Carl Christian Ahlburg blev født i Tikøb den 8.okt.1900. Han kom i lære som skomager og havde senere eget værksted i Amager.
Billedet her, som hans barnebarn, Benny Fridolph Ahlburg har stillet til rådighed, viser Carl Christian under arbejdet i 1932 på sit værksted. Jeg synes selv det er et vældigt stemningfuldt billede, der ovenikøbet viser et håndværk, som er stærkt på vej ud.
Carl Christian døde i 1964.
Han var gift med Anny Marie Wilhelmsen, som kom fra Tromsø i Norge. Hun stammede fra et fiskermiljø, idet både faderen, farfaderen og morfaderen alle var fiskere i og omkring Tromsø.
Anny Marie blev født af en 18-årig tjenestepige, Olufine Karoline Eriksen, den 8.aug.1894. Først 4 år og endnu et barn senere blev Olufine gift med faderen, Karl Edvin Villumsen.
Anny Marie blev konfirmeret i 1909, og allerede 3 år senere mistede hun sin far, der faldt i Tromsø havn og druknede. Han var da 48 år gammel.
Carl Christian Ahlburg og Anny Marie Wilhelmsen fik tre piger: Ragnhild, Inger Emilie og Sonja.

Jeg vil kort skitsere Anny Marie Wilhelmsens familieforhold, som jeg har fundet dem i de digitale kirkebøger, som findes Norge:
Far: Karl Edvin Villumsen/Wilhelmsen (født 1864 Ramfjorden - død 1912 Tromsø)
Mor: Olufine Karoline Eriksen (født 1876 Tromsø - ??)
Farfar: Villum Hansen (født 1820 Tromsøsund - død efter 1875)
Farmor: Hanna N. Hansdatter (født 1820 Tromsøsund - død efter 1875)
Morfar: Andreas Mathæus Eriksen (nok født c.1835)
Mormor: Martha Elise Hansdatter (nok født c.1840)