Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Pape, Johan
Født : C.1700
Stilling : Corporal
Par:
Gift: F.1735
Fælle:
_____, _____
Født : C.1705
Børn:
Pape, Rebecca
Født : 1735 i Bindslev
Døbt : 30.OCT.1735 i Bindslev
Dom: 21 p: Trinit: døbt Corporal Johan Papes barn Kaldet Rebecca Test: Christ:
Marmis, Christ: Bøcher Lars Pedersøn, Anne Jensdatter, christen Molsens
hustrue.
Pape, Christian
Født : 1737 i Bindslev
Døbt : 06.JAN.1737 i Bindslev
Dom: post Circumsision: Jesu døbt Corporal Papes barn Kaldet Christian Test:
Anne Magrete Nørgaard paa Baggesvogn; Jens Ladefoget ibid: Jens Steens Brøger
pigen ibid:
Pape, Regine
Født : 1739 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 18.MAY.1739 i Bindslev
Feria 2da Pentecost: døbt Sergeant Papes barn i S:B: Kaldet Regine Test:
Degnens hustr: Christ: Molss Lars Larss i Bindsleu Præsteg, Christen Bøcher

Tilbage til startsiden

Jensen, Lars
Født : C.1710
Fadderlister.
Par:
Gift: F.1738
Fælle:
______, _____
Født : C.1710
Børn:
Larsdatter, Else
Født : 1738 i Tronsmark i Bindslev
Døbt : 13.JUL.1738 i Bindslev
Død : 1738 i Tronsmark i Bindslev
Begravet : 20.JUL.1738 i Bindslev
Dom: 6 p: Trinit: døbt Lars Jensøns barn i Trunsmrk?? Kaldet Else Test: Niels
Madsøns hustru, Christen i Barchholt, Christ: Marmis, Peder Koch, Maren
Jensdatter.
Dom: 7ma post Trinit: Sep: Lars Jensøns barn [...]
Larsdatter, Else
Født : 1739 i Tronsmark i Bindslev
Døbt : 13.DEC.1739 i Bindslev
Dom: 3tia Adventus døbt Lars Jensøns Barn i Tronsmrk Kaldet Else: Test: Lars
Tørschers hustr:, Jens Nielsøn i Tronsmrk, ?? ??, Jeppe Pedersøn.

Tilbage til startsiden

Friis, Peder
Født : C.1690
Par:
Gift: F.1715
Fælle:
Jensdatter, Anne
Født : C.1690
Børn:
Pedersen, Jens
Født : 1715 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 24.FEB.1715 i Bindslev
Død : 1715 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 30.JUN.1715 i Bindslev
d 24 Febr: døbt Peder Friis og Anne Jensd: Barn i Nør B. Nafl. Jens. test:
Jørgen smed, Stephan Nielss, Søren Grøntved dorte?? Ollisd: Karen Lausd:
Introducerit d 18 April.
d 30 Junij blev Peder Frisi barn Jens i Nør B: begravet. 4re Maaneder gammel
Pedersen, Jens
Født : 1719 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 24.JUN.1719 i Bindslev
d: 24: Junii døbt Peder Friisis og Anne Jensdttrs Barn i Nørre Bindsleff,
Kaldet Jens. Test: Jørgen smed; Niels Jenss; Christen Jenss; Johanne Matzdttr;
Citsel Christensdaatter. d: 19. Julii introd: