Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Pedersen, Peder
Født : 1630
Død : 1704 i Nørgaard i Nørre Bindslev
Begravet : 21.NOV.1704 i Bindslev
Stilling : Fæstegårdmand
d 21. Nov: begraved Peder Peders i Nørgaard Alders 74.
G17/1 Odden Jordebog 1692, og 1705: under Stensbæk.
CFSkat jan.1699 og jan-jul.1700.
1705: Fæster af halve Nørgård på tilsammen 7-2-1-2.
1699 og 1700: voksen søn Peder Pedersen.
1705: Søn Niels
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1650
Børn:
Pedersen, Peder
Par:
Gift: 05.OCT.1704 i Bindslev Dna 21. post Trin: d 5. Octob: Copulered Peder Peders af Nørgaard og Johanne
Nielsdatter.
[Den 5.okt.1704 = 20. p. Tr.]

Fælle:
Nielsdatter, Johanne
Født : C.1680
Forældre:
Fader: Hansen, Niels
Moder: Thomasdatter, Inger

Tilbage til startsiden

Nielsen, Mads
Født : C.1680
1739: Nævnt i skolemandtal: Matz Palles.
Forældre:
Fader: Hansen, Niels
Moder: Thomasdatter, Inger
Par:
Gift: 03.JAN.1706 i Bindslev Domnca inter Festum Novi Annj et Epiph: copulered Madtz Nielss og Maren
Pallisdaatter aff Nør Bindtzleff.

Fælle:
Pallesdatter, Maren
Født : 1683
Død : 1726 i Nørre Bindslev
Begravet : 27.NOV.1726 i Bindslev
Måske far Palli Lauritsen, +1703.
d 27 Nov: Begr: Matz Nielsens hustru i NørB: ald: 43 aar.
Børn:
Madsen, Niels
Født : 1706 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 22.AUG.1706 i Bindslev
Domica 12 post Trin: d 22 Aug: døbt Madtz Nielss Søn af N:B: ):Niels
Testes Morten Lauridtzen af heyselbech Jens Lauridtzen i Lychegaard
Chresten Thørscher, Johanne Nielsdaatter og Maren Nielsdaatter I N:B:
1740: Bol e 0-3-3-1.?
Madsen, Palle
Født : 1708 i Lykkegård i Bindslev
Døbt : 04.APR.1708 i Bindslev
Eodem Die [Viridium] Døbt Madtz Nielsen Lychegaard hans Søn: Pallj, Testes.
Jens Lauridtzen og Chresten Jensen i Lyckegaard, Stephen Nielsen i N:B: og
Johanne Nielsdaatter ibid: og Karen Lauridtzdatter i Heiselbech.
Madsen, Thomas
Født : 1711 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 25.FEB.1711 i Bindslev
Den 3die Onsdag i Faste d 25. Febr: Døbt Madtz Nielsens barn af Nør Bindtzleff
): Thomas. Testes Jens Lauridtzen, Peder Pedersen, Chresten Tørscher, Stephen
Nielsens hustru i Nør Bindzleff og Else Mortensdaatter i Aaeschoven.
Fadderlister.
_____, _____
Født : 1713 i Nørre Bindslev i Bindslev
Død : 1717 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 17.MAY.1717 i Bindslev
eod. die blef Mads Nielsøns barn i Nørbindsl begravet, 4 Aar.
Køn ukendt.
1714? Laurits.
Madsen, Christen
Født : 1716 i Bindslev
Døbt : 12.MAR.1716 i Bindslev
Død : 1716 i Bindslev
d 12 Martij blev Mads Nielss og Maren Pallisd: barn. Chresten
døbt og døde strax efter daaben.
d 19 April introd
Madsdatter, Johanne
Født : 1719 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 07.APR.1719 i Bindslev
1719. d: 7. April døbt Mads Nielsøns og Maren Pallisdaatters Barn i Nørre
Bindsleff, Kaldet Johanne. Test: Jens Lauritzøn, Madtz Nielss: Maren Niels-
daattr. Eline Nielsdttr; Johanne Lauritzdaatter. d: 29 May introducerit.
Par:
Gift: 17.AUG.1727 i Tversted 1727 22/5 Mads Nielsøn af Bindsløf, Giertrue Christensdater, Jens Laurison af
Bindsløf, Laust (Melsøn) af Binsløf

Fælle:
Christensdatter, Giertrud
Født : C.1700
Børn:
Madsen, Christen

Tilbage til startsiden

Jensdatter, Else
Født : C.1680
Par:
Gift: 17.JAN.1706 i Bindslev Domnca 2da post Epiph: d 27 Jan: copulered Jens Peders og Ellse Jensdaatter af
Synder Bindtzleff.

Fælle:
Pedersen, Jens
Født : 1672
Død : 1719 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.NOV.1719 i Bindslev
eod. d. blev Jens Pederss: i Synder Bindsleff begr. 47 Aar.
CFSkat sommer 1710 af pige Johanne Nielsdatter.
Fæster under Stensbæk.
1711 søn Jens?
Børn:
Jensdatter, Maren
Født : 1707 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 13.JUN.1707 i Bindslev
Deria 2da Pentec: d 13. Junij døbt Jens Pedersens daatter ): Maren i S:B:
Testes: Chresten Nielsen i Holdt, Michell Christensen i S:B og Chresten Tomsen
i Ejaas, ELse Andersdaatter og Margrete Thomsdaatter i Aagaard.
Par:
Gift: 07.APR.1720 i Bindslev d: 7. April blev Olle Pedersøn og Else Jensdatter copuleret.
13 Marti i NørBindsleff.
Forlovere: Jesper Jbsøn, Lauritz Jensøn.

Fælle:
Pedersen, Ole

Tilbage til startsiden

Pedersen, Laurits Biil
Født : 1650
G17/1 Odden Jordebog 1692 og 1705: under Stensbæk. Sammen med Niels Mortensen.
Sommer 1700: en karl Christen Jensen.
1688-1705: Fæster af halvgård på tilsammen 7-1-3-0, under Stensbæk.
1691: hans tjenestepige Karen Andersdatter får et barn m. Jørgen Ovesen
1692: uægte barn Peder med Karen Hyrde i NB. (samme pige som ovenfor?)
1707: Søren.
Bror til Iver Pedersen Biil #1700?
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1634
Død : 1706 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 02.JAN.1707 i Bindslev
Domica inter Fest: Circums: et Epiph: d 2. Jan: begraved Lauridtz Pedersen
Biils hustru aff N:B: Alders 72 Aar.
Par:
Gift: 10.APR.1707 i Bindslev Domca judica d 10 Ap Copulered Lauridz Pedersen Biil og Karen Søfrensdaatter
i N:B: som Var d 10 Apr.

Fælle:
Sørensdatter, Karen
Født : 1675
Børn:
Lauritsen, Søren
Født : 1707 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 09.OCT.1707 i Bindslev
Domca 16. post Trin: d 9 Oct: Døbt Lauridtz Pedersen Biil hans Søn i N:B: ):
Søffren, Testes: Jens Lauridtzen, Peder Pedersen, Jørgen Smid, Ellin Niels-
daatter og Maren Søfrensdaatter. Alle i Nør Bindtzleff.

Tilbage til startsiden

Mortensdatter, Else
Født : C.1680
Død : 1740 i Åskoven i Bindslev
Begravet : 02.MAY.1740 i Bindslev
d: 2 May Sepult: Christen Ibsøns hustr: i Skoven
Sommer 1699: tjener Christen Christensen i SB. [CFSkat]
Søster ? #1298 Karen.
Par:
Gift: 13.NOV.1707 i Bindslev Domnca 21 post Trin: d 13 Novemb: copul: Thoer Lauridtzen og Else Mortens-
daatter i Aaskoven.

Fælle:
Lauritsen, Thoer
Par:
Gift: 27.DEC.1719 i Bindslev d: 27 Xbr. blev Christen Jepsøn og Else Mortensdaatter i Skoven copuleret.

Fælle:
Jeppesen, Christen
Født : C.1680 i Odden Mølle i Mygdal
Død : 1759 i Åskoven i Bindslev
Begravet : 29.SEP.1759 i Bindslev
d: 29 Septembr: Sep: Christen Ibsen af Aarskoven.
J.Jacobsen s.170
1726: "gift og boende udj Aarschouven paa Steensbech Goedtz".
Far til uægte barn med Maren Andersdatter (bror Jens 1160?) i 1718?
1739: Nævnt i skolemandtal: "Christen Ibss i Skoven".
Forældre:
Fader: Christensen, Jeppe
Moder: Sørensdatter, Kirsten

Tilbage til startsiden

Joensen, Christen
Født : 1649
Død : 1723 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 12.MAY.1723 i Bindslev
Stilling : Huusfæster, Boelsmand
d 12 May Begr: Christen Jonsen af N:B: 74 aar gammel
G17/1 Odden Jordebog 1692, og 1705: under Stensbæk.
CFSkat 1699 jan. 1700 jul. Sommer 1710.
1692: Fæster under Odden (Stensbæk).
1705: Boel på 2-1-2-1
1711: Else (=#341)?
Bror til Peder Joensen? Christen? Søster Anne?
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1640
Død : 1704 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 10.NOV.1704 i Bindslev
d 10. Nov: begraved xsten Joensens Hustru af N:B: Alders 64.
Hedder evt Maren Ollesdatter (fadder 1690).
Børn:
Christensdatter, Margrethe
Par:
Gift: 29.APR.1708 i Bindslev Datoen er muligvis 20.apr.1708.
Domca Jubilate d 29 Apr: copul: Chresten Joenss og Johanne Madtzdaatter i
Nør Bindtzleff.

Fælle:
Madsdatter, Johanne
Født : C.1675
Børn:
Christensdatter, Else
Født : 1709 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 02.FEB.1709 i Bindslev
Død : 1709 i Bindslev
Begravet : 01.MAY.1709 i Bindslev
Festum purific: d 2 Febr: Døbt Chresten Joensens daatter I N:B: ): Else.
Testes: Niels Madtzen, Søfren Grøntved og Michel Chrestenss i S:B: Anne Peders
daatter i Stabech, og Maren Nielsdaatter i Aagaard.
d 1 Maji begravet Chresten Joensens daatter ):Else, Alders 13. Ugger.
Christensen, Jens
Født : C.1710 i Nørre Bindslev i Bindslev
Død : 1715 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 06.MAR.1715 i Bindslev
d 6 Martij blev Chresten Jonsens Søn af Nør B. Nafnl. Jens begraven.

Tilbage til startsiden

Stephansen, Peder
Født : C.1690
Død : 1740 i Tornby

Skifte Baggesvogn: 6.dec.1740. ~... Frederiksdatter. Børn: Stephen, Johan,
Kirsten.
Vinter 1700: soldat og karl hos Niels Thøgersen i VTronsmark.
Par:
Gift: 11.FEB.1714 i Bindslev d 11 Febr: blev Peder Stephanss af Tversted og Maren Chrestensd af Synder
Binslev copuleret.

Fælle:
Christensdatter, Maren
Født : C.1690
Par:
Gift: 02.DEC.1731 i Tornby
Fælle:
Frederichsdatter, Maren
Født : 1710
Død : 1799 i Huset ved Ågård
Begravet : 28.JUL.1799 i Bindslev
Stilling : Almisselem
den 28de Julii blev begraven almisse lem Maren Frederichsdatter af huuset ved
Aagaard - gl 89 aar
1727: fadder i Bindslev ved Peder Skræder.

Tilbage til startsiden

Iversen, Christen Smed
Født : 1688
Døbt : 29.JUL.1688 i Bindslev
Stilling : Fæstegårdmand, Smed
Dna 7: p: Tr: Iver Snedkers barn i SB. Christen. T. Jens Sørenss. Peder
Christenss. Margrette Stephensd: i Uggerby. Maren Christensdaatter.
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
1735-1785 NB
Vester Hejselbæk: Matrikel nr.1, hrtk. 8-4-3-1, 2/3 del gaard, under Stensbæk.
(1773). Vinter 1710: opholder sig hjemme hos faderen.
dec. 1739: fadder, bosat i Lykkegård
1739: Nævnt i skolemandtal i NB: "Som er Smid". Betaler 13 sk, har 1 karl og
1 pige. 1740: har et bol 1-2-2-0 i NB
Forældre:
Fader: Christensen, Iver Snedker
Moder: _____, _____
Par:
Fælle:
Nielsdatter, Anne Bragholt
Børn:
Christensen, Niels
Født : 1712 i Bindslev
Døbt : 13.MAR.1712 i Bindslev
Domica Lætare d 13 Marty blev Anne Bragholdtis Uægte barn ): Niels døbt.
Faderen udlagt Chresten Iversen, Testes: Michel Chrestensen Niels Nielss
Thomas Lauridtzen, Karen Thøgersdatter Anne Jensdatter alle af Synder Bindslef
Par:
Gift: 08.JUL.1714 i Bindslev d 8 Julij blev Chresten Iverss og Anne Chrestensdr i Synder Binslev copuleret.

Fælle:
Christensdatter, Anne
Født : C.1690
Død : C.1740
evt 17,sep.1758
Evt. id. m. Anne Christensdatter Bragholt #901?
I så fald fik de et uægte barn sammen i 1712. Navnet ikke læsbart.
1712: Han fik også et barn med Malene.
Børn:
Christensen, Christen
Født : 1716 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 19.APR.1716 i Bindslev
d 19 April døbt Chresten Iversens og Anne Chrestensd: barn i S:B. Nafnl
Chresten. test: Peder Chrestens, Ifver snecher, Anne Chrestensd: Johanne
thomesd: d 2 Juny Introd:
Vist død før 1740?
Christensdatter, Maren
Født : 1719 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 08.MAR.1719 i Bindslev
d: 8 Martii døbt Christen Ifversøns og Anne Christensdaaters Barn i Synder
Bindsleff, kaldet Maren. Test: Ifver Christens: Sørens Christens: Laurits
Laurits: Anne Christensdttr, Maren Andersdatter. d. 30 April introd:
Christensdatter, Mette
Født : 1722 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 25.MAR.1722 i Bindslev
d 25 Marty døøbt Christen Iversens og Anne Christensdatters Barn i Sønder
Bintzlef Kaldet Mette?? test: Iver christensen, Lauritz Lauritzen, Maren
pedersdatter, Maren povelsd: Maren Lauritzdatter. d 5 May introduceret.
Par:
Fælle:
Christensdatter, Karen
Født : 1715 i Bindslev
Død : 14.APR.1785 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 24.APR.1785 i Bindslev
Skifte Stensbæk 18.apr.1785. f.84.
Samme Dato Karen ChristensDatter af Heyselbeck 70 Aar
Ane.
Børn:
Christensen, Iver
Født : 1733 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 08.NOV.1733 i Bindslev
Død : F.1734
Dom: 23 p: Tr: døbt Christ: Iversøns Barn i S:B: Kaldet Iver Test: Christ:
Barchholt, Niels Thomss, Thomas Pederss, Maren Pedersdatter i Mogensbech,
Anne Jensdatter;
Christensen, Iver
Født : 1734 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 17.OCT.1734 i Bindslev
Død : F.1738
Dom: 17 post Trinit: døbt Christ: Iversøns barn i S:B: Kaldet Iver Test:
Thomas Pedersd: Christ: Terchildss, Niels Thomsøns hustr: Sophie Andersd:
Christensen, Iver
Christensen, Christen Smed
Christensdatter, Karen
Christensdatter, Maren
Christensdatter, Sidsel
Christensen, Peder
Født : 1756 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 01.JAN.1757 i Bindslev
Død : 23.AUG.1818 i Skagen
Stilling : Degn
Skifte Stensbæk 18.apr.1785: tjenende på Hvidstedgård.
Forlover ved trolovelse i Bindslev 14.sep.1781.
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. I-II,1953.
Klitgaard: Skagen s.559.

Tilbage til startsiden

Terkelsdatter, Maren
Født : C.1685
Sommer 1710: tjener Christen Nielsen i VHejselbæk.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1680
Børn:
_____, Karen
Født : 1704
Død : 1705 i Bindslev
Begravet : 03.MAR.1705 i Bindslev
Samme dag begraved Maren Terchelsdaatter uægte barn ):Karen Alders 10 Uger
Ses ikke døbt - ej heller i IGI.
Par:
Gift: 01.SEP.1715 i Bindslev d 1ste Sept: blev Jens Chrestens af Tversted og Maren [Ter]chelsdatter i
Bindslev copulerit.

Fælle:
Christensen, Jens
Født : C.1690

Tilbage til startsiden

Pedersen, Svend
Født : C.1690
1725: Niels 8, Peder 3, Mette 1 1/2 år. Skal underholde den gl. kone Anne
Olufsdatter #1051.
1739: Nævnt i skolemandtal.
Søskende: Peder? Christen? Maren?
Par:
Gift: 12.JAN.1716 i Bindslev d: 12 Janu: blev Svend Peders og Anne Nielsd i Vester Trunsmk sammenviet.

Fælle:
Nielsdatter, Anne
Født : 1697
Død : 1725 i Tronsmark i Bindslev
Begravet : 10.MAY.1725 i Bindslev
Skifte Odden-Stensbæk 26.nov.1725.
d 10 May Begr: Svend Pedersens hustrue i Trunsmarck: ald: 28 aar.
Børn:
Svendsen, Peder
Født : 1716 i Tronsmark i Bindslev
Døbt : 02.JUN.1716 i Bindslev
Død : F.1722
d 2 Juny døbt Svend Pedersens og Anne Nielsd: barn i trunsmrk nafn Peder. Jens
lauss, Jens tøgerss Niels tøgerss, Kirsten Jensd: Maren Pedersd:
d 2 July
Svendsen, Niels
Svendsen, Peder
Født : 1721 i Tronsmark i Bindslev
Døbt : 26.OCT.1721 i Bindslev
Død : 1803 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 13.FEB.1803 i Bindslev
d 26 Octob: døbt Svend pedersens og anne Nielsdatters Barn i Trunsmarch,
Kaldet peder, test. Christen Nielsen, christen pedersen christen jensen Maren
pedersd: Maren Nielsd: d 14 decemb: introd:
den 13 febr blev begraven almisselem Peder Svendsen af NB gl 83 aar
1725: 3 år, søskende Niels og Mette.
Ses ikke ved FT 1787.
Boede måske sammen med broderen Niels, som døde kort efter.
Svendsdatter, Mette
Par:
Gift: C.1726
Fælle:
Olesdatter, Anne
Født : 1695
Død : 1728 i Vester Tronsmark i Bindslev
Begravet : 19.NOV.1728 i Bindslev
d 19 Nov: Begr: Svends hustrue i trunsm: 33 aar gaml.
Børn:
Svendsdatter, Anne
Født : 1731 i Vester Tronsmark i Bindslev
Døbt : 22.APR.1731 i Bindslev
Dom: 4ta p: Paschat: døbt døbt Svend Pedersøns Barn i V. Tronsmrk. Kaldet Anne
Test: Peder Pedersøn, Matz Nielss, Lars Jensøn i Øster Tronsmrk Johanne Lars-
datter i N:B: og Johanne Christensdatter;

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen Tærsker
Født : 1670
Død : 1718 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.JUN.1718 i Bindslev
d: 1 Junii blev Christen Terscher i Nørrebindsleff begravet. Alder 48 Aar.
Par:
Gift: F.1707
Fælle:
_____, _____
Født : 1670
Død : 1716 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 09.FEB.1716 i Bindslev
d 9 Febr: blev Chresten Terskers hustru i N.B. begraven alder 46 Aar.
Børn:
Christensen, Jens
Født : 1706 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 01.NOV.1706 i Bindslev
Død : 1707 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 13.JUN.1707 i Bindslev
Festum omnium Sanct: d 1. Nov: døbt Chresten Thørskers Søn aff N:B: ): Jens,
Testes. Anders Chrestensen paa Steensbech. Madtz Nielss og Chresten Pederss
Ellin Nielsdaatter og Maren Ibsdaatter I N:B:
Feria 2da Pent: d 13 Junij begraved xsten xstenss Terskers Søn i N:B: ):Jens
Alder. 32 Ugger.
Par:
Gift: 19.APR.1716 i Bindslev d 19 April blev Chresten tersker og Else Sørensd: af Nør Binsl: copulerit.

Fælle:
Sørensdatter, Else

Tilbage til startsiden

Sørensdatter, Else
Født : C.1690
Vinter 1710: hjemme hos faderen Søren Grøntved i NB.
Forældre:
Fader: Grøntved, Søren
Moder: _____, _____
Par:
Gift: 19.APR.1716 i Bindslev d 19 April blev Chresten tersker og Else Sørensd: af Nør Binsl: copulerit.

Fælle:
Christensen, Christen Tærsker
Par:
Gift: 22.JAN.1719 i Bindslev d: 22 Janu. blev Lauritz Lauritzøn, og Else Sørensdaatter i NørBindsleff
copuleret.

Fælle:
Lauritsen, Laurits
Født : C.1690
Sommer 1710: tjener Christen Nielsen i VHejselbæk?
Far: LL Tærsker?
Senere gift m. Anne Svendsdatter?

Tilbage til startsiden

Thomasdatter, Maren
Født : C.1690
Tilsyneladende gift to gange med en Christen Jensen.
1716: Stedfader Anders Ovesen af Skoven. Bliver ved stedet.
1717: Jep.
Vinter 1710: Tjener Michel Jensen i NB?
Par:
Fælle:
Jensen, Christen
Født : 1668
Død : 1716 i Tronsmark i Bindslev
Begravet : 19.MAY.1716 i Bindslev
Skifte Odden 18.apr.1716: Arvinger hustruen og sønnen Jens 2 år.
Der er fejl i månedsangivelsen (jfr. foregående indførelse i skiftebogen).
d 19 May blev Chresten Jenss i trunsmk begravet i sin alders 48 Aar
Vinter-sommer 1710: en pige Maren Jensdatter. Fæster under Stensbæk.
Børn:
Christensen, Jens
Født : 1714
1716: 2 år, laugværge Jens Lauritsen af NB.
Par:
Gift: 22.NOV.1716 i Bindslev d. 22 Novemb Chresten Jenss og Maren Thomisdater af Vester Trunsmk [blev]
sammenviet.

Fælle:
Jensen, Christen
Født : C.1680
Død : 1729 i Vester Tronsmark i Bindslev
Skifte Odden.
Uden familierelationer
1727: Bror Christen Jensen #1124.

Tilbage til startsiden

Christensdatter, Anne Friis
Født : C.1690
Forældre:
Fader: Pedersen, Christen Friis
Moder: _____, _____
Par:
Gift: 02.NOV.1704 i Bindslev Dna 24 Post Trin: d 2 Nov: Copul: Peder Xstens af Barchholdt og
Anne Christensdatter Friis

Fælle:
Christensen, Peder
Født : 1674
Død : 1717 i Barkholt i Bindslev
Begravet : 01.SEP.1717 i Bindslev
d: 1 Septembr. blef Peder Christensøn i Barchholdt begraved. 44 Aar
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk. Sm.1705.
Der opgives 2 Peder Christensen, med tilføjelsen østre og vestre.
CFSkat jan.1700. Sommer 1710.
1700: Fæster under Odden. 1705: fæster under Odden af Barchholt på
2-2-0-1.
1710: Fæster under Stensbæk på Barkholt.
NB: #1036
Par:
Gift: 26.DEC.1718 i Bindslev d: 26 Decembr. blev Christen Nielsøn og Anne Christensdaattr af Barchholt
copuleret.

Fælle:
Nielsen, Christen
Født : C.1690
1739: Nævnt i skolemandtal.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Ole
Født : C.1670
1712: Christen og Mette.
Vinter-sommer 1710: tjener Morten Nielsen i Ågård.
Par:
Gift: 03.APR.1712 i Bindslev Domina qvasi modo genitj: d 3 Apr: copul: Olle Peders og Johanne Jensdaatter
i Holdt.

Fælle:
Jensdatter, Johanne
Par:
Gift: 07.APR.1720 i Bindslev d: 7. April blev Olle Pedersøn og Else Jensdatter copuleret.
13 Marti i NørBindsleff.
Forlovere: Jesper Jbsøn, Lauritz Jensøn.

Fælle:
Jensdatter, Else

Tilbage til startsiden

Sørig, Ole
Født : C.1690
Død : 1770 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 12.AUG.1770 i Bindslev
d 12 Augusti Sept: Oluf Sørig af NB
Søn Søren Olufsen (#123)?
Par:
Gift: 17.MAY.1723 i Bindslev d 17 May: Cop: Olle Syrrich og Maren Nielsd: i Nør Bindslef

Fælle:
Nielsdatter, Maren
Født : 1702
Død : 1724
Begravet : 09.APR.1724 i Bindslev
d 9 Apr: Begr: Ole Syrichis hustru: 22 aar gammel.
Par:
Gift: 16.JUL.1724 i Bindslev 16 Julij cop: Ole Syrich og Kirsten Nielsd: i N: Bindtlef

Fælle:
Nielsdatter, Kirsten
Født : C.1700
Børn:
Nielsen, Søren
Olesen, Hans
Født : 1731 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 02.FEB.1731 i Bindslev
Fest: Purificat: døbt Oluf Sørigs Barn i N.B. Kaldet hans Test: Jens Simonsøn
Jens Nielss, Karen Nielsdatt: Maren Pedersdatter.
Olesdatter, Mette
Født : 1733 i Bindslev
Døbt : 12.JUL.1733 i Bindslev
Dom: 6 post Trinit: døbt Olle Sørrigs Barn Kaldet Mette Test: Per Persøn,
Peder Clauss, Jens Simonss, Anne Jensdatter i V:Tronsmrk: Else Christensdatter

Tilbage til startsiden

Wilhelmsen, Palle Wisthoff
Født : C.1746 i Hjørring?
Stilling : Feldbereder, Toldbetjent
faderen er vel Wilhelm Pedersen Wishof eller Feldbereder. KB mangler for denne
periode.
FT1787: Vester Bye 6 Fam 41 år Consumtionsbetjent 1 ægt Palli Vilhelm [DBase]
1790 var tidligere Feldbereder Palle Vilhelm Wisthoff Konsumtionsbetjent her,
var gift I. Maren Christensdatter Slynge, +1788, II. Maren Pedersdatter. Han
boede endnu i Skagen i 1816.[Klitgaard: Skagen s.405]
FT1787: Skagen, 41, Cons.Betjent.
Forældre:
Fader: Pedersen, Wilhellem
Moder: _____, _____
Par:
Fælle:
Christensdatter, Maren
Født : 1749
Døbt : 1749 i Bindslev
Død : 1788 i Skagen?
Dom: Oimi Bapt: Christ:Smids barn kaldet MAREN Test:
Karen Lycheg: Jens Nørg: Jens Niels: Thom:Lyche: Berthe StuePige og Mette
BrøggerPige.
C.Klitgaard: Skagen p.405. Kaldt Slynge.(???)
37 år.
Ægteskab med Palle Wilhelmsen Wistdorf i Skagen, søsterens barn Karen Peders-
datter i pleje ved skifte 18.apr.1785.
FT1787: Skagen, 37.
Forældre:
Fader: Iversen, Christen Smed
Moder: Christensdatter, Karen
Børn:
Pallesen, Wilhelm Christian
Født : 1785 i Skagen
Døbt : 16.MAR.1785 i Skagen
Wilhelm Christian
3 år.
Gift med Anne Marie Christensdatter i Skagen 20.dec.1822. [IGI]
Par:
Gift: 27.APR.1789 i Tversted
Fælle:
Pedersdatter, Maren
Født : C.1750
Det er vel hendes søn matros Wilhelm Wistof, der den 11.juli 1811 tages til
fange af englænderne i Beltet. Han kom hjem igen efter fredsslutningen i 1814.
[Kilden er Justitsprot. ifølge Klitgaard: Skagen p.230]

Tilbage til startsiden

Christensdatter, Sidsel
Født : 1751 i Bindslev
Døbt : 22.AUG.1751 i Bindslev
Død : E.1801
Dom= 11 Post Trinit= Bapt= Christens Iversens Barn Nom= ZIDSEL,
Test= Thom= Lychegaard, Niels Andersen, Svend Nørgaard, Karen Madsdatter
Berthe Sørensdatter .
Forældre:
Fader: Iversen, Christen Smed
Moder: Christensdatter, Karen
Par:
Gift: 1778 i Bindslev d 21 Aprilis trolovet Euert Mouritzøn af Dahl i Told Sogn, og Zsisel Christens
Daatter af Hejselbech. Forloverne Thomas Lychegaard af NB. Peder Nielsen af
Dvert.

Fælle:
Mouritsen, Anders
Født : C.1750 i Tolne?
Død : 27.JAN.1783 i Tolne
Begravet : 1783 i Tolne
Stilling : Gårdmand
Ingen KB. 1707-56.
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.377.
Evt. vedlagte dokumenter er ikke efterset.
Forældre: Mourits Lauritsen Højer (*1711 Skagen) Karen Laursdatter (* Tolne?),
vel tidligere gift med Anders Evertsen Røring (1655-1736 eller -1740).
Børn:
Andersdatter, Karen
Født : 1778 i Hejselbæk i Bindslev
Døbt : 26.JUL.1778 i Bindslev
Død : F.1845 i Tolne
mellem FT 1834-45
Andersen, Mouritz
Født : 1780 i Tolne
Døbt : 12.MAR.1780 i Tolne
Død : F.1787
ej i FT 1787
ej nævnt i skifte efter farmoderen Karen Laursdatter +1790
Andersdatter, Maren
Født : 1782 i Tolne
Døbt : 28.MAR.1782 i Tolne
Død : E.1811
fadder ved søsteren Karens søn Mourits dåb.
Par:
Gift: C.1785 Ingen vielser i Tolne i denne periode.

Fælle:
Michelsen, Søren
Født : 1759 i Skagen
Døbt : 21.OCT.1759 i Skagen
Død : 1792 i Dahl i Tolne
Stilling : Selvejer
Børn:
Sørensdatter, Ane Margrethe
Født : C.1787 i Tolne?
Sørensen, Søren
Født : 1792 i Dahl i Tolne
Døbt : 04.DEC.1792 i Tolne
Død : E.1861
Stilling : Gårdmand
Overtog gården Dahl i 1819/20 for 1100 rdlr. sølv.
Overdrager den i 1861 til Chr.Willadsen for 6000 rdlr. samt aftægt.
Af denne køber Plantningsselskabet Tolne Skov i 1906.
LITT: Vensyssel Årbog 1981. Chr.Villadsens livserindringer. NB Efterskriften.
Par:
Gift: C.1795 Ingen vielser i Tolne i denne periode.

Fælle:
Sørensen, Christian
Født : C.1750
Død : E.1819 i Dahl i Tolne
Stilling : Gårdmand

Tilbage til startsiden

Jensen, Christen Molsen
Født : C.1680
Fadderlister.
Boede i Vogn, Mosbjerg til 1718/19, derpå fæster under Eskjær i Egås.
1739: Nævnt i skolemandtal.
Par:
Fælle:
Andersdatter, Maren
Født : 1690
Død : 1720 i Egås i Bindslev
Begravet : 18.JUN.1720 i Bindslev
d 18 Junij blev Christen Jensens hustru udj Egaas begravet i sin alders 30.aar
tilligemed et spet Barn.
Børn:
Christensen, Andreas Molsen
Christensen, Peder
Født : 1715 i Vogn i Mosbjerg
Døbt : 06.MAR.1715 i Mosbjerg
d 6 Martii blef Christen Jensøns og Maren Andersdatters søn fra Vogn døbt og
kaldet Peder. Testes Jens Olufsøn fra Skoven, og Else Lauridsdatter fra
Holmene.
Christensdatter, Anne
Født : 1717 i Vogn i Mosbjerg?
Christensdatter, Anne Marie
Født : 1719 i Egås i Bindslev?
Døbt : 31.DEC.1719 i Bindslev
Død : 1720 i Egås i Bindslev
Begravet : 18.JUN.1720 i Bindslev
d: 31 Xbr. døbt Christen Molsøns og Maren Andersdaatters Barn i Ejus, Kaldet
Anne Marie. Test: Jep Andersøn, Michel Andersøn, Mette Nielsdaatter, Eline
Nielsdaattr, Anne Christensd. d: 2. febr. introd. 1720.
d 18 Junij blev Christen Jensens hustru udj Egaas begravet i sin alders 30.aar
tilligemed et spet Barn.
Christensen, Christen Molsen
Født : C.1720
Død : 1763 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 21.AUG.1763 i Bindslev
d 21 hujus Sept: Christen Molsen af S.B.
Efter broderen Andreas (Stensbæk 1779).
Må have været ret velhavende, idet han efterlod 400-500 rdl. til sin broder
Andreas.
Par:
Gift: C.1722 ses ikke i Bindslev eller IGI.

Fælle:
Christensdatter, Maren
Født : C.1690
Børn:
Christensdatter, Anne Marie
Født : 1723 i Egås i Bindslev
Døbt : 05.DEC.1723 i Bindslev
d 5 Decembr døbt Christen Molsens og Maren christensd: Barn i EJus Kaldet Anne
Marie test: Christen Pedersen Christen schræder, Christen Ibsen, Maren thomesd
og Maren Pedersd: d 23 Janv: introd:

Tilbage til startsiden

Jeppesdatter, Inger
Født : C.1676
Død : 1751 i Mygdal
Begravet : 17.OCT.1751 i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 131.
1726: g.m. Laurs Nielsen i Røde Mølle.
Forældre:
Fader: Christensen, Jeppe
Moder: Sørensdatter, Kirsten
Par:
Gift: C.1702
Fælle:
Olufsen, Morten
Født : C.1650
Død : 1713
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 131.
Forældre:
Fader: Mortensen, Oluf
Moder: Nielsdatter, Maren
Børn:
Mortensen, Oluf
Mortensdatter, Kirsten
Født : 1707
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 130f.
G.m. Jens Erichsen af Åstrup Mølle, Hjørring.
Par:
Gift: 05.NOV.1713 i Mygdal?
Fælle:
Nielsen, Laurits
Født : C.1679
Død : 1741 i Mygdal
Begravet : 07.APR.1741 i Mygdal
Stilling : Møller, Gårdmand
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 130.
Fæster af Røde Mølle, for Odden (fæstebrev af 28.aug.1713).
1726: Krav på 4 rdl til Jeppe Christensen i Odden Mølle. Enkens lovværge.
Børn:
Lauritsen, Morten
Født : 1715 i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 130a.
Lauritsen, Niels
Født : 1717 i Mygdal
Død : 1735 i Mygdal
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 130b.
Lauritsen, Jeppe
Lauritsdatter, Margrethe