Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Pedersen, Joen
Født : 1599
Død : 1691 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 24.JUL.1691 i Bindslev
D: 24 Julii Joen Pederss i NB. 92.
Måske en søn: #1133 Christen Joensen.

Tilbage til startsiden

Sørensen, Jens
Født : C.1625
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1628
Død : 1691 i Bragholt i Bindslev
Begravet : 11.MAR.1691 i Bindslev
D: 11: Martii, Jens Sørenss Hustru i Bragholt. 63 Aar gammel.

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Christen
Født : C.1620
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1620
Død : 1691 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 05.APR.1691 i Bindslev
d: 5. April: Chr: Lauritzens h: i SB 71 Aar.

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Laurits Tærsker
Født : C.1633
Død : 1691 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 28.JUN.1691 i Bindslev
Stilling : Husfæster
Dn. 3 p: Trin: Lauritz Lauritzen i NB. 58 Aar g:
G17/1 Odden Jordebog, udateret men før 1692: under Stensbæk.
Landgilde under Fussingø i 1688. [J.Jacobsen s.34]
Formodentlig en søn Laurits, far til #41.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1640
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
1692: I Oddens jordebog oplyses det, at Laurits Lauritsens enke er fæster i et
af gadehusene i NB.
Børn:
Lauritsdatter, Bodil
Født : 1690 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 20.JUL.1690 i Bindslev
Dna 5: p: Trin: Lauritz Lauritzens daatter i NB, Boel, døbt: Test: Emmer
Anderss. Peder Thomiss i Steensb: Anne Lauritzd: i Eyaas. Anne Hansd: og Anne
Christensdaatter i NB.

Tilbage til startsiden

Andersen, Christen
Født : 1650
Død : 1701 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.DEC.1701 i Bindslev
Stilling : Fæstegårdmand
d 7 Xber Chresten Anderss i NB 50 Aar.
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
Halve Nørgaard 7-2-1-2.
Par:
Gift: F.1684
Fælle:
Jensdatter, Maren
Født : 1650
Død : 1700 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 20.APR.1700 i Bindslev
d 20. Apr: bleff Christen Andersens hustru Maren Jensdatter I N:B: begraffvet
40 Aar og hendis Søn samme dag ): Anders Christensen 16 Aar.
Børn:
Christensen, Anders
Født : 1684
Død : 1700 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 20.APR.1700 i Bindslev
d 20. Apr: bleff Christen Andersens hustru Maren Jensdatter I N:B: begraffvet
40 Aar og hendis Søn samme dag ): Anders Christensen 16 Aar.

Tilbage til startsiden

Terkelsen, Niels
Født : 1650
Død : 1700 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 05.MAY.1700 i Bindslev
d 5. Maji bleff Niels Therchelss i N:B: begraffvet 50 Aar og hans daatter
samme dag begraffvet 18 Aar.
Par:
Gift: F.1682
Fælle:
_____, _____
Født : C.1650
Børn:
_____, _____
Født : 1682
Død : 1700 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 05.MAY.1700 i Bindslev
d 5. Maji bleff Niels Therchelss i N:B: begraffvet 50 Aar og hans daatter
samme dag begraffvet 18 Aar.

Tilbage til startsiden

_____, _____
Født : C.1650
Par:
Fælle:
Lauritsdatter, Mette
Født : 1651
Død : 1702 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 03.DEC.1702 i Bindslev
Dna 1. Adv: d 3. Decemb: blev Mette Lauridtzdaatter i NB begraved. 51 Aar.
Børn:
Lauritsdatter, Johanne
Født : 1688
Død : 1702 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 26.DEC.1702 i Bindslev
Feria 2da Nat: d 26 Xber. blev Mette Lauridtzdaatters daatter ): Johanne
aff NB begraved. 14 Aar.
_____, Peder
Født : 1690
Død : 1703 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 12.AUG.1703 i Bindslev
Dna 10 P. Trin: d 12 Aug: blev Mette Lauridtzdatters Søn i NB. Peder begraved.
13 Aar.
_____, _____
Født : 1699
Død : 1702 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 11.OCT.1702 i Bindslev
d 11 Oct: bleff Mette Lauridtzdaatters Søn i NB begravet 3 Aar.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Thomas
Født : C.1625
Par:
Fælle:
Christensdatter, Johanne
Født : 1626
Død : 1702 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 19.NOV.1702 i Bindslev
Dna 23 p. Trin: d 19 Nov: blev Thomas Pedersens Koene Johanne Chrestensdaatter
aff Synder bindtzleff begraved. 76 Aar.

Tilbage til startsiden

Jeppesen, Jesper
Født : C.1670
Død : 1742 i Bindslev Præstegård
Begravet : 09.FEB.1742 i Bindslev
d: 9 Febr: Sep: Jesper Jbsøn af B. Præstgrd.
Trolover for (broderen?) Oluf i 1719.
Far Jeppe Christensen i Grøntved? (#1472)
Vinter 1710: har karl Jens Willadsen. Sommer ligeledes.
Par:
Gift: 05.NOV.1702 i Mygdal
Fælle:
Olufsdatter, Dorthe
Født : C.1670
Død : 1743 i Bindslev Præstegård
Begravet : 01.MAR.1743 i Bindslev
Dend 1ste Marty: Sepult: Dorthe Olufsd: af B: Præsteg:
Børn:
Jespersen, Jeppe
Født : 1703 i Bindslev Præstegård i Bindslev
Døbt : 30.SEP.1703 i Bindslev
Død : 1703 i Bindslev
Begravet : 09.DEC.1703 i Bindslev
Dna 17.P.Trin: d 30. Sept: blev Jesper Ibsens Søn i Bindtzleff Præstegaard. Ib
døbt.
Testes Henrich Anderss i Thuerste Præstegaard. Søfren Ousen I Saxtrup, Jep
Chrestenss i Grøntved, Margrette Lauridtzdatter, og Mette Jensdatter i
Tuersted Præstegaard.
Dna 2da advent[us] d 9 Xber blev Jesper Ibsens Søn Ib begraved. 11 Ugger.
Jespersdatter, Maren
Født : 1705 i Bindslev
Døbt : 01.APR.1705 i Bindslev Præstegård
Den Sette Onsdag i Faste d 1 April døbt Jesper Ibsens daatter, Maren I bindtz-
leff Præstegaard. Testes Henrich Andersen, Albret Nielsen, Margrette Lauridtz-
daatter Bay, Helvig Jensdaatter og Mette Jensdaatter i Tversted Præstegard.
1736: Fadder

Tilbage til startsiden

Nielsen, Claus
Født : 1633
Død : 1706 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 01.AUG.1706 i Bindslev
d 1 Aug: begraved Claus Nielss aff S:B: Alders 73 Aar.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1616
Død : 1703 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 23.DEC.1703 i Bindslev
Dona 4ta advent[us] d 23 Xber begraved Claus Nielsssh: i S:B: 87 Aar.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Anders
Født : 1618
Død : 1704 i Hedegård i Bindslev
Begravet : 07.APR.1704 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
d 7. Apr: Anders Nielsen i Hiegaard Alders 86 Aar.
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
CFSkat 1699, jan og juli. Jan.1700.
Mandtal 1660.
Vinter og sommer 1699: har en karl og en pige.
Vinter 1700: en karl. Sommer 1700: 1 dreng-1 pige.
En søn Peder?
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : 1627
Død : 1701 i Hedegård i Bindslev
Begravet : 02.NOV.1701 i Bindslev
d. 2. November Anders Nielsens hustru i Hiegaard. 74: Aar
Hun hed nok Maren Jensdatter [Mandtal 1660]
Børn:
Andersdatter, Sidsel
Født : 1640
Død : 1722 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 07.JUN.1722 i Bindslev
Samme dag [i.e. 7 Junij] Zitzel Andersd: af Nør Bintzlef begraven 82 gamel.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Søren
Født : 1618
Død : 1705 i Mogensbæk i Bindslev
Begravet : 20.JAN.1705 i Bindslev
d 20 jan: begraved Søfren Pedersen I Moensbech Alders 87. Aar

Tilbage til startsiden

Lauritsdatter, Maren Kiil
Født : 1635
Død : 1705 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 25.FEB.1705 i Bindslev
d 25 Febr: begraved Maren Lauridtzdatr Kiill af N:B: Alders 70 Aar.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Povel Fyrer
Født : C.1660
Stilling : Gårdfæster
G17/1 Odden Jordebog 1692 og 1705: under Stensbæk.
Nørre Bindslev.
CFSkat 1700 jan. Ses ikke vinter 1699.
1692 og 1705: Gårdfæster af halve(?) Østergård på 5-2-1-2, under Stensbæk.
Det er en halvgård, men muligvis hele Østergård.
jan. 1700: CFSkat af en karl, Michel Pedersen.
Par:
Gift: F.1691
Fælle:
_____, _____
Født : C.1660
Børn:
Povelsen, Niels
Født : 1691 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 18.MAR.1691 i Bindslev
Død : 1705 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 03.JUN.1705 i Bindslev
D: 18 Martii Poul Fyrers Barn i NB: Niels. Testes: Peder Jenss. JLauritzen
i Lychegl: Jens Sørens. Else Jensd: Anne Nielsd: Alle i NB.
d 3 Junij begraved Poel Nielsens Søn ):Niels af N:B: Alders 14 Aar.

Tilbage til startsiden

Olesen, Anders
Født : 1617
Død : 1705 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 29.SEP.1705 i Bindslev
Festum Mich: d 29 Sept. begraved Anders Olless I S:B: Ald: 78 Aar.
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
Fæster under Stensbæk.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Thøger
Født : C.1630
Datter Anne? (fadder 1690)
Datter Elle?
Par:
Gift: F.1660
Fælle:
_____, _____
Født : C.1630
Børn:
Thøgersen, Niels
Thøgersen, Jens
Thøgersdatter, Elle
Thøgersdatter, Karen
Thøgersdatter, Maren
Thøgersdatter, Bodil

Tilbage til startsiden

Hansen, Povel
Født : 1648
Død : 1706 i Ågård i Bindslev
Begravet : 08.JUL.1706 i Bindslev
d 8 Julij begraved Poell Hansen aff Aagaard Alders 58 Aar.
CFSkat 1700 jan.
Vinter 1700: voksen datter Johanne hjemme.
Fæster under Baggesvogn.
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1650
Børn:
Povelsdatter, Johanne
Født : C.1675
Jan.1700: opholder sig hos faderen.

Tilbage til startsiden

Lauritsen, Terkild
Født : 1635
Død : 1707 i Åskoven i Bindslev
Begravet : 10.JUL.1707 i Bindslev
Domca 3tia P:T: d 10 Julij begraved Therchild Lauridtzen aff Aaschoven
Alder. 72.
G17/1 Odden Jordebog 1692: under Stensbæk.
Mandtal 1660 i Ågård.
1697: Christen #1297??
Par:
Fælle:
_____, _____
Født : C.1660
Børn:
Terkelsdatter, Else
Terkildsdatter, Anne
Terkildsen, Laurits
Født : 1688 i Åskoven i Bindslev
Døbt : 08.JUL.1688 i Bindslev
Dna 4: p: Trin: Terchel Lauritzens barn i Aarskoven: Lauridtz. T. Jens i Hald.
Anders Lauritzen. Svend Sundby. Anne Chritensd: i Eyaas. Johanne hellisdaatter
i NB.

Tilbage til startsiden

Hansen, Niels
Født : 1626
Død : 1708 i Lykkegård i Bindslev
Begravet : 28.FEB.1708 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
d 28 Febr: begraved Niels Hansen i Lychegaard og hs hustru Margrette Lauridtz-
daatter, hans Alder 82 Aar og hendis Alder 74 Aar.
G17/1 Odden Jordebog 1692 og 1705: under Stensbæk.
CFSkat 1699 jan. 1700 jan-jul.
Fæster under Stensbæk-Odden.
[J.Jacobsen s.33] 1688 landgilde under Fussingø.
f.1688-1705: Fæster af halve(?) Lykkegård på tilsammen 11-6-1-1, under Stensb.
Før 1688 ydes af hele gården 1/2 td. byg, 1/2 (td?) løbsmør, 1 gås 5(?) høns.
Januar 1699: 2 karle og 2 piger. Heraf skat 5 mark.
Vinter 1700: 1 karl og to voksne børn hjemme, Christen #1128? og Maren #1110?.
Skat 2 mark 8 skilling. Sommer 1700: 2 karle og 1 pige. 2 m. 8 sk.
Par:
Fælle:
Lauritsdatter, Margrethe
Født : 1634
Død : 1708 i Lykkegård i Bindslev
Begravet : 28.FEB.1708 i Bindslev
d 28 Febr: begraved Niels Hansen i Lychegaard og hs hustru Margrette Lauridtz-
daatter, hans Alder 82 Aar og hendis Alder 74 Aar.
Mand og hustru begravet samme dag.

Tilbage til startsiden

Gabel, Dorthe
Født : 1646
Død : 1710
Begravet : 10.APR.1710 i Bindslev
Samme dag begraved Dorrethe Gabels af Vester Tversted Alders 82 Aar.