Kildetekst af RA, Mandtal 1660, Tversted. [Militære Regnskaber IVd, nr. 40e].

No 85.
Mandtall aff Tuersted Sougn I Hornss Herrit.
Horns Herred. Tuersted Sogns Mandtal paa alle de Personer som giffuer 
den paabuden Hoffuedskat. Vester Tuersted. Jens Jensøn i Risagger. Maren Jensdaatter hans hustru Jens Pedersøn hans tieneste dreng Anders Lauritzøn Ved Hørbeck Elline Pedersdaatter hans hustru Maren Jensdaatter til huusse Chresten Skreder Til huusse Kirsten Thomsdaatter hanss hustru Niels Chrestensøn hanns Søn Thomis Chrestensøn hanns Søn Ingeborre Chrestensdaatter huussquinde Jens Jensøn i Volhøj Mette Willatzdaatter hanss hustru Laust Jensøn hanss Stiffsøn Maren Jensdaatter hanss daatter Anders Nielsøn i Vester Tuersted Edel Willatzdaatter hanss hustru Jens Andersøn hans Søn Chresten Andersøn hans Søn Maren Andersdaatter hanss datter Laust Andersøn Anne Lauritzdaatter hanss hustrue Anders Lauritzøn } hans Sønner Chresten Lauritzøn } hans Sønner Chresten Poel i Tuersted Mette Nielsdaatter hans hustru Niels Baltzersøn hanss stiffsøn Simen Chrestensøn } hans Sønner Baltzer Chrestensøn } hans Sønner Maren Baltzersdaatter } hans Stiffdøttre Johanne Baltzersdaatter } hans Stiffdøttre Niels Andersøn i Tuersted Maren Pedersdaatter hans hustru Dorrethe Nielsdaatter } hans døttre Else Nielsdaatter } hans døttre Chresten Togaard der till huusse Summa lateris 36 personer Ung Chresten Spindmand i Tuersted Karen Nielsdaatter hanss hustru Anne Chrestensdaatter } hans døttre Zitzel Chrestensdaatter } hans døttre Anders Spindmand i Tuersted Maren Nielsdaatter hans hustru Mette Andersdaatter hans daatter Mette Laustdaatter } disse 3 quinder er der till huusse Maren Sørensdaatter } disse 3 quinder er der till huusse Johanne Chrestensdaatter } disse 3 quinder er der till huusse Olle Spindmand Maren Ibsdaatter hans hustru Jens Ollesøn } hans Børn Mette Ollesdaatter } hans Børn Niels Hansøn tienestedreng Karen Lauritzdaatter tienestepige Niels Chrestensøn Johanne Nielsdaatter hanss hustru Laust Chrestensøn Ing Andersdaatter hanss hustru Jens Nielsøn i Vester Tuersted Maren Andersdaatter hanss hustru Simen Christensøn hanss Stiffsøn Morten Bierre i Tuersted Maren Nielsdaatter hanss hustru Mette Mortensdaatter deriss datter Jens Chrestensøn i Vester Tuersted Mergrette Ibsdaatter hanss hustru Madz Nielsøn Berrethe Pallesdaatter hanss hustru Jens Chrestensøn Else Nielsdaatter hanss hustru Jens Nielsøn Treskormand karen Nielsdaatter hanss hustru Chresten Thomsøn Maren Matthijsdaatter hanss hustru Summa lateris 36 personer Jep Nielsøn i Vester Tuersted Maren Pedersdaatter hanss hustru Else Chrestensdaatter et gadhuuss Mergrette Chrestensdaatter hendiss datter Madz Pedersøn der till huusse Kirsten Jensdaatter hanss hustru Niels Biere i Østergaard Karen Laustdaatter hanss hustru Olle Pedersøn tienestedreng Berrethe Pedersdaatter tieneste pige Niels Pedersøn i Østergaard Kirsten Andersdaatter hanss hustru Chresten Nielsøn } dieress Sønner Peder Nielsøn } dieress Sønner Anders Nielsøn } dieress Sønner Johannne Skoemager [sic!!] Karen Pedersdaatter hans hustru Anne Johansdaatter hanss daatter Chresten i Sparretofft Anne Pedersdaatter hanss hustru Anne Nielsdaatter der til huusse Jens Lauritzøn i Kletten Mette Jensdaatter hanss hustru Maren Jensdaatter } dieriss Børn Laust Jensøn } dieriss Børn Johanne Laustdaatter hanss Stiffdater Jens Chrestensøn Hiuffemand Maren Jensdaatter hanss hustru Olle Steffensøn hanss Stiffsøn Maren Jensdaatter } hanss Børn Chresten Jensøn } hanss Børn Chresten Pedersøn Ved Aaen Maren Madzdaatter hanss hustru Johanne Chrestensdaatter hanss datter Jens Smed i Kletten Kirsten Nielsdaatter hanss hustru Madz Jensøn dieriss Søn Summa lateris 37 personer Chresten Chrestensøn i Terpet Maren Thomsdaatter hanss hustru Niels Emmersøn } hanss Stiffbørn Johanne Emmertdaatter } hanss Stiffbørn Kirsten Emmersdaatter } hanss Stiffbørn Søren Michelsøn i Terpet Karen Mortensdaatter hanss hustru Jacob Sørensøn } dieriss Børn Karen Sørensdaatter } dieriss Børn Søren Christensøn i Terpet Berrethe Sørensdaatter hanss hustru Chresten Sørensøn } dieris Børn Ingeborre Sørensdaatter } dieris Børn Jens Bartelsøn i Terpet Ingierd Lauritzdaatter hanss hustru Chresten Mortensøn tienestdreng Anne Lauritzdaatter } tieneste piger Maren Jensdaatter } tieneste piger Kirsten Jensdaatter hanss datter Laust Jensøn hanss Søn Madz Jacobsøn Maren Jensdaatter hanss hustru Jens Madzøn } dieriss Børn Else Madzdaatter } dieriss Børn Niels Jensøn tienestdreng Anne Madzdaatter tienestpige Jens Andersøn i Terpet Else Chrestensdaatter hanss hustru Chresten Jensøn } dieriss Børn Anders Jensøn } dieriss Børn Maren Jensdaatter } dieriss Børn Dorrethe Jensdaatter } dieriss Børn Chresten Bertelsøn Helle Ollesdaatter hanss hustru Bertel Chrestensøn } dieriss Børn Maren Chrestensdaatter } dieriss Børn Chresten Skoemager i Terpet Kirsten Jensdaatter hanss hustru Summa lateris 38 personer Chresten Jensøn i Terpet Mette Chrestensdaatter hanss hustru Jens Chrestensøn } dieriss Børn Maren Chrestensdaatter } dieriss Børn Chresten Pedersøn } dieriss Børn Karen Ibsdaatter Enche quinde Laust Chrestensøn } hindiss Børn Jens Chrestensøn } hindiss Børn Else Chrestensdaatter } hindiss Børn Peder Andersøn i Terpet Anne Jespersdaatter hanss hustru Povel Pedersøn } hanss Sønner Jesper Pedersøn } hanss Sønner Mette Madzdaatter huuss quinde Johanne Laefogetz huuss quinde Kirsten Laefogetz der til huusse Jens Ollesøn Skoemager Kirsten Andersdaatter hanss hustru Else Pedersdaatter i et huuss Maren Hansdaatter hendiss datter Anders Madzøn i Terpet Mergrette Emmersdaatter hanss hustru Maren Andersdaatter } dieress Børn Johanne Andersdaatter } dieress Børn Chresten Ollesøn i Terpet Maren Chrestensdaatter hanss hustru Peder Winter i Terpet i et huuss Karen Pedersdaatter hanss hustru Peder Pedersøn } dieriss Børn Karen Pedersdaatter } dieriss Børn Maren Pedersdaatter } dieriss Børn Erich Chrestensøn i et huuss Karen Hansdaatter } dieriss Børn Boeld Erichsdaatter } dieriss Børn Anne Chrestensdaatter Husqvone Madz Andersøn Summa lateris 36 personer Niels Grøn paa Digget Dorrethe Laustdaatter hanss hustru Laust Nielsøn hanss Søn Anne Laustdaatter } Bege i et huuss Johanne Laustdaatter } Bege i et huuss Øster Tuersted Peder Mickelsøn Kirsten Steffensdaatter hanss hustru Chesten Pedersøn } hanss Børn Kirsten Pedersdaatter } hanss Børn Johanne Pedersdaatter } hanss Børn Jens Mølback Karen Chrestensdaatter hanss hustru Moritz Jensøn hanss Søn Jacob Mølback der til huusse Kirsten Mølback hanss hustru Jens Jacobsøn hanss Søn Chresten Jensøn Spindmand Karen Lauritzdaatter hanss hustrue Johanne Pedersdaatter hanss stiffdatter Anders Ved Aaen Maren Nielsdaatter hanss hustru Olle Andersøn hanss Søn Niels i Storgaard } Er udj en halff Grd tillsammen Jens i Storgaard } Er udj en halff Grd tillsammen Maren Chrestensdaatter } Er udj en halff Grd tillsammen Anne Chrestensdaatter } Er udj en halff Grd tillsammen Povel Chrestensøn tienestedreng Kirsten Iffuersdaatter til huusse Chresten Ollesøn i Tuersted Johanne Clemendsdaatter hanss hustru Jacob Chrestensøn } hans stiffbørn Kirsten Chrestensdaatter } hans stiffbørn Karen Chrestensdaatter } hans stiffbørn Chresten Madzøn Johanne Jensdaatter hanss hustru Niels Chrestensøn } hanss Sønner Jens Chrestensøn } hanss Sønner Clemend Chrestensøn } hanss Sønner Niels Sørensøn tieneste dreng Summa Lateris 39 personer Olle Chrestensøn i Øster Tuersted Maren Nielsdaatter hanss hustru Niels Ollesøn } dieriss Børn Else Ollesdaatter } dieriss Børn Christen Christensøn i Øster Tuersted Anne Madzdaatter hanss hustru Boeld Chrestensdaatter hanss datter Peder Simensøn til huuse Thomis Ollesøn i Øster Tuersted Karen Pedersdatter hanss Hustru Olle Thomsøn } dieriss Børn Peder Thomsøn } dieriss Børn Kirsten Thomsdaatter } dieriss Børn Ingierd Thomsdaatter } dieriss Børn Johanne Thomsdaatter } dieriss Børn Morten Simensøn i Øster Tuersted Maren Chrestensdaatter hanss hustru Anders Pedersøn tieniste dreng Chresten Jespersøn Maren Jensdaatter hanss hustru Jesper Chrestensøn } dieris Børn Jens Chrestensøn } dieris Børn Olle Chrestensøn } dieris Børn Maren Chrestensdaatter } dieris Børn Chresten Ibsøn i Øster Tuersted Maren Jacobsdaatter hanss hustru Jep Chrestensøn } dieriss Børn Maren Chrestensdaatter } dieriss Børn Chresten Udsøn i Øster Tuersted Maren Jensdaatter hanss hustru Jep Chrestensøn } dieriss Børn Maren Chrestensdaatter } dieriss Børn Jens Pedersøn Maren Toersdaatter hanss hustru Mergrette Ollesdaatter } udi it huuss Kirsten Ollesdaatter } udi it huuss Peder Nielsøn Else Nielsdaatter hanss hustru Summa Lateris 38 personer Chresten Kallehaffuen Mergrette Jensdaatter hanss hustru Maren Thomsdaatter i et huuss Erick Pedersøn hindiss Søn Povel Chrestensøn i Øster Tuersted Kirsten Mortensdaatter hanss hustru Chresten Mickelsøn Maren Nielsdaatter hanss hustru Jens Thomsøn i Moesen Karen Chrestensdaatter hanss hustru Thomas Jensøn Mergrette Jensdaatter hanss hustru Søren Pedersøn Øster Kieret Maren Simensdaatter hanss hustru Thomis Lauritzøn } hanss Stiffbørn Maren Lauritzdaatter } hanss Stiffbørn Jens Clemendsøn Kirsten Chrestensdaatter hanss hustru Søren Thomsøn Karen Nielsdaatter hanss hustru Chresten Nielsøn tienestedreng Madz Thomsøn Østen Kieret Maren Steffensdaatter hanss hustru Maren Madzdaatter } dieris Børn Dorrethe Madzdaatter } dieris Børn Johanne Madzdaatter } dieris Børn Chresten Thomsøn Østen Kieret Mergrette Jensdaatter hanss hustru Chresten Chrestensøn } dieriss Børn Peder Chrestensøn } dieriss Børn Maren Chrestensdaatter } dieriss Børn Sophie Chrestensdaatter } dieriss Børn Madz Madzøn Østen Kieret Anne Lauritzdaatter hanss hustru Jens Lauritzøn hindiss Søn Nør Chresten Thomsøn Mergrette Thomsdaatter hanss hustru Maren Chrestensdaatter dieriss dater Summa Lateris 38 personer Chresten Lauritzøn i Skram Mette Lauritzdaatter hanss hustru Chresten Chrestensøn hanss Søn Niels Joensøn Smid Else Chrestensdaatter hanss hustru Lisbet Nielsdaatter dieriss datter Jep i Horsnab Maren Sørensdaatter hanss hustrue Chresten Ibsøn } dieriss Børn Jens Ibsøn } dieriss Børn Søren Ibsøn } dieriss Børn Chresten i Horsnab Karen Lauritzdaatter hanss hustru Johanne Erichsdaatter tienestpige Olle Chrestensøn til huusse Maren Kiøbenhaffns hanss hustru Olle Sørensøn i Siørig Karen Chrestensdaatter hanss hustru Gurritz i Tuen Steffen Gurritzøn } hanss Børn Lydich Gurritzøn } hanss Børn Maren Gurritzdaatter } hanss Børn Else Pedersdaatter till huusse Niels i Giøgsiig Kirsten Pedersdaatter hanss hustru Jep Nielsøn } dieriss Børn Karen Nielsdaatter } dieriss Børn Mergrette Nielsdaatter } dieriss Børn Maren Nielsdaatter } dieriss Børn Jens i Giøgsiig Dorrethe Chrestensdaatter hanss hustru Jep Jensøn } dieriss Børn Chresten Jensøn } dieriss Børn Simen Jensøn } dieriss Børn Maren Jensdaatter } dieriss Børn Summa lateris 35 personer Peder Pedersøn i Slynge Anne Pedersdaatter hanss hustru Chresten Pedersøn hanss Søn Summa lateris 3 personer Summa summarum Al Tuersted Sognefolckes tal ere tre Hundrede personer oc
Sex oc trediffue personer beløber Sig in Summa - Hellers findis i Tuersted Sogn tresindztiuffue forarmede Mennisker Som
icke formaae at giffue den ringeste skilling, Men gaae for Huer
Mandz dør at betle. Aff de Samme tresindztiuffue forarmede Mennisker
haffuer LexMendene ickke kunde bekomme den Mindste Heller. Oc haffuer veret Aarsag at Lexmendene Saa lenge haffuer fortøffuet med
skatten at fremsende. At forskreffuen Tuersted Sogns Mandtal er Rictig oc Sandferdigt baade om
de trehundrede Sex oc trediffue personer Som formaae at fiffue
hoffuetskat, Saa oc om de tresindztiuffue sorarmede, hos huilcke
intet er at formode, det Vidner Jeg under Min egen Haand hos LexMendenes Hænder. Nathanael Pedersøn, Sogneprest i Tuersted, Egen Haand. Christen Christensen, Egen Hdt Chresten forll, egen hen Christen Ibsøn, C:IS:S:M 1661 d: 10 January Clarerit Lexmendene hoffuetskatten aff Tuersted Sougn
effter dette Mandtall.
Redigeret d. 16.11.2003 af Kaj Ahlburg, Ry.