Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Sørensen, Jens
Født : C.1770
Stilling : Tjenestekarl
Par:
Gift: 02.SEP.1792 i Bindslev Forlovere Christen Lausen i Aarskoven og Peder Pedersen af Moesberg Sogn. -
den 13de Søndag bleve de i Bindslev Kirke copulerede -
den 15 Junii trolovede Jeg i Aarskoven hos Christen Smed -Karlen Jens Sørensen
tienende [Svend Nielsen] Tømmermand i Bindslev Sogn og Pige Anne Marie
Christensdatter Christen Smeddatter -

Fælle:
Christensdatter, Anne Marie
Født : 1773 i Åskoven i Bindslev
Døbt : 12.APR.1773 i Bindslev
Faddere: Kiersten Christensdatter ved Kokled, Sesel Christensdatter af Hejsel-
beck, Peder Schomager af NB, Christen Iversen af Hejselbeck, Mads Nielsen af
Stensbeck.
FT1787
Aaskoven: 3.Fam. 9 deres børn
[Kommentar: Hendes alder synes at være meget forkert angivet - bør være 14.]
Forældre:
Fader: Christensen, Christen Smed
Moder: Kiærulf, Anne Christensdatter

Tilbage til startsiden

Nielsen, Anders
Født : C.1760
Par:
Gift: 22.NOV.1801 i Bindslev Forlovere Gaardmanden Peder Pedersen i Nørre Bindslev og Gaardmanden Mads
Jørgensen ligesaa af Nørre Bindslev med paaholden Pen -
den 25 Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.
2) den 30 Octbr mældte sig til Ægteskab Enkemand Anders Nielsen fra Schierping
i Adstrup Sogn og Pigen Ane Marie Jørgensdatter i Aarskoven i Bindslev Sogn -

Fælle:
Jørgensdatter, Marie
Født : 1772
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 116e. siger o.1770.
FT1787FT1801
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 116e.
Aaskoven: 4.Fam. 15 hans børn
Aarschoven: 4.Fam. 32 ugift konens datter
Der kan være tale om en forskellig person.
Bemærk: kaldet Ane Marie i skiftet efter moderen i 1789 og FT 1801.
1789: 19 år.
Forældre:
Fader: Madsen, Jørgen
Moder: Jeppesdatter, Kirsten

Tilbage til startsiden

Nielsen, Thomas
Født : 1755
Død : E.1797
Stilling : Husmand
Se datteren Karens vielse. Ses ikke i FT i 1801.
FT1787
Heeden: 32 1.ægteskab, bonde og husmand
Hedder i 1787 fejlagtigt Pedersen
Optræder ikke i FT 1801.
Par:
Gift: 09.APR.1776 i Bindslev d 9 April trolovet Thomas Nielsen og Mette NielsDaatter af Tryndschoven
Forloverne Niels Ladefoged og Christen Christensen af NB

Fælle:
Nielsdatter, Mette
Født : 1757
FT1787FT1801
Heeden: 30 1.ægteskab, hans kone
Trunsmark: 4.Fam. 45 gift manden i et andet sogn
Der kan være tale om en forskellig person.
Børn:
Thomasdatter, Karen
Thomasdatter, Maren
Født : 1781
FT1787
Heeden: 6 deres børn
Thomasdatter, Sophie
Født : 1783
FT1787FT1801
Heeden: 4 deres børn
Sønder Bindslev: 3.Fam. 20 ugift vanfør, konens søster

Tilbage til startsiden

Jensen, Christen
Født : 1769
Stilling : Gårdmand
Sønder Bindslev: 3.Fam. 32 1.ægteskab, gaardmand
Optræder ikke i FT 1787.(?).
Par:
Gift: 07.OCT.1798 i Bindslev Forlovere Christen Jørgensen [Thrige] af Moesberg Sogn og Povel Nielsen Smed
ogsaa af Moesberg Sogn - den 7 Octbr 18 Søndag efter Trinit bleve de i
Bindslev Kirke copulerede.
1) den 9de April bleve trolovede Fæsteren af en Gaard i Sønder Bindslev ellers
tienende Heyle Olufson i Ejaas udi Bindslev Sogn Karl Christen Jensen og Pige
Karen Thomasdatter mandens datter paa Stedet -

Fælle:
Thomasdatter, Karen
Født : 1779
FT1787FT1801
Heeden: 8 deres børn
Sønder Bindslev: 3.Fam. 22 1.ægteskab, hans kone
Forældre:
Fader: Nielsen, Thomas
Moder: Nielsdatter, Mette
Børn:
Christensdatter, Johanne
Født : 1800
Sønder Bindslev: 3.Fam. 1 deres datter

Tilbage til startsiden

Christensen, Jens Skræder
Født : 1771
FT1845 Knurren i Tolne aftægt
Par:
Gift: Bindslev Forloverne vare undertegnede .- Jens Jensen, Christen Jensen.
den ?? Januar?? bleve de i Bindslev Kirke copulerede.
1) den 17 Septbr 1801 mældte sig til Ægteskab Enkemanden Jens Christensen
Skræder fra Moesberg Sogn og Pigen Mette Jensdatter, Jens Heedegaards datter
af Bindslev Sogn -

Fælle:
Jensdatter, Mette
Født : 1778
FT1787FT1801
Heedegaard: 9 deres børn
Hedegaard: 24 ugift hans børn
FT1845 Knurren i Tolne aftægt
Forældre:
Fader: Jensen, Jens Hedegaard
Moder: Jeppesdatter, Inger

Tilbage til startsiden

Jensdatter, Anne
Født : 1765
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Heedegaard: 22 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Christensen, Jens
Født : 1776
Stilling : Tjenestedreng
FT1787
Heedegaard: 11 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Christensen, Peder
Født : 1727
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Ejaas: 1.Fam. 60 gift tjenestefolk
Der er muligvis tale om Peder Molsen.

Tilbage til startsiden

Christensen, Lars
Født : 1755
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Ejaas: 1.Fam. 32 ugift tjenestefolk, national soldat

Tilbage til startsiden

Larsen, Peder
Født : 1776
Stilling : Tjenestedreng
FT1787
Ejaas: 1.Fam. 11 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Nielsdatter, Johanne
Født : 1764
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Ejaas: 1.Fam. 23 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Sørensdatter, Mette
Født : 1769
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Ejaas: 1.Fam. 18 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Posdatter, Anne
Født : 1778
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Ejaas: 1.Fam. 9 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Pedersen, Niels
Født : 1769
Stilling : Tjenestekarl
FT1787FT1801
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Ane 72h.
Ejaas: 2.Fam. 19 tjenestefolk
Nørre Bindslev: 1.Fam. 31 gift tjenestefolk, konen i andet s.
Forældre:
Fader: Christensen, Peder
Moder: Hansdatter, Mette
Par:
Gift: 21.APR.1799 i Bindslev hvilket blev stadfæstet af underskrevne tvnde Mænd med paaholden Pen.
Christen Pedersen i Ejaas og Mads Nielsen Møller i Nørre Bindslev -
den 21 april 4de Søndag efter Paaske bleve de i Bindslev Kirke copulerede.
3) Den 18 Mart indfandt sig i Tversted Præstegaard med sig havende tvende mænd
som Forlover Karlen NP, tienende Niels Christensen i Ejaas og tilkiendegav sig
forlovet med Pigen JC, tienende Hans Pedersen i NB,

Fælle:
Christensdatter, Johanne
Født : 1773 i Ågård i Bindslev
Døbt : 22.AUG.1773 i Bindslev
Stilling : Tjenestepige
Far: Christen Pedersen af Aagaard (senere Ejaas? og #318).
Faddere: Anna Christensdatter af Tversted i Mygdal, Kiersten Pedersdatter af
Søttrup, Jens Jensen af Aagaard, Jørgen Christensen af Mogensbeck,
Jens Jensen af Hedegaard.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Lars
Født : 1761
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Ejaas: 2.Fam. 26 tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Jensen, Christen
Født : C.1760
Par:
Gift: 28.NOV.1790 i Bindslev den 1 Advent blev de i Bindslev Kirke copulerede
den 22de Octobr trolovede hr Petersen ung Karl Christen Jensen af Horne Sogn
og Pige Else Pedersdatter hos Broderen [sic!] Peder Christensen i Ejaas.-
forlovere Hejle Olufsen af Ejaas og Niels Christensen af Ejaas.-

Fælle:
Pedersdatter, Else
Født : 1776
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Ejaas: 2.Fam. 11 tjenestefolk
En søster til husbonden? Se vielsesnote.
Alderen er ikke så god !?! ved vielse.

Tilbage til startsiden

Christensen, Niels Tysker
Født : 1744
Død : 1819
Stilling : Fæstegårdmand
1741

Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Eskiær.
Åskoven?? Østre Ejaasgaard [Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.]
Købt i 1805.
FT1787FT1801
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Ejaas: 3.Fam. 44 1.ægteskab, bonde og gaardbeboer
Ejaas: 3.Fam. 60 1.ægteskab, gaardmand
Egås: hrtk. 3-2-1-1, 1/2 gaard, under Eskiær.
Kaldt Niels Tysker på matrikelkort fra 1802.
Forældre: Christen Christensen i Ejaas.
Par:
Gift: 1777 i Bindslev d 1 April trolovet Niels Christensen af Ejos og Maren HansDaatter af NB.
Forloverne Hejle Olufsen af Ejos og Christen Christensen Jdem.

Fælle:
Hansdatter, Maren
Født : 1750
Døbt : 1750 i Bindslev
Død : 1829
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
3.s.e.Tr.

Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Åskoven
Østre Ejaasgaard.
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
FT1787FT1801
Ejaas: 3.Fam. 38 1.ægteskab, hans kone
Ejaas: 3.Fam. 51 1.ægteskab, hans kone
Forældre:
Fader: Christensen, Hans Podemester
Moder: Nielsdatter, Karen

Tilbage til startsiden

Jørgensen, Peder
Født : 1729
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Ejaas: 3.Fam. 58 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Sørensen, Jens
Født : 1768
Stilling : Tjenestekarl
FT1787FT1801
Aagaard: 1.Fam. 19 ugift tjenestefolk
Aagaard: 1.Fam. 39 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

_____, Niels
Født : C.1770
Par:
Fælle:
Thomasdatter, Anne
Født : 1777
Stilling : Tjenestepige, Inderste
FT1787FT1801
Aagaard: 1.Fam. 10 ugift tjenestefolk
Aagaard: 7.Fam. 26 ugift inderste, spinder og binder
Der kan være tale om en forskellig person.
Børn:
Nielsen, Christian
Født : 1800
Aagaard: 7.Fam. 1 hendes uægte barn