Kildetekst af RA, Mandtal 1660, Tolne. [Militære Regnskaber IVd, nr. 40e].

No 83.
Mandtal aff Thollne sogn I Hornsherridt.
Fortegnelse po Folcket i Tolne Sogn.
Manden Offve Sørensøn i Tolne.
Qvinden Anne Andersdotter
Sønnerne { Søren Ovesen
Sønnerne { Anders Ovesen
Dotteren Anne Ovesdotter
Drengen Lauritz Christensøn
Pigen Maren Christensdotter
Qvinden Mette Hendrichsdotter i Daale
Børnene { Hendrich Rasmusøn
Børnene { Hans Rasmusøn
Børnene { Birgethe Rasmusdotter
Børnene { Sophie Rasmusdotter
Tienistefolch { Jens Poulsøn
Tienistefolch { Anders Christensøn
Tienistefolch { Niels Mortensøn
Tienistefolch { Jens Christensøn
Tienistefolch { Kirsten Sørensdotter
Tienistefolch { Kirsten Jensdotter
Tienistefolch { Karen Sørensdotter
Søskinde { Hans Christensøn i Skiørpetzheede
Søskinde { Vigil Christensøn
Søskinde { Else Christensdotter
Tienistefolck { Svend Pedersøn
Tienistefolck { Niels Christensøn
Tienistefolck { Mergrete Jensdotter
Manden Madz Oluffsøn i Tolne
Qvinden Anne Sørensdotter
Apel Lauritzøn
Karen Christensdotter
Manden Morten Sørensøn ibm. [Tolne]
Qvinden Birgethe Jensdotter
Kirsten Mortensdotter
Jahanne Sørensdotter
Jens Christensøn
Peder Christensøn
Summa 25 Personer
Manden Christen Christensøn i Kragheede
Qvinden Jahanne Christensdotter
Børnene Christen Christensøn
Børnene Elle Christensdotter
Manden Christen Jensøn i Holmeren
Qvinden Maren Sørensdotter
Jørgen Christensøn
Peder Christensøn
Manden Niels Andersøn i Dverretued
Qvinden Maren Christensdotter
Peder Nielsøn
Christentze Nielsdotter
Maren N: [Nielsdotter]
Manden Peder Mickelsøn ibm. [Dverretued]
Qvinden Karen Svendzdotter
Lauritz Svendsøn
Jesper Nielsøn
Manden Niels Jensen ibm. [Dverretued]
Qvinden Karen Nielsdotter
Jens Nielsøn
Manden Olluff Jensøn ibm. [Dverretued]
Qvinden Anne Lauritzdotter
Anne Mortensdotter
Manden Christen Pedersøn ibm. [Dverretued]
Qvinden Kirsten Christensdotter
Morten Christensøn
Anne Ibsdotter
Manden Søren Jensøn ibm. [Dverretued]
Qvinden Anne Jensdotter
Poffuel Lauritzøn
Manden Christen Andersøn ibm. [Dverretued]
Qvinden Else Nielsdotter
Niels Madsøn
Huusefolch Niels Madsøn
Maren Christensdotter
summa 35 Personer
Manden Lauritz Jensøn ibm. [Dverretued]
Qvinden Maren Christensdotter
Anders Sørensøn
Manden Matthiis Pedersøn ibm. [Dverretued]
Qvinden Anne Olluffsdotter
Niels Sørensøn
Mette Olluffsdotter
Manden Anders Bøddicher ibm. [Dverretued]
Qvinden Anne Pedersdotter
Helle Terchelsdotter
Søren Mortensøn
Anne Nielsdotter
Manden Christen Christensøn po Heden
Qvinden Anne Lauritzdotter
Bodel Lauritzdotter
Manden Christen Poulsøn i Tolne
Qvinden Jahanne Christensdotter
Manden Christen Sørensøn i Snerpen
Qvinden Mergrete Jørgensdotter
Jens Sørensøn
Jahanne Mortensdotter
Manden Christen Jørgensøn i Piinkrog
Qvinden Kirsten Jensdotter
Anders Lauritzøn
Anne Christensdotter
Manden Knud Bertelsøn Ved Bechen
Qvinden Maren Pedersdotter
Maren Pedersdotter
Valdburg Mortensdotter
Manden Christen Willumsøn ibm. [Ved Bechen]
Qvinden Anne Tøgersdotter
Manden Niels Mortensøn i Tranget
Qvinden Maren Hansdotter
Manden Jens Huas i Katzig
Qvinden Karen Nielsdotter
Christen Jensøn
Summa 36 Personer
Manden Peder Christensøn i Bøssholt
Qvinden Maren Sørensdotter
Kirsten Pedersdotter
Manden Olluff Chr: [Christensøn] i Skorups Mølle
Qvinden Anne Melchiorsdotter
Christen Andersøn
Else Christensdotter
Manden Christen Christensøn i Tranget
Qvinden Giertrud Pedersdotter
Peder Hansen
Anne Christensdotter
Manden Niels Smed i Skoen
Qvinden Anne Jensdotter
Christen Christensøn
Maren Christensdotter
Manden Jens Horboe ibm. [Skoen]
Qvinden Anne Jensdotter
Christen Jensøn
Huusefolch Christen Christensøn
Kirsten Chr: [Christensdotter]
Manden Peder Andersøn i Dverretued
Qvinden Maren Andsdotter
Anne Nielsdotter
Maren Nielsdotter
Jens Tomisøn Bøddicher
Else Madzdotter
Summa 26 Personer.
Att dette er en ret Fortegnelse po folchet i Tolne Sogn, Vidner Jeg underskreffuen. 
Ellinge Præstegaard den 20 Dec. 1660. Christen Jensen, Præst i Ellinge oc Tolne Sognner, mppria Anno 1661 den 31 Januarj leffuered Rassmuss Jørgensøn foegett paa Esskier hoffued
schatten Aff Tholne Sogen her paa Alborghuss Rigtig Effter mandtallits
datum ut supra.
Redigeret d. 16.11.2003 af Kaj Ahlburg, Ry.