Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Knudsen, Jens
Født : C.1650
Død : 1688
J.Jacobsen s.169
hartkorn 1-7-0-1.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1650
Død : E.1688
1688: Har et gadehus på 1-7-0-1.

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Niels
Født : C.1650
Landgilde under Fussingø i 1688. [J.Jacobsen s.34]
J.Jacobsen s.170
Uden hartkron.
Far Laurids Nielsen? sammesteds?

Tilbage til startsiden

Pedersen, Mads
Født : C.1650
J.Jacobsen s.169
1688: Sammen med Christen Jensen Hjulmand og Anders Lauritsen 2-4-3-1.

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Anders
Født : C.1650
Landgilde under Fussingø i 1688. [J.Jacobsen s.34]
1688: Sammen med Mads Pedersen og Christen Jensen Hjulmand 2-4-3-1.
Bolet hed "Smejs".

Tilbage til startsiden

Christensen, Hejle
Født : C.1620
Par:
Fælle:
Mortensdatter, Margrethe
Født : C.1620
Børn:
Hellesen, Christen
Født : C.1650
Landgilde under Fussingø i 1688. [J.Jacobsen s.34]
1688: Gadehus 0-3-0-2.
Hellesen, Niels
Hellesen, Morten
Født : C.1650

Tilbage til startsiden

Emmersen, Thomas
Født : C.1710
J.Jacobsen s.169
1739: Nævnt i skolemandtal.

Tilbage til startsiden

Rasmussen, Hans
Født : C.1650
fadder for Laurits Sørensen Krøgers tvillinger.
Far Rasmus Jørgensen, ridefoged på Elkjær og ejer af Dal i Tolne 1661.
g.m. Mette Henrichsdatter. Søster Birgitte Rasmusdatter g.m. degn Enevold
Lauritsen i Råbjerg, søn af præst L.L. i Sindal.
Par:
Fælle:
Hansdatter, Karen
Født : C.1650
Børn:
Hansen, Hans
Født : 1690 i Bindslev Præstegård i Bindslev
Døbt : 11.SEP.1690 i Bindslev
D: 11. Sept: hans Rassmusses Søn i Bindslev annexgrd: Hans. Faddere. Hendrick
Rassmuss. Frands Degn i Uggerby. Mette Hendricksdaatter. Birgitte Rassmusdaat-
ter hr: Endevolds i Raabierig. Sophi Eversd: hr: Pallis i SIndal.

Tilbage til startsiden

Hyrde, Stephen
Født : C.1660
Par:
Gift: F.1689
Fælle:
_____, _____
Født : C.1660
Børn:
Stephensdatter, Bodil
Født : 1689 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 22.SEP.1689 i Bindslev
Dna 17: Trin: Stephen Hyrdis barn i NB. Boel. T. Palle Lauritzen. Svend Thomis
i Barchholt. Maren Lauritzdaatter og Mette Christensdaatter i NB. Anne
Christensd: i Aarskoven.

Tilbage til startsiden

Michelsen, Thomas
Født : C.1650
Par:
Gift: F.1692
Fælle:
_____, _____
Født : C.1650
Børn:
Thomsen, Michel
Født : 1692 i Mogensbæk i Bindslev
Døbt : 02.JUL.1692 i Bindslev
Festo Visit: Mariæ. Thomas Michelsens Søn af Monsbech. Michell. T. Niels
Sørenss i Eyaas. Jens Lauritzen i Lyckegrd: Jens Nielss i Monsbech. Margrette
Lauritzdaatter. Anne Nielsdaatter i Trunsmarck.

Tilbage til startsiden

Smed, Christen
Født : C.1650
Par:
Gift: F.1692
Fælle:
_____, _____
Født : C.1650
Børn:
Christensen, Thomas
Født : 1692
Døbt : 07.AUG.1692 i Åskoven i Bindslev
Dna 11: p: Trin: Christen Smeds barn i Aarskoven. Thomas. T. Jens Sørenss i SB
Christen Jenss og N: Jenss ibid: Anne Lauritzda: i Eyaas. Lisbet Andersd: i SB

Tilbage til startsiden

Bragholt, Morten
Født : C.1610
Mandtalsliste 1660.
Par:
Gift: C.1640
Fælle:
Giertsdatter, Maren
Født : C.1620
Mandtalsliste 1660.
Forældre:
Fader: Christensen, Giert
Moder: _____, _____
Børn:
Mortensen, Giert
Mortensen, Niels
Mortensen, Christen
Født : C.1645
Mortensen, Anders

Tilbage til startsiden

Christensen, Jens
Født : C.1700
Par:
Gift: 05.OCT.1727 i Bindslev d 5 oct: Jens Christensen af Bragholt, og Anne Michelsd: copul

Fælle:
Michelsdatter, Anne
Født : 1707 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 24.JUL.1707 i Bindslev
Domca 5ta P.Trin: d 24 julij: Døbt Michel Chrestensens datter Anne i NB.Testes
Toer Lauridtzen i Aaskoven, Jørgen Olless Smid i NB, Maren Chrestensdatter i
NB, Chresten Michelsens hustru og hans datter Anne?? Chrestensdatter i Vogn
Forældre:
Fader: Christensen, Michel
Moder: Jensdatter, Kirsten

Tilbage til startsiden

Christensen, Michel
Født : C.1675 i Vogn i Mosbjerg?
Død : 1717 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 08.AUG.1717 i Bindslev
Far nok Christen Michelsen i Vogn 1710. Er fadder i 1707.
se #1103.
d: 8 Augusti: blef Michel Christensøn i Nørbindsleff begravet. 42 Aar.
1710: Proprietar: Anders Brønsdorf, Voen Bye, Christen Michelsen, en Søn Peder
1 m., En datter Maren 8 sk.
Vinter 1710: skat af en karl og en pige. Sommer 1710: en pige. Fæster Stensbæk
Par:
Gift: F.1707 Ses ikke i IGI.

Fælle:
Jensdatter, Kirsten
Født : C.1675
Børn:
Michelsdatter, Anne
Michelsdatter, Maren
Født : 1711 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 23.AUG.1711 i Bindslev
Død : F.1717?
Dominica duodecima post Trin: d 23 Augusti blev Michel Chrestensens daatter i
N:B: ): Maren døbt: Testes Jens Lauridtzen i Lychegaard, Peder Pederss, Ellin
Nielsdaatter og Maren Ibsdaatter i N:B:
Michelsen, Jens
Født : 1714 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 08.JUL.1714 i Bindslev
Død : 1717 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 27.JUN.1717 i Bindslev
d 8 July døbt Michel Chrestenss og Kirsten Jensd: barn i Nørre B. Nafnl. Jens.
test: Jens Lauss, Jørgen smed, Kirsten Handsd: Else Sørensd:
Introducerit d 8 August:
eod. die blef Michel Christensøns barn i Nørbindsleff begravet. 3 Aar.

Tilbage til startsiden

Frantsen, Nathanael
Født : C.1700
Stilling : Inderste
1739: Nævnt i skolemandtal: Inderster: Nathanael Frandsøn og hustrue i Ogger.

Tilbage til startsiden

Giertsen, Thomas
Født : 1708
Død : 1781 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 28.OCT.1781 i Bindslev
dend 28de Octobr Thomas Geertsen af S:B: 73 Aar.
1739: Nævnt i skolemandtal.
Par:
Gift: F.1735
Fælle:
_____, _____
Fadder i 1735.

Tilbage til startsiden

Sørensen, Jens
Død : 1743 i Mogensbæk i Bindslev
Begravet : 27.JAN.1743 i Bindslev
Dom: 3 post: Epiph: Sep: Jens Søfrenss af Mogensbæch
1739: Nævnt i skolemandtal.

Tilbage til startsiden

Andersen, Niels Sundbye
Født : 1710
Død : 1777 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 15.JUN.1777 i Bindslev
Stilling : Fæstegårdmand
d 15 Juny Sept Niels Andersen Sundbye af NB 67 Aar
Sundbygården.
1739: Nævnt i skolemandtal.

Tilbage til startsiden

Simonsen, Jens Ørum
Død : 1756 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 30.MAY.1756 i Bindslev
d: 30 Maj sep: Jens Ørum af NB:
Fadderlister.
1739: Nævnt i skolemandtal.
1727: Fadder ved dåb i SB. (Jens Skræder).

Tilbage til startsiden

Andersen, Niels
Født : C.1700
Par:
Gift: F.1727
Fælle:
Christensdatter, Mette
Født : C.1700
Børn:
Nielsen, Niels
Født : 1727 i Bragholt i Bindslev
Døbt : 06.JAN.1727 i Bindslev
1727. d 6 Janv: døbt Niels Anders og Mette Christensdatter Barn i Bragholt
Kaldet Niels: test: Christen Molsen Christen Kielsen Jens Nielsen, Karen
Pedersd: Maren Christensd: d 23 Febr: introd:

Tilbage til startsiden

Frantsen, Laurits
Født : C.1700
Par:
Gift: 17.NOV.1726 i Bindslev d 17 Nov: Cop: Lauritz Frantzen og Bodild Christensd: af Syttrup.

Fælle:
Christensdatter, Bodil
Født : C.1700
Børn:
Lauritsen, Christen
Født : 1723 i Søttrup i Bindslev
Døbt : 24.OCT.1723 i Bindslev
d 24 octobr: døb Bodild Christensd: uægte Barn i Søttrup Kaldet Christen,
Faderen udlagt lauritz Frantzen af Søttrup: test: christen
Jensen, Peder schræder, Maren Jensd: Ellen Nielsd: Anne Svendsd:??
Lauritsdatter, Kirsten
Født : 1727 i Søttrup i Bindslev
Døbt : 26.JAN.1727 i Bindslev
d 26 Janv: døbt Lauritz Frantzen og Bodild Christensdatters Barn af Søttrup:
Kaldet Kiersten. test: Christen Jepsen, Svend Peders: Kiersten hansd: Else
Jensd: Maren Jensd: d 2 Martz introd: