Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Christensen, Jens
Født : 1622
Død : 1698 i Holt i Bindslev
Begravet : 15.NOV.1698 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
d 15 November: Jens Christenss i Holdt. 76 Aar.
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
CFSkat 1699 jan: angives at være under Eskjær.
f.1688-1692: Fæster af halve gård i Holt, under Stensbæk.
1699: voksen datter Maren Jensdatter. Angives endnu ikke som død.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1630
Børn:
Jensdatter, Anne

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Jens
Født : 1622
Død : 1699 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 21.MAR.1699 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
Samme dag bleff Jens Lauridzen ibid: begravet Alders 77.
G17/1 Odden Jordebog f.1688 og 1692: under Stensbæk.
f.1688-1692: Fæster af halve Lykkegård, under Stensbæk. Før 1688 ydes af hele
gården 1/2 td. byg, 1/2 (td?) løbsmør, 1 gås 5(?) høns.
Landgilde findes under Fussingø. [J.Jacobsen s.33]
Søster Anne Lauritsdatter i Ågård?
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1630

Tilbage til startsiden

Sørensen, Jens
Født : 1654
Død : 1698 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 27.FEB.1698 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
Dna Sexages. d 27 dito. Jens Søffrenss i Nør Bindtzleff Alders 44 Aar
G17/1 Odden Jordebog f.1688 og 1692: under Stensbæk.
f.1688-1692: Fæster af halvgård i Nørre Bindslev, under Stensbæk.
1692: tvillinger Anne og Margrethe.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1660
Børn:
Jensen, Peder
Født : 1689 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 10.NOV.1689 i Bindslev
Dna 24 p: Trin: Jens Sørenss barn i NB. Peder. T. Jens Sørens i SB: Niels hans
i Lyckegrd: Peder Lauritzen. Maren Lauritzd: og Johanne hellisd: i NB

Tilbage til startsiden

_____, Laurits
Født : C.1610
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1617
Død : 1690 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 25.MAY.1690 i Bindslev
dito Palle Lauritzens Moder i NB. 73 Aar gammel.
Børn:
Lauritsen, Palle
Født : 1642
Død : 1703 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 10.JUL.1703 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
Tiesdagen d 10 July blev Pellj Lauridtzen i NB. begraved. 61 Aar.
G17/1 Odden Jordebog f.1688 og 1692: under Stensbæk.
CFSkat sommer 1700: en karl Iver Pedersen.
f.1688-1700: Gårdfæster af halve Melsegård i Nørre Bindslev, under Stensbæk.

Tilbage til startsiden

Christensen, Niels
Født : 1644
Død : 1700 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 11.JUL.1700 i Bindslev
Stilling : Husfæster
Samme dag bleff Niels Christenss i N:B: begraffvet. 56 Aar.
[NB: denne dag blev 4 personer jordet, mellem 56-80 år]
f.1688-1692: Husfæster i NB, under Stensbæk 1-2-2-0.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1648
Død : 1690 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 02.MAR.1690 i Bindslev
dito Niels Christensens hustru i NB: 42 Aar g:

Tilbage til startsiden

Pedersen, Christen Friis
Født : 1652
Død : 1705 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 24.JUN.1705 i Bindslev
Stilling : Husfæster, Gårdfæster
Fest: Joh: Bapt: d 24 Juny begraved Xsten Friis I N:B: Alders 53 Aar.
G17/1 Odden Jordebog f.1688 og 1692: under Stensbæk.
CFSkat 1699, jan-jul. 1700 jul.
f.1688-1692: Husfæster i NB, under Stensbæk.
1699-1700: datter Anne (voksen).
Fæster af gård i NB senere [Odden jordebog 1705.]
1688: halve Frisergaard 5-0-0-0
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1650
Vinter 1710: Chresten Frisis Enche, Soldate Lauridtz Chrestensen frj, Pige
Anne Chrestensdaatr.
Odden jordebog 1705: Sl. Christen Friises Enche (på halvgård på 5 tdr. htk.)
Børn:
Christensdatter, Anne Friis

Tilbage til startsiden

Pallesen, Jens
Død : 03.APR.1765 i Stensbæk i Bindslev
Begravet : 11.APR.1765 i Bindslev
Skifte i amtet (B0D/392,324). Far Jens Pallesen, sognepræst i Hornum.
d 11 April Sept: Jens Pallesen af Steensbech.

Tilbage til startsiden

_____, Jens
Født : C.1580
Jordebog for Sejlstrup len: Jenns ---senn af Skafenn Smeed: 3 hestegesterp??,
1 swinn, 1 gaas, 2 hønns, 1 fonnøedt.
Fæster under Kronen.

Tilbage til startsiden

Skriver, Jens
Født : C.1580
Jordebog for Sejlstrup len: Jens Skriffer, 4 hestegesterp??, 1 swin, 1 gaas,
2 hønns, 1 fuorokr (får?)
Fæster under Kronen.

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen
Født : C.1580
Jordebog for Sejlstrup len: 2 pd biugh, 1 swinn, 2 hønns, 3 hestegesterp??,
1 gaas, 1 føennøedt.
Fæster under Kronen.

Tilbage til startsiden

Andersen, Jens
Født : C.1580
Jordebog for Sejlstrup len: 1 mk.
Fæster under Kronen.

Tilbage til startsiden

Michelsen, Niels
Født : C.1580
Jordebog for Sejlstrup len: 1 mk.
Fæster under Kronen.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jens
Født : C.1580
Jordebog for Sejlstrup len: 1 mk.
Fæster under Kronen.

Tilbage til startsiden

Hellesen, Terkild
Født : C.1580
Jordebog for Sejlstrup len: 1 pund biugh, 3 hestegesterp, 1 swinn, 1 gaas,
2 hønns, 1 føennøedt.
Fæster under Kronen.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1580
Børn:
Terkildsen, Hejle
Født : C.1620
Landgilde under Fussingø i 1688. [J.Jacobsen s.33]
Fæster under Stensbæk (Fussingø).

Tilbage til startsiden

Christensen, Jens
Født : C.1580
Jordebog for Sejlstrup len: 1 mk.
Fæster under Kronen.

Tilbage til startsiden

Jensen, Jens
Født : C.1700
Død : 1773 i Ågård i Bindslev
Begravet : 16.MAY.1773 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
Skifte Baggesvogn 11.maj.1773.
d 16 Maj sept Jens Jensen af Aagaard
Fæster under Baggesvogn til sin død. I oversigten over hoverigørende bønder:
gl:Jens Jensens Encke 4-6-1-1 1/2(gård). Spand og gangdage 20+38.
Par:
Fælle:
Madsdatter, Else
Født : C.1710
Børn:
Jensdatter, Anne
Født : C.1750
1773: G.m. Laurits Jensen i Sindal.
Jensdatter, Margrethe
Jensen, Jens
Født : C.1750
1773: Boende i Sindallund.
Jensen, Thomas
Født : C.1755
1773: 18 år og hjemme.
Jensen, Peder
Født : C.1759
1773: 14 år er ved Baggesvogn.

Tilbage til startsiden

Sørensen, Anders
Født : C.1710
Død : 1774 i Mogensbæk i Bindslev
Begravet : 11.DEC.1774 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
Skifte Baggesvogn 2.dec.1774. overværet af afd. kones sødskendebarn Peder
Svendsen. Og senere af en brorsøn Niels Nielsen i Tversted.
Eodem Die Sept: Anders Sørensen af Mogensbech
1773: Hoverigørende under Baggesvogn 2-3-2-2 med 1/2gård.
Hans kone døde muligvis i feb.1773 (skifte), men ses ikke i KB. Johanne Chri-
stensdatter?

Tilbage til startsiden

Pedersen, Hans
Født : 1700
Død : 1784 i Holt i Bindslev
Begravet : 25.APR.1784 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
dend 25de Dato EnkeM: Hans Pedersen i Holdt 84 Aar
Fæster under Stensbæk.
1773: Fæster i Holt under Stensbæk 1-7-2-1 1/3 gård.
Evt. *1698 af Peder Hansen i NB. eller Peder Jensen *1704.
1741: dødt barn.
Forældre:
Fader: _____, Peder
Moder: _____, _____
Par:
Gift: 07.JUL.1726 i Bindslev d 7 Julij cop: Hans Pedersen og Maren Christensd. af Holt.

Fælle:
Christensdatter, Maren
Født : C.1700
Død : F.1785 i Holt i Bindslev
Børn:
Hansen, Christen
Født : 1727 i Holt i Bindslev
Døbt : 09.MAR.1727 i Bindslev
d 9 Martz: døbt Hans Pedersen og Maren Christensd: barn i Holt, Kaldet Xsten:
test: Christen Molsen Christen Pedersen Lauritz Jensen, Maren Lauritzd: Anne
Christensd: d 10 Apr: introd:
Hansdatter, Mette
Født : 1740 i Holt i Bindslev
Døbt : 06.MAR.1740 i Bindslev
Død : 1741 i Holt i Bindslev
Begravet : 30.MAR.1741 i Bindslev
1740. Dom: Invocavit Bapt: Hans Pedersøns barn i Holt Kaldet Mette, Test:
Christen Olufss i Skouen, Peder Tørsker paa Steensbech, Søfren Larsøn,
Sophie Larsdatter af S:B:
Skier: TorsDag Sep: Hans Pedersens barn i Holt.

Tilbage til startsiden

Larsen, Jens
Født : 1747
Stilling : Gårdfæster
FT1787 i Vester Tversted.
Par:
Gift: 26.DEC.1779 i Bindslev Copul: dend 26 Decembr.
d 5 November Trolovet Jens Larsen af Tversted og Johanna HansDatter af N:B:
Forloverne Jeppe Jensen af Starbech og Niels Christensen af Saastrup i Bierbye
Sogn.

Fælle:
Hansdatter, Johanne
Født : 1741
FT1787 i Vester Tversted.

Tilbage til startsiden

Henrichsdatter, Rebeccha
Født : C.1750
Død : 20.DEC.1789 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 26.DEC.1789 i Bindslev
Skifte Stensbæk, f.134.
den 26 Decembr blev Rebecca Henrichsdatter, Christen Andersens Hustru af
Sønder Bindslev begravet - gl 54 aar.
G.1.m. Laurs _____, G.2.m. Christen Andersen Kræmmer (#665?) 29.10.1780 Binds.
Børn: Jens Laursen 34, Michel Laursen 23, Sophie Laursdatter, umyndig, Bindsl.
Niels Laursen, Henrich Laursen, begge ukendt opholdssted.
Christen Andersen Kræmmer skylder i 1789 ekstraskat for 6 år.
1781: Rebekka i SB, skylder 1 M til Peder Jensen Bødker. (Skifte Stensbæk).