BEBOERE PÅ GÅRDE OG HUSE I GAUERSLUND BY FØR CA. 1800
NB: DETTE ER INGEN _KILDE_ MEN EN HJEMMELAVET LISTE UD FRA DIVERSE KILDER.

Bopæl                   Tidspunkt               Navn

Gauerslund Matr.11      1770-           Niels Christensen
Gauerslund Matr.11      1802            Jørgen Nielsen
Gauerslund Matr.9       1784-           ?? Schousboe
Gauerslund Matr.9       1785-           Augustinus Sørensen
Gauerslund Matr.9       1819            Knud Raun Hansen
Gauerslund No.1         1634-f.1651     Anders Madsen
Gauerslund No.1         f.1651-         Mads Andersen
Gauerslund No.
1, 9, 17 og 18.         c.1660-1688     Rasmus Jensen
Gauerslund No.1         1690?           Jørgen Jensen Krag
Gauerslund No.1         1710-1722       Peder Jensen Krag
Gauerslund No.1         c.1722-1738     Peder Jørgensen Krag
Gauerslund No.1         1738-           Jens Larsen
Gauerslund No.1         1760-           Peder Hansen
Gauerslund No.1 og 13   1803-           Anders Pedersen
Gauerslund No.2         1634-           Hans Hansen
Gauerslund No.2         1651-           Jens Madsen
Gauerslund No.2         1664-           Mads Hansen
Gauerslund No.2         1688-           Niels Madsen Væber
Gauerslund No.2         c.1710-         Niels Olufsen Raun
Gauerslund No.2         1732-1752       Ole Nielsen Raun
Gauerslund No.2         1752-           Niels Nielsen
Gauerslund No.2         1765-           Søren Pedersen Quist
Gauerslund No.2         1803-           Niels Sørensen Quist
Gauerslund No.3         1569-           Jørgen Jensen
Gauerslund No.3         1634-           Jens Jørgensen
Gauerslund No.3         1651-1653       Iver Jensen
Gauerslund No.3a        1664-           Søren Jensen
Gauerslund No.3b        1664-           Niels Sørensen
Gauerslund No.3         1666-1688       Jens Sørensen
Gauerslund No.3         c.1700-1710     Jep Jensen
Gauerslund No.3         1710-1736       Michel Madsen
Gauerslund No.3         c.1736-1743     Anne Christensdatter
Gauerslund No.3         1743-1760       Mads Michelsen
Gauerslund No.3         1760-1777       Steffen Pedersen Dahl
Gauerslund No.3         1777-1782       Jens Høstmarck
Gauerslund No.3         1782-1794       Wilhelm Adolphsen Breth
Gauerslund No.3         1794-1802       Adolph Adolphsen Breth
Gauerslund No.4         1634-1651       Terchild Nielsen
Gauerslund No.4a        1651-1664       Niels Therchildsen
Gauerslund No.4a        1664-           Christen Mogensen
Gauerslund No.4a        -1733           Mads Thomsen
Gauerslund No.4a        1733-           Søren Madsen
Gauerslund No.4b        f.1651-e.1664   Peder Terchildsen
Gauerslund No.4b        e.1664-         Terchild Nielsen
Gauerslund No.4b        -1733           Thomas Pedersen
Gauerslund No.4b        1733-           Peder Nielsen Raun
Gauerslund No.4b        1760-1768       Knud Nielsen
Gauerslund No.4         c.1768-1800     Anders Sørensen
Gauerslund No.4         1800-1830       Peder Andersen
Gauerslund No.5         1634-           Søren Nielsen
Gauerslund No.5         1651-           Søren Sørensen
Gauerslund No.5a        1688-           Anders Mogensen
Gauerslund No.5a        -f.1733         Christen Jensen
Gauerslund No.5a        f.1733          Mogens Pedersen
Gauerslund No.5a        1733-           _____ _____
Gauerslund No.5a        1733-1750       Mads Mogensen
Gauerslund No.5a        c.1750-         Hans Madsen
Gauerslund No.5a        1765-           Jens Christensen
Gauerslund No.5b        1688-           Jens Andersen
Gauerslund No.5a        1792-           Mads Hansen
Gauerslund No.5b        -1730           Laurits Madsen
Gauerslund No.5b        1730-f.1733     Niels Iversen
Gauerslund No.5b        1733-           Jens Nielsen
Gauerslund No.5b        1733-           Peder Nielsen
Gauerslund No.5b        c.1740-         Jens Jensen
Gauerslund No.5b        1763-1788       Ole Pedersen
Gauerslund No.5b        1765-           Jørgen Pedersen
Gauerslund No.5b        1790-1810       Peder Olesen
Gauerslund No.5         1768-           Mads Sørensen Hvid
Gauerslund No.5         1831-           Hans Madsen
Gauerslund No.6         1634-           Jens Madsen Boesen
Gauerslund No.6         1651-           Mads Jensen Boesen
Gauerslund No.6a        1688-           Morten Olesen
Gauerslund No.6b        1688-           Laurits Bang
Gauerslund No.7         1634-e.1653     Søren Andersen Hvid
Gauerslund No.7 og 16   1664-e.1688     Iver Jørgensen Hvid
Gauerslund No.7a        c.1700-         Anders Iversen Hvid
Gauerslund No.7a        1729-1757       Thomas Sørensen
Gauerslund No.7a        1757-           Søren Nielsen
Gauerslund No.7a        1797-           Peder Sørensen
Gauerslund No.7b        c.1700-         Peder Iversen Hvid
Gauerslund No.7b        f.1768          Søren Madsen Hvid
Gauerslund No.7b        1768-1797       Niels Thomsen Brejning
Gauerslund No.7b        c.1805-         Terchel Andersen
Gauerslund No.8         -f.1733         Mads Pedersen
Gauerslund No.8         1733-           Peder Madsen
Gauerslund No.8         -1763           Ole Sørensen
Gauerslund No.8         1763-1772       Søren Olesen
Gauerslund No.8a        1664-           Søren Madsen
Gauerslund No.8b        1664-1688       Hans Nielsen
Gauerslund No.10        1634-           Peder Thomsen
Gauerslund No.10        f.1651-1664     Thue Clausen
Gauerslund No.10        1721-           Jacob Ursin
Gauerslund No.10        -f.1733         Knud Hansen
Gauerslund No.10        1733-           ?? Lange
Gauerslund No.10        c.1750          Christian Thomsen
Gauerslund No.11 og 12  1688-           Søren Jørgensen Raun
Gauerslund No.11        1762-           Peder Madsen
Gauerslund No.11        1782-1794       Gotfred Johansen Schædtsche
Gauerslund No.11        1797-           Jens Sørensen
Gauerslund No.12        1634-           Mads Raun
Gauerslund No.12        f.1651-         Niels Madsen Raun
Gauerslund No.12        c.1750          Envold Sørensen
Gauerslund No.12        c.1750-         Peder Brandt
Gauerslund No.12        1761            Peder Sørensen Quist
Gauerslund No.12        1763-           Morten Pedersen Quist
Gauerslund No.12        1803-           Jes Mortensen Quist
Gauerslund No.13        1634-           Søren Hansen
Gauerslund No.13        f.1651-         Søren Madsen
Gauerslund No.13        f.1651-1664     Thomas Sørensen
Gauerslund No.13        f.1688          Peder Thomsen
Gauerslund No.13        1688-           Søren Jensen
Gauerslund No.13a       1733-           Lauge Michelsen
Gauerslund No.13a       1753-           Michel Laugesen
Gauerslund No.13a       1796-1832       Lauge Michelsen
Gauerslund No.13b       1675-1690       Christen Christensen Toft
Gauerslund No.15        c.1700          Peder Hegelund
Gauerslund No.15        1704-           Mourits Nymann
Gauerslund stranden 1.  1782-           Iver Clemmensen
Gauerslund stranden 2a. 1787-           Christen Andersen
Gauerslund stranden 2b. 1787            Jens Mortensen
Redigeret d. 26-03-98