Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Nielsdatter, Ellen
Født : C.1678
Død : 1726 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 29.DEC.1726 i Bindslev
d 29 D. Begr: Jens Sundbyes hustru i N:B: ald: 48 aar.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane227.
Her kaldt Else. Jeg mener, at KB giver Ellen og Ellin.
Desuden børn: Johanne 1712 og Christen 1715.
CFSkat sommer 1710: af en karl og en pige.
Par:
Gift: 18.JUN.1702 i Bindslev Dna 1 P. Trin: Sven Sundbye og Ellen Nielsdaatter.

Fælle:
Christensen, Svend Sundbye
Født : 1657
Død : 1710 i Bindslev
Begravet : 03.FEB.1710 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
d 3 Febr: begraved Sven Sundbye Alders 53 Aar.
G17/1 Odden Jordebog 1705: under Stensbæk.
CFSkat 1699 jan. Vinter 1710.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
1705: Gårdfæster på 5-5-2-0, under Stensbæk. Vel efter moderen.
Januar 1699: har en karl og en pige.
Januar 1700: ses ikke. I Juni: 1 karl og 1 pige.
Januar 1710: har to karle.
Forældre:
Fader: Sundbye, Christen
Moder: _____, _____
Børn:
Svendsdatter, Anne
Født : 1703 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 28.OCT.1703 i Bindslev
Død : 1704 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 06.JAN.1704 i Bindslev
Dna 21.P.Trin: d 28.Octob: blev Sven Chrestensens daatter I NB: Anne døbt
Testes Knud Søfrenss i Abelgaard Vdj Vogn Søfren Jensen Lafoget, Anne Chre-
stensdaatter I Eyjaas, Johanne Chrestensdaatter og Maren Thøgersdaatter i NB.
Fest: Epiphan: d 6 jan: begravet Svend xstens daater i NB Anne 10 Uger.
Svendsdatter, Anne
Født : 1704 i Bindslev
Døbt : 23.NOV.1704 i Bindslev
Domca Viges: Sept d 23 Nov: døbt Sven Sundbyes daatter Anne
Testes Chresten Lauridtzen I Bosholdt Vdj Tholl Sogn Chresten Chrestenss
i Nør Bindtzleff Anne Lauridtzdaatter i Eyjus Kiersten Chrestensdaatter Ibid:
og Maren Thøgersdaatter I Thromsmark.
Svendsen, Svend
Født : 1710 i Bindslev
Døbt : 09.MAR.1710 i Bindslev
Død : 1711 i Bindslev
Begravet : 01.FEB.1711 i Bindslev
d 9 Martij Døbt Sl: Svend Sundbyes Søn ): Sven. Testes: Chresten Tørsker. Toer
Lauridtzen, Chresten Jensen Holdt, Anne Lauridtzdatter I Ayaas og Maren
Chrestensdaatter.
Dominica Septuag: d 1. Febr: begraved Sl: Svend Sundbyes Søn ):Svend Alders
1 Aar Ringer 5 Ugger.
Par:
Gift: 05.JUL.1711 i Bindslev Domica 5ta p Trin: copulered Jens Christensen og Ellin Nielsdatter aff N:B:

Fælle:
Christensen, Jens Sundbye
Børn:
Jensdatter, Anne Sundbye

Tilbage til startsiden

Lauritsdatter, Anne
Født : 1680 i Øster Hejselbæk i Bindslev
Død : 08.JUN.1743 i Ågård i Bindslev
Begravet : 1743 i Bindslev
Skifte Baggesvogn 8.jul.1743 (30.dag): Arvinger, børn af tidl.ægt. Christen
Jensen i Sindallund, Laurits Jensen i Stockholm, Jens Jensen i Ågård, Anne
Jensdatter i Tornmark, Johanne Jensdatter i Tolstrup.
Nævnt som fadder.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane213.
Sommer 1700: hjemme.
Forældre:
Fader: Mortensen, Laurits
Moder: _____, Karen
Par:
Gift: 13.MAR.1701 i Bindslev Dna Judica, Jens Thøggersen i Aagl. og Anne Lauridsd:
D: 10 Xbr: Jens Thøggersen i Aagl. og Anne Lauritsdtr.
F: Niels Thøggers og Jens Laur: i Lyckegl.

Fælle:
Thøgersen, Jens
Født : C.1666 i Tronsmark i Bindslev
Død : 1718 i Ågård i Bindslev
Begravet : 18.OCT.1718 i Bindslev
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986, s.161.
d: 18 Octob. blev Jens Tøgersøn i Aagger begravet. Alder 52 Aar.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane212.
Fæster for Baggesvogn.
Tre børn: Anne 1702, Laurs 1705, Anne 1707.
Vinter 1699 og sommer 1700: Tjener hos Jens Pedersen i Ågård.
Vinter 1710, fæster. En karl. Sommer 1710: en pige.
Forældre:
Fader: Nielsen, Thøger
Moder: _____, _____
Børn:
Jensen, Christen
Født : 1702
Død : 1770 i Sindallund i Sindal
Stilling : Gårdmand
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.265.
Overtog Sindallund i Sindal i 1728. Fæstebrevet medundertegnet af hans stedfar
Peder Sørensen og morbror Morten Laursen i Hejselbæk.
Slægten beholdt gården i fem slægtled.
G.m. Anne Mogensdatter, skifte Baggesvogn 1732.
Jensdatter, Johanne
Født : 1710 i Ågård i Bindslev
Døbt : 29.MAY.1710 i Bindslev
Festum Assenciomis Christi d 29 Maji døbt Jens Thøgersens Barn af Aagaard
):Johaan: Testes Morten Nielsen og Madtz Jensen i Aagaard og Morten Lauridtzen
i Heyselbech, Anne Olluffsdaatter i Thrunsmarch og Maren Pallisdaatter Vdj N:B
Jensen, Niels
Født : 1716 i Ågård i Bindslev
Døbt : 01.JAN.1717 i Bindslev
Død : 1717 i Ågård i Bindslev
Begravet : 04.JUL.1717 i Bindslev
d 1ste Janu: døbt Jens tøgersens og Anne lauritsd. af Aagaard deris barn.
Niels test: Morten Niels, Chresten Niels, Niels tøgers, Karen Lauritsd:
Karen tøgersd:
d: 4 Julii blef Jens Tøgersøns barn i Aagger begravet. 1/2 Aar.
Jensen, Niels
Født : 1718 i Ågård i Bindslev
Døbt : 04.SEP.1718 i Bindslev
1718. d:4 Septembr. døbt Jens Tøgersøn og Anne Lauritzdaatters Barn i Aager,
Kaldet Niels. Test: Thomas Lauritzøn, Morten Nielss: Johanne Jensd: Anne Niels
daatter. d: 30 Novembr. introd:
Par:
Gift: 12.JUL.1722 i Bindslev d. 12 Julij: copulerede Peder Sørensen og Anne Lauritd i Aag
25 May Peder Sørensen og Anne Lauritd i Aagaard
Forlovere: Ilser Olesen, Christen Pedersen.

Fælle:
Sørensen, Peder

Tilbage til startsiden

Andersdatter, Anne
Født : C.1700
Død : 1773 i Hedegård i Bindslev
Begravet : 13.JAN.1773 i Bindslev
Anno 1773 d 13 Januarig sept: Anna Anders Daatter af Heedegaard
[bemærk KB1772,137,33a: d 13 December (Januar?) sept: Anna Anders Daatter af
Heedegrd]
Gjesager ane 205
Forældre:
Fader: Thomsen, Anders
Moder: _____, _____
Par:
Gift: F.1727
Fælle:
Jeppesen, Christen
Født : C.1700
Død : 1736 i Hedegård i Bindslev
Begravet : 07.OCT.1736 i Bindslev
Stilling : Gårdmand
Dom: 19 p: Trinit: Sep: Christen Jbsøn i Hedegaard.
Faderen er sikkert Jeppe Christensen, i jordebog fra 1706 fæster af Hedegård.
Denne begr. 1722, 62 år.
Barn Anders 1731 (=#194??). Fadder Christen Jensen Molsen.
1718: uægte barn med Maren Andersdatter, Kirsten i SB??? Han var da i Hedeg.
Børn:
Christensen, Jeppe
Par:
Gift: C.1737
Fælle:
Jensen, Jens
Født : C.1700 i Bindslev?
Død : 1770 i Bindslev
Begravet : 03.JAN.1770 i Bindslev
Stilling : Gårdmand
Gjesager ane 205.
Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn. Nordisk Slægtsforskning, Skals 1985.
Under ane 46-7.
Måske søn af Jens Lauridsen i Lykkegård?
1739: Nævnt i skolemandtal.
Børn:
Jensen, Christen
Født : 1738 i Hedegård i Bindslev
Evt. identisk med #113 eller #222?
Jensen, Jens Hedegaard
Jensen, Peder
Født : 1745 i Hedegård i Bindslev

Tilbage til startsiden

Sørensen, Peder
Født : C.1680
Stilling : Gårdmand
Stedfar til Christen Jensen på Sindallund i Sindal.
1730: Vurderingsmand for Baggesvogn.
1703: onsdag 14.mar. Søren.
1739: Nævnt i skolemandtal.
Par:
Gift: 11.MAR.1703 i Bindslev Dna Oculj: d 11 Martij blev Peder Søfrensen og Anne Michelsdaatter aff
Monsbeck copulerede.

Fælle:
Michelsdatter, Anne
Født : C.1680
Far Michel Andersen? af Egås.
Par:
Gift: 12.JUL.1722 i Bindslev d. 12 Julij: copulerede Peder Sørensen og Anne Lauritd i Aag
25 May Peder Sørensen og Anne Lauritd i Aagaard
Forlovere: Ilser Olesen, Christen Pedersen.

Fælle:
Lauritsdatter, Anne

Tilbage til startsiden

Terkildsen, Christen
Født : C.1675 i Sindal?
Stilling : Gårdmand
CFSkat vinter 1710: en karl og en pige.
Sommer 1710: samme Christen Jensen og Magrethe Nielsdatter.
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.266,285.
Par:
Fælle:
Sørensdatter, Bodil
Født : 1676
Død : 1706 i Søttrup i Bindslev
Begravet : 03.JAN.1707 i Bindslev
Den 3 jan: begraved Chresten Terchilsens hustru aff Søttrup ): Boell Søffrens-
daatter: Alders 30. Aar.
Par:
Gift: 26.NOV.1707 i Sindal
Fælle:
Nielsdatter, Kirsten

Tilbage til startsiden

Nielsdatter, Kirsten
Født : C.1675 i Sindal?
Død : 1729
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.266.
Skifte Baggesvogn 17.dec.1729.
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.266,285.
Arvinger: Jørgen Frandsen i Baggesvogns Mølle, Anders Frandsen i Kindertofte
i Sælland, Niels Frandsen er for mange aar siden reist ad ostindien,
Harrild Frandsen i Slotveeden, Ane Kirstine Frandsd.~ Ole Ibsen i Bradsholt.
Par:
Gift: Sindal?
Fælle:
Andersen, Frants
Født : C.1650
Død : 1703
Stilling : Ridefoged, Fæstegårdmand
Der findes en del papirer skrevet af ham i Baggesvogns arkiver.
Børn:
Frantsen, Harrild
Født : C.1690 i Sindal?
Stilling : Fæstegårdmand
Østerlund
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.266,284.
Frantsdatter, Anne Kirstine
Par:
Gift: 26.NOV.1707 i Sindal
Fælle:
Terkildsen, Christen

Tilbage til startsiden

Christensdatter, Kirsten
Født : C.1680
Død : 1762 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 28.MAR.1762 i Bindslev
d 28 Marty Kiersten Christens Daatter af S.B.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane209, s.161note.
Par:
Fælle:
_____, Michel
Født : C.1680
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. s.161note.
Børn:
Michelsdatter, Kirsten
Født : C.1710
Død : F.1781 i Sønder Bindslev i Bindslev
Skifte halvbroder Stensbæk 1781.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. s.161note.
To børn Christen Pedersen på Heden ved SB og Else Larsdatter g.m. Lars Peder-
sen af SB.
Par:
Gift: C.1710
Fælle:
Sørensen, Jens Bødker
Født : C.1680
Stilling : Bødker
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. ane208, s.161note.
Børn:
Jensen, Søren Bødker
Jensen, Christen Bødker
Jensen, Niels Bødker
Jensdatter, Kirsten
Født : 1717 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 20.JUN.1717 i Bindslev
d: 20 Junii Jens Bødichers og Kirsten Jensdaatters barn i Synderbindsleff døbt
kaldet Kirsten: Test: Stephen Nielsøn, Christen Ifversøn, Maren Pedersdaatter,
Else Thomæsdaatter og Johanne Christensdaatter.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. s.161note.
Moderen kaldes Kirsten Jensdatter.
Jensdatter, Johanne
Jensen, Peder Bødker
Født : 1721 i Bindslev
Døbt : 21.SEP.1721 i Bindslev
Død : 12.APR.1781 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 16.APR.1781 i Bindslev
eller 1725??
Skifte Stensbæk 1782, f.65b. f.41: Bror Søren og Niels i SB, Christen J Bødker
i Brasholt, halvsøster + Kirsten Mikkels i SB.
d 16 Apriil Peder Jensen Bøcher af S:B: 60 Aar
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986. s.161note.
Ugift.

Tilbage til startsiden

Thomasdatter, Kirsten
Født : C.1660
Bror Anders Thomsen i Stabech 1704?
Maren og Johanne Thomasdatter i SB.
Par:
Gift: 17.MAR.1689 i Bindslev Dna Judica Niels Helless og Kirsten ThomisDaatter i Øster Trunsmk.
Niels Helless aff SB og Kirsten ThomisDaatter i Trunsmk.

Fælle:
Hellesen, Niels
Født : 1653
Død : 1702 i Tronsmark i Bindslev
Begravet : 07.SEP.1702 i Bindslev
d 7. Sept: Niels Heliss i Thrunsmarch begravet 49 Aar.
Vinter 1699 CFSkat. En karl.
Sommer 1700: en karl.
Faderen er vel Hejle Terchildsen, gårdfæster i NB f.1688.
Søster Anne og Johanne?
1693: Thomas. 1694: Anders. 1698: Hejle og Ole.
1699: Fæster i Øster Trunsmark under Elkjær.
Forældre:
Fader: Christensen, Hejle
Moder: Mortensdatter, Margrethe
Børn:
Nielsdatter, Margrethe
Født : 1690 i Tronsmark i Bindslev
Døbt : 19.MAR.1690 i Bindslev
Død : 1690 i Tronsmark i Bindslev
Begravet : 29.MAY.1690 i Bindslev
d:19 Martii. Niels Hellisens barn i Trunsmk. Margrette. T: Christen Pederss i
Trunsmk Anders Thomiss paa Ellkier. Anne Christenss: ved fæbroen Anne Nielsd:
Elle ThøggersDaatter
29. dito Niels Hellesens barn i Trunsmk. Margrete. 10 Ugger.
Nielsdatter, Margrethe
Født : 1691 i Tronsmark i Bindslev
Døbt : 23.AUG.1691 i Bindslev
D:11:p. Trin: Niels Helless B: i Trunsmk. Margrete. T. Giert Mortens i NB:
Peder Thomiss i Steensbech. Elle Pedersd: Else Thomasd: Maren ThomasD:
i Barchholt.
Vinter-sommer 1710: tjener Søttrup?
Nielsen, Anders
Født : 1694 i Tronsmark i Bindslev
Døbt : 18.NOV.1694 i Bindslev
Dna 24 p: Trin: Niels Hellesens Søn i Trmrk. Anders. T. Thomas Christenss i
Eyaas. Christen Thomiss ibid: Christen helles i NB. Anne hellesdr: ibid: og
ElleThomisdr: ibid.
Par:
Gift: 04.MAR.1703 i Bindslev Dna Reminisc: blev Peder Nielsen og Kiersten Thomisdaatter aff Thrunsmarck
copulerede. Som Varr d. 4 Martij.

Fælle:
Nielsen, Peder
Født : 1674
Død : 1725 i Tronsmark i Bindslev
Begravet : 29.APR.1725 i Bindslev
d 29 Apr: Begr: Peder Nielsen i Trunsmarck: ald: 51 aar.
Moderens Skifte Odden 1730.
1725: Børn Inger g.m. Morten Lauritsen i St. Grøntved og Anne tjener i Stabæk
under Baggesvogn.
Forældre:
Fader: Hansen, Niels
Moder: Thomasdatter, Inger
Børn:
Pedersdatter, Inger
Født : 1704 i Øster Tronsmark i Bindslev
Døbt : 02.FEB.1704 i Bindslev
Festum purificat: d 2. Febr: Døbt Peder Nelsens daatter I Øster Thrunsmarch
Ingiar
Testes. Jens Lauridtzen i Lychegaard, Anders Thomsen i Stabech, Johanne
Thomsdatter og Maren Thomsdatter I S:B: og Johanne Chrestensdaatter i
Barchholdt.
G.m. Morten Lauritsen i St. Grøntved.
Pedersdatter, Anne

Tilbage til startsiden

Mortensen, Giert
Født : C.1640
Død : 1729
Stilling : Husfæster
Skifte Odden-Stensbæk 7.jan.1730.
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
Søn evt. Thomas Giertsen (#1848)
Forældre:
Fader: Bragholt, Morten
Moder: Giertsdatter, Maren
Par:
Gift: 23.JUN.1689 i Bindslev Dna 4: p: Trin: Gjert Mortens i NB og Anne HellesDaatter.
Gjert Mortens og Anne HellesDaatter.

Fælle:
Hellesdatter, Anne
Født : 1651
Død : 1712 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 17.NOV.1712 i Bindslev
d 17 Novemb: begraved Giert Mortensens hustru aff NB. Ald: 61.5 M
Faderen er vel Hejle Terchildsen, gårdfæster i NB f.1688.
Bror Niels? Søster Johanne?
Par:
Gift: 25.MAR.1713 i Bindslev Festum Annunc: Mariæ d 25 Martij copulered Giert Mortensen og Anne Jensdaatter
aff Nørbindtzleff.

Fælle:
Jensdatter, Anne
Født : C.1680
1729: Lovværge Lars Larsen Tærsker. Datter Anne 14, formynder Jens Chr.Sundbye
Børn:
Giertsdatter, Anne
Født : 1715 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 07.JUL.1715 i Bindslev
d 7 July døbt Giert Mortensens og Anne Jensd: Barn i Nøre Bins. nafnl. Anne.
test: Niels tøgerss og Jens Jenss, Chresten Nielsen, Sophie Madsd: og Johanne
Madsd: d 11 August Introd:
Fadderlister.

Tilbage til startsiden

Mortensen, Anders
Født : 1656
Død : 1726 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 12.MAY.1726 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
Samme dag Begr: Anders Mortensen i SynderB: ald: 70 aar.
måneden opgives til Martij, men er skrevet efter april?
G17/1 Odden Jordebog 1692 og 1705: under Stensbæk.
CFSkat 1700 jan. 1 pige.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
1705: Fæster af halvgård på 2-6-1-2, under Stensbæk.
1691: Maren 1694: Morten 1695: Anne 1708: Anders (#940?)
Vinter-sommer 1700: Fæster i SB under Odden.
Forældre:
Fader: Bragholt, Morten
Moder: Giertsdatter, Maren
Par:
Gift: 29.JUN.1690 i Bindslev Dna 2: p Trin: Anders Mortens og Kirsten Krøyer i SB
Anders Mortens og Kiersten Christensd: i SB

Fælle:
Christensdatter, Kirsten Krøger
Født : 1656
Død : 1698 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 02.JUN.1698 i Bindslev
Festum Ascens: d 2 Junil Anders Mortensøns hustru I Synderbindtzleff ):
Kiersten Christensdatter Alders 42 Aar.
Børn:
Andersdatter, Anne
Født : 1689 i Sønder Bindslev i Bindslev
Død : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 16.MAR.1690 i Bindslev
d: 16: Martii, Kirsten Krøgers barn. Anne. 24 Ugger.
Par:
Gift: 09.OCT.1698 i Bindslev Dna 16 post Trinit: d 9 Octob: Anders Mortenss og Kiersten Jensdatter aff
Eyjus.

Fælle:
Jensdatter, Kirsten
Født : C.1670
Død : 1699 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.DEC.1699 i Bindslev
d 1 Decemb: Anders Mortens huestrue Kiersten Jensdaatter I NB begravet 28 Aar
gammell.
Par:
Gift: 18.FEB.1700 i Bindslev Dna Invocavit bleff Anders Morten i SB og Karen Thøgersdatter i Thrunsmk
copuleret.
Dna 3tia post Epiph:
forl. Niels Thøger Thrunsmk og Niels Mortensen I NB.

Fælle:
Thøgersdatter, Karen
Født : C.1675
Sikkert søster til Elle Thøgersdatter (#1066) og Niels Thøgersen (#1050).
Bodil Thøgersdatter VTronsmark.(#1123). Jens Thøgersen i Ågård.
Vinter 1699: hos broderen Niels Thøgersen.
Forældre:
Fader: Nielsen, Thøger
Moder: _____, _____
Børn:
Andersen, Thøger
Født : 1701 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 09.MAR.1701 i Bindslev
Død : 1710 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 10.APR.1710 i Bindslev
D: 9 Martii, Anne Mortensens B: i SBindsl: Thøgger. T. Niels Mo: Giert Morss:
iNB. Christen Mortensen i Stendrup. Anne Ollesdr: i Trunsmk. Maren Thøggersdr:
d 10 April: begraved Anders Mortensens Søn af NørBindtzleff ):Thøger i Sitt
Alders 8 Aar.
Andersen, Morten
Født : 1704 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 21.DEC.1704 i Bindslev
Domnca 4ta advent: d 21 Decemb: bøbt Anders Mortensens Søn I S:B: ): Morten.
Testes: Jens Thøgerss I Aagaard Peder Clauss i Biergegaard og xsten Helisen i
N:B: Anne Olluffsdaatter og Bodell Thøgersdatter I Vester Thrunsmrk.
Andersen, Thøger
Født : 1711 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 11.OCT.1711 i Bindslev
Dominica decima nona post Trin: d 11 Oct: blev Anders Mortensens Søn i S:B:
):Tøger døbt, Testes Niels Mortenss og Giert Mortensen i NB og Jens Thøgersen
i Aagaard, Anne Olluffsdatter i (Heiselbech)Tronsmrk og Maren Nielsdatter i SB

Tilbage til startsiden

Nielsen, Thomas
Født : C.1660
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1639
Død : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 02.APR.1690 i Bindslev
D: 2 April: Thomas Nielsens h: i SB. 51 Aar g:
Par:
Gift: 28.SEP.1690 i Bindslev Dna 15 p: Trin: Thomas Nielss og Sophj Pedersdaatter i SB
Thomas Nielss og Sophj Pedersdaatter i SB
Forlovere: Thomas i Eyus og [Jens] Sørensen i SB

Fælle:
Pedersdatter, Sophie
Født : 1671
Død : 1697 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 1697 i Bindslev
Måske 7.nov.1704. Men da af Ågård. 74 år.
1723. 52 år
Dna 1 p: Trin: Thomas Nilses h: i SB. 56 Aar.
[Der er en lakune i KB, og tvivl om årstallet.]
Par:
Gift: 04.JUL.1697 i Bindslev Dna 5 p: Trin: Thomis Nielss i SB og Anne Sørensdr:

Fælle:
Sørensdatter, Anne
Født : C.1670
Død : 1723 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 11.JUL.1723 i Bindslev
d 11 Julij Begr Thomas Nielsens hustru i Nør:B: 52 aar gl.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Niels Kock
Født : C.1660
1693: Niels. Fadder Iver Snedker.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1604
Død : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 25.MAY.1690 i Bindslev
dito Niels Kockis hustru ibid: 86 Aar g:
Par:
Gift: 26.OCT.1690 i Bindslev Dna 19 p. Trin. Niels Kock og Maren Nielsd: i SB
Niels Nielss Kock og Maren Nielsdaatter forl: Jens Sørens og And[ers] Olles.
i SB:

Fælle:
Nielsdatter, Maren
Født : C.1660

Tilbage til startsiden

Clausen, Peder
Født : C.1665
Stilling : Gårdfæster
G17/1 Odden Jordebog 1705: under Stensbæk.
CFskat 1699 jan og 1700 jan-jul. 1 pige-1 dreng.
1705: Fæster af halve Bjerregård i SB på 3-4-1-2, under Stensbæk.
1713: Vurderingsmand v. skifte Odden.
1688: Datter Kirsten?. 1692: Anne.
1690: tjener i Egaas (fadder)
1700: Fæster under Odden.
Par:
Gift: F.1688
Fælle:
_____, _____
Født : C.1670
Børn:
Pedersdatter, Kirsten
Født : 1688 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 26.FEB.1688 i Bindslev
1688. Dna Invoc: Peder Clausens Daatter i SB. Kiersten. T. Christen Olles.
Christen Steens. Kiersten Christensd: Maren Jensd: Anna Sørensd: Alle i SB.
Par:
Gift: 23.OCT.1692 i Bindslev Dn: 22 p: Trin: Peder Clauss og Johanne Jpsdr i SB
Dna: 10 p: Trin: Peder Clauss og Johanne Jpsdr i Bierregrd

Fælle:
Jeppesdatter, Johanne
Født : 1642
Død : 1715 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 28.AUG.1715 i Bindslev
d 28 August: blev Peder Klausens hustru i S:B: begravet, alder 73 Aar.
Bror Niels?
Par:
Gift: 04.FEB.1720 i Mygdal IGI

Fælle:
Nielsdatter, Birgitte
Født : C.1690
Børn:
Pedersdatter, Else
Født : 1727 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 11.FEB.1727 i Bindslev
d 11 Febr døbt Peder Clauesens og Birgethe Nielsd: i Synder B: Kaldet Else
test: Povel Peders: Christen Jepsen, Niels Thomesem, Kiersten Nielsd: Karen
Nielsdatter: d 15 Apr: introd:

Tilbage til startsiden

Torbensdatter, Margrethe Cathrine
Født : C.1660
C.Klitgaard: Vendsysselske Præstefamilier. (1945). S.324f.
C.Klitgaard: Vendsysselske Præstefamilier. (1945). S.324f.
Datter af Ridefoged og senere forpagter til Sønder Elkær Torben Nielsen og
Mette Lauridsdatter.
Par:
Gift: 12.SEP.1675 i Sulsted
Fælle:
Bech, Hans Nielsen
Født : 22.MAY.1649 i Hjørring?
Død : 1687 i Bindslev?
Begravet : 21.OCT.1687
Stilling : Kapellan
Skifte 10.-11.jan.1688.
Enken fragik arv og gæld.
C. Klitgaard: Vendsysselske Præstefamilier. (1945). s.324f.
1675 Tversted-Uggerby-Bindslev. Skulle have efterfulgt sognepræsten, men døde
inden.
Par:
Gift: 09.NOV.1692 i Bindslev D: 9 November: Christen Nielss i Lillholt og Margrete Catrine TorbensDtr:
D: 31: Maj Christen Nielss i Lillbund?? og Margrete Torbensd: trolovede
forlovere Jl. Peder i Sindal og Jens Nielss i Aasen??.
[Kommentar: Præsten hed Palle Hansen?]

Fælle:
Nielsen, Christen
Født : C.1665

Tilbage til startsiden

Andersen, Michel
Født : C.1670
Død : E.1723
CFSkat 1699 jan. Jan-jul. 1710.
Evt. bror Laurits Andersen Odden?
1699 og 1700: skat af en pige. Vinter 1710: en karl og en pige.
Cave: der er en karl af samme navn hos Thomas Christensen i Ejås i dette
tidsrum.
Par:
Gift: 23.JUN.1695 i Bindslev Dna 5: p. Trin: Mickel And[ers] og Maren Christensdr i Eyaas.
d: 17 Janu: Mickel And[ers] og Maren Christensdr i Eyaas.
forlovere Thomas i Eyaas og Jens Poel
forl: Thom: i Eyaas og Niels Poel i Sindal

Fælle:
Christensdatter, Maren Poel
Født : 1632
Død : 1721 i Egås i Bindslev
Begravet : 10.AUG.1721 i Bindslev
d 10 Aug: Michel Andersens hustru i Ejus Begrav: 89 gammel.
Skatteliste fra 1660.
1707: Nørre Bindslev?
Forældre:
Fader: Jensen, Christen Poel
Moder: Madsdatter, Anne
Par:
Gift: 02.MAY.1723 i Bindslev d 2 May: Cop. Michel Andersen og Anne Pedersd, af Ejus

Fælle:
Pedersdatter, Anne
Født : C.1690
Død : E.1723
Børn:
Michelsdatter, Mette
Født : 1726 i Egås i Bindslev
Døbt : 26.MAY.1726 i Bindslev
Same Dagt Døbt Michel Andersøn og Anne PedersDaters baren i Eyus, Kaldet, Mete
test: Christen Christenss Christen Pederss Suend Laurisøn Maren Jensdater,
Mete NielsDater introd d: 23 Juny

Tilbage til startsiden

Jørgensdatter, Bodil
Født : C.1670
Død : 1730
Skifte Odden-Stensbæk 30.mar.1730:børn Maren 25 tj i Thaars, Jørgen, soldat
28 tj i Quidsell, Laurits hjemme vanfør (blind). Enkemanden blev i boet.
Par:
Gift: 19.JAN.1696 i Bindslev Dna 2 p: Epiphan: Peder Lauritzen i SB og Boel Jørgensd:
Dna 27: Trin:

Fælle:
Lauridsen, Peder
Født : 1661
Død : 1703 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 27.JUL.1703 i Bindslev
Fredagen d 27: Julij blev Peder Lauridtzen i S:B: begraved. 42. Aar.
1697: Maren
Par:
Gift: 25.NOV.1703 i Bindslev Dna 25 p. Trin: d 25 Nov blev Niels Nielsen og Boell Jørgensdaatter i S:B:
copulerede.

Fælle:
Nielsen, Niels
Født : C.1675

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Thoer
Født : 1655
Død : 1719 i Åskoven i Bindslev
Begravet : 10.JUL.1719 i Bindslev
d: 10 Julii, blev Thoer Laurisøn i Aarsskoven begravet -- 64 Aar.
J.Jacobsen s.170
1701: i Barchholt?
Par:
Gift: 27.NOV.1698 i Bindslev Dna 1 Advent: d 27 Nov: Thoer Lauritzen og Else Christensdatter Sundbye aff
Nør Bindtzleff.

Fælle:
Christensdatter, Else Sundbye
Født : 1667
Død : 1705 i Åskoven i Bindslev
Begravet : 29.JUN.1705 i Bindslev
Mandagen d 29 Junij begraved Else Chrestens datr I Aaschoven. 38 Aar.
Verner Andersen: Slægten Hejselbæk. 1986.
Død i forbindelse med barsel. Datteren Maren døbt samme dag som hun selv blev
begravet.
Forældre:
Fader: Sundbye, Christen
Moder: _____, _____
Børn:
Thoersdatter, Maren
Født : 1705 i Åskoven i Bindslev
Døbt : 29.JUN.1705 i Bindslev
Død : 1705 i Åskoven i Bindslev
Begravet : 25.OCT.1705 i Bindslev
d 29 junii døbt Thoer Lauridtzens datter I Aaskoven ):Maren Testis,
Niels Mortenss, Chresten Sundbye, Ellin Nielsdatter, Karen Chrestensdatter
I NB og Anne Lauridtz datter I Ayus.
Doma 25. p. Tr. d 25. Oct: begraved Thors datter ):Maren I aarschov 15 Ugger
3 dag.
Døbt samme dag som moderen blev begravet.
Par:
Gift: 13.NOV.1707 i Bindslev Domnca 21 post Trin: d 13 Novemb: copul: Thoer Lauridtzen og Else Mortens-
daatter i Aaskoven.

Fælle:
Mortensdatter, Else

Tilbage til startsiden

Jensdatter, Johanne
Født : 1645
Død : 1719 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.NOV.1719 i Bindslev
d: 1. Novembr. blev Ole Pedersøns Hustru i Nørre Bindsleff begravet -- 74 Aar
Det er da vist noget tvivlsomt, om hun blev så gammel!
Hun fik i så fald børn som 58 og 63-årig.
Par:
Gift: 05.NOV.1699 i Bindslev Dna 22 post Trin: d 5 Nov Xsten Nielss og Johanne Jensdaatter I Holt copuleret
Festum Michaelis d 29 Sept:
forlovere Jens Soffrenss og Xsten Olless i SB

Fælle:
Nielsen, Christen
Født : C.1650
Død : 1710 i Holt i Bindslev
Begravet : 12.FEB.1710 i Bindslev
d 12 Febr: begraved xsten Nielss i holdt. 39 Aar
1700: Maren.
CFSkat sommer 1710 af en pige,Johanne Jensdatter.
Børn:
Christensdatter, Johanne
Født : 1703 i Holt i Bindslev
Døbt : 25.NOV.1703 i Bindslev
Dna 25.P.Trin: d 25.Nov: blev xsten Nielsens daatter I holdt Johanne døbt,
Testes Jens Søfrenss og Anders Jenss i S:B: Kiersten Lauridtzdaatter I Bierre-
gaard, Maren Jensdaatter I Synderbindtzlef og Margrette Thomsdaatter i Aagaard
Christensdatter, Mette
Født : 1708 i Holt i Bindslev
Døbt : 22.FEB.1708 i Bindslev
Død : 1710 i Holt i Bindslev
Begravet : 03.FEB.1710 i Bindslev
d 22 Febr: Aske Onsdag døbt Chresten Nielsens Daatter I Holdt Mette. Testes:
Sven Sundbye, Iver Chrestensen og Michell Chrestensen i S:B: Else Jensdaatter
i S:B: og Anne Jensdaatter i Eyaas.
Samme dag begraved Chresten Nielsens barn Mette I [hiodt] Alders 2 Aar.
Par:
Gift: 03.APR.1712 i Bindslev Domina qvasi modo genitj: d 3 Apr: copul: Olle Peders og Johanne Jensdaatter
i Holdt.

Fælle:
Pedersen, Ole

Tilbage til startsiden

Thomasdatter, Maren
Født : C.1675
Par:
Gift: 21.JAN.1700 i Bindslev Dna 3tia post Epiph: bleff Peder Madtzen og Maren ThomsDatter I Monsbeck
copuleret.
Festus Circ Den 1 Januar: forloverne Jens Nielsen ibid og Niels Madtzen i
Bindtzleff Præstegaard.

Fælle:
Madsen, Peder
Født : 1660
Død : 1719 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 26.NOV.1719 i Bindslev
d:26 Novembr. blev Peder Madtsøn i Synder Bindsleff begravet -- 59 Aar.
Bror Niels Madsen (#1058)?
Par:
Gift: 09.NOV.1721 i Bindslev d. 9 Novembr blefv Matz Jensen af Moesberg Sogn og Maren Tomesdatter af
Synder bindslev copuleret.

Fælle:
Jensen, Mads
Født : C.1690

Tilbage til startsiden

Christensen, Niels Brun
Født : 1642
Død : 1714 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 14.FEB.1714 i Bindslev
Stilling : Husfæster
Skifteregister Odden 13.mar.1714: bonde. Kun en arving ud over hustruen:
en søsterdatter Maren Andersdatter, opholdssted ukendt. Gælden oversteg værdi-
erne, men enken fik lov at blive på stedet, hvis hun betalte skatter og repare
d 14 Febr: blef Niels Chrestenss i Nør Binsl: i sin Alders 72 Aar begravet.
G17/1 Odden Jordebog 1692, og 1705: under Stensbæk.
CFSkat 1699 jan.
1692: Husfæster under Odden (Stensbæk).
1688: Halve gadehus Boelt på 2-1-1-1.
Far evt. Christen Christensen (jordebog).
Ingen direkte arvinger ved død.
1714: Søsterdatter Maren Andersdatter, opholdst. ukendt.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1658
Død : 1701 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 31.JAN.1701 i Bindslev
D. 31 Janu: Niels Bruns h: i NB 43 Aar.
Par:
Gift: 05.MAY.1701 i Bindslev Festo Ascens: Niels Brun i NB og Elle Christensdtr.
Fer. II. Paschat:
f: Laurits Biil og Christen Jens.

Fælle:
Christensdatter, Elle
Født : 1662
Død : 1721 i Bindslev
Begravet : 06.JAN.1721 i Bindslev
d 6 januarij Blef Elle Christensdatter Begrav: 59 aar gammel.