Genealogiske data


Tilbage til startsiden

Nielsen, Ole
Født : 1743
Stilling : Gårdmand
FT1787FT1801
Aagaard: 2.Fam. 44 1.ægteskab, bonde og gaardbeboer
Aagaard: 2.Fam. 56 1.ægteskab, gaardmand
Par:
Fælle:
Frendesdatter, Maren
Født : 1752
FT1787FT1801
Aagaard: 2.Fam. 35 1.ægteskab, hans kone
Aagaard: 2.Fam. 57 1.ægteskab, hans kone
Bemærk: kaldet Jensdatter i FT 1801.
Svendesdatter? Der står "Frendesdatter".

Tilbage til startsiden

Pedersen, Christen
Født : 1763
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Aagaard: 2.Fam. 24 tjenestekarl

Tilbage til startsiden

Christensen, Jørgen
Født : 1733
Død : 1813 i Ågård i Bindslev
Begravet : 28.MAR.1813 i Bindslev
Stilling : Gårdmand
Midfaste Søndag d 28 Martij begravedes Gaardmand Jørgen Christensen af
Aaegaard gl 78 aar
FT1787FT1801
Aagaard: 3.Fam. 54 1.ægteskab, bonde og gaardbeboer
Aagaard: 4.Fam. 64 1.ægteskab, gaardmand
Par:
Gift: d 13 Junij trolovet Jørgen Xstensen og Magrethe Jens Daater af Aagaard
Forlovere Jens Jensen og Christen Nielsen begge af Aagaard

Fælle:
Jensdatter, Margrethe
Født : 1747
FT1787FT1801
Aagaard: 3.Fam. 40 1.ægteskab, hans kone
Aagaard: 4.Fam. 55 1.ægteskab, hans kone
1773: hjemme.
Forældre:
Fader: Jensen, Jens
Moder: Madsdatter, Else
Børn:
Jørgensdatter, Else
Født : 1772 i Mogensbæk i Bindslev
Døbt : 17.APR.1772 i Bindslev
Faddere: Bente Christensdatter af Sindal Sogn, Kirsten Pedersdatter af
Mogensbæk, Niels Andersen af Hellede, Niels Christensen SB, Peder Jensen af
Hedegaard.
FT1787FT1801
Aagaard: 3.Fam. 13 deres børn
Aagaard: 4.Fam. 24 ugift deres børn
Bemærk: kaldet Else Marie i FT 1801.
Der kan være tale om en forskellig person.(se #741).
Forkert fødsel? Se 1785 under Jørgen Jensen fra Aagaard.
Jørgensen, Jens
Født : 1779
FT1787
Aagaard: 3.Fam. 8 deres børn
Er ikke i hjemmet i FT 1801.
Jørgensen, Christian
Født : 1785
Aagaard: 4.Fam. 16 deres børn
Optræder ikke i FT 1787.
Jørgensen, Christen
Født : 1792
Aagaard: 4.Fam. 9 deres børn

Tilbage til startsiden

Madsen, Povel Bak
Født : 1708
Død : 1789 i Bakken i Ågård i Bindslev
Begravet : 06.SEP.1789 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
Skifte Baggesvogn 4.sep.1789. Der var underskud og enken undslog sig for at
blive ved gården.
den 6 Septbr blev Gaardmand Povel Madsen af Aagaard begraven - gl 80 aar
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306)
FT1787
Aagaard: 4.Fam. 79 1.ægteskab, bonde og gaardbeboer
Aagaard: hrtk. 5-2-2-0, 1/2 gaard, under Baggesvogn (1773).
Par:
Gift: F.1747
Fælle:
Christensdatter, Else
Født : 1712
Død : 1792 i Ågård i Bindslev
Begravet : 29.JAN.1792 i Bindslev
intet skifte i Baggesvogn.
den 29 Januar blev begraven Enken Else Christensdatter Povel Madsens Efterle-
verske af Aagaard begraven - gl 74 aar -
FT1787
Aagaard: 4.Fam. 75 1.ægteskab, hans kone
Kaldes her Madsdatter.
Evt af datter Christen Joensen 1711. [#1133]
Børn:
Povelsdatter, Karen
Povelsen, Christen
Født : 1749
Stilling : Soldat
FT1787
Aagaard: 4.Fam. 38 ugift deres børn, national soldat
Var i 1789 ved faders skifte i "Kongelig Tieneste".

Tilbage til startsiden

Christensen, Lars Søttrup
Født : 1750 i Bindslev
Døbt : 05.APR.1750 i Bindslev
Stilling : Gårdmand
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 70 og 74.
FT1787FT1801
Holger Grøntved: Slægtens spor. Hjørring 1978. Under ane 70 og 74.
Søttrup: 38 1.ægteskab, bonde og gaardbeboer
Søttrup: 50 1.ægteskab, gaardmand
1789: 38 år, gift og bor i Søttrup.
Forældre:
Fader: Christensen, Christen Lykkegaard
Moder: Pedersdatter, Johanne
Par:
Gift: 21.SEP.1783 i Bindslev copuleret dend 21de September
d 12de Augustij Trolovet Lars Christensen af N:B: og Alhed Niels Datter af
Søtterup Forloverne Peder Jensen af Neyerst i Hørmested Sogn og Jens Christen
sen af Tuveltved i Mygdahl Sogn.

Fælle:
Nielsdatter, Alhede
Født : 1759
FT1787FT1801
Søttrup: 28 1.ægteskab, hans kone
Søttrup: 40 1.ægteskab, hans kone
En bror #352.
Børn:
Larsen, Niels Christian
Født : 1783
FT1787FT1801
Søttrup: 4 deres børn
Søttrup: 17 deres børn
Larsen, Christian
Født : 1786
FT1787FT1801
Søttrup: 1 deres børn
Søttrup: 14 deres børn
Larsen, Peder
Født : 1788
Døbt : 16.MAR.1788 i Bindslev
Søttrup: 13 deres børn
Larsen, Christen
Født : 1790
Søttrup: 11 deres børn
Larsen, Jeppe
Født : 1792
Søttrup: 9 deres børn
Larsdatter, Maren
Født : 1794 i Søttrup i Bindslev
Død : 1795 i Søttrup i Bindslev
Begravet : 25.MAR.1795 i Bindslev
den 25 Mart blev begraven lars Christensen Søttrups datter Maren gl 1 aar
Larsdatter, Johanne Marie
Født : 1796
Død : 1802 i Søttrup i Bindslev
Begravet : 28.FEB.1802 i Bindslev
den 28 febr blev begraven laus Søttrups datter Johanne Marie af Søtterup -
gl 5 aar
Søttrup: 5 deres børn
Larsen, Søren
Født : 1799
Døbt : 23.NOV.1798 i Bindslev
Søttrup: 2 deres børn

Tilbage til startsiden

Christensen, Peder
Født : 1764
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Søttrup: 23 tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Nielsen, Christian
Født : 1767
Stilling : Tjenestekarl
FT1787FT1801
Søttrup: 20 tjenestefolk
Hejselbeck: 1.Fam. 31 ugift husb.broder, gevorben soldat
Bror #237?
Der kan være tale om en forskellig person.

Tilbage til startsiden

Nielsen, Peder
Født : 1772 i Søttrup i Bindslev
Døbt : 04.OCT.1772 i Bindslev
Stilling : Tjenestedreng
Far: Niels Christensen i Søttrup.
Faddere: Kiersten Pedersdatter af Søttrup, Anne Jensdatter af Aagaard,
Fedder Jacobsen Holst af Præstegården, Thomas Lykkegård NB,
Jens Jensen af Hedegaard.
FT1787FT1801
Søttrup: 13 tjenestefolk
Søttrup: 30 ugift konens broder, udtjent som
soldat, tømrer
Der kan være tale om en forskellig person.

Tilbage til startsiden

Pedersdatter, Giertrud
Født : 1737
Stilling : Tjenestepige
FT1787FT1801
Søttrup: 50 tjenestefolk
Nørre Bindslev: 47.Fam. 60 ugift spinder og binder
Der kan være tale om en forskellig person.

Tilbage til startsiden

Christensdatter, Margrethe
Født : 1762
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Søttrup: 25 tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Christensen, Jens Bak
Født : 1760
Død : 1809 i Bakken i Ågård i Bindslev
Begravet : 26.MAR.1809 i Bindslev
Stilling : Gårdfæster
Skifte Baggesvogn 17.mar.1809.
Palme-Søndag d 26de Martij Jens Bak Gaardmand i Aaegaard 49 Aar
Gården hed "Bakken".
Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.271.
FT1801
Aagaard: 5.Fam. 41 1.ægteskab, gaardmand
Søn af Christen Ladefoged (1728-1792), fæster af Nørre Brasholt i Sindal.
[Chr. Munck Rømer: Sindal Sogns Historie, 1926, s.271.]
Skifte Baggesvogn 16.mar.1792 Christen Jensen af Brasholt, som ikke er
identisk med Christen Jensen Bødker.
Par:
Gift: 03.JAN.1790 i Bindslev den 3 Januar bleve i Bindslev Kirke copulerede
den 4de Decembr trolovede jeg ung Karl Jens Christensen af Brasholdt i Sindahl
Sogn og Pige Anna Nielsdatter udi Hellede.- Forlovere Thomas Jensen af Bras-
holdt i Sindahl Sogn og Oluf Nielsen af Aagaard-

Fælle:
Nielsdatter, Anne
Født : 1760
FT1787FT1801
Hellede: 27 ugift hans datter
Aagaard: 5.Fam. 41 1.ægteskab, hans kone
Forældre:
Fader: Andersen, Niels
Moder: _____, _____

Tilbage til startsiden

Christensen, Jørgen
Født : 1747
Stilling : Fæstegårdmand
Hoverigørende Gods i Horns og Vennebjergs Herreder 1773 (B.0.D, 306): Stensbæk
FT1787FT1801
Mogensbeck: 1.Fam. 40 1.ægteskab, bonde og gaardbeboer
Mogensbeck: 1.Fam. 59 1.ægteskab, gaardmand
Mogensbæk: hrtk. 2-3-2-2, 1/2 gaard, under Baggesvogn (1773).
Par:
Gift: F.1772
Fælle:
Pedersdatter, Johanne
Født : 1739
FT1787FT1801
Mogensbeck: 1.Fam. 48 1.ægteskab, hans kone
Mogensbeck: 1.Fam. 67 1.ægteskab, hans kone
Børn:
Jørgensdatter, Mette
Født : 1770 i Mogensbæk i Bindslev
Døbt : 09.DEC.1770 i Bindslev
Død : F.1778
Faddere: Mette Pedersd. af Mogensbech, Kiersten Pedersd. af Mogensbech,
Jacob Nielsen i Bragholt, Christen Pedersen i Aagaard, Christen Christensen
af Sindahl.
Jørgensdatter, Else
Jørgensen, Peder
Født : 1772
Død : 1808 i Mogensbæk i Bindslev
Begravet : 21.FEB.1808 i Bindslev
d 21 Februari begravedes Peder Jørgensen af Monsbek, gl 30 Aar
FT1787FT1801
Mogensbeck: 1.Fam. 15 deres børn
Mogensbeck: 1.Fam. 24 ugift deres søn
Jørgensdatter, Marie
Født : 1775 i Mogensbæk i Bindslev
Døbt : 07.MAY.1775 i Bindslev
Faddere: Kiersten Pedersdatter af Søttrup, Maren Pedersdatter af Søttrup,
Peder Svendsen af Mogensbeck, Jens Jensen af Hedegaard, Peder Jensen af SB.
Jørgensdatter, Mette
Født : 1778
FT1787
Mogensbeck: 1.Fam. 9 deres børn
Er ikke i hjemmet i FT 1801.

Tilbage til startsiden

Kudsk, Niels
Født : 1751
Stilling : Gårdmand
FT1787
Mogensbeck: 2.Fam. 36 1.ægteskab, bonde og gaardbeboer
Par:
Gift: F.1785
Fælle:
Nielsdatter, Mette
Født : 1756
FT1787
Mogensbeck: 2.Fam. 31 1.ægteskab, hans kone
Børn:
Nielsdatter, Cathrine
Født : 1785
FT1787
Mogensbeck: 2.Fam. 2 deres datter

Tilbage til startsiden

Sørensdatter, Sophie
Født : 1767
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Mogensbeck: 2.Fam. 20 ugift tjenestepige

Tilbage til startsiden

Deickmann, Hans Justinus
Født : 1748
Stilling : Kapellan
FT1787
Bindslev Annexpræstegaard: 39 ugift residerende capellan
Hr. Deichmanns kæreste i Hvidbjerg + sep.1785. [Jydske Efterretninger.]

Tilbage til startsiden

Boelt, Jens
Født : 1727
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Bindslev Annexpræstegaard: 60 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Mikkelsen, Ejler
Født : 1757
Stilling : Tjenestekarl
FT1787
Bindslev Annexpræstegaard: 30 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Pedersdatter, Inger
Født : 1757
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Bindslev Annexpræstegaard: 30 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Jørgensdatter, Magrete
Født : 1763
Stilling : Tjenestepige
FT1787
Bindslev Annexpræstegaard: 24 ugift tjenestefolk

Tilbage til startsiden

Høyer, Christian
Født : 1733
Død : 01.DEC.1798 i Bindslev
Begravet : 10.DEC.1798 i Bindslev
Stilling : Degn
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
den 10 Decembr blev begraven Degen Christian Høyer - gl 65 aar
FT1787
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Bindslev Degnebolig: 52 1.ægteskab, degn for Bindslev/Uggerby
Sikkert student 1748 fra Aalborg Skole (24 år).
Par:
Gift: F.1773
Fælle:
Munch, Charlotte Amalie
Født : 1739
FT1787FT1801
Bindslev Degnebolig: 48 1.ægteskab, hans kone
Nørre Bindslev: 46.Fam. 64 enke degneenke, pension
Børn:
Høyer, Nicolaus Frederich
Født : C.1763
Død : 1828
Stilling : Organist
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Høyer, Margrethe Caroline
Født : C.1770
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
G.m. Mathias Lyhne, præst i Malt-Gørding, 18.dec.1794. [Wiberg II,373.]
Høyer, Marie Cathrine
Født : 1773
FT1787
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Bindslev Degnebolig: 14 deres børn
Hjemme hos moderen i 1798.
Høyer, Christiane Frideriche
Født : 1777
FT1787
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Bindslev Degnebolig: 10 deres børn
Hjemme hos moderen i 1798.
Høyer, Berthel
Født : 1781
Døbt : MAR.1781 i Bindslev
KB
Madme Thoer ____ af BarchHoldt, Anna Magretha Jens[datter] af Lille BarchHoldt
Jens Jensen af Hedegrd, [_____] Lychegaard af NB, Thomas Lychegaard.
FT1787
P.M.Rørsig: Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel. 1953.
Bindslev Degnebolig: 3 deres børn
Var i 1798 og 1801 i lære hos guldsmed Christian Henrik Kjærulf Bræmer, Flad-
strand.