Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Jensen, Christen
Født : C.1675
Sommer 1700: tjener Niels Hansen Lykkegaard?
Par:
Gift: 12.AUG.1703 i Bindslev Dna 10. P. Trin: d 12 Aug: blev Chresten Jensen og Maren Nielsdatter I
Lychegaard copulerede.

Fælle:
Nielsdatter, Maren
Født : C.1675
Far Niels Hansen i Lykkegård? Bror Mads Nielsen? I så fald død inden 1730.
Evt. tjener Peder Thomsen Barkholt sommer 1700.
Evt. tjener Niels Hansen Lykkegaard sommer 1700, sammen med sin tilkommende
mand?
Børn:
Christensdatter, Karen
Født : 1703 i Lykkegård i Bindslev
Døbt : 30.SEP.1703 i Bindslev
Samme dag blev Chresten Jensens datter i Lychegaard Karen døbt: Testes: Niels
Hansen i Lychegaard Jens Søfrenss i S:B: Else Andersdatter, Johanne Jensdatter
og Margrette Thommisdatter i Aagaard.
Christensdatter, Maren
Født : 1705 i Lykkegård i Bindslev
Døbt : 02.AUG.1705 i Bindslev
Samme dag døbt Christen Jensens datter I Lychegaard ): Maren. Testes Maren
Chrestensdatter I Ayus Margrette Thommisdatter I Aagaard Jens Lauridtzen og
Niels Hansen I Lychegaard Peder Chrestensen Ladefoged Paa Steensbech.
Christensen, Niels
Født : 1709 i Lykkegård i Bindslev
Døbt : 03.FEB.1709 i Bindslev
Domica Sexag. d 3. Febr: Døbt Chresten Jensens Søn i Lychegaard ): Niels:
Testes: Jens Lauridtzen Chresten Nielss i HeySelBech, og Thomas Nielss i
Hald, Maren Pallisdaatter, og Else Andersdatter i Aagaard.
Christensdatter, Margrethe
Født : 1710 i Lykkegård i Bindslev
Døbt : 21.SEP.1710 i Bindslev
Domca decima quarta p. Trin: d 21 Septemb: Døbt Chresten Jensens daatter aff
Lychegaard Vdj Nørbindzleff ): Margrete. Testes: Jens Lauridtzen, Jørgen Smid,
Chresten Tørsker Maren Lauridtzdaatter og Anna Tomsdaatter.
Christensen, Søren
Født : 1712 i Lykkegård i Bindslev
Døbt : 25.MAR.1712 i Bindslev
Festum Annunciationis d 25 Marty blev Chresten Jensens Søn i Lychegaard ):
Søren døbt. Testes: Peder Olless i HejSelbech. Jens Lauridtzen i Lychegaard,
og Jesper Ibsen i Præstegaard, Karen Thøgersdaatter og Else Jensdatter i S:B:
Christensen, Jens
Født : 1714 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 26.DEC.1714 i Bindslev
d 26 Xber døbt Chresten Jenss, og Maren Nielsd: Barn i Nørre B. Nafnl. Jens.
test: Laus Nielss, thomis Nielss, Maren Jensd: Inger Nielsd:
Introducerit d 10 Febr: 1715
Christensdatter, Else
Født : 1716 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 13.MAY.1716 i Bindslev
Samme dag døbt Chresten Jensd:!! og Maren Nielsd: barn udj N.B. nafnl. Else,
test: Jens lausen Inger Nielsd: Maren Chrestensd: Inger Nielsd:
d 28 Juny
Christensen, Thomas Boelt

Tilbage til startsiden

Christensen, Christen
Født : C.1675
1739: Nævnt i skolemandtal.
Par:
Gift: 11.NOV.1703 i Bindslev Dna 23 P. Trin: d 11 Nov. blev Xsten Xstens og Anne Jensdaatter I Aiaas
copulerede.

Fælle:
Jensdatter, Anne
Født : C.1675
Børn:
Christensdatter, Ellen
Født : 1736 i Egås i Bindslev
Døbt : 29.JUL.1736 i Bindslev
Dom: 9 p: Trinit: døbt Christ: Christensøns barn i Ejaas Kaldet Ellin Test:
Hans Pedersøns hustr: i Holt, Jens Ladefoget, Thomas Giertss, Peder Koch
Johanne Jensdatter.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Jens
Født : C.1680
1707: Christen. 1715: Johanne
Bror Jens Nielsen i Mogensbæk?
Vinter 1710: en pige Maren Terchildsdatter med tilføjet: Er der nu inte.
Forældre:
Fader: _____, Niels
Moder: _____, _____
Par:
Gift: 07.DEC.1704 i Bindslev Domnca 2da Adv: d 7 Decemb: Copulered Jens Nielsen og Else Therchelsdatter.
[Datoen passer med 1704, selvom vielsen står som den eneste i 1705.]

Fælle:
Terkelsdatter, Else
Født : C.1680
Søster Maren?
Forældre:
Fader: Lauritsen, Terkild
Moder: _____, _____

Tilbage til startsiden

Thomsen, Emmer
Født : C.1680
CFSkat 1699-1700.
Vinter 1699 og sommer 1700: tjener i VTronsmark hos Peder Joensen.
Par:
Gift: 14.FEB.1706 i Bindslev Domnca Esto Mihi d. 14 Febr: copulered Emmer Thomsen og Boell Thøgersdater aff
Thronsmarch.

Fælle:
Thøgersdatter, Bodil
Født : C.1680
Forældre:
Fader: Nielsen, Thøger
Moder: _____, _____

Tilbage til startsiden

Jensen, Christen
Født : 1660
Død : 10.APR.1727 i Ågård i Bindslev
Begravet : 15.APR.1727 i Bindslev
Skifte 12.apr.1727 Baggesvogn.
d 15 Apr: Begr: Christen Jensen i aagaard ald: 68 aar.
CFSkat jan. 1710.
1727: bror Christen Jensen #959, en søster Maren Jensdatter i Bindslev.
efterfølger Jens Taal.
1692: uægte barn med Mette Jensdatter: Kirsten.
Vinter 1710: en pige. Sommer 1710: en pige.
28.nov.1706:Domnca prima advent. d. 26 Nov: copul: Xsten Jensen og Johanne
Jensdaatter aff Aagaard. [Dom. p. adv. = 28.nov.1706] KB1706,013,04 [ej #1125]

Tilbage til startsiden

Clausen, Jens
Født : C.1670
Bror Niels?
Par:
Gift: 05.DEC.1700 i Bindslev Dna 11 Adv: Jens Claus og Johanne Jensd: i Aagl.
D: 24 - Jens Clauss og Johanne Jensdr: i Stabeck. Forlovere Poul hans og
Morten Niels ibid

Fælle:
Jensdatter, Johanne
Født : C.1680
Død : E.1728
Vinter 1699: tjener Jens Madsen i Ågård.
Sommer 1700: hjemme hos faderen Jens Madsen i Ågård.
Barn Christen Jensen 1703.
Børn:
Jensdatter, Sophie
Født : 1711 i Ågård i Bindslev
Døbt : 15.APR.1711 i Bindslev
Onsdagen d 15 Apr: Døbt Jens Clausens barn aff Aagaard ): Sophj: Testes:Morten
Ollesen i Røde Mølle, Morten Lauridtzen I Heyselbech og Morten Nielsen paa
Bachen, Johanne Jensdatr og Maren Nielsdatter aff Aagaard.
Jensdatter, Johanne
Født : 1716 i Ågård i Bindslev
Døbt : 11.NOV.1716 i Bindslev
d 11 Novemb. døbt Jens Clausens og Johanne Jensd: af Aagaar deris barn.Johanne
test: Morten Nielsen, Chresten thomesen Laus thomess, Maren thomesdatter,
Johanne Jensdatter. d 1ste Janv: 1717 introducerit.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Christen
Født : C.1680
1714: Karen. 1715: Therkel.
Par:
Gift: 12.DEC.1706 i Bindslev Domnca 3tia adv: d 12 Decembr copulered Chresten Peders og Anne Terchilds-
daatter af N:B:

Fælle:
Terkildsdatter, Anne
Født : C.1680
Forældre:
Fader: Lauritsen, Terkild
Moder: _____, _____

Tilbage til startsiden

Nielsen, Christen
Født : C.1680
Død : 1755 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 16.NOV.1755 i Bindslev
d: 16 hujus Sep: Christen Nielsen af Heisselbech.
CFSkat 1710.
Far Niels Hansen af Lykkegård?
Vinter 1710: Soldat og karl Thomas Pedersen.
Sommer 1710: en karl, Laurits Lauritsen, og en pige Maren Therkildsdatter.
Par:
Gift: 02.JAN.1707 i Bindslev Domnca inter Fest: Circums: et Epiph: copulered Chresten Nielss og
Maren Oluffsdaatter aff Hejselbech.

Fælle:
Olufsdatter, Maren
Født : C.1680
Død : 1747 i Hejselbæk i Bindslev
Begravet : 11.MAY.1747 i Bindslev
evt. 11.maj.1747 (eller 1752)
Evt. er årstallet 1752.
Fest: Ascens: Xsti Sep: Christen Nielsøns hustr: af He[...]
Bemærk #916.
Søster Anne Olesdatter #1051?

Tilbage til startsiden

Iversen, Michel
Født : C.1680
Par:
Gift: 25.NOV.1708 i Bindslev Domca viges: 5ta post Trin: d 25 Nov: copulered Michel Iversen I Tolstrup
og Anne Nielsdaatter I Ayjus.

Fælle:
Nielsdatter, Anne
Født : C.1680

Tilbage til startsiden

Christophersen, Laurits
Født : C.1680
Død : 1720 i Sønder Bindslev i Bindslev
Begravet : 09.JUN.1720 i Bindslev
Samme dag blev laus Christophersen udj Synder Binslev begravet alder 44 aar.
CFSkat vinter 1710. En pige Karen Jensdatter.
1711: Sophie. 1714: Søren. 1720: Anne
Vinter 1710: en pige Karen Jensdatter.
Ågård i Bindslev?
Par:
Gift: 30.DEC.1708 i Bindslev Domca inter Festum Natal: et Circums: d 30 Decemb: copul: Lauridtz Chrestopher
sen og Anne Jensdaatter I Aagaard.

Fælle:
Jensdatter, Anne
Født : C.1690
G.m. Jens Nielsen 26.okt.1721.
Børn:
Lauritsdatter, Sophie
Født : 1711 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 03.MAY.1711 i Bindslev
Domca Cantate d 3. Maji Døbt Lauridtz Chrestophersens Barn aff Synderbindtzlef
): Sophj, Testes Madtz Jensen Nielse Tomsen i Aagaard og Niels Christensen,
Inger Ibsdatter af Røe Mølle og Anne Bragholdts i Synderbindtzleff.
Fadder Lars Larsens søn Povel.
Lauritsdatter, Anne
Født : 1720 i Sønder Bindslev i Bindslev
Døbt : 21.FEB.1720 i Bindslev
1720. d: 21. febr. døbt Lauritz Christopherss og Anne Jensdttrs Barn i Synder
Bindsleff. Kaldet Anne. Test: Peder Christenss, Peder Nielss, Christen Ifverss
Johanne Jensd. Anne Mortensdaattr. d. 7 April. introd.

Tilbage til startsiden

Michelsen, Christen
Født : C.1680
Par:
Gift: 02.JUN.1709 i Bindslev Domica Prima p. Trin: copulered Chresten Michelsen aff Sindal bye og Anne
Jensdaatter aff Nør Bindtzleff.

Fælle:
Jensdatter, Anne
Født : C.1680

Tilbage til startsiden

Lauridsen, Mads
Født : C.1680
Fra Borrisholt i Astrup
1739: Nævnt i skolemandtal.
Par:
Gift: 27.OCT.1709 i Bindslev d 27: Oct: cop: Madtz Lauridtzen aff Borridzholdt i Adstrup Sogn og
Margrette Tommisdaatter aff Aagaard.

Fælle:
Thomasdatter, Margrethe
Født : C.1680
1698: Uægte barn Christen med Søren Jensen.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Friderich
Født : C.1680
Datter Maren?
Par:
Gift: 15.JUN.1710 i Bindslev Domica S:S: Trinit: copulered Friderich Pedersen aff [Horne] og Maren Jbs-
daatter aff Heedegaard, som vaar d 15 junij.

Fælle:
Jeppesdatter, Maren
Født : C.1680
Søster til Christen Jeppesen i Hedegård?
Vinter 1710: hjemme hos faderen Jeppe Christensen i Hedegård.

Tilbage til startsiden

Clausen, Niels
Født : C.1680
Fra Astrup.
Brødre Søren og Jens?
Uægte barn Chresten i 1703.
Par:
Gift: 29.JUN.1710 i Bindslev Domnca 2da post Trinit: d 29 junij. Copulered Niels Clauss aff Adstrup og
Karen Jensdaatter aff Aagaard.

Fælle:
Jensdatter, Karen
Født : C.1680

Tilbage til startsiden

Pedersen, Christen
Født : 1669 i Sakstrup i Bjergby
Skifte Baggesvogn.
#559 i DATAHEJS
Cf skat jan. 1710: Bor alene i møllen med en tjenestepige, Maren
Pedersdatter.
Par:
Gift: 02.NOV.1710 i Bindslev Domca vicesima d 2. Novemb: copulered Chresten Pedersen aff Skeen Mølle og
Kiersten Jensdaatter aff Monsbech.

Fælle:
Jensdatter, Kirsten
Født : C.1680
Død : E.1733
Skifte efter moderen: Baggesvogn 19.jan.1733.
#560 i DATAHEJS
Forældre:
Fader: Nielsen, Jens
Moder: Jeppesdatter, Karen

Tilbage til startsiden

Jensen, Niels
Født : C.1685
1711: Johanne [#311?] 1713: Else og Dorthe??? Kaldt NJ ved Aggeleyedet
Par:
Gift: 18.JAN.1711 i Bindslev Domca 2da post Epiph: d 18 jan: copulered Niels Jensen og Margrette Jens-
daatter aff Thronsmarck.

Fælle:
Jensdatter, Margrethe
Født : C.1685

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jens
Født : C.1685
Par:
Gift: 06.DEC.1711 i Bindslev Domica 2da Advent: d 6 Decemb: copulered Jens Peders og Anne Nielsdaatter I
Synder Bindtzleff.

Fælle:
Nielsdatter, Anne
Født : C.1685

Tilbage til startsiden

Christensen, Jeppe
Født : C.1685
Par:
Gift: 06.JAN.1712 i Bindslev Festum Epiph: d 6 janua: Copulered Jep Chrestenss aff Tversted, og Karen
Jensdaatter aff Tronsmarch.

Fælle:
Jensdatter, Karen
Født : C.1685

Tilbage til startsiden

Christensen, Thomas
Født : C.1685
Par:
Gift: 17.APR.1712 i Bindslev Dominica jubilate d 17 Apr copulered Thomas Chrestens aff Uggerby og
Kiersten Nielsdaatter I Bierregaard Udj S.B.

Fælle:
Nielsdatter, Kirsten
Født : C.1685
Forældre:
Fader: Jeppesen, Niels
Moder: _____, _____

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jens
Født : C.1685
1739: Nævnt i skolemandtal.
Par:
Gift: 10.JUL.1712 i Bindslev Dominica 7tima post Trin: Copulered Jens Pedersen og Maren Sørensdatter i N:B:

Fælle:
Sørensdatter, Maren
Født : C.1675
Død : 1723 i Nørre Bindslev i Bindslev
Skifte Odden-Stensbæk 16.jan.1723.
1723: hendes barn Elline Nielsdatter, 21 år, fælles barn Karen Jensdatter.
Tjener Peder Joensen i VTronsmark sommer 1700?