Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Nielsen, Morten
Født : C.1660
CFSkat jan.1699. Jul.1700. Jan.1710.
1689: Niels
1690: Anne
1694: Kirsten
Fæster under Baggesvogn. Sommer 1700: en karl. Vinter 1710: en karl og en
pige. Sommer 1710: samme karl, Ole Pedersen, og en datter Maren.
Par:
Gift: 29.APR.1688 i Bindslev Dna Miseric: Morten Nielss og Ingeborg Thomsd: i Aagaard.
13 dito Morten Nielssen i Aagaard og Encken Ingeborg [-Sophj-] Thomsdatter.

Fælle:
Thomasdatter, Ingeborg
Født : 1648
Død : 1726 i Ågård i Bindslev
Begravet : 01.JAN.1727 i Bindslev
d 1 Janu: Begr: Morten Niels: hustru i Aagrd: ald: 78 aar.
Enke ved vielsen i 1688.
Børn:
Mortensen, Niels
Født : 1689 i Ågård i Bindslev
Døbt : 27.FEB.1689 i Bindslev
Dend 27 dito Morten Nielsens barn i Aagaard. Niels. T. Lauritz Mortenss i
Heiselbech. Jens Lauritzen i Lyckegrd: Olle Thomiss i Tversted. Sophj
Christensd: og Kiersten Christensd: i Aagaard.
Mortensdatter, Anne
Født : 1690 i Bakken i Ågård i Bindslev
Døbt : 27.DEC.1690 i Bindslev
Fer: 3 Natal: Morten Nielss barn paa Backen. Anne. T. Lauridtz Mortenss i
Heisellbeck. Jens Lauritzen i Lyckegrd: Anne Mortensdaatter i Uslev. Sophj
og Kiersten Christensd: i Aagaard.
Mortensdatter, Anne

Tilbage til startsiden

Christensen, Willads
Født : C.1660
Er han evt. identisk med ane 486 i Holger Grøntved: Slægtens spor?
Søn Jens? tjener vinter 1710 i Annexpræstegården hos Jesper Jeppesen.
Par:
Gift: 12.AUG.1688 i Bindslev Dna n p: Tr: Willads Christens og Anne Offersd: i NB:
13 [marts] Willadts Christenss og Anne Offersdaatter: forlovere:
Thomas Christenss i Eyaas og Ove [Peders] i NB.
[OP er vel hendes far]

Fælle:
Ovesdatter, Anne
Født : C.1670
Død : 1745 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 28.FEB.1745 i Bindslev
Dom: Qvinqvagesima Sep: Anne Offersd: af S:B:
Forældre:
Fader: Pedersen, Ove
Moder: _____, _____
Børn:
Willadsdatter, Maren
Født : 1688 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 27.MAY.1688 i Bindslev
Død : 1688 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 14.JUL.1688 i Bindslev
Dna Exaudi: Willads Christenssens barn i NB. Maren. T. Ove Pedersen. Christen
Christens. Maren LAuridsd: Maren THomisd: Anne Christensdaatter i NB.
D: 14 Julii Willatz Christensens barn i NB. Anne. 16 Ugger gammel.
Willadsdatter, Anne
Født : 1691 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 01.JAN.1692 i Bindslev
NyttAars Dag, Willatz Christensens i N:B: Anne. T. Jens i Halld. Jens Matzen
i Aag: Peder Clauss i SB. Maren Jensd: Else OllesDaatter

Tilbage til startsiden

Thomsen, Niels
Født : C.1660
Stilling : Gårdfæster
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
Evt. G. igen 1719 m. Maren (Johanne?) Pedersdatter.
Søster Maren #1017??? Margrethe???
Par:
Gift: 18.NOV.1688 i Bindslev Dna 23: Tr: Niels Thomiss. og Johanne Christensd: i SB.
Dna 16 p: Trin: Niels Thomiss og Johan Christensdaatter [-Encken-] i SB.

Fælle:
Christensdatter, Johanne
Født : C.1660
Død : 1703 i Søndergård i Bindslev
Begravet : 28.JAN.1703 i Bindslev
måske 28.jan.1703.
Dna 4ta post Epiph: d 28.jan: bleff Johanne Chrestensdaatter af Syndergaard
I S:B: begraved: 36 Aar.

Tilbage til startsiden

Christensen, Laurits
Født : C.1660 i Uggerby?
Ved Broen?? (KBf48)
Par:
Gift: 20.JAN.1689 i Bindslev Dna 2 p: Epiphan: Lauritz Christens aff Uggerby og Mette Steensd: i SB.
Lauritz Christens og Mette Steensdaatter aff SB

Fælle:
Steensdatter, Mette
Født : 1640
Død : 1700
Begravet : 1700 i Bindslev
Festum Ascentionis bleff Mette Steens begraffvet 60 Aar.
Børn:
Lauritsen, Christen
Født : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 1690 i Bindslev
Død : 1691 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 06.JAN.1691 i Bindslev
D: 6. Janu: Laur: Christensens barn i SB. Christen. 1 Aar gammell.

Tilbage til startsiden

Olesen, Peder
Født : C.1660
Par:
Gift: 03.MAR.1689 i Bindslev Dna Oculi Peder Olles i Krattet i Bierby Sogn og Maren Christensd: i SB.
Peder Olles i Krattet i Bierby Sogn og Maren Christen Christensdatter aff SB.

Fælle:
Christensdatter, Maren
Født : C.1660
Forældre:
Fader: Christensen, Christen
Moder: _____, _____

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen
Født : C.1630
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1630
Børn:
Christensdatter, Maren

Tilbage til startsiden

Thomsen, Søren
Født : C.1660
Par:
Gift: 29.SEP.1689 i Bindslev Festo Michaelis Søren Thomiss og Jnger ChristensD: i SB
Søren Thomiss og Jnger ChristensD: [Su....] aff SB.

Fælle:
Christensdatter, Inger
Født : C.1660

Tilbage til startsiden

Andersen, Emmer
Født : C.1660
CFSkat 1699, juli.
Landgilde under Fussingø i 1688. [J.Jacobsen s.34]
1691: Maren
1692: Niels
1696: Anders
hartkorn 1-7-0-1.
Søstre Kirsten og Else (#1675)?? i Stabeck og Tversted. (fadder 1691-96)
Par:
Gift: 01.DEC.1689 i Bindslev Dna 1 Adv: Emmer Anderss i NB og Maren Thomisdaatter
Emmer Anderss og Maren Thomisdaatter i NB

Fælle:
Thomasdatter, Maren
Født : C.1660
Brødre Niels i Søndergård og Laurits i Stabech (Scheen)??
Søster Margrethe??
Børn:
Emmersdatter, Margrethe
Født : 1691 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 25.JAN.1691 i Bindslev
Dna 3 p: Epiph: Emmer Anderssens Daatter i NB. Margrette. Test:Christen Clauss
i Scheen. Niels Thomiss i SB. Maren Iversd: i Scheen. Kiersten og Else Andersd
i Stabeck
Emmersen, Niels
Født : 1693 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 09.APR.1693 i Bindslev
Dna Palmarum Emmers barn i NB. Niels. Testes: Niels Thomiss i SB, Lauritz
Thomss i Stabech. Lauritz Jenss i Kaultved. Maren Iversd: i Scheen?? Maren
Jensdr: i NB
Emmersen, Anders
Født : 1696 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 22.MAR.1696 i Bindslev
Dna Lætare: Emmer Andersens Barn i NB. Anders. T. Niels Thomiss i Søndergaard.
Lauritz THomiss i Scheen. Emmer Jens i NB. Kiersten Andersd: i Tuersted.
Margrete Thomisdr: i NB

Tilbage til startsiden

Pedersen, Michel Smed
Født : 1650
Død : 1708 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 22.FEB.1708 i Bindslev
Stilling : Fæstegårdmand
d 1ste Onsdag i Faste d 22 Febr: begraved Mickell Pedersen i Nørbindtzleff
Alders 58.
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
Muligvis var han smed. [#1073-74].
1690: Peder.
Par:
Gift: 26.JAN.1690 i Bindslev Da III.p: Epiph: Michel Peders og Anne HellesDaatter i NB
Michel Peders aff NB og Johanne HellesDaatter.

Fælle:
Hellesdatter, Johanne
Født : C.1660
Kaldet Anne ved vielsen.
Faderen er vel Hejle Terchildsen, gårdfæster i NB f.1688.
Børn:
Michelsen, Peder
Født : 1690 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 31.AUG.1690 i Bindslev
Dna 11: Trin: Michell Pederssens i NB, Søn, Peder. T. Jens Lauridtz: i Lyckegd
Christen Friis. Christen Mortenss. Mette Lauridtzdaatter. Anne Lauridtzd:Eyaas

Tilbage til startsiden

Krøger, Peder
Født : C.1660
Par:
Gift: 14.APR.1690 i Bindslev D: 14 April: Peder Krøyer og Maren Sørensd: i SB
Peder Krøyer og Maren Sørensd: i SB

Fælle:
Sørensdatter, Maren
Født : C.1660

Tilbage til startsiden

Jørgensen, Thomas Skræder
Født : C.1660
Død : 1741 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 24.JUN.1741 i Bindslev
Festo Joh: Bapt: Sep: Thomas Jørgensøn Skræd: i S:B:
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
G.m. Kirsten Lauritdatter 20.aug.1719 / 22.okt.1719
Par:
Gift: 24.JUN.1690 i Bindslev D.24 Junii: Thomas Jørgens Schræder og Else Nielsdaatter i SB
MAJUS Thomas Jørgens i SB og Ellse Nielsdaatter

Fælle:
Nielsdatter, Else
Født : 1657
Død : 1719 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 19.FEB.1719 i Bindslev
d: 19. Febr blev Thomas Skreders Hustru, Else Nielsdttr i Synder Bindsleff
begravet --- 62 Aar.
Børn:
Thomasdatter, Mette
Født : 1691 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 16.AUG.1691 i Bindslev
Dn: 10 Trin: Thomas Schreders i SB. Mette. Thomas i Eyus. Svend Thomiss i
Søtterup. Kiersten Lauritzdaatter i Bierregrd: Mette Steens. Johan Jensdaatter
Thomsen, Niels
Født : 1696 i Bindslev
Døbt : 08.NOV.1696 i Bindslev
Dn: 22 Thomas Jørgensens barn Niels. T. Thomas i Eyaas og hs Søn Christen.
L.Christensen i NB. Maren Jensdr: i Monsbech. Anne Christensdaatter i Bragholt

Tilbage til startsiden

Nielsen, Christen
Født : 1659
Død : 1719 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 12.NOV.1719 i Bindslev
d: 12 Novembr. blev Christen Nielsøn af Synder Bindsleff begravet. 60 Aar.
Par:
Gift: 20.JUL.1690 i Bindslev Dna 5 p: Trin: Christen Nielss og Maren Jensd: i SB

Fælle:
Jensdatter, Maren
Født : 1674
Død : 1719 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 08.NOV.1719 i Bindslev
d: 8. Nov. blev Christen Nielsøns Hustru i Synder Bindsleff begravet. 45 Aar.
Børn:
Christensen, Jens
Født : 1689 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 10.NOV.1689 i Bindslev
Samme dag it Uægte barn døbt, dog trolovedis. Faderen Christen Nielss aff SB.
Moederen Maren Jensd: Barnets Naffn Jens. T. Jørgen Grydermand. Christen Olles
Christen Bagge i SB. Anne Lauritzd: og Else Nielsd: ibid:

Tilbage til startsiden

Christensen, Laurits
Født : 1650
Død : 1726 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 27.JAN.1726 i Bindslev
d 27 Janu: Blef lauritz Christensen i S:B: Begr: ald: 76 aar.
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
Par:
Gift: 20.NOV.1690 i Bindslev Dna 20 p. Trin. Lauritz Christens og Karen Iversd. i SB
Lauritz Christens og Karen Iversd. i SB. Forl: Lauritz Mortens i Heisellbeck
og Anders Olles i SB

Fælle:
Iversdatter, Karen
Født : 1645
Død : 1725 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.JAN.1725 i Bindslev
d 7 Jan: Begr: Karen Iversd: og Johanne Jensd: af S:B: Begge af 80 aar:

Tilbage til startsiden

Jespersen, Christen
Født : 1662
Død : 1718 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 18.OCT.1718 i Bindslev
eod. d. blev Christen Jespersøn af Synderbindsleff begravet. Alder 56 Aar.
[eller 26 år?]
Par:
Gift: 19.NOV.1691 i Bindslev D. 19 November: Christen Jespers og Anne Ollesd: i SB

Fælle:
Olesdatter, Anne
Født : C.1665

Tilbage til startsiden

Christensen, Peder
Født : C.1665
Død : 1723
Stilling : Fæster
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk. Sm.1705.
Der opgives 2 Peder Christensen, med tilføjelsen østre og vestre.
CFSkat jan.1700. Sommer 1710.
NB #1722.
Par:
Gift: 10.APR.1692 i Bindslev D: 10 April Peder Christens og Kiersten LAuritzdaatter i SB

Fælle:
Lauritsdatter, Kirsten
Født : C.1665

Tilbage til startsiden

Christensen, Palle
Født : C.1675
Død : 15.AUG.1746 i Stensbæk i Bindslev
Begravet : 23.AUG.1746 i Bindslev
ane742. Christen Iversen Smed var vurderingsmand ved skiftet. (amtet)
hans underskrift haves i fotokopi. (korr.1992)
B0D/391,962.
d 23 Aug. Sep. Palle Christensen fra Steensbech
Vinter 1699: bebor Schaarupgaard i Tolne. 3 tjenestefolk: 2 mark.
Vinter 1710: Bebor Lerbæk og er forpagter af Knivholt, hvor han har en
ladefoged og to røgtere. Skat 4 rdl. 1 m.
Par:
Fælle:
Kjærulf, Anne Jensdatter
Født : C.1670
Begravet : Elling Kirke
Børn:
Pallesen, Christen Kjærulf
Pallesdatter, Karen Kjærulf
Pallesen, Jørgen Kjærulf

Tilbage til startsiden

Himmerig, Henrik
Født : C.1690
C.Klitgaard: Skagen (1928). S.468.
Par:
Gift: F.1727
Fælle:
Pallesdatter, Karen Kjærulf
Født : C.1700
C.Klitgaard: Skagen. (1928). S.468.
Forældre:
Fader: Christensen, Palle
Moder: Kjærulf, Anne Jensdatter
Børn:
Himmerig, Regina Henriksdatter
Født : 1727
Begravet : 26.JAN.1753 i Skagen
C.Klitgaard: Skagen (1928). S.468.
G.m. Hans Christoffer Ferslev (1723-1796 Skagen). Byfoged m.m. Fra 1790 havde
han gården Slyngen i Tversted.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jens
Født : 1625
Død : 1700 i Ågård i Bindslev
Begravet : 30.JUL.1700 i Bindslev
d 30 Julij bleff Jens Pederss i Aagaard begraffvet. 75 Aar.
CFSkat jan.1699.
Vinter 1699 og sommer 1700: Har karlen Jens Thøgersen.
Vinter 1700: Har pigen Maren Thøgersdatter.
Par:
Gift: Bindslev [NB: Ingen dato.]
Jens Pedersens og Maren Nielsdtrs i Aagaard copulation.
D.2 Febr: JP i Aagl og Anne Nielsdr i Trunsmk

Fælle:
Nielsdatter, Anne
Født : 1642
Død : 1700 i Ågård i Bindslev
Begravet : 27.AUG.1700 i Bindslev
d 27: Aug: bleff Anne Nielsdatter i Aagaard begraffvet. 58 Aar.
Kaldet Maren Nielsdatter ved vielsen.

Tilbage til startsiden

Thøgersen, Niels
Født : 1660
Død : 1725 i Tronsmark i Bindslev
Begravet : 02.MAY.1725 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
d 2 May: Begr: Niels Thøgersen i Trynsmarck: ald: 65 aar.
G17/1 Odden Jordebog 1705: under Stensbæk.
CFSkat jan.1699.
1705-10: Fæster af halve Tronsmark på tilsammen 6-4-1-0, under Stensbæk.
Sikkert bror til Elle Thøgersdatter (#1066) og Karen Thøgersdatter (#1090).
Vinter 1699: bor VTronsmark. Karen Thøgersdatter er pige hos ham.
Vinter 1710: en karl og en pige. Sommer 1710: samme pige, Karen Lauritsdatter.
Svend Pedersen (#1174) er næste fæster på gården.
Forældre:
Fader: Nielsen, Thøger
Moder: _____, _____
Par:
Gift: 19.MAR.1693 i Bindslev Dna Oculi Niels Thoggersen i Aagl: h Brøllup
D: 11 Febr: N: Thøgers og Anne Ollesd. i Trmk forlovere Thomas Christens i
Eyaas og N: Mortens i NB.

Fælle:
Olesdatter, Anne
Født : C.1650
Død : E.1725
1725: Svend Pedersen skal "underholde dend gl koene Anne Olufsdaatter, i
huusit hos sig med ald Nødtørft". [Skifte Odden-Stensbæk 26.nov.1725.]
Søster Maren Olufsdatter i Hejselbæk (#1129)?
Forældre:
Fader: Pedersen, Ole
Moder: Giertsdatter, Anne

Tilbage til startsiden

Jensen, Peder
Født : C.1670
Par:
Gift: 16.MAR.1694 i Bindslev Dna Reminisc: Peder Jenssens og Kiersten Hansdaatt i NB.
Tr.D:31 December Peder Jenss i NB og Kiersten Hansdaatter
forlovere: Thom:Xstens i Eyaas. Jens Peders i Aagl:

Fælle:
Hansdatter, Kirsten
Født : C.1670
Evt en bror Hans og søster Mette (*KB1698).
og søster Maren (*KB1704)
Søn Hans *1704.