Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Nielsen, Jens
Født : C.1670
Benævnes Niels Christensen ved forlovelsen.
Par:
Gift: 30.DEC.1694 i Bindslev D:30 December Jens Nielss i Astrup og Johanne Jacobsds i SB
Niels Christens i Astrup og Johanne Jacobsdr i SB:
forloverne Lauritz Jenss i Astrup og Jens Lauritzen i løcheg.

Fælle:
Jacobsdatter, Johanne
Født : C.1670

Tilbage til startsiden

Nielsen, Jens
Født : C.1670
Par:
Gift: 13.JAN.1695 i Bindslev Dna 1 p: Epiph: Jens Nielss af Racherby og Johan Christensd: i SB:
D: 26 Novembr: Jens Nielss aff Rockeby trolovelse med Johan ChristensDaatter,
Nielss Thomssens Stivdaatter aff Sønder Bindslev. hd Fader? Præst?, H: Hansis
aff harislev... Forloverne, at de ei i Slægtskab eller ..samt Ebbe Schriver ..

Fælle:
Christensdatter, Johanne
Født : C.1670
Muligvis en steddatter af præsten i Rakkeby 1683-85, Niels Thomsen Paal.
Dennes fader Thomas Paal i Mygdal havde to brødre i Bindslev.
[C.Klitgaard: Vendsysselske Præstefamilier. (1945). S.108ff.]
Bror? Peder Christensen forlover.

Tilbage til startsiden

Madsen, Niels
Født : C.1670
CFSkat 1699, jan-jul.
Bror Peder Madsen (#1088)? 1695: i Degneboelet i Mygdal.
1695: Mads
1697: Peder
Fæster under Elkjær.
Forældre:
Fader: _____, Mads
Moder: _____, _____
Par:
Gift: 27.JAN.1695 i Bindslev Dna 6gesimæ Niels Madtzen i Bindslew Præsteg: og Anne Pedersdaatter.
D: 9 Decembr: Niels Madtzen i Bindslew Præsteg: og Anne Pedersdaatter.

Fælle:
Pedersdatter, Anne
Født : C.1670
Børn:
Nielsen, Mads
Født : 1695 i Bindslev Præstegård i Bindslev
Døbt : 24.OCT.1695 i Bindslev
Dend 24 Octobr: Niels Madtzens Barn i Bindsl Præstegrd: døbt. Madtz. Testes.
Peder Pederss i NB. Lauritz Michelss i Kobbersholt. Peder Madtzen i degnebolet
i Møgdall Sogn. Margrete Lauritzdaatter. Margrete Steffensdaatter i Uggerby.

Tilbage til startsiden

Thomsen, Peder
Født : 1649
Død : 1705 i Barkholt i Bindslev
Begravet : 03.MAR.1705 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
d 3 Martii begraved Peder Thomss af Barchholdt Alders 56 Aar.
CFSkat 1699, jan-jul. 1700 jan-jul.
Sommer 1700: pige Maren Nielsdatter.
Under Stensbæk.
Begge ægtefæller begravet samme dag.
1690: Stensbæk??
Par:
Gift: 13.OCT.1695 i Bindslev Dna 21 [p. Tr.] Ped Thomass og Else Jonsdr: i Barchholt.
Dna alb: Ped Thomass og Else Jonsdr: i Barchholt.

Fælle:
Joensdatter, Else
Født : 1618
Død : 1705 i Barkholt i Bindslev
Begravet : 03.MAR.1705 i Bindslev
Samme dag hans huestrue Else Joensdaatter Alders 77 Aar.

Tilbage til startsiden

Væver, Peder
Født : C.1670
Par:
Gift: 27.OCT.1695 i Bindslev Dna 23 Peder Vevers og Else Jensdaatter i NB
Dna Sexages: Peder Vever og hs Kone
forlovere: Lauritz ?? i NB og Hr: Oluf ibid.

Fælle:
Jensdatter, Else
Født : C.1670

Tilbage til startsiden

Mortensen, Niels
Født : 1643
Død : 1711 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 16.DEC.1711 i Bindslev
Den 16 December begraved Niels Mortensen i Nør Bindsleff Alders 68 Aar. Ringer
2 Maaneder.
G17/1 Odden Jordebog 1692 og 1705: under Stensbæk. Gård sammen med Laurits
Pedersen.
CFSkat 1699 jan og 1700 jan. Vinter 1710.
1692-1705: Fæster af halvgård på tilsammen 7-1-3-0, under Stensbæk.
Brødre: Anders, Giert og Christen? Søster Anne?
1696: Maren 1701: Ellin
Vinter 1710: har en Soldate Iver Sørensen.
3.nov.1700 viet til Maren Sørensdatter
1660-1673: i Vester Hejselbæk
Forældre:
Fader: Bragholt, Morten
Moder: Giertsdatter, Maren
Par:
Gift: 03.NOV.1695 i Bindslev Dna 24 Niels Mortens i NB og Elle Thøggersdaatter.
St: Michelsdag N: Mortenss og Elle Thøgersdaatter i NB

Fælle:
Thøgersdatter, Elle
Født : C.1670
Død : 1700 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 06.JUL.1700 i Bindslev
d 6. Julij bleff Niels Mortensens hustru i N:B: Elle Thøgersdaatter begraffvet
36 Aar.
Sikkert søster til Karen Thøgersdatter (#1090) og Niels Thøgersen (#1050).
Og Bodil Thøgersdatter (#1080). Maren Thøgersdatter.
Forældre:
Fader: Nielsen, Thøger
Moder: _____, _____

Tilbage til startsiden

Tækker, Mogens
Født : C.1670
Par:
Gift: 08.DEC.1695 i Bindslev Dna 2 Adv: Mogens Tecker og Maren Ebbesdr
D: 6 Novenbr: Mons Jenss i Tversted og Maren Ebbesdr: i NB.
forlovere: Jens Poel i Tversted og Søren Mogensen ibid:

Fælle:
Ebbesdatter, Maren
Født : C.1670

Tilbage til startsiden

Nielsen, Niels
Født : C.1670
Par:
Gift: 24.MAY.1696 i Bindslev Dna Exaudi Niels Nielss i Clastrup i Astrup Sogn og Anne Sundbyes Daatter,
Anne Christensd:

Fælle:
Christensdatter, Anne Sundbye
Født : C.1670
Forældre:
Fader: Sundbye, Christen
Moder: _____, _____

Tilbage til startsiden

Jensen, Hans Lillebonde
Født : 1615
Død : 1699 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 1699 i Bindslev
Doma 4ta: post Epiphan: Hans Jenss Lille bond i NB. 84 Aar.
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
1697: Jens.
Par:
Gift: 21.MAR.1697 i Bindslev Dna Judica Hans Jenss lille Bueds og Maren Jensdaater i NB. Test: Annuntiatuis
Michel Peders Smed og Maren Thomisdr: i [Tronsmk].

Fælle:
Jensdatter, Maren
Født : C.1620
Død : Nørre Bindslev i Bindslev
Måske: 1691 og så kan det ikke være Maren Jensdatter.
Dna 19 Trin: Hans Jensens h: i NB. 77 Aar g:
Børn:
Hansen, Jens
Født : 1697 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 09.DEC.1697 i Bindslev
D. 9 Decembr: Hans Lille bundes b. i NB. Jens. T. Niels Christenss i Boelet i
NB. Christen Jenss og Suend Christenss ibid. Margrete Lr: i Lyckegaard, og
Maren Nielsdr: sammesteds.

Tilbage til startsiden

Thomsen, Morten
Født : C.1670
Par:
Gift: 20.JUN.1697 i Bindslev Dna 3 p: Trin: Morten Thomiss i SB og Maren Nielsdr.

Fælle:
Nielsdatter, Maren
Født : C.1670

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen Sundbye
Født : C.1670
optræder flere gange omkring 1700, men ikke verificeret på denne plads.
1699: uægte Thomas med Maren Jensdatter.
1702: uægte Hendrich med Kirsten Nielsdatter Bragholt (#900).
Vinter 1700: opholder sig hjemme ved moderen.
Forældre:
Fader: Sundbye, Christen
Moder: _____, _____
Par:
Fælle:
Thøgersdatter, Maren
Født : C.1675
Vinter 1700: tjener Jens Pedersen i Ågård.
Vinter 1710: tjener Mads Emmersen i NB. Sommer 1710: tjener Mads Nielsen NB.
Forældre:
Fader: Nielsen, Thøger
Moder: _____, _____
Børn:
Christensen, Jens
Født : 1706 i Bindslev
Døbt : 17.FEB.1706 i Bindslev
Død : 1706 i Bindslev
Begravet : 02.MAY.1706 i Bindslev
1706. Den 17 Febr: døbt Maren Thøgersdaatters u=ægte barn ): Jens. Faderen
udlagt Chresten Sundbye. Testes, Niels Thøgerss Jens Thøgerss Jens Pederss
(??), Karen Thøgersdaatter og Maren Jensdaattr.
d 2 Maji begraved Maren Thøgersdaatter u=ægt: barn ): Jens Alders 10 Ugger.

Tilbage til startsiden

Jensen, Morten
Født : C.1675
Par:
Gift: 22.JAN.1702 i Bindslev Dna 3. P. Epiph: Morten Jensen aff Terped og Maren Jensdaatter I Ejaas
copulerede.

Fælle:
Jensdatter, Maren
Født : C.1675
Død : 1721 i Bindslev
Begravet : 28.FEB.1721 i Bindslev
1721? 52 år
d 28 Febr: Morten Jensens hustru begrav 52 aar gl.

Tilbage til startsiden

Jensen, Christen Hjulmand
Født : 1663
Død : 1702 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 28.SEP.1702 i Bindslev
d 28 Sept: Jenss Hiulmand i NB begravet. 39 Aar.
Landgilde under Fussingø i 1688. [J.Jacobsen s.34]
1699: Bodil.
1688: Sammen med Mads Pedersen og Anders Lauritsen 2-4-3-1.
Par:
Gift: 06.NOV.1698 i Bindslev Dna 20 post Trin: d 6 Nov: Christen Jensen Hiulmand og Kiersten Christens-
datter aff Nørbindtzleff.
Feria 3tia Pasch: d 26 April: forlofvere Søffren Christenss i boellet og
Niels [Hanss] i Lyckegaard.

Fælle:
Christensdatter, Kirsten
Født : C.1670

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jacob Guldsmed
Født : 1654
Død : 1706 i Bindslev
Begravet : 19.SEP.1706 i Bindslev
d 19. Septemb: begraved Jacob Guldsmid Alders 52 Aar.
J.Jacobsen s.171
Der er flere med navnet Guldsmed i præsteslægter.
Bolet hed "Smejs", 0-3-2-2, i 1710 sad hans enke der.
Par:
Gift: 19.MAR.1699 i Bindslev Dna Lætare d 19 Martij. Jacob Pederss ... og Maren Xstensd: ... I NB
copulerede.
Dna Remin: Jacob Pederss Guldsmid
Forlovere Jens Lauridtzen og Niels Hansen i Lychegaard.

Fælle:
Christensdatter, Maren
Født : C.1675
Børn:
Jacobsdatter, Karen
Født : 1700 i Bindslev
Døbt : 1700 i Bindslev
Død : 1700 i Bindslev
Begravet : 1700 i Bindslev
Dona 11 post Trin: bleff Jacob Pedersens guldSmid, barn ): [Karen] begraffvet.
3 Ugger.
Jacobsen, Peder
Født : 1701 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 18.SEP.1701 i Bindslev
Dna 17.P.Trin: Jacob Pedersens Søn i NB. ):Peder. Testes, Søren Grøntved,
xsten Hiulmand og Chresten ienss i NB. Elle Lauridtzdaatter i Bollit og Maren
Nielsdaatter I Lychegaard.
Jacobsdatter, Anne
Født : 1704 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 02.MAR.1704 i Bindslev
Død : 1704 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 22.JUN.1704 i Bindslev
Samme dag døbt Jacob Pedersens daatter i N:B: Anne. Testes: Thomas Chrestensen
i Eyaas, Peder Thomsen i Barchholdt, Johanne Jensdaatter, Maren Thomisdatter
og Maren Jensdaatter i Nør Bindtzleff.
Dna qvinta Post Trin: d. 22. Junij begraved Jacob Pedersen guldSmids daatter i
N:B: hans daatter: Anne Alders 15 Ugger
Jacobsen, Niels
Født : 1705 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 02.AUG.1705 i Bindslev
Doma 8 post Trin: døbt Jacob Guldsmids Søn i NB. ) Niels: Testes. Chresten
Jensen, Chresten Chrestensen I NB Margrette Lauridtzdaatter Bay I Thuerste
Præstegd, Dorrethe Ollufsdatter I bindtzleff Præstegd og Zidtzel Chrestensdat
Evt. g.m. Anne Margrethe Pedersdatter af Terpet i Tversted i 1729.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Christen Skræder
Født : C.1675
Død : 1742 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 28.JAN.1742 i Bindslev
Stilling : Husmand
Dom: Sexag: Sep: Christ: Skrædder af N:B:
Synes både at være kaldt Skræder og Grøn.
1711: Peder og Boel
Husmandssted 0-2-0-0,
1739: Nævnt i skolemandtal: "gl. Christen Skrædder".
Par:
Gift: 27.JUN.1700 i Bindslev Dna 3tia post Trin bleff Xsten Pedersen Skreder og Maren Jensda [..] i
Nørbindzleff copuleret
Dna Lætare
forl Poul Nielss fyrer og Sven Xstens Sundbye

Fælle:
Jensdatter, Maren
Født : C.1675
Børn:
Christensen, Jens
Født : 1701 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 07.DEC.1701 i Bindslev
Død : F.1705
d 7.xber Chresten Skreders Søn i NB. ): Jens. Testes. Peder Skreder paa digget
Jens Pedersen i Vollhøy, Jørgen Smid i NB. Johanne Jensdaatter i Aagaard, og
Maren Tomsdaatter i NB.
Christensdatter, Else
Født : 1704 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 05.MAR.1704 i Bindslev
Død : 1704 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 10.NOV.1704 i Bindslev
d 5 Martij døbt Chresten Pedersen Grøns daatter i N:B: Else Testes: Peder
Thomss I Barchholdt, Chresten Jensen holdt, Johanne Chrestensdaatter i
Barchholdt Johanne Jensdaatter i Aagaard, Boell Thøgersdaatter i Thrunsmrk
Samme dag begraved xsten Pedersen Grøns af N:B: daater: Else, 36 Ugger
Christensen, Jens
Født : 1705 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 26.DEC.1705 i Bindslev
Død : 1707 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.DEC.1707 i Bindslev
Feria 2da Nativ: d 26 Decemb. døbt Chresten Pedersens Grøn / Schreders [over
linien] I NB hans Søn ):Peder:
Testes Svenning Pedersen, Peder Laddefoged, Ands Christens.
Zidzel Christensd: Maren Christensd: i Kaultv: Thomas [Helserick]
i Ejaas og Maren Sparretofft.
Onsdagen d. 7 december: Chresten [Sckreds] barn Peder begrav: Alders 2 Aar.

Tilbage til startsiden

Olesen, Jørgen Smed
Født : 1667
Død : 1723 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.NOV.1723 i Bindslev
d 7 Nov: Begr: Jørgen Smid i N:B: 56 aar gammel.
Vinter 1710: har en karl og en pige. Sommer 1710 ligeledes.
Optræder meget hyppigt som fadder (27 gange fra 1701-1720), men fik vist
ingen børn selv.
Forældre:
Fader: _____, Ole
Moder: _____, _____
Par:
Gift: 04.JUL.1700 i Bindslev Dna 4ta post Trin: bleff Jørgen Ollesen og Zidsel Jensdaatter i Nørbindtzleff
copuleret.
Festum 2da Pent Jørgen Ollesen Smid
forl. Jens Søffrens i SB og Poul Nielsen fyrer i NB.

Fælle:
Jensdatter, Sidsel
Født : C.1675

Tilbage til startsiden

Andersen, Laurids Odden
Født : C.1675
1700: Jens. (dbt 3.okt)
Par:
Gift: 22.AUG.1700 i Bindslev Dna 11 post Trin: bleff Laust Andersen Odden og Maren Jens daatter i
NørBindtzleff copuleret.
2 p Tr d 20 Junij
forl: Jens Lauridzen i Lyckegaard og Niels Mortensen i NB.

Fælle:
Jensdatter, Maren
Født : C.1675
Børn:
Lauritsdatter, Anne
Født : 1700 i Nørre Bindslev i Bindslev
Død : 1700 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 28.NOV.1700 i Bindslev
Dna 1 Adv Lauritz Oddens Barn, Anne, i NB. 3 Maad. 1 dag.
Under fødsel står der Jens!

Tilbage til startsiden

Nielsen, Peder Hyrde
Født : C.1675
1704: Mette.
Par:
Gift: 22.OCT.1702 i Bindslev Dna 19 p. Trin: d.22 Octob: Peder Nielsen Hiorde og Mette Christensdatter i
Nørbindtzleff copulerede.

Fælle:
Christensdatter, Mette
Født : C.1675
1715: Laurits
Børn:
Pedersdatter, Mette
Født : 1704 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 10.FEB.1704 i Bindslev
Donca jnvocav: d 10 Febr: døbt Peder Nielsen Hyrdes daatter i S:B. Mette.
Testes: Chresten Nielsen Lauridtz Pederss Biill. Maren Thomsdtr Ellin
Chrestensdatter og Anne Chrestensdaatter. Alle I Nør B:
Pedersen, Laurits
Født : 1715 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 20.JAN.1715 i Bindslev
Samme dag døbt Peder Hyrdis og Mette Chrestensd: i Nørre B: derie Barn Nafnl,
Laus, test: Jens Lauss, Chresten Skredder, Laus Chrestenss, Ellen Nielsd: Anne
Chrestensd: Introducerit d 13 Marty.

Tilbage til startsiden

Christensen, Michel
Født : 1675
CFSkat vinter 1710: en karl og en pige.
1714: Vurderingsmand skifte Odden. #1821??
1699-1700: evt. ladefoged på Stensbæk.
Par:
Gift: 07.JAN.1703 i Bindslev Dna 1. post Epiph: d 7. Jan: blev Michel Chrestens og Margrete Chrestensdatter
i NB copulerede.

Fælle:
Christensdatter, Margrethe
Født : C.1675
Død : 1740 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 13.MAR.1740 i Bindslev
Dom: Reminiscere Sepult: Magrete Christensdatt: af N:B:
Jan-jul. 1700: datter af Christen Joensen, CFSkat.
Forældre:
Fader: Joensen, Christen
Moder: _____, _____
Børn:
Michelsen, Christen
Født : 1703 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 30.DEC.1703 i Bindslev
Dna 1ma post Nativ: d 30 xber. blev Michel Chrestensens Søn I Synderbindtzlev,
Chresten døbt. Testes Niels Madtzen i Stabech Chresten Joensen i NB. Chresten
xstenss Østergaard, Karen Thøgersdatter i Sbind og Anne Jensdatter i Maastrup.
Michelsen, Christen
Født : 1705 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 25.MAR.1705 i Bindslev
Død : 1705 i Bindslev
Begravet : 26.APR.1705 i Bindslev
d 1ste Onsdag i Faste d 25 Martij døbt Michell Chrestensens Søn I S:B:
): Chresten:
Testes: Thomas Chrestenss i Ayjus, Peder Clausen i Biergegaard og
Chresten Nielsen i Holdt. Maren Nielsdatter I Synder Bindstzleff
og Margrette Stephensdatter I Vggerbye.
d 26 Apr: begraved Michel Xstenss Søn ): Chresten Alders 9 Ugger
Michelsdatter, Else
Født : 1706 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 02.MAY.1706 i Bindslev
Domica 4ta post Pascha: d 2 Maji døbt Michell Chrestensens daatter aff Synder
Bindtzleff ): Else. Testes Anders Mortenss Iver CHrestenss og Chresten Joenss,
Anne Chrestensdaater Vdj Barchholdt, Anne Jensdatr Vdj Mostrup.
Michelsen, Niels
Født : 1709 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 10.MAR.1709 i Bindslev
Domnca Lætare d 10 Martij døbt Michel Christensens Søn I S:B: ): Niels: Testes
Iver Chrestenss Chresten Iversen, Jens Chrestensen, Karen Thøgersdaatter og
Johanne Jensdaatter i Holdt.
Michelsdatter, Anne
Født : 1711 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 27.SEP.1711 i Bindslev
Eodem die blev Michel Chrestensens daatter i Syndergaard i S:B: Anne døbt:
Testes Jørgen Smed og Søren Grøntved i NB og Jens Andersen i Eyaas Maren Niels
datter i S:B: og Johanne Madsdaatter i NB.
Michelsen, Joen
Født : 1714 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 24.JUN.1714 i Bindslev
d 24 Juny døbt Michel Chrestenss og Margrette Chrestensd: Barn i Sønder B.
Nafnl. Joen. test: Jens Lauss, Peder Klauss, Else Sørensd: Jens Ovess, Johanne
Madsd: Introducerit d 29 July.
Michelsen, Peder
Født : 1721 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 12.MAR.1721 i Bindslev
d 12 Martj døbt Michel Chrestensøns og Mærgrette Chrestensdtt barn i Nørre
Bindslef Kaldet Peder test: Laurits Christensen Morten Lauridsen, Anders Chri-
stensøn Maren Nielsd: Johanne Madtzd: d 27 Ap: introd:

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen
Født : C.1675
Par:
Gift: 01.JUL.1703 i Bindslev Dna [4] p. Trin: d 1 Julij blev Chresten Chrestens og Kiersten Chrestensdatter
copulerede.

Fælle:
Christensdatter, Kirsten
Født : C.1675