Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Christensen, Michel
Født : C.1760
Par:
Gift: 18.OCT.1795 i Bindslev den 20 Søndag efter Trinit d 18 Octbr bleve de i Bindslev Kirke copulerede.
den 16 August blev trolovet Enkemanden Mikel Christensen af Vester Tversted og
Pige Maren Christensdatter, Christen Østergaardsdatter af NB hiemme hos sine
Forældre.F: Niels Sørensen Bek af V.Tversted, Gaardmand Christen Ipsen af NB.

Fælle:
Christensdatter, Maren
Født : 1777
FT1787
Nørre Bindslev By: 12.Fam. 10 deres børn
Er ikke i hjemmet i FT 1801.
Forældre:
Fader: Nielsen, Christen Østergaard
Moder: Jensdatter, Kirsten

Tilbage til startsiden

Christensdatter, Else
Født : 1772
Stilling : Tjenestepige
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 12.Fam. 15 tjenestepige
Søttrup: 24 ugift tjenestefolk
Der kan være tale om en forskellig person.

Tilbage til startsiden

Christensen, Svend Nørgaard
Født : 1726 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 06.JAN.1726 i Bindslev
Død : 07.APR.1789 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 13.APR.1789 i Bindslev
Stilling : Gårdmand
Forældre: Christen Pedersen og Karen Laursdatter i Lykkegård.
Født i Lykkegård?
Faddere: Hans Lauridsen, Svend Pedersen, Jens Christensen, Kirsten Hansdatter,
Johanne Christensdatter.
Skifte Stensbæk, 1789, f.126.
Nævner farbroderen Thomas Lykkegaard.
den 13 april blev begraven Svend Christensens Nørgaard af N Bindslev
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
FT1787
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane114.
Nørre Bindslev By: 13.Fam. 63 enkem 1.ægteskab, bonde og gaardfæster
Nørgaard: Matrikel nr.7, hrtk. 3-5-0-2, 1/2 gaard, under Stensbæk (1773).
Stenbæk skifte. Formue på 465 rdl. Angivet bror Thomas Christensen Lykkegaard.
Forældre:
Fader: Pedersen, Christen Lykkegaard
Moder: Lauritsdatter, Karen
Par:
Gift: F.1753
Fælle:
_____, _____
Død : F.1787
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane115.
Børn:
Svendsdatter, Karen
Svendsdatter, Bodil
Svendsdatter, Johanne

Tilbage til startsiden

Olesen, Niels Bierre
Født : 1747
Død : 1811 i Bjørnsbæk i Bindslev
Begravet : 01.DEC.1811 i Bindslev
Stilling : Gårdmand
1ste Advent Søndag (d 1ste December) begravedes Gaardmand Niels Olesen Biørns-
bæk gl:68 aar
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 14.Fam. 40 1.ægteskab, bonde og gaardfæster
Biørnsbeck: 58 1.ægteskab, boelsmand
Barn Maren død 1787 3/4 år.
(Halv)bror til #142 Maren Nielsdatter.
Kunne ikke selv skrive (Skifte Stensbæk 1802, f.205).
Forældre:
Fader: Nielsen, Ole Bierre
Moder: _____, _____
Par:
Gift: 19.OCT.1783 i Bindslev Copuleret dend 19de October
d 26 September Trolovet Niels Olufsen af N:B: og Bodel Svends Datter Jbd:
Forloverne Thomas Lychegaard af N:B: Jens Pedersen Bierregaard af S:B:
[Thomas Lychegaard af NB hendes farbror]

Fælle:
Svendsdatter, Bodil
Født : 1753 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 23.DEC.1753 i Bindslev
dom.4.p.adv.
IGI 21.okt.1753??
FT1787FT1801
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Nørre Bindslev By: 14.Fam. 36 1.ægteskab, hans kone
Biørnsbeck: 48 1.ægteskab, hans kone
1789: Bor ved skiftet i NBindslev.
Forældre:
Fader: Christensen, Svend Nørgaard
Moder: _____, _____
Børn:
Nielsdatter, Mette Marie
Født : 1784
Døbt : 28.DEC.1784 i Bindslev
dåbsnavnet er Mette Marie.
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 14.Fam. 2 deres datter
Biørnsbeck: 16 deres børn
Bemærk: kaldet Margrethe i FT1787 og Mette Marie i FT 1801.
Nielsdatter, Margrethe
Født : 1789 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 14.JUN.1789 i Bindslev
Død : 1790 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.FEB.1790 i Bindslev
den 7 febr: blev Gaardmand Niels Olufsensdatter Margaretha af Nørre Bindslev
begraven - gl 3/4 aar
Nielsen, Svend
Født : 1790
FT1801
Biørnsbeck: 11 deres børn
Nielsen, Christen
Født : 1795
FT1801
Biørnsbeck: 6 deres børn

Tilbage til startsiden

Nielsen, Søren
Født : C.1750
1787: to børn Niels 7, Christen 2.
Par:
Gift: 02.JAN.1780 i Bindslev Copuleret dend 2den Januar Anno 1780.
d: 26de November Trolovet Søren Nielsen af Stenderup i Mosberg Sogn og Karen
Svends Daatter af N:B: Forloverne Jørgen Madsen af Aar Schoven og Peder
Jensen af Maastrup i Mosberg Sogn

Fælle:
Svendsdatter, Karen
Født : 1751 i Bindslev
Døbt : 17.OCT.1751 i Bindslev
Død : E.1789
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
1787: I Stendrup i Mosbjerg, g.m. Søren Nielsen, kaldet Maren, 34 år.
1789: Bor v.skifte efter faderen i Stendrup i Mosbjerg under Eskjær.
Forældre:
Fader: Christensen, Svend Nørgaard
Moder: _____, _____

Tilbage til startsiden

Thomsen, Jens
Født : 1756 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 25.MAR.1756 i Bindslev
Død : 05.SEP.1826 i Nørgaard i Nørre Bindslev
Begravet : 08.SEP.1826
Stilling : Gårdmand
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986: siger 26.marts.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
FT1787FT1801
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane56. Mener trolovet 13.aug.
Sønder Bindslev By: 6.Fam. 33 ugift deres børn
Nørre Bindslev: 13.Fam. 45 1.ægteskab, gaardmand
Fæster af Nørgård i 1789, købt til selveje i 1803 for 650 Rdl.
3 td. 5 skp. 2 fjk. [Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.]
1789: Nævnt i Svend Christensen Nørgaards skifte. Hans kone havde været hus-
holder i 7 år.
Forældre:
Fader: Larsen, Thomas
Moder: Jensdatter, Anne Sundbye
Par:
Gift: 14.OCT.1789 i Bindslev den 14 Octobr bleve de i Bindslev Kirke efter foregaaende Tillysning copulere-
de -
den 23 August trolovede jeg ung Karl Jens Thomasen af Sønder Bindslev og Pige
Johanna Svendsdatter af Nørre Bindslev - forloverne Thomas Larsen af Sønder
Bindslev og Christen Nielsen af Wogn i Mosberg Sogn.

Fælle:
Svendsdatter, Johanne
Født : 1760 i Nørgaard i Nørre Bindslev
Døbt : 06.AUG.1760 i Bindslev
Død : 04.SEP.1839 i Nørgaard i Nørre Bindslev
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
FT1787FT1801
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane57.
Nørre Bindslev By: 13.Fam. 26 ugift hans datter
Nørre Bindslev: 13.Fam. 41 1.ægteskab, hans kone
1789: (april) ugift og hjemme.
Forældre:
Fader: Christensen, Svend Nørgaard
Moder: _____, _____
Børn:
Jensen, Christen
Født : 1790
Døbt : 04.APR.1790
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
FT1801
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Nørre Bindslev: 13.Fam. 10 deres børn
Overtog den mellemste Ejaasgård, som han senere flyttede op på marken. Da han
blev kaldt Christian Nørgaard, kom gården efterhånden til at hedde Nørgaard.
Jensen, Svend
Jensdatter, Anne
Født : 1795
Døbt : 09.MAR.1795
Død : 22.JUL.1869
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
FT1801
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Nørre Bindslev: 13.Fam. 5 deres børn
Gift med Peder Christensen Lykkegaard (hans forældre: Christen Pedersen og
Anne Jensdatter, Overhoven, Kvissel.)
Jensen, Thomas
Født : 1797
Døbt : 11.JUN.1797
Død : 1802 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 03.JAN.1802 i Bindslev
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
den 3 Januar blev begraven Thomas Jensen Jens Thomsens Søn af NB gl 4 aar
FT1801
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Nørre Bindslev: 13.Fam. 3 deres børn
Jensen, Lars
Født : 1799
Døbt : 06.OCT.1799
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
FT1801
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Nørre Bindslev: 13.Fam. 1 deres børn
Overtog hjemmet i Nørgaard.
Jensdatter, Karen Margrethe
Født : 1802
Døbt : 07.JUL.1802
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
G.m. Jens Pedersen i Plet i Mosbjerg.
Jensdatter, Maren
Født : 1805
Døbt : 03.AUG.1805
Død : 1806 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 12.AUG.1806 i Bindslev
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
d 12 August begravedes Jens Thomsens Datter af Nørre Bindslev navnlig Maren
1 Aar

Tilbage til startsiden

Christensen, Lars
Født : 1744
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Nørre Bindslev By: 13.Fam. 43 ugift tjenestefolk
Evt.bror til ANE371 Sidsel Christensdatter, dbt. 5.dec.1745.
Se også db.#833.

Tilbage til startsiden

Pedersdatter, Maren
Født : 1765
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Nørre Bindslev By: 13.Fam. 22 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Nielsen, Peder Bierregaard
Født : 1759
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Nørre Bindslev By: 14.Fam. 28 ugift tjenestekarl
1792: Peder Nielsen tjener Morten Thomsen i NB.
Forældre:
Fader: Pedersen, Niels Bierregaard
Moder: Pedersdatter, Ingeborg
Par:
Gift: 07.OCT.1787 i Bindslev Coppuleret dend 7de October
dend 2den September Trolovet Peder Nielsen af N:B: og Bergitha JørgensDatter
Jbd: Forloverne Christen Christensen af Aarschoven Jens Abelgaard i Wogn:
Mosberg Sogn

Fælle:
Jørgensdatter, Berthe
Født : 1766
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 116c.
Nørre Bindslev By: 14.Fam. 21 ugift tjenestepige
1789: g.m. Peder Nielsen Bierregaard.
Forældre:
Fader: Madsen, Jørgen
Moder: Pedersdatter, Anne

Tilbage til startsiden

Larsen, Søren
Født : 1738 i Bindslev
Døbt : 09.FEB.1738 i Bindslev
Død : 1806 i Holt i Bindslev
Begravet : 07.DEC.1806 i Bindslev
Stilling : Husmand, Gårdmand
Iflg. Ira J. Lund. 02.feb.1738
Dom: Sexag: døbt Lars Bierreg: Barn i S:B: Kaldet Søfren. Test: Jens Ovsens
hustrue, Niels Bierreg: Christ: Terchildsøn, Niels Christens: Christ: i Boelet
Maren Michelsdatter:
2den Søndag i Advent begravedes Søren Larsen i Holt gl 68 Aar
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 17.Fam. 51 gift 1.ægteskab, bonde og husmand
Holdt: 1.Fam. 62 1.ægteskab, gaardmand
Bror til Jens Larsen #41? og Margrethe Larsdatter #187?
Bror til Johanne Larsdatter #1611 (Skifte Stensbæk).
Identisk med #944?
Iflg. Ira J. Lund: Søn af Lars Bjerregaard og hustru (+15.aug1745), søskende
Niels Larsen *21.nov.1734 og datter * c.1744 og død 6.jan.1746.
Par:
Gift: 1769 i Bindslev d 29 Septembr. trolovet Søren Larsen og Maren Niels Daatter begge af NB.
Forloverne Christen Kaueltvig af NB og Jens Nielsen af Wester TronsMarch.

Fælle:
Nielsdatter, Maren
Født : 1729
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 17.Fam. 58 gift 1.ægteskab, hans kone
Holdt: 1.Fam. 61 1.ægteskab, hans kone
Iflg. Ira J. Lund døbt 29.maj.1740.
Børn:
Sørensdatter, Maren
Født : 1769
Døbt : 27.DEC.1769
IGI
Holdt: 1.Fam. 32 deres børn
Optræder ikke i FT 1787.
Sørensdatter, Kirstine
Sørensen, Niels
Sørensdatter, Mette
Født : 1782
FT1787
Nørre Bindslev By: 17.Fam. 5 deres børn
Er ikke i hjemmet i FT 1801.

Tilbage til startsiden

Sørensen, Niels
Født : 1779
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 17.Fam. 8 deres børn
Holdt: 1.Fam. 25 deres børn
Forældre:
Fader: Larsen, Søren
Moder: Nielsdatter, Maren
Par:
Gift: 01.NOV.1806 i Bindslev copulerede i Kirken 1ste November 1806
1) d 27de September meldte sig til Ægteskab Ungkarl Niels Sørensen i Holdt og
Pigen Karen Hansdatter sammestæds tienende. Forloverne vare ( ) Jens Persen
Bierre med paaholden Pen.

Fælle:
Hansdatter, Karen
Født : C.1780

Tilbage til startsiden

Nielsen, Mads Møller
Født : 1741
Død : 1809 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 24.NOV.1809 i Bindslev
Stilling : Husmand
d 24de Novembr begravedes Mads Nielsen Møller af Nørre Bindslev 69 aar
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 19.Fam. 46 gift 1.ægteskab, bonde og husmand
Nørre Bindslev: 21.Fam. 61 1.ægteskab, husmand med jord
Han kunne ikke skrive (se #320).
Tidligere Stensbæk og Mogensbæk??
Par:
Gift: 1775 i Bindslev d 19 Septembr trolovet Mads Nielsen af NB og Kiersten Peders Daatter af
Mogensbech. Forloverne Thomas Christensen af NB og Niels Christensen af
Søttrup.

Fælle:
Pedersdatter, Kirsten
Født : 1742
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 19.Fam. 45 1.ægteskab, hans kone
Nørre Bindslev: 21.Fam. 60 1.ægteskab, hans kone
Børn:
Madsdatter, Kirsten
Født : 1780
Død : 1802 i Bindslev
Begravet : 20.DEC.1802 i Bindslev
den 20 Decbr blev begraven Kiersten Madsdatter Mads Møllersdatter: NB gl 20
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 19.Fam. 7 deres datter
Nørre Bindslev: 21.Fam. 18 deres datter

Tilbage til startsiden

Christensen, Hans Podemester
Født : 1721
Død : 1810
Begravet : 01.JUL.1810 i Bindslev
Stilling : Husmand, Podemester
d 1ste Julij begravedes Hans Christensen Podemester af Nørre Bindslev
gl 88 aar
FT1787FT1801
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Nørre Bindslev By: 21.Fam. 66 gift 1.ægteskab, husmand og podemester
Nørre Bindslev: 18.Fam. 79 1.ægteskab, husmand med jord
Kaldt Hans Christensen i FT1801, i KB og i Skifte.
1805: selvejer.
1738: Fadder i NB?
Par:
Gift: F.1750
Fælle:
Nielsdatter, Karen
Født : 1725
Død : 15.AUG.1802 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 22.AUG.1802 i Bindslev
Stensbæk Skifte 1802, 206b
den 22 August blev begraven Hans Pedersens Hustru af Nørre Bindslev navnlig
Karen Nielsdatter gl 77 aar
FT1787FT1801
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Nørre Bindslev By: 21.Fam. 63 gift 1.ægteskab, hans kone
Nørre Bindslev: 18.Fam. 76 1.ægteskab, hans kone
Kaldet Karen Christensdatter i FT1787.
1802: 8 børn, 3 sønner, 5 døtre. Manden hensidder i uskiftet bo.
Børn:
Hansdatter, Maren
Hansdatter, Anne
Hansen, Niels
Hansen, Peder
Født : 1764
Død : 1808 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 10.APR.1808 i Bindslev
Palme Søndag begravedes den i Aaen drukkede Peder Hansen af N:B. gl 31 Aar
FT1801
Nørre Bindslev: 18.Fam. 37 ugift deres søn
Optræder ikke i FT 1787.
Hansen, Jens
Født : 1779
Stilling : Tjenestedreng
FT1787
Ejaas: 3.Fam. 8 tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Jensen, Niels
Født : 1727
Stilling : Husmand
FT1787
Nørre Bindslev By: 24.Fam. 60 gift 1.ægteskab, bonde og husmand
Par:
Fælle:
Jensdatter, Karen
Født : 1722
FT1787
Nørre Bindslev By: 24.Fam. 65 gift 1.ægteskab, hans kone

Tilbage til startsiden

Jensen, Peder Skræder
Født : 1754
Døbt : 15.DEC.1754 i Bindslev
Død : 16.JUN.1823
Stilling : Husmand, Skræder
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
FT1787FT1801
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Nørre Bindslev By: 25.Fam. 28 gift 1.ægteskab, husmand og skræder
Nørre Bindslev: 22.Fam. 48 1.ægteskab, husmand m.jord og skræder
1780: 25 år.
1790: Nævnt i skifte efter faderens 3. hustru. Har 3 mark tilgode.
Forældre:
Fader: Pedersen, Jens Skræder
Moder: Christensdatter, Maren
Par:
Gift: 10.AUG.1783 i Bindslev copuleret d 10de Augustij
Samme Dato Trolovet Peder Jensen af S:B: og Inger Niels Daatter Jbd:
Forloverne Peder Nielsen Skoemager af N:B: Søren Svendsen af Wester
Tronsmarck

Fælle:
Nielsdatter, Inger
Født : 1756
Døbt : 24.JUN.1756 i Bindslev?
Død : 17.JUN.1823 i Bindslev?
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 25.Fam. 27 gift 1.ægteskab, hans kone
Nørre Bindslev: 22.Fam. 45 1.ægteskab, hans kone
KB: *1756 af Niels Svendsen af Barkholt?
Måske en søster til #795?
Forældre:
Fader: Svendsen, Niels
Moder: Christensdatter, Maren
Børn:
Pedersdatter, Else
Født : 1786
FT1787
Nørre Bindslev By: 25.Fam. 1 deres datter
Er ikke i hjemmet i FT 1801.
Pedersen, Christen
Født : 1785
Døbt : 30.OCT.1785 i Bindslev?
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
FT1801
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Nørre Bindslev: 22.Fam. 14 deres børn
Optræder ikke i FT 1787.
Pedersdatter, Maren
Født : 1788
Døbt : 27.JAN.1788 i Bindslev?
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
FT1801
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Nørre Bindslev: 22.Fam. 12 deres børn
Pedersen, Jens
Født : 1791
Døbt : 27.FEB.1791 i Bindslev?
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
FT1801
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Nørre Bindslev: 22.Fam. 10 deres børn
Bliver ejer af den vestre Ejaasgaard.
Pedersen, Niels Christian
Født : 1795
Døbt : 13.SEP.1795 i Bindslev?
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Nørre Bindslev: 22.Fam. 6 deres børn

Tilbage til startsiden

Hyrde, Peder
Født : 1747
Stilling : Husmand
FT1787
Nørre Bindslev By: 26.Fam. 40 enkem 1.ægteskab, bonde og husmand
Par:
Gift: F.1782
Fælle:
_____, _____
Født : C.1750
Børn:
Pedersen, Christen
Født : 1782
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 26.Fam. 5 hans søn
Aarschoven: 2.Fam. 17 tjenestefolk
Der kan være tale om en forskellig person.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Søren
Født : 1727
Død : 1797 i Tversted
Begravet : 19.FEB.1797 i Bindslev
Stilling : Husmand
1797? Skifte Stensbæk. I så fald børn: Niels Sørensen i Maastrup 40 (1789),
Peder 34 tjener Morsøe, Birgitte 42, Maren g.m. Jens Pedersen Kok i Tversted,
Anne 38 g. i VTversted. Druknede i åen (se skiftet)
den 19 feb blev begraven Enkemand Søren Olufsen Søerig af Nørre Bindslev som
var funden død i en bæk udi Tversted Sogn - gl 70 aar
FT1787
Nørre Bindslev By: 27.Fam. 60 1.ægteskab, bonde og husmand
Far Oluf Sørig (#1333)?
Forældre:
Fader: Sørig, Ole
Moder: Nielsdatter, Kirsten
Par:
Fælle:
Nielsdatter, Else
Født : 1728
FT1787
Nørre Bindslev By: 27.Fam. 59 1.ægteskab, hans kone

Tilbage til startsiden

Pedersen, Lars
Født : 1740
Stilling : Husmand
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 28.Fam. 47 1.ægteskab, bonde og husmand
Nørre Bindslev: 25.Fam. 61 1.ægteskab, husmand med jord
Par:
Gift: 25.AUG.1782 i Bindslev Copuleret d 25de Augustij
dend 30te Julijus Trolovet Lars Pedersen af Binslev Præstegaard, og Maren Hans
Datter Jbd: Forloverne Peder Iversen af S:B: Jens Pedersen Bierregaard Jbd:

Fælle:
Hansdatter, Maren
Født : 1737
Død : 1808 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 29.JUN.1808 i Bindslev
d 29 Junii begravedes Lars Pedersens Hustrue af Nørre Bindslev gl 61 Aar
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 28.Fam. 50 1.ægteskab, hans kone
Nørre Bindslev: 25.Fam. 54 1.ægteskab, hans kone
Børn:
Larsen, Peder
Født : 1784
FT1787FT1801
Nørre Bindslev By: 28.Fam. 3 deres søn
Nørre Bindslev: 25.Fam. 19 deres søn

Tilbage til startsiden

Hansen, Christen
Født : 1733 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 21.JUN.1733 i Bindslev
Død : 1804 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 20.JUN.1804 i Bindslev
Stilling : Husmand
Dom: 3tia p: Trin: døbt Hans Povelsøns Barn i N:B: Kaldet Christ: Test: Povel
Pedersøn, Peder Povelsøn, Lars Larsøn, Anne Svendsdatter, Else Nielsdatt:
20 Junii blev begraven Enkemand Christen Hansen af Nørre B: gl 72 aar
FT1787FT1801
Ira J. Lund. Søn af Hans Povelsen.
Nørre Bindslev By: 29.Fam. 56 1.ægteskab, bonde og husmand
Nørre Bindslev: 23.Fam. 70 enkem 1.ægteskab, konens fader
1793: børn Jens Christensen, Hans Christensen, Jens Christensen, Johanne
Christensdatter g.m. Jørgen Jensen tjener i Toldstrup i Uggerby, Maren
Christensdatter tjener gmd Niels Olesen Bierre i NB.
Søster Johanne? g.m. Niels Thomsen 8.apr.1765.
Forældre:
Fader: Povelsen, Hans
Moder: _____, _____
Par:
Gift: F.1775
Fælle:
Jensdatter, Johanne
Født : 1728
Død : 1793 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.JUL.1793 i Bindslev
evt 1735
Skifte Stensbæk.
den 7de Julii blev Christen Hansens Hustrue af Nørre Bindslev Johanna Jens
datter begraven - gl 58 aar
FT1787
Nørre Bindslev By: 29.Fam. 59 1.ægteskab, hans kone
Søster til Marie Jensdatter (#202).
Børn:
Christensdatter, Johanne
Christensdatter, Maren
Født : 1775
FT1787
Nørre Bindslev By: 29.Fam. 12 deres datter

Tilbage til startsiden

Thomsen, Anders
Født : 1721
Stilling : Husmand, Skræder
FT1787
Nørre Bindslev By: 31.Fam. 66 enkem 1.ægteskab, husmand og skræder
Par:
Gift: F.1758
Fælle:
_____, _____
Født : C.1720
Død : F.1787
Børn:
_____, _____
Født : 1757 i Nørre Bindslev i Bindslev
Død : 1757 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 06.MAR.1757 i Bindslev
Eodem die Sep: Anders Thomsens Skræders dødfød Barn af NB:
Køn ukendt.
Andersen, Peder