersten
Jensdatter af NB, Maren Christensdatter Idem, Oluf Berig af NB, Peder Larsen
Idem, Niels Olufsen Idem, Introduceret 26 December.
FT1787FT1801
Slægten Kiil. Slægtsarkivet, Viborg, 1983.
Sønder Bindslev By: 2.Fam. 7 deres børn
Sønder Bindslev: 7.Fam. 24 ugift deres datter
1802: 25 år.
Forældre:
Fader: Lauritsen, Christen
Moder: Nielsdatter, Maren

Tilbage til startsiden

Iversen, Peder
Født : 1729
Død : E.1798
Stilling : Gårdfæster
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
FT1787
Sønder Bindslev By: 3.Fam. 58 2.ægteskab, bonde og gaardfæster
Matrikel nr.6, hrtk. 3-4-0-1, 1/2 gaard, under Stensbæk (1773).
1798: Desuden søn Peder Pedersen, 35 tjener i Mosbjerg.
Par:
Gift: F.1767
Fælle:
Pedersdatter, Margrete
Født : 1734
Død : 1798 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 29.APR.1798 i Bindslev
Skifte Stensbæk 1798, f. 185.
den 29 april blev begraven Margaretha Pedersdatter, Gaardmand Peder Iversens
Hustru af Sønder Bindslev - gl 64 aar 8 maaned
FT1787
Skifte Stensbæk 1798, f. 185.
Sønder Bindslev By: 3.Fam. 53 2.ægteskab, hans kone
Børn:
Pedersen, Christen
Født : 1767
FT1787
Sønder Bindslev By: 3.Fam. 20 ugift deres børn
1798: 33 år, hjemme.
Pedersen, Jens
Født : 1774
FT1787
Sønder Bindslev By: 3.Fam. 13 deres børn
1798: 30 år, tjener Peder Sundby i Sønder Bindslev.
Pedersen, Søren
Født : 1778
FT1787
Sønder Bindslev By: 3.Fam. 9 deres børn
1798: 25 år, hjemme.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Peder Sundbye
Født : 1741
Stilling : Gårdfæster
1773 i NB
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 4.Fam. 46 1.ægteskab, bonde og gaardfæster
Sønder Bindslev: 5.Fam. 60 1.ægteskab, gaardmand
Matrikel nr.7, hrtk. 5-2-1-1, 2/3 del gaard, under Stensbæk (1773).
Far Niels Sundbye? På et tidspunkt NB?
1777: vurderingsmand ved skifte Stensbæk.
Par:
Gift: 1770 i Bindslev d 23 Octobr trolovet Peder Nielsen af NB og Maren HansDaatter af SB.
Forloverne Niels Sundbye af NB og Hans Povelsen af SB [hendes far??]

Fælle:
Hansdatter, Maren
Født : 1749
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 4.Fam. 38 1.ægteskab, hans kone
Sønder Bindslev: 5.Fam. 53 1.ægteskab, hans kone
Børn:
Pedersdatter, Anne
Født : AUG.1771 i Bindslev
Døbt : 25.AUG.1771 i Bindslev
Død : FEB.1789 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 22.FEB.1789 i Bindslev
Faddere: Kiersten Hansdatter i SB, Søren Jacobsen i NB, Povel Larsen i NB,
Christen Jensen i NB.
den 22 februar: blev Peder Sundbyes 2de Døttre navnlig Anna gl 17 aar og Inger
dl 11 aar begraven
FT1787
Sønder Bindslev By: 4.Fam. 13 deres børn
Pedersdatter, Johanne
Født : 1773 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 04.JUL.1773 i Bindslev
Faddere: Ellen Hansdatter af SB, Maren Ipsdatter af NB, Christen Jensen af SB,
Peder Iversen af SB, Christen Jensen af NB.
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 4.Fam. 11 deres børn
Sønder Bindslev: 5.Fam. 24 ugift deres børn
Pedersdatter, Bodil
Pedersdatter, Inger
Født : 1778
Død : 1789 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 22.FEB.1789 i Bindslev
den 22 februar: blev Peder Sundbyes 2de Døttre navnlig Anna gl 17 aar og Inger
dl 11 aar begraven
FT1787
Sønder Bindslev By: 4.Fam. 7 deres børn
Pedersen, Niels
Født : 1783
Død : 1807 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 19.APR.1807 i Bindslev
d 19de April blev begravet Peder Sundbyes Søn Niels af Sønder Bindslev gl: 26
Aar
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 4.Fam. 4 deres børn
Sønder Bindslev: 5.Fam. 18 deres børn
Pedersdatter, Inger Anne
Født : 1793 i Sønder Bindslev i Bindslev
Død : 1794 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.AUG.1794 i Bindslev
den 7de August belv begraven Peder Sundbyes datter Inger Anna af Sønder Bind-
slev gl [1] 1/2 aar

Tilbage til startsiden

Christensen, Jens
Født : 1776 i Store Grøntved i Mygdal
Døbt : 1776 i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 32-33d.
Forældre:
Fader: Jensen, Christen
Moder: Andreasdatter, Anne Marie
Par:
Fælle:
Pedersdatter, Bodil
Født : 1775 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 17.APR.1775 i Bindslev
Faddere:Maren Thomesdatter af NB, Niels Andersen af NB, Christen Larsen af NB,
Christen Jensen af Heedegaard, Maren Pedersdatter af SB.
FT1787FT1801
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 32-33d.
Sønder Bindslev By: 4.Fam. 9 deres børn
Sønder Bindslev: 5.Fam. 25 ugift deres børn, halt, spinder og
binder
Forældre:
Fader: Nielsen, Peder Sundbye
Moder: Hansdatter, Maren

Tilbage til startsiden

Andersen, Niels
Født : 1760
Stilling : Tjenestekarl, Soldat
FT1787
Sønder Bindslev By: 4.Fam. 27 gift tjenestekarl, national soldat

Tilbage til startsiden

Nielsdatter, Johanne
Født : 1758
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Sønder Bindslev By: 4.Fam. 29 ugift tjenestepige

Tilbage til startsiden

Pedersdatter, Karen
Født : 1765
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Sønder Bindslev By: 5.Fam. 22 ugift tjenestepige

Tilbage til startsiden

Larsen, Thomas
Født : 1726
Døbt : 27.JAN.1726 i Bindslev
Død : 1797 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 26.DEC.1797 i Bindslev
Stilling : Fæstegårdmand
d 27 Janv: døbt Lauritz Lauritzens og Maren Povelsdatters Barn i Sønder Bintz-
lef, kaldet Thomas. Test: Peder Clafvesen, Povel Pedersen, Jens Christensen,
Else Thomesd, Inger Nielsd: d 14 Martz introd:
den 26 Decbr blev begraven Enkemand Thomas Larsen af Sønder Bindslev
Sogne Fogden?? gl 72 aar
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
FT1787
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986. ane36.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane112.
Sønder Bindslev By: 6.Fam. 63 1.ægteskab, bonde og gaardbeboer
Matrikel nr.8, hrtk. 3-7-2-0, 1/2 gaard, under Stensbæk (1773).
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986: siger Eskær.???
Evt sønner: Christen, Søren?
Forældre:
Fader: Lauritsen, Laurits
Moder: Povelsdatter, Maren
Par:
Gift: F.1745
Fælle:
Jensdatter, Anne Sundbye
Født : 1718
Døbt : 04.MAY.1718 i Bindslev
Død : 1791 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 02.JUN.1791 i Bindslev
d: 4 Maji døbt Jens Sundbyes og Ellen Nielsdaatters Barn i Nør Bindsleff,
kaldet Anne. Test: Peder Clausøn, Jep Andersøn, Jørgen Smed, Maren Pallis-
datter, Kirsten Lauritsdatter
den 2den Junii blev Anne Jensdatter, Thomas Larsens Hustru i Sønder Bindslev
begraven - gl 74 aar
FT1787
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane113.
Sønder Bindslev By: 6.Fam. 68 1.ægteskab, hans kone
Forældre:
Fader: Christensen, Jens Sundbye
Moder: Nielsdatter, Ellen
Børn:
Thomsen, Jens
Født : 1745
Død : F.1756
Thomasdatter, Maren
Født : 1748
Død : F.1752
Thomsen, Christen
Født : 1751
Id.m. #840??
Thomasdatter, Maren
Født : 1752
Død : F.1758
Thomsen, Lars
Født : 1755
Thomsen, Jens
Thomasdatter, Maren
Thomasdatter, Else

Tilbage til startsiden

Pedersen, Niels Søndergaard
Født : 1758
Stilling : Gårdmand
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 7.Fam. 29 1.ægteskab, bonde og gaardbeboer
Nørre Bindslev: 14.Fam. 42 1.ægteskab, gaardmand
Par:
Gift: 06.NOV.1785 i Bindslev Copuleret dend 6te November
dend 14de Dato Trolovet Niels Pedersen af S:B: og Anna Christens Datter Jbd:
Forloverne Peder Sundbye af S:B: Christen Ladfoged Jbd.

Fælle:
Christensdatter, Anne
Født : 1755
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 7.Fam. 32 1.ægteskab, hans kone
Nørre Bindslev: 14.Fam. 44 1.ægteskab, hans kone
Bemærk: kaldet Ane Kirstine i FT 1801.
Børn:
Nielsdatter, Anne
Født : 1786
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 7.Fam. 1 deres datter
Nørre Bindslev: 14.Fam. 15 deres børn
Nielsen, Christen
Født : 1790 i Sønder Bindslev i Bindslev
Død : 1791 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 15.MAY.1791 i Bindslev
den 15de Maj blev Niels Pedersen Søndergaards Søn Christen begraven af Sønder
Bindslev - gl 1 aar
Nielsen, Christen
Født : 1793
FT1801
Nørre Bindslev: 14.Fam. 8 deres børn
Nielsdatter, Kirsten
Født : 1796
FT1801
Nørre Bindslev: 14.Fam. 5 deres børn

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen
Født : C.1760
Stilling : Tjenestekarl
Mygdal?
1790: For nærværende tiid tienende Hr: Jacob Kiællerup i Aalborg.
Også kaldt Christen Chlausen, og hans far Christen Christensen fra Mygdal.
Par:
Gift: 17.JAN.1790 i Bindslev den 17 Januar 1790 bleve i Bindslev Kirke copulerede
den 27 Decembr trolovede jeg ung Karl Christen Christensen af Mygdahl Sogn
tienende i Aalborg og Pige Else Christensdatter af Sønder Bindslev.-Forloverne
Hans Pedersen af Mygdahl Sogn og Christen Christensen Kiil af Sønder Bindslev

Fælle:
Christensdatter, Else
Født : 1763 i Bindslev
Døbt : 16.JAN.1763 i Bindslev
Død : 1790 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 05.NOV.1790 i Bindslev
Stilling : Tjenestepige

Slægten Kiil. Slægtsarkivet, Viborg, 1983.
den 5 Novembr blev Else Christensdatter af Sønder Bindslev begraven - gl 30
aar.
FT1787
Slægten Kiil. Slægtsarkivet, Viborg, 1983.
Sønder Bindslev By: 7.Fam. 24 ugift tjenestepige
Forældre:
Fader: Jensen, Christen Kiil
Moder: Thomasdatter, Johanne
Børn:
Christensen, Christen
Født : 1790 i Sønder Bindslev i Bindslev
Nævnt i moderens skifte.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jens Bierregaard
Født : 1752
Stilling : Gårdmand
FT1787
Sønder Bindslev By: 8.Fam. 35 1.ægteskab, bonde og gaardbeboer
1778: 26, i hjemmet.
Forældre:
Fader: Christensen, Peder Bierregaard
Moder: Jensdatter, Mette
Par:
Gift: 05.DEC.1779 i Bindslev Cop: d 5 December
d 12 November Trolovet Jens Pedersen af S:B: og Anna Niels Daatter af N:B:
Forloverne Christen Riisager af N:B: og Christen Larsen i S:B:

Fælle:
Nielsdatter, Anne
Født : 1738
Død : 1795 i Sønder Bindslev
Begravet : 25.MAY.1795 i Bindslev
Skifte Stensbæk 27.jun.1795, f. 172.
den 25 Maj blev begraven Jens Bierregaards Hustru Anna Nielsdatter af Sønder
Bindslev gl 59 aar
FT1787
Sønder Bindslev By: 8.Fam. 49 1.ægteskab, hans kone
Søster Maren Nielsdatter, g.m. Christen Lauritsen i SB #142.
Halvbror Søren Sørensen, 53 år i Vogn.
Halvbror Niels Olesen i NB #85.
Halvbror Christen Olesen i NB #52.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jens
Født : 1747
Stilling : Tjenestekarl, Husmand
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 8.Fam. 40 gift tjenestekarl
Nørre Bindslev: 16.Fam. 55 1.ægteskab, husmand med jord
Der kan være tale om en forskellig person.
Par:
Gift: F.1787
Fælle:
Svendsdatter, Maren
Født : 1756
FT1801
Nørre Bindslev: 16.Fam. 45 1.ægteskab, hans kone
Optræder ikke i FT 1787.
Børn:
Jensen, Ole
Født : 1788
FT1801
Nørre Bindslev: 16.Fam. 12 deres børn
Jensdatter, Else
Født : 1796
FT1801
Nørre Bindslev: 16.Fam. 5 deres børn
Jensdatter, Karen
Født : 1798
FT1801
Nørre Bindslev: 16.Fam. 3 deres børn

Tilbage til startsiden

Andersdatter, Kirsten
Født : 1765
Stilling : Tjenestepige
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By: 8.Fam. 22 ugift tjenestepige
Sønder Bindslev: 40.Fam. 34 1.ægteskab, hans kone
Identisk med #687.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Niels Bierregaard
Født : 1719
Død : 1787 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : NOV.1787 i Bindslev
Stilling : Fæstegårdmand
[..] November Niels Pedersen Bierregrd i S:B: 68 Aar
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
Bjerregaard: Matrikel nr.4 og 5, hrtk. 3-5-2-1, 1/2 gaard, under Stensbæk.
(1773).
1777: vidne ved Skifte Stensbæk.
Par:
Gift: F.1759
Fælle:
Pedersdatter, Ingeborg
Født : 1748
Død : 1799 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 06.OCT.1799 i Bindslev
den 6 Octbr blev begraven Enken Ingeborg Pedersdatter Niels Bierregaards Enke
af Sønder Bindslev gl 51 aar
1792: nævnt i sønnens skifte.
Enten er hendes alder ved ? forkert eller Niels P Bierregaard har været gift
før.
Børn:
Nielsen, Christen Bierregaard
Født : 1756
Død : 1792 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 11.FEB.1792 i Bindslev
Stilling : Gårdmand
den 11 februar blev begraven Karlen Christen Nielsen Bierregaard tienende
Christen Melsen i Heyselbech - gl 36 aar.
FT1787
Sønder Bindslev By: 9.Fam. 28 ugift bonde og gaardbeboer
1792: Søskende Christen Nielsen Bierregaard i SB (#208 eller 584??), Peder
Nielsen tjener Morten Thomsen i NB, Søren Nielsen, Anne Marie hos broderen
Christen Bierregaard i SB.
Nielsen, Peder Bierregaard
Nielsdatter, Anne
Født : 1767
FT1787
Sønder Bindslev By: 9.Fam. 20 ugift hans søster
1792: Anne Marie hos broderen Christen Nielsen Bierregaard i SB.

Tilbage til startsiden

Ejlertsen, Ole
Født : 1757
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Sønder Bindslev By: 9.Fam. 30 ugift tjenestekarl

Tilbage til startsiden

Jensen, Jens Smed
Født : 1730
Død : 1805 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 03.APR.1805 i Bindslev
Stilling : Husmand
3 April blev begraven Almisselem Jens Jensen Smed af Sønder Bindslev gl 80
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By:10.Fam. 57 2.ægteskab, bonde og husmand
Sønder Bindslev: 14.Fam. 70 2.ægteskab, husmand
Bemærk: kaldet Jens Christensen i FT 1787.
Evt. en søn af Christen Iversen, *1732.
Par:
Gift: 1770 i Bindslev d 30 Septembr trolovet Jens Jensen af SB og Ellen HansDaatter ibidem.
Forloverne Hans Povelsen af SB. Jens Fris af NB

Fælle:
Hansdatter, Ellen
Født : 1738
Døbt : 01.JAN.1738
Død : 1806 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 11.AUG.1806 i Bindslev
Iflg. Ira J. Lund.
d 11de August begravedes Jens Smeds Enke af Sønder Bindslev gl 68 Aar
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By:10.Fam. 52 1.ægteskab, hans kone
Sønder Bindslev: 14.Fam. 63 1.ægteskab, hans kone
Forældre:
Fader: Povelsen, Hans
Moder: _____, _____
Børn:
Jensen, Jens
Født : 1782
FT1787
Sønder Bindslev By:10.Fam. 5 deres søn
Er ikke i hjemmet i FT 1801.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jens
Født : 1737
Død : 1810 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 15.JUL.1810 i Bindslev
Stilling : Husmand, Daglejer, Almiss
4de Søndag efter Trinitatis d 15 Julij begravedes Almisselem Jens Pedersen af
Sønder Bindslev gl 76 Aar
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By:12.Fam. 50 1.ægteskab, bonde og husmand
Sønder Bindslev: 19.Fam. 68 1.ægteskab, husmand med jord, daglejer
Par:
Gift: 18.AUG.1782 i Bindslev Copuleret d 18de Augustij.
d 23de Junij Trolovet Jens Pedersen af S:B: og Maren Niels Datter af N:B:
Forloverne Thomas Larsen af S:B: Søren Thomassen af Sindahl.

Fælle:
Nielsdatter, Maren
Født : 1744
FT1787FT1801
Sønder Bindslev By:12.Fam. 43 1.ægteskab, hans kone
Sønder Bindslev: 19.Fam. 56 1.ægteskab, hans kone
Børn:
Jensen, Peder
Født : 1780
FT1787
Sønder Bindslev By:12.Fam. 7 deres søn
Er ikke i hjemmet i FT 1801.