Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Sørensdatter, Mette
Født : 1724
Stilling : Almisselem
Nørre Bindslev: 35.Fam. 77 jordløs huskone, almisse
Optræder ikke i FT 1787.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Christen
Født : 1731
Død : 1813 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 24.MAR.1813 i Bindslev
Stilling : Inderste, Daglejer
3die Onsdag i Faste d 24de Martij begravedes Almisselem Christen Pedersen af
N:Bindslev gl 82 aar
Nørre Bindslev: 36.Fam. 70 1.ægteskab, inderste, daglejer
Optræder ikke i FT 1787. Evt. Vester Tversted, 7.fam.
Par:
Fælle:
Jensdatter, Else
Født : 1721
Død : 1802 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 11.JUL.1802 i Bindslev
den 11 Julii blev begraven Almisselem Christen Pedersens Kone Else
Christensdatter af Nørre Bindslev - gl 81 aar
Nørre Bindslev: 36.Fam. 80 1.ægteskab, hans kone, spinder
Optræder ikke i FT 1787.
Kaldes Christensdatter ved sin død.

Tilbage til startsiden

Svendsen, Niels
Født : 1718 i Tronsmark i Bindslev
Døbt : 26.JUN.1718 i Bindslev
Død : 1803 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 19.MAY.1803 i Bindslev
Stilling : Inderste, Almisselem
d:26 Junii døbt Svend Pedersøns og Anne Nielsdaatters Barn i Trunsmarch,Kaldet
Niels: Test: Niels Tøgersøn, Christen Pedersøn, Jens Tøgersøn, Maren Olufsdttr
Maren Pedersdttr. d: 7. August: introd:
d 19 Maj blev begraven almisselem Niels Svendsen af Nørre Bindslev gl 87 aar
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Nørre Bindslev: 37.Fam. 85 1.ægteskab, inderste, nyder almisse
Optræder ikke i FT 1787. Eller se #131?
Ifølge Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.: Gårdfæster af Barkholt.
Bror til Maren Svendsdatter #111 ? (KB1761,16,4).
1725: 8 år, søskende Peder og Mette.
Forældre:
Fader: Pedersen, Svend
Moder: Nielsdatter, Anne
Par:
Fælle:
Christensdatter, Maren
Født : 1722
Død : 1801 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 27.SEP.1801 i Bindslev
den 27 Septb blev begraven almisse lem Niels Svendsens Hustrue Maren Christens
datter af Nørre Bindslev - 79 aar
Nørre Bindslev: 37.Fam. 78 1.ægteskab, hans kone
Optræder ikke i FT 1787. Eller se #132?
Børn:
Nielsen, Christen
Født : 1748
Død : 1751 i Bindslev?
Knud Thomsen: En slægt fra Ejaas. 1986.
Nielsdatter, Inger

Tilbage til startsiden

Thomsen, Anders
Født : C.1720
Død : F.1801
Stilling : Almisselem
Par:
Fælle:
Pedersdatter, Maren
Født : 1723
Død : 1804 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 26.DEC.1804 i Bindslev
Stilling : Inderste
26 Decbr blev begravet almisselem Anders Thomsens Enke Maren Pedersdatter af
Nørre Bindslev gl 82 aar
Nørre Bindslev: 38.Fam. 78 enke inderste, fattig
Optræder ikke i FT 1787.
Børn:
Andersdatter, Maren
Født : 1765
Død : 1802 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 24.JAN.1802 i Bindslev
Stilling : Almisselem
den 24 Januar blev begraven almisse lem Pigen Maren Andersdatter af Nørre
Bindslev gl 37 aar
Nørre Bindslev: 38.Fam. 36 ugift hendes datter, taabelig
Optræder ikke i FT 1787.

Tilbage til startsiden

Madsen, Christen
Født : 1727 i Nørre Bindslev i Bindslev
Døbt : 30.NOV.1727 i Bindslev
Død : 1808 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 30.MAR.1808 i Bindslev
Stilling : Inderste, Almisselem
d 30 Novembr: døbt Matz Nielsens og Giertrud Christensdatters barn i N:B:
Kaldet christen: test: Lauritz Tøscher Jens Sundbye Elin christensd: Maren
christensd: Maren fridrichsdatter.
d 30de Marty begravedes Christen Madsen af NB gl 79 Aar
Nørre Bindslev: 39.Fam. 70 1.ægteskab, inderste, fattig, almisse
Optræder ikke i FT 1787.
1781: Skylder Peder Jensen Bødker 3 M 8 Sk (Skifte Stensbæk).
Forældre:
Fader: Nielsen, Mads
Moder: Christensdatter, Giertrud
Par:
Gift: 1766 i Bindslev d [7] Septembr. trolovet Christen Madsen af NB og Kiersten PedersDaatter af
Steenum. Forloverne Niels Stephensen af NB Jens Melsen ibidem

Fælle:
Pedersdatter, Kirsten
Født : 1737
Nørre Bindslev: 39.Fam. 64 1.ægteskab, hans kone

Tilbage til startsiden

Christensen, Jens
Født : C.1770
Far: Christen Østergaard. #560?
Par:
Gift: 12.NOV.1797 i Bindslev Forlovere Jens Christensen Skræder og Ole Thomsen Sørig begge af Nørre
Bindslev.
den 22de Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.
7) den 24de Septbr blev trolovet Karlen Jens Christensen hos sin Fader
Christen Østergaard i Nørre Bindslev og Pigen samme steds tienende navnlig
Giertrud Christensdatter ogsaa af Nørre Bindslev

Fælle:
Christensdatter, Giertrud
Født : 1769
Stilling : Inderste
Nørre Bindslev: 40.Fam. 32 gift inderste, spinder og binder,
manden andetsteds
Optræder ikke i FT 1787.
Børn:
Jensdatter, Kirsten
Født : 1798
Nørre Bindslev: 40.Fam. 3 deres barn

Tilbage til startsiden

_____, Mikel
Født : C.1755
Par:
Fælle:
Larsdatter, Maren
Født : 1758
Nørre Bindslev: 41.Fam. 43 gift manden andetsteds
Optræder ikke i FT 1787.(?).
Børn:
Mikelsen, Søren
Født : 1791
Nørre Bindslev: 41.Fam. 10 hendes uægte barn

Tilbage til startsiden

Christensdatter, Anne Marie
Født : 1741
Død : 1810 i Nørre Bindslev i Bindslev
Begravet : 31.MAY.1810 i Bindslev
Stilling : Inderste, Skræder
d 31de Maj begravedes Pigen Anna Maria ChristensDatter af Nørre Bindslev
gl 69 Aar
Nørre Bindslev: 42.Fam. 60 ugift inderste, skræder
Optræder ikke i FT 1787.

Tilbage til startsiden

Christensdatter, Maren
Født : 1748
Stilling : Inderste, Almisselem
Nørre Bindslev: 43.Fam. 53 ugift inderste, nyder almisse
Optræder ikke i FT 1787.

Tilbage til startsiden

Christensen, Jens
Født : 1760
Stilling : Inderste, Skræder
FT1801
Nørre Bindslev: 44.Fam. 41 1.ægteskab, inderste, skræder
Optræder ikke i FT 1787.(?).
Søn Christen * og + 1799
Par:
Gift: 1791 i Bindslev 3.s.e.H.3Kdag? Han "tienende Christen Sundbye i NB", hun "hos sin Moder i NB".
Forlovere: Christen Olufsen i NB
Peder Nielsen Sundbye i SB

Fælle:
Christensdatter, Karen
Født : 1766
FT1801
Nørre Bindslev: 44.Fam. 35 1.ægteskab, hans kone
Optræder ikke i FT 1787.(?).
Børn:
Jensdatter, Karen Marie
Født : 1800
Nørre Bindslev: 44.Fam. 1 deres datter

Tilbage til startsiden

_____, Thomas
Født : 1762
Stilling : Inderste, Daglejer
Nørre Bindslev: 45.Fam. 39 gift inderste, daglejer, konen i
andet sogn
Optræder ikke i FT 1787.(?).

Tilbage til startsiden

_____, Maren
Født : 1778
Stilling : Inderste
Nørre Bindslev: 49.Fam. 23 ugift inderste, maadelig helse
Optræder ikke i FT 1787.(?).

Tilbage til startsiden

Pedersen, Christen
Født : 1774
Stilling : Daglejer, Soldat
Nørre Bindslev: 50.Fam. 27 gift landsoldat, daglejer
Optræder ikke i FT 1787.(?).
Par:
Gift: F.1799
Fælle:
Jensdatter, Maren
Født : 1774
Nørre Bindslev: 50.Fam. 27 hans kone, spinder
Optræder ikke i FT 1787.(?).
Børn:
Christensen, Jens
Født : 1799
Nørre Bindslev: 50.Fam. 2 deres søn

Tilbage til startsiden

Hansen, Jens
Født : 1775
Nørre Bindslev: 51.Fam. 26 ugift maadelig helbred
Optræder ikke i FT 1787.

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jens
Født : 1750
Stilling : Gårdmand
Sønder Bindslev: 1.Fam. 51 2.ægteskab, gaardmand
Optræder ikke i FT 1787.(?).
En bror til #582.
Par:
Gift: F.1796
Fælle:
Hansdatter, Anne Marie
Født : 1769
Sønder Bindslev: 1.Fam. 32 1.ægteskab, hans kone
Optræder ikke i FT 1787.
Børn:
Jensdatter, Anne Marie
Født : 1796
Sønder Bindslev: 1.Fam. 5 deres børn
Jensdatter, Else Marie
Født : 1798
Sønder Bindslev: 1.Fam. 3 deres børn

Tilbage til startsiden

_____, Niels
Født : C.1750
Par:
Fælle:
Pedersdatter, _____
Født : C.1750
En søster til #577.
Børn:
Nielsdatter, Mette
Født : 1788
Sønder Bindslev: 1.Fam. 13 mandens søsterdatter

Tilbage til startsiden

Nielsen, Christen Bierregaard
Født : 1759
Stilling : Gårdmand
FT1801
Sønder Bindslev: 2.Fam. 42 1.ægteskab, gaardmand
Par:
Gift: 15.NOV.1789 i Bindslev Christensen af Eyas -
den 15 Novembr blev de efter foregaaende Tillysning copulerede.
den 9 Octbr trolovede jeg ung Karl Christen Nielsen Bierregaard af Sønder
Bindslev, og Kiersten Christensdatter, Christen Ladefogeds datter af Sønder
Bindslev - Forloverne Jens Christensen Abelgaard af Vogn, og Niels ->

Fælle:
Christensdatter, Kirsten
Født : 1764
Sønder Bindslev: 2.Fam. 37 1.ægteskab, hans kone
Optræder ikke i FT 1787.(?).
Forældre:
Fader: Jensen, Christen Ladefoged
Moder: Christensdatter, Marie
Børn:
Christensdatter, Ingeborg
Født : 1791
Sønder Bindslev: 2.Fam. 10 deres børn
Christensen, Christen
Født : 1794
Sønder Bindslev: 2.Fam. 7 deres børn
Christensdatter, Anne Marie
Født : 1797
Sønder Bindslev: 2.Fam. 4 deres børn
Christensen, Niels Christian
Født : 1798
Sønder Bindslev: 2.Fam. 3 deres børn

Tilbage til startsiden

Larsen, Christen
Født : 1773
Stilling : Tjenestekarl, Soldat
Sønder Bindslev: 2.Fam. 28 tjenestefolk, landsoldat

Tilbage til startsiden

Pedersen, Jens
Født : 1770
Stilling : Tjenestekarl
Sønder Bindslev: 3.Fam. 31 ugift tjenestefolk
Optræder ikke i FT 1787.(?).

Tilbage til startsiden

Christensdatter, Anne
Født : 1782
Stilling : Tjenestepige
Sønder Bindslev: 3.Fam. 19 ugift tjenestefolk
Optræder ikke i FT 1787.(?).