Kildetekst af RA, Mandtal 1660, Bindslev. [Militære Regnskaber IVd, nr. 40e].

No 86. Bintzleff Sogns Mandtal paa Hoffuetskatten aff Sognepresten underskreffuen.
Horns Herred.
Bintzleff Sogns Mandtal paa alle de Personer Som giffuer Hoffuetskat.

Anders Nielsøn i Hiegaard
Maren Jensdaatter
Chresten Ollesøn
Peder Andersøn
Zitzel Pedersdaatter
Zitzel Andersdaatter
Olle Pedersøn i Hesselbeck
Anne Giertsdaatter
Chresten Sørensøn
Niels Mortensøn
Giert Ollesøn
Maren Ollesdaatter
Anne Ollesdaatter
Wolborre Iffuersdaatter
Olle Andersøn i Hesselbeck
Johanne Mortensdaatter
Johanne Povelsdaatter
Maren Poelsdaatter
Peder Jensøn
Niels Pedersøn
Maren i Aagaard
Chresten Nielsøn
Thomas Nielsøn
Niels Nielsøn
Niels Simensøn
Else Nielsdaatter
Peder Madzøn i Aagaard
Anne Jensdaatter
Suend Jensøn
Terkild Lauritzøn
Maren Sørensdaatter
Jens Bartelsøn i Aagaard
Mette Suendzdaatter
Bertel Jensøn
Mette Jensdaatter
Maren Jensdaatter
Anders Jensøn
Summa lateris 37 personer
Jens Nielsøn i Aagaard
Boeld Bertelsdaatter
Niels Jensøn
Bertel Jensøn
Else Jensdaatter
Johanne Jensdaatter
Lauritz Knudsøn
Helle Sørensdaatter
Hans Knudsøn
Olle Chrestensøn
Anne Pedersdaatter
Lauritz Nielsøn i Moensbeck
Kirsten Tøgersdaatter
Mette Lauritzdaatter
Anne Lauritzdaatter
Chresten Michelsøn
Thomas Steffensøn i Moensbeck
Johanne Jensdaatter
Steffen Thomsøn
Chresten Thomsøn
Ing Nielsdaatter
Maren Ollesdaatter
Morten i Bragholt
Maren Giertsdaatter
Giert Mortensøn
Chresten Mortensøn
Chresten Nielsøn i Bragholt
Kirsten Nielsdaatter
Mette Christensdaatter
Anne Chrestensdaatter
Chresten i Holt
Johanne Sørensdaatter
Jens Chrestensøn
Søren Chrestensøn
Johanne Chrestensdaatter
Maren Chrestensdaatter
Chresten Suendsøn i Trunsmarck
Boeld Jensdaatter
Suend Chrestensøn
Summa lateris 39 personer
Johanne Jensdaatter
Peder Simensøn i Trunsmarck
Karen Chrestensdaatter
Thomis Pedersøn
Kirsten Pedersdaatter
Tøger Chrestensøn
Anne Nielsdaatter
Thomes Chrestensøn i Trunsmarck
Elle Pedersdaatter
Peder Thomsøn
Chresten Thomsøn
Anders Thomsøn
Anne Thomsdaatter
Else Thomsdaatter
Anne Pedersdaatter
Chresten Pedersøn i Barckholt
Madz Pedersøn
Maren Emmersdaatter
Karen Jacobsdaatter
Chresten Poel i Eyaas
Anne Madzdaatter
Jens Chrestensøn
Niels Chrestensøn
Maren Chrestensdaatter
Sophie Chrestensdaatter
Anne Chrestensdaatter
Peder Hansøn
Peder Nielsøn
Dorrethe Andersdaatter i Eyaas
Anne Pedersdaatter
Maren Pedersdaatter
Sophie Pedersdaatter
Claus Nielsøn
Laust Nielsøn
Anders Bollesøn i Skoffuen
Maren Chrestensdaatter
Maren Andersdaatter
Giertrud Andersdaatter
Maren Jostdaatter
Summa lateris 39 personer
Chresten Thomsen i Lyckegaard
Anne Hansdaatter
Niels Chrestensøn
Niels Hansøn
Johanne Chrestensdaatter
Anne Nielsdaatter
Steffen Nielsøn i Lyckegaard
Anne Nielsdaatter
Niels Steffensøn
Hans Jensøn
Anne Steffensdaatter
Dorrethe Steffensdaatter
Niels Andersøn i Østergaard
Maren Mickelsdaatter
Michel Chrestensøn
Steffen Chrestensøn
Anders Chrestensøn
Chresten Chrestensøn
Jacob Nielsøn
Kirsten Chrestensdaatter
Maren Chrestensdaatter
Jacob Pedersøn i Østergaard
Johanne Jensdaatter
Ingierd Jacobsdaatter
Heli Terkildsøn
Maren Pedersdaatter
Terkild Helisøn
Johanne Helisdaatter
Johanne Nielsdaatter
Laust Suendsøn i Bintzleff
Maren Pedersdaatter
Suend Lauritzøn
Palli Lauritzøn
Thomes Lauritzøn
Mergrette Laustdaatter
Maren Laustdaatter
Karen Laustdaatter
Else Suendsdaatter
Suend Chrestensøn
Boeld Chrestensdaatter
Hans Jensøn
Summa lateris 41 personer
Peder Povelsøn i Bindtzleff
Maren Ollesdaatter
Chresten Pedersøn
Ing Terkildsdaatter
Lauritz Terkildsøn
Anne Chrestensdaatter - 0
Ing Lauritzdaatter
Maren Lauritzdaatter
Chresten Mortensøn i Bintzleff
Dorrethe Suendsdaatter
Suend Chrestensøn
Morten Chrestensøn
Anne Chrestensdaatter
Maren Chrestensdaatter
Niels Pedersøn i Nørgaard
Maren Chrestensdaatter
Peder Nielsøn
Kirsten Nielsdaatter
Niels Lauritzøn i Nørgaard
Elline Chrestensdaatter
Lauritz Nielsøn
Niels Chrestensøn
Søren Nielsøn
Anne Chrestensdaatter
Laust Skreder i Bintzleff
Karen Nielsdaatter
Chresten Chrestensøn
Karen Jørgensdaatter
Chresten Sundbye i Bintzleff
Anne Chrestensdaatter
Chresten Chrestensøn
Suend Chrestensøn
Chresten Andersøn
Johanne Chrestensdaatter
Anne Pedersdaatter
Helies Chrestensøn i Bintzleff
Mergrette Mortensdaatter
Chresten Heliesøn
Niels Heliesøn
Morten Heliesøn
Maren Chrestensdaatter
Summa lateris 41 personer
Peder Hansøn i Bintzleff
Auns Jensdaatter
Birgitte Pedersdaatter
Maren Pedersdaatter
Karen Suendsdaatter
Anders Jensøn
Kirsten Jensdaatter
Chresten Nielsøn
Anne Pedersdaatter
Boeld Chrestensdaatter
Mette Chrestensdaatter
Chresten Johansøn
Joen Pedersøn
Mergrette Jensdaatter
Peder Joensøn
Chresten Joensøn
Anne Joensdaatter
Else Joensdaatter
Peder Ousøn
Kirsten Jensdaatter
Jens Pedersøn
Mette Pedersdaatter
Chresten i Boelt
Tire Chrestensdaatter
Kirsten Ibsdaatter
Niels Snedkker
Maren Sørensdaatter
Thomes Lauritzøn
Michel Brun
Mergrette Nielsdaatter
Mette Steensdaatter - 0
Zitzel Jensdaatter
Chresten Jespersøn
Anne Ollesdaatter
Jens Chrestensøn
Jesper Chrestensøn
Maren Jensdaatter
Niels Jensøn
Kirsten Pedersdaatter
Peder Nielsøn
Mergrette Thomsdaatter
Summa lateris 41 personer
Hans Jensøn i Bintzleff
Mette Nielsdaatter
Chresten Sadelmager i Bintzleff
Maren Mortensdaatter
Peder Chrestensøn
Anne Chrestensdaatter
Jens Skaumand
Maren Jensdaatter
Chresten Jensøn
Giertrud Jensdaatter - 0
Maren Jensdaatter
Jens Andersøn
Chresten Andersøn
Maren Nielsdaatter
Sønder Bintzleff
Niels Clausøn i Bieregaard
Maren Jacobsdaatter
Søren Nielsøn
Erich Nielsøn
Anders Nielsøn
Anne Nielsdaatter
Jep Sørensøn i Bieregaard
Kirsten Giertsdaatter
Søren Ibsøn
Niels Ibsøn
Giert Ibsøn
Johanne Ibsdaatter
Laust Sørensøn
Elline Toersdaatter
Chresten Lauritzøn
Toer Lauritzøn
Anne Lauritzdaatter
Laust Nielsøn i Bintzleff
Mergrette Chrestensdaatter
Chresten Chrestensøn
Anne Chrestensdaatter
Chresten Chrestensøn i Bintzleff
Else Chrestensdaatter
Knud Sørensøn
Jens Sørensøn
Maren Chrestensdaatter
Thomis Chrestensøn
Else Pedersdaatter
Summa lateris 42 personer
Povel Chrestensøn i Bintzleff
Anne Nielsdaatter
Karen Poelsdaatter
Johanne Nielsdaatter
Jens Sørensøn i Bintzleff
Birrethe Chrestensdaatter
Niels Chrestensøn
Jens Chrestensøn
Maren Sørensdaatter
Niels Sørensøn
Hans Sørensøn
Chresten Skoemager i Bintzleff
Johanne Chrestensdaatter
Niels Chrestensøn
Jens Chrestensøn
Søren Vodbinder
Anne Nielsdaatter
Niels Skoemager
Anne Jensdaatter
Anne Nielsdaatter
Jens Thomsøn
Johanne Nielsdaatter
Anne Jensdaatter
Maren Jensdaatter
Olle Chrestensøn
Else Nielsdaatter
Peder Ollesøn
Niels Ollesøn
Mette Ollesdaatter - 0
Anne Ollesdaatter - 0
Chresten Lauritzøn
Anne Ollesdaatter
Steen Trane
Johanne Jensdaatter
Peder Smed
Maren Povelsdaatter
Kirsten Nielsdaatter - 0
Summa lateris 37 personer
Laust Notteler i Bintzleff
Anne Jensdaatter
Anders Laustsøn
Jens Glarmester
Zitzel Jensdaatter - 0
Laust Skreder i Sønder Bintzleff
Mette Nielsdaatter - 0
Niels Lauritzøn
Jens Lauritzøn
Maren Lauritzdaatter - 0
Anne Lauritzdaatter - 0
Kirsten Lauritzdaatter - 0
Jens Grydermand
Birgitte Grydermand
Birgitte Jensdaatter
Johanne Jensdaatter
Karen Jensdaatter
Jørgen Grydermand
Zitzel Pedersdaatter (- 0)
Jens Ousøn
Maren Jespersdaatter
Niels Kock
Mette Jensdaatter
Niels Nielsøn - 0
Mergrette Nielsdaatter - 0
Anne Nielsdaatter - 0
Niels Pedersøn
Maren Jensdaatter
Peder Nielsøn - 0
Jens Nielsøn
Else Nielsdaatter
Summa Lateris 31 personer.
Summa Summarum alle Bintzleff Sognefolck erer i tal tre Hundrede Otte oc fyrretiffue 
personer Oc bedrager Sig in Summa 43 1/2 slettedaler. Hellers findes i Bintzleff Sogn et Halff Hundrede forarmede Mennisker aff Huilcke
LexMendene icke kand faa en skilling. At dette forskreffuet er Rictigt oc Sandferdigt baade Om de tre hundrede Otte oc
fyrretiffue, Som haffuer Middel at udgiffue Hoffuetskat, Saa Oc om det Halffue Hundret
personer, Som ingen Middel haffuer til at udgiffue skatten Vidner Jeg under egen Haand Nathanael Pedersøn, Sogneprest i Tuersted, Egen Haand Anders Nielsen, Egen Haandt Steen Nielsen Thran, Egen Haand d: 18 January: Clarerit Lexmendene hoffuetskatten effter dette Mandtal undtagen de forarmede.
Redigeret d. 16.11.2003 af Kaj Ahlburg, Ry.