CONSUMPTIONS- OG FOLKESKAT I HORNS OG VENNEBJERG HERREDER JANUAR 1710. ---------------------------------------------------------------------- NR SOGN KILDESTEDNAVN PERSON KILDENAVN 408 Åsted Krogen ?? ?? 444 Sankt Olai Ulstrup ?? ?? 443 Sankt Olai Qvelhals ?? ?? 430 Skærum ?? ?? 429 Skærum Scherum-Bondegd. ?? ?? 1897 Astrup Suiebacken ?? ?? 1898 Astrup Brued ?? ?? 1896 Astrup Skippershøy ?? ?? 1058 Sejlstrup Sielstrup Hovedgaard ?? ?? 1059 Sejlstrup Sielstrup Mølle ?? ?? 525 Sankt Olai Hesthaven ?? ?? 1203 Hørmested Korsenstued ?? ??datter 902 Rugbjerg ?? ??datter 741 Skallerup Nørre Mølle ?? ??datter 955 Mårup ?? ??datter 922 Mårup ?? ??datter 1198 Hørmested Høgholt ?? ??datter 894 Rugbjerg ?? ??datter 1204 Hørmested Korsenstued ?? ??datter 887 Rugbjerg ?? ??datter 940 Mårup Vidstrup ?? ??datter 889 Rugbjerg Ulstrup ?? ??datter 660 Sankt Olai Gaarstrup ?? ??datter 1199 Hørmested Høgholt ?? ??datter 1186 Lyngby Cordall ?? ??datter 914 Mårup ?? ??datter 923 Mårup ?? ??datter 1206 Hørmested Høgholts Mølle ?? ??datter 932 Mårup ?? ??datter 884 Rugbjerg ?? ??datter 943 Mårup ?? ??datter 1197 Hørmested Høgholt ?? ??datter 882 Rugbjerg Caj holm ?? ??datter 734 Skallerup Willerups Mølle ?? ??datter 647 Sankt Hans Vandstæd ?? ??datter 892 Rugbjerg ?? ??datter 657 Sankt Olai ?? ??datter 926 Mårup ?? ??datter 1789 Sindal Sindahl Bye ?? ??datter 1903 Astrup Adstrup Bye ?? ??datter 1930 Astrup Klastrup Bye ?? ??datter 1859 Sindal Lund ?? ??datter 1908 Astrup Adstrup Bye ?? ??datter 1882 Sindal ?? ??datter 2003 Astrup Biørnsbolle ?? ??datter 1832 Sindal Ulstedboe ?? ??datter 1845 Sindal Stockholm ?? ??datter 1841 Sindal Aasen ?? ??datter 1805 Sindal Sindahl Bye ?? ??datter 1786 Sindal Sindahl Bye ?? ??datter 1986 Astrup Puten ?? ??datter 1954 Astrup Skierpinge ?? ??datter 1267 Mosbjerg Graarups Mølle ?? ??datter 1767 Sindal ?? ??datter 1927 Astrup Klastrup Bye ?? ??datter 1956 Astrup Grimmershau ?? ??datter 1940 Astrup Klastrup Bye ?? ??datter 1892 Astrup Kalstrup ?? ??datter 1797 Sindal Sindahl Bye ?? ??datter 1889 Astrup Hovetgaarden Bøgested ?? ??datter 1855 Sindal Togholt ?? ??datter 1865 Sindal ?? ??datter 1949 Astrup Tirop ?? ??datter 1993 Astrup Ryedt ?? ??datter 1932 Astrup Klastrup Bye ?? ??datter 1945 Astrup Sønderschou ?? ??datter 1950 Astrup Tirop ?? ??datter 1774 Sindal ?? ??datter 1766 Sindal ?? ??datter 1837 Sindal Slotved ?? ??datter 1969 Astrup Solberg ?? ??datter 1989 Astrup Sparrevogn ?? ??datter 1901 Astrup Adstrup Bye ?? ??datter 1793 Sindal Sindahl Bye ?? ??datter 1863 Sindal Lund ?? ??datter 1842 Sindal Stockholm ?? ??datter 1928 Astrup Klastrup Bye ?? ??datter 1773 Sindal ?? ??datter 1958 Astrup Grimmershau ?? ??datter 1967 Astrup Solberg ?? ??datter 1978 Astrup Nørskov ?? ??datter 1840 Sindal Aasen ?? ??datter 1821 Sindal Sindahl Bye ?? ??datter 1852 Sindal Togholt ?? ??datter 1965 Astrup Mølskou ?? ??datter 1910 Astrup Adstrup Bye ?? ??datter 1894 Astrup Skouboe ?? ??datter 1799 Sindal Sindahl Bye ?? ??datter 1849 Sindal Meenholt ?? ??datter 1780 Sindal Sindahl Bye ?? ??datter 1810 Sindal Sindahl Bye ?? ??datter 214 Flade Bangsbostrand ?? ??datter 222 Flade Bangsbostrand ?? ??datter 224 Flade Bangsbostrand ?? ??datter 218 Flade Bangsbostrand ?? ??datter 2302 Elling ?? ??datter 2303 Elling ?? ??datter 2304 Elling ?? ??datter 2305 Elling ?? ??datter 1900 Astrup Adstrup Bye ?? ??sen 1953 Astrup Skierpinge ?? ??sen 1788 Sindal Sindahl Bye ?? ??sen 1871 Sindal ?? ??sen 1848 Sindal Meenholt ?? ??sen 1858 Sindal Lund ?? ??sen 1764 Sindal ?? ??sen 1991 Astrup Ryedt ?? ??sen 1839 Sindal Aasen ?? ??sen 1891 Astrup Kalstrup ?? ??sen 1819 Sindal Sindahl Bye ?? ??sen 1310 Mosbjerg Mostrup Bye ?? ??sen 1809 Sindal Sindahl Bye ?? ??sen 1836 Sindal Slotved ?? ??sen 1835 Sindal Slotved ?? ??sen 1862 Sindal Lund ?? ??sen 1785 Sindal Sindahl Bye ?? ??sen 1765 Sindal ?? ??sen 1988 Astrup Sparrevogn ?? ??sen 1779 Sindal Sindahl Bye ?? ??sen 1854 Sindal Togholt ?? ??sen 1808 Sindal Sindahl Bye ?? ??sen 1792 Sindal Sindahl Bye ?? ??sen 1844 Sindal Stockholm ?? ??sen 1796 Sindal Sindahl Bye ?? ??sen 1763 Sindal ?? ??sen 1762 Sindal ?? ??sen 1843 Sindal Stockholm ?? ??sen 1995 Astrup Backen ?? ??sen 1895 Astrup Skouboe ?? ??sen 1771 Sindal ?? ??sen 1942 Astrup Bøgholt ?? ??sen 1948 Astrup Tirop ?? ??sen 2000 Astrup Borritzholt ?? ??sen 1804 Sindal Sindahl Bye ?? ??sen 1860 Sindal Lund ?? ??sen 1887 Astrup Hovetgaarden Bøgested ?? ??sen 1888 Astrup Hovetgaarden Bøgested ?? ??sen 1944 Astrup Sønderschou ?? ??sen 1772 Sindal ?? ??sen 1886 Astrup Hovetgaarden Bøgested ?? ??sen 1761 Sindal ?? ??sen 879 Rugbjerg Caj holm ?? ??sen 1087 Jelstrup Jelstrup Bye ?? ??sen 1201 Hørmested Syndergaard ?? ??sen 1194 Hørmested Høgholt ?? ??sen 931 Mårup ?? ??sen 1195 Hørmested Høgholt ?? ??sen 899 Rugbjerg ?? ??sen 885 Rugbjerg ?? ??sen 662 Sankt Olai Vellingshoe ?? ??sen 880 Rugbjerg Caj holm ?? ??sen 881 Rugbjerg Caj holm ?? ??sen 888 Rugbjerg Ulstrup ?? ??sen 1268 Mosbjerg Graarups Mølle ?? ??sen 886 Rugbjerg ?? ??sen 1196 Hørmested Høgholt ?? ??sen 920 Mårup ?? ??sen 941 Mårup Vidstrup ?? ??sen 2297 Elling ?? ??sen 2298 Elling ?? ??sen 2299 Elling ?? ??sen 2300 Elling ?? ??sen 2301 Elling ?? ??sen 939 Mårup ?? Andersdatter 917 Mårup ?? Christensdatter 918 Mårup ?? Christensdatter 1920 Astrup Adstrup Bye ?? Christensdatter 916 Mårup ?? Christensøn 950 Rugbjerg Ulstrup ?? Jensdatter 953 Rugbjerg Ulstrup ?? Jensdatter 904 Rugbjerg ?? Jensdatter 906 Rugbjerg ?? Jensen 952 Rugbjerg Ulstrup ?? Jensen 1777 Sindal ?? Lauridsen 1272 Mosbjerg Præstegaard ?? Laurits?? 947 Mårup ?? Madsdatter 946 Mårup ?? Madsen 945 Mårup ?? Madsen 897 Rugbjerg ?? Matthisdatter 896 Rugbjerg ?? Matthisen 239 Flade Rimmen?? ?? Nielsd: 937 Mårup ?? Nielsdatter 912 Rugbjerg ?? Nielsdatter 1919 Astrup Adstrup Bye ?? Nielsdatter 936 Mårup ?? Nielsen 237 Flade Rimmen?? ?? Nielsen 236 Flade Rimmen?? ?? Nielsen 238 Flade Rimmen?? ?? Nielsen 934 Mårup ?? Olufsdatter 954 Mårup ?? Olufsen 908 Rugbjerg ?? Pedersdatter 1184 Lyngby Cordall ?? Pedersdatter 929 Mårup ?? Stephansdatter 928 Mårup ?? Stephansen 910 Rugbjerg ?? Truelsdatter 901 Rugbjerg ?? Villumsdatter 925 Mårup ?? Ydesen 776 Vennebjerg Wenneberg Bye Albert Andersen 578 Sankt Hans Giørup Albrecht Jørgensøn 1987 Astrup Sparrevogn And: Christenss: 1962 Astrup Huinge And: Christenss: 2001 Astrup Biørnsbolle And: Suensøn 145 Flade Fladberg Anders 1881 Sindal Anders Andersøn 512 Sankt Olai Tirup Anders Andersøn 1029 Rakkeby Anders Bertelsen 132 Flade Knifholt Anders Bertelss 1557 Asdal Anders Brønsdorph 1826 Sindal Sindahl Bye Anders Bødker 2120 Bindslev Steensbech Anders Chrestensen 2207 Bindslev Nør Bindslef Anders Chrestensen 1546 Horne Hiørup Bye Anders Chrestensøn 1415 Tornby Nørre Tornbye Anders Christensen 1291 Mosbjerg Mosberg Bye Anders Christensen 1318 Mosbjerg Hvirp Anders Christensens Enche 350 Åsted Ribbeholt Anders Christenss 2439 Elling Napstiert Anders Christenss: 1718 Mygdal Kaultved Anders Christenssøn 736 Skallerup Knolde Anders Christensøn 1236 Hørmested Steensbech Anders Christensøn 547 Sankt Hans Bagterp Bye Anders Christensøn Encke 292 Flade Kragkiær Anders Dal 2230 Uggerby Anders Frandss 45 Understed Gaasted Anders i Gaasted 99 Karup Hønbore Anders i Hønbore 62 Understed Knøsen Anders i Knøsen 1803 Sindal Sindahl Bye Anders Ibsøn 1334 Mosbjerg Voen Bye Anders Jensen 959 Harritslev Anders Jensen 970 Harritslev Anders Jensen 990 Harritslev Anders Jensen 8 Understed Rugtved Anders Jenss. 977 Harritslev Anders Jenssen 1359 Tornby Kjersgaard Anders Jenssøn 1635 Bjergby Ørnbøl Anders Jenssøn 1630 Bjergby Bakken Anders Jenssøn 1459 Vidstrup Tofte Anders Jenssøn 1500 Horne Anders Jensøn 1152 Lyngby Nør Lyngbye Anders Jensøn 460 Sankt Olai Skyds bye Anders Jensøn 845 Vennebjerg Øster Heegaard Anders Johanssøn 377 Åsted Steenhoven Anders Jørgenss 1390 Tornby Synder-Tornbye Anders Knudsøn 1422 Tornby Nørre Tornbye Anders Larsen 150 Flade Neder Dal Anders Laugess 269 Flade Kierums Sogn Anders Lauritz 716 Skallerup Syndelef Anders Laurssøn 500 Sankt Olai Gaarestrup Anders Laursøn 453 Sankt Olai Skyds bye Anders Laursøn 1736 Mygdal Mygdal=By Anders Laustsøn 138 Flade Stenhoben Anders Mads 1733 Mygdal Uvslef Anders Madtzøn 938 Mårup Anders Matthisøn 1813 Sindal Sindahl Bye Anders Michelss: 803 Vennebjerg Nørharretzlef Anders N... 319 Åsted Schiortholt Anders Niels 1386 Tornby Synder-Tornbye Anders Nielsen 135 Flade Birchbachen Anders Nielss 2407 Elling Vester Elling Anders Nielss 1649 Bjergby Sneuhr Anders Nielss: 1752 Mygdal Dalsgaard Anders Nielssøn 1890 Astrup Kalstrup Anders Nielsøn 2258 Uggerby Tolstrup Anders Ollesen 561 Sankt Hans Bagterp Bye Anders Othesøn 1581 Asdal Anders Ovesøn 1460 Vidstrup Tofte Anders Pedersen 1367 Tornby Kjersgaards Mølle Anders Pedersen 1960 Astrup Huimbs Anders Pederss 1686 Mygdal Boltegaard Anders Pederssøn 1220 Hørmested Teslum Bye Anders Pedersøn 65 Understed Sandbore?? Anders Sandbore 1825 Sindal Sindahl Bye Anders Smeed 229 Flade Rimmen Anders Stendet 770 Skallerup Nørum Anders Sørensøn 1846 Sindal Stockholm Anders Thombsøn 2278 Uggerby Stabech Anders Thomisen 412 Skærum Jeget Anders Thomss 1221 Hørmested Teslum Bye Anders Willumsøn 1089 Jelstrup Jelstrup Bye Anders Ydsøn 1906 Astrup Adstrup Bye Andreas Thombsøn 535 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Anna Catharina PovelsDaatter 2331 Elling Nørtved Anna Cathrin Madsdatter 1230 Hørmested Lychen Anne ??datter 1292 Mosbjerg Mosberg Bye Anne ??datter 1215 Hørmested Gaarsholdt Anne ??datter 1861 Sindal Lund Anne ??datter 860 Vennebjerg Winneberg bye Anne Albrethsdr 47 Understed Gaasted Anne And. 100 Karup Hønbore Anne And. 231 Flade Rimmen Anne Andersd: 1158 Lyngby Nør Lyngbye Anne Andersdaatter 1098 Jelstrup Jelstrup Bye Anne Andersdaatter 2399 Elling Strandbye Anne Andersdatt: 389 Åsted Hoven Anne Axelsdr 1828 Sindal Sindahl Bye Anne Barholts 676 Sankt Olai Skydsbye Anne Berthelsdatter 1563 Asdal Anne Cattarine Nielsdttr 2201 Bindslev Nør Bindslef Anne Chrestensdaatr 2254 Uggerby Tolstrup Anne Chrestensdatter 2168 Bindslev Sønder Bindsleff Anne ChrestensDr 55 Understed Ved Stranden Anne Christ. 14 Understed Skibtved Anne Christ. 1044 Rakkeby Snarup Anne Christensd. 1032 Rakkeby Anne Christensd: 175 Flade Fladdeby Anne Christensd: 2417 Elling Holmerne Anne Christensd: 1150 Jelstrup Giølstrup Bye Anne Christensdaatter 555 Sankt Hans Bagterp Bye Anne ChristensDaatter 621 Sankt Hans Joustrup Anne ChristensDaatter 507 Sankt Olai Vinstrup Anne ChristensDaatter 1103 Jelstrup Jelstrup Bye Anne Christensdaatter 2408 Elling Vester Elling Anne Christensdatt: 642 Sankt Hans Bagtorp Anne Christensdatter 1270 Mosbjerg Præstegaard Anne Christensdatter 633 Sankt Hans Krustrup Anne Christensdatter 1611 Bjergby Anne Christensdatter 1385 Tornby Synder-Tornbye Anne Christensdatter 1685 Mygdal Boufven Anne Christensdatter 2380 Elling Strandbye Anne Edskheldsdatt: 1130 Jelstrup Giølstrup Bye Anne Ejlersdaatter 2026 Tversted Anne Hansdaatter 262 Flade Fladde Anne Hemmeth 698 Skallerup Sønderlef Bye Anne HuusKone 2037 Tversted Anne Ibsdaatter 2282 Uggerby Stabech Anne Ibsdaatter 1582 Asdal Anne Ibsdatter 420 Skærum Østerskoven Anne Ipsdr 123 Karup Heeden Anne Jacobsd. 1074 Sejlstrup Smistrup Anne Jacobsdatter 21 Understed Vrangbek Anne Jensd. 302 Flade WangsGaar Anne Jensd: 170 Flade Fladdeby Anne Jensd: 1175 Lyngby Sønder Lyngbye Anne Jensdaatter 644 Sankt Hans Hiøring Anne JensDaatter 2371 Elling Freborg Anne Jensdatt: 1023 Rakkeby Anne Jensdatter 1323 Mosbjerg Vien Anne Jensdatter 1012 Rakkeby Anne Jensdatter 1564 Asdal Anne Jensdatter 1699 Mygdal Retholt Anne Jensdatter 1655 Bjergby Sneuhr Anne Jensdatter 2307 Elling Anne Jensdatter 2321 Elling Anne Jensdatter 2365 Elling Jerrups Bye Anne Jensdatter 2382 Elling Strandbye Anne Jensdatter 705 Skallerup Nørum Bye Anne Jensdr 369 Åsted Fuglsang Anne Jensdr 323 Åsted Anne Jensdr. 325 Åsted Anne Jenssdr. 745 Skallerup Syndelef Anne Joensdr 1124 Jelstrup Giølstrup Bye Anne Jørgensdaatter 354 Åsted Qvissel Anne Kirstine ??datter 431 Sankt Olai Fugelsig Anne Lange 655 Sankt Olai Anne Larsdatter 1496 Horne Anne Lauridtzdatter 717 Skallerup Syndelef Anne Lauritzdr 739 Skallerup Knolde Anne Lauritzdr 297 Flade Giøgaard Anne Laursd: 1133 Jelstrup Giølstrup Bye Anne Laursdaatter 586 Sankt Hans Giørup Anne LaursDaatter 205 Flade Fladdeby Anne Madsd: 526 Sankt Olai Hesthaven Anne MadtzDaatter 2018 Tversted Anne Margrete Nielsdtr 1457 Vidstrup Tofte Anne Margrethe Michelsdatter 1277 Mosbjerg Degneboliget Anne Marie Sørensdatter 2013 Tversted Anne Marje Jensdaatter 1547 Horne Hiørup Bye Anne Michelsdatter 160 Flade Hanbech Anne Nielsd 157 Flade Kiøbstrup Anne Nielsd. 203 Flade Fladdeby Anne Nielsd: 258 Flade Wangen Anne Nielsd: 212 Flade Bangsbo Anne Nielsd: 91 Understed Dael Anne Nielsd: 278 Flade Vrangbeck Anne Nielsd: 974 Harritslev Anne Nielsd: 639 Sankt Hans Krustrup Anne Nielsdaatter 1107 Jelstrup Jelstrup Bye Anne Nielsdaatter 2360 Elling Jerrups Bye Anne Nielsdatt 2336 Elling Raasig Anne Nielsdatt: 2434 Elling Napstiert Anne Nielsdatt: 1026 Rakkeby Anne Nielsdatter 1360 Tornby Kjersgaard Anne Nielsdatter 982 Harritslev Anne Nielsdatter 1040 Rakkeby Anne Nielsdatter 1758 Mygdal Lilholt Anne Nielsdatter 1413 Tornby Nørre Tornbye Anne Nielsdatter 1745 Mygdal Mygdal=By Anne Nielsdatter 2425 Elling Vester SortKier Anne Nielsdattr: 839 Vennebjerg Nørharretzlef Anne Nielsdr 391 Åsted Buj Anne Nielsdr 482 Sankt Olai Velling Høye Anne OlufsDaatter 2367 Elling Jerrups Bye Anne Olufsdatt: 667 Sankt Olai Skydsbye Anne Olufsdatter 749 Skallerup Nørum Anne Olufsdr 129 Flade Knifholt Anne Pedersd: 583 Sankt Hans Giørup Anne PedersDaatter 559 Sankt Hans Bagterp Bye Anne PedersDaatter 1109 Jelstrup Jelstrup Bye Anne Pedersdaatter 1182 Lyngby Cordall Anne Pedersdaatter 624 Sankt Hans Hougaard Anne PedersDaatter 2188 Bindslev Nør Bindslef Anne Pedersdaatter 1296 Mosbjerg Mosberg Bye Anne Pedersdatter 1605 Asdal Anne Pedersdatter 2311 Elling Anne Pedersdatter 1358 Tornby Kjersgaard Anne Pedersdatter Brøndlund 1482 Vidstrup Tofte Anne Pofvelsdatter 542 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Anne Skiortholt 1626 Bjergby Bierby Anne Stephensdatter 791 Vennebjerg Wenneberg Bye Anne Stephensdr 384 Åsted Meiling Anne Svendsdr 474 Sankt Olai Velling Høye Anne SøfrensDaatter 2068 Tversted Øster Tuersted Anne Sørensdaattr 1209 Hørmested Veist Anne Sørensdatter 379 Åsted Meiling Anne Sørensdr 405 Åsted Fourholt Anne Sørensdr. 1594 Asdal Anne Thombsdatter 282 Flade Kefdal Anne Thomsd 154 Flade Trundrup Anne Thomsd: 798 Vennebjerg Nørharretzlef Anne Thomsdr 270 Flade Kierums Sogn Anne Threnosd: 1112 Jelstrup Jelstrup Bye Anne Tomsdaatter 573 Sankt Hans Bagterp Bye Anne Vandsted 337 Åsted Bechman Anne-Marie Sørensdatter 1369 Tornby Synder-Tornbye Anniche ??datter 1461 Vidstrup Tofte Anniche Andersdatter 1362 Tornby Kjersgaard Anniese Thomæsdatter 632 Sankt Hans Bagtrup Annj Pedersdaatter 134 Flade Knifholt Antoni Nielss 2326 Elling Appelone ??datter 1233 Hørmested Kringelholt Axel ??sen 388 Åsted Hoven Axel jenss 89 Understed Steensheede Axel Nielsøn 2314 Elling Baltzar Sørensøn 1558 Asdal Beate Sophie Holst 701 Skallerup Sønderlef Bye Bendicht Thomsdr 543 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Bendicte Skiortholt 1393 Tornby Synder-Tornbye Bertel Christensen 1769 Sindal Bertel Frandsen Bruun 2085 Tversted Wester Tuersted Bertel Klea 1723 Mygdal Grøntved Berthe Nielsdatter 1812 Sindal Sindahl Bye Berthel Christenss 1225 Hørmested Teslum Bye Berthel Christensøn 1868 Sindal Berthel Jensøn 111 Karup Odden Birgete=Marie Nielsdatter 2396 Elling Strandbye Birgethe Nielsd: 690 Skallerup Birgethe Pedersdr 1541 Horne Hiørup Bye Birgette Ericksdatter 109 Karup Karup Birgite Christ. 2172 Bindslev Sønder Bindsleff Birgite Jensdaatter 2383 Elling Strandbye Birgithe Jenss: 1510 Horne Horne Bye Birgitte Chrestensdatt 562 Sankt Hans Bagterp Bye Birgitte ChristensDaatter 519 Sankt Olai Brøndrup Birgitte JensDaatter 976 Harritslev Birgitte Jensdatter 1376 Tornby Synder-Tornbye Birgitte Jensdatter 549 Sankt Hans Bagterp Bye Birgitte JørgensDaatter 1086 Sejlstrup Aalstrup Birgitte Madtzdatter 957 Harritslev Birgitte Pedersd. 1271 Mosbjerg Præstegaard Birrete Christensdatter 636 Sankt Hans Krustrup Bodel Andersdaatter 1668 Mygdal Odden Hovedgaard Bodil Thomsdatter 1701 Mygdal Krøgholt Bodild Christensdatter 6 Understed Bodild Jacobsd 1068 Sejlstrup Smistrup Bodild Jensdatter 1147 Jelstrup Giølstrup Bye Bodild Pedersdaatter 960 Harritslev Bodild Simonsd: 618 Sankt Hans Joustrup Bodill SteffansDaatter 552 Sankt Hans Bagterp Bye Bodille ChristensDaatter 516 Sankt Olai Brøndrup Bodille LaursDaatter 2220 Bindslev Nør Bindslef Boel Steens 732 Skallerup Syndelef Boels Nielsdr 1623 Bjergby Bierby Byri Jenssøn 1025 Rakkeby Carl Nielsen 200 Flade Fladdeby Casper Christenss 185 Flade Fladdeby Cathrine Knudsd: 2072 Tversted Øster Tuersted Chresten Andersen 2089 Tversted Wester Tuersted Chresten Andersens Enche 2015 Tversted Chresten Chrestensen 2107 Tversted Terped Chresten Chrestensen 2279 Uggerby Stabech Chresten Chrestensen 1580 Asdal Chresten Chrestensøn 1566 Asdal Chresten Chrestensøn 2105 Tversted Terped Chresten Clemmedsen 2199 Bindslev Nør Bindslef Chresten Frisis Enche 2288 Uggerby Stabech Chresten Grøns Enche 2114 Tversted Terped Chresten Hansen 1595 Asdal Chresten Hansøn 2031 Tversted Chresten i Horsnab 2174 Bindslev Sønder Bindsleff Chresten Iversen 2055 Tversted Øster Tuersted Chresten Jacobsen 2036 Tversted Chresten Jensen 2126 Bindslev Wester Trunsmarch Chresten Jensen 2131 Bindslev Aagaard Chresten Jensen 2146 Bindslev Søttrup Chresten Jensen 2186 Bindslev Nør Bindslef Chresten Jensen 2198 Bindslev Nør Bindslef Chresten Jensen 2213 Bindslev Nør Bindslef Chresten Jensen 1538 Horne Hiørup Bye Chresten Johansøn 2096 Tversted Wester Tuersted Chresten Lauridtzen 1576 Asdal Chresten Lauridtzøn 2251 Uggerby Tolstrup Chresten Madtzen 2248 Uggerby Tolstrup Chresten Michelsen 2256 Uggerby Tolstrup Chresten Michelsen 2064 Tversted Øster Tuersted Chresten Nielsen 2141 Bindslev Hisselbech Chresten Nielsen 2197 Bindslev Nør Bindslef Chresten Nielsen 2205 Bindslev Nør Bindslef Chresten Nielsen 2265 Uggerby Tolstrup Chresten Nielsen 2159 Bindslev Sønder Bindsleff Chresten Ollesen 1548 Horne Hiørup Bye Chresten Olufsøn 1533 Horne Terpet Bye Chresten Olufsøn 2014 Tversted Chresten Ousen 2099 Tversted Wester Tuersted Chresten paa Stien 2070 Tversted Øster Tuersted Chresten Pallisen 2007 Tversted Elkiær Chresten Pedersen 2035 Tversted Chresten Pedersen 2235 Uggerby Uggerby Chresten Pedersen 1578 Asdal Chresten Pedersøn 2219 Bindslev Nør Bindslef Chresten Salmager 2043 Tversted Øster Tuersted Chresten Sørensen 2246 Uggerby Tolstrup Chresten Sørensen 2056 Tversted Øster Tuersted Chresten Sørenss 2021 Tversted Chresten Sørrig 2145 Bindslev Søttrup Chresten Therchilds 2148 Bindslev Monsbech Chresten Thomissøn 1590 Asdal Chrestens Chrestens 1319 Mosbjerg Hvirp Christen ??sen 1332 Mosbjerg Voen Bye Christen ??sen 1345 Mosbjerg Voen Bye Christen ??sen 1341 Mosbjerg Voen Bye Christen ??sen 1244 Hørmested Nygaard Christen ??sen 649 Sankt Hans Krustrup Christen Albretsøn 1363 Tornby Kjersgaard Christen Andersen 230 Flade Rimmen Christen Anderss 1682 Mygdal Boufven Christen Anderssøn 1790 Sindal Sindahl Bye Christen Andersøn 1448 Vidstrup Tofte Christen Andersøn 1996 Astrup Sandager Christen Andersøn 841 Vennebjerg Nørharretzlef Christen Andersøn 454 Sankt Olai Skyds bye Christen Andersøn 2362 Elling Jerrups Bye Christen Axelsøn 1009 Rakkeby Christen Bech 1801 Sindal Sindahl Bye Christen Berthellsøn 581 Sankt Hans Giørup Christen Bodilsøn 1043 Rakkeby Snarup Christen Boesgaard 108 Karup Karup Christen Bøg i Karup 301 Flade Buol Mølle Christen Christens 166 Flade Fladdeby Christen Christens 427 Skærum Vognsbeck Christen Christens 823 Vennebjerg Winneberg Bye Christen Christens 755 Skallerup Størup Christen Christenss 363 Åsted Vester Nidstrup Christen Christenss 423 Skærum Hovbech Christen Christenss 330 Åsted Raunsholt Christen Christenss 409 Åsted Krogen Christen Christenss 355 Åsted Qvissel Christen Christenss 366 Åsted Fuglsang Christen Christenss 340 Åsted Bechman Christen Christenss 2346 Elling Tolshave Christen Christenss 2426 Elling Vester SortKier Christen Christenss 2427 Elling Vester SortKier Christen Christenss 2435 Elling Napstiert Christen Christenss 439 Sankt Olai Hens Høye Christen Christensøn 842 Vennebjerg Øster Heegaard Christen Christensøn 1145 Jelstrup Giølstrup Bye Christen Christensøn 832 Vennebjerg Winneberg dael Christen Christensøn 613 Sankt Hans Store Lundergaard Christen Christensøn 862 Skallerup Syndelef Bye Christen Christensøn 731 Skallerup Syndelef Christen Christensøn 753 Skallerup Syndelef Christen Christensøn 1442 Vidstrup Tofte Christen Christensøn 2333 Elling Skieltved Christen Christensøn 2421 Elling SortKier Christen Cnudsøn 199 Flade Fladdeby Christen Corsøer 462 Sankt Olai Skyds bye Christen Envoldsøn 351 Åsted Ribbeholt Christen Erichss 625 Sankt Hans Hougaard Christen Erichsøn 250 Flade Bangsbo Mølle Christen Erickss 1414 Tornby Nørre Tornbye Christen Hansen 133 Flade Knifholt Christen Hanss 1666 Mygdal Odden Hovedgaard Christen Hanssøn 1907 Astrup Adstrup Bye Christen Hansøns Encke 942 Mårup Christen Hejlisøn 1884 Sindal Christen Hyrde 105 Karup Gaarden Christen i Gaarden 35 Understed Rosengaarden Christen i Rosengaarden 1680 Mygdal Odden Mølle Christen Ibssøn 890 Rugbjerg Christen Ivarsøn 195 Flade Fladdeby Christen Jacobss 90 Understed Dael Christen Jens. 449 Sankt Olai Skyds bye Christen Jensen 1350 Mosbjerg Stendrup Christen Jensen 1304 Mosbjerg Mostrup Bye Christen Jensen 1472 Vidstrup Tofte Christen Jensen 1456 Vidstrup Tofte Christen Jensen 763 Skallerup Klitten Christen Jenss 346 Åsted Ribbeholt Christen Jenss 378 Åsted Meiling Christen Jenss 1943 Astrup Sønderschou Christen Jenss: 1612 Bjergby Christen Jenssøn 1757 Mygdal Lilholt Christen Jenssøn 758 Skallerup Hunderup Christen Jenssøn 858 Vennebjerg Winneberg bye Christen Jenssøn 342 Åsted Bechman Christen Jenssøn 531 Sankt Olai Bistrup Christen Jensøn 518 Sankt Olai Brøndrup Christen Jensøn 496 Sankt Olai Gaarestrup Christen Jensøn 1794 Sindal Sindahl Bye Christen Jensøn 1902 Astrup Adstrup Bye Christen Jensøn 2319 Elling Christen Jensøn 2364 Elling Jerrups Bye Christen Jensøn 86 Understed Skibtved Christen Jensøn i Skibtved 54 Understed Ved Stranden Christen Jensøn ved Stranden 915 Mårup Christen Juel 1373 Tornby Synder-Tornbye Christen Jørgensen 390 Åsted Buj Christen Jørgenss 2349 Elling Jerrup Bye Christen Jørgenss 2420 Elling SortKier Christen Jørgenss: 1129 Jelstrup Giølstrup Bye Christen Jørgensøn 1096 Jelstrup Jelstrup Bye Christen Jørgensøn 1004 Rakkeby Christen Kieldsen 153 Flade Trundrup Christen Knudss 1143 Jelstrup Giølstrup Bye Christen Krag 1433 Tornby Nørre Tornbye Christen Larsen 2430 Elling Lomandskov Christen Larss: 515 Sankt Olai Brøndrup Christen Larsøn 1324 Mosbjerg Voen Bye Christen Lauritzen 1061 Sejlstrup Smistrup Christen Lauritzen 713 Skallerup Nørlef Christen Laurss 1113 Jelstrup Giølstrup Bye Christen Laursøn 585 Sankt Hans Giørup Christen Laursøn 58 Understed Under Bierget Christen Laursøn under Bierget 13 Understed Skibtved Christen Lavssøn i Skibtved 213 Flade Bangsbostrand Christen Lisborg 159 Flade Hanbech Christen Mads 752 Skallerup Syndelef Christen Marqvorsøn 1328 Mosbjerg Voen Bye Christen Michelsen 808 Vennebjerg Nørharretzlef Christen Michelss 1818 Sindal Sindahl Bye Christen Michelsøn 2375 Elling Bratten Christen Michelsøn 646 Sankt Hans Vandstæd Christen Mikkelsøn 327 Åsted Lindet Christen Niels 973 Harritslev Christen Nielsen 1451 Vidstrup Tofte Christen Nielsen 1409 Tornby Nørre Tornbye Christen Nielsen 1403 Tornby Kjøbsted Christen Nielsen 1314 Mosbjerg Mostrup Bye Christen Nielsen 1455 Vidstrup Tofte Christen Nielsen 1051 Rakkeby Snarup Christen Nielsen i Lundergaard 209 Flade Bangsbo Christen Nielss 189 Flade Fladdeby Christen Nielss 186 Flade Fladdeby Christen Nielss 1727 Mygdal Kobbersholt Christen Nielss: 2369 Elling Freborg Christen Nielss: 1729 Mygdal Uvslef Christen Nielssøn 1712 Mygdal Giøgaard Christen Nielssøn 1750 Mygdal Skarndal Christen Nielssøn 1738 Mygdal Mygdal=By Christen Nielssøn 1756 Mygdal Lilholt Christen Nielssøn 1665 Mygdal Odden Hovedgaard Christen Nielssøn 1696 Mygdal Barkholt Christen Nielssøn 1716 Mygdal Kaultved Christen Nielssøn 396 Åsted Stor Hobendal Christen Nielssøn 521 Sankt Olai Brøndrup Christen Nielsøn 1915 Astrup Adstrup Bye Christen Nielsøn 1090 Jelstrup Jelstrup Bye Christen Nielsøn 810 Vennebjerg Nørharretzlef Christen Nielsøn 1177 Lyngby Cordall Christen Nielsøn 774 Vennebjerg Overklidt Christen Nielsøn 1101 Jelstrup Jelstrup Bye Christen Nielsøn 610 Sankt Hans Store Lundergaard Christen Nielsøn 869 Skallerup Nørum Christen Nielsøn 772 Skallerup Præstholm Christen Nielsøn 2352 Elling Jerrup Bye Christen Olesøn 2441 Elling Napstiert Christen Olesøn 1782 Sindal Sindahl Bye Christen Ollesøn 438 Sankt Olai Hens Høye Christen Olufson 305 Flade Hulsig Christen Olufss 1123 Jelstrup Giølstrup Bye Christen Olufsøn 692 Skallerup Sønderlef Bye Christen Olufsøn 451 Sankt Olai Skyds bye Christen Othesøn 1937 Astrup Klastrup Bye Christen paa Vejenn 273 Flade Dunbeck Christen Palles 1468 Vidstrup Tofte Christen Pedersen 114 Karup Flaaholt Christen Pedersen Graver 180 Flade Fladdeby Christen Pederss 117 Karup Treeden Christen Pederss. 1925 Astrup Klastrup Bye Christen Pederss: 1972 Astrup Tvoerne Christen Pederss: 1694 Mygdal Skien Mølle Christen Pederssøn 1781 Sindal Sindahl Bye Christen Pedersøn 1869 Sindal Christen Pedersøn 605 Sankt Hans Vandsted Christen Pedersøn 721 Skallerup Syndelef Christen Pedersøn 688 Skallerup Christen Pedersøn 783 Vennebjerg Wenneberg Bye Christen Pedersøn 1245 Hørmested Nygaard Christen Pedersøn 556 Sankt Hans Bagterp Bye Christen Pedersøn 435 Sankt Olai Fugelsig Christen Pedersøn 2424 Elling Vester SortKier Christen Pedersøn 219 Flade Bangsbostrand Christen Perss 553 Sankt Hans Bagterp Bye Christen Poulsøn 308 Flade Refdal Christen Povelss 1652 Bjergby Sneuhr Christen Povelssøns Enke 1031 Rakkeby Christen Rytter 1219 Hørmested Teslum Bye Christen Sax 891 Rugbjerg Christen Simonsøn 1820 Sindal Sindahl Bye Christen Smeed 182 Flade Fladdeby Christen Smid 645 Sankt Hans Hiøring Christen Soldat 593 Sankt Hans Kristerup Christen Svendsøn 492 Sankt Olai Gaarestrup Christen Svendsøn 1974 Astrup Hundbierg Christen Søfrenss. 1816 Sindal Sindahl Bye Christen Søfrenss: 1356 Mosbjerg Bollehede Christen Sørensen 1266 Mosbjerg Graarups Mølle Christen Sørensen 2386 Elling Strandbye Christen Sørenss 898 Rugbjerg Christen Sørenss: 792 Vennebjerg Stade Christen Sørensøn 1083 Sejlstrup Aalstrup Christen Sørrensen 119 Karup Treeden Christen Thoerss. 1904 Astrup Adstrup Bye Christen Thombsøn 1470 Vidstrup Tofte Christen Thomessen 620 Sankt Hans Joustrup Christen Thomesøn 856 Vennebjerg Winneberg bye Christen Thomsøn 2443 Elling Napstiert Christen Tomss Enche 1100 Jelstrup Jelstrup Bye Christen Tomsøn 434 Sankt Olai Fugelsig Christen Tøggersøn 1918 Astrup Adstrup Bye Christen Udsøn 456 Sankt Olai Skyds bye Christen Uldrichsøn 1279 Mosbjerg Mosberg Bye Christen Vigilsen 1982 Astrup Nørskov Christens Erichss: 357 Åsted Qvissel Christens Mortenss 1721 Mygdal Grøntved Christopher ??sen 1466 Vidstrup Tofte Christopher Jenssen 571 Sankt Hans Bagterp Bye Christopher Othesøn 1163 Lyngby Lyngbye Torp Claus Christensøn 2112 Tversted Terped Claus Jensen 1660 Bjergby Saxtrup Claus Mortenssøn 1663 Mygdal Odden Hovedgaard Claus Svendssøn Bønsdorph 1913 Astrup Adstrup Bye Claus Sørenss: 1873 Sindal Clemed Jensøn 322 Åsted Cristen Thoms 1601 Asdal Ditlev Mortensen 295 Flade Kragkiær Dorete Jensd: 2373 Elling Folden Dorethe Christensd: 2327 Elling Dorethe Jørgensdatt: 2334 Elling Skieltved Dorethe Michels: 1262 Mosbjerg Eskier Dorethe Nielsdastter 1149 Jelstrup Giølstrup Bye Dorethe Pedersdaatter 1127 Jelstrup Giølstrup Bye Dorethe Pedersdaatter 1574 Asdal Dorethe Povelsdattr 3 Understed Doroth.Ant. 234 Flade Rimmen Dorothe Bangs 401 Åsted Starbacken Dorothe Christensdr. 167 Flade Fladdeby Dorothe Knudsd: 2228 Bindslev Annex Præstegaard Dorrete Ollufsdaatter 253 Flade Ryet Elisabeth Nielsd: 1715 Mygdal Røde Mølle Elle Madtzdatter 1180 Lyngby Cordall Elle N: 1620 Bjergby Kratted Elle Pedersdatter 509 Sankt Olai Vinstrup Ellen AndersDaatter 1406 Tornby Kjøbsted Ellen Nielsdatter 1438 Tornby Nørre Tornbye Ellen Pedersdatter 284 Flade Kiæret Ellenn Nielsd. 1284 Mosbjerg Mosberg Bye Else ??datter 1349 Mosbjerg Stendrup Else ??datter 66 Understed Sandbore?? Else And. 631 Sankt Hans Hougaard Else AndersDaatter 766 Skallerup Klitten Else Andersdr 2 Understed Else Baldsersd. 263 Flade Fladde Else Biørn 2098 Tversted Wester Tuersted Else Chrestensdaatter 1575 Asdal Else Chrestsd: 268 Flade Kierums Sogn Else Christensd: 201 Flade Fladdeby Else Christensd: 612 Sankt Hans Store Lundergaard Else ChristensDaatter 1653 Bjergby Sneuhr Else Christensdatter 1697 Mygdal Barkholt Else Christensdatter 338 Åsted Bechman Else Christensdr 663 Sankt Olai Vellingshoe Else Gangers 661 Sankt Olai Vellingshoe Else Hansdaatter 988 Harritslev Else Hansdatter 1922 Astrup Adstrup Bye Else Jensd: 530 Sankt Olai Bistrup Else JensDaatter 1351 Mosbjerg Stendrup Else Jensdatter 670 Sankt Olai Skydsbye Else Jensdatter 1228 Hørmested Teslum Bye Else Jensdatter 541 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Else JørgensDaatter 2242 Uggerby Uggerby Else Jørgensdaatter 1247 Hørmested Hørmested Præstegaard Else Lauridtzdatter 254 Flade Ryet Else Nielsd: 241 Flade Rimmen?? Else Nielsd: 1556 Horne Hiørup Bye Else Nielsdatter 2257 Uggerby Tolstrup Else Ollesdaatter 1138 Jelstrup Giølstrup Bye Else Olufsdaatter 2436 Elling Napstiert Else Olufsdatt: 2160 Bindslev Sønder Bindsleff Else Pedersdaatter 1681 Mygdal Odden Mølle Else Pedersdatter 1513 Horne Horne Bye Else Pedersdatter 818 Vennebjerg Winneberg Bye Else Pedersdr 2241 Uggerby Uggerby Else SkrederKone 2211 Bindslev Nør Bindslef Else Sørensdaatter 81 Understed Gadholt Else Thom. 1477 Vidstrup Tofte Else Tomsdatter 635 Sankt Hans Krustrup Else Venneberig 1249 Hørmested Hørmested Præstegaard else Villadtzdatter 1071 Sejlstrup Smistrup Elsse Madsdatter 321 Åsted Elzebeth-Mallene Ursin 1872 Sindal Emmer Thombsøn 1478 Vidstrup Tofte Envold Søfrenssøn 118 Karup Treeden Erich i Treeden 544 Sankt Hans Aastrup Mølle Erich Jensøn 1216 Hørmested Teslum Bye Erich Ottesøn 1540 Horne Hiørup Bye Erick Olufsøn 2377 Elling Strandbye Erik Nielsøn 320 Åsted Frands Mikkelsen Vogelius 1597 Asdal Frandtz Rasmusøn 1420 Tornby Nørre Tornbye Friderich Matzøn 1507 Horne Horne Bye Friderich Pedersøn 1140 Jelstrup Giølstrup Bye Giertrud Christensdaatter 1110 Jelstrup Jelstrup Bye Giertrud Hansdatter 786 Vennebjerg Wenneberg Bye Giertrud Jensdr 1243 Hørmested Birelet Giertrud Lauridtzdatter 2406 Elling Vester Elling Giertrud Nielsdatt: 748 Skallerup Nørum Giertrud Olufsdr 1397 Tornby Synder-Tornbye Gjertrud Søfrensdatter 1380 Tornby Synder-Tornbye Gregers Christensøn 574 Sankt Hans Bagterp Bye Gregers Jensøn 484 Sankt Olai Velling Høye Gregers Jensøn 317 Flade Swej?? Gregers Sørens 643 Sankt Hans Bagtorp Hans Christensen 1070 Sejlstrup Smistrup Hans Christensen 1011 Rakkeby Hans Christensen 1018 Rakkeby Hans Christensen 2312 Elling Hans Christensen Elling 1856 Sindal Skelstrup Hans Christenss 365 Åsted Fuglsang Hans Christenss 1814 Sindal Sindahl Bye Hans Christenss: 1519 Horne Horne Bye Hans Christensøn 1502 Horne Horne Bye Hans Christensøn 1530 Horne Terpet Bye Hans Christensøn 604 Sankt Hans Vandsted Hans Christensøn 2412 Elling Stabech Hans Hansøn 97 Karup Kockenbore Hans i Kockenbore 40 Understed Lunden Hans i Lunden 1917 Astrup Adstrup Bye Hans Ibsøn 508 Sankt Olai Vinstrup Hans Jensøn 469 Sankt Olai Velling Høye Hans Juul 1212 Hørmested Gaarsholdt Hans Jørgensen 2087 Tversted Wester Tuersted Hans Klim 184 Flade Fladdeby Hans Knuds 260 Flade ?? Hans Lime 1717 Mygdal Kaultved Hans Mortensen 2063 Tversted Øster Tuersted Hans Nielsen 267 Flade Kierums Sogn Hans Normann 1191 Hørmested Høgholt Hans Ottesøn 1064 Sejlstrup Smistrup Hans Pedersen 1562 Asdal Hans Pederssøn 2261 Uggerby Tolstrup Hans Simonsen 251 Flade Bangsbo Mølle Hans Sørens 956 Harritslev Hans Sørensen Faber 1561 Asdal Hans Sørenssøn 1094 Jelstrup Jelstrup Bye Hans Sørensøn 448 Sankt Olai Skyds bye Hans Tøgersøn 158 Flade Hanbech Heile Christenss 248 Flade Kønnipt Heile Jenss 128 Flade Knifholt Heile Kudsk 575 Sankt Hans Bagterp Bye Heili Christensøn 501 Sankt Olai Gaarestrup Heili Madtzøn 554 Sankt Hans Bagterp Bye Heili Olufsøn 2409 Elling Lien Heili Olufsøn 127 Flade Knifholt Hejle Nielss 9 Understed Rugtved Helle Jensd. 640 Sankt Hans Bagtorp Helle Jensdaatter 1333 Mosbjerg Voen Bye Helle Knudsdatter 652 Sankt Olai Helle Steffensdatter 2016 Tversted Helvig Jensdaatter 1288 Mosbjerg Mosberg Bye Helvig Pedersdatter 795 Vennebjerg Nørharretzlef Helvig Simonsdatter 2378 Elling Strandbye Helvig Sørensdatt: 878 Rugbjerg Caj holm Helvig Unger 452 Sankt Olai Skyds bye Hendrich Jacobsøn 1256 Mosbjerg Eskier Henric Kierulf 1947 Astrup Tirop Henric Marqvordsøn 181 Flade Fladdeby Henrik Christenss 2368 Elling Jerrups Bye Ida Olufsdatt: 1097 Jelstrup Jelstrup Bye Ide Christensdaatter 1257 Mosbjerg Eskier Ide Hendrichsdatter 2296 Elling Ide Roedsten 289 Flade Vestergaard Ide Sørensd: 1417 Tornby Nørre Tornbye Ifver Christensen 1426 Tornby Nørre Tornbye Ifver Hansen 61 Understed Paa Heeden Ingebore Marcusd. 94 Understed Dael Ingebore Marcusd. 12 Understed Rugtved Ingebore Nielsd. 34 Understed Høyerholt Ingebore Sørensd. 684 Skallerup Willerup Sædegaard Ingeborg Christensdr. 769 Skallerup Nørum Ingeborg Jensdr 1402 Tornby Synder-Tornbye Ingeborg Nielsdatter 1076 Sejlstrup Smistrup Ingeborg SørrensDatter 641 Sankt Hans Bagtorp Ingeborrig Andersdatter 1614 Bjergby Inger Andersdatter 2123 Bindslev Barchholt Inger Chrestensdtr 164 Flade Fladdeby Inger Ibsdaatter 1525 Horne Horne Bye Inger Jensdatter 2313 Elling Inger Lauridsdatter 570 Sankt Hans Bagterp Bye Inger NielsDaatter 1710 Mygdal Giøgaard Inger Nielsdatter 1539 Horne Hiørup Bye Inger Pedersdatter 1508 Horne Horne Bye Inger Sørensdatter 1549 Horne Hiørup Bye Ingiar Thøgersdatter 893 Rugbjerg Ivar Andersøn 2173 Bindslev Sønder Bindsleff Iver Chrestensen 1659 Bjergby Saxtrup Iver Christenssøn 440 Sankt Olai Kobroen Iver Martensøn 534 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Iver Povelsøn 2203 Bindslev Nør Bindslef Iver Sørensen 711 Skallerup Nørum Bye Ives Laurss 478 Sankt Olai Velling Høye Jacob Bertelsøn 1223 Hørmested Teslum Bye Jacob Christensøn 77 Understed Kratted Jacob i Kratted 386 Åsted Qvissel Jacob Jenss 191 Flade Fladdeby Jacob Krogssøn 2077 Tversted Øster Tuersted Jacob Mølbach 2405 Elling Engen Jacob Nielsøn 122 Karup Heeden Jacob paa Heeden 470 Sankt Olai Velling Høye Jacob Pedersøn 1069 Sejlstrup Smistrup Jacob Svenningssen 1703 Mygdal Hebbestrup Jahanne Andersdttr 1616 Bjergby Jahanne Christensdatter 863 Skallerup Syndelef Bye Jahanne Christensdr 782 Vennebjerg Wenneberg Bye Jahanne Christensdr 809 Vennebjerg Nørharretzlef Jahanne Hansdr 707 Skallerup Nørum Bye Jahanne Lauritzdr 697 Skallerup Sønderlef Bye Jahanne Michelsdr 699 Skallerup Sønderlef Bye Jahanne Mortensdr. 1728 Mygdal Kobbersholt Jahanne Nielsdatter 1751 Mygdal Skarndal Jahanne Nielsdatter 743 Skallerup Nørre Mølle Jahanne Nielsdr 872 Skallerup Nørum Jahanne Nielsdr 695 Skallerup Sønderlef Bye Jahanne Nielsdr 1647 Bjergby Sneuhr Jahanne Pedersdatter 1755 Mygdal Dalsgaard Jahanne Pedersdattr 1408 Tornby Wasager Jehanne Christendatter 1364 Tornby Kjersgaard Jehanne Jensdatter 1353 Mosbjerg Graarup Jehanne Jensdatter 1434 Tornby Nørre Tornbye Jehanne Jensdatter 1355 Mosbjerg Graarup Jehanne Jensdatter 1282 Mosbjerg Mosberg Bye Jehanne Nielsdatter 1440 Tornby Nørre Tornbye Jehanne Pedersdatter 1391 Tornby Synder-Tornbye Jehanne Pedersdatter 1381 Tornby Synder-Tornbye Jehanne Søfrensdatter 2176 Bindslev Eyaas Jens Andersen 1642 Bjergby Sneuhr Jens Anderssøn 1768 Sindal Jens Andersøn 1231 Hørmested Meilad Jens Andersøn 1 Understed Jens Andersøn 367 Åsted Fuglsang Jens Balzarss 2113 Tversted Terped Jens Chrestensen 2167 Bindslev Sønder Bindsleff Jens Chrestensen 1568 Asdal Jens Chrestensøn 1305 Mosbjerg Mostrup Bye Jens Christensen 1077 Sejlstrup Smistrup Jens Christensen 997 Harritslev Jens Christensen 1307 Mosbjerg Mostrup Bye Jens Christensen 1299 Mosbjerg Mostrup Bye Jens Christensen 685 Skallerup Jens Christensen Elling 1429 Tornby Nørre Tornbye Jens Christensen Tornbye 1344 Mosbjerg Voen Bye Jens Christensens Enche 381 Åsted Meiling Jens Christenss 161 Flade Baader Jens Christenss 385 Åsted Qvissel Jens Christenss 2363 Elling Jerrups Bye Jens Christenss 2437 Elling Napstiert Jens Christenss 1979 Astrup Nørskov Jens Christenss: 2416 Elling Holmerne Jens Christenss: 1634 Bjergby Ørnbøl Jens Christenssøn 1912 Astrup Adstrup Bye Jens Christensøn 1985 Astrup Puten Jens Christensøn 817 Vennebjerg Winneberg Bye Jens Christensøn 1116 Jelstrup Giølstrup Bye Jens Christensøn 1444 Vidstrup Tofte Jens Christensøn 1172 Lyngby Sønder Lyngbye Jens Christensøn 517 Sankt Olai Brøndrup Jens Christensøn 1164 Lyngby Lyngbye Torp Jens Clausøn 1159 Lyngby Nør Lyngbye Jens Clemendsøn 173 Flade Fladdeby Jens Damsgaard 1118 Jelstrup Giølstrup Bye Jens Erichsøn 5 Understed Jens Gregers 1524 Horne Horne Bye Jens Gregersøn 2115 Tversted Terped Jens Grøn 1174 Lyngby Sønder Lyngbye Jens Hansen 2008 Tversted Elkiær Jens Hansen 2324 Elling Jens Hanss 740 Skallerup Nørre Mølle Jens Hanssøn 550 Sankt Hans Bagterp Bye Jens Hønnegaard 294 Flade Kragkiær Jens i Backen 2079 Tversted Øster Tuersted Jens i Kleten 71 Understed Knappen Jens i Knappen 1464 Vidstrup Tofte Jens Ibsen 197 Flade Fladdeby Jens Jacobss 587 Sankt Hans Giørup Jens Jensen 1289 Mosbjerg Mosberg Bye Jens Jensen 2006 Tversted Elkiær Jens Jensen 2045 Tversted Øster Tuersted Jens Jensen 2215 Bindslev Nør Bindslef Jens Jensen 169 Flade Fladdeby Jens Jenss 480 Sankt Olai Velling Høye Jens Jensøn 1800 Sindal Sindahl Bye Jens Jensøn 1853 Sindal Togholt Jens Jensøn 735 Skallerup Willerups Mølle Jens Jensøn 1569 Asdal Jens Jensøn 951 Rugbjerg Ulstrup Jens Jensøn 2337 Elling Möesen Jens Jensøn 2340 Elling Wiinbeck Jens Jensøn 193 Flade Fladdeby Jens Justes Encke 1876 Sindal Jens Kiel 1008 Rakkeby Jens Kieldsen 432 Sankt Olai Fugelsig Jens Knudson 471 Sankt Olai Velling Høye Jens Larsøn 465 Sankt Olai Skyds bye Jens Larsøn 2071 Tversted Øster Tuersted Jens Lauridtsen 1016 Rakkeby Jens Lauridtzen 1019 Rakkeby Jens Lauridtzen 981 Harritslev Jens Lauridtzen 2183 Bindslev Nør Bindslef Jens Lauridtzen 2190 Bindslev Nør Bindslef Jens Lauridtzen 1497 Horne Jens Lauridtzøn 1242 Hørmested Birelet Jens Lauridtzøn 1424 Tornby Nørre Tornbye Jens Lauritzøn 425 Skærum Østerskoven Jens Laurss 722 Skallerup Syndelef Jens Laurssøn 873 Skallerup Nørlef Jens Laursøn 579 Sankt Hans Giørup Jens Laursøn 7 Understed Rugtved Jens Madsøn i Rugtved 493 Sankt Olai Gaarestrup Jens Madtzøn 399 Åsted Lille Hoven Jens Matzssøn 2359 Elling Jerrups Bye Jens Michelss: Leddet 802 Vennebjerg Nørharretzlef Jens Michelsøn 2361 Elling Jerrups Bye Jens Michelsøn 727 Skallerup Syndelef Jens Mortensøn 629 Sankt Hans Hougaard Jens Mortensøn 1488 Vidstrup Tofte Jens N: 999 Rakkeby Jens Nielsen 1467 Vidstrup Tofte Jens Nielsen 1338 Mosbjerg Voen Bye Jens Nielsen 458 Sankt Olai Skyds bye Jens Nielsen 2150 Bindslev Monsbech Jens Nielsen 2181 Bindslev Aarskoven Jens Nielsen 374 Åsted Aasted Bye Jens Nielss 2431 Elling Lomandskov Jens Nielss 152 Flade Trundrup Jens Nielssøn 1667 Mygdal Odden Hovedgaard Jens Nielssøn 1644 Bjergby Sneuhr Jens Nielssøn 1709 Mygdal Giøgaard Jens Nielssøn 1662 Bjergby Saxtrup Jens Nielssøn 1741 Mygdal Mygdal=By Jens Nielssøn 1631 Bjergby Østergaard Jens Nielssøn 708 Skallerup Nørum Bye Jens Nielsøn 848 Vennebjerg Havgaard Jens Nielsøn 1504 Horne Horne Bye Jens Nielsøn 1593 Asdal Jens Nielsøn 566 Sankt Hans Bagterp Bye Jens Nielsøn 2259 Uggerby Tolstrup Jens Ollesen 328 Åsted Guldbechskier Jens Olless 261 Flade Fladde Jens Olufsen Wang 309 Flade Refdal Jens Olufss 540 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Jens Olufsøn 790 Vennebjerg Wenneberg Bye Jens Olufsøn 855 Vennebjerg Winneberg bye Jens Olufsøn 1137 Jelstrup Giølstrup Bye Jens Olufsøn 2162 Bindslev Sønder Bindsleff Jens Ousen 18 Understed TvosrKiær?? Jens Palless. 1462 Vidstrup Tofte Jens Pedersen 1000 Rakkeby Jens Pedersen 1337 Mosbjerg Voen Bye Jens Pedersen 1389 Tornby Synder-Tornbye Jens Pedersen 2057 Tversted Øster Tuersted Jens Pedersen 2119 Bindslev Steensbech Jens Pedersen 2187 Bindslev Nør Bindslef Jens Pedersen 1458 Vidstrup Tofte Jens Pedersen Svensche 285 Flade Lubets Høj Jens Pederss 1543 Horne Hiørup Bye Jens Pederssøn 1744 Mygdal Mygdal=By Jens Pederssøn 1784 Sindal Sindahl Bye Jens Pedersøn 1602 Asdal Jens Pedersøn 876 Vennebjerg Winneberg Bye Jens Pedersøn 905 Rugbjerg Jens Pedersøn 703 Skallerup Nørum Bye Jens Pedersøn 694 Skallerup Sønderlef Bye Jens Pedersøn 601 Sankt Hans Kristerup Jens Pedersøn 2317 Elling Jens Pedersøn 4 Understed Jens Pouls 1303 Mosbjerg Mostrup Bye Jens Povelsen 359 Åsted Meiling Jens Povelss 1747 Mygdal Tredholt Jens Povelss: 903 Rugbjerg Ulstrup Jens Povelsøn 813 Vennebjerg Nørharretzlef Jens Povelsøns Enche 2083 Tversted Wester Tuersted Jens Riisagger 1476 Vidstrup Tofte Jens Rys 168 Flade Fladdeby Jens Saumand 1002 Rakkeby Jens Simonsen 356 Åsted Qvissel Jens Skammelss 1824 Sindal Sindahl Bye Jens Soldat 1452 Vidstrup Tofte Jens Søfrenssøn 539 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Jens Søfrensøn 1021 Rakkeby Jens Sørensen 1208 Hørmested Veist Jens Sørensen 1608 Asdal Jens Sørensen 2291 Uggerby Stabech Jens Sørensen 2010 Tversted Jens Sørensen Giessing 316 Flade Wester Rør Jens Sørenss 1627 Bjergby Bierby Jens Sørenssøn 831 Vennebjerg Winneberg dael Jens Sørensøn 1227 Hørmested Teslum Bye Jens Sørensøn 2341 Elling Kragskov Jens Sørensøn 92 Understed Dael Jens Sørensøn i Meldgaard 1049 Rakkeby Snarup Jens Sørrensen i Hægaard 275 Flade Vrangbeck Jens Thomass 1933 Astrup Klastrup Bye Jens Thombsøn 75 Understed Rugtved Jens Thommessøn i Rugtved 2262 Uggerby Tolstrup Jens Thomsen 835 Vennebjerg Winneberg dael Jens Thomsøn 1494 Vidstrup Widstrup Bye Jens Thomæsøn 1952 Astrup Skierpinge Jens Thøgersen 2133 Bindslev Aagaard Jens Thøgersen 2428 Elling Bratten Jens Tomsøn 2229 Bindslev Annex Præstegaard Jens Willadtzen 1394 Tornby Synder-Tornbye Jens Willatzøn 2175 Bindslev Eyaas Jep Andersen 2093 Tversted Wester Tuersted Jep Chrestensen 2154 Bindslev Heedegaard Jep Chrestensen 2032 Tversted Jep Christensen 419 Skærum Østerskoven Jep Giertss 1085 Sejlstrup Aalstrup Jep Hansen 1678 Mygdal Odden Mølle Jeppe Christenssøn 2041 Tversted Øster Tuersted Jeppe Jespersen 2281 Uggerby Stabech Jeppe Nielsen 1340 Mosbjerg Voen Bye Jesper Christensen 1144 Jelstrup Giølstrup Bye Jesper Christensøn 2227 Bindslev Annex Præstegaard Jesper Ibsen 1400 Tornby Synder-Tornbye Jesper Jensen 1187 Hørmested Høgholt Jesper Jespersen 1428 Tornby Nørre Tornbye Jesper Pedersen 2040 Tversted Øster Tuersted Jesper Pedersen 489 Sankt Olai Gaarestrup Jesper Søfrensøn 1311 Mosbjerg Mostrup Bye Joen Michelsen 506 Sankt Olai Vinstrup Johan gangers 1690 Mygdal Høytved Johan Henrichssøn 1526 Horne Horne Bye Johan Jensdatter 948 Rugbjerg Ulstrup Johan Matthis daatter 1567 Asdal Johan Nielsdatt 1600 Asdal Johan Olufsdatter 1586 Asdal Johan Rasmusdatter 455 Sankt Olai Skyds bye Johanne Andersdaatter 2418 Elling Holmerne Johanne Christensd: 2438 Elling Napstiert Johanne Christensd: 1151 Jelstrup Giølstrup Bye Johanne Christensdaatter 1719 Mygdal Kaultved Johanne Christensdttr 70 Understed Letholt Johanne Gestsd. 494 Sankt Olai Gaarestrup Johanne Hyrup 124 Karup Heeden Johanne Jac. 1921 Astrup Adstrup Bye Johanne Jacobsd: 1224 Hørmested Teslum Bye Johanne Jacobsdatter 314 Flade Øster Rør Johanne Jensd: 627 Sankt Hans Hougaard Johanne JensDaatter 2046 Tversted Øster Tuersted Johanne Jensdaatter 1028 Rakkeby Johanne Jensdatter 1189 Hørmested Høgholt Johanne Kierulf 247 Flade Jægen Johanne Madsd: 206 Flade Fladdeby Johanne Madsd: 1154 Lyngby Nør Lyngbye Johanne N: 259 Flade Wangen Johanne Nielsd: 242 Flade Rimmen?? Johanne Nielsd: 2166 Bindslev Sønder Bindsleff Johanne Nielsdaatter 2320 Elling Johanne Nielsdatt: 672 Sankt Olai Skydsbye Johanne Nielsdatter 2052 Tversted Øster Tuersted Johanne Pedersdaatter 668 Sankt Olai Skydsbye Johanne Rosigs 1142 Jelstrup Giølstrup Bye Johanne Sørensdaatter 2249 Uggerby Tolstrup Johanne Sørensdaatter 1108 Jelstrup Jelstrup Bye Johanne Thomsdaatter 1214 Hørmested Gaarsholdt Jørgen ??sen 1704 Mygdal Hebbestrup Jørgen Anderssøn 2295 Elling Jørgen Bille 2116 Tversted Terped Jørgen Chrestensen 196 Flade Fladdeby Jørgen Christens 1374 Tornby Synder-Tornbye Jørgen Christensen 2238 Uggerby Uggerby Jørgen Erichsen 1342 Mosbjerg Voen Bye Jørgen i Elleren 37 Understed NørKnuden Jørgen i NørKnuden 760 Skallerup Hunderup Jørgen Jacobesøn 2381 Elling Strandbye Jørgen Jenss 1396 Tornby Synder-Tornbye Jørgen Jørgensen 614 Sankt Hans Lille Lundergaard Jørgen Jørgensøn 537 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Jørgen Larsøn 1259 Mosbjerg Eskier Jørgen Lauritzen 2348 Elling Jerrup Bye Jørgen Marqvorss: Enche 2212 Bindslev Nør Bindslef Jørgen Ollesen 2110 Tversted Terped Jørgen Paal 1190 Hørmested Høgholt Jørgen Pedersøn 1963 Astrup Mølskou Jørgen Pedersøn 2339 Elling Wiinbeck Jørgen Sørensøn 344 Åsted Ribbeholt Jørgen Thomss 457 Sankt Olai Skyds bye Jørgen Uldrichsøn 1857 Sindal Lund Karen ??datter 1240 Hørmested Mojen Karen ??datter 232 Flade Rimmen Karen Andersd: 1148 Jelstrup Giølstrup Bye Karen Andersdaatter 2224 Bindslev Nør Bindslef Karen Andersdatr 2398 Elling Strandbye Karen Andersdatt: 679 Skallerup Willerup Sædegaard Karen Andersdr. 2214 Bindslev Nør Bindslef Karen Biergis 533 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Karen Bugge 2206 Bindslev Nør Bindslef Karen Chrestensdaattr 595 Sankt Hans Kristerup Karen ChristensDaatter 1658 Bjergby Sneuhr Karen Christensdatter 824 Vennebjerg Winneberg Bye Karen Christensdr 1188 Hørmested Høgholt Karen Ejlersdatter Holm 1185 Lyngby Cordall Karen Erichsdaatter 2171 Bindslev Sønder Bindsleff Karen Hals 2078 Tversted Øster Tuersted Karen Jacobsdaatter 36 Understed Rosengaarden Karen Jensd. 162 Flade Baader Karen Jensd: 2076 Tversted Øster Tuersted Karen Jensdaatter 2432 Elling Lomandskov Karen Jensdatt: 1639 Bjergby Ørnbøl Karen Jensdatter 1589 Asdal Karen Jensdatter 1017 Rakkeby Karen Jensdatter 1544 Horne Hiørup Bye Karen Jensdatter 1038 Rakkeby Karen Jensdatter 1055 Rakkeby Snarup Karen Jensdatter 2170 Bindslev Sønder Bindsleff Karen Jensdatter 491 Sankt Olai Gaarestrup Karen JespersDaatter 615 Sankt Hans Lille Lundergaard Karen JørgensDaatter 1048 Rakkeby Snarup Karen Knudsdatter 650 Sankt Hans Krustrup Karen Larsdatter 1577 Asdal Karen Lauridtzdatter 1599 Asdal Karen Lauridtzdatter 2144 Bindslev Hisselbech Karen Lauridtzdr 2130 Bindslev Wester Trunsmarch Karen Lauridtzdr. 1034 Rakkeby Karen Lauritzdatter 822 Vennebjerg Winneberg Bye Karen Lauritzdr 57 Understed Gungaard Karen Laursd. 1383 Tornby Synder-Tornbye Karen Michelsdatter 715 Skallerup Tagkiær Karen Mortensdr 787 Vennebjerg Wenneberg Bye Karen Munck 83 Understed Gadholt Karen Nielsd. 190 Flade Fladdeby Karen Nielsd. 522 Sankt Olai Brøndrup Karen NielsDaatter 1102 Jelstrup Jelstrup Bye Karen Nielsdaatter 2009 Tversted Elkiær Karen Nielsdaatter 2185 Bindslev Nør Bindslef Karen Nielsdaatter 2390 Elling Strandbye Karen Nielsdatt: 1622 Bjergby Bierby Karen Nielsdatter 1503 Horne Horne Bye Karen Nielsdatter 654 Sankt Olai Karen Nielsdatter 2137 Bindslev Aagaard Karen Nielsdatter 345 Åsted Ribbeholt Karen Nielsdr 838 Vennebjerg Nørharretzlef Karen Nielsdr 849 Vennebjerg Havgaard Karen Nielsdr 2260 Uggerby Tolstrup Karen Ollesdaatter 777 Vennebjerg Wenneberg Bye Karen Olufdatter 306 Flade Hulsig Karen Olufsd: 1366 Tornby Kjersgaards Mølle Karen Olufsdatter 1105 Jelstrup Jelstrup Bye Karen Pedersdaatter 104 Karup Trickent?? Karen Sørensd. 411 Skærum Jeget Karen Sørensdr 801 Vennebjerg Nørharretzlef Karen Sørensdr 853 Vennebjerg Nørharretzlef Karen Sørensdr. 1554 Horne Hiørup Bye Karen Thombsdatter 686 Skallerup Karen Tøgersdatter Rosenberg 1088 Jelstrup Jelstrup Bye Karen Willatsdaatter 1481 Vidstrup Tofte Karen Ydsdatter 1037 Rakkeby Kieller Jacob 1039 Rakkeby Kieller Niels 2095 Tversted Wester Tuersted Kiersten Andersdaatter 2149 Bindslev Monsbech Kiersten Chrestensdr 2231 Uggerby Kiersten Christensdr 2104 Tversted Wester Tuersted Kiersten HansDatter 2053 Tversted Øster Tuersted Kiersten Iversdtr 1046 Rakkeby Snarup Kiersten Jensdatter 764 Skallerup Klitten Kiersten Jensdr 757 Skallerup Størup Kiersten Jensdr 996 Harritslev Kiersten Lauridtzdatter 771 Skallerup Nørum Kiersten Lauritzdr 1020 Rakkeby Kiersten Madtzdatter 1053 Rakkeby Snarup Kiersten Mortensdatter 2177 Bindslev Eyaas Kiersten Nielsdaatter 994 Harritslev Kiersten Nielsdatter 984 Harritslev Kiersten Pedersd: 1317 Mosbjerg Lille Bleesberg Kiersten Pedersdatter 761 Skallerup Hunderup Kiersten Pedersdr 826 Vennebjerg Winneberg Bye Kiersten Pedersdr 962 Harritslev Kiersten Simonsd: 2275 Uggerby Stabech Kiersten Sørensdtr 2292 Uggerby Stabech Kiersten Sørensdtr 833 Vennebjerg Winneberg dael Kiersten Thøgersdr 1222 Hørmested Teslum Bye Kirsten ??datter 1298 Mosbjerg Mosberg Bye Kirsten ??datter 1302 Mosbjerg Mostrup Bye Kirsten ??datter 1200 Hørmested Syndergaard Kirsten ??datter. 113 Karup Kiæret Kirsten Andersd. 1671 Mygdal Kirsten Andersdatter 870 Skallerup Nørum Kirsten Andersdr 2318 Elling Kirsten Balzdr 1226 Hørmested Teslum Bye Kirsten Berthelssdatter 1523 Horne Horne Bye Kirsten Chrestensdatter 59 Understed Under Bierget Kirsten Christ. 87 Understed Skibtved Kirsten Christ. 1320 Mosbjerg Hvirp Kirsten Christensdatt: 2354 Elling Jerrup Bye Kirsten Christensdatt: 2370 Elling Freborg Kirsten Christensdatt: 1628 Bjergby Bierby Kirsten Christensdatter 2342 Elling Kragskov Kirsten Christenss 1166 Lyngby Lyngbye Torp Kirsten Clausdaatter 349 Åsted Ribbeholt Kirsten Erichsdr 1609 Asdal Kirsten Ericksdatter 607 Sankt Hans Vandsted Kirsten EskilsDaatter 274 Flade Dunbeck Kirsten Heilesd: 24 Understed Vrangbek Kirsten Jensd. 72 Understed Knappen Kirsten Jensd. 565 Sankt Hans Bagterp Bye Kirsten JensDaatter 728 Skallerup Syndelef Kirsten Jensdr 2350 Elling Jerrup Bye Kirsten Jørgensdatt: 373 Åsted Fourholt Kirsten Laursdr 1399 Tornby Synder-Tornbye Kirsten Ludvigsdatter 140 Flade Stenhoben Kirsten Madsd. 441 Sankt Olai Kobroen Kirsten MogensDaatter 371 Åsted Fourholt Kirsten Mortenss 31 Understed Vrangbek Kirsten Nielsd. 255 Flade Bondesen Kirsten Nielsd: 600 Sankt Hans Kristerup Kirsten NielsDaatter 1675 Mygdal Klodskir Kirsten Nielsdatter 74 Understed Huolen Kirsten Ol. 1486 Vidstrup Tofte Kirsten Olufsdatter 2392 Elling Strandbye Kirsten Pedersd: 577 Sankt Hans Bagterp Bye Kirsten PedersDaatter 1579 Asdal Kirsten Pedersdatter 1693 Mygdal Høytved Kirsten Pedersdatter 1591 Asdal Kirsten Pedersdatter 299 Flade Gadal?? Kirsten Persd: 179 Flade Fladdeby Kirsten Povelsd: 673 Sankt Olai Skydsbye Kirsten Steffansdatter 1624 Bjergby Bierby Kirsten Strangisdatter 172 Flade Fladdeby Kirsten Thomsd: 1572 Asdal Kirsten Thomsdatter 1122 Jelstrup Giølstrup Bye Kirsten Trolsdaatter 678 Skallerup Willerup Sædegaard Kirstine Unger 1760 Sindal Kirstine von Møsting 1973 Astrup Hundbierg Kiønning Ibsøn 2330 Elling Nørtved Klaus Madtzøn 2022 Tversted Knud Chrestensen 1450 Vidstrup Tofte Knud Christenssøn 1361 Tornby Kjersgaard Knud Hanssøn Hop 48 Understed Fladholt Knud i Fladholt 1205 Hørmested Høgholts Mølle Knud Jensøn 850 Vennebjerg Havgaard Knud Knudsøn 1331 Mosbjerg Voen Bye Knud Pedersen 1528 Horne Terpet Bye Knud Pederssøn 1512 Horne Horne Bye Knud Pedersøn 1495 Horne Knud Schyttis 1851 Sindal Togholt Knud Søfrensøn 1239 Hørmested Mojen Knud Sørrensøn 1041 Rakkeby Snarup Knud thomæssen 1874 Sindal Lars Anders 1909 Astrup Adstrup Bye Lars Christensøns Encke 1831 Sindal Ulstedboe Lars Ibsøn 1899 Astrup Adstrup Bye Lars Jensøn 1931 Astrup Klastrup Bye Lars Nielsøn 1935 Astrup Klastrup Bye Lars Nielsøn 1926 Astrup Klastrup Bye Lars Pederss: 1951 Astrup Tirop Lars Pedersøn 1775 Sindal Laurids Mortensen 2351 Elling Jerrup Bye Laurids Nielss 2444 Elling Napstiert Laurids Ollufsen 2353 Elling Jerrup Bye Laurids Pederss: 2343 Elling Tolshave Laurids Sørensøn 1235 Hørmested Skreborg Lauridtz ??sen 2092 Tversted Wester Tuersted Lauridtz Andersen 2097 Tversted Wester Tuersted Lauridtz Chrestensen 2108 Tversted Terped Lauridtz Chrestensen 2200 Bindslev Nør Bindslef Lauridtz Chrestensen 2169 Bindslev Sønder Bindsleff Lauridtz Chrestophers 1702 Mygdal Hebbestrup Lauridtz Christenssøn 1232 Hørmested Felle Lauridtz Christensøn 1531 Horne Terpet Bye Lauridtz Christensøn 2286 Uggerby Stabech Lauridtz Grøn 1022 Rakkeby Lauridtz Jensen 2284 Uggerby Stabech Lauridtz Jensen 1638 Bjergby Ørnbøl Lauridtz Jenssøn 1505 Horne Horne Bye Lauridtz Jenssøn 1241 Hørmested Birelet Lauridtz Jensøn 995 Harritslev Lauridtz Lauridtzen 2271 Uggerby Scheen Lauridtz Lauridtzen 2163 Bindslev Sønder Bindsleff Lauridtz Nielsen 1246 Hørmested Hørmested Præstegaard Lauridtz Nielsøn 2232 Uggerby Uggerby Lauridtz Pedersen 1669 Mygdal Odden Hovedgaard Lauridtz Pederssøn Schiwe 1565 Asdal Lauridtz Pedersøn 2184 Bindslev Nør Bindslef Lauridtz Terchildsen 2273 Uggerby Scheen Lauridtz Thomsen 2239 Uggerby Uggerby Lauridtz Thorsen 2223 Bindslev Nør Bindslef Lauridtz Ved Broen 1269 Mosbjerg Præstegaard Laurits Christensen 1283 Mosbjerg Mosberg Bye Laurits Jensen 499 Sankt Olai Gaarestrup Laurits Jørgensøn 177 Flade Fladdeby Laurits Mads 958 Harritslev Lauritz Andersen 963 Harritslev Lauritz Bendsen 865 Skallerup Syndelef Bye Lauritz Christensøn 514 Sankt Olai Brøndrup Lauritz Christensøn 288 Flade Vestergaard Lauritz Heiless 313 Flade Øster Rør Lauritz i Huuset 1423 Tornby Nørre Tornbye Lauritz Jensen 847 Vennebjerg Havgaard Lauritz Jenssøn 442 Sankt Olai Kobroen Lauritz Jensøn 466 Sankt Olai Skyds bye Lauritz Jensøn 563 Sankt Hans Bagterp Bye Lauritz Jensøns Encke 165 Flade Fladdeby Lauritz Knudss. 1377 Tornby Synder-Tornbye Lauritz Lauritzøn 714 Skallerup Tagkiær Lauritz Laurssøn 718 Skallerup Syndelef Lauritz Mogensøn 780 Vennebjerg Wenneberg Bye Lauritz Mouritzøns Enche 775 Vennebjerg Overklidt Lauritz Nielsøn 1309 Mosbjerg Mostrup Bye Lauritz Pedersen 1436 Tornby Nørre Tornbye Lauritz Pedersen 975 Harritslev Lauritz Pederssen 312 Flade Øster Rør Lauritz Pers 311 Flade Øster Rør Lauritz Pers 1033 Rakkeby Lauritz Poulsen 691 Skallerup Sønderlef Bye Lauritz Povelsøn 557 Sankt Hans Bagterp Bye Lauritz Simonsøn 584 Sankt Hans Giørup Lauritz Søfrensøn 1258 Mosbjerg Eskier Lauritz Sørensen 687 Skallerup Lauritz Sørenss 147 Flade Gøttenborg Lauritz Thomss 46 Understed Gaasted Laurs And. 376 Åsted Steenhoven Laurs Anderss 1615 Bjergby Laurs Berthelssøn 606 Sankt Hans Vandsted Laurs Horne 101 Karup Høyen Laurs i Høyen 426 Skærum Østerskoven Laurs Jenss 1134 Jelstrup Giølstrup Bye Laurs Laursøn 339 Åsted Bechman Laurs Mortenss 352 Åsted Qvissel Laurs Nielssøn 56 Understed Gungaard Laurs Olesøn 326 Åsted Lindet Laurs Pederss 1643 Bjergby Sneuhr Laurs Pederssøn 1121 Jelstrup Giølstrup Bye Laurs Pedersøn 1132 Jelstrup Giølstrup Bye Laurs Svendsøn 407 Åsted Grønlund Laurs Sørenss 32 Understed Høyerholt Laurs Sørensøn 1735 Mygdal Mygdal=By Laust Iverssøn 1670 Mygdal Laust Madtzøn 1722 Mygdal Grøntved Laust Mortenssøn 751 Skallerup Syndelef Lispeth Olufsdr 1469 Vidstrup Tofte Mads Andersen 33 Understed Høyerholt Mads Christenss. 1419 Tornby Nørre Tornbye Mads Friderichsen 2329 Elling Nørtved Mads Jørgensen 49 Understed Fladholt Mads Knudss. 148 Flade Gøttenborg Mads Lauridtzøn 176 Flade Fladdeby Mads Madss 944 Mårup Mads Martensøns Encke 1957 Astrup Grimmershau Mads Nielsøn 137 Flade Stenhoben Mads Thomss 204 Flade Fladdeby Mads Ved Boderne 202 Flade Fladdeby Mads Vistiss 978 Harritslev Madtz Andersen 799 Vennebjerg Nørharretzlef Madtz Andersøn 2122 Bindslev Barchholt Madtz Chrestens 2111 Tversted Terped Madtz Chrestensen 487 Sankt Olai Velling Høye Madtz Christensøn 2194 Bindslev Nør Bindslef Madtz Emmersen 1916 Astrup Adstrup Bye Madtz Heilesøn 1584 Asdal Madtz Ibsøn 1082 Sejlstrup Aalstrup Madtz Jensen 1306 Mosbjerg Mostrup Bye Madtz Jensen 1300 Mosbjerg Mostrup Bye Madtz Jensen 1343 Mosbjerg Voen Bye Madtz Jørgensen 1999 Astrup Borritzholt Madtz Larsøn 1080 Sejlstrup Stagsted Madtz Lauridtzen 733 Skallerup Willerups Mølle Madtz Møller 1571 Asdal Madtz Nielsøn 1815 Sindal Sindahl Bye Madtz Nielsøn 1322 Mosbjerg Vien Madtz Ollesen 1711 Mygdal Giøgaard Madtz Pallissøn 2270 Uggerby Tolstrup Madtz Pedersen 805 Vennebjerg Nørharretzlef Madtz Pedersøn 785 Vennebjerg Wenneberg Bye Madtz thomsøn 1047 Rakkeby Snarup Madtz Thomæssen 1264 Mosbjerg Eskier Magrete Hansdatter 524 Sankt Olai Ambdall Magrete PedersDaatter 665 Sankt Olai Skydsbye Magrete Roberg 689 Skallerup Magreth Sørensdr 677 Sankt Olai Skydsbye Magrette Sl Povel Jensøns 2218 Bindslev Nør Bindslef Maleine Chrestensdtr 80 Understed Gadholt Marcus Thom. 1275 Mosbjerg Præstegaard Maren ??datter 1308 Mosbjerg Mostrup Bye Maren ??datter 1238 Hørmested Steensbech Maren ??datter 1294 Mosbjerg Mosberg Bye Maren ??datter 1312 Mosbjerg Mostrup Bye Maren ??datter 96 Understed Steenbierg Maren Andersd. 28 Understed Vrangbek Maren Andersd. 971 Harritslev Maren Andersd: 1091 Jelstrup Jelstrup Bye Maren Andersdaatter 1265 Mosbjerg Eskier Maren Andersdatter 1689 Mygdal Boltegaard Maren Andersdatter 1335 Mosbjerg Voen Bye Maren Andersdatter 1923 Astrup Adstrup Bye Maren Andersdatter 2106 Tversted Terped Maren AndersDtr 1705 Mygdal Hebbestrup Maren Andersdttr 638 Sankt Hans Krustrup Maren Anderssdatter 1234 Hørmested Kringelholt Maren Axelsdatter 1829 Sindal Sindahl Bye Maren Barholts 2086 Tversted Wester Tuersted Maren Bertelsdaatter 2039 Tversted Øster Tuersted Maren Bertelsdtr 1479 Vidstrup Tofte Maren Berthelsdatter 637 Sankt Hans Krustrup Maren BlegKone 1607 Asdal Maren Chrestensd: 2090 Tversted Wester Tuersted Maren Chrestensdaatter 2033 Tversted Maren Chrestensdatter 2132 Bindslev Aagaard Maren Chrestensdatter 2237 Uggerby Uggerby Maren Chrestensdatter 1587 Asdal Maren Chrestensdattr 2222 Bindslev Nør Bindslef Maren Chrestensdtr 2266 Uggerby Tolstrup Maren Chrestensdtr 2289 Uggerby Stabech Maren Chrestensdtr 2100 Tversted Wester Tuersted Maren ChrestensDttr 1042 Rakkeby Snarup Maren Christensd. 143 Flade Røntved Maren Christensd. 216 Flade Bangsbostrand Maren Christensd: 2347 Elling Tolshave Maren Christensd: 2429 Elling Bratten Maren Christensd: 602 Sankt Hans Kristerup Maren Christensdaatter 1178 Lyngby Cordall Maren Christensdaatter 2442 Elling Napstiert Maren Christensdatt: 2445 Elling Napstiert Maren Christensdatt: 1654 Bjergby Sneuhr Maren Christensdatter 1691 Mygdal Høytved Maren Christensdatter 1619 Bjergby Kratted Maren Christensdatter 1416 Tornby Nørre Tornbye Maren Christensdatter 1330 Mosbjerg Voen Bye Maren Christensdatter 1674 Mygdal Klodskir Maren Christensdatter 1636 Bjergby Ørnbøl Maren Christensdatter 1651 Bjergby Sneuhr Maren Christensdatter 675 Sankt Olai Skydsbye Maren Christensdatter 754 Skallerup Størup Maren Christensdr 332 Åsted Raunsholt Maren Christensdr 428 Skærum Vognsbeck Maren Christensdr 806 Vennebjerg Nørharretzlef Maren Christensdr 398 Åsted Meiling Maren Christensdr 1131 Jelstrup Giølstrup Bye Maren Ejlersdaatter 1542 Horne Hiørup Bye Maren Ericksdatter 1280 Mosbjerg Mosberg Bye Maren Friderichsdatter 2088 Tversted Wester Tuersted Maren Hansdaatter 2155 Bindslev Heedegaard Maren Ibsdaatter 76 Understed Rugtved Maren Jensd. 130 Flade Knifholt Maren Jensd: 589 Sankt Hans Giørup Maren JensDaatter 681 Skallerup Willerup Sædegaard Maren Jensdaatter 1176 Lyngby Sønder Lyngbye Maren Jensdaatter 1173 Lyngby Sønder Lyngbye Maren Jensdaatter 1120 Jelstrup Giølstrup Bye Maren Jensdaatter 2073 Tversted Øster Tuersted Maren Jensdaatter 2080 Tversted Øster Tuersted Maren Jensdaatter 2127 Bindslev Wester Trunsmarch Maren Jensdaatter 2180 Bindslev Eyaas Maren Jensdaatter 2216 Bindslev Nør Bindslef Maren Jensdaatter 2338 Elling Möesen Maren Jensdatt: 1062 Sejlstrup Smistrup Maren Jensdatter 1603 Asdal Maren Jensdatter 1596 Asdal Maren Jensdatter 1001 Rakkeby Maren Jensdatter 1252 Hørmested Vulstrup Maren Jensdatter 387 Åsted Qvissel Maren Jensdr 375 Åsted Aasted Bye Maren Jensdr 815 Vennebjerg Nørharretzlef Maren Jensdr 1742 Mygdal Mygdal=By Maren Jørgensdatter 2117 Tversted Terped Maren JørgensDr 1830 Sindal Sindahl Bye Maren Kielsdatter 50 Understed Fladholt Maren Knudsd. 1480 Vidstrup Tofte Maren Knudsdatter 2403 Elling Strandbye Maren Larsd: 2419 Elling Holmerne Maren Larsd: 2414 Elling Stabech Maren Larsdatt: 2316 Elling Maren Lauridsdatt: 2226 Bindslev Nør Bindslef Maren Lauridtzdatr 1570 Asdal Maren Lauridtzdattr 2274 Uggerby Scheen Maren LauridtzDtr 702 Skallerup Sønderlef Bye Maren Lauritsdr 1443 Vidstrup Tofte Maren Lauritzdatter 2345 Elling Tolshave Maren Laursdatt: 383 Åsted Meiling Maren Laursdr 422 Skærum Trygdrup Maren Laursdr 1725 Mygdal Kobbersholt Maren Laustdatter 1293 Mosbjerg Mosberg Bye Maren Madsdatter 1453 Vidstrup Tofte Maren Madsdatter 1171 Lyngby Sønder Lyngbye Maren Marqvursdaatter 804 Vennebjerg Nørharretzlef Maren Mathiisdr 696 Skallerup Sønderlef Bye Maren Michelsdr 121 Karup Abildgaard Maren Mick. 1885 Sindal Maren Mickelsdatter 513 Sankt Olai Tirup Maren MogensDaatter 1135 Jelstrup Giølstrup Bye Maren Mortensdaatter 788 Vennebjerg Wenneberg Bye Maren Mortensdr 2328 Elling Maren N: 27 Understed Vrangbek Maren Nielsd. 68 Understed Letholt Maren Nielsd. 67 Understed Letholt Maren Nielsd. i Letholt 256 Flade Bondesen Maren Nielsd: 192 Flade Fladdeby Maren Nielsd: 300 Flade Buol Mølle Maren Nielsd: 228 Flade Rimmen Maren Nielsd: 2153 Bindslev Bragholt Maren Nielsdaatter 2208 Bindslev Nør Bindslef Maren Nielsdaatter 2244 Uggerby Tolstrup Maren Nielsdaatter 2323 Elling Maren Nielsdatt 1645 Bjergby Sneuhr Maren Nielsdatter 1776 Sindal Maren Nielsdatter 1679 Mygdal Odden Mølle Maren Nielsdatter 1387 Tornby Synder-Tornbye Maren Nielsdatter 1255 Hørmested Grimshave Maren Nielsdatter 1370 Tornby Synder-Tornbye Maren Nielsdatter 1446 Vidstrup Tofte Maren Nielsdatter 1707 Mygdal Knauhr Maren Nielsdatter 1473 Vidstrup Tofte Maren Nielsdatter 1522 Horne Horne Bye Maren Nielsdattr 868 Skallerup Nørum Maren Nielsdr 413 Skærum Jeget Maren Nielsdr 362 Åsted Meiling Maren Nielsdr 416 Skærum Sludstrup Maren Nielsdr 382 Åsted Meiling Maren Nielsdr 829 Vennebjerg Winneberg Bye Maren Nielsdr i Tuen 53 Understed Fladholt Maren Olesd. 2401 Elling Strandbye Maren Olesdatt: 2234 Uggerby Uggerby Maren Ollesdtr 245 Flade Rimmen?? Maren Olufsd: 1677 Mygdal Klodskir Maren Olufsdatter 1687 Mygdal Boltegaard Maren Olufsdatter 64 Understed Knøsen Maren Pedersd. 115 Karup Flaaholt Maren Pedersd. 146 Flade Fladberg Maren Pedersd: 485 Sankt Olai Velling Høye Maren PedersDaatter 511 Sankt Olai Tirup Maren PedersDaatter 671 Sankt Olai Skydsbye Maren Pedersdaatter 2020 Tversted Maren Pedersdaatter 2411 Elling Lien Maren Pedersdatt: 1263 Mosbjerg Eskier Maren Pedersdatter 1475 Vidstrup Tofte Maren Pedersdatter 1218 Hørmested Teslum Bye Maren Pedersdatter 1484 Vidstrup Tofte Maren Pedersdatter 1695 Mygdal Skien Mølle Maren Pedersdatter 1404 Tornby Kjøbsted Maren Pedersdatter 1749 Mygdal Tredholt Maren Pedersdatter 723 Skallerup Syndelef Maren Pedersdr 226 Flade Bangsbostrand Maren Persd: 220 Flade Bangsbostrand Maren Persd: 2193 Bindslev Nør Bindslef Maren Pilbacks 2042 Tversted Øster Tuersted Maren Poelsdatter 1483 Vidstrup Tofte Maren Pofvelsdatter 1160 Lyngby Nør Lyngbye Maren Povelsdaatter 400 Åsted Lille Hoven Maren Povelsdr 1057 Rakkeby Snarup Maren Povlsdatter 2082 Tversted Øster Tuersted Maren Steffsdaatter 1485 Vidstrup Tofte Maren Stephensdatter 1449 Vidstrup Tofte Maren Stephensdatter 498 Sankt Olai Gaarestrup Maren SøfrensDaatter 107 Karup Gaarden Maren Sørensd. 93 Understed Dael Maren Sørensd: 2061 Tversted Øster Tuersted Maren Sørensdaatter 2385 Elling Strandbye Maren Sørensdatt: 773 Skallerup Præstholm Maren Sørensdr 2182 Bindslev Aarskoven Maren Tercheldtr 1536 Horne Terpet Bye Maren Thombsdatter 2191 Bindslev Nør Bindslef Maren Thomisdr 2140 Bindslev Aagaard Maren Thomsdaattr 797 Vennebjerg Nørharretzlef Maren Thomsdr 592 Sankt Hans Giørup Maren ThomæsDaatter 966 Harritslev Maren Thomæsdatter 1411 Tornby Nørre Tornbye Maren Thomæsdatter 2195 Bindslev Nør Bindslef Maren Thøgersdtr 2422 Elling SortKier Margarethe Christensd: 424 Skærum Hovbech Margret Christensdr 394 Åsted Overskoven Margret Povelsdr 1617 Bjergby Margrete Andersdttr 2125 Bindslev Øster Trunsmarch Margrete Chrestensdr. 41 Understed Lunden Margrete Hansd. 183 Flade Fladdeby Margrete Jensd: 2240 Uggerby Uggerby Margrete Jensdaatter 266 Flade Fladde Margrete Jespersd: 2011 Tversted Margrete Lauridtzdaatter 2147 Bindslev Søttrup Margrete Nielsdr 208 Flade Bangsbo Margrete Povelsd: 1078 Sejlstrup Smistrup Margrethe Andersdatter 1770 Sindal Margrethe Hedevig Jensdatter Hagedorn 1066 Sejlstrup Smistrup Margrethe Nielsdatter 1515 Horne Horne Bye Margrette Lauridtzdatter 293 Flade Kragkiær Marie Andersd: 828 Vennebjerg Winneberg Bye Marie Lorensdr 986 Harritslev Marie Magdalene Monsd: 1327 Mosbjerg Voen Bye Marie Nielsdatter 397 Åsted Meiling Marius Christens 450 Sankt Olai Skyds bye Marqvar Uldrichsøn 2252 Uggerby Tolstrup Marqvor Pedersen 1941 Astrup Bøgholt Marqvord Anderss 1169 Lyngby Sønder Lyngbye Marqvur Pedersøn 590 Sankt Hans Giørup Mathiis Larsøn 1015 Rakkeby Mathis Jensen 781 Vennebjerg Wenneberg Bye Matthiis thomsøn 895 Rugbjerg Matthis Svendsøn 1352 Mosbjerg Graarup Melsen Olesen 2395 Elling Strandbye Methe Caspersdatt: 2387 Elling Strandbye Methe Christensdatt: 1731 Mygdal Uvslef Methe Christensdatter 2402 Elling Strandbye Methe Jensdatt: 1683 Mygdal Boufven Methe Jensdatter 1734 Mygdal Uvslef Methe Laustdatter 2400 Elling Strandbye Methe Nielsd: 1211 Hørmested Studsholdt Mette ??datter 1111 Jelstrup Jelstrup Bye Mette Christensdaatter 634 Sankt Hans Krustrup Mette Christensdatter 334 Åsted Raunsholtz-Mølle Mette Erichsdr 98 Karup Kockenbore Mette Hansd. 2044 Tversted Øster Tuersted Mette Hansdaatter 78 Understed Kratted Mette Jec. 472 Sankt Olai Velling Høye Mette JensDaatter 568 Sankt Hans Bagterp Bye Mette JensDaatter 2012 Tversted Mette Jensdaatter 2280 Uggerby Stabech Mette Jensdaatter 1003 Rakkeby Mette Jensdatter 1499 Horne Mette Jensdatter 580 Sankt Hans Giørup Mette JørgensDaatter 1168 Lyngby Lyngbye Torp Mette Laursdaatter 1170 Lyngby Sønder Lyngbye Mette Marqvursdaatter 1136 Jelstrup Giølstrup Bye Mette Mortensdaatter 1014 Rakkeby Mette Mortensdatter 1487 Vidstrup Tofte Mette N: 968 Harritslev Mette Nielsd. 151 Flade Neder Dal Mette Nielsd: 546 Sankt Hans Aastrup Mølle Mette NielsDaatter 651 Sankt Olai Mette Nielsdatter 1418 Tornby Nørre Tornbye Mette Nielsdatter 830 Vennebjerg Winneberg Bye Mette Nielsdr 980 Harritslev Mette Olesdatter 2285 Uggerby Stabech Mette Ollesdatter 310 Flade Refdal Mette Olufsd: 252 Flade Bangsbo Mølle Mette Pallisd: 479 Sankt Olai Velling Høye Mette PedersDaatter 1552 Horne Hiørup Bye Mette Pedersdatter 286 Flade Lubets Høj Mette Persd: 658 Sankt Olai Gaarstrup Mette Sl Steffen Sørensøn 674 Sankt Olai Skydsbye Mette Steffansdatter 102 Karup Høyen Mette Svendsd. 436 Sankt Olai Fugelsig Mette Søfrensdaatter 1106 Jelstrup Jelstrup Bye Mette Sørensdaatter 437 Sankt Olai Fugelsig Mette Thomasdaatter 1664 Mygdal Odden Hovedgaard Mette Thomsdatter 857 Vennebjerg Winneberg bye Metth Albrethsdr 875 Skallerup Nørlef Metthe Christensdr 1905 Astrup Adstrup Bye Metthe Larsdatter 844 Vennebjerg Øster Heegaard Metthe Lauritzdr 16 Understed Skibtved?? Metthe Laursd. 693 Skallerup Sønderlef Bye Metthe Nielsdr 1870 Sindal Michel ??sen 2178 Bindslev Eyaas Michel Andersen 2415 Elling Holmerne Michel Axelsøn 2084 Tversted Wester Tuersted Michel Chrestensen 2189 Bindslev Nør Bindslef Michel Chrestensen 2250 Uggerby Tolstrup Michel Jensen 2374 Elling Bratten Michel Jenss: 682 Skallerup Willerup Sædegaard Michel Jenssøn 538 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Michel Jensøn 1798 Sindal Sindahl Bye Michel Jensøn 1384 Tornby Synder-Tornbye Michel Jørgensøn 993 Harritslev Michel Lauridtzen 840 Vennebjerg Nørharretzlef Michel Laurssøn 1382 Tornby Synder-Tornbye Michel Nielssen 1514 Horne Horne Bye Michel Olufsøn 1966 Astrup Solberg Michel Søfrenss 2255 Uggerby Tolstrup Michel Sørensen 475 Sankt Olai Velling Høye Michel Thomesøn 2277 Uggerby Stabech Michel Thomsen 1153 Lyngby Nør Lyngbye Mickel Andersøn 2245 Uggerby Tolstrup Mickel Chrestensen 120 Karup Abildgaard Mickel i Abildgaard 1128 Jelstrup Giølstrup Bye Mickel Jensøn 811 Vennebjerg Nørharretzlef Mogens Christensøn 628 Sankt Hans Hougaard Mogens Christensøn 473 Sankt Olai Velling Høye Mogens Jensøn 283 Flade Kiæret Mogens Madss 2322 Elling Mogens Nielsøn 742 Skallerup Nørre Mølle Mogens Pedersøn 461 Sankt Olai Skyds bye Mogens Søfrensøn 1990 Astrup Ryedt Mogns Andersøn 2109 Tversted Terped Morten Chrestensen 1724 Mygdal Kobbersholt Morten Christenssøn 1498 Horne Morten Hendrichsøn 1013 Rakkeby Morten Jensen 1202 Hørmested Korsenstued Morten Jensen 1637 Bjergby Ørnbøl Morten Jenssøn 2143 Bindslev Hisselbech Morten Lauridtzen 1739 Mygdal Mygdal=By Morten Laurssøn 1489 Vidstrup Tofte Morten N: 2135 Bindslev Aagaard Morten Nielsen 142 Flade Røntved Morten Nielss 1641 Bjergby Sneuhr Morten Nielssøn 1684 Mygdal Boufven Morten Nielssøn 1977 Astrup Nørskov Morten Nielsøn 1713 Mygdal Røde Mølle Morten Olufssøn 1613 Bjergby Morten Sørenssøn 1161 Lyngby Nør Lyngbye Morten Sørensøn 1730 Mygdal Uvslef Morten Thøgerssøn 1301 Mosbjerg Mostrup Bye Morten Tomsen 415 Skærum Sludstrup Mortens Mortenss 2247 Uggerby Tolstrup Mouridtz Ollesen 846 Vennebjerg Øster Heegaard N.N. 63 Understed Knøsen Niels And. 1065 Sejlstrup Smistrup Niels Andersen 2059 Tversted Øster Tuersted Niels Andersen 2151 Bindslev Monsbech Niels Andersen 112 Karup Kiæret Niels Andersen paa Kiæret 368 Åsted Fuglsang Niels Anderss 1737 Mygdal Mygdal=By Niels Anderssøn 1254 Hørmested Grimshave Niels Andersøn 726 Skallerup Syndelef Niels Andersøn 504 Sankt Olai Vinstrup Niels Andersøn 287 Flade Vestergaard Niels Axelss 488 Sankt Olai Hæden Niels Bertelsøn 1847 Sindal Meenholt Niels Berthelsøn 235 Flade Rimmen Niels BodsMand 2062 Tversted Øster Tuersted Niels Chrestensen 1532 Horne Terpet Bye Niels Chrestenssøn 1583 Asdal Niels Chrestensøn 1313 Mosbjerg Mostrup Bye Niels Christensen 1430 Tornby Nørre Tornbye Niels Christensen 1281 Mosbjerg Mosberg Bye Niels Christensen 393 Åsted Overskoven Niels Christenss 358 Åsted Qvissel Niels Christenss 1981 Astrup Nørskov Niels Christenss: 1517 Horne Horne Bye Niels Christenssøn 1714 Mygdal Røde Mølle Niels Christenssøn 1700 Mygdal Krøgholt Niels Christenssøn 1698 Mygdal Retholt Niels Christenssøn 1119 Jelstrup Giølstrup Bye Niels Christensøn 704 Skallerup Nørum Bye Niels Christensøn 569 Sankt Hans Bagterp Bye Niels Christensøn 520 Sankt Olai Brøndrup Niels Christensøn 1604 Asdal Niels Clemedsin 2243 Uggerby Tolstrup Niels Clæmmedsen 1379 Tornby Synder-Tornbye Niels Frantzøn 257 Flade Wangen Niels Graa 1610 Bjergby Niels Gram 265 Flade Fladde Niels Hanss 759 Skallerup Hunderup Niels Hanss 768 Skallerup Nørum Niels Hanss 874 Skallerup Nørlef Niels Hansøn 807 Vennebjerg Nørharretzlef Niels Hansøn 25 Understed Vrangbek Niels Hansøn i Vrangbek 110 Karup Odden Niels i Odden 2157 Bindslev Sønder Bindsleff Niels Ibsen 445 Sankt Olai Skyds bye Niels Jacobsen 2433 Elling Napstiert Niels Jacobss: 551 Sankt Hans Bagterp Bye Niels Jacobsøn 1573 Asdal Niels Jacobsøn 2335 Elling Raasig Niels Jacobsøn 1392 Tornby Synder-Tornbye Niels Jensen 1325 Mosbjerg Voen Bye Niels Jensen 1437 Tornby Nørre Tornbye Niels Jensen 1274 Mosbjerg Præstegaard Niels Jensen 2124 Bindslev Øster Trunsmarch Niels Jensen 2134 Bindslev Aagaard Niels Jensen 2217 Bindslev Nør Bindslef Niels Jensen 194 Flade Fladdeby Niels Jenss 23 Understed Vrangbek Niels Jenss. 767 Skallerup Nørum Niels Jenssøn 784 Vennebjerg Wenneberg Bye Niels Jenssøn 1632 Bjergby Østergaard Niels Jenssøn 1708 Mygdal Giøgaard Niels Jenssøn 1673 Mygdal Klodskir Niels Jenssøn 1726 Mygdal Kobbersholt Niels Jenssøn 1850 Sindal Meenholt Niels Jensøn 567 Sankt Hans Bagterp Bye Niels Jensøn 911 Rugbjerg Niels Jensøn 852 Vennebjerg Nørharretzlef Niels Jensøn 864 Skallerup Syndelef Bye Niels Jensøn 548 Sankt Hans Bagterp Bye Niels Jensøn 22 Understed Vrangbek Niels Jensøn i Vrangbek 1883 Sindal Niels Jensøns Enche 490 Sankt Olai Gaarestrup Niels Jespersøn 1648 Bjergby Sneuhr Niels Johanssøn 597 Sankt Hans Kristerup Niels Jørgensøn 611 Sankt Hans Store Lundergaard Niels Knudsøn 1878 Sindal Niels Larsøn 1994 Astrup Backen Niels Larsøn 1976 Astrup Nørskov Niels Larsøn 1961 Astrup Huing mølle Niels Larsøn 2344 Elling Tolshave Niels Lauridtsøn 1661 Bjergby Saxtrup Niels Lauridtzøn 1093 Jelstrup Jelstrup Bye Niels Lauridtzøn 1537 Horne Hiørup Bye Niels Lauridtzøn 1732 Mygdal Uvslef Niels Lauritzøn 1167 Lyngby Lyngbye Torp Niels Laursøn 459 Sankt Olai Skyds bye Niels Laursøn 1253 Hørmested Grimshave Niels Madtsøn 2210 Bindslev Nør Bindslef Niels Madtzen 2290 Uggerby Stabech Niels Madtzen 1968 Astrup Solberg Niels Madtzøn 871 Skallerup Nørum Niels Madtzøn 2308 Elling Niels Madtzøn 599 Sankt Hans Kristerup Niels Michelsen 712 Skallerup Nørlef Niels Michelsøn 1527 Horne Terpet Bye Niels Mickelsøn 528 Sankt Olai Bistrup Niels Mogensøn 370 Åsted Fourholt Niels Mortens 2202 Bindslev Nør Bindslef Niels Mortensen 141 Flade Røntved Niels Mortenss 1640 Bjergby Sneuhr Niels Mortenssøn 1706 Mygdal Knauhr Niels Mortenssøn 2355 Elling Jerrup Bye Niels Mortensøn 1412 Tornby Nørre Tornbye Niels Nielsen 1326 Mosbjerg Voen Bye Niels Nielsen 992 Harritslev Niels Nielsen 991 Harritslev Niels Nielsen 395 Åsted Stor Hobendal Niels Nielss 211 Flade Bangsbo Niels Nielss 188 Flade Fladdeby Niels Nielss Encke 26 Understed Vrangbek Niels Nielss i Vrangbek 30 Understed Vrangbek Niels Nielss. 106 Karup Gaarden Niels Nielss. 1471 Vidstrup Tofte Niels Nielssen 1006 Rakkeby Niels Nielssen 1621 Bjergby Bierby Niels Nielssøn 1934 Astrup Klastrup Bye Niels Nielsøn 1545 Horne Hiørup Bye Niels Nielsøn 1213 Hørmested Gaarsholdt Niels Nielsøn 719 Skallerup Syndelef Niels Nielsøn 836 Vennebjerg Nørharretzlef Niels Nielsøn 837 Vennebjerg Nørharretzlef Niels Nielsøn 88 Understed Steensheede Niels Nielsøn i Steensheede 240 Flade Rimmen?? Niels Nipper 217 Flade Bangsbostrand Niels Nørgaard 69 Understed Letholt Niels Olesøn i Letholt 2050 Tversted Øster Tuersted Niels Ollesen 2165 Bindslev Sønder Bindsleff Niels Ollesen 402 Åsted Starbacken Niels Ollessøn 1992 Astrup Ryedt Niels Ollesøn 683 Skallerup Willerup Sædegaard Niels Olufssøn 747 Skallerup Nørum Niels Olufsøn 2152 Bindslev Bragholt Niels Paal 1432 Tornby Nørre Tornbye Niels Pedersen 1067 Sejlstrup Smistrup Niels Pedersen 1368 Tornby Synder-Tornbye Niels Pedersen 417 Skærum Sludstrup Niels Pederss 380 Åsted Meiling Niels Pederss 2023 Tversted Niels Pederss 1971 Astrup Tvoerne Niels Pederss: 1625 Bjergby Bierby Niels Pederssøn 1743 Mygdal Mygdal=By Niels Pederssøn 1156 Lyngby Nør Lyngbye Niels Pedersøn 1795 Sindal Sindahl Bye Niels Pedersøn 816 Vennebjerg Winneberg Bye Niels Pedersøn 866 Skallerup Nørum Niels Pedersøn 463 Sankt Olai Skyds bye Niels Pedersøn 10 Understed Rugtved Niels Pedersøn i Rugtved 1807 Sindal Sindahl Bye Niels Pool 935 Mårup Niels Poulsøn 1346 Mosbjerg Voen Bye Niels Povelsen 1911 Astrup Adstrup Bye Niels Rød 2002 Astrup Biørnsbolle Niels Simonss: 2027 Tversted Niels Skriver 1024 Rakkeby Niels Steen 1375 Tornby Synder-Tornbye Niels Stephensen 361 Åsted Meiling Niels Svendsdr 156 Flade Kiøbstrup Niels Svendss 1072 Sejlstrup Smistrup Niels Svenningssen 1983 Astrup Højene Niels Søfrenss: 2004 Astrup Sparrevognskov Niels Søfrenss: 290 Flade Vestergaard Niels Sørens 967 Harritslev Niels Sørensen 1585 Asdal Niels Sørensen 403 Åsted Fourholt Niels Sørenss 2139 Bindslev Aagaard Niels Thomsen 2236 Uggerby Uggerby Niels Thomsen 343 Åsted Ribbeholt Niels Thomss 1378 Tornby Synder-Tornbye Niels Thomæsen 2128 Bindslev Wester Trunsmarch Niels Thøgersen 2332 Elling Skieltved Niels Tomsøn 1492 Vidstrup Widstrup Niels Tygesøn 1371 Tornby Synder-Tornbye Niels Tøgersen 44 Understed Sønder Knuden Niels Ulvgrav 626 Sankt Hans Hougaard Niels Witterup 418 Skærum Sludstrup Nille Jensdr 1474 Vidstrup Tofte Offer Mogenssøn 51 Understed Fladholt Ole Christ. i Fladholt 60 Understed Paa Heeden Ole Hansøn paa Heeden 73 Understed Huolen Ole i Huolen 42 Understed Sønder Knuden Ole i Sønder Knuden 1339 Mosbjerg Voen Bye Ole Jensen 11 Understed Rugtved Ole Madsøn 964 Harritslev Ole Monssen 29 Understed Vrangbek Ole Nielsøn i Vrangbek 2263 Uggerby Tolstrup Olle Andersen 1276 Mosbjerg Degneboliget Olle Axelsen 2294 Uggerby Stabech Olle Hendrichsøn 2029 Tversted Olle i Horsnab 1321 Mosbjerg Vien Olle Jensen 329 Åsted Guldbechskier Olle Jenssøn 1980 Astrup Nørskov Olle Jensøn 1827 Sindal Sindahl Bye Olle Larsøn 2051 Tversted Øster Tuersted Olle Nielsen 2136 Bindslev Aagaard Olle Pedersen 2283 Uggerby Stabech Olle Pedersens Enche 2058 Tversted Øster Tuersted Olle Thomisen 1688 Mygdal Boltegaard Oluf Anderssøn 746 Skallerup Nørum Oluf Bang 1534 Horne Terpet Bye Oluf Chrestenssøn 276 Flade Vrangbeck Oluf Christens 737 Skallerup Knolde Oluf Christenss 933 Mårup Oluf Christensøn 2440 Elling Napstiert Oluf Jenss: 738 Skallerup Knolde Oluf Jenssøn 619 Sankt Hans Joustrup Oluf Larsøn 2379 Elling Strandbye Oluf Laurdtzøn 2366 Elling Jerrups Bye Oluf Olufs 244 Flade Rimmen?? Oluf Olufss 854 Vennebjerg Winneberg bye Oluf Pedersøn 779 Vennebjerg Wenneberg Bye Oluf Pedersøn 949 Rugbjerg Ulstrup Oluf Poulsøns gamle Moder 304 Flade Hulsig Oluf Rasmuss 919 Mårup Oluf Stephansøn 280 Flade Kefdal Oluf Sørenss 243 Flade Rimmen?? Oluf Thomss 821 Vennebjerg Winneberg Bye Oluf Thomsøn 529 Sankt Olai Bistrup Oluff Albrechtsøn 560 Sankt Hans Bagterp Bye Othe Larsøn 125 Flade Knifholt Otthe Arenfeld 1114 Jelstrup Giølstrup Bye Otthe Jørgensøn 1964 Astrup Mølskou Ouge Jørgenss 1692 Mygdal Høytved Ove Johanssøn 2192 Bindslev Nør Bindslef Ove Pedersen 1273 Mosbjerg Præstegaard Palle ??sen 2306 Elling Palle Christensen 131 Flade Knifholt Palle Christenss 2069 Tversted Øster Tuersted Palle i Stoergaard 17 Understed TvosrKiær?? Palle i TvosrKiær?? 271 Flade Dunbeck Palle Thøgers 1285 Mosbjerg Mosberg Bye Palle Tomsen 1192 Hørmested Høgholt Peder ??sen 1030 Rakkeby Peder Andersen 588 Sankt Hans Giørup Peder Andersøn 510 Sankt Olai Tirup Peder Andersøn 653 Sankt Olai Peder Andersøn 1229 Hørmested Lychen Peder Andersøn 1970 Astrup Solberg Peder Askesøn 2034 Tversted Peder Bendtzen 1748 Mygdal Tredholt Peder Bierrig 210 Flade Bangsbo Peder Bindslef 1439 Tornby Nørre Tornbye Peder Brun 1181 Lyngby Cordall Peder Bruuns Enche 476 Sankt Olai Velling Høye Peder Busen 2121 Bindslev Barchholt Peder Chrestensen 2156 Bindslev Heedegaard Peder Chrestensen 2253 Uggerby Tolstrup Peder Chrestensen 1560 Asdal Peder Chrestensøn 1592 Asdal Peder Chrestensøn 2309 Elling Peder Chrestensøn 39 Understed NørKnuden Peder Christ. 215 Flade Bangsbostrand Peder Christens 2372 Elling Folden Peder Christens: 1005 Rakkeby Peder Christensen 608 Sankt Hans Vandsted Peder Christensen 1336 Mosbjerg Voen Bye Peder Christensen 1316 Mosbjerg Lille Bleesberg Peder Christensen 1329 Mosbjerg Voen Bye Peder Christensen 1354 Mosbjerg Graarup Peder Christensen 1997 Astrup Sandager Peder Christenss 341 Åsted Bechman Peder Christenss 2394 Elling Strandbye Peder Christenss 1877 Sindal Peder Christenss: 2423 Elling Vester SortKier Peder Christenss: 1838 Sindal Aasen Peder Christensøn 1893 Astrup Skouboe Peder Christensøn 598 Sankt Hans Kristerup Peder Christensøn 762 Skallerup Klitten Peder Christensøn 594 Sankt Hans Kristerup Peder Christensøn 2356 Elling Jerrup Bye Peder Christensøn 1441 Tornby Nørre Tornbye Peder Christopherssøn 1938 Astrup Klastrup Bye Peder Clausøn 1063 Sejlstrup Smistrup Peder Hansen 277 Flade Vrangbeck Peder Hanss 1237 Hørmested Steensbech Peder Hansøn 331 Åsted Raunsholt Peder Heilisøn 505 Sankt Olai Vinstrup Peder hvedemos 1975 Astrup Nørskov Peder i Skræderholt 95 Understed Steenbierg Peder i Steenbierg 1435 Tornby Nørre Tornbye Peder Ifversen Storgaard 1646 Bjergby Sneuhr Peder Iverssøn 1073 Sejlstrup Smistrup Peder Jacobsen 1445 Vidstrup Tofte Peder Jacobsøn 446 Sankt Olai Skyds bye Peder Jacobsøn 1050 Rakkeby Snarup Peder Jensen 1287 Mosbjerg Mosberg Bye Peder Jensen 1261 Mosbjerg Eskier Peder Jensen 1405 Tornby Kjøbsted Peder Jensen 1297 Mosbjerg Mosberg Bye Peder Jensen 1395 Tornby Synder-Tornbye Peder Jensen 2269 Uggerby Tolstrup Peder Jensen 144 Flade Fladberg Peder Jenss 174 Flade Fladdeby Peder Jenss 2391 Elling Strandbye Peder Jenss: Enche 1633 Bjergby Østergaard Peder Jenssøn 1833 Sindal Ulstedboe Peder Jensøn 1834 Sindal Slotved Peder Jensøn 1959 Astrup Huimbs Peder Jensøn 1251 Hørmested Vulstrup Peder Jensøn 1157 Lyngby Nør Lyngbye Peder Jensøn 877 Vennebjerg Winneberg Bye Peder Jensøn 750 Skallerup Syndelef Peder Jensøn 576 Sankt Hans Bagterp Bye Peder Jensøn 656 Sankt Olai Peder Jensøn 536 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Peder Jensøn 19 Understed Vrangbek Peder Jensøn i Vrangbek 82 Understed Gadholt Peder Jensøn i Østergaaard 1516 Horne Horne Bye Peder Jensøn Krat 744 Skallerup Syndelef Peder Joenchøn 481 Sankt Olai Velling Høye Peder Juul 1401 Tornby Synder-Tornbye Peder Jørgensen 1295 Mosbjerg Mosberg Bye Peder Jørgensen 1657 Bjergby Sneuhr Peder Jørgenssøn 979 Harritslev Peder Katt 1027 Rakkeby Peder Knudsen 1535 Horne Terpet Bye Peder Knudsøn 1126 Jelstrup Giølstrup Bye Peder Knudsøn 1914 Astrup Adstrup Bye Peder Larsøn 523 Sankt Olai Ambdall Peder Larsøn 1193 Hørmested Høgholt Peder Lauridtzøn 2315 Elling Peder Lauridtzøn 2393 Elling Strandbye Peder Lauridtzøn 1427 Tornby Nørre Tornbye Peder Lauritzøn 861 Skallerup Syndelef Bye Peder Laurssøn 1084 Sejlstrup Aalstrup Peder Madtzen 353 Åsted Qvissel Peder Matzs 372 Åsted Fourholt Peder Matzssøn 1511 Horne Horne Bye Peder Michels?? 187 Flade Fladdeby Peder Michelss 1155 Lyngby Nør Lyngbye Peder Mickelsøn 2118 Bindslev Steensbech Peder Mortensen 659 Sankt Olai Gaarstrup Peder Møller 1165 Lyngby Lyngbye Torp Peder N: 2325 Elling Peder N: 972 Harritslev Peder Nielsen 1007 Rakkeby Peder Nielsen 2019 Tversted Peder Nielsen 2024 Tversted Peder Nielsen 2038 Tversted Øster Tuersted Peder Nielsen Paal 20 Understed Vrangbek Peder Nielss. 1753 Mygdal Dalsgaard Peder Nielss: 1672 Mygdal Peder Nielssøn 347 Åsted Ribbeholt Peder Nielssøn 603 Sankt Hans Kristerup Peder Nielsøn 729 Skallerup Syndelef Peder Nielsøn 720 Skallerup Syndelef Peder Nielsøn 867 Skallerup Nørum Peder Nielsøn 709 Skallerup Nørum Bye Peder Nielsøn 825 Vennebjerg Winneberg Bye Peder Nielsøn 819 Vennebjerg Winneberg Bye Peder Nielsøn 756 Skallerup Størup Peder Nielsøn 617 Sankt Hans Joustrup Peder Nielsøn 1598 Asdal Peder Nielsøn 1929 Astrup Klastrup Bye Peder Nielsøn 1939 Astrup Klastrup Bye Peder Nielsøn 1348 Mosbjerg Stendrup Peder Olesen 907 Rugbjerg Peder Olesøn 2030 Tversted Peder Ollesen 447 Sankt Olai Skyds bye Peder Olufsøn 1388 Tornby Synder-Tornbye Peder Olufsøn 1618 Bjergby Kratted Peder Olufsøn 1365 Tornby Kjersgaards Mølle Peder Olufsøn 1104 Jelstrup Jelstrup Bye Peder Ottsøn 1286 Mosbjerg Mosberg Bye Peder Pallesen 1410 Tornby Nørre Tornbye Peder Pedersen 1036 Rakkeby Peder Pedersen 1035 Rakkeby Peder Pedersen 2204 Bindslev Nør Bindslef Peder Pedersen 421 Skærum Trygdrup Peder Pederss 414 Skærum Sludstrup Peder Pederss 778 Vennebjerg Wenneberg Bye Peder Pedersøn 486 Sankt Olai Velling Høye Peder Pedersøn 1210 Hørmested Studsholdt Peder Pedersøn 1217 Hørmested Teslum Bye Peder Pedersøn 1606 Asdal Peder Pedersøn 2410 Elling Lien Peder Pedersøn 1506 Horne Horne Bye Peder Pedersøn Vester 1518 Horne Horne Bye Peder Pedersøn Øster 2221 Bindslev Nør Bindslef Peder Salmager 84 Understed Qvæssel Peder Simonsøn i Qvæssel 2094 Tversted Wester Tuersted Peder Stephensen 2129 Bindslev Wester Trunsmarch Peder Stephensen 1880 Sindal Peder Søfrenss 281 Flade Kefdal Peder Sørens 800 Vennebjerg Nørharretzlef Peder Sørens 52 Understed Fladholt Peder Sørens. 2048 Tversted Øster Tuersted Peder Sørensen 1650 Bjergby Sneuhr Peder Sørenssøn 1754 Mygdal Dalsgaard Peder Sørenssøn 1117 Jelstrup Giølstrup Bye Peder Sørensøn 730 Skallerup Syndelef Peder Sørensøn 680 Skallerup Willerup Sædegaard Peder Sørensøn 2065 Tversted Øster Tuersted Peder Thomisen 2075 Tversted Øster Tuersted Peder Thomsen 223 Flade Bangsbostrand Peder Thomss 724 Skallerup Syndelef Peder Thomsøn 1183 Lyngby Cordall Peder Thomsøn 1407 Tornby Wasager Peder Thomæsen 1431 Tornby Nørre Tornbye Peder Thomæsen 2272 Uggerby Scheen Peder Trane 298 Flade Gadal?? Per Christenss 225 Flade Bangsbostrand Per Perss 2066 Tversted Øster Tuersted Poel Kath?? 1463 Vidstrup Tofte Pofvel Pedersen 2102 Tversted Wester Tuersted Poul Chrestensen 15 Understed Skibtved?? Poul Lavss 221 Flade Bangsbostrand Povel AasteMann 392 Åsted Overskoven Povel Anderss 1520 Horne Horne Bye Povel Andersøn 178 Flade Fladdeby Povel Christenss 883 Rugbjerg Povel Frijs 307 Flade Refdal Povel Fyrer 2397 Elling Strandbye Povel Hansøn 1315 Mosbjerg Bleesberg Povel Ibsen 532 Sankt Hans Aastrup Herregaaard Povel Iversøn 814 Vennebjerg Nørharretzlef Povel Jensøn 207 Flade Bangsbo Povel Lante 1347 Mosbjerg Voen Bye Povel Nielsen 851 Vennebjerg Havgaard Povel Sørensøn 1629 Bjergby Bakken Povel Thomssøn 1551 Horne Hiørup Bye Povel Thomæssøn 1010 Rakkeby Povl Pedersen 725 Skallerup Syndelef Povl Svendsøn 609 Sankt Hans Store Lundergaard Rasmus Christensøn 103 Karup Trickent?? Rasmus i Trickent?? 163 Flade Fladdeby Rasmus Ibss 324 Åsted Rasmus Jensøn 1879 Sindal Rasmus Mortenss 410 Skærum Jeget Rasmus Pedersøn 1398 Tornby Synder-Tornbye Reimer Madsen 2049 Tversted Øster Tuersted Sara Lauridtzdaatter 1465 Vidstrup Tofte Sidssel Clausdatter 793 Vennebjerg Stade Sidtzel Pedersdr 812 Vennebjerg Nørharretzlef Sidtzel Pedersdr 834 Vennebjerg Winneberg dael Simon Andersøn 961 Harritslev Simon Christensen 596 Sankt Hans Kristerup Simon Christensøn 2025 Tversted Simon i Tuen 2091 Tversted Wester Tuersted Simon Paal 85 Understed Qvæssel Simon Ped: 706 Skallerup Nørum Bye Simon Sørensøn 913 Mårup Simon Thomesøn 198 Flade Fladdeby Sisel Jensd: 318 Flade Swej?? Sitzel Gregersd: 1054 Rakkeby Snarup Sl. Jens Jensen 664 Sankt Olai Vellingshoe Sophi Tekkers 360 Åsted Meiling Sophie Jensdr 468 Sankt Olai Velling Høye Sophie NielsDaatter 666 Sankt Olai Skydsbye Sophie Nielsdatter 249 Flade Kønnipt Sophis Heilisd: 126 Flade Knifholt Steen Hondorph Arenfeld 622 Sankt Hans Hougaard Steffen Simonsen 616 Sankt Hans Joustrup Steffen Søfrensøn 927 Mårup Stephan Andersøn 364 Åsted Vester Nidstrup Stephan Christens 969 Harritslev Stephen Christensen 987 Harritslev Stephen Hansen 2179 Bindslev Eyaas Stephen Jensen 1447 Vidstrup Tofte Stephen Nielsen 1501 Horne Horne Bye Stephen Olufsøn 2081 Tversted Øster Tuersted Stephen Sparetofft 155 Flade Kiøbstrup Styge Svendssøn 2293 Uggerby Stabech Suenning 2196 Bindslev Nør Bindslef Svend Chrestensen 116 Karup Treeden Svend i Treeden 2101 Tversted Wester Tuersted Svend Pedersen 1740 Mygdal Mygdal=By Svend Pederssøn 921 Mårup Svend Stephansøn 998 Rakkeby Svenning Nielsen 497 Sankt Olai Gaarestrup Søfren Andersøn 2161 Bindslev Sønder Bindsleff Søfren Chrestensen 1425 Tornby Nørre Tornbye Søfren Christensen 1864 Sindal Søfren Christensøn 572 Sankt Hans Bagterp Bye Søfren Christensøn 1946 Astrup Sønderschou Søfren Ibsøn 1802 Sindal Sindahl Bye Søfren Jacobsøn 464 Sankt Olai Skyds bye Søfren Jensen 558 Sankt Hans Bagterp Bye Søfren Jenssen 930 Mårup Søfren Jensøn 483 Sankt Olai Velling Høye Søfren Jensøn 630 Sankt Hans Hougaard Søfren Jensøn 1823 Sindal Sindahl Bye Søfren Jensøn 495 Sankt Olai Gaarestrup Søfren Jespersøn 1783 Sindal Sindahl Bye Søfren Mickelsøn 1936 Astrup Klastrup Bye Søfren Nielsøn 2264 Uggerby Tolstrup Søfren Ollesen 1811 Sindal Sindahl Bye Søfren Ollesøn 1955 Astrup Grimmershau Søfren Pederss 582 Sankt Hans Giørup Søfren Pedersøn 433 Sankt Olai Fugelsig Søfren Pedersøn 1787 Sindal Sindahl Bye Søfren Simonsøn 2267 Uggerby Tolstrup Søfren Sørensen 1822 Sindal Sindahl Bye Søfren Thombsøn 477 Sankt Olai Velling Høye Søfren Tirup 1924 Astrup Klastrup Bye Søfren ved Vadet 1278 Mosbjerg Degneboliget Søren ??sen 1060 Sejlstrup Smistrup Søren Andersen 264 Flade Fladde Søren Anderss 2005 Tversted Elkiær Søren Chrestensen 2287 Uggerby Stabech Søren Chrestensen 335 Åsted Bechman Søren Christens 279 Flade Kefdal Søren Christens 315 Flade Wester Rør Søren Christenss 149 Flade Neder Dal Søren Christenss 765 Skallerup Klitten Søren Christensøn 333 Åsted Raunsholtz-Mølle Søren Christensøn 2209 Bindslev Nør Bindslef Søren Grøntved 1095 Jelstrup Jelstrup Bye Søren Hansøn 2225 Bindslev Nør Bindslef Søren Heedegaard 2384 Elling Strandbye Søren Hædemand 2067 Tversted Øster Tuersted Søren i Stoergaard 1290 Mosbjerg Mosberg Bye Søren Jensen 2103 Tversted Wester Tuersted Søren Jensen 303 Flade WangsGaar Søren Jenss 38 Understed NørKnuden Søren Jørg. 1372 Tornby Synder-Tornbye Søren Katt 2310 Elling Søren Knudsøn 1493 Vidstrup Widstrup Bye Søren Larsen 1454 Vidstrup Tofte Søren Lauritzøn 233 Flade Rimmen Søren Lisborg 2060 Tversted Øster Tuersted Søren Mogensen 404 Åsted Fourholt Søren Mortenss 1141 Jelstrup Giølstrup Bye Søren Mortensøn 2028 Tversted Søren Nielsen 2054 Tversted Øster Tuersted Søren Nielsen 2158 Bindslev Sønder Bindsleff Søren Nielsen 227 Flade Rimmen Søren Nielss 291 Flade Vestergaard Søren Nielss 136 Flade Birchbachen Søren Nielss 406 Åsted Grønlund Søren Nielss 1676 Mygdal Klodskir Søren Nielssøn 1746 Mygdal Tredholt Søren Nielssøn 502 Sankt Olai Gaarestrup Søren Nielsøn 820 Vennebjerg Winneberg Bye Søren Nielsøn 2047 Tversted Øster Tuersted Søren Pedersen 1656 Bjergby Sneuhr Søren Pederssøn 794 Vennebjerg Nørharretzlef Søren Pedersøn 2404 Elling Engen Søren Simonsøn 1207 Hørmested Veist Søren Sørensen 2268 Uggerby Tolstrup Søren Sørensen 2376 Elling Strandbye Søren Sørenss 2276 Uggerby Stabech Søren Thomsen 2358 Elling Jerrups Bye Søren Thomsøn 503 Sankt Olai Gaarestrup Søren Tordsøn 1045 Rakkeby Snarup Sørren Jensen 1075 Sejlstrup Smistrup Sørren Jensen 296 Flade Giøgaard Terkild Thomss 2233 Uggerby Uggerby Therekild Ollesen 246 Flade Jægen Thoer Jenssøn 1817 Sindal Sindahl Bye Thomas Anderss: 1588 Asdal Thomas Andersøn 1521 Horne Horne Bye Thomas Andersøn 789 Vennebjerg Wenneberg Bye Thomas Andersøn 983 Harritslev Thomas Christensen 1139 Jelstrup Giølstrup Bye Thomas Christensøn 989 Harritslev Thomas Hansen 827 Vennebjerg Winneberg Bye Thomas i Tuen 1260 Mosbjerg Eskier Thomas Jensen 700 Skallerup Sønderlef Bye Thomas Jenssøn 1099 Jelstrup Jelstrup Bye Thomas Jensøn 1421 Tornby Nørre Tornbye Thomas Jensøn 1867 Sindal Thomas Jensøn 1806 Sindal Sindahl Bye Thomas Larsøn 2164 Bindslev Sønder Bindsleff Thomas Lauridtzen 710 Skallerup Nørum Bye Thomas Laurss 139 Flade Stenhoben Thomas Mads 79 Understed Gadholt Thomas Marcussøn i Gadholt 336 Åsted Bechman Thomas Matzsøn 1778 Sindal Sindahl Bye Thomas Michelsøn 1553 Horne Hiørup Bye Thomas Mortensøn 2138 Bindslev Aagaard Thomas Nielsen 171 Flade Fladdeby Thomas Nielss 623 Sankt Hans Hougaard Thomas Nielsøn 843 Vennebjerg Øster Heegaard Thomas Nielsøn 1550 Horne Hiørup Bye Thomas Nielsøn 1529 Horne Terpet Bye Thomas Nielsøn 1791 Sindal Sindahl Bye Thomas Ollesøn 1509 Horne Horne Bye Thomas Olufsøn 2017 Tversted Thomas Ottesen 2142 Bindslev Hisselbech Thomas Pedersen 348 Åsted Ribbeholt Thomas Pederss 1555 Horne Hiørup Bye Thomas Pedersøn 796 Vennebjerg Nørharretzlef Thomas Povelsøn 1491 Vidstrup Dalsgaard Thomas Sand 1490 Vidstrup Dalsgaard Thomas Stephensen 467 Sankt Olai Velling Høye Thomas Søfrensøn 2074 Tversted Øster Tuersted Thomas Sørenss 1720 Mygdal Grøntved Thomas Sørenssøn 43 Understed Sønder Knuden Thomas Tedess. 1559 Asdal Thomas Thombsøn 1998 Astrup Borritzholt Thomes Christopherss 1984 Astrup Puten Thomes Jensøn 1866 Sindal Thøger Madtzøn 272 Flade Dunbeck Thøger Palles 859 Vennebjerg Winneberg bye Tivgels?? Jensøn 2389 Elling Strandbye Tomas Andersøn 2413 Elling Stabech Tomas Christens: 2357 Elling Jerrups Bye Tomas Sørensøn 909 Rugbjerg Truels ??sen 648 Sankt Hans Krustrup Tver Albretsøn 545 Sankt Hans Aastrup Mølle Tygge Nielsøn 965 Harritslev Tøge Kieldsen 527 Sankt Olai Bistrup Uldrich Evertsøn 1357 Mosbjerg Bollehede Vigil ??sen 1248 Hørmested Hørmested Præstegaard Villadtz Ibidem 1079 Sejlstrup Stagsted Villadtz Lauridtsen i Stagsted 1052 Rakkeby Snarup Villadtz Nielssen 1250 Hørmested Vulstrup Villadtz Nielsøn 900 Rugbjerg Villum Jørgensøn 1081 Sejlstrup Stagsted Volborg Christensdatter 1146 Jelstrup Giølstrup Bye Willads Nielsøn 564 Sankt Hans Bagterp Bye Willadtz Pedersøn 2388 Elling Strandbye Willom Willomsøn 1875 Sindal Willum Paulsøn 591 Sankt Hans Giørup Wogn Andersøn 1179 Lyngby Cordall Wolborg Nielsdaatter 1759 Sindal Wulf Abraham Unger 924 Mårup Yde Olsen 669 Sankt Olai Skydsbye Zidsel Christensdaatter 1056 Rakkeby Snarup Zidtzel Kielsdatter 1115 Jelstrup Giølstrup Bye Zitzel Jensdaatter 1125 Jelstrup Giølstrup Bye Zitzel JensDaatter 1162 Lyngby Nør Lyngbye Zitzel Mortensdaatter 1092 Jelstrup Jelstrup Bye Zitzel Nielsdaatter 985 Harritslev Øster Peder Lauritz Indtastet og redigeret af Kaj Ahlburg, Ry.