Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Jensen, Laurits Molsen
Født : C.1670
Død : 1747 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 05.MAR.1747 i Bindslev
eller 1752 (der er rod i KB)
Dom: Oculi Sep: Lars Melsøn af N:B:
Fadder ved Dåb af Mads Nielsen Raabergs barn.
CFSkat sommer 1710: en pige.
1719: Barn Knud 2 år begravet.
1710: fæster under Stensbæk.
1739: Nævnt i skolemandtal.
Par:
Gift: .APR.1714 i Tversted 1714 ??/4 Laus Jensen af Binslev Ellen Christensdaatter

Fælle:
Christensdatter, Ellen
Født : C.1680
Børn:
Lauritsdatter, Maren
Født : 1715 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 20.JAN.1715 i Bindslev
d 20 Janv: døbt Laus Jensens og Ellen Chrestend: Barn i Nørre Binsl. Nafnl.
Maren. test. Chresten Lauss, Hendrich Clem?? Johan Madsd: Zedsel Chrestensd:
Introducerit d 6 Marty.
Lauritsen, Jens
Født : 1716 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 08.JUL.1716 i Bindslev
d 8 July døbt laus Melsengs og Ellen Chrestensd: i Nørre Binsl deris barn.Jens
Mads Nielsen og Ofve Pedersen, Chresten Jenss, Ellen Nielsd: Maren Jensd:
d 12 August
Lauritsen, Knud
Født : 1717 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 10.OCT.1717 i Bindslev
Død : 1719
d: 10. Octobr: døbt Lauritz Jensøns og Eline Christendtts barn i Nørbindsleff
Kaldet Knud: Test: Christen Lauritzøn; Ove Pedersøn; Ifver Pedersøn; Maren Ibs
daatter, Maren Christensdaatter. d: 21 Novembr. introd:
Lauritsen, Jens Melsen

Tilbage til startsiden

Olesen, Christen
Født : 1633
Død : 1715 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 27.MAR.1715 i Bindslev
d 27 Martij blev Chresten Olles i Sønder B: begraven 82 Aar gammel
CFSkat sommer 1710. En pige Else Pedersdatter.
Fæster under Stensbæk.
Viet 28.nov.1700 til Maren Nielsdatter
Par:
Fælle:
Nielsdatter, Anne
Født : 1620
Død : 1700 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 11.JUL.1700 i Bindslev
Dona 5. post Trin: bleff Chresten Ollesens hustru I S:B: Anne Nielsdatter
begraffvet. 80 Aar

Tilbage til startsiden

_____, Peder
Født : C.1670
Evt. Peder Hansen i NB. Eller Peder Jensen i NB.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1670
Død : 1743 i Holt i Bindslev
Begravet : 16.JUN.1743 i Bindslev
Dom: 1ma post Trinit: Sep: Hans Pedersøns Moder i Holt.
Børn:
Pedersen, Hans

Tilbage til startsiden

Nielsen, Thomas
Født : 1628
Død : 1710 i Ågård i Bindslev
Begravet : 15.APR.1710 i Bindslev
d 15 April. begraved Thomas Nielsen aff Aagaard alders 82 Aar.
Vinter 1710: Søn Niels og datter Maren hjemme.
Sommer 1710: søn Christen og datter Maren hjemme.
(NB! Angives ikke død)
Par:
Fælle:
______, _____
Født : C.1630
Børn:
Thomasdatter, Maren
Thomsen, Laurits

Tilbage til startsiden

Sørensen, Iver
Født : C.1690
Stilling : Soldat
Vinter 1710: tjener Niels Mortensen i NB.

Tilbage til startsiden

Grøntved, Søren
Født : C.1650
Død : 1734 i Åskoven i Bindslev
Begravet : 26.SEP.1734 i Bindslev
Dom: 14 post Trinit: Sep: Søfren Grøntved i Skoven.
CFSkat sommer 1710: af en datter Else.
Hedder han evt. Søren Christensen Grøntved? (KB1721,058,04)
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1643
Død : 1713 i Bindslev
Begravet : 02.MAR.1713 i Bindslev
d 2 Martij begraved Søren Grøntveds hustru Ald: 70 Aar og 14 dag
Børn:
Sørensdatter, Else

Tilbage til startsiden

_____, Niels
Født : C.1640
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1643
Død : 1713 i Åskoven i Bindslev
Begravet : 04.JUN.1713 i Bindslev
d 4 Junij begrav: Jens Nielsens Moder aff Aaskoven Alders 70 Aar.
Børn:
Nielsen, Jens

Tilbage til startsiden

Andersen, Ole
Født : 1672
Død : 1714 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 03.JUN.1714 i Bindslev
d 3 Junij blef Olle Anderss i Synder B. begravet alder 42 Aar.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1680
Børn:
Olufsdatter, Maren
Født : 1711 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 16.SEP.1711 i Bindslev
d 16 Sept: blev Olle Andersens daatter i Sønderbindtzleff ):Maren døbt, Testes
Chresten Nielsen i Heyselbeck Jens Pedersen i Synder B. og Chresten Jensen,
Anne Nielsdaatter og Maren Jensdaatter I Tronsmarch.

Tilbage til startsiden

Andersdatter, Else
Født : 1651
Død : 1714 i Ågård i Bindslev
Begravet : 11.JUL.1714 i Bindslev
d 11 Julij blev Else Andersd: i Aagaard begravet alder 63 Aar.

Tilbage til startsiden

Christensdatter, Karen
Født : 1649
Død : 1715 i Åskoven i Bindslev
Begravet : 05.MAY.1715 i Bindslev
d 5 May blev Karen Chrestensd: af Aarskoven begraven alder 66 Aar.

Tilbage til startsiden

Jensdatter, Johanne
Født : 1631
Død : 1715 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 24.JUN.1715 i Bindslev
d 24 Junij blev Johanne Jensdatter i Synder Binsl: begraven, alders 84 Aar.

Tilbage til startsiden

Jensdatter, Johanne
Født : 1665
Død : 1715 i Mogensbæk i Bindslev
Begravet : 06.OCT.1715 i Bindslev
d 6 Octob: blev Johanne Jensd: af Monsbech begraven alder 50 aar.

Tilbage til startsiden

Andersdatter, Johanne
Født : 1630
Død : 1716 i Øster Tronsmark i Bindslev
Begravet : 20.JAN.1716 i Bindslev
d 20 Janu: blev Johanne Andersd: af Øster trunsmk begravet alder 86 Aar.

Tilbage til startsiden

Jensen, Jens
Født : C.1640
Død : E.1716
CFSkat vinter 1710: En voksen datter hjemme, Maren.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1642
Død : 1716 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 29.MAR.1716 i Bindslev
d 29 Martii blev Jens Jensens hustrue i N.B. begraven alder 74 aar.

Tilbage til startsiden

Andersen, Jeppe
Født : 1662
Død : 1722 i Egås i Bindslev
Begravet : 26.DEC.1722 i Bindslev
d 26 december: Begr: Jep andersen af Ejus: 60 aar gammel.
CFSkat vinter 1710: af en karl Jens Andersen og en pige Kirsten Nielsdatter.
Par:
Gift: 12.DEC.1700 i Bindslev Dna 111 Adv: Jeppe Anders og Anne Lauridtzdr i Eyaas.
Dna 17 p: Trin: Jap Anderss i Eyaas og Anne Lauridtzdr: Flovere: Christen
Lauridtzen i Bøgholt, og Michel Christenss i Eyaas

Fælle:
Lauritsdatter, Anne
Født : 1642
Død : 1717 i Egås i Bindslev
Begravet : 10.OCT.1717 i Bindslev
d: 10 Octobr. blef Jep Andersøns Hustru i Ejus begraved, 75 Aar.

Tilbage til startsiden

Madsdatter, Else
Født : 1665
Død : 1720 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 17.JAN.1720 i Bindslev
d: 17 Janu. blev Else Madtzdaatter i Hisselbech begravet. 55 Aar.

Tilbage til startsiden

Christensen, Søren
Født : 1634
Død : 1720 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 19.JUL.1720 i Bindslev
d 19 Julij blev Søren Christensen udj Nørre Binslev begravet i sin alders 86
aar.
Odden jordebog 1705: fæster af et boel på 0-3-3-1.

Tilbage til startsiden

Jørgensen, Thomas
Født : C.1630
Død : E.1721
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1631
Død : 1721 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 26.JAN.1721 i Bindslev
d 26 Januarij Blev Thomas Jørgensens hustrue i Synder Bintzleff Begrav: 90 aar
gammet

Tilbage til startsiden

Joensdatter, Anne
Født : 1641
Død : 1721 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 23.FEB.1721 i Bindslev
d 23 Febr Blefv anne jonsd: i Nør Bintzlef B: 80 aar gl.
Brødre Christen og Peder?

Tilbage til startsiden

Christensdatter, Mette
Født : 1642
Død : 1722 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.JUN.1722 i Bindslev
d 7 Junij: Mette Christensdatter af Nør Bintzlef Begr: 80 aar gl.