Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Christensen, Jesper
Født : 1651
Død : 1723 i Sønder Bindslev
Begravet : 20.JUN.1723 i Bindslev
d 20 Junij Begr: Jesper Christensen i S:B: 72 aar gamel.
Trolovet m. Mette Nielsdatter 07.feb.1792.

Tilbage til startsiden

Jensen, Peder
Født : 1660
Død : 1723 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 08.SEP.1723 i Bindslev
d 8 Sept: begr: Peder Jensen i S:B: 63 aar gammel

Tilbage til startsiden

Jensdatter, Johanne
Født : 1645
Død : 1725 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.JAN.1725 i Bindslev
d 7 Jan: Begr: Karen Iversd: og Johanne Jensd: af S:B: Begge af 80 aar:

Tilbage til startsiden

Jensdatter, Margrethe
Født : 1651
Død : 1725 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.MAR.1725
Samme dag [i.e. 7 Mart:] Begr: Margr[ethe] Jensd: af S:B: ald: 74 aar.

Tilbage til startsiden

Christensdatter, Kirsten
Født : 1651
Død : 1725 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.JUL.1725 i Bindslev
Samme dag [d 1 Julij] Begr: Kiesten Christensd: af S:B: ald: 74: aar.

Tilbage til startsiden

Madsdatter, Kirsten
Født : 1632
Død : 1725 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 23.SEP.1725 i Bindslev
d 23 Sept: Begr: Kiersten Matzd: i N:B: ald: 93 aar.

Tilbage til startsiden

Melsdatter, Anne
Født : 1642
Død : 1706 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 04.JUL.1706 i Bindslev
d 4 July begraved Anne Melsdatr af N:B: Alders 64 Aar.

Tilbage til startsiden

Sørensen, Jens
Født : C.1630
Død : E.1707
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1633
Død : 1707 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.NOV.1707 i Bindslev
NB. d 1.Novemb: begraved Jens Søfrensens hustru i S:B: Alder 74 Aar.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Iver Biil
Født : C.1670
Død : C.1740
Stilling : Fæster
1708: Kaldes som fadder IP Biil.
Odden jordebog 1705: fæster af 1 boel (á) på 1-2-3-0.
Bolet overtages 1740 af Christen Iversen.
Bror til Povel Pedersen (#871)? Og Laurits Pedersen Biil (#1130)?
Par:
Gift: F.1703 Ikke i Bindslev.

Fælle:
_____, _____
Født : CA.1675
Børn:
Iversen, Peder
Født : 1703 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 30.DEC.1703 i Bindslev
Begravet : F.1711?
Samme dag bleff Iver Pedersens Søn i NB. Peder døbt. Testes Lauridtz Biil og
Niels xstenss i NB, og Poel Pedersen i S:B: Giettrud Andersdatter og Maren
Nielsdatter i S:Bindslev.
Iversen, Christen
Født : 1707 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 03.JUL.1707 i Bindslev
Domca 2da P.Trin: d 3 Julij døbt Iver Pedersens Søn ): Chresten i NB. Testes:
Peder Ladefoged paa Steensbech, Giert Mortenss, Johanne Nielsdaatter og
Maren Søfrensdaatter i NB og Maren Poelsdatter i Heedgaard.
Iversen, Peder
Født : 1711 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 26.APR.1711 i Bindslev
Domica Jubilate d 26 April: Døbt Iver Pedersens Barn aff Synder bindtzleff ):
Peder. Testes. Niels Mortensen, Jørgen Smid, Lauridtz Biil, Johanne Chrestens-
daatter I Synder Bindtzleff og Maren Jensdaatter i Tronsmarck.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Jacob
Født : 1717 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 18.JUL.1717 i Bindslev
Død : 1808?
Begravet : 16.OCT.1808
d:18 Julii døbt Niels Jacobsøns og Maren ChristenDatters barn i Nør Bindsleff
kaldet Jacob. Test: Jens Lauritsøn, Thomas Niels: Christen Pedersøn, Anne
Christensdatter. d:29 April introd:
1773: Under Stensbæk, hrtk: 2-1-2-1, 1/3 grd, Matr.12 S.B.
1787: Ses ikke i FT, ej heller i Horns herred. En af de gamle, der mangler?
Forældre:
Fader: Jacobsen, Niels
Moder: Christensdatter, Maren
Par:
Gift: F.1745
Fælle:
_____, _____
Født : C.1730
Børn:
Jacobsdatter, Anne
Født : 1745 i Bindslev
Døbt : 26.DEC.1745 i Bindslev
Død : 1746 i Bindslev
Begravet : 08.APR.1746 i Bindslev
Feria 2da Natal: Bapt: Jacob Nielsøns Barn Nom Anne Test: Lars Terschers
hustru [resten kan ikke læses]
Langfredag Sep: Peder Pedersøn af Nørre Bindsleu og Jacob Nielsøns Barn ibid
item Peder Molsøns Barn
Jacobsen, Christen
Født : 1747 i Bindslev
Døbt : 1747 i Bindslev
Eodem Die ([Lauefor]dag) Bapt: Jacob Nielsøns Barn Nom Christen: Test: Niels
Rudschis hustr: Jens M[ols] Oluf Berg Niels Sephansøn Mandens Søster Thomas
Simmonsøns Datter
Jacobsen, Niels
Født : 1750 i Bindslev
Døbt : 21.JUN.1750 i Bindslev
Død : 1755?
Dom: 4ta post Trinit: Bapt: Jacob Nielsens Barn Kald: Niels. Test: Niels Povel
sens Hustrue, Niels Marmis, Niels Ødeg: Maren Michelsdatter
Jacobsdatter, Maren

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen Søndergaard
Født : 1746 i Jerup i Elling
Døbt : 1746 i Elling
Død : 01.JUN.1818 i Jerup i Elling
Begravet : 07.JUN.1818 i Elling
Ib Schubert Brusendorf.
Forældre: Christen Pedersen og Anne Andersdatter.
Par:
Gift: 21.OCT.1781 i Bindslev Dend 14tende September Trolovet Christen Christensen Søndergaard af Jerup i
Elling Sogn, og Maren JacobsDatter af BragHoldt. Forloverne Sr. Christensen af
Hvistegaard og Niels Thomassen af N:B: Copuleret dend 21de October

Fælle:
Jacobsdatter, Maren
Født : 1758 i Bragholt i Bindslev
Døbt : 09.APR.1758 i Bindslev
d:9 April Bapt: Jacob Nielsens Barn af Bragholt Nom=Maren, Test=Johanne Chris-
tensDatter af Mogensbech, Kiersten Christensdatter af Eiaas, Jens Jensen paa
Heeden, Søfren Jacobsen af S=B=, Povel Larsen ibidem.
Forældre:
Fader: Nielsen, Jacob
Moder: _____, _____

Tilbage til startsiden

Christensen, Niels Skomager
Født : C.1750
Stilling : Skomager?
Forgæves eftersøgt i FT1787.
Par:
Gift: 05.DEC.1784 i Bindslev Cop: d 5te Decemb
dend 5te November Trolovet EnkeMand Niels Christensen Skomager af S:B: og
Kirsten NielsDatter Ibdem, Forloverne Niels Jensen Bøcher af S:B: Jens
Pedersen Bierregrd Ibd

Fælle:
Nielsdatter, Kirsten
Født : C.1750
1785: Ved faderens skifte i Vogn (under Stensbæk) G.m. Niels Skomager.
Forgæves eftersøgt i FT1787.
Forældre:
Fader: Jensen, Niels Bødker
Moder: Jensdatter, Maren

Tilbage til startsiden

Olesen, Christen
Født : 1711
Død : 1786 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 30.APR.1786 i Bindslev
Stilling : Almisselem
dend 30te Dato Christen Olufsen af N:B: 75 Aar
Hans kone Maren Christensdatter +1799 (#1651?)
1739: Nævnt i skolemandtal.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Oluf
Født : C.1752 i Egås i Bindslev
GRS CD100
Par:
Gift: 13.OCT.1778 i Uggerby GRS CD100

Fælle:
Larsdatter, Maren
Født : C.1755
GRS CD100
Barn Mourits Olufsen.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Jens
Født : C.1670
GRS CD100
Par:
Gift: C.1700
Fælle:
Pedersdatter, Margrethe
Født : C.1680
GRS CD100

Tilbage til startsiden

Nielsen, Christen
Født : C.1740
FT 1787 Vogn, fam.8.
Par:
Gift: 1771 i Bindslev d 15 Novembr Anno 1771 trolovet Christen Nielsen af Wogn og Maren JepsDaatter
af NB. Forloverne Thomas Christensen og Andreas Molsen af NB.

Fælle:
Jeppesdatter, Maren
Født : C.1740

Tilbage til startsiden

Christensen, Giert
Født : C.1575
Død : F.1660
Stilling : Fæster
Jørgen Jacobsens noter om Vester Hejselbæk.
Formodentlig er forbindelsen til datteren rigtig.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1580
Børn:
Giertsdatter, Maren
Giertsdatter, Anne

Tilbage til startsiden

Sørensen, Jeppe
Født : C.1650
Landgilde under Fussingø i 1688. [J.Jacobsen s.33]

Tilbage til startsiden

Jensen, Christen
Født : C.1650
Halve Nørgaard 7-2-1-2.

Tilbage til startsiden

Jensen, Peder
Født : C.1650
Landgilde under Fussingø i 1688. [J.Jacobsen s.33]
1688: halve Frisergaard 5-0-0-0