Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Nielsen, Ole Bierre
Født : 1716
Død : 1790 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.AUG.1790 i Bindslev
den 1 august blev Enkemanden Oluf Nielsen Bierre af Nørre Bindslev begraved -
gl 74 aar.
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
Ses ikke i FT1787.
Matrikel nr.7, hrtk. 3-5-0-2, 1/2 gaard, under Stensbæk (1773).
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1715
Død : F.1790
Hun må have været gift tidligere med Niels ?? og Søren ??
døtre Maren og Anne Nielsdatter #142 og 175. og søn Søren Sørensen i Vogn.
Form. en søster til Niels Andersen (#1411), se dennes skifter, hvor Ole Bierre
omtales som hans svoger.
Børn:
Olesen, Niels Bierre
Olesen, Christen

Tilbage til startsiden

Christensen, Peder
Født : 1725
Død : 05.JUL.1784 i Egås i Bindslev
Begravet : 11.JUL.1784 i Bindslev
Stilling : Fæstegårdmand
Skifte Eskær 4.aug.1784.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 72.
dend 11te July Peder Christensen af Eyus 59 Aar
c.1761 og 1773 fæste af mellemste Ejaasgaard.
Egås: hrtk. 3-2-1-1, 1/2 gaard, under Eskiær.
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 72.
Egås: hrtk. 3-2-1-1, 1/2 gaard, under Eskiær (1773).
Skifte Eskær: Enken og 10 børn: Maren, 32 hj.; Anne Marie, 31 tj. Mygdal;
Kirsten, 30 tj. Sindal; Christen, 25 hj.; Else, 22 tj. Uggerby; Johanne, 20
tj. SB; Hans, 19; Niels, 16 tj. SB; Søren, 12, Peder, 11 hj.;
Enkens værge Hejle Olufsen i Egås. Børnenes værge Lars Laursen i Kokled g.m.
PC's søster (Kirsten #280). Intet at arve. Enken bliver ved stedet.
Par:
Fælle:
Hansdatter, Mette
Født : 1732
Død : 1792 i Egås i Bindslev
Begravet : 15.JAN.1792 i Bindslev
den 15 Januar. blev begraven Enken Mette Hansdatter Christen Pedersens moder
af Ejaas - gl 60 aar
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 73.
Forældre Hans Christensen og Else Christensdatter i NB??
Børn:
Pedersdatter, Maren
Pedersdatter, Anne Marie
Født : C.1753
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 72b.
Pedersdatter, Kirsten
Pedersen, Christen
Pedersdatter, Else
Pedersdatter, Johanne
Født : 1762
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 72f.
Pedersen, Hans
Født : 1764
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 72g.
FT1845 Lille Tolne i Tolne, aftægt, 82
Pedersen, Niels
Pedersen, Søren
Pedersen, Peder
Født : 1769
Død : 1790 i Egås i Bindslev
Begravet : 10.OCT.1790 i Bindslev
den 10 Octobr blev Ungkarl Peder Pedersen opholdende sig hos sin broder
Christen Pedersen i Ejaas begraven - gl 21 aar.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 72k.

Tilbage til startsiden

Andersen, Niels
Født : 1715
Død : 27.AUG.1783 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 31.AUG.1783 i Bindslev
Stilling : Fæstegårdmand
Skifte Stensbæk 1783, f.74.
d 31te EnkeM: Niels Andersen af N:B: 68
(må være august, se skifte)
Hustruens skifte fortæller, at landgilden ikke er betalt i denne 21 års perio-
de. (1778).
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
Matrikel af nr.2 og 6, hrtk. 2-3-1-1, 1/3 gaard, under Stensbæk (1773).
Kaldes et boel (1783). Arvinger: Christen 25, Johanne 27, Maren 19, Kirsten 17
Par:
Fælle:
Hansdatter, Maren
Født : 1738
Død : 08.JUN.1778 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 14.JUN.1778 i Bindslev
Skifte Stensbæk 7.jul.1778, f. 18b.
d 14 hujus sept: Maren HansDaatter af NB 40 Aar
Skifte Stensbæk 7.jul.1778, f. 18b.
Søster Johanne #223. [Skifte Stensbæk.] Hendes mand Christen Jensen Holt er
værge. Arvinger: Johanne 22, Christen 20, Maren 14, Kirsten 12, Hans 7.
Børn:
Nielsen, Hans
Født : 1771
Død : 1780 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 02.JAN.1780 i Bindslev
Anno 1780, dend 2den January blev begravet Niels Andersens Søn Hans af N:B:
9 Aar
Nævnt i moderens skifte i 1778.
1778: 7 år.

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Jens Melsen
Født : 1720 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 28.MAR.1720 i Bindslev
Død : 06.MAR.1778 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 15.APR.1778 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
d: 28 Marti døbt Lauritz Jensøns og Eline Christensdaatters Barn i Nørre Bind-
sleff, Kaldet Jens, Test: Ove Pedersøn Maren Pallisdaatter, Else Mortensd.
Else Sørensd. Maren Lauritzd. d 20 May Introd:
Skifte Stensbæk 1778, f.11.
d 15 sept Jens Larsen af NB 59 Aar
[Kommentar: datoen må være forkert; måske 15.marts? Skiftet angiver også den
6.april som 30-dagen for dødsfaldet.]
Melsegården i NB
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
Skifte Stensbæk 1778, f.11.
Boede på halve Melsegård i Nørre Bindslev (Stensbæk).Fæstebrev af 24.jan.1746.
Melsegaard: Matrikel nr.9, hrtk. 3-1-3-2, 1/2 gaard, under Stensbæk.
Melsen alternerer med Molsen.
Forældre:
Fader: Jensen, Laurits Molsen
Moder: Christensdatter, Ellen
Par:
Gift: C.1750
Fælle:
Svendsdatter, Mette
Født : 1724 i Tronsmark i Bindslev
Døbt : 24.JUN.1724 i Bindslev
Død : 1806 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 10.APR.1806 i Bindslev
Samme dag døbt Svend Pedersens, og Anne Nielsdatters Barn i Trunsmarch, Kaldet
Mette: test: Peder Pedersen, Christen Pedersen, Maren Pedersd: Maren thomesd:
Karen thøgersd: d 6 Aug: introd:
d 10de Apriil begravedes Almisse Lem Mette SvendsDatter af Nørre Bindslev
gl 82 Aar
Melsegården i NB
1725: 1 1/2 år, søskende Niels og Peder.
Forældre:
Fader: Pedersen, Svend
Moder: Nielsdatter, Anne
Børn:
Jensen, Christen Melsen
Jensen, Laurits Melsen
Jensdatter, Anne
Født : 1753
1778: 25, tjener i Baggesvogn.
Jensen, Svend
Jensdatter, Ellen
Født : 1760
1778: 18. tjener degnen Sr Ramme i Bindslev.
Jensdatter, Else
Født : 1762
1778: 16, hjemme.
Jensdatter, Johanne
Født : 1765
1778: 13, i Kalstrup i Astrup.
Jensen, Jens
Født : 1767
1778: 11 år, hjemme

Tilbage til startsiden

Nielsen, Niels
Født : C.1750
Død : 1794 i Vogn i Mosbjerg
okt.
Skifte Stensbæk.
Skifte Stensbæk 15.jun.1778, f.15.
Skifte Stensbæk 15.nov.1794.
1794: Børn Laurs 16, Niels 14, Peder 10, Mette Marie 4, alle hjemme.
værge farbror Christen Nielsen.
Par:
Gift: 1776 i Bindslev d 30 Junij trolovet Niels Nielsen af NB og Maren PedersDaatter af SB.
Forloverne Peder Christensen af SB og Thomas Christensen af NB

Fælle:
Pedersdatter, Maren
Født : C.1750
Skifte Stensbæk 15.jun.1778, f.15.
1778: bor i Vogn i Mosbjerg.
Forældre:
Fader: Christensen, Peder Bierregaard
Moder: Jensdatter, Mette

Tilbage til startsiden

Simonsen, Niels
Født : C.1750
Par:
Gift: 28.NOV.1779 i Bindslev Cop d 28 Novembr
d 22de October Trolovet Niels Simonsen af Tversted Sogn, og Johanne Peders-
datter af Steensbech. Fadderne Christen Christensen i Aarskoven og Christen
Hansen i Kalle Haugen i Tversted Sogn.

Fælle:
Pedersdatter, Johanne
Født : 1759
Skifte Stensbæk 15.jun.1778, f.15.
1778: 19, tjener på Stensbæk.
Forældre:
Fader: Christensen, Peder Bierregaard
Moder: Jensdatter, Mette

Tilbage til startsiden

Molsen, Jens
Født : 1759
Stilling : Tjenestekarl
FT1787: Wogn Bye: Jens Molsen, TienistKarl, 28, ugivt.

Tilbage til startsiden

Christensen, Jens
Født : 1711 i Hoven i Mygdal
Død : 20.MAY.1793 i Kabbeltved i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 64.
Vestre gård i Kabbeltved, for Stensbæk.
Forældre:
Fader: Andersen, Christen
Moder: Jensdatter, Mette Mørch
Par:
Gift: 30.AUG.1740 i Mygdal
Fælle:
Lauritsdatter, Margrethe
Født : 1721 i Røde Mølle i Mygdal
Døbt : 23.MAR.1721 i Mygdal
Død : 1774 i Kabbeltved i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 65.
Forældre:
Fader: Nielsen, Laurits
Moder: Jeppesdatter, Inger
Børn:
Jensen, Christen
Jensdatter, Maren
Født : 1742
Døbt : 23.SEP.1742
Begravet : 09.FEB.1749
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 64b.
Jensen, Lars Bragholt
Jensen, Jens
Født : 1746
Døbt : 07.AUG.1746
Begravet : 09.FEB.1749
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 64d.
Jensen, Knud
Født : 1748
Døbt : 18.AUG.1748
Begravet : 30.MAR.1749
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 64e.
Jensen, Niels
Født : 1750
Døbt : 12.JAN.1750
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 64f.
Jensen, Peder
Født : 1753
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 64g.
Død som barn.
Jensen, Christen
Født : 1754
Døbt : 01.SEP.1754
Stilling : Gårdmand
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 64h.
G.m. Kathrine Pedersdatter, Slotved.
Jensdatter, Mette
Født : 1758
Død : 1822
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 64i.
G.m. Lars Olesen, Skovsmose.
Jensen, Anders
Født : 1761
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 64k.
Jensdatter, Inger
Født : 1764
Døbt : 25.FEB.1764
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 64l.
Død som barn.

Tilbage til startsiden

Christensen, Niels Ladefoged
Født : 1721
Døbt : 09.MAR.1721
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 128, 140 og 148g.
Trynskoven i Bindslev.
Forældre:
Fader: Andersen, Christen
Moder: Jensdatter, Mette Mørch
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1718
Død : 1797 i Trynskoven i Bindslev
Begravet : 08.JAN.1797 i Bindslev
den 8 Januar blev begraven Niels Christensen ladfogeds Hustrue af Trynskoven
gl 79

Tilbage til startsiden

Mortensen, Oluf
Født : 1619
Død : 1700
Stilling : Møller
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 131.
Par:
Fælle:
Nielsdatter, Maren
Født : C.1620
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 131.
Børn:
Olufsen, Morten

Tilbage til startsiden

Mortensen, Oluf
Født : 1703
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 130e.
Forældre:
Fader: Olufsen, Morten
Moder: Jeppesdatter, Inger
Par:
Gift: 24.NOV.1726 i Bindslev d 24 Nov: cop: Ole Mortensen af Røde Mølle og Ellin Nielsd: af Trunsmk.
[Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 131. siger Trynskov]

Fælle:
Nielsdatter, Ellen
Født : C.1700
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 131.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Mads Raaberg
Født : C.1680
Stilling : Boelsmand
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 262b.
1715: Niels? (Moder kaldes Maren Nielsdatter?) To faddere Laurits Nielsen og
Maren Nielsdatter kunne være svoger og svigerinde til moderen.
Par:
Gift: 27.DEC.1702 i Mygdal
Fælle:
Jeppesdatter, Maren
Født : C.1680 i Odden Mølle i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 262b.
1726: g.m. Mads Raaberg i NB.
Forældre:
Fader: Christensen, Jeppe
Moder: Sørensdatter, Kirsten
Børn:
Madsen, Laurits
Født : 1705 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 08.FEB.1705 i Bindslev
ved dåb: Moster Inger Jeppesdatter og hendes (og moderens) stedmor Maren
Nielsdatter. Christen Grøn (#1497?). Christen Christensen Tærsker (#1178).
Domca Sexag: d 8.Febr: døbt Madtz Nielsens Søn i N:B: Lauridtz Testes xsten
Grøn Chresten Thørscher og Lauridtz Jenss i N:B: Maren Nielsdaatter I Odden
Mølle Og Inger Ibsdatter I Røe Mølle.
Madsdatter, Kirsten
Født : 1709 i Bindslev
Døbt : 29.SEP.1709 i Bindslev
Død : F.1711
Festum Mich: d 29. Sept: Døbt Madtz Nielsen Raadbergs Daatter, Kiersten:
Testes: Lauridtz Friis, Chresten Tørscher, Lauridts Melsen, Maren Nielsdaatter
af Odden Mølle og Inger Ibsdaatter:
Madsdatter, Kirsten
Født : 1711 i Bindslev
Døbt : 11.JUN.1711 i Bindslev
Dominica 2da post Trin: d 11 Junij blev Madtz Raabergs datter døbt ): Kiersten
Testes Madtz Lykkegaard Iver Biil og Niels Christensen. Inger Jbs Daatter af
Røde Mølle og Maren JensDaatter i Odden Mølle.
Madsen, Jeppe
Født : 1717 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 09.MAY.1717 i Bindslev
d: 9 Maji Døbt Mads Nielsøn og Maren JepsDatters Barn i Nør Bindsleff kaldet
Jeppe. Test: Anders Christensøn. laurids Nielss: Christen Jbsøn,
Maren NielsDaatter, Maren PallisDaatter
Madsen, Peder
Født : 1719 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 30.APR.1719 i Bindslev
d: 30: April: døbt Madts Nielsøns, og Maren Jbsdaatters Barn i Boelet i Nørre
Bindsleff, kaldet Peder. Test: Lauritz Jens: Jens Matzøn; Christen Jbsøn;
Eline Nielsdttr; Maren Jensdaatter d: 29. Maji introd:
Madsdatter, Karen

Tilbage til startsiden

Christensen, Laurits
Født : C.1690
Par:
Gift: 17.OCT.1717 i Mygdal
Fælle:
Jeppesdatter, Kirsten
Født : C.1695 i Odden Mølle i Mygdal
Død : 1749
Asdal gods.
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 262f.
1726: G.m. Laurits Christensen i Steilberg på Asdal gods.
Nok ikke id. m. (#934)???
Forældre:
Fader: Christensen, Jeppe
Moder: Nielsdatter, Maren

Tilbage til startsiden

Iversen, Ole
Født : C.1636
Død : 1713 i Uggerby
Begravet : 11.OCT.1713 i Uggerby
Stilling : Gårdmand
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 284 og 300.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1650
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 285 og 301.
Børn:
Olesen, Iver
Død : 1688 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 284 og 300a.
Olesen, Christen
Født : 1688 i Uggerby
Død : F.1698 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 284 og 300b.
Olesdatter, Anne
Født : 1689 i Uggerby
Død : 1691 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 284 og 300c.
Olesdatter, Anne
Født : 1692 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 284 og 300d.
Olesen, Thøger
Olesen, Christen
Født : 1698 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 284 og 300f.

Tilbage til startsiden

Grøn, Christen
Født : C.1660
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 286 og 302.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1660
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 286 og 302.
Børn:
Christensdatter, Johanne
Født : 1688 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 286 og 302a.
Christensdatter, Mette
Født : 1693 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 286 og 302b.
G.m. Christen Sørensen i Stabæk.
Christensen, Christen
Født : 1698 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 286 og 302c.
Christensdatter, Maren
Født : 1700 i Uggerby
Død : 1702 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 286 og 302d.
Christensen, Niels Grøn
Født : C.1700 i Uggerby
Død : 1754
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 286 og 302e.
Christensdatter, Anne Grøn
Christensdatter, Karen
Født : C.1700 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 286 og 302g.
Christensdatter, Voldorg
Født : C.1700 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 286 og 302i.
Christensdatter, Helle
Født : C.1700 i Uggerby
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 286 og 302k.

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Niels Dahlin
Født : C.1685 i Vrå?
Stilling : Degn
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953. s.30.
Søn af Præsten Laurits Nielsen Dahlin og Kirsten Axelsdatter Winther. Student
fra Ålborg i 1701. 17.nov.1701 hører (adjunkt) ved Hjørring Latinskole.
Ingen spor af ham i Uggerby-Bindslev KB.

Tilbage til startsiden

Jensen, Jens Winther
Født : C.1700 i Mygind?
Død : 1740 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.NOV.1740 i Bindslev
Stilling : Degn
Århus Stift.
d: 7 Nov: Sepult: Degnen Hr: Jens Vinther af S:B:
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
"Mrs. Jens Winther er hel vel habil til Dansk Skoleholder, om han ikkun maatte
vorde tillagt saa meget Husrum, at han kunne holde skole, som hidindtil har
manglet her. Han har kun haft et Rum og Værelse for sig selv og Hustru, end
mindre Lejlighed til at holde Skole i." [Skolemandtal 1739, LNj].
Han var ellers i alle forhold upåklagelig.
Par:
Gift: 03.AUG.1735 i Sindal P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.

Fælle:
Bruun, Sophie Cathrine
Født : C.1705 i Sindal?
Død : 1781 i Harreslev
Begravet : 29.OCT.1781 i Harreslev
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Datter af provst Bertel Frandsen Bruun og Margrethe Hedvig Hagedorn i Sindal.
Andre døtre synes at være Anne Marie og Birgitte.
Senere g.m. Christen Pedersen Bjerregaard, også skoleholder og degn.
Børn:
Jensen, Jens Winther
Født : 1737 i Bindslev
Døbt : 17.FEB.1737 i Bindslev
Stilling : Sætteskoleholder
Dom: Septuag: døbt Degnens Jens Vinthers barn i S:B: Kaldet Jens Test: Anne
Maire Bruun af Sindahl Præstegd. Provsten Velærv. hr. Berthel Bruun, Corporal
Pape, Severiin Kliim af Mosberg og Bergithe Bruun af Sindahl Præstegd:
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Boede nogle år i Hjørring, men var 1797 Sætteskoleholder i Nørlev.
[Hjørring Bys Tgbg 21/3 1797].
Jensen, Frantz Winther
Født : 1740 i Bindslev
Døbt : 16.MAR.1740 i Bindslev
d:16 Marty Døbt Degnens Jens Vinthers barn i S:B: Kaldet Frantz Test: Provsten
hr Bruun, Lars Thoers. Johanne Mumme, Severiin Kliim, Birgethe Bruun;
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.

Tilbage til startsiden

Nejst, Peder Christian
Født : 1794 i Elling?
Døbt : 31.AUG.1794 i Hørmested
Stilling : Skoleholder
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Fra 1835 på Læsø.
G.m. Kirstine Marie Schultz (1789-1830), 25.nov.1814.
G.m. Mette Anne Marie Madsdatter Lykkegaard, 24.feb.1832 i Bindslev.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Jens Melsen
Født : 1636
Død : 1700 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 02.JUN.1700 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
d 2 Juny bleff Jens Melsen i N:B: begraffvet. 64 Aar.
[Datoen er muligvis forkert, idet indførelsen er placeret mellem aug. og okt.]
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
Landgilde under Fussingø i 1688. [J.Jacobsen s.33]
f.1688-1692: Fæster af halve Melsegård i NB, under Stensbæk.
Søster Anne Melsen +1706?
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1640
Stilling : Gårdfæster
1705: Fæster af Melsegården på 6-3-3-1, under Stensbæk.
Børn:
Jensdatter, Maren
Født : 1677
Død : 1699 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 05.JUN.1699 i Bindslev
d 5. Junii bleff Jens Melsens Daatter Maren Jensdatter I N:B: begravet alders
22.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Ove
Født : C.1640
Død : 1733 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 20.DEC.1733 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster, Husfæster
Dom: 4ta Advent: Sep: Ove Andersen i N:B:
G17/1 Odden Jordebog 1692 og 1705: under Stensbæk.
CFSkat vinter 1710.
f.1688: Fæster af halve Østergård, under Stensbæk. 1688: Søn Niels
1692: Fæster af et gadehus, under Stensbæk. (Bol h)
1705: Boelsfæster på 0-3-1-1, under Stensbæk.
Det er nok samme fæste, der er tale om.
Vinter 1710: en pige Maren Pilbacks. Sommer 1710: en pige Maren Christensd.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1640
Børn:
Ovesdatter, Anne
Ovesen, Niels
Født : 1688 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 09.APR.1688 i Bindslev
Anden Paaskedag: Ove Pederssens barn i NB. Niels. T. Jens Molls. Ellse
Terchelsd. Anders Christens Kiersten Christensd: Johanne Helsdaatter.
Alle i NB.