Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Andersen, Jens
Født : 1664
Død : 1723 i Egås i Bindslev
Begravet : 30.MAY.1723 i Bindslev
d 30 May Begr: Jens Andersen af Ejus: 59 aar gammel
1699: tjener evt. Stensbæk.
Vinter 1710: tjener Jeppe Andersen eller Michel Andersen i Egås.
Par:
Gift: 05.APR.1713 i Bindslev Dominica 5ta post Pascha d 5 apr: copulered Jens Anderss og Mette Nielsdaatter
aff Eyaas.

Fælle:
Nielsdatter, Mette
Født : C.1685
1716: Niels.
Sommer 1700: tjener Hermand Hansen i Ågård.
G.m. Peder Christensen 3.12.1725.
Børn:
Jensen, Niels
Født : 1716 i Egås i Bindslev
Døbt : 13.MAY.1716 i Bindslev
Død : F.1721
d 13 May døbt Jens Anderss og Mette Nielsd: barn udj Egaas nafnl. Niels test:
Jep Anderss, thor lauss, Ellen Nielsd: Maren lausd:
d 28 Juny
Jensen, Niels
Født : 1721 i Egås i Bindslev
Døbt : 07.DEC.1721 i Bindslev
d 7 decembr: døbt jens andersens og Mette Nielsdatters Barn i Ejus, Kaldet
Niels test: jeppe andersen, christen pedersen, christen jensen Johanne
jensdattr anne Svensdattr: 1722 d 25 january introd:

Tilbage til startsiden

Christensen, Peder
Født : C.1685
Par:
Gift: 18.JUL.1713 i Bindslev Dominica prima post Trinitatis d 18 Julij Copulered Peder Chrestensen aff
Uggerbye og Maren Nielsdaatter Aagaard.

Fælle:
Nielsdatter, Maren
Født : C.1685
Sommer 1710: i hjemmet.

Tilbage til startsiden

Christensen, Jens
Født : C.1685
Par:
Gift: 03.DEC.1713 i Bindslev d 3 Xber blev Else Pedersd: i Synder Binslev og Jens Chrestens copulered.

Fælle:
Pedersdatter, Else
Født : C.1685
Vinter 1710: tjener Christen Olesen i SB.

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen
Født : C.1690
Par:
Gift: 03.NOV.1715 i Bindslev d 3 Nov: blev Chresten Chrestens af Uggerbye Sogn og Karen Lausd: af
Heiselbech sammenviet.

Fælle:
Lauritsdatter, Karen
Født : C.1690
Ikke identisk med #929.

Tilbage til startsiden

Jensen, Jens
Født : C.1690
Par:
Gift: 29.MAR.1716 i Bindslev d 29 Martij: blev Jens Jenss af Bøgsted Mølle og Maren Thomasd: i Aagaard
copulerit.

Fælle:
Thomasdatter, Maren
Født : C.1690
Vinter-sommer 1710: opholder sig i hjemmet i Ågård.
Brødre Niels og Christen Thomsen.
Forældre:
Fader: Nielsen, Thomas
Moder: ______, _____

Tilbage til startsiden

Nielsen, Peder Skræder
Født : C.1690
1739: Nævnt i skolemandtal.
Par:
Gift: 01.JUN.1716 i Bindslev Evt: 7.jun.1716
d [1] Junij blev Peder Nielss Skredder og Anne Jensd i Synder B: copulerit.

Fælle:
Jensdatter, Anne
Født : C.1690
Se Kirsten Lauritsdatter #1626.
Barn Niels 1717.
Børn:
Pedersen, Jens Skræder
Pedersdatter, Karen
Født : 1727 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 10.APR.1727 i Bindslev
d 10 Apr: døbt peder schreders og Anne Jensd: barn i S:B: Karen, test: Thomas
schreder, peder povelsen Jens Simonsen Birgethe Jensd: Maren frederichsd:
d 2 Juny introd:

Tilbage til startsiden

Jacobsen, Niels
Født : C.1690
1721: Anne.
Par:
Gift: 25.OCT.1716 i Bindslev d 25 Octob blev Niels Jacobss og Maren Christensdater i Nør B: copulerit.

Fælle:
Christensdatter, Maren
Født : C.1690
Børn:
Nielsen, Jacob

Tilbage til startsiden

Jensen, Jens
Født : C.1690
Par:
Gift: 26.FEB.1717 i Bindslev d: 26 Fbr blev Jens Jensøn og Karen Nielsdttr i Nørrebindsleff copuleret.

Fælle:
Nielsdatter, Karen
Født : C.1690

Tilbage til startsiden

Christensen, Peder
Født : C.1690
Par:
Gift: 02.JAN.1718 i Bindslev d: 2 Janu: blev Peder Christensøn og Kirsten Jensdttr i NørreBindsleff
copuleret.

Fælle:
Jensdatter, Kirsten
Født : C.1690

Tilbage til startsiden

Nielsen, Christen
Født : C.1690
Par:
Gift: 02.OCT.1718 i Bindslev d: 2 Octobr. blev Christen Nielsøn og Kirsten Nielsdaatter af Nørbindsleff
copuleret.

Fælle:
Nielsdatter, Kirsten
Født : C.1690

Tilbage til startsiden

Pedersen, Laurits
Født : C.1700
Død : 1744 i Ågård i Bindslev
Begravet : 12.JUL.1744 i Bindslev
Dom: 6: p: Trinit: Sep: Lars Pedersøn af Aagaard.
1739: Nævnt i skolemandtal.
1739: uægte barn Else.
Par:
Gift: 12.JAN.1725 i Bindslev d 12 Janr: cop: Lauritz Peders: og Anne Mortensd: af Aagaard

Fælle:
Mortensdatter, Anne
Født : C.1705 i Ågård i Bindslev?
Forældre:
Fader: Nielsen, Morten
Moder: Thomasdatter, Ingeborg
Børn:
Lauritsdatter, Ingeborg
Født : 1730 i Ågård i Bindslev
Døbt : 12.NOV.1730 i Bindslev
Dom: 23 p: Trinit: døbt Lars Pedersøns Barn i Ogger Kaldet Ingeborg Test:
Morten Larss i Heiseb: Svend i Tronsmrk Lars Jenss ibid: Anne Larsdatter
Karen Nielsdatter.

Tilbage til startsiden

Jeppesen, Oluf
Født : C.1690
1729: Bradsholt.
Par:
Gift: 01.NOV.1719 i Bindslev d: 1. Novembr. blev Olluf Ibsøn og Anne Kirstine Frantzdaatter i Søtrup
copuleret.
Forlovere: Jens Nielsøn og Jesper Ibsøn.

Fælle:
Frantsdatter, Anne Kirstine
Født : C.1690 i Sindal?
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.284.
Forældre:
Fader: Andersen, Frants
Moder: Nielsdatter, Kirsten

Tilbage til startsiden

Jensen, Ole Grydermand
Født : 1632
Død : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 04.MAY.1690 i Bindslev
d: 4: Maji Olle Jens Grydermand i SB. 58 Aar g:
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1628
Død : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.MAY.1690 i Bindslev
D: 7 dito Olle Jenssen Grydermands Hustru i SB. 62.

Tilbage til startsiden

Grydermand, Jørgen
Født : 1607
Død : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 25.MAY.1690 i Bindslev
d: 25 dito Jørgen Grydermand i SB, 83 Aar g:
Mandtal 1660.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1610
Død : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 16.MAY.1690 i Bindslev
dito Jørgen GrydermdsH: SB. 80 Aar gammel.
Hedder evt Sidsel Pedersdatter (mandtal 1660).

Tilbage til startsiden

Michelsen, Laurits
Født : 1619
Død : 1689 i Mogensbæk i Bindslev
Begravet : 24.MAR.1689 i Bindslev
Dna Palm: Lauritz Michels i Monsbach. 70 Aar g.
Par:
Gift: F.1646 En søn dør 1689, 43 år gammel. Uidentificeret.

Fælle:
_____, _____
Født : 1617
Død : 1690 i Mogensbæk i Bindslev
Begravet : 02.MAR.1690 i Bindslev
D: 2 Martii Lauritz Michelsens hustr: i Monsbach 73 Aar g.
Børn:
Lauritsen, _____
Født : 1646
Død : 1689 i Mogensbæk i Bindslev
Begravet : 25.APR.1689 i Bindslev
D: 25: April: Lauritz Michelsens Søn i Monsbach begr: 43 Aar.

Tilbage til startsiden

Sørensen, Laurits Krøger
Født : 1610
Død : 1688 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.DEC.1688 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
Dna 1 Decembr: Lauritz Krøger i SB. 78 Aar g.
f.1688: Gårdfæster af halve Holt, under Stensbæk.
Par:
Gift: F.1688
Fælle:
_____, Kirsten Krøger
Født : C.1660
Børn:
Lauritsdatter, Anne
Født : 1689
Døbt : 21.JUL.1689 i Bindslev
Død : 1690
Begravet : 16.MAR.1690 i Bindslev
Dna 8 p: Trin: Lauritz Sørenssen Krøgers tuillinger Anne og Magrete. Testes:
Hans Rasmuss i Bindl.Præsteg: Christen Sørenss i Graarup Mølle. Anne Lauritzd:
i Eyaas. Else Christensd: i Graarup Mølle. Boel Lauritsdaatter
d:16: Martii, Kiersten Krøgers barn. Anne. 24 Ugger.
Tvilling.
Lauritsdatter, Margrethe
Født : 1689
Døbt : 1689 i Bindslev
Dna 8 p: Trin: Lauritz Sørenssen Krøgers tuillinger Anne og Magrete. Testes:
Hans Rasmuss i Bindl.Præsteg: Christen Sørenss i Graarup Mølle. Anne Lauritzd:
i Eyaas. Else Christensd: i Graarup Mølle. Boel Lauritsdaatter
Tvilling.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Niels
Født : 1619
Død : 1689 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 14.APR.1689 i Bindslev
Dna Miser: Niels Pederss i SB. 70 Aar.
Landgilde under Fussingø i 1688. [J.Jacobsen s.33]

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen
Født : 1609
Død : 1689 i Boelt i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 28.APR.1689 i Bindslev
Samme Dag [=Dna Cantate] Christen Christensen i Bolit i NB. 80 Aar g:
Mandtal 1660.
Kone Tire Christensdatter?
1688: halve Gadehus Boelt 2-1-1-1

Tilbage til startsiden

Christensen, Niels
Født : 1607
Død : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 23.MAR.1690 i Bindslev
d: 23: Martii Niels Christens i SB. 83 Aar g:

Tilbage til startsiden

Smed, Ole
Født : 1599
Død : 1690 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 20.APR.1690 i Bindslev
D: 20 dito, Olle Smid i SB. 91 Aar g: