Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Jensen, Niels Tronsmark
Født : 1724
Død : 14.APR.1782 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 21.APR.1782 i Bindslev
Skifte Stensbæk 14.maj.1782, f.61.
dend 21 Apriil Niels Jensen af S:B: 58 Aar
Fæster af hus i Sønder Bindslev på 0-0-3-1.
1782: Desuden en datter Anne Nielsdatter, 28, hjemme.
Skatterestancer fra 1766.
Par:
Gift: C.1753
Fælle:
Sørensdatter, Birgitte
Født : 1711
Død : 1790
Begravet : 14.MAR.1790 i Bindslev
den 14 Mart: blev begravet Birgitha Sørensdatter Niels Jensens Enke af Holt -
gl 79 Aar
Børn:
Nielsen, Jens Møller

Tilbage til startsiden

Nielsen, Christen
Født : 1714
Død : 07.MAR.1784 i Lykkegård i Bindslev
Begravet : 14.MAR.1784 i Bindslev
Stilling : Indsidder
Skifte Stensbæk.
Boende i et hus på Thomas Lykkegaards gård.
d 14de Marty EnkeMand Christen Nielsen af NB 70 Aar
under Baggesvogn.
Bror Hans Nielsen Rævbak i Sindal.
1784: Desuden børn Maren 23, hjemme (=#411?), Giertrud 20, tjener i Sindal på
Baggesvogn.
1782: Maren Christensdatter tjener på Bachen i Astrup,
Giertrud tjener i Sandager i Astrup.
Par:
Fælle:
Sørensdatter, Maren
Født : 1723
Død : 04.MAY.1782 i Lykkegård i Bindslev
Begravet : 09.MAY.1782 i Bindslev
Et hus i Lykkegård. Skifte Stensbæk.
d 9 Dato Maren SørensDatter af N:B: 59 Aar
Baggesvogn.
1784:Søster til Christen Christensen Smeds kone Anne Christensdatter og dermed
forældre Christen Pallesen Kjærulf og Else Margrethe Rasmusdatter Muhle?
1782: CC Smed besvogret med hende.
Men hvordan hænger det sammen?
Børn:
Christensdatter, Johanne
Født : 1754
Stilling : Tjenestepige
1784: 30, tjener i Lilholt i Mygdal, under Baggesvogn.
1782: tjener på i Lilholt på Baggesvogn
Christensen, Søren
Født : 1766
1784: 18 år, hos Christen Christensen Smed i NB. (g.m. moderens søster).
Formynder farbror Hans Nielsen Rævbak i Sindal.
1782: Søren 14, tjener Svend Nørgård i NB.

Tilbage til startsiden

Thomsen, Oluf Sørig
Født : 1758 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 17.DEC.1758 i Bindslev
Død : 11.FEB.1823
d 17 Decembr: Bapt= Maren Olufsdatters U=ægte Barn af NB, Nom=Oluff, Test=
Karen Christensdatter af NB, Ellen Larsdatter ibid=, Oluf Søerig, Søfren
Søerig ibid, Jens Hansen ibid=
GRS CD100
1784: 27 år, tjener Svend Christensen i NB.
Ses ikke i FT 1787.
Søn Thomas.
Datter Maren f. 1798 i Bindslev, død 28.jan.1852 i Hørmested. Mand Christen
Mikkelsen, viet 23.feb.1821.
Forældre:
Fader: Christensen, Thomas
Moder: Olufsdatter, Maren
Par:
Gift: 21.FEB.1791 GRS CD100

Fælle:
Godskesen, Anne
Født : C.1760

Tilbage til startsiden

Christensen, Niels
Født : C.1750 i Kyllesbæk i Råbjerg?
Stilling : Indsidder
hos konens fader, Jens Pedersen Skræder.
Par:
Gift: 03.AUG.1783 i Bindslev Cop: d 3die Augusty
d 4de Julejus Trolovet Niels Christensen af Kyllesbech i Raaberg Sogn og Else
JensDaatter, af S:B:, Forloverne Thomas Pedersen af Kyllesbech Peder Iversen
af S:B:

Fælle:
Jensdatter, Else
Født : 1758
Død : 31.MAY.1784 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 06.JUN.1784 i Bindslev
Skifte Stensbæk.
dend 6te Juny Else JensDatter af S:B: 26 Aar
1780: 20 år.
Død en måned efter barnefødsel.
Forældre:
Fader: Pedersen, Jens Skræder
Moder: Christensdatter, Maren
Børn:
Nielsen, Christen
Født : 1784 i Sønder Bindslev i Bindslev
en måneds tid gammel ved moderens død.

Tilbage til startsiden

Høyer, Rasmus
Født : C.1760
Stilling : Fuldmægtig
Optræder på Skifteforvalterens vegne for Stensbæk.

Tilbage til startsiden

Christensen, Peder
Født : 1779
FT1801
Barckholt: 1.Fam. 22 ugift tjenestekarl

Tilbage til startsiden

Nielsen, Peder
Født : C.1750
1776: Tjener Thoer Laursen i Barchholt. Han ejede et får i dødsboet.
Par:
Fælle:
Christensdatter, Dorte
Født : C.1750
Skifte Stensbæk 1776, konen niece til afdøde Karen Nielsdatter i Vogn.

Tilbage til startsiden

Thomsen, Laurits
Født : 1691 i Ågård i Bindslev
Døbt : 02.AUG.1691 i Bindslev
Død : F.1780
Stilling : Gårdfæster
D: 8 Trin: Thomas Nielsens i Aagrd: Lauridtz. Test: Jens Madtzen i Aagrd:
Svend Thomass i Søttrup. Johanne Jensd: og Maren Andsd: i Aagrd:
1754?
1739: Nævnt i skolemandtal.
Forældre:
Fader: Nielsen, Thomas
Moder: ______, _____
Par:
Fælle:
Jensdatter, Else
Født : 1694
Død : 19.OCT.1780 i Vester Tronsmark i Bindslev
Begravet : 29.OCT.1780 i Bindslev
Skifte Stensbæk.
d 29 Octobr Else JensDaatter af W:Tronsmarch 86 Aar 5 Maad
Havde boet et par år hos svigersønnen i Vester Tronsmark inden sin død.
Havde givet ham 3 Rdl 1 M til begravelsen.
Nød af Jens Jensen i Ågård: 1 td rug og 1 td byg.
Børn:
Lauritsdatter, Else
Født : 1719 i Ågård i Bindslev
Døbt : 08.JAN.1719 i Bindslev
1719. d:8 Janv: døbt Lauritz Thomæsøns og Else Jensdaatters Baarn i Aagger,
Kaldet Else. Test: Jens Christenss:, Morten Nielsøn; Christen Jensøn, Inger
Ibsdatter, Anne Kirstine Frantzdaatter. d: 11. Febr. introducerit.
Larsen, Jens
Lauritsen, Thomas
Født : 1724 i Ågård i Bindslev
Døbt : 08.OCT.1724 i Bindslev
d 8 Octobr: døbt lauritz thomesens og Else Jensd: Barn i Aagaard,
Kaldet thomas: test: Niels thomesen, Christen thomesen, lauritz
Jensen, Anne lauritzd: og Johanne Jensd: d 26 Nov: introd:
Larsdatter, Maren
Larsdatter, Inger
Lauritsdatter, Anne
Født : 1730 i Ågård i Bindslev
Døbt : 22.OCT.1730 i Bindslev
Dom: 20 p: Trinit: døbt Lars Thomsøns Barn i Aagaard Kaldet Anne Test:
Christen Thomss i Sindahl, Christ. Jenss i Roentved, Lars Jenss: Anne??
Larsdatter og Anne Jensdatter

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jens
Født : C.1740
Par:
Gift: 1766 i Bindslev d 29 Junij trolovet Jens Pedersen af Ugilt Sogn og Maren LarsDaatter af
Aagaard. Forloverne Jens Jensen af Aagaard, Christen Larsen af Ugilt Sogn.

Fælle:
Larsdatter, Maren
Født : C.1725
1780: Fik en kiste efter sin mor.
Forældre:
Fader: Thomsen, Laurits
Moder: Jensdatter, Else

Tilbage til startsiden

Christensen, Peder
Født : C.1740
Par:
Gift: 1763 d 17 Julij trolovet Peder Christensen fra Holmen i Elling Sogn og Anna
Cathrine ChristensDaatter af ortsSkoven. Forloverne. Christen Jørgensen af
Elling Sogn. Jens Christensen af Told Sogn.

Fælle:
Christensdatter, Anne Catrine
Født : C.1740
Forældre:
Fader: Pallesen, Christen Kjærulf
Moder: Rasmusdatter, Else Margrethe Muhle

Tilbage til startsiden

Jensen, Christen Bielidt
Født : 1737
Død : 05.MAR.1782 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 10.MAR.1782 i Bindslev
Stilling : Huusmand
Skifte Stensbæk.
Anno 1782 d 10de Marty Christen Jens: Biil[..] i S:B: 45 Aar
1782: Skatter skyldes fra 1772-1782, 22 rdl. og huspenge for 23 år, 5 rdl.
Kan navnet være "Biled"?
Par:
Fælle:
Larsdatter, Johanne
Født : 1726
Død : 1785 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 04.SEP.1785 i Bindslev
Samme Dato Enke Johanna LarsDaatter af S:B: 59 Aar
Bror Søren Larsen #96 (Skifte Stensbæk).
1782: Datter Kirsten Christensdatter, 19 år.
Identisk med #943?

Tilbage til startsiden

Christensen, Thomas Skomager
Født : 1696
Død : 1782 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.AUG.1782 i Bindslev
d 7de Augusty Thomas Christensen af S:B: 86 Aar
Svigerdatter Anne Jensdatter (Stensbæk) 1782.
31.5.1782: "en af de ældste i sognet, og maatte nu mest holde Sengen, hvorfore
han snart kunde vente forløsning fra Verden".
Par:
Fælle:
Sørensdatter, Mette
Født : C.1700
Børn:
Thomsen, Christen Skomager
Thomasdatter, Johanne
Født : 1731 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 18.MAR.1731 i Bindslev
Dom: Palmarum døbt Thomas Skomagers barn i S:B: Kaldet Jahanne Test: Hans
Christenss, Niels Christenss, Thomas Larss, Johanne Jensdatter af Mosberg,
Anne Jensdatter;

Tilbage til startsiden

, 00

Tilbage til startsiden

Bragholt, Anne
Født : 1633
Begravet : 19.OCT.1710 i Bragholt i Bindslev
Samme dag begraved Anne Bragholdtis aff Synder Bindtzleff Alders 77 Aar.
Ikke identisk med Anne Nielsdatter Bragholt.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jens Koch
Født : C.1670
Stilling : Gårdfæster
1739: Nævnt i skolemandtal i Nørre Bindslev.
Par:
Fælle:
Nielsdatter, Johanne
Født : 1669
Død : 1713 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 13.SEP.1713 i Bindslev
Skifte Odden.
d 13 Sep: begravet Jens Pederss hustrue Alders 34 Aar.
Børn:
Jensen, Peder
Født : 1713 i Sønder Bindslev i Bindslev
Død : 1713 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 08.NOV.1713 i Bindslev
d 8 [5?] Novembr: begravet Jens Peders søn i Sønder Binslev Nafnl: Peder

Tilbage til startsiden

Nielsen, Stephen
Født : C.1670
Der er født en datter i 1709, som dør 1710. Et 2 1/2 års barn dør sep.1719.
Søskende? Morten Nielsen Ågård, Johanne Nielsdatter NB.
Vinter 1699-vinter 1700: tjener i Lykkegård ved Niels Hansen.
Stensbæk jordbog 1705: Ejer af halvgård i NB på 5 tdr htk.
1739: Nævnt i skolemandtal.
Forældre:
Fader: Hansen, Niels
Moder: Thomasdatter, Inger
Par:
Gift: 27.DEC.1705 i Sindal IGI

Fælle:
Lauritsdatter, Johanne
Født : C.1670
Baggesvogn 1725, f.58, efter hendes moder.
1725: Mor Else Thomasdatter g.m. Jens Jensen i Togholt.
Søskende? Jens Lauridsen Lykkegård, Anders Lauridsen Togholt, Anne L. Ågård.
Karen Lauritsdatter i Lykkegård (g.m. Christen Pedersen).
Børn:
Stephansdatter, Else
Født : 1708 i Bindslev
Døbt : 05.SEP.1708 i Bindslev
Død : 1710 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 19.OCT.1710 i Bindslev
d 5.Sept: døbt Stephen Nielsens daatter i N:B: Else. Testes: Jens Lauridtzen i
Lychegaard, Morten Nielsen i Aagaard, Anders Lauridtzen i Thogholdt, Anne Lau-
ridtzdatter i Aagaard, og Johaanne Nielsdaatter i Nør Bindtzleff.
Dominica decima 8tava p Trin: d 19 October begraved Stephen Nielsens daatter
aff Nør Bindtzleff ): Else Alders 2 Aar og 5 Ugger
Stephansdatter, Inger
Født : 1710 i Bindslev
Døbt : 23.FEB.1710 i Bindslev
Død : 1710 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 27.JUL.1710 i Bindslev
Domca Sexag: d 23: Febr: Døbt Stephen Nielsens daatter i N:B. Inger. Testes:
Morten Nielss og Jens Tøgerss i Aagaard, Jens Lauridtzen I Lychegaard, Maren
Pallisdaatter og Else Tommisdaatter I Togholdt Vdj Sindal Sogn.
Domca 6ta post Trin: d 27.Julij: begraved Stephan Nielsens daatter aff
Nørbindtzleff. Alders 22 Ugger Ringer 2 dage.
Stephansdatter, Else
Stephansen, Niels
Født : 1713 i Bindslev
Døbt : 17.DEC.1713 i Bindslev
IGI
Forlover 1766?
Fadder SB 1742.
Stephansdatter, Inger
Født : 1715 i Bindslev
Døbt : 25.MAR.1715 i Bindslev
d 25 Martij døbt Stephan Nielss, og Johan Lausisd: Barn i Nør B: Nafnl. Inger,
test: Jens Lauss, Peder Friis, Maren Pallisd: Else Madsd: Kirsten thomisd:
Introducerit d 5 May
Stephansen, Laurits
Født : 1718 i Bindslev
Døbt : 11.FEB.1718 i Bindslev
d: 11 Febr: døbt Stephen Nielsøns og Johan Lauritzdaatters i Nørre Bindsleff,
Kaldet Lauritz.Test: Peder Christensøn, Jens Lauritzøn, Christen Jensøn, Karen
Lauritzd: og Anne Mortensdaatter. d: 17 Marti introd:
Stephensdatter, Johanne
Født : 1720 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 23.JUN.1723 i Bindslev
d 23 Juny døbt Stephen Nielsens og Johanne lausdatters barn udj Nørre Binslev
Kaldet (Johan) Johanne, test Jens lausen, Christen Pedersen, Mads Nielsen
Kirsten thomisd: Elline Nielsd: d 28 July Introducerit
Stephansdatter, Anne
Født : 1722 i Bindslev
Døbt : 19.MAY.1722 i Bindslev
IGI

Tilbage til startsiden

Lauritsdatter, Kirsten
Født : C.1680
Død : F.1726 i Bindslev
Baggesvogn 1726 f.59., hendes bror i Sindallund.
1726: Døtre i Sønder Bindslev: Anne Jensdatter (#1181) og Anne Andersdatter.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Jens
Født : C.1650
CFSkat jan.1710.
Baggesvogn
Fæster under Baggesvogn.
Sommer 1700: en pige. Sommer 1710: en karl.
Par:
Fælle:
Jeppesdatter, Karen
Født : C.1650
Død : 1733 i Mogensbæk i Bindslev
Skifte Baggesvogn.
Børn:
Jensdatter, Kirsten

Tilbage til startsiden

Hansen, Herman
Født : C.1660
CFSkat jan.1699.
fadder
Fæster under Baggesvogn.
Sommer 1700: en pige.

Tilbage til startsiden

Christensen, Iver Snedker
Født : C.1660
Død : 1735 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 06.NOV.1735 i Bindslev
Stilling : Fæster
Dom: 22 post Trinit: Sep: Iver Smid i N:B:
1700: Fadder (Christen Nielsen Holt). 1709 (Michel Christensen SB)
CFSkat vinter 1710 i SB u. Eskær: Iver Chrestensen, Søn Chresten Iversen 1 m.
Par:
Gift: F.1688
Fælle:
_____, _____
Født : C.1660
Død : 1741 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 30.APR.1741 i Bindslev
d 30 Apr: Sep: Christen Smeds Moder, Jens Nørgaards barn begge af NB:
Hedder hun Kiersten Lauritsdatter? (fadder 1691)
Børn:
Iversen, Christen Smed