[1]

Forlovelser. In Nomine Domini. Martius.

1688 13. Morten Nielsen i Aagaard og Encken (Sophj) Ingeborg Thomisdatter.


dito Willadtz Christenss og Anne Offersdaatter

forlovere: Thomas Christenss i Egaas, og Ove Pederss NB


Dna 12 p:Tr: Christen Anderss og Jensøs Daatter i Holt, Anna Jensdaatter.


Dna 16 p:Trin: Niels Thomiss og Johan Christensdaatter (Encken) i SB


DECEMBER 10. Søren Thomiss og Inger Christensd: Suarrer aff SB


DECEMBER 28. Lauritz Christenss og Mette Steensdaatter af SB


JANUARIUS 4. Peder Olles i Krattet i Bierby Sogn og Maren, Christen Christensens Daatter aff SB


FEBRUARIUS 4. Niels Helless af SB og Kiersten Thomisd: i Trunsmrk


MARTIUS 10. Giert Mortens og Anne Hellesdaatter


[1b]

OCTOBER ?? Emmer Anders og Maren Thomisd: i NB


NOVEMBER 12 Michel Peders aff NB og Johanne Hellesdaatter


MARTIUS ?3 Peder Krøyer og Maren Sørensd: i SB


APRILIS 7 Niels i Bolet i NB og Boel Erichsd:


MAJUS ? Thomas Jørgens i SB og Ellse Nielsd:


MAJUS 29 Anders Mortens og Kiersten Christensd: i SB


JUNIUS 29 Poul Pederss i Terpet og Maren Ollesdatter aff Heisellbeck


dito Thomas Nielss og Sophj Pedersdaatter i SB

forlovere Thomas i Egus og Jens Sørens i SB


AUGUSTUS 2. Niels Niels Kock og Maren Nielsdaatter: forl: Jens Sørens og And?? Olles i SB


SEPTEMBER 7 Lauritz Christens og Karen Iversd: i SB: forl: Lauritz Mortens i Heisellbeck og Anders Olles i SB.


[2]

1692. Dna Esto, Jesp Christens og Mette Nielss: i SB


Dna 2 p: Trin: Lauritz Lauritzen og Johanne Thomisd: trol: Forlovere Niels i Biergegrd: og Christen Jens i SB:


D: 31: Maji Christen Niels i Lillbund og Margrete Torbensd: trolovede

Forlovere Hr. Peder i Sindal og Jens Niels i Aasen


Dna 10 p: Trin: Peder Claus og Johanne Ibsd: i Bierregrd


1693. D. 2. Febr: Jens Pederss i Aagrd: og Anne Nielsdr: i Trunsmrk


D: 11 Febr: Niels Thøgerss og Anne Ollesd: i Trmrk. Forlovere Thomas Christenss i Eyaas og N: Mortens i NB.


D: 31 Decembr: Peder Jens: i SB og Kiersten Hansd: Forlovere: Thom: Xstens i Eyaas. Jens Pederss i Aagrd


1694. Niels Christenss i Astrup og Johanne Jacobsdr: i SB: Forlovere Lauritz Jenss i Astrup, og Jens Lauritzen i Løchegrd.


D: 26 Novembr: Jens Nielss aff Rockeby trolovelse med Johan Christensdaatter, Niels Thomssens Stivdaatter aff Sønder Bindslev. hd Fader?? Præsts??, Hr: Hansis aff Harislev for?? Jndle??. Forloverne, at de ey i Slegtskab eller Svigerskab er her?? Antt?? Flunder, samt Ebbe Schriver og Peder Christenss i SB.


D: 9 Decembr: Niels Madtzen i Bindsl: Prestegrd og Anne Pedersdatter.


1695. d: 17 Janu: Michell Anders og Maren Christensdaatter i Egaas. Forlovere Thomas i Eyaas og Jens Poel. Forl: Thom: i Eyaas og Niels Poel i Sindal.


Dna Sexages: Peder Væver og hs Kone. Forlovere: Lauritz ?? i NB?? og hr. Oluf ibid.


Dna 16: Peder Thomss og Else Jonsdr Barckholt.


St: Michelsdag, N: Mortens og Elle Thøgersdaatter i NB.


[2b]

Dna 27 p. Trin: Peder Lauritzen og Boel Jørgensdatter i SB. Forlovere:


d: 6 Novembr: Mons Jensen i Tversted og Maren Ebbesdr: i NB. Forlovere: Jens Poel i Tversted og Søren Mogensen ibid:


1698. Feria 3tia Pasch: d 26 April: Chresten Jonsøn Hiulmand og Kiersten Chrestensdatter aff NB. Forlovere Søffren Chrestens i Boellet og Niels Hanss I Lyckegaard.


Dna Qvasimodo d 1. Maji Chresten Nielsen aff Stabeck og Kiersten Thomsdatter aff Monsbeck. Forloffvere Jens Lauritzen Lyckegaard og Jep Chrestenss i Grøntved.


1699. Festum Michaelis d 29. Sept: Xsten Nielss og Johanne Jensdaatter i Holdt trolovet, forlovere Jens Søffrenss og Xsten Olless i S.B.


Dom Remin: d 5 Martij, Jacob Pedersen guldsmid og Maren Chrestensdaatter I N:B: throloffvet, Forlovere Jens Lauridtzen och Niels Hansen i Lyckegaard.


1700. Festum Circ: Dom 1. Januar: Peder Madtzen og Maren Thomsdatter aff Mogensbeck troloffuet, Forlovere Jens Nielsen ibid: og Niels Madtzen i Bindtzleff Præstegaard


22 jan. Dona 3tia post Epiph: Anders Mortensen i S:B: og Karen Thøgersdaatter i Thrunsmrk troloffuet, Forloffvere Niels Thøger I Thrunsmrk og Niels Mortensen I N:B:


?? Mart. Dna Laetare. Xsten Peders Skreder og Maren Jensdatter I N:B: troloffuet, Forloffvere Pole Nielss Fyrer og Suend Xstenss sundbye


1 Maj Festum 2da: Pent: Jørgen Ollesen Smid og Zidtzell Jensdatter I N:B: Forlovere Jens Søffrenss i S:B: og Poel Nielsen Fyrer I N:B:


[3]

Dna 2. post Trinit: d 20. Junij bleff Lauridtz Anderss Odden og Maren Jensdaatter i N:B: troloffuet. Forlovere Jens Lauridtzen i Lyckegaard og Niels Mortensen i N:B:


Dna 17 p: Trin: Jep Anderss (Thøgers) i Egaas og Anne Lauridtzdr Flovere: Christen Lauridtzen i Bøgholt, og Michel Christenss i Egaas.


Dna 18 Niels Mortenss i NB og Maren Sørensd Forlovere: Peder Pedersen ibid: og N. Thøggers Trmrk


Dna 19 p: T: Christen Olles i SB og Maren Nielsdr Forlovere Niels Olles og Jens i Monsbech.


D: 24 - Jens Clauss og Johanne Jensdr: i Stabeck. Forlovere Poul hans, og Morten Niels ibid:


D: 10 Xbr: Jens Thøggersen i Aagrd og Anne Lauridtzdr: Flovere Niels Thøggers og Jens Laur: i Lyckegrd.


Fer:II.Paschat: Niels Brun i NB og Elle Christensdr trolovede. Flover: Lauritz Biil og Christen Jensen.


[3b]

???9. d 20 Aug: blef Thomas Jørgensen og Kirsten Lauritzdatter i Synderbindslev trolovet. Forlovere Thomas Christensen og Peder Clausen.


d 13 Sept: blev Oluf Ibsøn og Anne Kirstine Franzdaatter trolovet. Forlover Jens Nielss og Jesper Ibsøn.


??19 d 5 Decembr. blev Christen Nielsen og Birgithe Jensdaatter i Synder Bindslev trolovet. Forlovere Peder Niels: og Peder Clausøn.


??20. d: 13de Marti. blev Ove Pedersøn og Else Jensdaatter i Nør Bindsleff troloffvet. Forlover Jesper Ibsøn, Lauritz Jensøn.


??21. d 23 Martij blev Christen Pedersen og Maren Jensd: i Ejus trolovet, forlover Michel Andersen, og Stæfan Jensen.


d 22 Junii blefv Jens Nielsen i Bragholt og Anne Jensd: i Sønder Bindtzlef trolovet, forlover Niels Thomesen??, Christen Nielsen


d 8 July blev Lauritz Lauritzen og Maren Povelsdatt af Synder Bintzslef trolovet, forlover Anders Thomisen og Iver Pedersen


??22. d 25 May blev Peder Sørensen og Anne Lauritzd af Aagaard trolovet, forlover Iver Olesen og Christen Pedersen.


[4]

Fra Fol 142b Begravelser 1790, 1791.

13) den 10 Octobr 1790 blev Ungkarl Peder Pedersen opholdende sig hos sin broder Christen Pedersen i Ejaas begraven - gl 21 Aar


14) den 30 Octobr blev Anders Christian Christen Nielsens barn af Heyselbek begraven - gl nogle uger.


15) den 5 November blev Else Christensdatter af Sønder Bindslev begraven - gl 30 Aar


16) den 21 Novembr blev Lars Nielsen, Niels Jensens Diges Søn af Sønder Bindslev begraven - gl 3 1/4 aar


1791.

1) den 27 februar blev et dødfødt drengebarn, nemlig Peder Nielsens og Birgithe Jørgensdatters af Nørre Bindslev


2) den 20 Marti blev begraven Thomas Christensen Lykkegaard af Nørre Bindslev - gl 67 aar.


3) den 15de Mai 1791 blev Niels Pedersen Søndergaards Søn Christen begraven af Sønder Bindslev . gl 1 aar


4) den 20de Mai blev begraven almisse lem Margaretha Henr?? af Sønder Bindslev - gl 73 aar


5) den 2den Junii blev Anne Jensdatter, Thomas larsens hustrue i Sønder Bindslev begraven - gl 74 aar.


6) den 23 Octobr blev Christen Christensen Hald af Sønder Bindslev begraven - gl 73 aar


7) den 23 Octobr blev Christen Pedersen Bierregaards datter Ellen af Sønder Bindslev begraven - gl 14 dage


8) den 30 Octbr blev Anders Jensensdatter af Nørre Bindslev navnlig Maren begraven - gl 2 dage


9) den 30 Octbr blev Dorothea Christensdatter Jens Timmermands Hustru paa Heeden begraven - gl 73 aar


10) den 20 Novembr blev begraven Thomas Nielsensdatter af Bøl?? Mette Maria - gl 7 uger


11) den 27 Novembr blev begraven Peder Nielsen Sundbyes Søn Jens - gl 34 uger


12) den 27 Novembr blev Enken Anne Jensdatter af ves?? Trunsmark begraven - gl 84 aar


1) den 18 Decembr blev Else larsdatter, lars Jensens datter af Brag?? begraven - gl 5 dage


[4b]

Begravelser 1792, 1793.

1792. 2) den 1 Januar blev Niels Andersens dødfødte Søn af Mogensbech begraven - gl ??


3) den 15 Januar blev begraven Enken Mette Hansdatter Christen Pedersens moder af Ejaas - gl 60 aar


4) den 29 Januar blev begraven Enken Else Christensdatter Povel Madsens Efterleverske af Aagaard begraven - gl 74 aar


5) den 11 februar blev begraven Karlen Christen Nielsen Bierregaard tienende Christen Melsen i Heyselbech - gl 36 aar


6) den 1 April blev begraven Christen Jensen Steen af Nørre Bindslev - gl 59 aar


7) den 15 April blev Christen Christensen Skræders Barn Christen af Nørre Bindslev begraven - gl 5 uger


8) 13 Maj blev gaardmand Povel Larsen af Nørre Bindslev begraven - gl 54 aar


9) den 1 July blev begraven Christen Jensens Stifsøn af Øster Trunsmark navnlig Thomas Poulsen som tiente paa Diget i Uggerbye Sogn, men var tagen hiem til sine forældre at hente Et læs Ovntørv, som kort uden for hans forældres gaard faldt paa ham og slog ham med et ihiel mandagen den 25 Junii - gl 20 1/2 Aar


10) den 30 Septbr blev begraven Anders Jensens dødfødte Pigebarn af Nørre Bindslev


1) den 22?? Decbr blev begraven Niels Christensen Kurvmands hustru Maren Svendsdatter af Nørre Bindslev - gl 60 aar


1793

2) den 13 februar blev Niels Clausens Søn Christen af Hellede begraven gl 1 1/2 aar


3) den 7de april blev begraven Ole Svendsen Hyrdes Hustrue Maren Lausdatter af Nørre Bindslev begraven - gl 72 aar


den 2 Junii blev begraven Christen Christensen Skræders Barn Christian af Nørre Bindslev - gl 6 uger


den 16de Junii blev et dødfødt drengebarn som var Svend Sørensens af Vester Trunsmark begraven - dødfødt


den 18 april blev begraven hr Mayers Hustrue navnlig Maren Bragaard opholdende sig paa Steensbech - gl 65 aar


den 30 Junii blev Jens Heedegaards nyefødte datter navnlig Maren begraven gl nogle ??


[5]

Begravelser 1793, 1794, 1795

8) den 7de Julii blev Christen Hansens Hustrue af Nørre Bindslev Johanna Jensdatter?? begraven - gl 58 aar


9) den 21de Julii blev almisselem Karen Jensdatter af Nørre Bindslev begraven gl 67 aar


10) den 25de August blev begraven Jens Larsen Stens Barn af Sønder Bindslev navnlig Christen gl 8 uger


11) den 13de Octobr blev begraven Christen Thomsens Søn Christen af Sønder Bindslev - gl nogle uger


12) den 20de Octobr blev begraven Christen Pedersens Søn af Ejaas navnlig Peder gl 6 aar


1) den 9de februar blev begraven almisse lem Maren Jensdatter af Sønder Bindslev gl 76 aar


2) den 16de februar blev begraven Thomas Christensen, Christen Thomsens Søn af Sønder Bindslev - gl 3 aar


3) den 25 Junii blev begraven Jens Jensen Heedegaards datter Anna af Heedegaard gl 16 aar


4) den 9 Julii blev begraven Jens Jensens Heedegaards datter Inger af Heedegaard gl 13 1/4 aar


5) den 13 Julii blev begraven Johanna Kielsdatter Heyle Olufsens Hustrue af Ejaas - gl 83 aar.


6) den 9 Julii blev begraven Christen Nielsen Smeds (datter) Søn (??) Peder af Nørre Bindslev gl 5 maaned


7) den 6 Julii blev begraven Christen Christensen Kaas Søn Christen af Sønder Bindslev gl 6 maaneder


8) den 27de Julii blev begraven Else Mikelsdatter Mikel Larsen Stensdatter af Sønder Bindslev - gl 10 maaneder


9) den 7de August blev begraven Peder Sundbyes datter Inger Anna af Sønder Bindslev - gl 1 1/2 aar


10) den 17de August blev begraven Jens Jensen friis Søn Niels Christian af Nørre Bindslev - 4 3/4 aar.


11) den 19 August blev begraven Jens Jensen Smeds Søn navnlig Jens af Sønder Bindslev - gl 14 aar


12 13) den 14 Septbr og 17 Septbr bleve begravne Tvillinger, Christen Nielsens Børn i Huuset ved Aagaard; drengen Knud - Pigen Ese - gl 4 dage - gl 1 dag


14) den 28 Septbr blev begraven Christen Thomsens Søn Thomas af Sønder Bindslev gl nogle uger


15) den 12 Octobr: blev begraven Lars Pedersens datter kiersten af Aagaard gl 12 1/2 aar


16) den 14 Novembr blev begraven almisselem Anna Svendsdatter af Sønder?? gl 63

den 30 Novembr 1794 blev lægds Rullen underskreven -


1795

1) den 3 Januar blev begraven almisse lem Anders Thomsen af Nørre Bindslev gl 78??


2) den 1 febr: blev begraven Anna Maria Jensdatter Jens Larsens Tærskers datter af Nørre Bindslev - gl 33 aar


[5b]

Begravelser 1795, 1796

3) den 25de febr blev begraven Anders Thomsen som blev opdragen af Niels Andersen i Mogensbech - gl 26 1/2 aar


4) den 25de Mart blev begraven Lars Christensen Søttrups datter Maren gl 1 aar


5) den 2den April blev begraven Niels Andersens Søn af Mogensbech (navnlig Anders navnlig Christen) navnlig Anders - gl 12 aar


6) den 3die April blev begraven Enkemand Christen Sørensen?? som havde vært hos Oluf Østergaard i Nørre Bindslev - gl 84 aar


7) den 3die Maj blev begraven Christen Jensen Skræder Søn Jens af Sønder Bindslev gl 3 3/4 aar


8) den 25 Maj blev begraven Jens Bierregaards Hustru Anna Nielsdatter af Sønder Bindslev gl 59 aar


9 10) den 4de Junii blev begraven den Residerende Capellans Hr Jesems Hustrue navnlig Clara Wilhelmini fød Grænen - gl 32 aar tilligemed sammes dødfødte drenge Barn


11) den 7de Junii blev begraven Christen Nielsen Bierregaards Søn Niels af Sønder Bindslev gl nogle dage


12) den 21 Junii blev begraven Peder Andersen Skræders datter Anna Maria af Nørre Bindslev - gl 4 aar


5) den 18de Septbr blev begraven almisselem Christen Christensen Kurvmand af ?? Bindslev gl 89 aar


13) den 28 Junii blev begraven Christen Pedersen af Sønder Bindslev gl 52 aar


14) den 26 Julii blev begraven almisselem Margaretha Paal af Nørre Bindslev gl 71 aar


15) den 16 August blev begraven Lykkegaards dødfødte Søn af Nørre Bindslev


16) den 30 aug. blev begraven almisselem Niels Bojen?? af Nørre Bindslev - gl 60 aar


17) den 17 Octobr blev Jens Skræder barn Johanna Marie begraven - gl nogle uger


18) den 19 Octbr blev begraven Jens Christensen, Christen Smeds Søn af Nørre Bindslev gl 15 aar

den 12 Novembr 1795 blev lægs Rullen underskreven


1796

1) den 3 febr blev begraven hr Berghs datter Birgithe Severine af Steensbech - gl nogle uger


2) den 7 febr blev begraven Christen Christensen Christen Larsens Søn af Sønder Bindslev - gl 25 aar


3) den 21 febr blev begraven Christen Pedersen, Peder Andersen Skræders Søn af Nørre Bindslev - gl 3/10 aar


den 28 febr blev begraven Enkemanden Jens Jensen Tømmermand af lille Barchholdt gl 76 aar


den 16 Octobr blev begraven den gamle Christen Riisagger af Sønder Bindslev tilsidst Nørre Bindslev - gl 77 aar

den 12 Novembr 96 blev lægs Rullen underskreven


[6]

Begravelser 1796, 97, 98, 99

1) den 1 Januar 1797 den fattige Maren Thøgersdatter af Sønder Bindslev gl 80 aar


2) den 8 Januar blev begraven Niels Christensen ladfogeds Hustrue af Trynskoven gl 79


3) den 19 febr blev begraven Enkemand Søren Olufsen Søerig af Nørre Bindslev som var funden død i en bæk udi Tversted Sogn - gl 70 aar


4) den 26 mart blev begraven en betler navnlig Anders Frans som døde i Sønder Bindslev - gl 77 aar


5) den 30te april blev begraven Zidsel Hansdatter, Hans Svendsens datter paa Steensbeck gl nogle uger


6) den 9 Juli blev begraven Andreasens Enke Maren Pedersdatter af Nørre Bindslev sidst opholdende sig i Grøntved i Mygdahl Sogn - gl 81 aar


7) den 17 Septbr blev begraven en gl Pige navnlig Else Nielsdatter opholdende sig i Mogensbech - gl 72 aar


8) den 17 Septbr blev begraven Jens Nielsens Barn af Nørre Bindslev navnlig Inger - 16 uger gl

den 12 November 1797 blev lister udstædt at følge med lægs Rolle


1) den 3 Decbr blev begraven den gl Søren Svendsen i Vester Tronsmark gl 69


2) den 3 Decbr blev begraven Svend Sørensens af vester trunsmark dødfødt drengebarn


3) den 26 Decbr blev begraven Enkemand Thomas Larsen af Sønder Bindslev Sogne Fogden?? gl 72 aar


1798.

4) den 25 mart blev begraven Inger Jeppesdatter, Jens Jensen Heedegaard Hustrue af Heedegaard gl 43 aar 10 ma 6 da


5) den 1 april blev begraven Enkemand Jens Jensen Skræder af Sønder Bindslev gl 78 aar


6) den 29 april blev begraven Margaretha Pedersdatter, Gaardmand Peder Iversens Hustru af Sønder Bindslev - gl 64 aar 8 maaned


7) den 20 Maj blev begraven Karlen Jens Christensen, Christen Jensen ladfogeds Søn af Sønder Bindslev - gl 24 aar


8) den 10de Junii blev begraven Niels diges Hustru Kiersten Sørensdatter af S.B. gl 48 a


9 og 10) den 15 Julii bleve begravne tvende nyefødte Tvillinger af hvilke det ene blev døbt og kaldt Christen og det andet strax døde efter fødselen - Jens Nielsens Børn og Anna Christensdatters Børn - af Trynskoven.

- den 12 Novembr 98 attest afgiven med lægs Rullen -


1) den 16 Novembr blev begraven Thoer Lausen af Barchholdt - gl 70 a

2) den 10 Decembr blev begraven Degen Christian Høyer - gl 65 aar


3) den 16 Decembr blev begraven Jens Christensen Christen Jensen Diges Søn af Sønder Bindslev gl 1 a


1799.

4) den 27 Januar blev begraven almisselem Enken Johanne Christensdatter J?? gl 85


5) den 14 febr: blev begraven Johanna Nielsdatter Mads Thomsens Hustru i Nørre Bindslev


[6b]

6) den 31 Mart blev begraven Christen Jens Christensen Skræders Søn i Nørre Bindslev gl nogle dage


7) den 8 april blev begraven Maren Pedersdatter Christen Jepsens Hustru af Nørre Bindslev gl 61 aar


8) den 12 Junii blev begraven almisselem Niels felled?? Tømmermand som opholdt sig i Barchholdt - gl 60 aar


9) den 7de Julii blev begraven den Residerende Capellans hr Henrich Bruuns Søn Hans Hagerup Luytkis?? - 17 uger gammel


10) den 7de Julii blev begraven Christen Nielsens liden datter Birgitha af Aaeskoven hos Christen Knud?? tilhuuse - gl nogle uger


11) den 28de Julii blev begraven almisse lem Maren Frederichsdatter af huuset ved Aagaard - gl 89 aar


12) den 28 August blev begraven Huusmand Christen Kiils datter Else Christensdatter gl 6 aar


13) den 15 Septbr blev begraven Almisselem Christen Olesens Enke Maren Christensdatter i N.B. gl 87 aar


14) den 29 Septbr blev begraven Thomas Paalsdatter af Sønder Bindslev navnlig ( ) som blev ihielslagen af en handbuck?? hun havde sadt sig hos hun tienende i Nørre Tversted hvor hun vogtede - gl 11 aar


15) den 6 Octbr blev begraven Enken Ingeborg Pedersdatter Niels Bierregaards Enke af Sønder Bindslev gl 51 aar


16) den 6 Octbr blev begraven Niels diges datter Kiersten af S.B. - gl nogle uger

den 22 Novembr 99 attest afgiven med læges Rollen


1) den 22 Decbr blev begraven Et uægte barn Ane Marie Pedersdatter i Sønder Bindslev gl nogle dage


2) den 29 Decbr blev begraven Enkemand Niels Jensen af Sønder Bindslev gl 88 aar


1800

3) den 5 Januar blev begraven almisselem Jens Christen Bolt af Nørre Bindslev gl 57 aar


4) den 2 febr blev begraven Enkemand Niels Christensen fra Aarskoven gl 80 aar


5) den 23 feb blev begraven almisselem Ivar Christensen af Sønder Bindslev gl 66 aar


6) den 12 Mart blev begraven almisselem Thomas Boels Enke af Holdt gl 68 aar


7,8,9) den 23 April blev begraven den Residerende Capellan hr Bruuns 3de nyefødte Børn - 2de drengebørn naunlig Hans Hagerup og Christian Winther samt Pigen Dorothea Catharina - Trillinger - 2 dage gl?? den 27 April blev begravet Almisselem Christen Christensen fra huuset i Ejas gl 71 aar


?? den 25 Maj blev begraven Gaardmanden Jeppe Christensen af Nørre Bindslev gl 71 aar

den 12 Novembr 1800 blev attest afgiven med læges Rullen


den 7 Decbr blev begraven almisselem Jens Povlsdatter i Nørre Bindslev navnlig Kiersten Jensdatter - gl 32 aar


[7]

1800, 1801, 1802

2) den 21 Decbr blev begraven Marn Clemens uægte Søn Niels Nielsen af Nørre Bindslev fød i Ejaas - 1/2 aar


3) den 28 Decbr var uægte blev begraven Et pige Barn navnlig Karen Marie Nielsdatter fader Niels Christensen i Heding en?? antagen af Niels Jensen i Ejaas - gl 3 aar


1801.

4) 18 Januar blev begraven Niels Andersens Søn i Mogensbæk navnlig Anders Christian gl 5 maaneder


5) den 4 April blev begraven fra Stensbech hr Berghs og Hustrus Søn Friderich Johann Gesmel gl 1 3/4 aar samt

6) datter Ane Petrine Georgine Kiærulf gl 7 1/2 aar


7) den 6 April blev almisselem Enke Karen Christensdatter af Nørre B begraven gl 69 aar


8) den 26 April blev begraven Christen Christensdatter Kiersten af Sønder Bindsleb gl nogle uger


9) den 21 Junii døde og blev begraven Grm Christen Bieregaards Tvillinger navnlig Peder ( ) i Sønder Bindslev gl nogle dage


10) den 12 Julii blev begraven Lars Søttrups dødfødte Pigebarn


11) den 23 Aug blev begraven Gaardmd Peder Pedersen Østergaard af Nørre Bindslev - gl 1/2 aar


12) den 27 Septb blev begraven almisselem Niels Svendsens Hustrue Maren Christensdatter af Nørre Bindslev - gl 79 aar


13) den 16 Octbr blev begraven Boelsmanden Christen Lausen af aaeskoven gl 36 aar


14) den 25 Octbr blev begraven Christen Smeds dødfødte Pige En Tvilling - dødfødt


15) den 28 Octbr blev begraven Ungkarlen Thomas Larsen af aaeskoven gl 33 aar

den 12 November 1801 afgiven Attest ved lægs Rullen


1) den 6 Decembr blev Lars Pedersens datter Johanne Larsdatter af Aagrd begraven - gl 3 aar


2) den 9 Decbr blev begraven Christen Nielsen Smed Huusmand af Nørre Bindslev gl 42 aar


3) den 9 Decbr blev begraven almisselem Johanne Hansdatter af Nørre Bindslev gl 72 aar


4) den 29 Decembr blev begraven Huusmand Peder Soensen Søn Niels Christian Pedersen i Aarskoven hvem?? det var en?? foældre i NB gl 3 aar


1802

5) den 3 Januar blev begraven Christens larsens Hustrue Maren Nielsdatter, GaardmandsKone fra Sønder Bindslev gl 67 aar


6) den 3 Januar blev begraven Thomas Jensen Jens Thomsens Søn af NB gl 4 aar


7) den 3 Januar blev begraven Ingeborg Christensdatter afg Christen Smeds datter af Nørre Bindslev - gl 6 aar


[7b]

Begravelser 1802, 1803

8) den 17 Januar blev begraven Peder Andersens datter Maren af Nørre Bindslev gl 11 aar


9) den 24 Januar blev begraven almisselem Pigen Maren Andersdatter af Nørre Bindslev gl 37 aar


10) den 31 Januar blev begraven Barnet Marie Jensdatter af Mogensbeck gl 5 aar


11) den 8 febr blev begraven Pigen Maren Nielsdatter af NB. gl 37 aar


12) den 28 febr blev begraven Laus Søttrups datter Johanne Marie af Søtterup - gl 5 aar


13) den 11 Julii blev begraven Almisselem Christen Pedersens Kone Else Christensdatter af Nørre Bindslev - gl 81 aar


14) den 22 August blev begraven Hans Pedersens Hustru af Nørre Bindslev navnlig Karen Nielsdatter gl 77 aar


15) den 22 August blev begraven Gaardmanden Jens Jensen af Aagaard gl 76 aar


16) den 29 August blev begraven Christen Pedersens Hustrus i Ejaas Mette Christensdatter gl 41 aar


17) den 19 Septbr blev begraven Lars Christian Christen Michelsens Søn af Aarskoven gl 2 aar

1802 den 12 Novembr afgiven Attest med lægs Rullen


1) den 20 Decbr blev begraven Kiersten Madsdatter Mads Møllers datter: NB gl 20


2) den 20 Decbr blev begraven Anders Hamborgs Moder Enken Ide Andersdatter gl 85 aar


3) den 13 febr blev begraven almisselem Peder Svendsen af NB gl 83 aar

1803 den 1 Maj afgiven Attest med lægsRullen


4) d 19 Maj blev begraven almisselem Niels Svendsen af Nørre Bindslev gl 87 aar


d 5 Julii blev begraven Huusmanden i Nørre Bindslev Jens Nielsen Holdt gl 49 aar


6) den 10 Julii blev begraven Jens Bierregaards nyefødte datter der døde strax


7) den 21 August blev begraven Indersten Christen Jensens drengebarn af Sønder Bindslev naunlig Jens Christensen gl 3/4 aar


den 11 Septbr blev begraven Pigen Marie Andersdatter fra Sønder Bindslev gl 22 aar

den 12 Novembr 1803 afgiven Attest med lægs Rullen


den 11 Decbr blev begraven Huusmanden Christen Paals Hustrue af Nørre Bindslev gl 68 aar


[8]

Begravelser 1803, 1804, 1805,

11 Decbr blev begraven almisselem lars Christensen Storbaken?? af Sønder Bindslev gl 83 aar


26 Decbr blev begraven (Inderste) Huusmand Peder Østergaards datter Maren af NB gl 1/2 aar


26 Decbr blev begraven Huusmd Jens Christens Skræder datter Inger Johanne af Nørre Bindslev - gl 3 dage


1804

15 Januar blev begraven Huusmand Anders Nielsen halds hustrue Maren Larsdatter gl 79 aar


15 Januar blev begraven Et Barn som døde strax efter fødslen, faderen Christen Christensen og Moderen Mette Marie Andersdatter opholdende sig i Heedegaard


15 febr blev begraven Christen Nielsen Bierregaards datter Else Marie Christensdatter af Sønder Bindslev gl 1 aar


18 Mart blev begraven Gustav Høgstrums datter Christine Marie af NB gl 1/4 aar


29 Mart blev begraven Christen Pedersens (Iversens) datter Margrethe af Sønder Bindslev gl 2 aar


20 Junii blev begraven Enkemand Christen Hansen af Nørre B: gl 72 aar


23 Septbr blev begraven Huusmand Christen Jensens datter Maren i Holdt - gl nogle uger


30 Septbr blev begraven Huusmanden Christen Paal i Nørre B: gl 53 aar

den 12 Novembr 1804 afgiven Attest med lægs Rullen


26 Decbr blev begravet almisselem Anders Thomsens Enke Maren Pedersdatter af Nørre Bindslev gl 82 aar


1805

3 april blev begraven Almisselem Jens Jensen Smed af Sønder Bindslev gl 80


21 Julii blev begraven Jens Friises Søn Jens Jensen Landsoldat af Nørre Bindslev gl 28 aar


25de October blev begraven Inderste og Almisselem Christen Larsen af Sønder Bindslev gl 70 Aar


3die November blev begraven Huusmand Jens Kok Nørre Bindslev gl 39 Aa


11de November blev begraven Almisselem Niels Marmis Sønder Bindslev gl 82 Aa

d 12de November 1805 afgiven Attest med Lægds Rullen


21de Nov. begravedes Almisselem Maren Christensdatter af N Bindslev gl: 57 Aar


[8b]

Begravelser 1806

2) 1ste Søndag i Faste begravedes Christen Nielsen Bierregaards Søn Peder af S: Bindslev gl 10 Maaneder


3) Palme Søndag begravedes Anders Jensen Gdmd i N:Bindslev gl: 59 Aar


4) Skiær Torsdag begravedes Anders Nielsen Almisselem af Sønder Bindslev gl 74 Aar


5) d 10de Apriil begravedes Almisselem Mette SvendsDatter af Nørre Bindslev gl 82 Aar


6) d 11de August begravedes Jens Smeds Enke af Sønder Bindslev gl 68 Aar


7) d 12 August begravedes Jens Thomsens Datter af Nørre Bindslev navnlig Maren gl 1 Aar


8) Allehelgens Dag begravedes Peder Larsen Grdmd i Nørre Bindslev gl 71 Aar

d 12de November afgiven Attest med Lægds Rullen


1) 2den Søndag i Advent begravedes Søren Larsen i Holt gl 68 Aar


2) d 20de Nov: begravedes Lars Larsen ved Kokledet gl 76 Aar


[9]

Begravelser 1807, 1808

3) d 15de Januarij 1807 begravedes Enke og almisselem Johanna Kiil af S.B gl 87 Aar


4) d 27de Martij begravedes Almisselem Ole Svendsen af Nærre Bindslev gl 82 Aar


5) d 12de April begravedes Svend Sørensens Moder af Vester Trunsmark, navnlig Inger LarsDatter gl 81 Aar


6) d 19de April blev begravet Peder Sundbyes Søn Niels af Sønder Bindslev gl: 26 Aar


7) d 27de Septbr begravedes Christen Pedersen Iversens hiemmedøbte Drengebarn af Sønder Bindslev, hvis Navn var Christen gl. 3 Uger


1808

No1) d 1ste Januarij begravedes Christen Jensen Søndergaards Drengebarn ved Navn Thomas af Sønder Bindslev gl 7 Uger


No2) Søndagen efter Nyeaar begravedes Niels Kurvemands Hustrue af Nørre Bindslev navnlig Karen PovelsDatter gl 56 Aar


[9b]

No3) Anden Søndag efter hellig 3 Kongers Dag begravedes Christen Andersen Kræmmer?? af Sønder Bindslev gl ( ) Aar


No4) d 21 Februari begravedes Peder Jørgensen af Monsbek gl 30 Aar næsten


No6) Fastelavns Søndag begravedes Niels Steffensens Barn navnlig Steffen gl 13 maaneder


No5) d 21 Februarij begravedes Lars Halds Hustrue i Sønder Bindslev navnlig Johanna Jensdatter gl 51 Aar


No7) d 1ste Søndag i Faste begravedes Christen Christensen Drengebarn af N:Bindslev navnlig Jens gl 11 Uger


No8) d 9de Martij begravedes Peder Jensen Bragholts spæde Pigebarn navnlig Kirsten gl 6 Uger


No9) d 30de Martij begravedes Christen Madsen af NB gl 79 Aar


No10) Palme Søndag begravedes den i Aaen drukkede Peder Hansen af N:B. gl 31 Aar


No11) d 6te Junij begravedes Jens Skrædders inddøbt Søn af Nørre Bindslev, hvis navn var Christen gl 7 Dage


No12) d 26de Junii begravedes Jens Skrædders inddøbte Pigebarn navnlig Maren af Nørre Bindslev gl 4 Uger


No13) d 29 Junii begravedes Lars Pedersens Hustrue af Nørre Bindslev gl 61 Aar


[10]

Begravelser 1808

No14) 16de Søndag efter Trinitatis begravedes Lisbeth Lejsners uægte Pigebarn af N:B navnlig Bertheline Maria gl 8 Maaneder


No15) 18de Søndag efter Trinitatis begravede Jacob Nielsen af Sønder Bindslev gl 84 aar


No16) 22de Søndag efter Trinitatis begravedes Jens Tærskers Kone af N:B gl 86 aar


1809

No1) 1ste Januarij begravedes Christen Hansens Pige Barn af Sønder Bindslev ved Navn Anna Maria gl 5 Uger


No2) 2den Søndag i Fasten begravedes Jens Trynskovs Søn Christen gl 9 aar

Disse 2de Sidste er indført i den nye Kirkebog


[11]

Brudevielser.

1688.

Den 4 Martii Niels Anders og Anne Jend: i NB:


Den 11 dito Christen Peders og Karen Madsd: i SB


D: 25 dito Christen Steens og Else Lauritzd: i SB


Dna Miseric: Morten Nielss og Ingeborg Thomisd: i Aagaard


Dna ñ p: Tr: Willads Christens og Anne Offersd: i NB:


Dna 23: Tr: Niels Thomiss og Johanne Christensd: i SB


1689.

Dna 2 p: Epiphan: Lauritz Christens af Uggerby og Mette Steensd: i SB


Dna Oculi Peder Olles i Krattet i Bierby Sogn og Maren Christensd: i SB


Dna Judica Niels Helles og Kirsten ThomisDaatter i Øster Trunsmk


Dna 4: p: Trin: Giert Mortens i NB og Anne HellesDaatter


Festo Michaelis Søren Thomis og Inger Christensd: i SB


Dna 1 Adv: Emmer Anders i NB og Maren Thomisdaatter


1690

Dna III. p: Epiph: Michel Peders og Anne Hellesdaatter i NB


D: 14. April: Peder Krøyer og Maren Sørensd: i SB


D. 24 Junii: Thomas Jørgens Schræder og Else Nielsdaatter i SB


Dna 2. p Trin: Anders Mortens og Kirsten Krøyer i SB


Dna: 5. p: Trin: Christen Nielsen og Maren Jensd: i SB


Dna 15. p: Trin: Thomas Niels og Sophj Pedersdaatter i SB


Dna 16 - Poul Peders i Terpet og Maren Ollesdaatter i Heisellbeck.


Dna 19 - Niels Kock og Maren Nielsd: i SB


Dna 20 - Lauritz Christens og Karen Iversd: i SB


1691.

D: 19 November: Christen Jesps og Anne Ollesd: i SB


[11b]

Brudevielser

1692

D: 10 April Peder Christens og Kiersten Lauritsdaatter i SB


Fest: Mich: Lauritz Lauritz Aarskov og Johanne Thomisdaatter


Dn: 22 p: Trin: Peder Clauss og Johanne Jbsdr i SB


D: 9 November: Christen Niels i Lillholt og Margrete Catrine TorbensDtr:


1693.

Jens Pedersens og Maren Nielsdr i Aagaard copulation.


Dna Oculi. Niels Thøggersen i Aagrd: h Brøllup.


1694.

Dna Reminisc: Peder Jenssens og Kiersten Hansdaatt i NB


D: 30 December Jens Nielss i Astrup og Johanne Jacobsdr i SB


1695.

Dna 1 p: Epiphan: Jens Nielss af Rackeby og Johan Christensdr i SB


Dna 6gesimæ Niels Madtzen i Bindslew Præsteg: og Anne Pedersdatter


Dna 5: p: Trin: Michel Anders og Maren Christensdr i Eyas


Dna 21 - Ped Thomas og Else Jonsdr: i Barchholt


Dna 23. Peder Vevers og Else Jensdaatter i NB


Dna 24: Niels Mortens i NB og Elle Thøggersdaatter


Dna 2 Adv: Mogens Tecker og Maren Ebbesdatter


1696.

Dna 2 p: Epiphan: Peder Lauritsen i SB og Boel Jørgensd:


Dna Exaudi Niels Niels (paa Heden) i Clastrup i Astrup Sogn, og Anne Sundbyes Daatter, Anne Christensdr:


[12]

Brudevielser

1697.

Dna Judica. Hans Jens lille Bunde og Maren Jensdaatter i NB.Fest: Annuntiatuis. Michel Peders Smed og Maren Thomisdr: i Tronsmrk.


Dna 3 p: Trin: Morten Thomis i SB og Maren Nielsdr.


Dna 5 p: Trin: Thomis Niels i SB og Anne Sørensdr:


1698.

Dna 16 post Trinit: d 9 Octob: Anders Mortens og Kiersten Jensdatter aff Eyjus.


Dna 20 post Trin: d 6 Nov: Christen Jensen Hiulmand og Kiersten Christensdatter aff Nørbindtzleff.


Dna 1 Advent: d 27 Nov: Thoer Lauritzen og Else Christensdaatter Sundbye aff Nørbindtzleff.


1699.

Dna Lætare d 19. Martij: Jacob Peders og Maren Xstensd: I NB copulerede


Dna 22 post Trin: d 5. Nov Xsten Niels og Johanne Jensdaatter I Holdt copuleret


1700.

Dna 3tia post Epiphan: bleff Peder Madtzen og Maren Thomsdatter I Monsbech copuleret.


Dna Invocavit bleff Anders Morten i SB og Karen Thøgersdatter i Thrunsmrk copuleret.


Dna 3tia post Trin: bleff Xsten Pedersen Skreder og Maren Jensdaatter i Nørbindzleff copuleret.


Dna 4ta post Trin: bleff Jørgen Ollesen og Zidzel Jensdaatter i Nørbindtzleff copuleret.


Dna 11 post Trin: bleff Laust Andersen Odden og Maren Jensdaatter i Nør Bindtzleff copuleret.


[12b]

Copulationer.

Dend 3 Novembr: Anders Palles af Astrup og Kiersten Christensdaatter, Sl: Anders Lauridtzens h: i NB.


Dna 22 p: Trin: N. Mortens i NB, og Maren?? Sørensdr


Dna 1. Adv: Christ: Olles og Maren Nielsdr. i SB


Dna 11. Adv: Jens Claus og Johanne Jensd: i Aagl.


Dna 111 Adv: Jeppe Anders og Anne Lauridtzdr i Eyaas.


1701.

Dna Judica, Jens Thøggersen i Aagl og Anne Lauritzdr:


Festo Ascens: Niels Brun i NB og Elle Christensdtr


1702.

Dna 3. P. Epiph: Morten Jensen aff Terped og Maren Jensdaatter I Ejaas copulerede.


Dna 1 P. Trin: Suen Sundbye og Ellen Nielsdaatter.


Dna 19 p. Trin: d. 22 Octob: Peder Nielsen Hiorde og Mette Christensdaatter i Nørbindtzleff copulerede.


Dna 1. post Epiph: d 7. Jan: blev Michel Chrestens og Margrete Chrestensdatter i NB copulerede.


Dna Reminisc: blev Peder Nielsen og Kiersten Thomisdaatter aff Thrunsmarck Copulerede. Som varr d 4 Martij.


Dna Oculj: d 11 Martij blev Peder Søfrensen og Anne Michelsdaatter aff Monsbeck copulerede.


Dna 4ta p. Trin: d 1 Julij blev Chresten Chrestens og Kiersten Chrestensdatter Copulerede.


Dna 10 P. Trin: d 12 Aug: blev Chresten Jensen og Maren Nielsdaatter I Lychegaard Copulerede.


Dna 23 P. Trin: d 11 Nov. blev Xsten Xstens og Anne Jensdaatter I Aiaas Copulerede.


[13]

Copulationer.

Dna 25 P. Trin: d 25 Nov: blev Niels Nielsen og Boell Jørgensdaatter i S:B: Copulerede.


Dna 21. post Trin: d 5. Octob: Copulered Peder Peders af Nørgaard og Johanne Nielsdatter


Dna 24 Post Trin: d 2 Nov: Copul: Peder Xstens af Barchholdt og Anne Xstensdatter Friis


Domnca 2da Adv: d 7 Decb: Copulered Jens Nielsen og Else Therchelsdatter.


Domnca inter Festum Novi Annj et Epiph: Copulered Madtz Niels og Maren Pallisdaatter aff Nør Bindtzleff.


Domnca 2da post Epiph: d 17 jan: Copulered Jens Peders og Ellse Jensdaatter aff Synder Bindtzleff.


Domnca Esto mihi d. 14 Febr: Copulered Emmer Thoms og Boell Thøgersdater aff Thronsmarch.


Domnca prima advent. d 26 Nov: Copul: Xsten Jensen og Johanne Jensdaatter aff Aagaard.


Domnca 3tia adv: d 12 Decembr Copulered Chresten Peders og Anne Terchildsdaatter aff N:B:


Domnca inter Fest: Circums: et Ephiph: Copulered Chresten Niels og Maren Olluffsdaatter aff Hejselbech.


Domca judica d 10 Ap Copulered Lauridtz Pedersen Biill og Karen Søfrensdaatter i N:B: som var d 10 Ap:


Domnca 21 post Trin: d 13 Novemb: Copul: Thoer Lauridtzen og Else Mortensdaatter i Aaskoven.


Domca Jubilate d 29. Apr: Copul: Chresten Joens og Johanne Madtzdaatter i Nør Bindtzleff.


Domca viges: 5ta post Trin: d 25 Nov: Copulered Michel Iversen I Tolstrup og Anne Nielsdaatter I Ayjus.


Domca inter Festum Natal: et Circums: d 30 Decemb: copul: Lauridtz Chrestophersen og Anne Jensdaatter I Aagaard.


[13b]

COPULATIONER.

1709.

Domica Prima p Trin: Copulered Chresten Michelsen aff Sindal bye og Anne Jensdaatter aff Nør Bindtzleff.


d 27: Oct: Cop: Madtz Lauridtzen aff Borridtzholdt i Adstrup Sogn og Margrette Tommisdaatter aff Aagaard.


1710.

Domca S:S: Trinit: Copulered Friderich Pedersen aff Horne og Maren Ibsdaatter aff Heedegaard, som Vaar d 15 junij.


Domnca 2da post Trinit: d 29 junij. Copulered Niels Claus aff Adstrup og Karen Jensdaatter aff Aagaard.


Domca vicesima d 2. Novemb: Copulered Chresten Pedersen aff Skeen Mølle og Kiersten Jensdaatter aff Monsbech.


1711.

Domca 2da post Epiph: d 18 jan: Copulered Niels Jensen og Margrette Jensdaatter aff Thronsmarck.


Domica 5ta p Trin: Copulered Jens Chrestensen og Ellin Nielsdatter aff N:B:


Domica 2da advent: d 6 Decemb: Copulered Jens Peders og Anne Nielsdaatter I Synder Bindtzleff.


1712.

Festum Epiph: d 6 janua: Copulered Jep Chrestens aff Tversted og Karen Jensdaatter aff Tronsmarch.


Domnca qvasi modo genitj; d 3 Apr: Copul: Olle Peders og Johanne Jensdaatter i Holdt.


Dominica jubilate d 17 Apr Copulered Thomas Chrestens aff Uggerby og Kiersten Nielsdaatter I Bierregaard Udj S.B.


Dominica 7tima post Trin: Copulered Jens Pedersen og Maren Sørensdaatter i N:B:


Domica secunda Adventus d 4 decemb: Copulered Chresten Pedersen i Lychegaard og Karen Lauridtzdaatter aff Heyselbech.


[14]

COPULATIONER.

1713.

Festum Annunc: Mariæ d 25 Martij Copulered Giert Mortensen og Anne Jensdaatter aff Nørbindtzleff.


Dominica 5ta Post Pascha d 5 Apr: Copulered Jens Anders og Mette Nielsdaatter af Eyaas.


Dominica prima post Trinitatis d 18 Junij Copulered Peder Chrestensen aff Uggerbye og Maren Nielsdaatter Aagaard.


d 3 Xber blev Else Pedersd: i Synder Binslev og Jens Chrestens?? Copulerit.


1714.

d 11 Febr: blev Peder Stephans af Tversted og Maren Chrestensd af Synder Binslev copulerit.


d 8 Julij blev Chresten Ivers og Anne Chrestensdr i Synder Binslev copulerit.


1715.

d 1ste Sept: blev Jens Chrestens af Tversted og Maren Terchelsdatter?? i Binslev copulerit.


d 3 Nov: blev Chresten Chrestens af uggerbye Sogn og Karen Lausd: af Hejselbech sammenviet.


1716.

d: 12 Janu: blev Svend Peders og Anne Nielsd i Vester Trunsmrk. sammenviet.


d 29 Martij: blev Jens Jens af Bøgsted Mølle og Maren Thomesd: i Aagaard copulerit.


d 19 April blev Chresten tersker og Else Sørensd: af Nør Binsl: copulerit.


d 7 Junij blev Peder Niels Skredder og Anne Jensd i Synder B: copulerit.


d 25 Octob blev Niels Jacobs og Maren Chrestensdater i Nør B: copulerit.


d 22 Novemb Chresten Jens og Maren Thomisdater af Vester Trunsmrk. bleve?? sammenviet.


[14b]

Copulationer.

1717.

d: 26 Xbr blev Jens Jensøn og Karen Nielsdttr i Nørrebindsleff copuleret.


1718.

d: 2 Janu: blev Peder Christensøn og Kirsten Jensdttr i NørreBindsleff copuleret.


d: 2 Octobr. blev Christen Nielsøn og Kirsten Nielsdaatter af Nørbindsleff copuleret


d: 26 Decemb. blev Christen Nielsøn og Anne Christensdaattr af Barchholt copuleret.


1719.

d: 22 Janu: blev Lauritz Lauritzøn, og Else Sørensdaatter i NørBindsleff copuleret.


d 22. Octobr. blev Thomas Jørgensøn og Kirsten Lauritzdaatter i Synder Bindsleff copuleret.


d: 1. Novembr. blev Olluf Ibsøn og Anne Kirstine Frantzdaatter i Søtrup copuleret.


d. 19. Novembr. blev Niels Thomess: og Maren Pedersdttr i Synder Bindsleff copuleret.


d. 26 Novembr. blev Jens Lauritzøn af Mosbierg og Kirsten Nielsdaatter i Bragholt copuleret.


d. 26 Decembr. blev Christen Terchelsøn og Karen Mortensdaatter i Skoven copuleret.


d: 27 Xbr. blev Christen Jepsøn og Else Mortensdaatter i Skoven copuleret.


1720.

d: 21 Janu. blev Christen Nielsøn og Birgithe Jensdaatter copuleret.


d: 7. April blev Olle Pedersøn og Else Jensdttr copuleret.


[15]

Copulationer.

1721.

d 25 Maj blef christen pedersen og Maren jensd: af Ejus Copuleret.


d. 26 octobr: blef Jens Nielsen og Anne Jensdatter af Synder Bintslef copuleret


d 9 Novembr: blefv Matz jensen af Moesberg Sogn og Maren Thomesdatter af Synder Bintslef Copuleret


d. 30?? Novembr: blefv Lauritz Lauritzen, og Maren Povelsd: af Synder Bintzlef copuleret.


1722.

d 12 Julij: copulerede Peder Sørensen og Anne Lauritd i Aag??


d 25 Martz Copul: thomas Nielsen og Kirsten Christensd: i Trunsmarch


d 2 May: Cop: Michel andersen og anne Pedersd af Ejus.


d 17 May: Cop: olle Syrrich og Maren Nielsd: i Nør Bindslef.


d 18 dito Cop: Jens ovesen og Anne Jensd: i S: Bindslef.


d 23 dit: Cop: Christen Christensen og Maren Nielsd: Braholt.


d 10 Octobr Cop: Niels Matzen og Johan Matzd: i N Bintzlef.


d 17 Octobr Cop: Cop: Christen Christensen og Maren Christensd: af N:B:


1724.

d 16 Julij Cop: Ole Syrich og Kirsten Nielsd: i N: Bintslef.


d 3 Decembr Cop: Peder Christensen og Mette Nd: i Ejus.


d 10 ejusdem Cop: Christen Jensen og Tire Matzd. af N:B:


d 17 Decembr. Cop: Lauritz Lauritzen og Anne Svendsd: af N:B:


1725.

d 12?? Janu: cop: Lauritz Peders: og Anne Mortensd: af Aagaard


d 4 Febr cop: Christen Christensen og Kirsten Jensd: af Nør: B:


[15b]

Copulationer.

d 2 D: Viede Peder Povelsen og Maren Lauritzd: i S:B:


1726.

d 7 Julij Cop: Hans Pedersen og Maren Christensd af Holt.


d 28 Julij Christen Pedersen af Tvers: og Maren Christensd af B:Præstegr


d 17 Nov: Cop: Lauritz Frantzen og Bodild Christensd: af Syttrup.


d 24 Nov: Cop: Ole Mortensen af røde Mølle og Ellin Nielsd: af Trunsmrk


d 1 D: Jens Hatmager og Inger Povelsd: af S:B:


d 15: D: Lauritz Nielsen, og Malene Christensd: af S:B:


d 15 Junij Cop Jens Sundbye, og Anne Pedersd: af N:B:


d 5 Oct: Jens Christensen af Bragholt, og Anne Michelsd: Copul


d 23 Nov: Jørgen Peders: og Johanne Jensd: i T??sPr: Copul


d 30 Nov: Niels Povelsen og Else Nielsd i S.B. Cop:


[16b]

Trolovelser 1761 et 1762.

d 24 Martij trolovet Jens Christensen og Johanne JensDaatter af NB. Forloverne Søren Larsen og Niels Stephensen begge af NB.


Eodem Die trolovet Anders Nielsen og Maren LarsDaatter af SB. Forloverne Christen Handsen af NB. Jacob Nielsen af Bragholt.


d 19 April trolovet Søren Thomesen og Johanne LarsDaatter af S.B. Forloverne Peder Christensen af SB. Christen Thomesen ibidem.


d 8 September trolovet Niels Christensen og Maren SvendsDaatter af SB. Christen Koremand af SB. Niels Svendsen af Barchholt. Begge Forlovere.


1762.

d 31 Januarig trolovet Povel Christensen af Vogn i Mosberg Sogn og Maren JensDaatter af SB Forloverne. Jens Nielsen og Anders Jensen begge af Mosberg Sogn.


d 20 Febr trolovet Christen Larsen af NB og Ingebore ChristensDaatter ibidem: Forlovere Christen Christensen af NB. Frans Thomesen af Uggerbye:


d 13 Augusti trolovet Hejle Olufsen og Johanne NielsDaatter af Ejus: Forloverne Christen Molsen af S:B og Christen Byresen af Mogdahl Sogen.


[17]

Trolovelser 1762 et 1763.

d 1 October Copulerede Velædle og Velbyrdige Hhr. Commerce Raad Jens Jacobsens Bergh og Dydziirede og Gudelskende Jomfrue Anna JørgensDaatter Kierulfs. Forloverne Hhr. Jørgen Pallesen Kierulfs, Hhr. Peder Munch paa Balle.


d 15 Octobr trolovet Christen Jensen af Sønder Bindslew og Mariæ ChristensDaatter af Nøre Bindslew. Forloverne Jens Ladefoged af Sønder Bindslew og Christen Pedersen Skræder af NB.


d 19 Novembr trolovet Lars Larsen af Ortsskoven og Kiersten ChristensDaatter af Odsted Sogn. Forloverne, Iver Christensen af Grøndtved. Thomas Larsen af S:B:


d 29 Febr 1763 trolovet Jens Jensen af S.B. og Maren OlufsDaatter af NB. Forloverne Jens Christensen af NB: og Søren Olufsen af NB.


d 22 April trolovet Christen Christensen af Hejselbech og Anna ChristensDaatter af OrtsSkoven, Forloverne Christen Iversen af Hejselbech: Jørgen Madsen af OrtsSkoven.


d 17 Julij trolovet Peder Christensen fra Holmen i Elling Sogn og Anna Cathrine ChristensDaatter af ortsSkoven. Forloverne. Christen Jørgensen af Elling Sogn. Jens Christensen af Told Sogn.


[17b]

d 1 Januarig 1764 trolovet Thomas Christensen af S:B: og Maren ChristensDaatter af NB. Forloverne Christen Christensen af Ejus, Niels Christensen af S:B:


d 3 Februarig trolovet Lars Larsen af NB og Anna LarsDaatter. Forloverne. Thomas Christensen af NB. Jens Larsen ibidem.


d 8 Febr trolovet Peder Nielsen Juncher af SB: og Anna Melene JohansDaatter ibidem. Forloverne Jens Nielsen af Bindslefs Præstegaard, Knud Ramme af Degneboeliget


d 8 Martij trolovet Christen Christensen af Nøre Tversted og Anna NielsDaatter af NB: Forloverne: Niels Christensen af NB: Jens Christensen af NB.


d 11 Maj trolovet Anders Nielsen i Tolstrup af Uggerbye Sogn og Ellen ChristensDaatter af Ejus i Bindslef Sogn. Forloverne Christen Christensen af Ejus, Christen Nielsen Munch af Uggerbye Sogn.


d 28 Septembr trolovet Peder Jensen af Sindahl Sogn og Karen SørensDaatter af Sønder Bindslef. Forloverne Søren Bødiker af S:B: Søren Jensen af Sindahl.


d 21 Octobr trolovet Peder Christian Wilhellem af Hjøring og Karen ChristensDaatter af Hejselbech Forloverne Wilhellem Pedersen af Hjøring. Thomas Christensen af NB.


d 21 Decembr trolovet Jørgen Madsen af Skoven og Maren AndersDaatter fra Steensbech Forloverne Christen Christensen af Schoven. Søren Thomesen ibidem.


[18]

1765, 1766 et 1767.

d 3die Febr trolovet Peder Christensen af NB og Inger JensDaatter ibidem Forloverne Christen Christensen ibidem Jens Christensen Fris ibidem.


d 8 April trolovet Niels Thomesen af Mosberg og Johanne HansDaatter af SB: Forloverne Niels Larsen og Mosberg. Christen Handsen af NB.


d 28 April trolovet Jens Sørensen af S:B og Maren OlufsDaatter af NB. Forloverne. Jep Christensen af NB Søren Olufsen ibidem


d 7 Junij trolovet Søren Thomesen af Sindahl Sogn og Johanne PedersDaatter af SB. Forloverne Peder Povelsen af SB: Christen Jensen af Sindahl Sogn.


d 27 Decembr trolovet Christen Pedersen af Aagaard og Johanne Thomasdatter af SB. Forloverne Jens Jensen af Aagaard. Thomas Larsen af SB.


1766: d 29 Junij trolovet Jens Pedersen af Ugilt Sogn og Maren LarsDaatter af Aagaard. Forloverne Jens Jensen af Aagaard, Christen Larsen af Ugilt Sogn.


d 7 Septembr trolovet Christen Madsen af NB og Kiersten PedersDaatter af Steenum, Forloverne Niels Stephensen af NB Jens Melsen ibidem.


d 2 Junij 1767 trolovet Christen Christensen af NB og Kiersten JensDaatter af Wester TronsMarch Forloverne Thomas Christensen af NB og Niels Sundbye ibidem


d 18 Novembr 1768 trolovet Jens Molsen af Nøre Tversted og Maren JensDaatter af Bindslef Degneboelig trolovet. Jens Molbach Christen Thomesen. Al:Gang d 23 April 176?


[18b]

1768. d 28 Octobr trolovet Lars Pedersen EnkeMand af SB: og Else LarsDaatter ibidem. Forloverne Christen Pedersen af Aagaard, Christen Thomesen af SB.


1769. d 29 Septembr trolovet Søren Larsen og Maren NielsDaatter begge af NB. Forloverne Christen Kaueltvig af NB og Jens Nielsen af Wester TronsMarch.


Eodem Die trolovet Christen Nielsen og Kiersten JensDaatter begge af NB. Forloverne Niels Sundbye af NB og Jens Fris ibidem.


1770. d 26 Janv. trolovet Christen Jensen af Kaueltvig og Anna Marie AndreasDaatter af NB. Forloverne Jens Christensen af Kaueltvig. Christen Nielsen af Knauen.


d 23 Martij trolovede Præsten af Sindahl med tilladelse Anna JensDaatter af Aagaard og Lars Jensen af Sindahl. Forloverne. Jens Jensen af Aagaard og Jens Michelsen af Sindahl. og deris trolovelse skeede paa BaggisWogn.


d 27 Septembr trolovet Christen Nielsen af NB og Kiersten NielsDaatter ibidem. Forloverne Søren Larsen af NB. Christen Christensen ibidem.


d 30 Septembr trolovet Jens Jensen af SB og Ellen HansDaatter ibidem. Forloverne Hans Povelsen af SB. Jens Fris af NB.


d 23 Octobr trolovet Peder Nielsen af NB og Maren HansDaatter af SB. Forloverne Niels Sundbye af NB og Hans Povelsen af SB.


[19]

d 15 Novembr Anno 1771 trolovet Christen Nielsen af Wogn og Maren JepsDaatter af NB. Forloverne Thomas Christensen og Andreas Molsen af NB.


d 10 Januarig Anno 1772 trolovet Søren Nielsen og Karen ChristensDaatter begge af Skoven. Forloverne Lars Larsen ved KokLeed, Niels Madsen af NB.


d 10 Januarig 1773 trolovet Christen Handsen af Sindahl Sogn og Kiersten JensDaatter af Aagaard. Forloverne Jens Jensen i Aagaard og Christen Christensen af Sindahl.


d 12 April trolovet Christen Rixagger og Anna JørgensDaatter begge af NB. Forloverne Thomas Christensen af NB og Oluf Berig ibidem.


d 20 Maj trolovet Iver Christensen af Hejselbech og Anna JensDaatter af Sindahl. Forloverne Thomas Larsen af SB og Jens Jensen af Heedegaard.


d 2 Julij trolovet Christen Larsen af Mosberg Sogn og Else NielsDaatter paa Heden. Forloverne Hejle Olufsen af Ejos, og Lars Thomesen af Bierbye Sogn.


d 12 Novembr trolovet Christen Jensen af Nøre Bindslefs og Maren ThomasDaatter af Synder Sindslefs. Forloverne Niels Andersen af NB og Lars Larsen ved Kokled:


Anno 1774 d 23 Maj trolovet Christen Jensen af Tolstrup og Berthe ChristensDaatter af Øster TronsMarch. Forloverne Lars Christensen af Tonbye. Christen Christensen af Uggerhøi.


d 13 Junij trolovet Jørgen Xstensen og Magrethe JensDaatter af Aagaard Forloverne Jens Jensen og Christen Nielsen begge af Aagaard.


[19b]

d 19 Junij trolovet Christen Jensen af NB og Johanne HansDaatter af Holt. Forloverne Niels Andersen af NB. Niels Ladefoged af Steensbech.


d 6 Novembr trolovet Peder Jensen Steen af NB og Anna PedersDaatter fra Lennum Sogn. Forloverne Jacob Nielsen i Bragholt og Christen Nielsen i NB.


d 25 Novembr trolovet Christen Sørensen EnkeMand af Mosberg og Maren ThomasDaatter af Nøre Bindslefs. Forloverne Christen Christensen, Svend Christensen.


1775.

d 6 Janur trolovet Lars Jensen og Anna ChristensDaatter. Forloverne Thomas Lykkegaard og Christen Christensen begge af NB.


d 5 Junij trolovet Jens Jensen af Wester TronsMarch og Else JensDaatter af Nøre Bindslefs, Forloverne Christen Christensen af NB: Michel Christensen af Stochholm.


d 11 Augusti trolovet Michel Christensen af Sindahl og Maren PedersDaatter af Mogensbech, Forloverne Hans Christensen af Sindal og Niels Svendsen af Sønder Bindslefs.


d 19 Septembr trolovet Mads Nielsen af NB og Kiersten PedersDaatter af Mogensbech. Forloverne Thomas Christensen af NB og Niels Christensen af Søttrup.


d 9 April trolovet Thomas Nielsen og Mette NielsDaatter af Tryndschoven Forloverne Niels Ladefoged og Christen Christensen af NB.


[20]

d 30 Junij trolovet Niels Nielsen af NB og Maren PedersDaatter af SB. Forloverne Peder Christensen af SB og Thomas Christensen af NB.


Anno 1777.

d 1 April trolovet Niels Christensen af Ejos og Maren HansDaatter af NB. Forloverne Hejle Olufsen af Ejos og Christen Christensen Idem.


Eodem Die trolovet Niels Jensen af Wester Trons: og Anna HansDaatter af NB. Forloverne Christen Jensen af NB og Jens Jensen Idem.


d 29 Junij trolovet Jens Christensen fra Ugilt Sogn og Johanne SørensDaatter af Sønder Bindslef. Forloverne Peder Jensen af Togholt. Søren Christensen af Ugilt Sogn.


d 19 Octobr trolovet Thomas Nielsen af NB og Inger JensDaatter Idem. Forloverne Christen Transen og Christen Jensen.


Anno 1778 d 21 Aprilis trolovet Euert Mouritzøn af Dahl i Told Sogn, og Zsisel ChristensDaatter af Hejselbech. Forloverne Thomas Lychegaard af NB. Peder Nielsen af Dvert.


d 24 Junij trolovet Christen Larsen af Mostrup og Maren ChristensDaatter af NB. Forloverne Jens Hejlesen af Mostrup, Thomas Christensen af NB.


d 6 Novemb: Trolovet Tomas Chrestensen Bolt og Birgite NielsDatter, forloverne Chresten Sundbye af N.B. og Sørren Laren ibdm.


[20b]

Trolovelser 1779.

d 5te Martij 1779 Trolovet Jeppe Christensen af N:B: og Maren LarsDatter fra Steensb: Forloverne Pos Jensen af Heyselbech og Peder Larsen af N:B: Copuleret d 5 April.


d 16 April Trolovet Muurmester Sr Christian Pouelsen Mygdahl af Kaabersholdt SkovHuus, og Jomfrue Anna Kirstine Ramme af Bindslev DegneBoelig, Monsiuer Wintter af Bierbye Præstegaard og Christen Christensen Graverholdt i Asdahl Skov, begge Forlovere. Cop: 10de Decem i Mygdahl Kirkke.


d 4 Junij Trolovet Anders Christensen Melsen af S:B: og Magrethe LarsDaatter Ibd: Forloverne: Christen Thomassen af S:B: Niels Pedersen Ibdem. Copuleret dend 31te October


d 6 Augustij Trolovet Thomas Christensen Enkemand af N:B: og Anna Katrina Christ:d: Ibdem Forloverne Christen Christensen af N:B: og Christen Sørensen af Bolle Heede Mosberg Sogn. Copuleret dend 17 October.


d 22de October Trolovet Niels Simonsen af Tversted Sogn, og Johanne Pedersdatter af Steensbech. Forlovere Christen Christensen i Aarskoven og Christen Hansen i Kalle Haugen i Tversted Sogn. Cop d 28 Novembr.


d 26 October Copuleret Sr Thuer Larsen af BarchHoldt og Kiæreste Maren Andersd. Ibdm Forloverne Her Høymarch af Harreslev Præstegd: og Sr Peder Holst af Schagen.


[21]

d 5 November Trolovet Jens Larsen af Tversted og Johanna HansDaatter af N:B: Forloverne Jeppe Jensen af Starbech og Niels Christensen af Saxstrup i Bierbye Sogn. Copul: dend 26 Decembr.


d 12 November Trolovet Jens Pedersen af S:B: og Anna NielsDaatter af N:B: Forloverne Christen Riisager af N:B: og Christen Larsen i S:B: Cop: d 5 December.


d: 26de November Trolovet Søren Nielsen af Stenderup i Mosberg Sogn og Karen SvendsDaatter af N:B: Forloverne Jørgen Madsen af AaeSchoven og Peder Jensen af Maastrup i Mosberg Sogn. Copuleret dend 2den Januar Anno 1780.


Anno 1780 dend 7de Julij Trolovet Christen Andersen af S:B: og Enke Rebecha HendrichsDaatter Ibedem. Forloverne Christen Hald af S:B: og Carel Andreas Hendrichsen af Sindahl. Copuleret den 29de Octobr:


d 5te November Trolovet Christen Pedersen af Nørre Kyrle og Maren ChristensDaatter af S:B: Forloverne Peder Jensen af Nørre Kyrle og Peder Iversen af S:B: Copuleret dend 5te Januar 1781.


Anno 1781 dend 6te May Trolovet Jens Pedersen af N:B: og Maren SørensDaatter Ibd: Forloverne Christen Østegaard af N:B: og Søren Nielsen af Skoven. Copuleret dend 8tende Julij.


[21b]

Trolovelser Anno 1781, 1782.

1781.

d 5te Junij Trolovet Christen Hansen af Aagaard og Anna ChristensDatter Ibd Forloverne Niels Christensen af Høyerup i Horne Sogn Christen Pedersen af Aagaard. Copuleret dend 8tende Julij.


dend 14tende September Trolovet Christen Christensen Søndergaard af Jerup i Elling Sogn, og Maren JacobsDatter af BragHoldt Forloverne Sr. Christensen af Hvistegaard og Niels Thomassen af N:B: Copuleret dend 21de October.


1782.

dend 26 May Trolovet Peder Jensen af S:B: og Anna NielsDatter Ibedem, Forloverne Peder Nielsen Skoemager af N:B: Jens Jensen Skræder af S:B: (Copuleret dend)


d 23de Junij Trolovet Jens Pedersen af S:B: og Maren NielsDatter af N:B: Forloverne Thomas Larsen af S:B: Søren Thomassen af Sindahl. Copuleret d 18de Augustij.


dend 30te Julijus Trolovet Lars Pedersen af Bindslev Præstegaard, og Maren HansDatter Ibd: Forloverne Peder Iversen af S:B: Jens Pedersen Bierregaard Ibd: Copuleret d 25de Augustij.


dend 18de October Trolovet Christen Olufsen og Anna JensDaatter af N:B: Forloverne Jens Jensen Friis af N:B: Jens Pedersen Bierregaard af S:B: Copuleret dend 10de November.


dend 15de November Trolovet Lars Jensen EnkeMand af Sindahl og Maren PedersDaatter af Aagaard, Forloverne Michel Jensen af Sindahl, Jens Jensen af Aagaard. Copuleret dend 8tende December.


[22]

Trolovelser Anno 1782, 1783.

dend 20de December Trolovet Niels Jensen af Schieldt i Sindahl Sogn og Anna ChristensDatter af N:B: Forloverne Zeverin Olufsen af Birche i Hørmested Sogn, Anders Sørensen i NyeGaard Ibd Sogn. Copuleret d. 26 Januariy 1783.


dend 27de December Trolovet Christen Christensen af Tversted Sogn og Maren ThomasD. af N:B: Forloverne Christen Sørensen af Nørre Thversted og Jens Jensen af Ibd Sogn paa Diget. Copul: d 17de Januar.


d 9de May 1783, Trolovet Christen Christensen af S:B: og EnkeKoene Magretha LarsDatter Ibd: Forloverne Søren Larsen af N:B: Jens Larsen Thærscher Ibd: Copuleret d 9de Junij.


d 4de Julijus Trolovet Niels Christensen af Kyllesbech i Raaberg Sogn og Else JensDaatter af S:B: Forloverne Thomas Pedersen af Kyllesbech Peder Iversen af S:B: Cop: d 3die Augustij.


Samme Dato Trolovet Peder Jensen af S:B: og Inger NielsDaatter Ibd: Forloverne Peder Nielsen Skoemager af N:B: Søren Svendsen af Wester Tronsmarck, Copuleret d 10de Augustij.


d 15de Julijus Trolovet Niels Jensen af S:B: og Kirsten Sørensdatter Ibd: Forloverne Jens Christensen i Smørkraag af Uggelt Sogn, Michel Christensen i StochHolm af Sindahl Sogn, Copuleret dend 5te September.


[22b]

Trolovelser Anno 1783, 1784.

d 12te Augustij Trolovet Lars Christensen af N:B: og Alhed NielsDatter af Søtterup. Forloverne Peder Jensen af Neyerst i Hørmested Sogn og Jens Christensen af Tuveltved i Mygdahl. Copuleret dend 21de September.


d 26 September Trolovet Niels Olufsen af N:B: og Bodel SvendsDatter Ibd: Forloverne Thomas Lychegaard af N:B: Jens Pedersen Bierregaard af S:B: Copuleret dend 19de October.


dend 3die October Trolovet Jens Nielsen af S:B: og Else Maria SørensDatter af N:B: Forloverne Niels Thomassen af N:B: Peder Jensen Skræder Ibd: Cop: dend 26de October.


Anno 1784 dend 24de October Trolovet Jens Pedersen Skræder EnkeMand af S:B: og Maria JensDatter af N:B: Forloverne Peder Jensen Skræder af N:B: Christen Hansen Ibdem Cop: d 28 Nov.


dend 5te November Trolovet EnkeMand Niels Christensen Skoemager af S:B: og Kirsten NielsDatter Ibdem, Forloverne Niels Jensen Bøcher af S:B: Jens Pedersen Bierregrd Ibd, Cop: d 5te Decemb.


dend 29de November Trolovet Christen Christensen af N:B: og Karen PedersDatter af S:B: Forloverne Christen Christensen Bors af S:B: Jens Pedersen Bierregrd Ibd: Cop: d 2de Januarij 1785.


dend 17de December blev Sergiant Sr Christian Coucheron og Velædle Jomfrue Anne Eifler af Steensbechgrd Copuleret.


[23]

Trolovelser Anno 1785.

dend 4de October Anno 1785, Trolovet Thomas Christensen af Sindahl, og Else Magrethe ChristensDatter af Aarschoven. Forloverne Jørgen Madsen af Aarschoven, Peder Christensen i Slustrup af Schierum Sogn. Copuleret dend 28de October.


dend 7de Dato Trolovet Christen Pedersen af Eyus, og Mette ChristensDatter af N:B: Forloverne Heyle Olufsen af Eyus, Niels Jensen af Schieldt i Sindahl Sogn. Copuleret dend 20de November.


dend 14de Dato Trolovet Niels Pedersen af S:B: og Anna ChristensDatter Ibd: Forloverne Peder Sundbye af S:B: Christen Ladfoged Ibd. Copuleret dend 6 November.


dend 21de April Anno 1786, Trolovet Jens Christensen Ladfoged af Steensbech, og Karen ChristensDatter af S:B: Forloverne Søren Nielsen af Aarschoven, Jens Michelsen af Uggerbye Copuleret dend 28de May.


Anno 1787 dend 16 January Trolovet Svend Jensen af N:B: og Anna Magretha JensDatter af Lille BarchHoldt. Forloverne Christian Mathiasen af Nørre Elkiær Kudsch, Michel Christensen af StochHolm i Sindahl Sogn. Copuleret d 11te February.


dend 2den September Trolovet Peder Nielsen af N:B: og Bergitha JørgensDatter Ibd: Forloverne Christen Christensen af Aaschoven, Jens Abelgaard i Wogn i Mosberg Sogn Copuleret dend 7de October.


[23b]

Trolovelser Anno 1787, 1788.

dend 10de October Trolovet Thomas Larsen af N:B: og Else NielsDatter af S:B: Forloverne Jens Pedersen Bierregrd: Niels Christensen Skoemager af Wogn i Mosberg Sogn. Coppuleret dend 25de November.


dend 16 November Trolovet Peder Sørensen Smed af N:B: Maren ThomasDaatter af S:B: Forloverne Christen Jensen Sundbye af N:B: Jens Pedersen Bierregaard af S:B: Copuleret den 16 December.


1788.

d 2 Jan Aaret 1788 dend 2den Januarij Trolovet Christen Sørensen af Adstrup og Karen AndersDaatter af S:B: Forloverne Niels Pedersen af S:B: Anders Christensen Hamborg paa Heden ved S:B: Copuleret den 1ste Februarij.


1 febr. 1ste Februarij Trolovet Christen Sørensen af N:B: og Inger JensDaatter Ibd: Forloverne Jens Sørensen Poel af N:B: Jens Jensen Smed af S:B: Copuleret dend 25de Martij.


d 13 Julii trolovede jeg i Nørre Bindslev til Christen Olesens Ungkarl Christen Jensen fra Ugilt Sogn og Pige Mette Christensdatter - Forloverne vare Søren Christensen fra Ugilt Sogn og Christen Ladefoged fra Sønder Bindslev - den 20 Julii som var den 9 Søndag efter Trint blev de i Bindslev Kirke cop.


den 23 julij blev paa Steensbeck af Hr Provst Block copulerede Velædle Hr Laurits Meyer og Velædle Jfr Maren Bragaard; - og samme Sted og Tid af Hr Provst Schiærup copulerede Velærværdige Hr Christen Fabricius residerende

[24]

Capellan i Schagen og Velædle Jfr Maren Bechmann; - begge foreviiste deres Copulations Sedler og forloverne efter loven her selv undertegnede.

Lauritz Meyer HCFerslew

JBragaard SBragaard
den 24 Julij blev af mig undertegned copulerede paa Steensbech Velædle Hr Lauritz Melsen og Velædle Jfr Maren Høyer og forloverne sadte her selv til Vitterlighed og Sikkerhed ?? ?? deres navne. Bloch. Lauritz Meyer. JTrane.


1789.

1) den 8 August trolovede jeg i Sønder Bindslev ung Karlen Jens Nielsen af Tronskoven og Pige Anna Christensdatter, Christen Skrædersdatter i Sønder Bindslev - forloverne vare Peder Nielsen Sundbye af Sønder Bindslev og Christen Pedersen af Ejaas.-

den 5 October blev de i Bindslev Kirke efter foregaaende Tillysning copulerede.


2) den 30 Junii trolovede jeg Enkemand Thomas Erichsen af Søerig i Tversted Sogn og Pige Johanna Sørensdatter af V. Trunsmark i Bindslev Sogn. Forloverne vare Christen Jensen af Øster Trunsmark og Povel Christensen af Søerig.-

den 19 October bleve de i Bindslev Kirke efter foregaaende Tillysning copulerede.


3) den 11 August trolovede jeg ung Karl Christen Christensen af Sønder Bindslev og Pige Maren Sørensdatter af Nørre Bindslev, - forloverne Peder Nielsen Sundbye af Sønder Bindslev og Peder Sørensen Smed af Nørre Bindslev.-

den 14de Octobr bleve de i Bindslev Kirke efter foregaaende Tillysning copulerede.


3) den 23 August trolovede jeg ung Karl Jens Thomasen af Sønder Bindslev og Pige Johanna Svendsdatter af Nørre Bindslev - forloverne Thomas Larsen af Sønder Bindslev og Christen Nielsen af Wogn i Mosberg Sogn.

den 14 Octobr bleve de i Bindslev Kirke efter foregaaende Tillysning copulerede.


[24b]

Copulationer 1789.

4) den 27de Septbr trolovede Hr Deichmann ung Karl Peder Andersen og Pige Anne Kathrine Carlsdatter begge af Nørre Bindslev - forloverne Søren Larsen af N.B. og Anders Hamborg af S.B.

den 21 Octobr bleve de i Bindslev Kirke efter foregaaende Tillysning copulerede.


5) den 9 Octbr trolovede jeg ung Karl Christen Nielsen Bierregaard af Sønder Bindslev, og Pige Kiersten Christensdatter, Christen Ladfogeds datter af Sønder Bindslev - Forloverne Jens Christensen Abelgaard af Vogn, og Niels Christensen af Eyas -

den 15 Novembr blev de efter foregaaende Tillysning i Bindslev Kirke copulerede.


6) den 13 Octobr trolovede jeg ung Karl Niels Jensen af Mygdahl Sogn og Pige Maren Pedersdatter i Ejus. - Forloverne Heyle Olufsen og Niels Christensen i Ejus.

den 22 November bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


7) den 6 Novembr trolovede jeg ung Karl Christen Thomasen af Nørre Bindslev og Pige Else Thomasdatter af Sønder Bindslev. Forlovere Christen Sørensen af Bolle Heede i Mosberg Sogn og Christen Jensen Sundbye af Nørre Bindslev. -

den 29 Novembr bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


1) den 4de Decembr trolovede jeg ung Karl Jens Christensen af Brasholdt i Sindahl Sogn og Pige Anna Nielsdatter udi Hellede. - Forlovere Thomas Jensen af Brasholdt i Sindahl Sogn og Oluf Nielsen af Aagaard -

den 3 Januar bleve i Bindslev Kirke copulerede. -


2) den 27 Decembr trolovede jeg ung Karl Christen Christensen af Mygdahl Sogn tienende i Aalborg og Pige Else Christensdatter af Sønder Bindslev. - Forloverne Hans Pedersen af Mygdahl Sogn og Christen Christensen Kiil af Sønder Bindslev.

den 17 Januar 1790 bleve i Bindslev Kirke copulerede.


1790.

3) den 5 Januar trolovede jeg ung Karl Christen Nielsen af Nørre Bindslev og Pige Anna Pedersdatter tienende i Hedegaard - Forlovere Christen Olufsen af Nørre Bindslev og Niels Larsen af Bragholt i Sindahl Sogn. - den 14 Februar bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


[25]

Copulationer 1790.

4) den 5 Januar trolovede jeg ung Karl Christen Larsen af Kochleedet og Enken Kiersten Jeppesdatter i Aarskoven - forlovere Søren Nielsen af Aarskoven og Povel Larsen af Nørre Bindslev - Søndagen Septuagesima blev de i Bindslev Kirke copulerede.


5) den 15 Januar trolovede jeg Karlen Christen Andresen og Pige Karen Christensdatter begge af Nørre Bindslev - forlovere Christen Sundbye af Nørre Bindslev og Christen Pedersen af Ejaas. -

Søndagen Sexagesima d 7 febr blev de i Bindslev Kirke copulerede.


6) den 25 Junii trolovede jeg Enkemanden Povel Larsen Gaardmand af Nørre Bindslev og Pigen Anna Nielsdatter af Sønder Bindslev - forlovere Jens Larsen af Nørre B: og Christen Thomsen af Sønder B:

den 19de Søndag efter Trint blev de i Bindslev Kirke copulerede.


7) Samme Dag tid og Sted trolovede jeg Enkemanden Peder Sørensen af Nørre Bindslev og bemelte Enkemand Povel Larsens Datter Anna Povelsdatter og som?? Sødskende børn foreviiste Kong Brev - forlovere Peder Sundbye af Sønder B: og Niels Christensen af Wogn i Mosberg Sogn -

den 19de Søndag efter Trinit blev de i Bindslev Kirke copulerede -


8) den 10 Octobr trolovede jeg Karl Jørgen Jensen tienende Thøger Stephansen i Tolstrup og Pige Johanna Christensdatter hiemme hos huusmanden Christen Hansen i Nørre Bindslev, forlovere Søren Jensen paa Diget udi Uggerbye og Christen Hansen i Nørre Bindslev. -

den 22de Søndag efter Trinit blev de i Bindslev Kirke copulerede.


9) den 22 Octobr trolovede Hr Pedersen ung Karl Jens Lausen Steen af Sønder Bindslev og Pige Karen Christensdatter Christen Smedsdatter i Aarskoven - forlovere Thomas Christensen af Sindahl Sogn og Anders Christensen af Sønder Bindslev. -

den 2den Advent blev de i Bindslev Kirke copulerede.


10) den 22de Octobr trolovede hr Pedersen ung Karl Christen Jensen af Horne Sogn og Pige Else Pedersdatter hos Broderen Peder Christensen i Ejaas. - forlovere Hejle Olufsen af Ejaas og Niels Christensen af Ejaas. -

den 1 Advent blev de i Bindslev Kirke copulerede.


[25b]

Copulationer 1790-1791.

11) den 29 Octobr trolovede jeg Ip Christensen hiemme hos sin moder i vester Tversted og Anna Sørensdatter hiemme hos sin fader i N:Bindslev - forlovere Christen Pedersen af vester Tversted og Anders Christensen Hamborg i Sønder Bindslev -

den 25 Søndag efter Trinit blev de i Bindslev Kirke copulerede.


12) den 26 Novembr trolovede jeg ung Karl Christen Pedersen tienende i Bindsleu Pgrd og Anna Jensdatter, Jens Tærskers datter i Nørre Bindslev - forlovere - Christen Thomsen i Sønder Bindslev og Christen Bierre af Nørre Bindslev -

2den Juuledag bleve de i Bindslev Kirke copulerede


1) den 26 Decembr trolovede jeg Karlen Jens Christensen tienende Christen Sundbye i Nørre Bindslev og Pigen Karen Christensdatter hos sin Moder i Nørre Bindslev - forlovere Christen Olufsen af Nørre Bindslev og Peder Nielsen Sundbye af Sønder Bindslev. -

3die Søndag efter H:3 Kdag blev de i Bindslev Kirke copulerede.


1791.

2) den 18 Mart trolovede jeg Karlen Laus Jensen tienende paa Steensbech og Pigen Else Pedersdatter i Sønder Bindslev - forlovere Christen Olufsen af Nørre Bindslev og Christen Pedersen af Sønder Bindslev -

Mariæ Bebudelsesdag blev de i Bindslev Kirke copulerede.


3) den 21 August trolovede Jeg Karlen Mads Jørgensen i Nørre Bindsleu og Enken Anna Katrina Christensdatter i Lykkegaard i Nørre Bindsleu - Forloverne Morten Thomsen i Lykkegaard og Hans Christensen Podemester i Nørre Bindslev. -

15de Søndag efter Trin: bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


1792.

Forførret til Uggerbye

( 1) den 1 Januar trolovede Jeg Karlen Anders Jensen tienende Hans Pedersen i Uggerbye, og Dorthe Pedersdatter i Sevkrogen?? - Forloverne Hans Pedersen og Jens Mikelsen i Uggerbye - )


( 2) den 1 Januar trolovede Jeg Karlen Christen Jensen, Jens Mikelsens Søn i Uggerbye, og Pigen Else Christensdatter fra Sønder Bindslev - Forlovere, Niels Stephansen i Uggerbye, og Anders Riisagger af Wogn?? )


[26]

Copulationer 1792, 1793, 1794.

1) den 15 Junii trolovede Jeg i Aarskoven hos Christen Smed - Karlen Jens Sørensen tienende Svend Nielsen Tømmermand i Bindslev Sogn og Pige Anne Marie Christensdatter Christen Smeddatter - Forloverne Christen Lausen i Aarskoven og Peder Pedersen af Moesberg Sogn. -

den 13de Søndag bleve de i Bindslev Kirke copulerede -


2) den 17 august trolovede jeg i Nørre Bindslev Karlen og Fæsteren af Vester Trunsmark Svend Sørensen, og Pigen Anna Hansdatter Hans Podemesters datter i Nørre Bindslev - Forlovere Jens Jensen i Aagaard og Jens Larsen af Vester Tversted.-

den 20de Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


3) den 21 Septbr trolovede Jeg Karlen Mads Thomsen og Enken Johanna Nielsdatter i Nørre Bindslev - Forlovere Jens Tærsker og Peder Smed begge af Nørre Bindslev. - med Foreviisning fra Skiftehold. -

den 20de Søndag efter Trinit blev de i Bindslev Kirke copulerede.


1793.

1) den 15 febr trolovede jeg Enkemanden Niels Christensen Kurvemand af Nørre Bindslev, og Pigen Karen Povelsdatter af Aagaard.- Forlovere Jens Jensen af Aagaard og Niels Christensen af Ejaas.-

2den Paaskedag bleve de i Bindslev Kirke copulerede -


2) den 12 April blev af hr Petersen trolovet Karlen Michel Larsen Steen og Pige Mette Larsdatter, begge tienende Morten Lykkegaard i Nørre Bindslev. Forlovere vare - Gaardmand Ole Christensen og Jens Jensen Friis i Nørre Bindslev -

Christi Himmelfartsdag blev de i Bindlsev Kirke copulerede.


1794.

1) den 23 Januar blev paa Steensbeck trolovet Karlen Morten Christensen Kudsk paa Gaarden, og Pige Maren Pedersdatter tienende Jens Heedegaard i Bindslev Sogn - Forlovere Michel Christensen ladefoged paa Steensbeck og Laus Andersen Voon af Mosberg Sogn -

FastelavnSøndag bleve de i Bindslev Kirke copulerede. -


2) den 28 febr: blev i Sønder Bindslev trolovet Karlen Peder Paulsen Fæsteren af en Gaard i Sindahl og Pige Else Christensdatter Christen Lausendatter i Sønder Bindslev - Forlovere Laus Jensen af Sindahl og Michel Nielsen af Høyerup i Horne Sogn -

2den Paaskedag bleve de i Bindslev Kirke copulerede -


[26b]

Copulationer 1794, 1795.

3) den 10 Junii trolovedes Karlen Christen Jensen Fæster af et Huus i Sønder Bindslev og Pigen Anna Kierstine Rasmusdatter opholdende sig hos Jens Smed i Sønder Bindslev - Forlovere Niels Jensen og Christen Thomsen i Sønder Bindslev gaardmænd -

den 14de Søndag efter Trinit. bleve de i Bindslev Kirke copulerede -


4) den 12 Septbr trolovede jeg Enkemanden Christen Christensen Smed af Astrup Sogn medhavende behørige Beviiser, og Pige Maren Larsdatter Lausdatter ved Kokkeledet i Bindslev Sogn - Forlovere - Peder Koch af Sønderskov i Adstrup Sogn og Christen Thomsen af Sønder Bindslev.-

den 18 Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede -


5) den 28 September blev trolovet Karlen Christen Olesen tienende i Hjøring og Pige Sara Hansdatter tienende Heyle Olufsen i Ejuus - Forlovere Thomas Nielsen paa Heeden og Jens Christensen i Nørre Bindslev begge af Bindslev Sogn -

den 21de Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


6) den 17de October blev trolovet Enkemanden Heyle Olufsen gaardmand af Ejaas og Pigen Johanna Jensdatter tienende hos ham, og som var besvogrede havde Kongebrev - Forlovere Morten Thomsen af Nørre Bindslev og Christen Pedersen af Ejaas.

den 15de November bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


1795.

1) den 28 Decbr 1794 blev af Capellanen trolovet Karlen Anders Poulsen og Pige Kiersten Andersdatter begge tienende Jens Bierregaard i Sønder Bindslev - Forloverne Jens Pedersen Bierregaard SB og Peder Sørensen Smed i N: Bindslev -

den 25 Januar bleve i Bindslev Kirke Copulerede.


2) den 26 April trolovet Karlen Morten Olesen tienende Thoer Lausen i Barchholdt, og Kiersten Nielsdatter tienende paa Steensbech - Forlovere Jens Lausen Steen i Sønder Bindslev og Peder Jensen Skræder i Nørre Bindslev.

den 6 Octbr bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


3) den 16 August blev trolovet Enkemanden Mikel Christensen af Vester Tversted og Pige Maren Christensdatter, Christen Østergaardsdatter af Nørre Bindslev hiemme hos sine forældre - Forlovere Niels Sørensen Bek af Vester Tversted og Gaardmand Christen Ipsen af Nørre Bindslev.-

den 20 Søndag efter Trinit d 18 Octbr bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


[27]

Copulationer 1795, 96, 97.

4) den 27de Septbr blev af den residerende Karl!! trolovet ungKarlen Søren Pedersen tienende i Ejaas og Else Jensdatter tienende i Nørre Bindslev - Forlovere Søren Nielsen af Steendrup i Moesberg Sogn og Peder Pedersen af Nørre Bindslev.

den 23de Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


5) den 6 octbr trolovede jeg i Barchholdt Peder Hansen ung Karl fra Tornbye Sogn, og Maren Pedersdatter tienende i Barchholdt - Forlovere Laus Nielsen fra Nørre Elkiær og Niels Sørensen af Kyllesbech i Raaberg Sogn.-

den 3die Søndag i advent bleve de i Bindslev Kirke copulerede -


1796.

1) den 28 Septembr blev i Bindslev Kirke copulerede Velærværdige hr Eggerich Nicolai Jessen residerende Capellan for Bindslev, Tversted og Uggerbye Meenigheder og Velædle Jfr. Maren Hoffmejer af Sl Hans Andresen Kiøbmand af Aalborg hans datter, - med Foreviisning af behørige Attester etc: - Forlovere Velædle hr Jens Hiersing Kommissionair i Aalborg og Velædle hr Schmidt Greve til Nørre Elkiær -


2) den 28 Octbr bleve trolovet Karlen Peder Sørensen, tienende i Bindslev Sogn og Pigen Anne Kierstine Sørensdatter Søren Nielsens datter i Aarskoven - Forlovere Søren Pedersen af Moesberg og Søren Nielsen i Aarskoven -

den 26 Novembr bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


1797.

1) den 6 Januar bleve trolovede Hans Svendsen som Kudsk tienende paa Baggesvogn, og Pigen Else Christensdatter som KokkePige tienende paa Steensbech, er skeet deres Trolovelse paa Baggesvogn - Forlovere Michel Christensen i Stochholm i Sindahl Sogn og Niels Clausen i Heede?? Hellede kaldet i Bindslev Sogn.

- den 27de Januar bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


2) den 17 Januar blev trolovede Karlen Jens Nielsen af Moesberg Sogn, og Pigen Kierstine Sørensdatter i Holdt udi Bindslev Sogn - Forlovere Thomas Nielsen af Moesberg Sogn og Pigens Fader Søren Larsen i Holdt. -

Søndagen Septuagesima d 12 feb blev de i Bindslev Kirke copulerede.


[27b]

Copulationer 1797, 98.

3) den 17 febr blev trolovet Karlen Jens Christensen tienende i Stokholm udi Sindahl Sogn og P. Else Jørgensdatter i Mogensbech udi Bindslev Sogn - Forlovere Michel Christensen i Stokholm og Christen Christensen af Ørnhøj udi Sindahl Sogn. -

2den Søndag i faste bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


4) den 19de Mart bleve trolovede Enkemand Ole Svendsen Hyrde i Nørre Bindslev og Maren Larsdatter ligeledes i Nørre Bindslev. Forlovere - Christen Hansen og Morten?? Olesen ogsaa i Nørre Bindslev -

2den Paaskedag bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


5) den 9 Julii blev paa Steensbech trolovet Karlen Christen Nielsen møller paa Gaarden og Pigen Maren Christensdatter tienende paa Gaarden - Forlovere - Mikel?? Ladfoged gift Ladfoged paa Steensbæk og Jens .... af Trynskoven i Bindslev Sogn -

den 15 Octbr i Bindslev kirke copulerede.


6) den 9 Julii blev paa Steensbech trolovet Karlen Jens Poulsen Kudsk paa Steensbech og Pigen Maren Jørgensdatter tienende paa Steensbech - Forlovere Christen Poulsen fra Vogn og Anders Jensen af Nørre Bindslev.

den 18 august bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


7) den 24de Septbr blev trolovet Karlen Jens Christensen hos sin Fader Christen Østergaard i Nørre Bindslev og Pigen samme steds tienende navnlig Giertrud Christensdatter ogsaa af Nørre Bindslev. Forloverne Jens Christensen Skræder og Ole Thomsen Søerig begge af Nørre Bindslev.

den 22de Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


8) den 15 Octbr blev paa Steensbech trolovet Karlen Hans Jensen fra Elling Sogn og Pigen Ellen Christensdatter - Forlovere Jens Nielsen af Trynskoven i Bindslev Sogn og Christen Jensen Monboe i Qvissel i Elling Sogn.

den 23de Søndag efter Trinit blev de i Bindslev Kirke copulerede.


1798.

1) den 9de April bleve trolovede Fæsteren af en Gaard i Sønder Bindslev ellers tienende Heyle Olufson i Ejaas udi Bindslev Sogn Karl Christen Jensen og Pige Karen Thomasdatter mandens datter paa Stedet - Forlovere Christen Jørgensen Thrige?? af Moesberg Sogn og Povel Nielsen Smed ogsaa af Moesberg Sogn -

den 7 Octbr 18 Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


[28]

Copulationer 1798, 1799.

2) den 28 September bleve trolovede Karlen Christen Jensen Jens Tærskers Søn i Nørre Bindslev og Pige Maren Jensdatter tienende Heyle Olufsen i Ejaas. - Forlovere Gaardmænd Heyle Olufsen og Christen Pedersen i Ejaas.-

den 22 Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


13) den 29 September bleve trolovede Karlen Peder Pedersen Oluf Østergaards Søn i Nørre Bindslev og Enken Ane Nielsdatter tienende Mads Lykkegaard i Nørre Bindslev - Forlovere Mads Jørgensen Lykkegaard og Niels Pedersen begge i Nørre Bindslev.-

den 21 Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


4) den 19de Octbr bleve trolovede Enkemanden Niels Jensen Dige og Pigen Kiersten Christensdatter begge i Sønder Bindslev - Forlovere - Huusmand Laus Nielsen af Sindahl og gaardmanden Søren Lausen fra Holdt. -

den 2den Advent bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


1) den 23 Novembr bleve trolovede Enkemand Gaardmand Jens Jensen i Heedegaard og Pigen derværende Ane Andersdatter - Forloverne Christen Nielsen af Giøgaard i Mygdahl Sogn og Mikel Christensen af Stokholm i Sindahl Sogn -

den 4de Januar bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


2) den 9 Decbr bleve trolovede Karlen Christen Jensen tienende Laus Christensen i Søttrup og Katrine Christensdatter i Sønder Bindslev - Forlovere Søren Lausen i Holdt og Christen Jensen i Søndergaard udi Sønder Bindslev -

den 20 Januar bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


3) den 18de Mart indfandt sig i Tversted Præstegaard med sig havende tvende mænd som Forlovere Karlen Niels Pedersen tienende Niels Christensen i Ejaas og tilkiendegav sig forlovet med Pigen Johanne Christensdatter tienende Hans Pedersen i Nørre Bindslev - hvilket blev stadfæstet af underskrevne tvende mænd med paaholden Pen - Christen Pedersen i Ejaas og Mads Nielsen Møller i Nørre Bindslev -

den 21 april 4de Søndag efter Paaske bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


4) den 23 August fremstillede sig til Ægteskab Enkemanden Christen Christensen Gaardmand i Nørre Bindslev

[28b]

Copulationer 1799, 1800, 1801.

og Pige Johanne Jensdatter tienende bemelte mand og vare nærværende som Forlovere, underskrevne tvendemænd Pigens Fader Jens Madsen Indsidder i Tversted Sogn, undertegnede sig med paaholden Pen, og Huusmand i Nørre Bindslev som selv underskrev Jens Christensen -

den 24de Søndag efter Trinit d 3 Novembr bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


1) Mældte sig til Ægteskab den 1 Decbr 1799 Karlen Christen Christensen tienende i Søtterup og Pigen Else Jensdatter tienende i Sønder Bindslev - Forlovere Gaardmand Lars Christensen af Søtterup og Gaardmand Christen Jensen af Sønder Bindslev. -

den 29 Decbr Søndagen mellem Juul og Nytaar bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


1800.

1) Mældte sig til Ægteskab den 8 Septbr 1800 Karlen Christen Jensen Fæster af et Huus ved Holdt paa Steensbech Gods og Pigen Kiersten Nielsdatter tienende Mads Jørgensen i Nørre Bindslev - Forlovere Gaardmand Jens Jensen Friis og Gaardmand Christen Olesen begge af Nørre Bindslev med paaholden Pen. -

den 17de Søndag efter Tr: bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


1801.

1) den 17 Septb 1801 mældte sig til Ægteskab Enkemanden Jens Christensen Skræder fra Moesberg Sogn og Pigen Mette Jensdatter, Jens Heedegaards datter af Bindslev Sogn - Forloverne vare undertegnede - Jens Jensen, Christen Jensen.

den ?? Januar?? bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


2) den 30 Octbr mældte sig til Ægteskab Enkemand Anders Nielsen fra Schierping i Adstrup Sogn og Pigen Ane Marie Jørgensdatter i Aarskoven i Bindslev Sogn - Forlovere Gaardmanden Peder Pedersen i Nørre Bindslev og Gaardmanden Mads Jørgensen ligesaa af Nørre Bindslev med paaholden Pen -

den 25 Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


[29]

Copulationer 1802, 1803.

1802.

1) den 10 febr mældte sig til Ægteskab Karlen Thomas Jensen forhen tienende paa Steensbech nu i Elling Sogn med derfra Beviis og Pigen Else Henrichsdatter tienende paa Steensbech - Forlovere for ham var underskrevne Huusmand i Jerp og for hende faderen Huusmand i Vester Tversted - med paaholden Pen Henrik Hansen Mølbek af Vester Tversted, Peder Christensøn af Jerp.

de bleve i Elling Kirke copulerede Fastelavns Søndag.


2) den 13 febr mældte sig til Ægteskab Karlen Christen Christensen tienende Oluf Østergaard i Nørre Bindslev og Pigen Maren Olufsdatter Oluf Østergaards datter i Nørre Bindslev. - Forlovere undertegnede tvende Gaardmænd i Nørre Bindslev med paaholden Pen Christen Jepsen og Oluf Christensen.

den 2den Søndag i Faste blev de i Bindslev Kirke copulerede.


3) den 2den Maj mældte sig til Ægteskab Enkemand Jens Nielsen af Hving udi Astrup Sogn med Beviis for Skiftehold og Attest fra SognePræsten, samt Pigen Maren Pedersdatter; Forlovere Boelsmanden Niels Pedersen i Nørskov udi Astrup Sogn og Boelsmanden Niels Olesen af Biørnsbech udi Bindslev Sogn begge med paaholden Pen. -

2den Paaskedag bleve de udi Bindslev Kirke copulerede.


1803.

1) den 4de Januar meldte sig til Ægteskab Jens Pedersen tienende som ladefoged paa Steensbech og Enken Ane Pedersdatter udi Aagaard - Forlovere L:S: Holmen, Jens Jensen Sognedegn udi Bindslev Sogn og Sognefogden i samme Sogn.

Søndagen Septuagesima bleve de udi Bindslev Kirke copulerede.


2) den 24de Septbr meldte sig til Ægteskab Karlen Gustav Høgstrøm tienende Gaardmanden Heile Olufsen i Ejaas og qvindeMensket?? Pige Karen Clemensdatter tienende samme Sted. - Forlovere Jens Lausen og Niels Pedersen begge i Nørre Bindslev.

den 18de Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


3) den 12 Octbr mældte sig til Ægteskab Karlen Mads Christensen Sten?? som Smed været adskillige Stæder men dog sit rette ophold hos Forældrene i Bindslev Sogn og Enken Ane Pedersdatter i Nørre Bindslev Smeden Christen Nielsens Enke - Forlovere Gaardmanden Niels Lausen af Togholdt i Sindahl Sogn og Boelsmand Anders Jensen i Nørre Bindslev -

den 25!! Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


[29b] Copulationer 1803, 1804.

4) den 18 Octbr meldte sig til Ægteskab Karlen Niels Sørensen tienende Gaardmanden Christen Lausen i Sønder Bindslev og Pigen Johanne Christensdatter benævnte Gaardmands datter - Forloverne Gaardmanden Christen Lausen af Sønder Bindslev og Boelsmanden Peder Sørensen Smed i NB.

den 2den advent Søndag blev de i Bindslev Kirke copulerede.


5) den 22 Octbr meldte sig til Ægteskab Karlen Joseph Pedersen tienende Gaardmanden Peder Pedersen i Aarskoven paa Ravheden og qvindemensket Sophiæ Lausdatter Snart tienende forbemelte Gaardmand ellers havende Et jordløs Huus i Sønder Bindslev - Forlovere Gaardmanden Oluf Christensen Østergaard i Nørre Bindslev og Gaardmanden Peder Pedersen i Nørre Bindslev.

den 3 advent Søndag bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


6) anført ved Tversted Sogn Enkemand Christen Søren?? af Øster Tversted cfr.


1804.

1) den 7de Mart Mældte sig til Ægteskab Enkemand Christen Sørensen Paal Huusmand i Nørre Bindslev og Enken Huuskone i Nørre Bindslev Else Marie Sørensdatter Jens Holdtes Enke - Forloverne Huusmand Jens Sørensen Paal og Huusmand Peder Sørensen begge i Nørre Bindslev med paaholden Pen -

han døde forinden Brullup blev holden.


2) den 28de Mart mældte sig til Ægteskab Karlen Niels Christensen tienende Gaardmanden Oluf Christensen Østergaard i Nørre Bindslev og Pigen Ane Olesdatter benævnte Mands datter hiemme hos forældrene - Forloverne Gaardmanden Oluf Østergaard udi Nørre Bindslev og Gaardmanden Christen Christensen af Barchholdt i Bindslev Sogn med paaholden Pen underskreven -

den 2den Søndag efter Trinit blev de i Bindslev Kirke copulerede.


3) den 29de Mart mældte sig til Ægteskab Karlen Jens Jensen tienende Gaardmanden Heyle Olufsen i Ejaas og Pigen Kiersten Larsdatter Laus Lausensdatter ved Ledet i Aarskoven tienende Christen Pedersen Gaardmand i Ejaas - Forlovere bemte Gaardmænd Christen Pedersen i Ejaas og Laus Lausen ved Ledet i Aarskoven.

almindelig Bededag bleve de i Bindslev Kirke copulerede -


4) den 20 Octbr meldte sig til Ægteskab Christen Christensen Christen Østergaards Søn paa Ravhede i Aarskoven, og Pigen Dorthe Nielsdatter tienende Heyle Olufsen i Ejaas - Forlovere Christen Pedersen af Ejaas og Niels Nielsen Skomager i Tversted Sogn med paaholden Pen -

den 25 Søndag efter Trinit bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


[30]

Copulationer 1804, 1805, 1806.

5) den 16 Novembr meldte sig til Ægteskab Karlen Peder Jensen forhen tienende V:?? her?? Sr:?? Holm i Sindahl derfra Ægteskabsattest og Skudsmaal, nu i Bragholdt, og Pigen Margrethe Larsdatter Laus Jensens datter i Bragholdt - Forlovere Gaardmand Jens Pedersen i Aagaard og Gaardmand Christen Pedersen i Sønder Bindslev med paaholden Pen -

den 2 Søndag i Advent bleve de i Bindslev Kirke Copulerede.


1) den 29de Novembr meldte sig til Ægteskab Christen Christensen ungKarl og Enken Else Marie Sørensdatter i Nørre Bindslev, som Eyer af et Huus der, han kommer?? sidst fra Knave gaardmanden Skudsmaal - Forlovere Peder Sundbye Gaardmand i Sønder Bindslev og Niels Sørensen Gaardmand i Sønder Bindslev med paaholden Pen -

Søndagen mellem Juul og Nytaar bleve de i Bindslev Kirke copulerede.


1) d 9de October (November) 1805 meldte sig til Ægteskab Ungkarl Niels Jensen Lund Skoelelærer i Gl SKagen og Pigen Anna Kristine Møller tienende paa Steensbek. Forloverne vare, Peder Jensen - Jens Nedergaard med paaholdt Pen

copulerede i Bindslev Kirke 22de Søndag efter Trin 1805


1806.

1) d 27de September meldte sig til Ægteskab Ungkarl Niels Sørensen i Holdt og Pigen Karen Hansdatter sammestæds tienende. Forloverne vare

Jens Persen Bierregrd med paaholdt Pen.

copulerede i Kirken 1ste November 1806.


2) d 28de September meldte sig til Ægteskab ungkarl, Anders Nielsen og Pigen Anne Maria NielsDatter begge tienende i Giødegaard Mygdahl Sogn. Forloverne vare. Niels Jensen Trunsmarken, Niels Christensen Giødegrd.

Copulerede i Bindslev Kirke 20de 8: p. Trin: 1806


[30b]

Copulationer 1806, 1807.

3) d 3die October meldte sig til Ægteskab ungkarl Jens Jensen Pool og Pigen Anna Maria NielsDatter begge af Nørre Bindslev. Forloverne var Jens Sørensen Pool, Christen Christensen Knæs?? Begge med paaholden Pen.

copulerede d 2den November 1806.


1) d 7de Maj 1807 meldte sig til Ægteskab ungkarl Jens Christensen og Pigen Johanne PedersDatter af Nørre Bindslev. Forloverne vare Jens Christensen Skræder med paaholdt Pen, Christen Larsen med paaholdt Pen

copulerede d 21 de Søndag efter Trinitatis.


2) d 21de Juny 1807 meldte sig til Ægteskab Christen Christensen Guld og Pigen Johanne JensDatter af Nørre Bindslev. Forloverne var Jens Friis med paaholden Pen ( )

copulerede i Kirken 19de Søndag efter Trinitatis.


[31]

Copulationer 1808.

1) d 21de Januarij meldte sig til Ægteskab ungkarl Christen Hansen og Pigen Karen Christensdatter af Sønder Bindslev. Forloverne vare Christen Ladefoged - Christen Nielsen Bierregaard

copulerede i Kirken Fastelavns Søndag


2) d 8de February meldte sig til Ægteskab Enkemand Niels Christensen af Nørre Bindslev og Pigen Anna SørensDatter med Skudsmaal fra Præsten Hr Deichmann af Tornebye. Forloverne vare - Degnen Hr Holmen, Niels Sørensen af Sønder Bindslev

copulerede i Kirken Langfredag


3) d 9de Martij meldte sig til Ægteskab Niels Christian Pedersen og Pigen Kirsten LarsDatter begge tienende hos Mads Thomsen i Nørre Bindslev. Forloverne er Mads Thomsen - Mads Jørgensen begge med paaholdt Pen

copulerede i Kirken 18de Søndag efter Trinitatis.


[31b]

4) d 29de July meldte sig til Egteskab ungkarl Jens Christensen Grøntved tienende i Bierrebye Præstegaard og Pigen Bodel PedersDatter af Sønder Bindslev. Forloverne var Degnen Hr Holmen og Pigens Fader Peder Nielsen Sundbye. Holmen, Peder Nielsen Sundbye med paaholdt Pen.


5) d 7de August meldte Sig til Egteskab ungkarl Christen Christensen af Dvergetved og Enken Maren Christensdatter af Nørre Bindslev. Forloverne vare Morten Thomsen, Mads Jørgensen.

Copulerede 15de Søndag efter Trinitatis.


6) d 20de August meldte Sig til Ægteskab ungkarl Peder Christensen og Pigen Maren NielsDatter af Nørre Bindslev. Forloverne vare Christen Christensen, Niels Jensen begge med paaholdt Pen.

Copulerede 14de Søndag efter Trinitatis.


[32]

BarneDaab.

1688. Dna Invoc: Peder Clausens Daatter i SB. Kiersten. T. Christen Olles. Christen Steens. Kiersten Christensd: Maren Jensd: Anna Sørensd: Alle i SB.


Anden Paaskedag: Ove Pederssens barn i NB. Niels. T. Jens Molls. Ellse Terchelsd. Anders Christens. Kiersten Christensd: Johanne Helsdaatter. Alle i NB.


Samme dag: Niels Anderss daatter i NB. Maren. T. Christen Sadelmager. Christen Tørscher. Maren Nielsd. og Anne Nielsd. i Mostrup.


Dna Miseric: Christen Sadelmagers daatter i NB. Johanna. T. Jens Jens i Halld. Jens Christens ibid. Maren Jensd: Johanne Hellisd: Alle i NB.


Dna Exaudi: Willads Christenssens barn i NB. Maren. T. Ove Pedersen. Christen Christens. Maren Lauridsd: Maren Thomisd: Anne Christensd: alle i NB.


Paa anden Pindtzedag Jens Thomiss Barn i NB: Maren. T. Niels Hans. Svend Christens. Ellse Jensd: Anne Hællisd: Else Christensdaatter.


Samme dag Niels Christensens daatter i SB: Kiersten. T. Jens Smid. Christen Stiss. Kiersten Christensd: Else Nielsdaatter. Maren Ollesdaatter.


Dna 1: p: Trin: Christen Nottlers barn Maren. T. Christen Bagge. Lauritz Rødfyr?? Mette Lauritzd: i Monsbeck. Johanne Thomisd: og Karen Christensd:


Dna 4 p: Trin: Terchel Lauritzens barn i Aarskoven: Lauridtz. T. Jens i Hald. Anders Lauritzen. Svend Sundby. Anne Christensd: i Eyaas. Johanne hellisdaatter i NB.


Dna 7: p: Trin: Iver Snedkers barn i SB. Christen. T. Jens Sørenss. Peder Christenss. Margrette Stephensd: i Uggerby. Maren Christensdaatter.


Dend 4 Augustij it U=ægte barn aff Monsbech døbt: Moederens Naffn Maren Nielsdaatter. Barnefader udlagt Peder Clauss tienende i Tirup. Barnets Navn Anders. T. Søren Nielss i Monsbech. Jens Smid i Bindslev. Niels Sørenss i Bragholt. Mette Thomisdaatter i Monsbech. Maren Lauridsd: ibid:


[32b]

Børne=Daab.

Dna 25. p: Trin: Christen Anderssens barn af Holt døbt Hans. T. Jens Sørens i SB. Thomas Christens og Niels Sørenss i Eyaas. Kiersten Christensdaatter og Maren Christensdaatter i SB.

Ægte: 11. Uægte: 1.


1689. D: 13 Febr: Jens Jesperssens Søn i NB. Christen. T. Christen Joenss i NB. Peder Thomiss i Steensbech. Niels Helless i Trunsmarch. Kiersten Christensd: og Kiersten Jensd: i NB.


Dend 27 dito Morten Nielsens barn i Aagaard. Niels. T. Lauritz Mortenss i Heiselbech. Jens Lauritzen i Lyckegrd: Olle Thomiss i Tversted. Sophj Christensd: og Kiersten Christensd: i Aagaard.


Samme dag Christen Steensens Daatter i SB. ( ) T. Christen Jens i Biergegrd: Christen hiulmand i NB. Kiersten Lauritzd: i Bierregrd: Birgitte Hansd: i NB. Maren Ollesdaatter i SB.


Paa 3die Paaskedag Niels Pederssens Søn i Bragholt. Peder. Testes: Thomis Christens i Eyaas. Jens Sørenss og Claus Nielss i SB. Maren Christensdaatter og Anne Jensd: i Eyaas.


Dna Jubilate Christen Svarrers Daatters Barn i Synder Bindslev. Niels. Barnefader udlagt Christen Pederss aff Sindal. T. Niels Bierregaard. Christen Svarrer. Jens Smid. Maren Poulsd: Jens Sørensens hustru. Mette Nielsdaatter.


Feria III Pentecostes Thomas Michelss barn i Monsbech. Anne. T. Thomas Christens i Eyaas. Christen Bierregrd: Christen Steenss. Anne Nielsd: i Trunsmark. Elle Tøggersd: Anne Lauritzd: i SB.


[33]

Børnedaab.

Samme dag Niels Ollesens barn i SB: Peder. Test: Niels Thomiss i SB. Christen Olles i Syndergrd: Peder Olles i SB. Johan Ollesd: og Maren Ollesd:


Dna 8 p: Trin: Lauritz Sørenssen Krøgers tvillinger. Anne og Margrete. Testes. Hans Rasmuss i Bindl. Prestegrd: Christen Sørenss i Graarup Mølle. Anne Lauritzd: i Eyaas. Ellen Christensd: i Graarup Mølle. Boel Lauritzdaatter.


Samme dag Christen Baggis Søn i SB. Peder. T. Christen Jenss i Bierregaard. Anders Christenss Østergrd: i NB. Peder Trunsmark i SB. Mette Hansdaatter Back?? Johanne Thomisdaatter.


Dna 13 Trin: Thomas Christenssens Daatter i Eyaas Anne. T. Jens Poel i Tversted. Peder Thomiss paa Steensbeck. Margrette Lauritzdaatter. Karen Eylersdaatter. Maren Christensd: i Eyaas.


Dna 17: Trin: Stephen Hyrdis barn i NB. Boel. T. Palle Lauritzen. Svend Thomiss i Barchholt. Maren Lauritzdaatter og Mette Christensdaatter i NB. Anne Christensd: i Aarskoven.


Dna 24 p: Trin: Jens Sørenss barn i NB. Peder. T. Jens Sørenss i SB. Niels hanss i Lyckegrd: Peder Lauritzen. Maren Lauritzd: og Johanne hellisd: i NB.


Samme dag it Uægte barn døbt, dog trolovedis. Faderen Christen Nielss af SB. Moederen Maren Jensd: Barnets Naffn Jans. T. Jørgen Grydermand. Christen Olless. Christen Bagge i SB. Anne Lauritzd: og Else Nielsd: ibid:


Dna 26 p: Trin: Søren Christenssens barn i Aagrd: Mette. T. Jens Sørenss i SB. JChristenss i Eyaas. Anne Christensd: i Slynge. Kiersten Christensd: og Else Andersd: i Aagaard.


Samme dag Søren Nielss barn i NB. Anne. T. Palle Lauritzen. Anders Christenss. Maren Christensd: Sidzell Jensd: Maren Andersd: af NB.


[33b]

Børne-daab.

Dna 1 Adv: Christen Hogendals barn af SB. Birgitte. T. Jens Sørenss og Christen Christenss af SB. Mette Michelsd: Lisbet Andersd: Else Andersd: af SB.

Ægte 16. Uægte 1.


1690. Paa Nytt Aars dag Christen Nielss barn i Aarskoven. Niels. T. Thomas Christenss i Eyaas. Christen Jenssen i Bierregrd - Peder Clauss tienendis i Eyaas. Else Jensd: i SB. Maren Nielsd: i NB.


Dna 2 p: Epiph: Christen Baggis Uægte barn. Else. Moederen Johanna Thomisdaatter. T. Ove Pederss i NB. Christen Sundby. Svend Lauritzens hustru i Aarskoven. Else Jensdaatter i NB. Maren Thomisd: Ibid.


Dna 5 p. Epih: Lauritz Nielss barn i Aarskoven. Elle. T. Palle Lauritzen. Peder Thomiss paa Steensbech. Anne Christensd: ved fæbroen. Maren Thomisdaatter?? tienendis i Bragholdt. Anne Tøggersd: i Trunsmrk.


d: 19 Martii. Niels Hellisens barn i Trunsmrk. Margrette. T. Christen Pederss i Trunsmrk. Anders Thomiss paa Ellkier. Anne Christensd: ved fæbroen. Anne Nielsd: Elle Thøggersdaatter.


d: 23 Martii Christen Pederss Søn i Barchholt Madtz. T. Peder Joenss i Trunsmrk. Christen Joenss i NB. Peder Thomiss paa Steensbech. Anne Jensd: og Anne Pedersdaatter i NB.


d: 21 April: Christen Sadellmagers barn i NB. Mette. T. Jens i Halld. Peder Sadellmager ibid. Johan Jensd: i Aagrd: Maren Christensd: og Sitzell Andersdaatter i NB.


Dna 5: p: Trin: Lauritz Lauritzens daatter i NB, Boel, døbt: Test: Emmer Anderss. Peder Thomiss i Steensb: Anne Lauritzd: i Eyaas. Anne Hansd: og Anne Christensdaatter i NB.


Dna 11: Trin: Michell Pederssens i NB, Søn, Peder. T. Jens Lauridtz: i Lyckegrd: Christen Friis. Christen Mortenss. Mette Lauridtzdaatter. Anne Lauridtzd: Eyaas.


[34]

Børne=daab.

D: 11. Sept: Hans Rassmusses Søn i Bindslev annexgrd: Hans. Faddere. Hendrick Rassmuss. Frands Degn i Uggerby. Mette Hendricksdaatter. Birgitte Rassmusdatter hr: Endevolds i Raabierig. Sophi Eversd: hr: Pallis i Sindal.


Dna 13 p: Trin: Christen Stensens i SB, Søn, Steen. Test: Jens Sørenss. Christen Olless. Thomas Schræder Kiersten Lauritsd: Maren Ollesd:


D: 16: Trin: Lauritz Christenss Søn i SB: Christen. T. Jens Smid. Christen Olless. Thomas Jørgenss. Christen Joenss hustru. Maren Ollesdaatter.


Fer: 3 Natal: Morten Nielss barn paa Backen. Anne. T. Lauridtz Mortenss i Heisellbeck. Jens Lauritzen i Lyckegrd: Anne Mortensdaatter i Uslev. Sophj og Kiersten Christensd: i Aagaard.


D: 28 Decembr: Hans Jenss daatter i Bragholt. Kiersten. T. Jens Christenss i Ejus. Christen Thomiss ibid: Kiersten Jensdaatter i SB. Anne og Maren Nielsdaatter i Bragholt.

Ægte: 12. U=ægte 1.


1691. Dn: 1 p: Epiph: Thomas Christenssens i Eyaas. Madtz. Test: Jens Sørenss i SB. Jens Poel i Øster Tverst: Peder Thomss paa Steensbech. Maren Christensd: og Anne Jensdaatter i Eyus.


Dna 3 p: Epiph: Emmer Anderssens Daatter i NB. Margrete. Test: Christen Clauss i Scheen. Niels Thomiss i SB. Maren Iversd: i Scheen. Kiersten og Else Andersd: i Stabeck.


D: 25 Febr: it Uægte barn. Mette. Faderen: Christen Nielss fød i VT. men da tienendis i Meenholt i Sindal Sogn. Moderen: Anne Stephansdaatter Kiil. Testes: Peder Sadellmagger. Søren Nielss. Maren Iversd: Anne Christensdaatter i NB.


Dna Invoc: It uægte Barn Anne. Faderen Jørgen Ousen i Møgdall. Moderen Karen Andersdaatter, till Lauritz Pederss i NB. Test: Lauritz Pederss Biil. Christen Jenss i NB. Maren Jensdaatter. Birgitte Pedersdaatter. Maren Jensdaatter ibid.


D: 18 Martii Poul Fyrers Barn i NB. Niels. Testes. Peder Jenss. JLauritzen i Lyckegrd: Jens Sørenss. Else Jensd: Anne Nielsd: Alle i NB.


[34b]

Børne=Daab.

Dna Lætare Peder Smids barn i SB, Anders. Test: Christen Olless. Lauritz Pederss. Peder Clauss. Kiersten Jensd: Maren Christensd: Alle i SB.


Dna Miseric: Niels Ibsens barn i Bierregrd: Mette. Test: Jens Sørenss, Anders Mortenss i SB. Karen hansd: hans Rasmussens, Karen Jensd: Johan Nielsd: i Bierregrd:


Dna 2 p: Trin: Anders Mortensens Barn i SB. Maren. Test: Niels Mortenss og Christen Mortenss i NB. Kiersten Lauritzd. - og Johan Ibsd: i Bierregrd: Anne Jensd: ibid:


D: 8 Trin: Thomas Nielsens i Aagrd: Lauridtz. Test: Jens Madtzen i Aagrd: Svend Thomass i Søttrup. Johanne Jensd: og Maren Andsd: i Aagrd:


Dito Peder Jensens i NB. Mette. Test: Poul Fyrmand. Peder Thomiss i Steensb: Maren Lauritzd: Jens Nelsen H: Maren Christensdatter. Anne Lauritzdaatter.


Dn: 10 Trin: Thomas Schreders i SB. Mette. Thomas i Eyus. Svend Thomiss i Søtterup. Kiersten Lauritzdaatter i Bierregrd: Mette Steens. Johanne Jensdaatter.


Samme dag it Slegfr: Barn. Kiersten. Moeder Karen Christensdaatter: som blev besovet till Poul Pedersd: i Terpet. Fader Christen Olless Poul Pederssens tienistdreng. Test: Jens Smid. Thomas Nottler. Maren Jensd: Johan og Karen Jacobsdaatter.


D: 11 p. Trin: Niels Helless B: i Trunsmrk. Margrete. T. Giert Mortens i NB. Peder Thomiss i Steensbech. Elle Pedersd: Else Thomasd: Maren Thomasd: i Barchholt.


Dn: 17: p: Trin: Christen Johanss i NB. Christen. T. Poul Fyrmand. Suend Sundby. Anders Christenss. Maren Christensd: Maren Christensd: i NB.


Samme dag Christen Jenssens i SB. Else. T. Jens Sørenss. Christen Steenss. Mette Michelsd: Iver Snedkers hs. Kiersten Lauritzdaatter. Maren Christd:


D: 7 Octobr: Anders Lauritzens i NB. Anne. T. Jens Jenss i halld. Peder Jenss. Maren Christensd: Anne Jensd: Maren Andersd:


Festo oium Sanct: Christen Steensens i SB. Steen. T. Christen Jenss. Thomas Jørgenss. Lauritz Christenss. Kiersten Lauritzd; Johanne Jensd:


[35]

Børnedaab.

Niels Ollesens i SB. Else. T. Christen Olless. Anders Mortenss?? Lisbet Andersd: Kiersten Jensdaatter. Maren Ollesdaatter.

Fødde i Aar ægte Børn 15. Uægte 3.


1692. Nyttaars Dag, Willatz Christensens i N:B: Anne. T. Jens i halld. Jens Matzen i Aagrd: Peder Clauss i SB. Maren Jensd: Else Ollesdaatter.


Festo Purific: Mette Jensdaatters Uægte barn i NB døbt Kiersten. Test: Peder Sadellmager, Jens Schreder, Johan Hellisdaatter, Maren Christensdaatter, Mette Jensdaatter, i Nør B. Barnefader udlagt Christen Thomiss i Eyaas.


Dn: 17 Maji: blev Jens Sørenssens i NB tuende Børn døbte. Anne og Margrete. Testes: Jens Lauritzen i Lychegrd: Jens Sørenss i SB. Margrette Lauritzd: Maren Lauritzdaatter og Johanne Nielsd: - Alle aff NB.


Dna 1: p: Trin: Nielsis Barn i Bragholt. Kiersten. T. Christen Steens og Søren Christenss aff SB. Anne Christensdaatter og Anne Jensd: i Eyaas. Maren Jensdaatter i Bragholt.


Dna 5 p: Trin: d: 26 Julii Niels Ibsens Søn i Bierregrd: Jens (Lauritz). T. Christen Steenss. Peder Clauss i Bierregrd: Jens Smid. Lisbet Andersd: og Mette Jensd: aff SB.


Festo Visit: Mariæ. Thomas Michelsens Søn af Monsbech. Michell. T. Niels Sørenss i Eyaas. Jens Lauritzen i Lyckegrd: Jens Nielss i Monsbech. Margrette Lauritzdaatter. Anne Nielsdaatter i Trunsmarck.


Dna 11: p: Trin: Christen Smeds barn i Aarskoven. Thomas. T. Jens Sørenss i SB. Christen Jenss og N: Jenss ibid: Anne Lauritzda: i Eyaas. Lisbet Andersd: i SB.


[35b]

Børne=daab.

Dna 12 p: Trin: Peder Christensens daatter i SB. Margrete. Test: Jens Sørenss i SB. Christen Olless ibid: Anne Lauritzd: i Eyaas. Karen Poulsd: og Mette Jensd: i SB.


D: 21: p: Trin: Christen Nielss Daatter i SB. Maren. Test: Jens Smid. Christen Olless. Maren Jensd: Maren Andersd: Kiersten Christensdtr: alle i SB.


Samme dag Karen hyrdis Barn i NB. hendis og Laurids Biils uægte Barn. Peder. Testes: Christen Sallmager: Christen Anderssøn. Christen Johansøn Maren Joensdr: Mette Steensdr:


1693. Dna 5: p: Epiph: Jesp Christensens barn i SB. Jesper. Testes: Jens i Halld. Christen Pederss?? ibid: Johanne Christensdr: i SB. Anne Christensd: og Sidzell Jensdr: i NB.


Dna Palmarum Emmers barn i NB. Niels. Testes: Niels Thomiss i SB. Lauritz Thomss i Stabech. Lauritz Jenss i Kaultved. Maren Iversd: i Scheen?? Maren Jensdr: i NB.


Dna Quasim: Peder Claussens b: i SB. Anne. T. Peder Matz?? i Bindsl: Præstegaard. Christen Olless i SB. Kiersten Christensdr: Johanne Jensdr: Maren Jensdr: i SB.


Dna Trin: Niels Kockis barn i SB. Niels. T. Jens Smed. Iver Snedker. Thomas Schreder. Kiersten Christensdr: Anne Jensdr: i SB.


Dna 12: p: Trin: Lauritzis barn i Schoven. Thomas. T. Christen Pederss i Trunsmrk. Niels helles ibid: Christen Christenss i SB. Kiersten Lauritzdr: i SB. Maren Thomisdr: i Trunsmrk.


[36]

Børne=Daab.

Dna 18: p: Trin: Jens Poulsens i SB. Søren. Testes: Thomas Michels i Monsbech. Christen Poel i Eyaas. Jens Sørenss i SB. Karen Poulsdr: ibid: Bodilld Lauritsdr: i Eyaas.


Dna 22: p: Tr: Christen Anderssens Daatter i N.B. Karen. Test: Lauritz Pederss Biil i NB. Peder Pederss. Giertrud Andersdr: Maren Iversdr. Anne Pedersdr: i NB.


Dna 23: Niels Hellesens Søn i Trunsmrk. Thomas. Testes: Christen Pederssen ibid: Peder Thomiss i Steensbeck. Jens Thøggerss i Aagaard. Anne Hellesdr: i NB. Maren Thomisdr: i Trunsmarch.

I dette Aar ægte børn fødde 8.


1694. D: 1. Janu: Morten Nielsens barn paa Bachen. Kiersten. Testes: Lauritz Mortenss i Heisellbech. Jens Madtzen i Aagrd: Kiersten Jensdr: i Voxlev. Inger Thomisdr: i Lyckegrd: Kiersten Jensdr: i Aagrd:


Dna 2 p: Epiphan: Anders Mortenss barn i SB. Morten. T. Christen Sørenss i Graarups Mølle. Niels Mortenss i NB. Peder Christenss i SB. Kiersten Lauritzdr: i Bierregrd: Ellen Christensdr: i Graarups Mølle.


Dna Oculi Nielsis barn i Bragholt. Maren. T. Thomas Nielss i S.B. Peder Clauss ibid: Anne Christensdr: i Eyaas. Maren Ebbisdr: i NB.


d: 13 Junii Søren Thomsens daatter i SB. Else. T. Morten paa Backen. Søren Jenss i Aagrd: Kiersten Christensdaatter og Mette Steensdaatter ibid:


Dna 8 p: Trin: Thomas Christensens i Eyaas uægte barn Karen. T. Jens Sørenss. Christen Olless. Kiersten Lauritzdr. Johanne Jensd: Maren Christensdaatter i SB alle.


[36b]

Børnedaab.

Dna 15 p: Trin: Lauritz Lauritzens barn i Aarskoven. Lauritz. Test: Christen Peders i Trmrk. Niels hellesen ibid. Peder Thomiss i Stensbech. Kiersten Lauritzdr: i Biergegrd: Maren Thomsdr i Trmrk.


Dna 20: p: Trin: Anders Kaasis barn i SB. Anne Test: Jens Lauritzen i Lychegrd: Peder Clauss i Biergegrd: Kiersten og Maren Lauridtzdr: ibid: Karen Madtzdr: i Bindslev Præstegrd:


d: 7 Novembr: Christen Steensens daatter i SB. Mette. T. Christen Olless i SB. Lauritz Christenss i NB. Kiersten Lauritzdr: i Biergegrd: Anne Christensdr og Johanne Pedersdr: ibid:


Dna 24 p: Trin: Niels Hellesens Søn i Trmrk. Anders. T. Thomas Christenss i Eyaas. Christen Thomiss ibid: Christen helles i NB. Anne hellesdr: ibid. og Elle Thomisdr: ibid.

I dette Aar fødde 9 Børn Ægte: Uægte 1.


1695 Dna Reminisc: Rasmus Christensens Barn i SB. Christen. Testes: Christen Nielss i Trunskoven. Anders Mortenss. Søren Jenss. Maren Jensdr: Anne Christensdr:


3die Paaskedag Christen Smids Søn i Aarskoven. Hans. Testes: Jens Sørenss. Giert Mortenss. Peder Smed i Eyaas. Johan hellesdr: Mette Ollesdr: i NB.


Dna Rogate Thomas Nielsis b: i Aagaard. Maren. T. Morten Nielss. Jens Thøggerss. Anne Nielsdr: Johanne Jensdr: Maren Thøggersdr:


Samme dag Peder Jensen i NB. Karen. T. Christen Friis. Suend Sundby. Anne Christensd: Mette hansdr: Else Jensdr:


[37]

Børne=daab.

Dna 4 Trin: Anders Mortenssens b: i SB. Anne. T. Christen Sørenss i Graarups Mølle. N.Mortenss i NB. Ellen Christensdr: i Mosbierrig Gaard. Kiersten L. i Biergegrd: Dorethe Nielsdr:


Dna 15 Trin: Michell hanssens b: i NB. Maren. T. Jens L: i Løchegrd: Poul Nielss i Østergrd: Anne Lauritzdr: Anne hellgisdr:


Dend 24 Octobr: Niels Madtzens Barn i Bindsl Præstegrd: døbt. Madtz. Testes. Peder Pederss i NB. Lauritz Michelss i Kobbersholt. Peder Madtzen i degnebolet i Møgdall Sogn. Margrete Lauritzdaatter. Margrete Steffensdaatter i Uggerby.


Dito Christen Johanssens barn i NB. Jens. T. Poul Hanssen i Aagaard. Lauritz Christenss i NB. Christen Nielss ibid. Johan hellgesdaatter. Margrette Nielsdr i Lychegrd:


1696. D. 14 Janu: Peder Nielsens Barn i Aarskoven. Sidtzel. Testes. Palle Lauritzen i SB. Christen Friis ibid. Anne Christensd: i Eyaas. Johanne Thomisdr. i Aarskoven. Anne Christensdr: i NB.


Festo Purific: Christen Nielsens Barn i SB: Anne. T. Niels Thomiss i Syndergrd: Jens Smid ibid: Karen Poulsdr: Anne Jensdr: Maren Nielsd: ibid.


Dna Lætare: Emmer Andersens Barn i NB. Anders. T. Niels Thomiss i Søndergaard. Lauritz Thomiss i Scheen. Emmer Jens i NB. Kiersten Andersd: i Tuersted. Margrete Thomisdr: i NB.


Dna 15 p: Trin: Niels Thøggersens daatter i Trunsmrk. Anne. T. Olle Pederss i Hissellbech. Peder Jonss i Trmrk. Anne Nielsdr i Aagaard. Maren Thøggersdr ibid: Maren Ollesdr i Heisellbech.


[37b]

Børnedaab.

1696. Dna 20 p: Trin: Niels Mortensens Barn i NB. Maren. Testes. Christen Mortenss. Lauritz Pederss. Kiersten Xstensd: i SB. Maren Thøggersd: og Boel Thøggersdr: i Aagaard.


Dn: 22. Thomas Jørgensens barn Niels. T. Thomas i Eyaas og hs Søn Christen. L.Christenss i NB. Maren Jensdr: i Monsbech. Anne Christensdaatter i Bragholt.


1697. Dna post Fest: Circumcisionis, Lauritz Christenss barn i NB. Christen. T. Poul Nielss i NB. Thomas Jørgenss i SB. Thomas Christenss i Ugberby. Maren Thomasdr: i NB. Anne hellesdr: ibid:


Samme Dag, Christen Johanssens Daatter ibid. Malene. T. Lauris Biil. Peder Pederss. Johanne hellesdr: Else Christensd: og Maren Jensdr: Alle i NB.


Dna 1 p: Epiph: it uægte barn aff Trynskoven. Christen. Moderen, Mette Christensdr: Faderen udlagt, Niels Lauritzen. T. Christen Nielss i Trynskoven. Rasmus Christenss i SB. Lauritz Biil i NB. Johanne hellesdr: og Maren Lauritzdr:


Dna Oculi. Niels Poels Barn i Bragholt. Søren. T. Christen Jenss i SB. Christen Thomiss i Eyaas. Christen Christenss ibid: Thomass h: i Eyaas. Anne Jensdr: ibid:


Dna Judica, Lauritz barn paa heden i SB. Maren. T. Niels Ma: i Præstegarden, Niels Ibss i Biergegrd: Johan Jensdr: i SB: Margrete og Maren Nielsdr: Alle i SB.


[38]

BørneDaab.

Fer: 3 Pentecostis, Niels Matzens barn i Bindsl: Præstegrd: Peder. Testes. Hendrich Anderss. Peder Pederss. L Mortens i Grøntved. Præstens hustru. Frands degns hustr:


Dna 3 p: Trin: Therchil L. barn i Aarskoven. Christen. T. Anders L. Jens L. Peder Pederss i NB. Niels hustru i Eyas og daatter.


Dna 14 p: Trin: Niels Ibss b. i Biergegaard. Christen T. Jens Sørenss i SB. Niels Thomiss og Thomas Jørgenss ibid: Kiersten Christensdr. Else Christensdr: ibid.


Dna 20 p: Tr: Peder Ls b: i SB. Maren. T. Laurids Biil. Peder Clauss i Bierregrd: Kiersten Christensdr: Else Madzdr: og Maren Nielsdr: i SB.


D. 9 Decembr: Hans Lille bundes b. i NB. Jens. T. Niels Christenss i Boelet i NB. Christen Jenss og Suend Christenss ibid. Margrete Lr: i Lyckegaard, og Maren Nielsdr: sammesteds.


D: 21 Decbr: Anders Kosis b. i SB. Margrette T. Jens Sørenss i SB. Jens Lauritzen i Lyckegrd: Mette Lr: i Monsbeck. Anne Thomisd: ibid. Mette Michelsdr: i SB.


[38b]

1698. Dna 3. Post Epiph: d 23 janar: Chresten Johannesøns barn I Nør Bindtzleff, Ove døbt, Testes Jens Melsøn i Nør Bindtzleff Chresten Jenssøn Jens Lauridtzøn, Kiersten Hansdaatter og Maren Pedersdaatter ibid.


Dna qvingvag: d 6 Mart: Peder Hansøns barn I Nør Bindtzleff ): Hans. Testes Søffren Chrestenss i bollet, Herman Hansøn i Aagrd: Anders Nielsøn i Østergaard, Kiersten Hansdaatter i Nørbindtzleff og Mette Hansdaatter i Aagaard.


Dna Oculj d 27 Marty Peder Chrestensøns barn i Synderbindtzleff ): Johanna. Testes Chresten Olluffsøn og Niels Olluffsøn og Dorrete Nielsdaatter i Synderbindtzleff Boell Jensdatter ibid: og Johanne Chrestensdaatter i Krøgholdt.


Samme dag itt Uægte barn aff Synderbindtzleff ): Christen Moderen Margrette Thommisdaatter, Faderen udlagt, Søffren Jensøn Jens Søffrensøns Søn i Synderbindtzleff. Testes. Niels Thomss ibid. Chresten Helisøn i Nørbindtzleff Xsten Pederss ibid: Maren Thommisdaatter og Maren Jensdaatter ibid:


Festum Ascens: d 2 Jun: Rasmus Chrestensøns barn aff Synderbindtzleff ): Kiersten døbt Testes Peder Clausen og Jens Chrestenss i Bierregaard Boel Nielsdaatter I Synderbindtzleff Maren Jensdatter og Maren Tommisdatter i Monsbech.


St. Michelsdag d 29 Sept: Chresten Jensens Søn i Thrynskoffv døbt ): Jens Testes Chresten Nielsen ibid: Rasmus Chrestensen I SynderBindtzleff, Michel Ladefoged i Steensbech, Else Joensdaatter i Barchholdt, og Margarette Nielsdatter I Lyckegaard.-


Samme dag Jens Poelsens daatter i S: Bindtzleff døbt ): Kiersten. Testes Niels Jensen i bragholdt Peder Nielsen i bierggaard Anne Lauridtzdaatter I Ayjus Ellin Nielsdaatter ibid: og Anne Jensdaatter I Synderbindtzleff.


[39]

BØRNEDaaB.

Dna 18 post Trinit. d 23 Octb: Lauridtz Lauritzen Skreders Søn i Synderbindtzleff døbt ): Thommis Testes: Peder Thomss i barchholdt, Niels Heliss i Thrunsmrk, Iffver Snedicher I S:B: Kiersten Lauridtzdaatter i Bierregaard og Anne Jensdaatter i Holdt.


Dna 3tia advent: d 11 xber Olle Andersøns datter i Synderbindtzleff døbt ): Birgitte. Testes. Jens Søffrenss og Søffren Jensen i Synderbindtzleff, Kiersten Lauridtzdatter i Bierregaard, Maren Thøgersdaatter og Else Jensdaatter i Aagaard.


Thredie Juledag d 27 xber Niels Helisens Søn og datter I Thrunsmrk døbte ): Heilj og Elle. Testes Giert Mortensen i N:B: Laust Laustens i S:B: Peder Chrestenss aff Barchholdt, Else Joensdatter ibid Johanne Jensdatter i Stabech. og boell Thøgersdatter aff Thrunsmrk.


1699. Dn 4 p: Epiph: Christen Sundbyis Maren Jensds: Uægte b: Thomas. T. Palle Lauritzen i NB. Jørgen Pederss paa Søttrup. Svend Christenss Sundby. Thomasis hustr: i Eyaas. Margrette Nielsd: i Lyckeg.


D: 29 Martii Poul Hiulmands=Veymesters barn døbt. Johanne. T. Lauritz Biil. N.Pederss i NB. Johan Christensd: i SB. Johanne Ibsdr: i Biergegrd: og Margrette Nielsdatter i Tuersted.


Doma 3tia post Pasch. Peder Jensøns barn i NB. døbt ()


Dna 4ta post Pasch: d 7 Maji bleff Niels Madtzens barn i bindtzleff Præstegaard Johanne døbt. Fadderne. Anders Nielss i Hiedegaard. Laust Madtzen i dejnbollet, Karen Madtzdatter ibid: Anne Jensdatter og Margrette Chrestensdatter i Nørbindtzleff.


d samme dito bleff xsten xstensdatter i NB Johahnne døbt, Testes Michel Peders Poell Nielss Anne Lauridtzdatter og Else xstensdatter Alle i NB.


[39b]

BØRNE DAAB.

1699. Dna 3tia post Trinit: d 25 Juny, bleff Mette Steens uægte barn Jens døbt. Testes. Peder xstenss Sadelmager Jens Jenss og xsten Jenss Maren Iffversdaatter og Margrette Nielsdaatter Alle i NB.


d 2. Aug. bleff Peder Lauridtzens barn i S:B: Lauridtz døbt. Testes Anders Mortenss Rasmus xstenss Niels Jenss I Synderbindtzleff Inger Lauridtzdatter og Anne Jensdaatter I NB:


Dna: 12 Post Trin: s 27 Aug: bleff xsten Hiulmands daatter I NB Boddell døbt. Testes Michel Pederss xsten xstenss Maren Lauridtzdatter Else xstensdaatter Johanne Jensdaatter alle i NB.


1700. d 10 Marty bleff Peder Skreders Søn ): Hans døbt, Testes Thomas Chrestenss og Michell Chrestensen i Eyaas Chresten Jensen i N:B: Maren Chrestensdaatter i Ejaas og Margrette Nielsdaatter i Lychegaard.


d 20: Apr: bleff Chresten Jensens Søn I Thrynskoven ): Jens døbt, Testes, Chresten Nielss i N:B: Michell Chrestenss i Steensbech Peder Chrestenss i Thrunsmrk, Maren Thomsdatter og Kiersten Jensdaatter i N:B:


Dona 9. post Trinit: bleff Jacob Pederss Guldsmids daatter Anne døbt. Testes, Thomas Chrestenss i Ejaas, Peder Søffrenss i Bindtzleff Præstegaard, Albret Nielsen paa Odden Margrette Stephensdaatter i Uggerbye, Anne Lauridtzdatter i Ajus, og Margrette Christensdatter i N:B:

Hæ mihi Ecclesiam Ugerbyensem visitanti monstratæ sunt tabellæ d. 25 Septemb. an. 1700 JBircherod.


[40]

BØRNE=DAAB.

Dna 17: p: Trin: Lauritz Andersens Odden Barn i NB døbt. Jens. Test: Peder Thomiss i Barchholt. Michel Andersen i Eyaas. Christen Sallmager i NB. Sitzel Jensdr: og Margrette Christensdr: ibid:


Dna II. Adv: Christen Nielsens Barn i Hollte. Maren. T. Christen Mortenss i Stendrup. Iver Snedker. Kiersten La: i Biergegrd: Anne Jensdr: og Kiersten Christensdr: i SB.


1701. D: 9 Martii, Anne Mortensens B: i SBindsl: Thøgger. T. Niels Mo: Giert Morss: i NB. Christen Mortensen i Stendrup. Anne Ollesdr: i Trunsmrk. Maren Thøggersdr:


Festo Ascens: Lauritz Lauritzens Barn i SBindslev - Elle. Testes. Peder Thomass i Barchholt. Peder Clauss i Biergegrd. Thoer Lauritz i Aarskoun. Niels Ibsens hustr: i Biergegrd. Lauritz Kurvemands h: ibid:


D: 15 p: Trin: Jens Claussens (??) Barn i Aagrd: Peder. T. Morten Nielss paa Backen. Niels og Søren Clausen i Aagrd: Johanne Jensd: og Karen Jensdr: ibid:


Samme dag Poul hiulmds daatter i SB. Inger. T. Lauritz Biil i NB. Peder Clauss i Biergegrd. Kiersten Laurdr: ibid: Anne Jensdr: i Monsb: Anne Nielsdr: i Tuersted.


Dna 17. P. Trin: Jacob Pedersens Søn i NB. ): Peder. Testes, Søren Grøntved, xsten Hiulmand og Chresten ienss i NB. Elle Lauridtzdaatter i Bollit og Maren Nielsdaatter I Lychegaard.


[40b]

BØRNEDAAB.

Dna 20. P. Trin: Niels Mortensens daatter i NB. ): Ellin Testes Peder Pedersen i Nørgaard og Giert Mortenss i NB. Boel Thøgersdaatter og Karen Thøgersdaatter i S:B: og Johaanne Nielsdaatter i Lychegaard.


Dna 23. P. Trin: Peder Lauridtzens Søn i S:B: Laust. Testes. Chresten Chrestenss i S:B: Peder Thrunsmarch og Laust Biill i NB. Johanne Thomsdaatter og Margrette Andersdaatter.


d 8. Novemb: Rasmus Chrestensens Søn i S:B: ): Povel. Testes. Chresten Nielsen, Poell Nielsen i NB. Karen Thøgersdaatter i S:B: og Anne Chrestensdaatter i TrynSkoven.


d 7. xber Chresten Skreders Søn i NB. ): Jens. Testes. Peder Skreder paa Digget, Jens Pedersen i Vollhøy, Jørgen Smid i NB. Johanne Jensdaatter i Aagaard, og Maren Tomsdaatter i NB.


1702. d 1. Januar: Peder Sørensens daatter i Bindtzleff Præstegaard ): Mette. Testes Søren Sørensen i Neest. Lauridtz Mortensen i Heyselbech, Margrette Lauridtzdaatter Bay og Mette Jensdaatter Giessing, Anne Olluffsdaatter I Sindall.


d 1 Martij Corporalens Søn i NB. ): Jørgen Elias. Testes. Jens Lauridtzen i Lychegaard. Pallj Lauridtzen i NB. og xsten Tomsen i Eyaas, Mette Jensdatter Giessing, Johanne Oluffsdaatter i Bindtzleff Præstegaard og Maren Nielsdaatter i Lychegrd.


d 29. dito. Chresten Chrestensens Søn i NB. ): Chresten. Testes. Ove Chrestensen, Chresten Sundbye og Peder Nielsen i Lychegaard, Maren Jensdaatter og Margret Chrestensdatter i NB.


d 30. April: Laust Andersens Søn i NB. ): Anders. Testes. Jens Lauridtzen i Lychegaard, Pallj Lauridtzen i NB. Niels Clausen i Aagaard, Johanne Jensdaatter og Karen Jensdaatter i Aagaard.


d 6. Junij. Laust Nielsens Søn i S:B: Suenning. Testes. Niels Helisen i Trunsmrk. Chresten Chrestensen i S:B: Søren Jensen i Steensbech, Anne Lauridtzdaatter og Anne Jensdater i Ejaas.


[41]

BØRNE DAAB.

d 9 Aug: Kiersten Nielsdaatter Bragholdtz uægte Søn ): Hendrich. Testes (beskylte) Chresten Sundbye. Testes. Niels Mortenss og Jens Pedersen i NB. Jens Thøgersen i Aagaard, Maren Andersdaatter og Boel Thøgersdaatter.

Rursus vidi d. 30 August 1702.

JBircherod.


Dna 12 p: Trin: Olle Andersens i SB: datter Anne. Testes: Peder Clausen i Biergegrd. Christensens Søer??, Søn ibid:


Dna 19.p:Trin: Jens Thøgerssens Søn Chresten i Aagaard. Testes: Lauridtz Mortenss i Hejselbech: Jens Lauridtzen i Lychegaard. Niels Thøgerss i Thruunsmrk. Mette Lauridtzdaatter i Moensbech, og Else Andersdatter i Aagaard.


1703. Onsdagen d 14 Martij blev Peder Søfrensens Søn af Munsbech Søfren døbt, Testes Michel Andersen og Jens Anderss af Eyaas Thomas Skræder i S:B: Mette Lauridtzdaatter og Karen ibsdatter i Munsbech.


Feria 2da Paschatos d 9 April: blev Jens Clausens Søn i Aagaard Chresten døbt: Testes Jens Madtzen, Niels Clausen Madtz Jensen, Johaanne Jensdaatter og Karen Jensdaatter, Alle i Aagaard.


Dna Misericord: d 22 April: blev Chresten Jensens Søn i Thrynskoven Chresten døbt Testes Chresten Nielsen Iver Pedersen Søfren Chrestenss Giettrud Andersdaatter og Maren Nielsdaatter i NB.


Dna 4ta p. Trin: d 1 julij blev Poel Hiulmands søn i S:B: Peder døbt. Testes: Laust Pederss Biill Iver Pederss i NB: Jens Chrestenss I S:B: Kiersten Ibsdatter, og Anne Jensdaatter i Bierregaard.


Dna 17. P. Trin: d 30. Sept: blev Jesper Ibsens Søn i Bindtzleff Præstegaard. Ib døbt. Testes Henrich Anderss i Thuerste Præstegaard. Søfren Ousen I Saxtrup, Jep Chrestenss i Grøntved, Margrette Lauridtzdatter, og Mette Jensdatter i Tuersted Præstegaard.


Samme dag blev Chresten Jensens datter i Lychegaard Karen døbt: Testes: Niels Hansen i Lychegaard Jens Søfrenss i S:B: Else Andersdaatter, Johanne Jensdaatter og Margrette Thommisdatter i Aagaard.


[41b]

BØRNEDAAB.

Dna 21. P. Trin: d 28. Octob: blev Sven Chrestensens daatter I NB: Anne døbt Testes Knud Søfrenss i Abelgaard Vdj Vogn Søfren Jensen Lafoget, Anne Chrestensdaatter I Eyjaas, Johanne Chrestensdaatter og Maren Thøgersdaatter i NB.


Dna 22. Post Trin: d 4 Nov: blev Niels Clausens Vægte Søn I Aagaard ): Chresten døbt. Testes Jens Madtzen, Jens Clausen Madtz Jensen Johanne Jensdaatter og Margrette Thommisdaatter alle i Aagaard.


Dna 25. P. Trin: d 25. Nov: blev xsten Nielsens daatter I holdt Johanne døbt, Testes Jens Søfrenss og Anders Jenss i S:B: Kiersten Lauridtzdatter i Bierregaard, Maren Jensdaatter I Synderbindtzleff og Margrette Thomsdaatter i Aagaard.


Dna 4ta Adventus d 23 xber blev Karen Bieris uægte barn Mette, døbt, i NB. Testes Niels xstenss Søfren Chrestenss, Kiersten Chrestensdaatter Maren Chrestensdaatter og Anne Jensdaatter Alle i Nør Bindtzlev.


Dna 1ma post Nativ: d 30 xber. blev Michel Chrestensens Søn I Synderbindtzlev, Chresten døbt. Testes Niels Madtzen i Stabech Chresten Joensen i NB. Chresten xstenss Østergaard, Karen Thøgersdatter I Synder bindtzleff og Anne Jensdatter i Maastrup.


Samme dag bleff Iver Pedersens Søn i NB. Peder døbt. Testes Lauridtz Biil og Niels xstenss i NB, og Poel Pedersen i S:B: Giettrud Andersdatter og Maren Nielsdaatter i S:Bindtzlev.

Vidi 23 Febr 1704 Povel Hennings


1704. Festum purificat: d 2. Febr: Døbt Peder Nelsens daatter I Øster Thrunsmarch Ingiar Testes: Jens Lauridtzen i Lychegaard, Anders Thomsen i Stabech, Johanne Thomsdatter og Maren Thomsdatter I S:B: og Johanne Chrestensdaatter i Barchholdt.


Donca jnvocav: d 10 Febr: døbt Peder Nielsen Hyrdes daatter i S:B. Mette. Testes: Chresten Nielsen Lauridtz Pederss Biill. Maren Thomsdtr Ellin Chrestensdatter og Anne Chrestensdaatter. Alle I Nør B:


[42]

Donica Lætare d 2 Martij døbt Chresten Chrestensens Søn I N:B: Chresten Testes. Giert Mortensen, Chresten Pedersen Grøn, Chresten Sundbye, Karen Chrestensdatr alle i N:B: og Johanne Sundbyes I Vogn.


Samme dag døbt Jacob Pedersens daatter i N:B: Anne. Testes: Thomas Chrestensen i Eyaas, Peder Thomsen i Barchholdt, Johanne Jensdaatter, Maren Thomisdatter og Maren Jensdaatter i Nør Bindtzleff.


d 5 Martij døbt Chresten Pedersen Grøns daatter i N:B: Else Testes: Peder Thomss I Barchholdt, Chresten Jensen Holdt, Johanne Chrestensdaatter i Barchholdt Johanne Jensdaatter i Aagaard, Boell Thøgersdaatter i Thrunsmrk.


Samme dag døbt Anne Thomsdaatters uægte Søn i S:B: ): Thomas, er udlagt for barne fader Chresten (Jens) Hansøn fød i Øster Tversted. Testes Peder Salmager, Chresten Jenss i Nørgaard, Jens Jensen i N:B Maren Nielsdtr og Anne xstensdtr i SB.


Feria 2. Pent: d 12 Maji. døbt Johanne Pedersdatters uægte datter: Anne, udlagt for barne Fader, Jens Anderss paa Søttrup. Testes Chresten ollesen og Michell Chrestensen i S:B: Mette Lauridtzdaattr i Moensbech, Johanne Olluffsdatr og Maren Jensdtr SB.


D. 4 Junii Christen Thomissens af Eyaas uægte Søn. Søren, døbt, Testes Niels Ibsen, Peder Clausen og Jens xstenss Alle i Bieregaard, Karen Thøgersdaatter i S:B: og Mette i Moensbech.


Dona 24 post Trin: d 2. Nov: døbt Peder Jensens Søn af N:B: ): Hans. Testes Jens Lauridtzen i Lychegaard, Stephen Nielsen ibd: og Søfren Grøntved, Mette Hansdatter i Studsholdt, og Maren Hansdatter.


Domca Viges: Sept d 23 Nov: døbt Sven Sundbyes daatter Anne Testes Chresten Lauridtzen I Bosholdt Vdj Tholl Sogn Chresten Chrestenss i Nør Bindtzleff Anne Lauridtzdaatter i Eyjus Kiersten Chrestensdaatter Ibid: og Maren Thøgersdaatter I Thronsmrk.


Domnca 4ta advent: d 21 Decemb: døbt Anders Mortensens Søn I S:B: ): Morten. Testes: Jens Thøgerss I Aagaard Peder Clauss i Biergegaard og xsten Helisen i N:B: Anne Olluffsdaatter og Bodell Thøgersdatter I Vester Thrunsmrk.


1705. Domca Sexag: d 8 Febr: døbt Madtz Nielsens Søn i N:B: Lauridtz Testes: xsten Grøn Chresten Thørscher og Lauridtz Jenss i N:B: Maren Nielsdaatter I Odden Mølle og Inger Ibsdatter I Røe Mølle.


[42b]

BØRNEDAAB.

d 1ste Onsdag i Faste d 25. Martij døbt Michell Chrestensens Søn I S:B: ): Chresten: Testes: Thomas Chrestenss i Ayjus, Peder Clausen i Biergegaard og Chresten Nielsen i Holdt. Maren Nielsdaatter I Synder Bindtzleff og Margrette Stephensdaatter I Vggerbye.


Festum Annunciationis d 25 Martij døbt Jens Thøgersens Søn i Aagaard. Lauridtz: Testes Niels Thøgerss I Vester Thrunsmrk Jens Lauridtzen i Lychegaard og Anders Mortensen i Synderbindtzleff. Johaanne Nielsdaatter i S:bindtzleff og Bodell Thøgersdaatter i Aagaard.


Samme dag døbt Jens Clausens Søn Jens I Aagaard. Testes Poel Hansen I Aagaard, Chresten Therchelss i Søttrup og Niels Clausen i Aagaard, Anne Jensdaatter og Margrette Thomsdaatter i Aagaard.


Samme dag døbt Jens Pedersens Soldatt uægte barn ): Karen Testes Michel xstensen I Syndergaard Chresten Jensen i Lychegaard. Else Andersdaatter i Aagaard. Ellin Nielsdaatter i N:B: og Anne Nielsdaatter i Ejus.


Den Sette Onsdag i Faste d 1 April. døbt Jesper Ibsens daatter, Maren I bindtzleff Præstegaard. Testes Henrich Andersen, Albret Nielsen, Margrette Lauridtzdaatter Bay, Helvig Jensdaatter og Mette Jensdaatter i Tversted Præstegard.


d 29 Junij døbt Thoer Lauridtzens datter I Aaskoven ): Maren Testis, Niels Mortenss Chresten Sundbye, Ellin Nielsdatter, Karen Chrestensdatter I NB og Anne Lauridtzdatter I Ayus.


Domca 5. p: Tr: d 12 Julij døbt xsten xstenss I NB ): datter Maren. Testes Jens Lauridtzen i Lychegaard xsten Jenss ibid: Kiersten Hansdatter Anne Therchellsdatter og Maren Jensdatter.


Doma 8 post Trin: døbt Jacob Guldsmids Søn i NB. ): Niels: Testes. Chresten Jensen, Chresten Chrestensen I NB Margrette Lauridtzdaatter Bay I Thuerste Præstegaard, Dorrethe Ollufsdatter i bindtzleff Præstegaard og Zidtzel Chrestensdaatter.


Samme dag døbt Chresten Jensens datter I Lychegaard ): Maren. Testes Maren Chrestensdatter I Ayus Margrette Thommisdatter I Aagaard Jens Lauridtzen og Niels Hansen I Lychegaard Peder Chrestensen Ladefoged Paa Steensbech.


[43]

BØRNEDAAB.

Domca 13 post Trin: d 6 Sept: døbt Peder Pedersens Søn I NB: ): Niels. Testes Jens Lauridtzen i Lychegaard, Giert Mortenss Maren Søffrensdatter I NB Kiersten Thommisdatter I Thrunsmrk, Anne Lauridtzdtr i Aagaard.


Domca 18. p: Trin: døbt Mette Søffrensdattes uægte Søn ): Søfren, udlagt Faderen Chresten Thomsen I Ayus, Testes Peder Clausen I Bierregaard Lauridtz Skreder I: S:B: Chresten Nielsen I Holdt. Kiersten Søfrensdaatter og Anne Chrestensdaatter I Søttrup.


Domica 20. post Trin: d 25 Oct: døbt Poel Hiulmands Søn ): Niels: Testes Lauridtz Biil, Iver Pedersen I NB Søfren Chrestenss I Øster Tuersted, Zidsel Chrestensdatter, Kiersten Nielsdatter.


Samme dag døbt Lauridtz Skreders Søn, Niels Testes Chresten Chrestenss (Thomsen) Thomas Pedersen Kiersten Lauridtzdatter og Else Thommisdaatter.


Feria 2da Nativ: d 26 Decemb. døbt Chresten Pedersens Schrederss ?? I NB hans Søn ): Peder: Testes Svenning Pedersen, Peder Ladefoged. Ands Christens. Zidzel Christensd: Maren Christensd: i Kaultv: Thomas Helserick?? i Ejaas og Maren Sparretofft.


1706. Den 17 Febr: døbt Maren Thøgersdaatters u=ægte barn ): Jens. Faderen udlagt Chresten Sundbye. Testes, Niels Thøgerss Jens Thøgerss Jens Pederss (??), Karen Thøgersdaatter og Maren Jensdaatter.


Domica 4ta post Pascha: d 2 Maji døbt Michell Chrestensens daatter aff Synder Bindtzleff ): Else. Testes Anders Mortenss Iver Chrestenss og Chresten Joenss, Anne Chrestensdaatter Vdj Barchholdt, Anne Jensdatr Vdj Mostrup.


Domnca 3tia post Trin: d 20 juni døbt Peder Skreders Søn af Aaskoven ): Peder: Testes, Peder Ladefoged og Anders Chrestenss paa Steensbech, Anne Lauridtzdaatter Friis og Zidtzel ChrestensDaatter Sparretofft.


[43b]

BØRNEDAAB.

Domnca 12 post Trin: d 22 Aug: døbt Madtz Nielss Søn aff N:B: ): Niels. Testes Morten Lauridtzen aff Heyselbech Jens Lauridtzen i Lychegaard Chresten Thørscher Johanne Nielsdaatter og Maren Nielsdaatter I N:B.


Festum omnium Sanct: d 1. Nov: døbt Chresten Thørskers Søn aff N:B: ): Jens. Testes. Anders Chrestensen paa Steensbech. Madtz Nielss og Chresten Pederss Ellin Nielsdaatter og Maren Ibsdaatter I N:B:


Feria 2da Nativit: d 26. Decemb: døbt Chresten Pedersens Søn aff Østergaard I N:B: ): Chresten Testes: Therchill Lauridtzen Vdj Aaschoven Jørgen Olless Smid og Jen Nielsen, Maren Jensdaatter Vdj N:B: og Kiersten Chrestensdaatter I Vogn.


1707. Domica prima post Epiph: døbt Niels Jensens Barn af N:B: ): Johanne: Testes Jens Jenss Brøddigt Madtz Nielss i N:B: og Peder xstenss Ladefoged paa Steensbech. Maren Nielsdaatter og Johanne Jensdatr I N:B:


Den 9. Febr: døbt Peder Nielsens daatter aff Øster Thrunsmrk ): Anne Testes: Anders Thomss I Stabech, Jens Lauridtzen i Lychegaard Peder Pedersens og Stephen Nielsens hustru og Anne Lauridtzdatr I Aagrd.

Vidi Anno 1707 28 Febr; Paulus Henn:


Domca Esto mihi d Martij døbt Jens Nielsens Søn i Aaeskoven, Nafnet?? Chresten: Testes. Terchild Lauridtzen i Aaeskoven, Jens Nielss i Moensbech og Peder xstenss Ladefoged paa Steensbech. Ellen Nielsdaatter og Anne Terchildsdaatter I Nør Bindtzleff.


[44]

BØRNEDAAB.

Domica Miseric: d 8 Maji. døbt Peder Nielsens Søn, Niels Vdj Nør Bindtzleff. Testes Jens Lauridtzen i Lychegaard, Chresten Skreder Ellen Nielsdatter og Johanne Andersdaatter i N:B: og Margrete Nielsdaatter i Ayaas.


Eodem die døbt Chresten Nielsens Søn af S:B: Niels. Testes: Chresten Jensen i Thrynskoven, Mette i Moensbech, Mette Jensdaatter i BaggisVogns Mølle, Maren Ibsdaatter og Maren Poelsdaatter I Heedgaard.


Feria 2da Pentec: d 13. Junij døbt Jens Pedersens daatter ): Maren i S:B: Testes: Chresten Nielsen i Holdt, Michell Chrestensen i S:B: og Chresten Tomsen i Ejaas, Else Andersdaatter og Margrete Thomsdaatter i Aagaard.


Domca 2da P. Trin: d 3 Julij døbt Iver Pedersens Søn ): Chresten, i N:B: Testes: Peder Ladefoged paa Steensbech, Giert Mortenss, Johanne Nielsdaatter og Maren Søfrensdaatter i N:B: og Maren Poelsdaatter i Heedgaard.


Domca 5ta P: Trin: d 24 Julij: Døbt Michel Chrestensens daatter ): Anne i N:B: Testes. Toer Lauridtzen i Aaskoven, Jørgen Olless Smid i N:B: Maren Chrestensdaatter i N:B: Chresten Michelsens hustru og hans daatter Anne?? Chrestensdaatter i Vogn.

Vidi d 5 August. An: 1707 JBircherod.

1707. Fødde 12 døde 8.


[44b]

BØRNEDAAB.

Domca undecima P: Trin: d 4 Sept: døbt Peder Pedersens daatter I Nørbindtzleff ): Anne. Testes: Niels Mortensen i N:B: Peder Chrestensen Ladefoged paa Steensbech Morten Nielsen paa Backen i Aagaard, Anne Pedersdatter i Stabech og Maren Poelsdatter i Nørbindtzleff.


Domca decima quinta Post Trin: d 2 Octob: døbt Jens Lausens Søn i Aagaard ): Thomas: Testes, Morten Ollesen Røe-Mølle, Morten Nielsen, Madtz Jensen, Johanne Jensdaatter og Anne Jensdaatter, Alle i Aagaard.


Domca 16. post Trin: d 9 Oct: Døbt Lauridtz Pedersen Biil hans Søn i N:B: ): Søffren, Testes: Jens Lauridtzen, Peder Pedersen, Jørgen Smid, Ellin Nielsdaatter og Maren Søfrensdaatter. Alle i Nør Bindtzleff.


Domca decima Octava d 23 Oct: døbt Jens Thøgersens Datter i Aagaard: ) Anne, Testes: Morten Nielsen Chresten Jensen, Madtz Jensen, Else Andersdaatter alle I Aagaard, og Dorrethe Nielsdaatter i Øster Tuersted.


1708. d 22 Febr: Aske Onsdag døbt Chresten Nielsens Daatter I Holdt Mette. Testes: Sven Sundbye, Iver Chrestensen og Michell Chrestensen i S:B: Else Jensdaatter i S:B: og Anne Jensdaatter i Eyaas.


Die Viridium, døbt Chresten Jensens Søn i Aaeskoven ): Thomas. Testes. Peder Chrestensen Ladefoged paa Steensbech og Anders Chrestensen ibid: Iver Pederss Biil i N:B: Ellin Nielsdaatter i N:B: og Inger Simonsdatter i Barchholdt.


Eodem die Døbt Madtz Nielsen Lychegaard hans Søn ) Pallj, Testes, Jens Lauridtzen og Chresten Jensen i Lychegaard, Stephen Nielsen i N:B: og Johaane Nielsdaatter ibid: og Karen Lauridtzdaatter i Heiselbech.


Eodem die. døbt Anders Mortensens Søn i S:B: ): Jens, Testes Giert Mortenss i N:B: Jens Thøgerss i Aagaard, Peder Clauss i Bierregaard Karen Nielsdaatter I S:B: og Anne Olluffsdtr i Heyselbech.


[45]

BØRNE DAAB.

Domica decima post Trin: d 12 Aug: døbt Chresten Pedersen (??) Grøns Søn i N:B: ). Peder, Testes Chresten Joensen, Giert Mortensen Lauridtz Chrestensen alle i N:B: Dorrethe Olluffsdatr i Bindtzleff Præstegaard og Maren Ibsdaatter i Heedegaard.


Dominica duodecima d 25 Aug: Døbt begge Kiersten Nielsdatter Bragholdtz uægte Børn ): Anne og Johaane, Testes Jens Clausen Lauridtz Chrestopherss og Thomas Pedersen Lychegaard, Mette Chrestensdaatter i S:B: og Karen Jensdaatter i Moensbech, Kiersten Amme og Anne Nielsdatter I Synder bindtzleff.


d 5. Sept: døbt Stephen Nielsens daatter i N:B: Else Testes: Jens Lauridtzen i Lychegaard, Morten Nielsen i Aagaard, Anders Lauridtzen i Thogholdt Anne Lauridtzdatter i Aagaard, og Johaanne Nielsdaatter i Nør Bindtzleff.

I dette Aar ere føde 6 ægte og 2 Uægte Børn og 6 Døde.


1709. Festum Epiph: d 6. Jan: Døbt Chresten Pedersens daatter I Østergaard ): Anne. Testes: Jens Lauritz, Madtz Nielss og Lauridtz Jenss, Johanne Andersdaatter og Else Therkildsdaatter i Aaeskoven.


Festum purific: d 2 Febr: Døbt Chresten Joensens daatter I N:B: ): Else. Testes: Niels Madtzen, Søfren Grøntved og Michel Chrestenss i S:B: Anne Pedersdaatter i Stabech og Maren Nielsdaatter i Aagaard.


Domica Sexag: d 3. Febr: Døbt Chresten Jensens Søn i Lychegaard ): Niels: Testes: Jens Lauridtzen Chresten Nielss i HeySelBech, og Thomas Nielss i Hald, Maren Pallisdaatter, og Else Andersdatter i Aagaard.


Domica Invoc: d 17 Febr: døbt Anders Chrestensens Søn I Nørgaard ): Niels: Testes: Søfren Grøntved, Peder Pedersen og Niels Madtzen, Anne Chrestensdaatter i Bierby Præstegaard og Zidsel Chrestensdaatter i Nør Bindtzleff.


Domica Lætare d 10 Martij Døbt Jens Clausens Søn i Aagaard ): Niels: Testes, Morten Niels, Madtz Jenss og Niels Clausen, Karen Nielsdaatter i Aagaard og Inger Ibsdaatter i Rød Mølle.


[45b]

BØRNEDAAB.

Domnca Lætare d 10 Martij døbt Michel Chrestensens Søn I S:B: ): Niels: Testes, Iver Chrestenss Chresten Iversen, Jens Chrestensen, Karen Thøgersdaatter og Johanne Jensdaatter i Holdt.


Feria 3tia Pasch: d 2 Apr: døbt Madtz Jensens daatter i Aagaard ): Sophj Testes Jens Clausen Niels Clausen og Chresten Tomsen, Johanne Jensdaatter og Maren Tomsdaatter alle i Aagaard.


Domica Cantate d 28 Apr: døbt Else Salmagers Uægte barn ): Mette: Testes: Thomas Nielsen, Lauridtz Biil, Lauridtz Chrestensen, Karen Søfrensdaatter og Maren Chrestensdaatter Alle i N:B:


Festum secund: Pent: d 20. Maji døbt Anna Bragholdts uægte barn ): Johanne: Udlagt til BarneFader Thomas Pedersen Soldat. Testes Peder Clausen Michel Chrestensen og Chresten i Holdt, Karen Thøgersdaatter og Anne Nielsdaatter.

(Festum 2da Pentec: d 20 Maji døbt Anne Bragholdtz uægte daatter. Johaan, Faderen er udlagt Thomas Pedersen Soldat. Testes Peder Clausen, Michel Chrestenss, Chresten Nielsen i Holdt, Anne Nielsdaatter og Karen Thøgersdaatter.)


Festum Mich: d 29. Sept: Døbt Madtz Nielsen Raadbergs daatter Kiersten: Testes: Lauridtz Friis, Chresten Tørscher, Lauridtz Melsen, Maren Nielsdaatter aff Odden Mølle og Inger Ibsdaatter.


1710. Festum Grat: Act: d 11. Febr: Døbt Chresten Søffrenss Søn Lauridtz. Testes Giert Mortenss, Chresten Lauridtzen og Peder Olless I Tversted Terp, Elle Ollufsdaatter ibid, Maren Olluffsdaatter i heyselbech, og Anne Olluffsdaatter i Trunsmarch.


Domca Sexag: d 23: Febr: Døbt Stephen Nielsens daatter i N:B. Inger. Testes: Morten Nielss og Jens Tøgerss i Aagaard, Jens Lauridtzen I Lychegaard, Maren Pallisdaatter og Else Tommisdaatter I Togholdt Vdj Sindal Sogn.


[46]

BØRNEDAAB.

Samme dag bleff Johanne Andersdaatters Uægte Barn ): Karen døbt: Faderen bleff udlagt en Soldat Jens Nielsen aff Møgdal: Testes Laust Biil, Niels Ibsen og Jens Pedersen I S:B: Maren Pedersdater I Aarskoven og Karen Søfrensdaatter i N:B:


d 9. Martij Døbt Sl: Svend Sundbyes Søn ): Sven. Testes: Chresten Tørsker. Toer Lauridtzen, Chresten Jensen Holdt, Anne Lauridtzdatter I Ayaas og Maren Chrestensdaatter.

Vidi Ao 1710 d 10 Martij, Paulus Henn:


d 11 Martij døbt Maren Jensdaatter Uægte barn i Eyaas ): Lauridtz. Faderen, udlagt Niels Lauridtzen fød i Graverholdt Vdj Møgdaal Sogn, Testes Jep Andersen, Michel Andersen og Stephen Jensen, Mette Nielsdaatter og Maren Chrestensdaatter.


Domca Cantate d 18 Maji. døbt Else Jensdaatters Uægte barn aff Nørbindtzleff ): Jens, Faderen, udlagt, Jens Poelsens Søn I Mostrup ): Chresten Jensen, Testes: Ove Pedersen, Chresten Thørsker og Peder Clausen i Synder Bindtzleff, Maren Pallisdaatter og Maren Ibsdaatter.


Festum Assencionis Christi d 29 Maji døbt Jens Thøgersens Barn af Aagaard ): Johaan: Testes Morten Nielsen og Madtz Jensen i Aagaard og Morten Lauridtzen i Heyselbech, Anne Olluffsdaatter i Thrunsmarch og Maren Pallisdaatter Vdj N:B.

Catalogus hic visitata Ecclesia Tverstedensi mihi exhibitus est d: 6 Julii 1710. FThestrup.


[46b]

BØRNEDAAB.

Domca decima quarta p. Trin: d 21 Septemb: Døbt Chresten Jensens daatter aff Lychegaard Vdj Nørbindtzleff ): Margrete. Testes: Jens Lauridtzen, Jørgen Smid, Chresten Tørsker, Maren Lauridtzdaatter og Anne Tomsdaatter, alle I N:B:


Domca (8ta) decima 8ctava p. Trin: d 19 Octob: Døbt Chresten Pedersens daatter aff Nørbindtzleff ): Kiersten: Testes Lauridtz Biil. Jens Pedersen, Maren Iversdaatter, Maren Pedersdaatter og Maren Jensdaatter, alle aff Nørbindtzleff.


Onsdag d 10. Decemb: døbt Poel Hiulmands Søn aff Synder Bindtzleff ): Hans: Testes: Peder Clausen i Biergegaard, Lauridtz Biil og Jens Chrestensen, Zidtzel Chrestensdaatter I Nørbindtzleff og Karen Lauridtzdaatter i Heyselbech.

I dette Sogn Vdj forgangen Aar ere 22 døde, Ægte føde 7. Uægte 3.


1711. Domica Esto mihi d 15. Febr: Døbt Chresten Joensens Barn I Nørbindtzleff ): Else. Testes Niels Madtzen i Stabech, Ove Pedersen, Søren Grøntved i Nørbindtzleff, Margrete Chrestensdatr I Synder Bindtzleff og Karen Lauridtzdaatter i Heyselbech.


Den 3die Onsdag i Faste d 25. Febr: Døbt Madtz Nielsens Barn aff Nør Bindtzleff ): Thomas. Testes Jens Lauridtzen, Peder Pedersen, Chresten Tørscher, Stephen Nielsens Hustru i Nør Bindtzleff og Else Mortensdaatter i Aaeschoven.


Onsdagen d 15 Apr: Døbt Jens Clausens barn aff Aagaard ): Sophj: Testes: Morten Ollesen i Røde Mølle, Morten Lauridtzen I Heyselbech og Morten Nielsen paa Bachen, Johanne Jensdatr og Maren Nielsdatter aff Aagaard.


Domica Jubilate d 26 April: Døbt Iver Pedersens Barn af Synder bindtzleff ): Peder. Testes. Niels Mortensen, Jørgen Smid, Lauridtz Biil Johanne Chrestensdaatter I Synder Bindtzleff og Maren Jensdaatter i Tronsmarck.


[47]

BØRNEDAAB.

Domca Cantate d 3. Maji Døbt Lauridtz Chrestophersens Barn aff Synderbindtzleff ): Sophj, Testes Madtz Jensen Niels Tomsen i Aagaard og Niels Christensen, Inger Ibsdatter aff Røe Mølle og Anne Bragholdts i Synderbindtzleff.


Domca Rogate d 10. Maji, Døbt begge Chresten Skreders Børn aff Nørbindtzleff ): Peder og Boel, Testes, Peder Mortensen Ladefoged paa Steensbech, Giert Mortensen, Jørgen Smid, Lauridtz Chrestensen i Nørbindtzleff, Dorrette Olluffsdaatter i bindtzleff Præstegaard Johanne Jensdaatter I Aagaard, Maren Nielsdaatter i Lychegaard.


Domica judica d 17 Maji blev Chresten Jensens daatter I Thrynskoven ): Maren: Testes Niels Thøgersen, Peder Clausen i Bierregaard, og Peder Chrestensen i Barchholdt, Ellin Nielsdaatter i Nør Bindtzleff, og Else Mortensdatr i Aaskoven.


Samme dag blev Maren Salmagers Uægte Barn I Nørbindtzleff døbt ): ( ), faderen blev udlagt Morten Sørensen tienendes I Bierbye Præstegaard, Testes, Thomas Nielsen i Hald, Iver Pedersen og Lauridtz Therckildsen, Mette Chrestensdaatter og Helvig Jensdaatter alle i N:B:


NB.3. Dominica 2da post Trin: d 11 Junij blev Madtz Raabergs daatter døbt ): Kiersten, Testes Madtz Lychegaard, Iver Biil, og Niels Chrestensen, Inger Ibsdaatter I Røed Mølle, og Maren Jensdaatter i Odden Mølle.


4. Eodem die blev Jens Nielsens daatter I ThrynSkoven ): ( ) døbt: Testes: Chresten Thersker Lauridtz Terckildsen, Maren Pallisdaatter i NB. Else Mortensdaatter I Aarskoven og Anne Chrestensdaatter i NB.


5. d 16 Sept: blev Olle Andersens daatter i Sønderbindtzleff ): Maren, døbt, Testes Chresten Nielsen i Heyselbeck Jens Pedersen i Synder B. og Chresten Jensen, Anne Nielsdaatter og Maren Jensdaatter I Tronsmarch.


[47b]

6. Domica decima 7tima post Trin: d 27 Sept: blev Niels Jensens daatter i Thronsmrk ): Johanne døbt, Testes Niels Thøgersen og Chresten Jensen i Thronsmrk og Thomas Sørensen i Grøntved, Anne Chrestensdaatter i Barchholdt og Kiersten Madsdaatter i Øster Tuersted.


7. Eodem die blev Michel Chrestensens daatter i Syndergaard i S:B: Anne døbt: Testes Jørgen Smid og Søren Grøntved i NB og Jens Andersen i Eyaas Maren Nielsdatter i S:B: og Johanne Madsdaatter i NB.


8. Domica decim 8tava d 4 Octob: blev Chresten Sørensens Søn i NB. ): Lauridtz, døbt, Testes: Niels Mortenss i NB. Chresten Nielsen og Peder Ollesen i Heyselbech, Anne Olluffsdaatter i Thronsmrk, og Elle Olluffsdaatter i Tuersted Terp.


NB.1. Domica undecima post Trin. (blev) d 16 Aug: blev Jens Pedersens Søn i S.B ): Jens, døbt: Testes Michel Chrestensen, Søren Chrestensen og Chresten Iversen i S:B: Maren Nielsdaatter og Ellin Nielsdaatter i NB.


2. Dominica duodecima post Trin: d 23 Augusti blev Michel Chrestensens daatter i N:B: ): Maren døbt: Testes Jens Lauridtzen i Lychegaard, Peder Pederss, Ellin Nielsdaatter og Maren Ibsdaatter i N:B:


Dominica decima nona post Trin: d 11. Oct: blev Anders Mortensens Søn i S:B: ): Tøger, døbt; Testes Niels Mortenss og Giert Mortensen i NB. og Jens Thøgersen i Aagaard Anne Olluffsdaatter (i Heiselbech) i Tronsmrk og Maren Nielsdatter i Synder Bindtzleff.


Domica vigesima 3tia post Trin: d (23 Oct) 8 Novemb: blev Stephen Nielsens daatter i NB, Else døbt; Testes: Jens Lauridtzen i Lychegaard, Giert Mortenss og Jørgen Smid i NB. Kiersten Tommisdatr i Thronsmrk. Else Madsdatr i Steensbech.

I dette Aar føde Ægte 18. Uægte 2. Døde 5.


[48]

BØRNE=DAAB.

1712. Domica Oculj. d 28 Febr: blev Chresten Thomsens daatter I Moensbech ): Johaane døbt, Testes, Peder Jacobsen i Stochholmb, Peder Clausen i Bierregaard, Jørgen Hansen og Jomfru Catrine Mari Holm aff BaggisVogn, Dorrethe Olluffsdaatter i Bindsleff Præstegaard.


Domica Lætare d 13 Marty blev Anne Bragholdtis Uægte barn ): (H??) Niels døbt. Faderen udlagt Chresten Iversen, Testes: Michel Chrestensen Niels Nielss Thomas Lauridtzen, Karen Thøgersdaattter Anne Jensdaatter alle aff Synder Bindsleff.


Festum Annunciationis d 25 Marty blev Chresten Jensens Søn i Lychegaard ): Søren døbt. Testes: Peder Olless i Hejselbech. Jens Lauridtzen i Lychegaard, og Jesper Ibsen i Præstegaard, Karen Thøgersdaatter og Else Jensdatter i S:B:


Samme dag blev Jens Chrestenss Sundbye hans daatter ): Johanne. Testes Peder Clausen i Bierregaard, Jørgen Smid og Thomas Nielsen, Kiersten Chrestensdaatter og Maren Jensdatter i Nør Bindsleff.


Domica 4ta post Trin: d 19 Juny, bleff Peder Pedersens daatter i NB ): Johanne døbt, Testes, Jep Chrestensen i Heedegaard Jens Lauridtzen, Giert Mortensen i NB. Maren Jensdaatter i Riisagger og Anne Ibsdaatter i Stabech.


d 4 Augusti blev Mallene dorsches uægte barn døbt ): Jens, Faderen udlagt Chresten Iverss i S:B: Testes: Michel Chrestensen, Lauridtz Biil, Olle Pedersen Anne Jensdaatter i S:B: og Maren Pedersdaatter i Monsbech.


d 20 7temb: døbt Maren Jensdaatters Uægte Barn aff NB. ): Maren. Testes Jens Jenss Thomas Nielss Ove Pedersen Maren Lauridtzdaatter, Boell Jensdaatter Steens, alle aff Nør Bindsleff.


Festum Michaelis d 29 7temb: døbt Xsten Pedersens daatter aff Nørbindtzleff ). Maren. Testes. Jens Nielsen i Skoven, Jens Lauridtzen, Jørgen Smid, Anne Pedersdatr, Else Sørensdatr. I NB


[48b]

BØRNE=DAAB.

Domica vigesima prima p Trin: d 16. Octob: døbt Olle Pedersens Børn i Holdt ): Chresten og Mette: Testes Morten Nielss paa Bachen i Aagaard Peder Clauss i Bierregaard og Peder Michelss Dorrethe Olluffsdaatter og Maren Chrestensdatr i Bindslev Præstegaard, Anne Chrestensdatr og Else Jensdaatter i Synder Bindsleff.


Domica 4ta Adventus d 18 Decemb: døbt Chresten Jensens daatter i Thronsmarch ): Inger: Testes Peder Joensen ibid: Anders Thomss i Stabech. Jørgen Smid i NB. Anne Ibsdaatter i Asdaal Skov og Margrette Jensdaatter i Øster Thronsmrk.

I dette forgangen Aar ere der føde ægte Børn 8. Uægte 3. og døde Sex.


1713. d 31. Januar: døbt Niels Jensens Ved Aggeleyedet Thvende døtre ): Else og Dorrethe: Testes: Chresten Ibsen I Heedegaard, Lauridtz Chrestenss Ved Broen Chresten Pederss Grøn og Madtz Nielsen Inger Nielsdatter Maren Lauridtzdaatter, Mette Pedersdaatter og Else Sørensdatter I NB.


Samme dag døbt Lauridtz Biils daatter aff Synder Bindtzleff ): Inger: Testes Morten Nielsen i Aagaard Jens Nielsen I Steensbech Peder Michelsen i Præstegaard Johaane Nielsdatr og Maren Nielsdatr og Maren Andersdaatter i S:B.


Domica 7tuagesima d 12 Febr: døbt Jens Thøgersens Søn aff Aagaard ): Jens: Testes Morten Nielss Lauridtz Thomsen Chresten Jensen Maren Thomsdatr i Aagaard og Anne Ollufsdaatter i Thronsmrk.


Domnca Judica d 2 Apr: døbt Jens Nielsens datr i Skoven ): Maren. Testes Chresten Thørsker Jens Jensen Chresten Chrestenss Anne Therchildsdaatter og Maren Pedersdaatter.


[49]

BØRNE=DAAB.

Samme dag døbt Mads Nielsens daatter aff Boelet ): Anne, Testes Michell Chrestensen, Anders Xstensen aff NB Agittha Ibsdaatter og Mette Jensdatter.


d 9 July døbt Peder Pederss og Kirsten Jepsesdatter i Nøre Binslev. Johanna, testes. Jep Chrestenss, Chresten Ibsøn, Jørgen Smed, Johanne Jensdatter, Else madsdatter.

Introducerit d 3 Sept:


d 16. July døbt Jens Anderss udj Ejus ( ) barn hans Søn Anders. test: Peder Michelss, og Peder Clauss, Else Jensd: Ellen Nielsd:

Introducerit d 3 Sept:


d 3 Sept: døbt Jens Sørensens, Søn i Sønder Binslev Chresten. test: Peder Clausøn, Morten Laurits, Karen Tøgersd: Else Tomisd:

Introducerit d 22 Oct:


d 13 Sept: døbt Niels Jenssøns Søn i Trunsmarch Chresten, Test: Niels Tøgerss, Chresten Jenss, Ellen Nielsd: Zidsel Chrestensd:

Introducerit d 8 Novemb:


Synder Binsl: Samme dag døbt Jens Pedersøns Søn Naulig, Peder, test: Jep Anderss, Chresten Pederss, Karen Tøgersd: Else Thomisd:

Moderen døde.


[49b]

BØRNE=DAAB.

d 22 Octob: døbt Peder Chrestenss: og Ane Chrestenss Barn i Barcholt Ved nafn Else: test: Jep Chrestenss i Heedegaard, Jens Lauss og Jørgen smed i Nørrebinslev; Else Madsdatter, Dorrethe Ollisdatter.

Introducerit d 17 Xber.


d 3 Anders Chrestenss og Inger Nielsd: Barn I Nørre B: Nafnl. Sophie. test: Søren Grøntved, Jørgen Smed, Maren Ibsdatter Else Sørensd:

Introducerit d 21 Janu:


d 17 Xber bøbt Stephan Nielss og Johan Lauritsd: Barn Nafnl: Niels. test: Jens Laus, Mads Nielss, Morten Lauss, Kirsten Thomisd: Else Madsd:

Introd: d 5 Febr:

1713 12 ægte børn.


1714. d 1ste Janv: blev Anne Ollisd: u=ægte Barn i Sønder B: døbt. Nafnl. Maren, test: Niels Olless, Olle anderss, Niels Nielss, Anne Chrestensd:


Nør B. d 21 Janv: døbt Chresten Sørenss og Maren Lauritsdatters Barn Nafnl. Jens test: Kreten Nielss, Jens Pederss, Chresten Nielss, Anne Ollesd: Karen Lausd:

Introducerit d 21 Marty.


[50]

BØRNE=DAAB.

d 11 Febr. døbt Chresten Jenss, og Maren thomisd: barn I trunsmrk Nafnl. Jens. test: Anders thomess Jørgen smed Chresten Chrestenss, Anne ipsd:

Introducerit d 2 April.


d 21 Marty døbt Mads Nielss, og Maren pallisd: i Nørre B: deres Barn Nafnl. Laus. test: Jens Lauss, Jens Chrestenss, Maren Nielsd: Maren Jepsd: Johanne Lausd:

Introducerit d 6 May.


d 2 April døbt Laus Chrestophersens og Anne Jensd: i Synder B. deris Barn Nafnl: Søren. test: Chresten Michelss, Peder Michelss, Jens Chrestenss, Anne Lausd:

Introducerit d 6 May.


Samme dag døbt Jens Klauss, og Johanne Jensd: i Aagaard deris Barn Nafnl: Kirsten. test: Morten Nielss, Mads Jenss, Chresten thomess, Johanne Jensd: Maren thomesd:

Introducerit d 21 May.


d 11 April døbt Niels Jensens og Helvig Jørgensd: i Nør B: deris Barn Nafnl. Jens. test: Jens Jenss, Laus Chrestenss, Else Jensd: Margrete thomisd: Anne Peders:

Introducerit d 3 Juny.


[50b]

Børne=Daab.

Samme dag døbt Chresten Pederss, og Anne terchelsd: i Nørre B. deris Barn Nafnl. Karen. test: Peder Chrestenss, Jens Pederss, Ellin Nielsd: og Else terchelsd:

Introducerit d 6 May.


d 22 April. døbt Chresten Pederss og Karen Lausd: Barn i Nørre B: Nafnl. Laus. test: Jep Chrestenss, Jens Lauss, Peder Chrestenss, Dorette Ollesd: Else Madsd:

Introducerit d 6 Juny.


d 24 Juny døbt Michel Chrestenss og Margrette Chrestensd: Barn i Sønder B. Nafnl. Joen. test: Jens Lauss, Peder Klauss, Else Sørensd: Jens Ovess, Johanne Madsd:

Introducerit d 29 July.


Samme dag døbt Jens Peders og Kirsten Nielsd: Barn i Synder B. Nafnl. Peder test: Laus Chrestophersen Karen tøgersd: Anne Terchelsd: Else Chrestensd:

Introducerit d 29 July.


d 8 July døbt Michel Chrestenss, og Kirsten Jensd: barn i Nørre B. Nafnl. Jens. test: Jens Lauss, Jørgen smed, Kirsten Handsd: Else Sørensd:

Introducerit d 8 August:


[51]

Børne=Daab.

d 9 Sept: døbt Elle Bragholts uægte=barn i Sønder B. Nafnl. Laus test: Laus Chrestopherss, Karen Sørensd: Anne Bragholts og Maren Lausd:

Introd: d 28 Octob:


d 26 Xber døbt Chresten Jenss, og Maren Nielsd: Barn i Nørre B. Nafnl. Jens. test: Laus Nielss, thomis Nielss, Maren Jensd: Inger Nielsd:

Introducerit d 10 Feb: 1715

1714 12 ægte børn og 2 Uægte.


1715. d 16 Janv: døbt Jens Nielss og Else terchelsd: barn i Aarskoven nafnl. Johanne. test: Peder Chrestenss, thomas Nielss, Niels Jenss, Else Sørensd:

Introducerit d 13 Marty.


d 20 Janv: døbt Laus Jensens og Ellen Chrestensd: Barn i Nørre Binsl. Nafnl. Maren. test. Chresten Lauss, Hendrich Clem?? Johan Madsd: Zedsel Chrestensd:

Introducerit d 6 Marty.


Samme dag døbt Peder Hyrdis og Mette Chrestensd: i Nørre B: deris Barn Nafnl. Laus, test: Jens Lauss, Chresten Skredder, Laus Chrestenss, Ellen Nielsd: Anne Chrestensd:

Introducerit d 13 Marty.


[51b]

Børne Daab.

d 2 Febr: døbt Else Sadelmagers U=ægte Barn i Nør B: Nafnl. Hans. test. thomis Nielss, Niels Mads, Johanne Madsd: Maren thomisd:


d 20 Febr: døbt Jens Pederss, og Maren Sørensd: Barn i Nør B: Nafnl. Karen. test. Giert Mortenss, Jørgen smed, Peder Pederss, Johanne Madsd: Maren Chrestensd:

Introducerit d 25 Marty.


d 24 Febr: døbt Peder Friis og Anne Jensd: Barn i Nør B. Nafnl. Jens. test: Jørgen smed. Stephan Nielss, Søren Grøntved dorte?? Ollisd: Karen Lausd:

Introducerit d 18 April.


d 25 Marty døbt Stephan Nielss og Johan Lausisd: Barn i Nør B: Nafnl. Inger, test: Jens Lauss, Peder Friis, Maren Pallisd: Else Madsd: Kirsten thomisd:

Introducerit d 5 May.


d 18 April døbt døbt Peder Pederss, og Kirsten Jepd: barn i Nør B. Nafnl. Jep. test: Jens Lauss, Jørgen smed, Chresten Pederss, Else Madsd: Anne Chrestensd:

Introd: d 30 May.


[52]

Børne daab.

d 19 May døbt Biergitte Jensd: i synder Binsl: hendis uægte barn navnl. Anne. test: Chresten thomesen michel chrestenss, Jens Pederss, Karen tøgersdatter.


d 7 July døbt Giert Mortensens og Anne Jensd: Barn i Nøre Bins. nafn. Anne. test: Niels tøgerss og Jens Jenss, Chresten Nielsen, Sophie Madsd: og Johanne Madsd:

d 11 August Introd:


Samme dag døbt Mads Nielsens og Maren Nielsd: i Nør Binsl. deris Barn nafnl. Niels. test: Laus Nielss, Maren Nielsd: Maren Sørensd: og Karen tøgersd:

d 11 August Introd:


d 21 July døbt Kresten Nielss, og Kirsten thomasd: Barn i Nør B. deris barn nafnl. Anne, test: Jens Lausen, Christen tersker, Jens Sundby, dorrete Ollisdatter.

d 25 August Introd:


Samme dag døbt Kresten Jensens og Kirsten Nielsd: Barn i tryenskoven nafnl. Anne. test: Kresten Nielss, Johanne Lauritsd: Kirsten Krestensd: og Mette Christensdatter.

d 25 August Introd:


d 11 August døbt Chresten Pedersens og Karen Lauritsd: Barn i Nør B: Ved nafn Karen test: Jep Chrestenss, Jens Lauritss, Kresten Pederss??, Else Madsd: Cathrine Pedersdatter.

d 29 Sept: Introd.


[52b]

Børne daab.

d 18 August døbt Jens Chrestenss og Ellin Nielsd: Barn i Nør Binsl: nafnl. Chresten. test: Niels Lauss, Jep Anderss, Peder Klauss, Maren Pallisd: Karen tøgersd:

d 20 Octob Introd:


d 29 Septemb: døbt Jens Pederss, og Else Sørensd: Børn i Synder Binsl: nafnl. Elisabet, test: Peder Klauss, Michel Chrestenss, og Chresten Jenss, Anne Jensd:

d 17 Nov: Introd:


d 17 Nov: døbt Maren Chrestensd: af Scagen hindis uægte barn, Chresten, test: Chresten Jenss, thomas Nielss, dorrete ollisd: Maren Chrestensd:


d 1 xber døbt Chresten Pederss, og Anne terchelsd: børn i Nør Binsl: ved nafn, Terchel, test, Jens Lauss, thomas Nielss, Ellen Nielsd: Maren terchelsd:

d 9 Febr: Introd: 1716

1715 ere 15 ægtebørn fødde og 3 uægte.


1716. d 11 Martij blev Mads Nielss, og Maren Pallisd: barn Chresten døbt og døde strax efter daaben.

d 19 April introd.


d 9 April døbt Jens Bøchers og Kirsten Krestensd: barn i S:B: nafnl. Niels. test. Jens Chrestenss, Jens Pederss, Else Sørensd: Maren Nielsd:

d 2 Juny Introd:


d 15 April døbt Karen Mortensdatters uægte barn i Vester trunsmrk nafl. Morten, test, xsten Pederss Iver Pederss, Maren Jensd: og Kirsten tomisd:


[53]

Børne daab.

d 19 April døbt Chresten Iverses og Anne Chrestensd: barn i S:B: Nafnl. Chresten. test: Peder Chrestens, Ifver Snecher, Anne Chrestensd: Johanne thomesd:

d 2 Juny Introd:


d 13 May døbt Jens Anderss og Mette Nielsd: barn udj Egaas nafnl. Niels. test: Jep Anderss, thor lauss, Ellen Nielsd: Maren lausd:

d 28 Juny.


Samme dag døbt døbt Chresten Jensd:!! og Maren Nielsd: barn udj N.B. nafnl. Else, test: Jens lausen Inger Nielsd: Maren Chrestensd: Inger Nielsd:

d 28 Juny.


d 2 Juny døbt Svend Pedersens og Anne Nielsd: barn i trunsmrk nafn Peder. test. Jens lauss, Jens tøgerss Niels tøgerss, Kirsten Jensd:, Maren Pedersd:

d 2 July.


d 8 July døbt Laus Melsengs og Ellen Chrestensd: i Nørre Binsl deris barn. Jens. Mads Nielsen og Ofve Pedersen, Chresten Jenss, Ellen Nielsd: Maren Jensd:

d 12 August:


d 12 August: døbt Anne Pedersd: u=ægte Barn i Nørre Binsl: kaldet Peder. test: Anders Chrestenss, Chresten Sørenss, Søren Chrestenss, Maren Chrestensd:


d 7 Octob døbt Peder Chrestensen og Anne Chrestensd: i Barcholt deris barn. Maren. test: Jens lauss, Peder?? Pederss, Søren Chrestenss, Kirsten Madsd:?? dorrete Ollisdatter.

d 15 Novemb:


[53b]

Børne daab.

d 11 Novemb. døbt Jens Clausens og Johanne Jensd: af Aagaar deris barn. Johanne. test: Morten Nielsen, Chresten thomesen Laus thomess, Maren thomesdatter, Johanne Jensdatter.

d 1ste Janv: 1717 introducerit.

Ao 1716. 9 ægtebørn 2de u=ægte.


1717. d 1ste Janv: døbt Jens tøgersens og Anne laurisd: i Aagaard deris barn. Niels. test: Morten Nielss, Chresten Nielss, Niels tøgerss, Karen lauritsd: Karen tøgersd:

d 11 Februv:


d 13 Janv. døbt Peder Nielss, og Anne Jensd: i Synder Binsl: deris barn. Niels. test: Chresten Sørenss?? Peder Clauss, søren Chrestenss, Else Sørensd: Mette Jensdatter.

d: 7 Martii introd:


d 24 Janv: døbt Jens Chrestensen og Else Jensd: i Synder Binsl deris Barn, Anne?? test: Niels Ifversen??, Ifver Snedecher, Michel Chrestenss, Anne Chrestensd: Maren Pedersd:

d: 7: Martii introd:


[54]

Børne daab.

d: 3. Martii døbt Jens Pedersøns og Karen Nielsdaatters barn i Synderbindsleff Kaldet Karen. Test: Anders Mortensøn; Peder Clausøn; Jens Nielsøn; Anne Jensdaater; Else Sørensdaatter.

d: 25 April: introd:


d: 26 Martii døbt Christen Sørensøns og Maren Lauritzdaatters Barn i Nør Bindsleff Kaldet Anne. Test: Christen Jensøn; Jens Sundbye; Anne Ollufsdaatter; Maren Jensdatter.

d: 9. Junii introd:


d: 9. Maji døbt Mads Nielsøns og Maren Jepsdatters Barn i Nørbindsleff Kaldet Jeppe. Test: Anders Christensøn. lauritz Nielss, Christen Ibsøn, Maren Nielsdaatter, Maren Pallisdaatter.

d: 27. Junii introd:


d: 20 Junii blef Jens Bødikers og Kirsten Jensdaatters barn i Synderbindsleff døbt. Kaldet Kirsten: Test: Stephen Nielsøn; Christen Ifversøn; Maren Pedersdaatter; Else Thomæsdaatter og Johanne Christensdaatter.

d: 11 Augusti introd:


d: 14 Julii døbt Niels Jensøns og Margrete Thomæsdaatters Barn i Trunsmarch Kaldet Jens: Test: Michel Anderss; Peder Nielss; Christen Jensøn, Anne?? Ollufsdaatter;

d: 29 Augusti introd:


[54b]

Børne daab.

d: 18. Julii døbt Niels Jacobsøns og Maren Christensdaatters barn i Nør Bindsleff Kaldet Jacob. Test: Jens Lauritzøn; Thomas Nielss; Christen Pedersøn, Anne Christensdaatter.

d: 29 Augusti introd:


d: 1. Augusti døbt Christen Jensøns og Maren Thomæsdtters barn i Trunsmarch Kaldet Jens. Test: Jens Lauritzøn, Jørgen Smed; Niels Tøgerss: Anne Pedersdatter, Anne Nielsdaatter.

d: 26. Septbr. introd.


d: 11. August: døbt Michel Christensøns og Margrete Christensdaatters Barn i Nørbindsleff Kaldet Maren. Test: Peder Pederss: Mads Nielsøn; Christen Pederss: Johanne Madsdaatter og Maren Sørensdaatter.

d: 26. Septembr. introd.


d: 26 Septembr. døbt Niels Madsøn og Karen Jansdaatters Barn i Nørbindsleff Kaldet Kirsten; Test: Søren Christensøn; Johanne Madsdaatter, Maren Nielsdaatter; Maren Sørensdaatter.

d: 21 Novembr introd:


[55]

Børne daab.

d: 26. Septembr. døbt Christen Pedersøns og Anne Terchelsdaatters Barn i Nørbindsleff Kaldet Peder. Test: Christen Nielsøn, Maren Nielsdaatter, Maren Terchelsdaatter og Anne Lauritzdaatter; Maren Christensdaatter.

d: 21 Novembr: Introd:


d: 10. Octobr: døbt Lauritz Jensøns og Eline Christendtts barn i Nørbindsleff Kaldet Knud: Test: Christen Lauritzøn; Ove Pedersøn, Ifver Pedersøn; Maren Ibsdaatter, Maren Christensdaatter.

d: 21 Novembr. introd:


d: 31 Octobr. døbt Peder Pedersøns og Kirsten Ibsdaatters barn i Nørbindsleff, Kaldet Maren; Test: Jens Lauritzøn; Jørgen Smed; Maren Sørensdaatter; Anne Ibsdaatter, Maren Ibsdaatter.

d 26 Xber introducerit.


d: 12 Decembr. døbt Christen Pedersøns og Karen Lauritzdatters barn i Nørbindsleff Kaldet Lauritz. Test: Jens Lauritzøn; Morten Lauritzøn; Jørgen Smed; Anne Lauritzdaatter, Kirsten Hansdaatter;

d 30 Janv: 1718.


[55b]

Børne daab.

1718. d: 12. Janv: døbt Christen Hansøns og Else Christensdaatters Barn i Aager Kaldet Anne. Test: Jens Tøgersøn, Christen Jensøn, Lauritz Thomæsøn, Anne Christensdttr:

d: 6 Martii introd:


d: 11. Febr. døbt Stephen Nielsøns og Johan Lauritzdaatters i Nørre Bindsleff, Kaldet Lauritz. Test: Peder Christensøn, Jens Lauritzøn, Christen Jensøn, Karen Lauritzd: og Anne Mortensdaatter.

d: 27. Marti introd:


d: 4. Maji døbt Jens Sundbyes og Ellen Nielsdaatters Barn i Nør Bindsleff, Kaldet Anne. Test: Peder Clausøn, Jep Andersøn, Jørgen Smed, Maren Pallisdatter, Kirsten Lauritzdttr.

d: 26 Junii introd:


d: 26 Junii døbt Svend Pedersøns og Anne Nielsdaatters Barn i Trunsmarch, Kaldet Niels: Test: Niels Tøgersøn, Christen Pedersøn, Jens Tøgersøn, Maren Olufsdttr, Maren Pedersdttr.

d: 7. August: introd:


[56]

Børne=Daab.

1718. d: 4. Septembr. døbt Jens Tøgersøn og Anne Lauritzdaatters Barn i Aager, Kaldet Niels. Test: Thomas Lauritzøn, Morten Nielss:, Johanne Jensd: Anne Nielsdaatter.

d: 30 Novembr. introd:


d: 4. Septembr. døbt Maren Andersdaatters u=ægte Barn i Synderbindsleff Kaldet Kirsten. Faderen til Barnet blef udlagt Christen Jepsøn. Test: Lauritz Korremand, Christen Pedersøn, Karen Tøgersdaatter, Mette Nielsdttr.


1719. d: 8. Janv. døbt Lauritz Thomæsøns og Else Jensdaatters Baarn i Aagger, Kaldet Else. Test: Jens Christenss:, Morten Nielsøn; Christen Jensøn, Inger Ibsdaattr, Anne Kirstine Frantzdaatter.

d: 11. Febr. introducerit.


d: 11. Februar døbt Malene Christensdaatters uægte Barn i Nørre Bindsleff, Kaldet Christen. Test: Niels Anderss:, Lauritz Christopherss:, Anne Christensdaatter, Karen Kiels.


d: 8. Martii døbt Christen Ifversøns og Anne Christensdaatters Barn i Synder Bindsleff, Kaldet Maren. Test: Ifver Christenss:, Søren Christenss:, Lauritz Lauritzs: Anne Christensdttr, Maren Andersdaatter.

d: 30. April. introd:


d: 25. Martii døbt Christen Nielsøns og Kirsten Nielsdaatters Barn i Nørre Bindlseff, Kaldet Karen. Test: Lauritz Christenss:; Christen Skreder; Anne Nielsdaatter; Johanne Matzdaatter; Elle Nielsdttr.

d: 30. April. introd:


[56b]

Børne=Daab.

1719. d: 7. April døbt Mads Nielsøns og Maren Pallisdaatters Barn i Nørre Bindsleff, Kaldet Johanne. Test: Jens Lauritzøn, Madtz Nielss:; Maren Nielsdttr. Eline Nielsdttr; Johanne Lauritzdaatter.

d: 29 Maji introducerit.


d. 30. April: døbt Madtz Nielsøns, og Maren Ibsdaatters Barn i Boelet i Nørre Bindsleff, Kaldet Peder. Test: Lauritz Jenss; Jens Matzøn; Christen Ibsøn; Eline Nielsdttr; Maren Jensdaatter.

d: 29. Maji introd:


d: 21. Maj. døbt Margrete Nielsdaatters uægte Barn i Trunsmarch, Kaldet Niels. Test: Peder Nielss: Thomas Nielss; Maren Thomisdttr; Eline Nielsdttr, Else Thomisdaattr.


d: 24: Junii. døbt Peder Friisis og Anne Jensdttrs Barn i Nørre Bindsleff, Kaldet Jens. Test: Jørgen Smed; Niels Jenss; Christen Jenss; Johanne Matzdttr; Cidtsel Christensdaatter.

d: 19. Julii introd:


d: 14. Julii døbt Christen Sørensøns og Maren Lauritsdttrs Barn i Nørre Bindsleff, Kaldet Oluf. Test: Christen Skreder; Christen Nielss; Anne Olufsd: Cidtsel Christensdttr, og Maren Christensdaatter.

d. 9 Aug. introd.


d: 20. Aug. døbt Christen Pedersøns og Karen Lauritzdaatters Barn i Nørre Bindsleff, Kaldet Peder. Test: Jens Lauritzøn, Jørgen Smed, Kirsten Hansdaatter, Cidtzel Christensd. Johanne Lauritzdaattr.

d. 8. Octobr. introd.


[57]

Børne-Daab.

1719. d: 20. Aug. døbt Jens Christensøns og Else Jensdttrs Barn i Synder Bindsleff, Kaldet Maren. Test: Jens Bødichers, Christen Ifversøn, Anne Jensdttr, Else Thomæsdttr.

d: 24. Sept. introd.


d: 24: Sept. døbt Jens Bødichers og Kirsten Nielsd. Barn i Synder Bindsleff, Kaldet Johanne. Test. Niels Nielss: Jens Peders, Christen Christensøn, Anne Jensd, Johanne Thomæsdaatter.

d. 26. Novembr. introd.


d. 10. Decembr. blev Karen Pedersdaatters u-ægte Barn i Nørre Bindsleff døbt, Kaldet Thor. Faderen blev udlagt en Karl som tiente i Asdal nafnl: Lauritz Thorsøn. Test: Jens Lauritzøn; Madtz Nielsøn, Karen Lauritzd. Maren Hansdaatter.


d: 26. Decembr. døbt Peder Nielsøns og Anne Jensdaatters Barn i Synder Bindsleff, Kaldet Jens. Test: Søren Christenss. Christen Skreder, Inger Nielsd. Karen Jensdaatter.

d. 21. Janv. introd. 1720.


d: 31. Xbr. døbt Christen Molsøns og Maren Andersdatters Barn i Ejus, Kaldet Anne Marie. Test: Jep Andersøn, Michel Andersøn, Mette Nielsdaatter, Eline Nielsdaattr, Anne Christensd.

d: 2. febr. introd. 1720.


[57b]

Børne-Daab.

1720. d: 21. febr. døbt Lauritz Christopherss og Anne Jensdttrs Barn i Synder Bindsleff. Kaldet Anne. Test: Peder Christenss, Peder Nielss, Christen Ifverss, Johanne Jensd. Anne Mortensdaattr.

d. 7. April. introd.


d: 28. Marti. døbt Christen Nielsøns og Anne Christensdaatters Barn i Barn!! i Barchholt, Kaldet Anne. Test: Søren Nielss: Christen Nielss: Jens Lauritzøn, Dorethe Ollufsdaattr, Anne Christensd.

d 20 May introd:


d: 28. Marti. døbt Christen Jensøns og Maren Nielsdaatters Barn i Nørre Bindsleff, Kaldet Thomas. Test: Jørgen Smed, Thomas Nielss, Inger Ibsdattr, Maren Thomasd, Cidtzel Christensd.

d 9 May introd:


d: 28. Marti. døbt Lauritz Jensøns og Eline Christensdaatters Barn i Nørre Bindsleff, Kaldet Jens. Test: Ove Pedersøn Maren Pallisdaatter, Else Mortensd. Else Sørensd. og Maren Lauritzd.

d 20 May Introd:


d 9 May døbt Maren Chrestensd: u=ægtebarn af Nørre?? Binslev kaldet Chresten. Test: Jørgen Smed, Jens lausen, Chresten skredder, Elline Nielsdatter, Maren Christensd: udlagde en Karl Chresten Chrestenss, af Tversted til barnefader.


[58]

Børne-Daab.

d 20 May døbt Chresten Jensens og Else Christensd. barn udj Aagaard kaldet Else. test: laus thomesen Chresten Nielsen Johanne Jensdatter, Maren thomisd: Anne Nielsdatter.

d 23 Juny Introducerit.


d 23 Juny døbt Stephen Nielsens og Johanne lausdatters barn udj Nørre Binslev Kaldet (Johan) Johanne, test Jens lausen, Chresten Pedersen, Mads Nielsen, Kirsten thomisd: Elline Nielsd:

d 28 July Introducerit.


d 1 Sept: døbt Mads Nielsens og Maren Jepsdatters barn af Nørre Binslev Kaldet, Karen. test laus Jensen Niels Madsen Else Sørensd: Elline Nielsd: Maren Pallisdatter

d 9 Octob: Introd:


d 10 Nov: døbt Chresten terchelsens og Karen Mortensd: barn af Nørre Binslev Kaldet Johanne. test: Jens Chrestenss, Elline Nielsdatter, Anne Svensdatter Elle Pedersdatter.

d 26 Decembr introd:


d 10 Nov: døbt Chresten Pedersens og Karen lausdatters Barn af Nørre Binslev kaldet Peder test: Jens lausen Morten lausen, Johanne lausd: Anne lausdatter.

Anno 1721 d 1 Januar: introd:

I næst afvigte?? aar 1720 ere Ægte Børn føde 9, uægte et 6 mennischer døde.


[58b]

Børne=Daab.

1721. d 1. January Peder Klausøns og Bergety Nielsdatters barn i Synder Bindslef Kaldet Niels?? Testes Jesper Ibss Laurids Nielsøn Peder Nielsøn Anne Lauridsdtt

d 9 Febr Introd:


d 26 January døbt Elle Nielsdtt: u=Egte barn i Synder bindslef Kaldet Peder. Testes. Chresten Iffverss Niels Tomess Anne Nielsdtt Anne Jensdtt Karen Nielsdatter.


d 12 Martj døbt Michel Chrestensøns og Mærgrette Chrestensdtt barn i Nørre Bindslef Kaldet Peder test: Laurits Christensen Morten Lauridsen, Anders Christensøn Maren Nielsd: Johanne Madtzd:

d 27 Ap: introd:


Samme dag døbt Niels Madtzens og Anne Jansdatters Barn i Nør Bindsleff Kaldet Christen test: Søren Christensen Jørgen Smed, Chresten Nielsen Else Sørensd:

d 27 Apr: introd:


d 23 Marty døbt Christen Sørensens og Maren Lauritzd: Barn i nørBindtslef Kaldet Søren test jen christensen Jens Pedersen Anne olesd: Anne Nielsdatter Maren Pedersd:

d 27 apr introd:


[59]

Børne=Daab.

d 27 Apr: døbt Karen Christensdtt: uægte Barn i Synder Bindtslef Kaldet Maren test: Christen Jensen Niels Andersen, Niels Thomisen Karen Andersd:


d 20 july døbt christen jensens og Maren thomesdatter Barn i Thrunsmarch, Kaldet Bodel test: Christen Nielsen, christen jensen christen schræder Maren thomesd: anne olesd:

d 24 Aug: introd:


d 14 Septembr døbt Niels Jacobsens og Maren christensd: Barn i Nør Bintzlef Kaldet Anne test. jens lauritsen, christen pedersen, jens ovesen Maren jensd: Maren jansdatter

d 26 octob: introd:


d 21 Sept: døb jens Bødkers, og Kirsten Christensdatters Barn i Synder Bintzleff, Kaldet peder, test Niels Nielsen Christen ibsen, jens christensen, Anne jensd: Maren Nielsd: d 26 Octobr: introd:


d 26 Octbr: døbt Svend pedersens og anne Nielsdatters Barn i Trunsmarch, Kaldet peder, test. Christen Nielsen, christen pedersen christen jensen Maren pedersd: Maren Nielsd:

d 14 decemb: introd:


d 7 decembr: døbt jens andersens og Mette Nielsdatters Barn i Ejus, Kaldet Niels test: jeppe andersen christen pedersen, christen jensen Johanne jensdattr anne Svensdattr:

1722 d 25 january introd:


d 27 decembr døbt Lauridtz Thomesens og Maren jensdatters Barn i aagaard Kaldet jens, test: christen jensen christen Nielsen Anne Lauridtzd: Johanne jensdatter

1722 d 8 Febr introduceret:


[59b]

Børne=Daab.

1722. d 1 Febr: døbt thomas Emmersens, og Inger Andersdatters Barn i Synder Bintslef Kaldet Anders testes Jep andersen Lauritz Melsen anne Jensdatter. Maren pedersd: Maren Povelsd:

d 15 Marty introd:


d 25 Marty døbt Christen Iversens og Anne Christensdatters Barn i Sønder Bintzlef Kaldet Mætte?? test: Iver christensen, Lauritz Lauritzen, Maren pedersdatter, Maren povelsd: Maren Lauritzdatter.

d 5 May introduceret.


d 14 May: døbt Christen Nielsens, og Anne Christensdatters Barn i Barchholt Kaldet Maren testes, Jens Lauritzen Jørgen Smid Else Sørensdatter Eline Nielsd: Johanne Matzd:


d 17 May døbt Stephan Nielsens og Johanne Lauridtsdatters barn i NørBintzlef kaldet anne test: Jens Lauritzen, Mats Nielsen, anne Lauritsdatter, Karen Lauritzdatter, anne Iversdatter.


d 25 May døbt Lauritz Nielsens og Kirsten Nielsdatters Barn i Sønder Bintzlef, Kaldet Kirsten test: peder Jensen Anders Nielsen anne jensdatter, Kirsten christensdatter Mette christensd:


d 21 Juny døbt hans Nielsens og Sisel Nielsd: Barn i Sønder Bintzlef Kaldet Niels: test: Lauritz Nielsen christen tærchelsen, Svend Lauritzen, Birgete Nielsdatter, Kirsten Jensdatter.


[60]

Børne-Daab.

d 19 Septembr: døbt christen Jensens og Maren Jensdatters Barn i Eius: Kaldet Peder, test: Michel Andersen, Jens Andersen, christen thomesen, Maren hansd: maren christensd:

introd: d 7 Novembr:


1723.

d 23 Janv: døbt Peder schræder, og Birgete Jensd: Barn i Synder=Bintzlef, Kaldet Christen, test: christen Jensen Niels thomesen, Jens Nielsen, Birgette Nielsdatter, og Else Sørensd:

introd d 12 Martj:


d 17 Marty døbt Jens Christensens og Valborg thomesd: u=ægte Barn af Nør Bintzlef, Kaldet Maren, test: Jørgen Smid, Niels Jensen, Niels Matzen, Maren Nielsd: og Maren Christensd:


d 23 May døbt Jens christensens og Maren Christensd: Barn i Synder Bintzlef Kaldet christen, test Lauritz Christensen, Anne Jensd: Maren Christensd: Anne Christensd:

d 2 July introd:


d 25 July døbt Christen Pedersens og Karen Lauritzdatters Barn i Nør Bintzlef Kaldet thomas, test: Jens Lauritzen, Jørgen Smid, thomas Lauritzen, Maren Jensdatter, Anne Lauritzdatter:

d 18 Sept: introd:


Samme dag døbt Christen Christensens og

[60b]

Børne=Daab.

Maren Nielsd: barn af Bragholt, Kaldet Kirsten test: Niels Andersen, Peder Klaussen, Else Pedersdatter, Maren Pedersd: Karen Nielsd:

d 8 Sept introd:


d 15 Aug: døbt Ole Nielsens og Maren Nielsd: Barn i Nør Bintzlef Kaldet Else: test: Niels Jensen Christen Jensen Anne Lauritzd: Maren Jensd: Maren Jespersd:

d 26 Sept: introd:


d 22 Aug: døb Michel Andersens og Anne pedersd: barn i Eius, Kaldet Maren: test: Christen Molsen Niels tøgersen, Maren Jensd: Maren Pedersd: Anne Jensd: d 10 oct: introd:


d 29 Aug: døbt Peder Klauesens, og Birgette ??sd: Barn i Synder Bintzlef Kaldet, Maren test lauritz Nielsen Søren Christensen Jørgen Smid, Maren Pedersd. Kirsten Jensd:

d 17 Oct: introd:


d 5 Sept: døbt Christen Jensens og Else Christensd: Barn i Aagaard, Kaldet Jahanne, test: Lauritz thomesen, Niels thomesen, Peder Jensen, Jahanne Jensd: og Anne Mortensd:

d 17 Octob: introd:


d 10 Octobr døbt Lauritz Nielsens og Kirsten Jensdatters Barn i Synder Bintzlef Kaldet

[61]

Børne=Daab.

Anne, test: Peder Clauesen, christen thomesen Ellin Nielsd: Jahanne Jensd: Kirsten Nielsd:

d 27 Decembr: jntrod:


d 24 octobr: døb Bodild Christensd: uægte Barn i Søttrup Kaldet Christen, Faderen udlagt lauritz Frantzen af Søttrup: test: christen Jensen, Peder schræder, Maren Jensd: Ellen Nielsd: Anne Svendsd:??


d 28 Nov: døbt Jens Sørensens, og Kirsten Jensd: Barn i Synder Bintzlef Kaldet lauritz test: Michel Andersen, Svend lauritzen, Karen Christensd: Maren Christensd:

d 9 Janv: 1724 introd:


Samme dag døbt Sitzel Pedersd: UægteBarn i Aaschoven Kaldet Niels, Faderen udlagt (F??) Peder Pedersen, hvilche Siden Begge bortrømte. test: Matz Pallesen, Niels Matzen, Matz Nielsen, Ella christensd: Kirsten hansd:


d 5 Decembr døbt Christen Molsens og Maren christensd: Barn i Ejus Kaldet Anne Marie test: Christen Pedersen Christen schræder, Christen Ibsen, Maren thomesd: og Maren Pedersd:

d 23 Janv: introd:


d 27 Decembr: døbt Niels thomesens og Jahanne pedersd: Barn i Synder Bintzlef Kaldet Jørgen test: thomas schræder, christen Ibsen, lauritz Nielsen, Anne Jensd: Karen thøgersd: d 1 Martz introd:


[61b]

1724. Børne=Daab.

d 30 Apr: døbt Maren Christensd: af Synder B: U=ægte Barn Kaldet Christen. Faderen udlagt en ægte mand af Sindal Sogn Anders Jensen: test: Søren Christensen, Jens Nielsen, Lauritz Christensen, Karen thøgersdatter, Karen Jensd:


d 5 Juny døbt thomas Nielsens og Kirsten Christensd Barn af N Bintzlef, Kaldet Maren test: Peder Pedersen, Svend lauritzen, Jahanne thomesd: Karen Lauritzd: Ellin Christensd:

d 9 Jul: introd:


Samme dag døbt Mette Kiils?? u=ægte Barn af Synder Bintzlef, Faderen udlagt Jens Christen af hessel=Bæch: test: Niels Jørgensen Jens Bødker, Karen thøgersd: Karen lauritzd: Barnets nafvn Niels:


d 11 Juny døbt Jens Nielsens og Anne Jensd: Barn i Sønder B: Kaldet Margrette test: Peder Clauesen, Jens Matzen, Jens pedersen Maren thomasd: Kirsten Jensd:

d 23 July introd:


d 24 July døbt Christen Nielsens, og Anne Christensd: Barn i Barchholt Kaldet Peder: test: Jesper Jbsen, Jens Christensen Maren Jensd: Ellin Nielsd: Jahanne Matzd: d 30 July introd:


[62]

Børne=Daab.

Samme dag døbt Svend Pedersens, og Anne Nielsdatters Barn i Trunsmarch, Kaldet Mette: test: Peder Pedersen, Christen Pedersen, Maren Pedersd: Maren thomesd: Karen thøgersd:

d 6 Aug: introd:


d 20 Septembr: døbt Søren Christensens og Anne Jensd: Barn i Synder B., Kaldet Christen: test: Jesper Ibsen Christen thomesen, og lauritz lauritzen, Else thomesd: og Maren Ibsd: d 5 Nov: introd:


d 8 Octobr: døbt lauritz thomesens og Else Jensd: Barn i Aagaard, Kaldet thomas: test: Niels thomesen, Christen thomesen, lauritz Jensen, Anne lauritzd: og Johanne Jensd:

d 26 Nov: introd:


d 15 Nov: døbt Jens schomagers og Maren Nielsdat: Barn i S:B: Kaldet Ellin: test: Svend lauritzen, thomas lauritzen, Jesper Ibsen, lauritz lauritzen: Sophie Masdatt:

d 31 Decembr: introd:


d 12 Nov: døbt Christen torchildsens, og Karen Mortensd: Barn i schoven: Kaldet Karen: test: Peder Clauesen Niels thomesen Maren Jensd: Anne thorchildsd: Karen Lauritzd:

d 10 Decembr: introd:


[62b]

Børne=Daab:

d 3 Decembr: døbt Matz Nielsens og Maren Pallesd: Barn i NørB: Kaldet Anna: test: Jens lauritzsen Lauritz Molsen, Jahanne Nielsd: Kiersten thomesd: d 14 Janv: 1725 introd:

I dette aar 1724: føde 9 ægte Børn: 2 uægte: 7 Mennischer døde.


1725: d 21 Janv: døbt Christen Iversens og Anne Christensd: Barn i SynderB: Kaldet Karen: test: Morten Lauritzen Jens Matzen Christen Nielsen, Maren Pedersd: Maren Povelsd:

d 4 Martij introd:


d 29 Martij døbt Christen Jensens og Maren thomesd: Barn i Trunsmarch Kaldet Anne test: Christen Jensen Christen Nielsen, Maren Jensd: Else Jensdatter, og Jahanne Jensd:

d 20 May introd:


d 14 Juny døbt hans Nielsens og Sitzel Nielsd: Barn i S:B: Kaldet Else test: Niels thomes: Peder Clauesen Peder Nielsen, Maren Pedersd: Kirsten Nielsd:


d 1 July døbt Peder Christensens, og Mette Nielsd: Barn i Ejus Kaldet Christen, test: Michel Andersen, Christen Pedersen, Christen Jensen, Anne Pedersd: og Maren Pedersd: d 12 Aug: introd:


[63]

Børne=Daab.

d 19 Aug: døbt Hans Nielsens og Anne Nielsdatters Barn i Synder Bintzlef Kaldet Kiersten test: Jens Pedersen, thomas Nielsen, Christen Jensen Maren Jensdatter, og Karen thøgersdatter.

d 9 Sept: introd:


d 16 Sept: døbt Ole Syrrichs og Kiersten Piilebachis Barn i Nør Bintzlef, Kaldet Niels: test: Lauritz christensen, Niels thomesen, Christen Ibsen, Thire Matzdatter, Johanne Matsdatter: d 28 Octobr: introd:


d: 9 December døbt Jens Pedersøns og Johanne Christensdaters Barn af Nør Bindslef Kaldet, Maren test: Peder Pedersøn, Hans Christenss, Jens Christenss Kiersten Hansdater, Ellin Nielsdater.

d: 10 february 1726 introd:


1726, d: 6 January Døbt Christen Pederss, og Karen LaurisDatters Barn af Nør Bindzlef, Kaldet, Suend, test: Jens Lauritzen, Svend Pedersen Jens Christensen: Kirsten hansd: Johanne Lauritzd: d 3 Mart: introd=


d 13 Janv: døbt Christen Jensens og Tire Matzdatters Barn i Nørbintzlef Kaldet Maren, test, Christen Pedersen Laurits Tøscher, Povel Matzen Maren Nielsdatter Maren Pallisd: d 24 Febr: introd.


[63b]

Børne=Daab.

d 27 Janv: døbt Lauritz lauritzens, og Maren Povelsdatters Barn i Synder Bintzlef, Kaldet Thomas test: Peder Clafvesen, Povel Pedersen Jens Christensen, Else thomesd, Inger Nielsd:

d 17 Marty introd:


d 2 Febr: døbt Lauritz Lauritzen og anne Svendsdatters Barn i Nør=Bintzlef, Kaldet Christen, test: Jens Christensen, Christen Smid, Jens Ladfoget, Johanne Matzd: Maren Ibsdatter.

d 17 Marty introd.


d 17 Februarj Døbt Lauris Nielsøns og Anne Mortensdaatters Barn i Agaard, Kaldet, Niels, Faderne, Morten Nielsøn, Lauris Thomss Lauris Jenss Ane Laurisdater Karen NielsDater introd: d: 18 Aprilj.


d: 3 Martj Døbt Christen Christenss og Kiersten JensDaters Barn i Nør Bindzløf, Kaldet, Christen thest: Peder Nielsøn Jens Pederss Christen Ibss Bergete JensDater Else JensDaater: introd: d 19 May.


d: 24 Martj Døbt Jens Christenss og Else ChristensDaters Barn i sønder Bindzløf Kaldet Mete thest: Jens Pederss Niels thomiss Peder Povelss Maren JensDater, Maren NielsDater: introd d: 19 May.


d 25 Martj Døbt Lauris thomss og Else JensDaters Barn i agrd Kaldet inger test: Morten Laurisøn Niels thomss, Johanne JensDater: Karen NielsDater anne LaurisDater introd d 12 May


[64]

d: 10 Aprilj Døbt Lauris Nielsøns og Kiersten Nielsdaters barn i Synder Bindzløf Kaldet, Johanna, test: Peder Klauisøn Christen Jenss Jens Nielsøn Anne Jensdater Maren Ibsdater introd: d. 19 May.


d: 14 April Døbt Jens Madzøns schomager og Maren NielsDaters Barn Kaldet Niels, test: Christen Molsøn Lauris Laurisøn Christen Christenss Jafi?? MadzDater Maren Ibsdater introd d: 19 May


d: 19 Martj døbt Peder Povelss og Maren Laurisdaters barn i Synderbindsløf, Kaldet Christen??, test: Povel Hiulmand Jens Pederss Niels thomss Maren NielsDater, Karen NielsDater introd d: 23 Juny.


d: 26 May Døbt Karen ChristensDaters, U=ægte Baren i Nør Bindsløf, Kaldet Jens, faderen blef udlagt en Dræng tienendes i Lilholt i Møgdal sogen Ved Nafn Christen Jenss: test Ifuer Peders Christen Jenss, Christen Christenss Ane Suensdater Maren PedersDater.


Same Dagt Døbt Michel Andersøn og Anne PedersDaters baren i Eyus, Kaldet, Mete test: Christen Christenss Christen Pederss Suend Laurisøn Maren Jensdater, Mete NielsDater introd d: 23 Juny.


d: 28 Julj døbt Christen Nielsøns og Ane Christensdater barn i BorisHolt Kaldet Christen test: Jens Ladefoge Jens Laurisøn Christen Ibss Elin Nielsdater Anne ChristensDater introd d: 15 Septbr.


[64b]

Børne Daab.

d: 29 Septembr døbt Christen Nielss og Johanne Laurisd barn i Nør Bindsløf Kalds Karen test: Jens Laurids Christen Yrvss??, Christen Jenss Ane Mortensdater Ane Laurisdater introd d: 10 Novembr.


1727. d 6 Janv: døbt Niels Anders og Mette Christensdatter Barn i Bragholt Kaldet Niels: test: Christen Molsen Christen Kielsen Jens Nielsen, Karen Pedersd: Maren Christensd: d 23 Febr: introd:


d 26 Janv: døbt Lauritz Frantzen og Bodild Christensdatters Barn af Søttrup: (test) Kaldet Kiersten. test: Christen Jepsen, Svend Peders: Kiersten hansd: Else Jensd Maren Jensd: d 2 Martz introd:


d 11 Febr døbt peder Clauesens og Birgethe Nielsd: i Synder B: Kaldet Else test: Povel peders: Christen Jepsen, Niels thomesen, Kiersten Nielsd: Karen Nielsdatter: d 15 Apr. introd:


d 5 Martz: døbt Jens Nielsen og Anne peders: Barn i Synder B: Kaldet Xten: test: Niels thomesen Niels Christensen Christen Nielsen, Maren povelsd: Maren Ibsd: d 10 Apr: introd:


d 9 Martz: døbt Hans pedersen og Maren christensd: barn i Holt, Kaldet xten: test Christen Molsen Christen pedersen Lauritz Jensen, Maren Lauritzd: Anne christensd:

d 10 Apr: introd:


d 30 Martz: døbt thomas schumager, og Mette Sørens: Barn i S:B: Christen: test: christen Ibsen, xten mols: hans christens: Karen thøgersd, Kiersten christensd:

d 11 May introd:


[65]

Børne Daab.

d 10 Apr: døbt peder schreders og Anne Jensd: barn i S:B: Karen, test: Thomas schreder, peder povelsen Jens Simonsen Birgethe Jensd: Maren frederichsd: d 2 Juny introd:


d 24 Apr: døbt christen Jepsens barn i hedegaard og Anne andersdt, Kaldet Jeppe test: Anders thomesen Jesper Ibsen Lauritz Jensen Ellin Andersd: Anne Svendsdatter: d 15 Juny introd:


Samme dag døbt hans christens: og Else christensd: i NørB: Else, test: Lauritz christens: Jens pedersen Kiersten Amme, Maren pedersd: d 2 Juny introd:


d 2 May døbt Niels Jens: og Inger povelsd: barn af S:B: Anne Marie, test: povel peders: Jens Nielsen, Xten Molsen Maren Jespersd: Maren povelsd: d 15 Juny introd.


d 2 Juny døbt Niels thomes: og Johanne Nielsd: barn i S:B: Else: test: thomas schræder, Jens christens: peder povels: Maren Nielsd: Birgithe Nielsd: d: ( ) introd:


d 13 July døbt Thomas Nielsens og Kiersten Christensd barn i N:B: Kaldet Niels: test: Christen Molsen, Knud pedersen, Ellin Nielsd: Maren hansd: Tira Matzd: d 31 Aug introd:


d 9 Nov: døbt Svend Pedersens og Anne olesd: begge i Tronsmrk. Kaldet ole: test: Christen Pedersen, Christen Jensen, Maren Pedersd: Anne Jensd: Anne Pedersd:


d 30 Novembr: døbt Matz Nielsens og Giertrud Christensdatters barn i N:B: Kaldet Christen: test: Lauritz Tøscher Jens Sundbye Elin christensd: Maren christensd: Maren friderichsdatter.


[65B]

Børne-Daab.

1728. d 25 Janv: døbt Lauritz tøschers og Anne Svendsd: barn i Nørb: Kaldet Lauritz: test: christen Jensen, Jens Sundbye, Anne Pedersd: Johanne Matzd: Maren christensd: d ( ) introd:


d 2 Febr: døbt christen lychegrds og Karen Lauritz red:?? barn i N:B: Kaldet Søren: test: Jens Lauritzen, Jens Ladefoget, Jørgen Pedersen, Johanne Matsd: Elle Andersd: d ( ) introd:


d 8 Febr: døbt Jens christens: og anne Michelsd: barn i Bragholt kaldet Christen testes: christen Ibsen Christen Jensen Jens Nielsen, Kiersten Jensd: Tire Matsd: d ( ) introd:


[66]

Børne=Daab:

1729: d 8 May døbt Jens Steens barn i N:B: Kaldet Anders, Test, Peder Peders, Christ: Niels: Christ: Jeps i Skoven, Anne Svendsdatter i N:B: og Johanne Jensdatter:


d 17 Juny døbt Svend Larsøns barn i S:B: Kaldet Ellen Test: Søfren Christens: Christ: Niels, Lars Lars Karen Thøgersdatter, Maren Christensdatter,


d: 10 Oct: døbt Niels Povelsøns barn i S:B: Kaldet Anne. Test: Jens Nielsøn, Peder Povelsøn, Hans Povelsøn, Maren Povelsdatter, Else Pedersdatter.


[66b]

Børne Daab.

1730. Dom: 5ta post Paschat: døbt Jens Paals barn i S:B: Kaldet Karen, Test: Lars Larsøn, Hans i Holt, Jens i Bragholt, Johanne Pedersdatter i S:B:, Maren Michelsdat:


Feria 2da Pentecostes døbt Christ: Iversøns barn i S:B: Kaldet Peder: Test: Christ: Niels: Niels Thoms: Søfren Niels, Maren Pederssdatter, Mette Søfrensdatter.


Dom: 5ta p: Trinit: døbt Christ: Christensøns barn i Ejaas Kaldet Christen Test: Niels Thoms i SB Christ: Peders i Nørre Bindsleu, Thomas Gierts: Karen Thøgersdatter, Anne Pedersdatter.


Dom: 10 p: Trinit: Døbt Morten Larsøns barn i Hejselbech Kaldet Else. Test: Anders Thomss, Christen Niels, Lars Jens, Anne Andersdatter, Anne Larsdatter;


Festum Michaelis døbt Anders Nielsøns Barn i S:B: Kaldet Zidsel Test: Christ: Tvoh?? Christ: Ivers:, Jens Anders, Anne Pedersdatter i Ejaas, Maren Jepsdatter.


Dom: 20 p: Trinit: døbt Lars Thomsøns Barn i Aagaard Kaldet Anne Test: Christen Thomss i Sindahl, Christ. Jenss i Roentved, Lars Jenss: Anne?? Larsdatter og Anne Jensdatter.


Festum Omnium Sanct: døbt Lars Larsøns Barn i N:B: Kaldet Ellen Test: Christ Niels

[67]

Børne=Daab.

i Aaschouen, Thomas Christenss i N.B., Søfren Nielss ibid: Else Mortensdatter, Maren Jepsdatter,


Dom: 23 p: Trinit: døbt Lars Pedersøns Barn i Ogger Kaldet Ingeborg Test: Morten Larss i Heiseb: Svend i Tronsmrk Lars Jenss ibid: Anne Larsdatter Karen Nielsdatter.


1731. Dom: Septuagesima døbt Jens Pedersøns barn i N.B. Kaldet Johanne Test: Peder Pedersøn, Peder Nielss, Lars Jenss, Maren hansdatt: Johan Jensdatter.


Fest: Purificat: døbt Oluf Sørigs Barn i N.B. Kaldet hans Test: Jens Simonsøn, Jens Nielss, Karen Nielsdatt: Maren Pedersdatter.


Dom: Sexag: døbt Lars Larsøns barn i S:B: Kaldet Lauritz Test. Jens Nielsen i Tronsmrk: Povel Pederss, Thomas Larss, Maren Andersd: Else Nielsdatter.


Eodem Die Døbt Jens Skrædders barn i NB?? Kaldet Kiersten Test: Christ Barchholt: Christen Nielss, Jens Simonss Niels Matzøn Anna Svendsdatter, Maren Pedersdatter,


Dom: Lætare Døbt Hans Christensøns Barn i NB. Kaldet Mette Test: Christ. Molsøn, Jens Lychegrd

[67b]

Børne=Daab.

Andreas i Ejaas Kiersten Jørgensdatt: Zidsel Christensdatt:


Dom: 4ta p: Paschat: døbt døbt!! Svend Pedersøns Barn i N. Tronsmrk. Kaldet Anne Test: Peder Pedersøn, Matz Nielss, Lars Jensøn i Øster Tronsmrk Johanne Larsdatter i N:B: og Johanne Christensdatter;


Fest. Trinit: døbt Niels Jacobsøns barn i Hald i N:B: Kaldet Jacob, Test: Christ. i Barchholt, Christ. Christenss, Niels Matzøn, Kiersten Jensdat, Johanne Larsdatter;


Dom: 3tia p: Trinit Døbt Peder Jensøns barn i Ogger Kaldet Jens. Test: Peder Søfrenss, Svend Pederss, Niels Pederss, Else Jensdatter, Anne Mortensdatter;


Dom: Palmarum døbt Thomas Skomagers barn i S:B: Kaldet Jahanne Test: Hans Christenss, Niels Christenss, Thomas Larss, Johanne Jensdatter af Mosberg, Anne Jensdatter;


Fest: Johannis Bapt: døbt Jens Lychegaards Barn i N:B: Kaldet Karen Test: Christ: Molsen Andreas Christenss: Christ: Iverss af N:B: Karen NielssDatter, Zidsel Christensdatter;


Eodem Die døbt Jens Nielsøns barn i V. Tronsmrk. Kaldet Kiersten, Test: Peder Søfrenss, Svend Pederss, Morten Larss, Karen Larsdatter, Else Jensdatter.


[68]

Børne=Daab:

Endnu bemelte dag døbt Et uægte Barn Kaldet Johanne Moderen til dette barn er Anne Christensdatter i Østergaard i N:B: Test: Matz Nielss, Søfren Nielss. Anne Svendsdatter, Ellen Christensdatter, Johanne Jensd.


Dom: 23 p: Trinit: døbt Christ: Ibsøns Barn i Hedegaard Kaldet Anders Test: Peder Pedersen, Christ: Molsøn, Christ: Thomss i Mogensbech, Anne Larsd: og Karen Larsdatter;


Dom: 1ma Adventus døbt Jens Christensøns Barn i Bragholt Kaldet Anne Test: Christ: Ibss i Hedegaard, Christ: Christ: i Ejaas og Christ: Christenss i N:B: Kierst: Jensdatter, Anne Jensdatter,


1732.

d. 18 Janv: døbt Christ: Christensøns Barn i Ejaas Kaldet Christen Test: Lars Larss i S:B: Thomas Christenss i N:B: Andreas i Ejaas, Anne Christensdatter i Ejaas, Mette Søfrensdatter i S: Bindsleu.


d: 19de Martii døbt Jens Pedersøns Barn i N:B: Kaldet Jens Test: Per Persøn, Peder Nielss, Lars Jensøn, Kiersten Hansdatter, Johanne Jensdatter;


d: 21 April døbt Niels Nielsøns barn i N:B: Kaldet Birgithe Test: Christ: Pederss, Hans Povelss, Christ: Jenss, Karen Nielsdatter, Maren Pedersdatter af N:B:


[68b]

Børne=Daab:

d: 1 July Døbt Lars Nielsøns Barn i S:B: Kaldet Niels Test: Jens Nielss i Tronsmrk, Hans Pederss Peder Larss, Johanne Pedersd: og Maren Jespersd:


d: 7de Sept: døbt Søfren Paals Barn i Bierreg: Kaldet Berthel. Test: Hans Pederss, Niels Thomss, Christ: Iverss, Karen Larsdatter og Maren Povelsdatter;


d: 14 Sept: døbt Sl: Niels Nørgaards Barn Kaldet Johanne Test: Matz Nielss, Christ: Iverss Lars Pederss, Karen Larsdatter, Magrethe Jensdatter;


d: 9de Dec: døbt Jens Nielsøns Barn i Ogger Kaldet Johanne. Test: Peder Søfrenss, Peder Jenss, Jens Simonss, Karen Larsdatter, Johanne Jensdatter;


1733. Dom: 3tia p: Paschat døbt Peder Povelss Barn i S:B: Kaldet Johanne Test: Povel Pedersøn, Niels Povelss, Thomas Christenss, Maren Povelsdatter, Kiersten Jensdatter;


Festum Ascens: xsti døbt Christ: Christensøns Barn i Ejaas Kaldet Maren Test: Christ: i Lychegrd Jens i Bragholt, Andreas i Ejaas, Anne Christensd ibid: Giertrud Christensdatter;


[69]

Feria 2da Pentecost: døbt Jens Christensøns Barn i Lychegaard Kaldet Christen Test: Christ: Molsøn, Jens Anderss i Vogn, Morten Ladefoget i Steensbech, Karen Nielsdatter i N:B: og Karen Larsdsatter i Lycheg:


Dom: 3tia p: Trinit: døbt Hans Povelsøns Barn i N:B: Kaldet Christ: Test: Povel Pedersøn, Peder Povelsøn, Lars Larsøn, Anne Svendsdatter, Else Nielsdatt:


Dom: 6 post Trinit: døbt Olle Sørrigs Barn Kaldet Mette Test: Per Persøn, Peder Clauss, Jens Simonss, Anne Jensdatter i V: Tronsmrk, Else Christensdatter.


Dom: 7ma p: Trinit: døbt Niels Nielsøns barn i Ogg: Kaldet Niels Test: Peder Søfrenss, Lars Pederss, Niels Nielss?? Magrete Nielsdatter i V. Tronsmrk Else Nielsdatter i Ogger;


Dom: 21 p: Trinit: døbt Lars Larsøns barn i S:B: Kaldet Johanne, Test. Peder Povelsøn, Thomas Larsøn, Christ: Iverss Smid Johanne Jensdatt: Inger Larsdatt:


Dom: 23 p: Tr: døbt Christ: Iversøns Barn i S:B: Kaldet Iver Test: Christ: Barchholt, Niels Thomss, Thomas Pederss, Maren Pedersdatter i Mogensbech, Anne Jensdatter;


Dom: 25 p: Trinit: døbt Jens Pedersøns Barn i N:B: Kaldet Peder Test: Peder Friis, Jens Lychegaard, Lars Jensøn, Kiersten Hansdatt: Kiersten Nielsdatter ibid:


[69b]

Børne=Daab.

Dom: 1ma Adventus døbt Hans Christensøns Barn i N:B: Kaldet Magrete Test: Christ: Skrædder, Hans Povelss, Christ: Iverss, Kiersten Hansdatt: Johanne Pedersdatter i N:B:


1734. Fest: Epiph: døbt Niels Christensøns Barn i Søttrup Kaldet Anne Test: Christ: Jepss i Hedeg: Peder Søfrenss i Aagaard Christ: Thomss i Mogensbech, Inger Myginds af Raaeberg Præstegrd, Johanne Jensdatter i Ogger;


Dom: 2da p: Epiph: Døbt Matz Pallesøns barn i N:B: Kaldet Christen, Test: Lars Tyrsker, Steffen Nielss, Jens Nielss i V: Tronsmrk, Johanne Pedersd: Sophie Larsd:


Dom: Sexag: døbt Lars Tyrschers Barn i N:B: Kald: Christen, Test: Hans Povelss, Jens Sundbye, Christ: Iverss, Karen Christensdatt: Else Pedersdatter;


Dom: Oculi døbt Jens Sundbyes barn i N:B: Kaldet Christen Test: Peder Pedersøn, Christ: Barchholt, Jeppe Pedersen, Maren Pedersd: Inger Larsdatter;


Dom: 3tia p: Paschat: døbt Jens Christensøns Barn i N:B: Kaldet Maren Test: Thomas Larss Jens Ovss Jens Melss, Peder Østerg: hustrue, Maren Michelsdatter;


Fest: Trinit: døbt Jens Steens barn i N:B: Kaldet Christen Test: Christen Christenss i N:B:, Thomas

[70]

Børne=Daab.

Emmers, Christ: Skrædder Bodel Christensd: Maren Jensdatter.


Dom: 4ta p: Trinit: døbt Svend Pedersøns Barn i Tronsmrk Kaldet Maren Christ: Lycheg: Jørg: i Skoven, Jens i Tronsmrk, Maren Pedersdatter i Mogensbech, Johanne Jensdatter;


Dom: 15 p: Trinit: døbt Christ: Ibsøns Barn i Hedeg: Kaldet Maren Test: Morten i Hesselb: Christ: i Mogensbech, Niels i Sytttrup, Anne Larsd: i Ogg: og Maren Jespersdatter i Præsteg:


Dom: 17 post Trinit: døbt Christ: Iversøns barn i S:B: Kaldet Iver Test: Thomas Pedersd:!! Christ: Terchildss, Niels Thomsøns hustr: Sophie Andersd:


Dom: 22 p: Tr: døbt Lars Bierregaards barn Kaldet Niels Test: Jens Ovss, Christ: Iverss Peder Skrædder, Niels Povelsøns hustrue, Magrete Kræmers:


Dom: 2da Adventus døbt Søfren Paals barn i S:B: Kaldet Niels Test: Jens Paal, Niels Thomsøn, Christ: Jensøn, Jens Bøchers hustrue, Anne Jensdatt:


1735. Dom: 1ma p: Epiph: døbt Christen Christensens barn i Ejaas Kaldet Kiersten Test: Jens Ladefoget, Andreas i Ejaas, Søfren Lauss i S:B:, Thomas Giertzøns hustrue, Zidssel Christensdatter;


[70b]

Børne=Daab.

Dom: Septuag: døbt Mette Kiils barn Som var et u=ægte barn Kaldet Karen. Test: Jens Ørum, Søfren Paal, Jens Anderss, Anne kiils, Jens Kiils hustrue;


Dom: Judica døbt Jens Sundbyes barn Kaldet Jens, Test: Peder Pederss, Lars Tyrsker, Jens Koch, Hans Povelsøns hustrue, Johanne Pedersd: Karen Jensdatt:


Dom: Jubilate døbt Jens Pedersøns barn i N:B: Kaldet Inger, Test: Matz Pallesøn, Jens Bojer, Jens Nørgaard Lars Melsøns hustrue, Maren Friis:


Dom: 3tia p: Trinit: døbt Jens Lychegaards Barn Kaldet Maren, Test: Niels Hald, Lars i Tronsmrk, Niels Michelss, Jens Kochs hustrue, Karen Christensdatter.


Dom: 10 p: Trinit: døbt Lars Thomsøns barn i Ogger Kaldet Thomas Test: Laust Pedersøn, Matz Larsøn, Jens Jensøn Anne Laursd: Johanne Jensdatter.


Dom: 15 p: Trinit: døbt Lars Larsøns barn i S:B: Kaldet Johanne Test: Thomas Larsøn, Jens Andersøn Thomas Smid Christ: Kurve Mands hustrue, Johanne Christensdatter i Mogensbeck;


Dom: 21 p: Trinit: døbt Corporal Johan Papes barn Kaldet Rebecca Test: Christ: Marmis, Christ: Bøcher Lars Pedersøn, Anne Jensdatter, Christen Molsens hustrue.


[71]

Børne=Daab:

Dom: 3tia Adventus døbt Thomas Larsøns barn i S:B: Kaldet Johanna Test: Lars Larsøns hustrue Thomas Pedersøn, Peder Lykkeg:, Christ: Kurvemand, Johanne Jensdatter.


1736.

Dom: Invocavit døbt Jens Nørgaards barn Kaldet Kiersten Test: Peder Østerg: hustrue, Thomas Larss, Christ: Slausens, Anne Jensdatter, Maren Friis;


Dom: Quasimodogeniti døbt Hans Povelsøns barn i N:B: Kaldet Johanne Test: Lars Torskers hustru Povel Pedersøn, Peder Povelsøn, Niels Povelsøn Karen Jensdatter;


Feria 2da Pentecostes døbt Jens Steens barn Kaldet Lars, Test: Niels Halds hustr: Guld Christ:, Christen Jenss, Niels Matzøn, Maren Michelsdatter;


Dom: 9 p: Trinit: døbt Christ: Christensøns barn i Ejaas Kaldet Ellin Test: Hans Pedersøns hustr: i Holt, Jens Ladefoget, Thomas Giertss, Peder Koch Johanne Jensdatter.


Dom: 13 p: Trinit: døbt Lars Larsøns barn i S:B: Kaldet Povel Test: Niels Povelsøns hustr:, Hans Povelss, Jens Anderss, Andreas Molsøn, Sophie Larsdatter;


[71b]

Børne=Daab.

1736. Dom: 15 p: Trinit: døbt Maren Christensdatters Barn Som var et uægte barn Kaldet Jens, Test: Christen Jensøns hustr: i Skoven, Thomas Giertzøn, Christ: Christenss i Ejaas, Jens Ladefoget;


Dom: 18 p: Trinit: døbt Thomas Smids barn paa Heden Michel Test: Christ: Molsens hustrue, Lars Larsøn Thomas Pedersøn, Lars Pedersøn, Anne Kiils:


Dom: 22 p: Trinit: døbt Christian Møllers barn paa Baggesvogn Kaldet Morten Test: Madselle Anne Marie Bruun af Sindahl Præsteg: Degnen Jens Vinther og hustrue, Birgitte Bruun af Sindahl Præsteg: Anne Magrete Nygaard fra Baggesvogn:


Dom: 1ma Adventus døbt Jens Andersøns barn i S:B: kaldet Maren, Test: Karen Thøgersdatt: Morten Pedersøn af Mostrup, Christen KurvM: Christen Iverss. Johanne Christensdatter;


Dom: 4ta Adventus Døbt Peder Povelsøns barn Kaldet Karen, Test: Lars Larsøns hustrue, Jens Paal, Lars Pedersøn, Jens Ovss, Maren Nielsdatt.


Dom: 3tia Adventus døbt Niels Christensøns barn i Syttrup Kaldet Cathrine, Test: Maren Jespersdatter, Peder Søfrenss i Aagaar, Lars Thomss ibid: ?? Jensøn i Sindahl, Johanne Thomasdatter;


[72]

Børne=Daab.

1737. Dom: post Circumsision: Jesu døbt Corporal Papes barn Kaldet Christian Test: Anne Magrete Nørgaard paa Baggesvogn; Jens Ladefoget ibid: Jens Steens Brøgerpigen ibid:


Dom: 2da p: Epiph døbt Niels Østergaards barn Kaldet Anne Test: Anne Østerg: Matz Pallesøn, Terchild Christensen, Peder Koch, Karen Christensdatter,


Dom: Septuag: døbt Degnens Jens Vinthers barn i S:B: Kaldet Jens Test: Anne Marie Bruun af Sindahl Præstegd. Provsten Velærv. hr. Berthel Bruun, Corporal Pape, Severiin Kliim af Mosberg og Bergithe Bruun af Sindahl Præstegd:


Dom: Esto Mihi døbt Lars Thorschers barn Kaldet Jens Test: Matz Pallesøns hustrue, Jens Ørum Jens Ladefoget, Jens Bojer, Johanne Pedersdatter.


Dom: Lætare døbt Niels Matzøns barn i N:B: Kaldet Maren, Test: Lars Melsøns hustr: Jens Melsøn Palle Matzøn, Hans i Holt, Maren Pedersdatter,


Dom: Palmarum døbt Jens Steens barn Kaldet Lars Test: Jens Nørgaards hustr: Christ: Snedker Christ: Jensøn, Jens Børch, Bodel Christensdatter;


[72b]

Børne=Daab.

Dom: Misericord: døbt Jens Nielsøns barn i V. Tronsmrk Kaldet Anne Test: Peder Søfrensøns hustr, Svend Pedersøn, Lars Jensøn, Jens Jensøn i Aaag:!!, Johanne Jensd:Dom: Exaudi døbt Maren Friisis barn Som Er et U=ægte barn Kaldet Peder Test; Hans Christensøns hustr: Niels Østerg:, Palle Matzøn, Christ: Christenss Anne Kiils.


Dom: 4ta p: Trinit: døbt Peder Clausøns b: i Ogger Kaldet Johanne Test: Lars Thomsøns hustr: Matz Larsøn Lars Pedersøn, Thomas Jensøn af Sindahl, Johanne Christensdatter;


Dom: 16 p: Trinit: døbt Lars Larsøns Barn i Bindsleu Præstegrd. Kaldet Magrethe Test: Anne Jensdatter af S:B: Jens Ladefoget paa Baggesvogn Jens Steen Søfren Møller ibid: Niels i Syttrup Johanne Jensdatter af Ogger;


Dom: 20 p: Trinit: døbt Christ: Christensøns barn i S:B: Kaldet Maren Test: Christ: KurveMands hustru, Christ: Iverss, Jens Mogenss, Christ: Pederss, Anne Jensdatter og Sophie Larsdatter;


Dom: 23 p: Trinit: døbt Thomas Larsøns barn Kaldet Lars Test: Peder Østerg: hustrue; Jens i Nørg: Søfren Larsøn, Lars Larsøn, Inger Larsdatter;


[73]

Børne=Daab.

Dom: 2da Adventus døbt Søfren Paals barn Kaldet Jens Test: Jens Paals hustr: Niels Thomsøn, Christ: Terchilds. Peder Skrædder, Anders Kræmer, Anne Kiils;


1738.

Dom: Sexag: døbt Lars Bierreg: Barn i S:B: Kaldet Søfren. Test: Jens Ovsens hustrue, Niels Bierreg: Christ: Terchildsøn, Niels Christens: Christ: i Boelet: Maren Michelsdatter:


Die Soterias døbt Christ: Smids Barn i N:B: Kaldet Iver. Test: Christ: Lycheg: hustrue, Lars Larsøn i S:B:, Svend i Tronsmrk, Andreas Molsøn, Zidssel Christensdatter, Maren Pedersdatter.


Dom: S: Sta Trinit: døbt Hans Povelsøns Barn i N:B: Kaldet Ellen Test: Niels Povelsøns?? hustrue, Jens Friis, Peder Povelsøn, Peder Rost, Bodel Christensd:, Maren Povels??


Dom: 1ma post Trinit: døbt Niels Halds?? Barn i N:B: Kaldet Christen, Test: Jens Simonsøns hustrue, Niels Jacobss, Thomas Matzøn, Knud?? Larsøn, Maren Jensdatter, Maren Michelsdatter.


[73b]

Børne=Daab.

Dom: 2da p: Trinit: døbt Peder Nielsøns Barn i Bolit i N:B: Kaldet Niels Test: Niels Jensøns hustrue i Vogn, Hans Christensøn, Hans Povelsøn, Niels Østerg: Johanne Pedersdatter, Maren Melsdatter.


Eodem die døbt Jens Andersens barn i S:B: Test: Søfren Christensøns hustr: i S:B:, Thomas Larsøn, Søfren Larsøn, Niels Christensøn, Maren Jensd:?? Kiersten Christensdatter:


Dom: 3tia post Trinit: døbt Peder Povelsøns barn Kaldet Lars. Test: Søfren Paals hustr: Niels Povelsøn, Povel Pedersøn, Lars Pedersøn, Christen Jenss, Karen Jensdatter;


Dom: 6 p: Trinit: døbt Lars Jensøns barn i Trunsmrk?? Kaldet Else Test: Niels Madsøns hustru, Christen i Barchholt, Christ: Marmis, Peder Koch, Maren Jensdatter.


Dom: 12?? post Trinit: døbt Niels Østergaards barn Kaldet Christen Test: Lars Tørschers hustru, Jens Friis, Matz Palless, Jens Melss, Ing: Larsd??


Dom: 12 p: Trinit: døbt Jens Jensøns barn i Hedegaard Kaldet Christen Test Peder Søfrensøns hustru i Ogger

[74]

Børne=Daab.

Morten Larsøn i Hesselbech, Lars Larsøn i Bindsleu Præsteg: Niels Christensøn i Søttrup;


Dom: 17 post Trinit: døbt Jens Steens Søn Kaldet Christen Test: Niels Halds hustru:, Christ: Skræder Hans Povelss, Jens Ørum:


Dom: 21 post Trinit: døbt Niels Madsøns Barn Kaldet Anne Test: Hans Pedersøns hustr: i Holt Christ: Olufss i Skoven, Peder Povelss, Hans Bojer.


Dom: 3tia Adventus døbt Hans Ammis Barn Kaldet Anne, Test: Jens Lycheg: hustr:, Thomas Simon??: Niels Bierreg: Lars Pedersøn;


1739. Dom: 1ma post Epiph: døbt Jens Friisis barn Kaldet Christen Test: Matz Pallesøns hustr: Jens i Hedegaard, Niels Sundbye, Palle Madsøn,


Dom: Septuag: døbt Lars Larsøns barn i Bindsleu Præstegrd Kaldet Dorthe, Test: Søfren Christensøns hustrue i Bindsleu, Niels Christensøn i Søttrup, Niels Sufdrup, Peder?? Søfrenss:


[74b]

Børne=Daab.

Dom: Oculi døbt Jens Melsøns Søn Kaldet Christen Test: Jens Ladefogeds hustr:, Lars Melsøn, Jens Bojer, Thomas Matzøn;


Dom: 2da post Pasch: døbt Lars Torschers Barn Kaldet Svend, Test: Hans Povelsøns hustrue, Lars Jensøn i Tronsmrk: Jens Koch, Søfren Bøchers


Feria 2da Pentecost: døbt Sergeant Papes barn i S:B: Kaldet Regine Test: Degnens hustr: Christ: Molss Lars Larss i Bindsleu Præsteg, Christen Bøcher


Eodem Die døbt Jens Jensøns datter i Ogger: Kaldet Maren, Test: Peder Søfrensøns hustrue Matz Larsøn, Christ: Jenss i Sindahl Lund, Lars Jensøn i Stochholm:


Dom: 1ma post Trinit: døbt Et uægte Barn Kaldet Christen til bemældte Barns fader udlagt Peder Koch i N:B: Test: Niels Østerg: hustrue Niels Jacobss, Thomas ??


Dom: 2 post Trinit: døbt Christen Christensøns Barn i Ejaas Kaldet Ellen Test: Thomas ??søn Jens Ladefoget, Jens Kiil Peder Melsen


[75]

Børne=Daab.

1739. Dom: 11ma post Trinit: døbt Lars Pedersøns u=ægte Barn paa Bachen i Ogger Kaldet Else, Test: Christen Thomsøns hustr: i Mogensbech, Christen Bøcher, Niels Bøcher og Søfren Bøcher.


Dom: 22 post Trinit: døbt Christen Ollesøns Barn i Skoven Kaldet Anne Test: Niels Matzøns hustr:, Hans i Holt, Thomas Larsøn, Palle Matzøn.


Dom: 1ma Adventus døbt Søfren Bøchers Barn Kaldet Karen, Test: Søfren Nielsøns hustr: i N:B:, Lars Larsøn, Jens Andersøn, Jens Bøcher:


Dom: 2da Adventus døbt Lars Christensøns B. i Lychegaard Kaldet Karen, Test: Christen Smids hustr: ibid: Peder Pedersøn, Christen Lychegaard, Lars Persøn i Holt Kokk??


Dom: 3tia Adventus døbt Lars Jensøns Barn i Tronsmrk Kaldet Else: Test: Lars Tørschers hustr: Jens Nielsøn i Tronsmrk, ?? ??, Jeppe Pedersøn.


[75b]

Børne=Daab.

Eodem die døbt Peder Jensøns Barn i Ogger Kaldet Morten. Test: Lars Thomsøns hustr: ibid Thomas Jensøn i Sindahl, Jens Jensøn i Ogger, Sophie Larsdatter;


Dom: 4ta døbt Niels Sundbyes Barn Kaldet Jens, Test: Stephen Nielsøns hustr:, Lars Lycheg:, Jens Friis, Lars Larsøn;


1740.

Dom: Invocavit Bapt: Hans Pedersøn barn i Holt Kaldet Mette, Test: Christen Olufss i Skouen, Peder Tørsker paa Steensbech, Søfren Larsøn, Sophie Larsdatter af S:B:


d: 16 Marty Døbt Degnens Jens Vinthers barn i S:B: Kaldet Frantz Test: Provsten hr Bruun, Lars Thoers. Johanne Mumme, Severiin Kliim, Birgethe Bruun;


d: 22 May Bapt: Christen Ovsøns u=ægte Barn Kaldet Niels, Test. Christen Christenss i Ejaas, Thomas Giertsøn i S:B:, Niels Andersøn i N:B: Jens Christensøns hustr: ibid:, Anne Giertsdatt: i S:B:


d: 29 May døbt Niels Nielsøns barn i N:B: Kaldet Maren Test: Niels Sundbye, Lars Lycheg: Andreas Molsøn, Christ: Molsøns hustr: Inger Lassis;


d: 24 Juny Bapt: Jens Andersøns Barn i S:B: Kaldet Anne Test: Jens Nielsøn i Tronsmrk, Christen Olufs i Ugger??

[76]

Niels Bøcher i Bragholt, Thomas Larsøns hustr: i S:B: Sophie Larsdatt: ibid:


d: 3 July Bapt: Søfren Paals Barn i S:B: N: Karen Test: Hans Povels: i N:B:, Palle Madsøn i Tronsmrk, Søfren Christenss i Hesselbech, Sl: Jens Paals Enche i S:B: Maren Nørgaards ibid:


d: 11 Sept: døbt Christen Iversøns Barn i N:B: N: Christen Test: Hans Povelss i N:B:, Lars Lycheg: Christen Lychegaards hustr: og Niels Sundbyes hustr:


d: 13 Nov: Bapt: Lars Christensøns Barn i Lycheg: N: Kiersten Test: Christen Lycheg: Jeppe i Nørg: Peder Christenss i Lychegaard, Lars Tørskers hustr: Anne Larsdatter af Ogg:


Eodem die Bapt: Jens Ladefogets barn N: Kiersten, Test: Christen Christenss i Ejaas, Thomas Giertsøn og Dreng, Christen Pederss af S:B: Niels Sundbyes hustr: Jens Pedersøns Datter fra N:B:


d: 11te Dec: Bapt: Hans Povelsøns Barn i N:B: Kaldet Jens Test: Lars Thørscher i N:B: Christen Christenss, Jeppe Pederss, Niels Sundbyes hustr: Karen Jensdatter og Karen Madsdatter;


1741. Dom: 3 Post Epiph: havde Christen Christensen Hald en Datter i Kirke, som til Daaben blev frembaaren af Johanne Pedersd: i Backholt og Kaldet Anna. Vidnerne Vare Christen Iversen fra S:B:?? Peder?? Iversen, Palle Madsen, Karen?? Madsd: Inger Larsd: alle fra N:B:


[76b]

Døbte.

Dom: Palm: Bapt: Lars Larsens Barn i B Præstegr, N: Maren Test: Niels Søtterup, Jens Hedegaard, Anders Molsen, Anna Stephensd: Johanna Pedersd: fra Barkholt.


Langfredag Bapt: Lars Thomesens Barn i Aagaard, N: Maren: T: Peder Sørensen, Lars Larsen Svend Pedersens Søn i Tronsmrk. Jens Nielsens hustr: Jens Jensens hustr:


d: 16 Apr: Bapt: Lars Jensens barn i Øster=tronsmrk. Nom: Margreth, T: Christen Nielsen, Jens Nielsen, Oluf Jensen, Niels Sundbyes Hustr: Peder Pedersens datter.


d: 22 May Bapt: Niels Jacobsens Barn i N:B: Nom: Peder, T: Christen Lyckegaard, Thomas Emmersen, Jens Larsen, Sophie Larsd: Maren Pedersd:


d: 28 May Bapt: Niels Christensens Barn i N:B: Nom: Niels. T: Niels Andersen, Jens Jensen, Christen Mikkelsen?? Mette?? Pedersd:, Anna Pedersd:


Dom: 1ma Trin: Bapt: Christen Christensens barn i Ejaas, Nom: Søren, T: Christen Molsen, Miels Pedersen, Anders ??, Peder Olufsens datter, Jens ?? datter.


Dom: 7ma post Trinit: Bapt: Lars Larsøns Barn i S:B: N: Søfren baaren af Degnens Hustrue i Bindsleu, Test: Christ: Molsøn, Niels Povelsøn i S:B:, Niels Christenss fra V Tronsmrk, Thomas Larsøns og Jens Andersøns Hustruer:


Dom: 8 post Trinit: Bapt: Jens Jensens Barn i Hedegaard N: Jens: Baaren af hans Moder Test: Niels Østergaard, Christ: Iverss, Peder Lychegr, Lars Larsøns hustr: af B:Præstegrd: og Kiersten?? Jens??datter fra N:B:??


[77]

Dom: 9 p: Trinit: Bapt: Jens Steens barn i N:B: N:Eiler: baaren af Jens Nielsøns hustr: i V:Tronsmrk. Test: Christ: Smids hustr: i N:B: Maren Christensdatter fra Barchholt, Thomas Ladefoget paa?? Steensbæch, Christen Hald og Peder Lychegaard:


Dom: 16 p: Trinit: Bapt: Hans Christensøns barn ved Mogensbæch: N: Christen, Test: Anders Emmersøns hustr: i Sindahl, Niels Thomss i S:B:, Søfren Emmersøn ibid Peder Svendsøn i Mogensbech, Niels Jacobsøns hustr i N:B:


Dom: 20 p: Trinit: Bapt: Søfren Bøchers barn i S:B: N:Jens: Test: Stephens Nielsøns hustr: i N:B: Peder Povelss i S:B: Hans i Holt, Niels Bøcher af Bragholt, Christen Christensøns hustr: af Ejaas og Inger Stephensdatter af N:B:


Dom: 22 p: Trinit: Bapt: Christen Ibsøns barn i Skoven, N:Christen: Test: Christen Molsøns hustr: i Ejaas, Christ: Molss i S:B:, Christ: Christenss, Andreas Molss i Ejaas, Jens Ørums hustr: i N:B: Lars Larsøns hustr: i B:Præstegd:


1742. Dom: 2da post Epiph: Bapt: Sl. Søfren Hiulmands Barn i N:B: N: Søfren Test: Hans Pedersøns hustr: i Holt, Christen Olufss i Skoven, Søfren Bøcher i S:B: Niels Stephenss i N:B:, Thomas Larsøns hustr: i S:B: og Peder Pedersøns Datter i N:B:


[77b]

Børne=Daab:

Dom: Sexag: Bapt: Anne Offersdatters barn aflet uden Ægteskab ved Peder Lychegaard i N: Bindsleu. Nom: Lauritz: Test. Peder Clausøns hustrue Thomas Giertzen, Niels Michelss, Niels Ovss: Sophie Offersdatter af N:B:


Dom: 2da post Trinit: Bapt: Lars Torchers barn i NB: N: Else: Test: Hans Povelsøns hustr:, Christ. Barchholt, Niels Sundbye, Jens Melss, Matz Pallesøns hustr: og Maren Pedersdatter af N:B:


Festo Johannis Bapt:; Bapt: Jens Jensøns barn i Aagaard N: Anne. Test: Peder Søfrensøns hustr: Matz Larss af Brasholt, Jens i Tronsmrk og Niels Svendsøn ibid, Hans Christensøns hustr: i Aagaard og Inger ??


Dom: 16 p: Trinit: Bapt: Guld Christens barn i NB N: Christen Test: Thomas Larsøns hustr: i S:B: Thomas Emmerss: Niels Sundbye, Oluf Jenss af Øster Tronsmrk, Maren Pedersd: af N:B: og Jens Pedersøns Datter ibid:


Dom: 18 post Trinit: Bapt: Christen Ammis barn N: Peder, Test: Jens Kochis hustr: i N:B: Lars Pederss af S:B: Palle Matzøn, Jens Melsøn, Jens Steens hustr: Sophie Offersdatter:


[78]

Børne=Daab.

Dom: 25 post Trinit: Bapt: Lars Thomsøns barn af Hesselbech N: Anne, Test: Christ: Iversøns hustr: i NB: Thomas af Thogholt, Jens af Tronsmrk: Lars Christensøn af Hesselbech, Peder Søfrensøns hustr: af Aag: og Johanne Stephensdatter af N:B:


Dom: 26 post Trinit: Bapt: Niels Sundbyes barn af N:B: N: Peder, Test: Anders Dalsgaards hustr: af Mygdahl Sogn, Christen Barchholt, Jens af Vester Tronsmrk, Jens af Houen i Mygdahl Sogn, Christens hustr: af Knurborg og Peder Pedersøns Datter af N:B:


Dom: 2da Adventus Bapt: Jens Nielsøns barn af V: Tronsmrk. Nom: Niels; Test: Peder Smids hustr: af Tolstr: Peder Søfrenss af Aag: Lars Larss af B: Præstegd: Lars Clausøns hustr: af Aagaard;


Fest: 2da Nat: Xst: Bapt: Lars Lychegaards barn Nom: Christen, Test: Christ: Iversøns hustr:, Christ: Lychegaard, Niels Sundby, Peder Lychegaard, Maren Ørumsdatter.


1743.

Dom: 2da post Epiphan: Bapt: Peder Koch hans u=ægte barn af N: Bindsleu Kaldet Christen, Test: Søfren Bøchers hustr:, Jens Ovsøn, Christen KurveMand, Peder?? Bragholt, Inger Lassis og Maren Nørgaards;


[78b]

Børne=Daab.

Eodem die Bapt: Peder Clausøns barn af N:B: Nom: Kiersten: Test: Niels Sundbyes hustr: Jens Nørg:, Jens Bojer, Peder Lycheg:, Jens Nørg: Enche;


Dom: Quinquag: Bapt: Christen Pallesøns barn af Steensbæch, Nom: Cathrine, Test: Mad: Kiærulf fra Odden, Seigr Vissing, Monsr Jørgen Pallesøn, Monsr Eiffler og Christine Frølich;


d: 13 Marty Bapt: Jens Ladefogets barn af S:B: Nom: Jens: Test: MorModeren, Niels Thomss Christ: Michelss:, Christ: Kiil og Christ: Tyrskes hustr:


Dom: 3tia post: Pasch: Bapt: Hans Povelsøns barn af NB: Nom: Johanne, Test: Lars Tørskers hustr:, Niels Povelsøn, Jens Melsøn, Jacob Nielsøns hustr: og Jens Pedersøns Datter;


Bededagen Bapt: Christ: Iversøns barn af N: Bindsleu Nom: Karen, Test: Lars Lychegaards hustr:, Christ: Lycheg:, Lars Larss af Bindsleu Præsteg:, Thomas Ladefoget, Niels Sundbyes hustr: og Maren Pedersdatter af NB:


[79]

Børne=Daab,

Dom: 5ta post Paschat: Bapt: Lars Larsøns Barn af Præstegd, Nom: Jesper, Test: Anne Jensd: af S:B:, Jens Hedeg: Christ: Barchholt, Peder Lycheg:, Rød Møller Enche og Johanne af Barchholt;


Dom: 8ma post Trinit: Bapt: Jens Andersøns Barn af S:B: Nom: Karen, Test: Thomas Larsøns hustr:, Lars Larss, Christ: KurveMand, Peder Svendss, Niels Bøchers Hustr: og Else af B:Præstg:


Dom: 18 post Trinit: Jens Nørgaards barn af N:B: Nom: Niels Test: Thøgers hustr: af Uggerbye, Jens Hedegaard, Christ: Hald, Niels Svendss, Maren Pedersd:


Dom: 19 post Trinit: Bapt: Oluf Bierres barn Nom: Niels Test: Hans Pedersøns hustr: af Holt, Jens Steen. Jacob Nielss, Palle Matzøn, Christ: Olufsøns hustr:


Festum Omnium Sanctorum Bapt: Hans Christensøns barn af Ogger Nom: Maren test: Hans Moder, Christ: Smid, Niels Svendsøn, Peder Svendsøn, Niels Jacobsøns datt: af N:B: og Mandens Syster;


Dom: 23 post Trinit: Bapt: Christen Halds barn Nom: Maren. Test: Christen Smids hustr: Christ: Barchholt, Christ: Thomsen, Jep Pedersøn, Christen Smids hustr:, Thom: Emmers.


Børne=Daab:

1744. Dom: Reminiscere Bapt: Niels Byrgesøns barn Nom: Niels Test: Christ: Molss af S:B: Christ: Barchholt, Andreas Molsøn, Jens Friisis hustr: og Jens Nørg:


Dom: 2da i Paschat: Bapt: Niels Bøchers barn Nom: Jens. Test: Søfren Bøcher, Niels Povelsøn, Lars Christensøn af Hesselb: Jens Bøchers hustr: Hans Holtis hustr:, Anne Kiil;


Dom: 5 i Pasch: Bapt: Jens Steens Søn Nom: Christian Test: Christen Smid, Christ: Olufs, Christen Steffenss, Niels Sundbyes hustr, Hans Povelsøns hustr: og Maren af Barchholt:,


d: 13 May Bapt: Søfren Bøchers barn Nom: Stephen, Test: Christ: Molss af S:B: Niels Bøcher, Niels Stephensøn, Hans Holtis hustr: Peder Povelsøns hustr: Johanne Stephensdatter;


Fest: Visit: Mariæ Bapt: Niels Østerg: barn Nom: Inger Test: Christ: Fugelsig, Lars i Øster Tronsmrk, Peder Lycheg, Christen Fugelsigs datter, Thomas Emmersøns datter:


Dom: 9 p: Trinit: Bapt: Christ: Ammis barn Nom: Anders, Test: Lars Pedersøn, Stephen Peders. Hans i Holt, Lars Tørschers hustr: Anne Gertzdatter;


[80]

Børne=Daab=

Eodem die Bapt: Andreas Molsøns barn Nom: Kiersten Test: Christ: Mols:, Peder Mols:, Jeppe Peders: Niels Sundbyes hustr: Christ: Smids hustr:


Dom: 12 post Trinit: Bapt: Lars Lycheg: barn Nom: Peder, Test: Christ: Lycheg:, Thom: Ladef: Jeppe Peders:, Niels Sundbyes hustr:, Christ: Smids hustr: og Lars Larsøns hustr: af B:Præsteg:


Dom: 20 p: Trinit: Bapt: Christ: Christensøns barn af Ejaas Nom: Niels, Test Jens Ladefog: Lars Peders: Peder Mols: Andreas Molsøns hustr: Thomas Giertzøns datter, Christen Molsøns hustr:


Dom: 22 p: Trinit: Bapt: Lars Jensøns barn i Øster Tronsmrk. Nom. Christen, Test: Niels Østerg: Christen Olufss, Oluf Jensøn, Jens Nielsøns hustr: i V.Tronsmrk, Jens Nørg: hustr:


Dom: 25 p: Trinit: Bapt: Jens Andersøns barn af S:B: Nom: Karen Test: Christ: Tydsk, Søfren Bøcher, Peder Molsøn, Christ: KurveMands hustr: Niels Bøchers hustr: Thomas Giertzsøns Datter.


Eodem Bapt: Elses barn af Schagen afflet uden ægteskab Nom: Maren Test: Smed Christ:, Christ: Hald, Svend Lycheg:, Jens Friisis hustr, Oluf Bierres hustr:, Thomas Emmersøns datter;


[80b]

Børne=Daab:

1745. 3de Onsdag i Fasten Bapt: Sergeantens barn Nom: Fridrich Test: Søfren Bøcher, Andreas Molsøn, Niels Christenss, Christ: Molsøns hustr, Jens Ladefogets hustr: og Lars Larsøns hustr:


Eodem die Bapt: Christen Halds Søn af N:B: Kald: Jens, Test: Christ: KurveM, Niels Svendsøn, Niels Bøcher, Lars Lychegaards hustr, Maren af Barchholt;


4de Onsdag i Fasten Bapt: Jens Jensøns Barn af Ogger Nom: Anne Test: Lars Kusk, Lars Thomsøn af Ogger, Lars Thomsøn af Heiselbech, Peder Søfrensøns hustr: af Ogger, Povel Baches hustr: og Svendsdatter af V.Tronsmrk;


Dom: Palmarum Bapt: Niels Matzøns Barn af N:B: Nom: Søfren Test: Jens Ørum, Thomas Matzøn, Jens Melsen, Jens Ørums datt og Karen Koches;


Fest: Ascens: Xsti Bapt: Jens Hedeg: barn Nom: Peder, Test: Lars i Præsteg: Jens Friis, Peder Lycheg: Jens Giødegaards hustr: Christen Smids hustr: og Maren af Barchholt;


[81]

Børne=Daab:

Fest: Visit: Bapt: Christ: Thomsøns barn af Ogger Nom: Thomas. Test: Lars i Præsteg, Christ: Smid, Lars Christenss, Peder Søfrensøns hustr: og Lars Thomsøns hustr: og Jens Jensøns hustr:


Dom: 5 p: Trinit: Bapt: Jens Steens barn Nom: Peder, Test: Jens Frausing fra Steensbæch, Niels Kudsch, Christen Barchholt, Johanne Fix fra Steensb:, Anne Paals og Maren Christensdatter;


Dom: 7ma p: Trinit: B: Christen Ibsøns barn paa Elkiær Nom: Christen Test: Christ: Smid, Oluf Bierre, Thomas KurveM:, Lars Thomsøns hustr: af Ogger, Jens Jensøns hustr: og Thomas Emmersøns Datter;


Dom: 11 p: Trinit: Bapt. Lars Larsøns barn i Bindsleu=Præstegd: Nom: Lars Test: Degnens hustr: Christen Molsøn, Christen Lycheg: Jens Hedeg, Anders Molsøns hustr, Lars Thomsøns Datter af Ogger;


Dom: 12 p: Trinit: Bapt: Christen Ibsøns barn Nom: Jeppe, Test: Christ: Molsøns hustr: i Ejaas, Christ: Molsøn af S:Bindsl: Anders Molsøn, ?? Nielsøn?? Christen Terchelsøn og Jens P??søns hustr??


[81b]

Dom: 17 p: Trinit: Bapt: Jeppe Pedersøns barn Nom: Kiersten Test: Stephan Nielsøn?? af N:B: Niels Sundbye, Anders Molsøn, Niels Stephensøn, Niels Madsøn og Hans Povelsøns hustru.


Dom: 2da Adventus Bapt: Christen Smids barn Nom: Lars. Test: Jens Tronsmrk hans hustr: Christ: Lycheg, Peder Søfrenss, Jens Hedegaard, Jens Nørgaards hustr: Maren i Barchholt.


Dom: 4ta Adventus Bapt: Else Kaaris barn Nom: Christen, udlagt dends Barne Fader Christen Marmis. Test: Hans Povelsøns hustr: Christ: Smid, Jens Friis, Peder Lycheg: Thomas Giertzøns og Jens Kiils døttre??


Feria 2da Nat: Bapt: Jacob Nielsøns Barn Nom: Anne. Test: Lars Tyrschers hustr: Niels Kudsk, Jacob?? ??, Jens Molsøns Moeders Syster og Jens ?? Datter.


Dom: 1ma p: Epiph: Bapt: Thomas Larsøns Barn af S:Bindsleu Nom: Jens. Test: Lars Larsøns hustr: Niels Povelsøns, Christ: Christenss af N:B: Thomas ??, Anders Søfrensøns hustr af Mogensbæk og Maren ??


Eodem die Bapt: Povel Bakkis Barn af Ogger Nom: Karen Test: Jens Jensøns hustr: Ibid: Lars Thomsøn af Hesselb: og Christ: Thomss Ibid: ?? ?? af ?? Lars Kudskes hustr: ?? ??


d ?? Janu:?? Bapt: Christen Ammis barn Nom Peder?? Test: ?? Ammis, Niels?? Molsøn, Jens ??, ?? Melsøn, Jens ?? og Smed Christens ??


Dom: Qvinqvagesima Bapt: Oluf Sørigs Barn Nom: Christen Test: Hans Holtis hustr: Niels Østerg: Niels Matzøn, Oluf Tronsmrk, Magrethe af Bolet og Mandens Syster.


Dom: Oculi Bapt: Lars Thomsøns barn af Hasselbæch Nom: Anne Test: Lars Larsøns hustr: af B:Præstegd, Jens i Vester og Lars i Øster Tronsmrk, Niels Svendsøn, Povel Bachis hustr: og Lars Kudskes datter;


Dom: 6 p: Trinit: Bapt: Niels Kudschis barn paa Steensbæch Nom: Povel Test: Mad: Kiærulf paa Steensb: Christ: Lycheg: Senior et Junior, Jens Frausing, Niels Sundbyes hustr: og Cathrine af Steensbæch


Dom: 8va p. Trinit: Bapt: Peder Kochis Barn Nom: ?? Test: Lars Tyrschers hustr:, Sergienten, Niels S?? Niels Michelss, Mandens Syster og Degenes hustr.


Dom: 9 p: Trinit: Bapt: Hans Povelsøns Barn Nom: Anne Test: Niels Sundbyes hustr:, Jens ??, Thomas ?? hustr: Lars?? Jens Frands?? datter?? og Sophie?? ??datter.


Dom: 23?? post Trinit: Bapt: Christen Christens ?? barn Nom: Maren Test: Anders Molsøns hustr: ung Christ: ?? Jens Hedeg: Niels ?? Stappens?? og Jens ??


Feria 3tia Nat: Xsti: ?? ?? barn Nom: Helvig. Test: Thøger Olufsøns hustr: af Uggerby, Jens ?? Christ: Christensøn ?? ?? Thøgersdatter


[82b]

1747. d: 11 Janu: Bapt: Niels Bøchers Barn Nom: Kiersten Test: Christen Bøchers hustr: Hans Holt Søfren Bøcher, Svend Lycheg: Christen Iversøn og Bodel Degns døttre.


Langfredag Bapt: Jeppe Pedersøns Barn Nom: Maren Test: Niels Sundbyes hustr:, Unge Christ: Lycheg: unge Jens Friis, Thomas Lycheg, Anders Molsøns hustr, Jens Ørums datter


Eodem die Bapt: Jacob Nielsøns barn Nom Christen; Test: Niels Kudschis hustr: Jens Molss, Oluf Berg, Niels Sephansøn, Mandens Søster, Thomas Emmersøns Datter;


Dom: 1 p: Trinit: Bapt: Lars Tronsmrkis barn Nom: Jens Test: Niels Sundbyes hustr: Lars Hesselb: Christ: Larss: Niels Ovess: ?? ??ds hustr: Jens Pedersøns Datter;


Dom: 10 p: Trinit: Bapt: Peder Svendsøns barn af Ogger Nom: Anne Test: Maren Barchholt Anders Mogensbæch, Niels Jensøn af Giødeg: Svend Lycheg: Povel Bachis hustr: og Anne Stephensdatter.


Dom: 14 p: Trinit: Bapt: Christen Christensøns Barn af Ejaas Nom: Mette Test: Christen Molsøns hustr: i Ejaas, Jens Larsøns ?? ved, Peder Lychegaard, Christen Thomsøn, ?? Thomas Giertzøns datter;


[83]

Festo Michaelis Bapt: Jens Andersøns Barn af S:B: Nom: Anders Test: Anders Søfrensøns hustr: af Mogensbæch, Christen KurveMand, Niels Barchholt, Thomas Lychegaard, Johanne Kræmer og Jens Kiils Datter;


Dom: 23 post Trinit: Bapt: Christ: Halds Barn i N:B: Nom: Christen, Test: Christ: KurveMand, Niels Madsøn, Anders Thomsøn, Christ: Fugelsig og Svend Christensøns Døttre;


Dom: 2da Adventus Bapt: Maren Melsdatters Børn den Eene Kaldet Lars, den anden Knud. Begge u=ægte, Barne=Faderen til dem blef udlagt Christen Kaas af N:Bindsleu, Testes Baptismi Niels Østerg:, (Svend) Jens Melsøn, Guld Christen, Jens Pedersøn, Lars Larsøn, Thomas Madsøn, Svend Lycheg:, Lars Thøschers hustr:, Hans Povelsøns hustr:, Christ: FyhrMands hustr: og Datter;


1748. Festo Epiph: Bapt: Jens Jensøns barn af Aagaard Nom: Magrethe Test: Jens Tronsmrk, Lars Thomsøn i Hesselbæch, Niels Giødgaard, Lars Thomsøns hustr: af Ogger og Peder Svendsøns hustr:


Dom: 2 p: Epiph: Bapt: Christen Ibsøns barn af N:B: Nom: Jeppe, Test: Niels Ladef:, Christ: Smid, Niels Thomsøn, Hans Povelsøns hustr: Lars Thomsøns datter af Ogger og Thomas Emmersøns Datter;


Dom: 5 p: Epiph: Bapt: Jens Tronsmrk hans barn Nom: Jens Test: Niels Sundbye, Niels Svendsøn, Hans Podemester, Peder Smids hustr: af Tolstrup?? Berthe og Karen fra Steensbæch;


Fest: Grat: Bapt: Niels Christensøns barn af Bolet i N:B: Nom: Maren, Test: Povel Bach, Niels Bragholt, Peder Madsøn, Sophie Ofersd: Jens Nørg: hustr: Jens Kiils datter.


d: 28 Febr: Bapt: Sl Guld Christens Barn af N:B: Nom: Christen, Test: Niels Sundbye?? Christen Lycheg: Peder Lychegaard, Jeppis hustr: i Rød Mølle, Niels Ladfogets hustr: og Stefens datter;


d: 27 Marts Bapt: Sørren Bødchers Barn Nom: Johanne. Test: Thomas Smid, Lars Thomsøn, Niels Stephensøn, Niels Bødkers hustr:, Thomas Giertsøn, Hans Holtis døttre;


[84]

Dom: Palm: Bapt: Jens Steens Barn Nom: Inger Test: Christ: Smid, Christ: Lycheg: Jens Skrædder, Peder Svendsøns hustr: Sophie Andersdatter;


Eodem die Bapt: Maren Bierregaards Barn u=ægte, Nom: Peder udlagt til barnefader Thomas Emmersøns Søn Soldat. Test: Niels Thomsøn Skræder, Thomas Kurve, Christ: Skrædder, Jens Ladefogets hustr: Anne Giertsdatters, Sophie Degns;


Dom: 4ta p: Paschat Bapt: Peder Clausøns barn af Mogensbæch Nom: Metthe Test: Lars Larsøn, Jens Hedeg:, Christ: Kiil, Anders Søffrensøns hustr: i Mogensbæch, Christ: Molsøns Pige og Niels Thomsøns datter;


Dom: 10 p: Trinit: Bapt: Niels Svendsøns Barn i Barchholt Nom: Christen, Test: Niels Ladefoget, Christen Smid, Christ: Nielsøn, Christen Barcholts datter Anne, Jens Melsøns hustr: og Lars Thomsøns datter.


Fest: Michaelis Bapt: Thomas Larsøns barn i S:B: Nom: Maren, Test: Lars Larsøn, Thomas Smid, Christ: Kiil, Lars Larsøns hustrue og Christ: KurvM: datter;


[84b]

Eodem die Bapt: Et U=ægte barn Nom: Christen Moderen Anne Offersdatter, Faderen udlagt at være Peder Christ: i Bierreg: Test: Palle Matzøn, Thomas Matzøn, Hans Bojer, Lars Thorschers hustr:


Fest: Om: Sanct: Bapt: Christ: Cabeltveds barn kaldet Mette, Test: Christ: Smid, Andreas Molsøn, Svend Lycheg:, N: Sundbyes hustr: og Jens Molsøns hustr:


d: 28 Dec: ?? Andr: Molsøns barn fød og ved daaben Kaldet Anne Marie, Test: Christ: Lycheg: hustr: Christ: Mols: Senior et Jun: Peder Mols: Christ: Mols: Datter af Ejaas:


1749. Dom: 1ma post Epiph: Bapt: Niels Østerg: barn Nom: Niels, Test: Peder Høen, Christ: Kiil, Thom: Lycheg: Jens Friisis hustr:, Lars Thørschers datter;


d: 22 Janv: Bapt: Niels Kudschis barn Nom: Else, Test: Christ: Pallesøns hustr: Christ: Mols: sen: et junior, Hans PodeMest:, Berthe StuePige


Dom: Qvadrag: Bapt: Hans Povelsøns barn af N:Bindsleu Kaldet Maren, Test: Thomas Smid, Niels Povels:, Palle Matzøn, Niels Sundbyes hustr:, Niels Povelsøns Datter;


[85]

Dom: Oculi Bapt: Christ: Smids barn kaldet Maren Test: Karen Lycheg:, Jens Nørg: Jens Mels: Thom: Lych: Berthe StuePige og Mette BrøggerPige:


Dom: Judica Fest: Ann: Mar: Bapt: Peder Lycheg: barn Nom: Maren, Test: Thom: Larsøns hustr:, Jens Ladefoget, Christ: Smid, Christ: Kiil og KurveM: Datter;


Fer: 3tia Paschat: Bapt: Niels Berregøns?? barn Kald: Else, Test: Berthe KochkePige, ung Christ: Lycheg:, Jacob Niels:, Jens Skrædder, Karen StuePige


Dom: Trinit: Bapt: Lars Christ: barn af Hesselbech Nom: Maren, test: Lars Thomsøns hustr: i Aagaard Oluf Christ:, Jens Jensøn af Hedeg og Povel Bachis hustr:


Dom: 7 post Trinit. Bapt: Christen Marmis Barn kald: Mette, Test: Jens Tronsmrkis hustr: Thomas Smid, Jeppe Nørg:, Peder Nørg: Chris: Søfrensøns Datter;


Eodem die Bapt: Jens Nørg: Barn Kald: Anne, Test: Christ: Smids hustr: Michel Skrædder, Niels Sørrig, Niels Marmis, Sophie Andersdatt:


Dom: 10 post Trinit: Bapt: Peder Pedersøns barn af Ejaas, Kaldet Johanne, Test: Oluf Povelsøns hustr: af Terp:, Christen Christ: Thomas Smid, Peder Molsen og Christ: Molsøns Pige;


[85b]

1750: Feria 3 Pasch: Bapt: Niels Barcholtis barn Nom: Maren, Test: Peder Svendsøns hustr: i Ogger, Thom: Lycheg:, Jens Mels og Inger af Hedeg:


Dom: 1ma post Pascha Bapt: Christ: Cabeltveds barn Nom: Lars, Test: Jeppe Møllers hustr:, Niels Ladefoget, Niels Sundbye, Jeppe Terchildsøn


d: 15 April Bapt: Sl: Jeppis Barn af Nørgaard Kald: Maren, Test: Niels Sundbyes hustr: Christ: Cabeltved, Andreas Molsøn, Svend Lycheg: Christ: Smids hustr:


Dom: 3 post Pasch: Bapt: Søfren Sørrigs Barn Kald: Niels, Test: Peder Lycheg: hustr: Niels Sørrig, Christen Sørrig, Karen og Maren Sørrig


Fest: Asscens Xsti, Bapt: Jens Melsøns Barn Nom: Christen Test: Christ: Smids hustr: Niels Barchholt, Søfren Svendsøn, Peder Svendsøn hustr: og Lars Tørskers Datter;


Feria 2da Pentec: Bapt: Karen Koches barn Kaldet Matz, Test: Anne i Skoven, Jens Koch, Lars Thoms: og Peder Skrædders datter;


Dom: 3 post Trinit: Bapt: Hans Podemesters barn Kaldet Maren, Test: Christ: Pallesøns hustr: Niels Kudsk, Niels Ladef:, Peder Nørg: Berthe StuePige;


[86]

Eodem die Bapt: Christ: Ibsøns barn i Schoven Kald: Else Marie, Test: Christ: Molsøns hustr:, Christ: Mols:, Jens Ørum, Peder Mols:, Niels Povels datter


Dom: 4ta post Trinit: Bapt: Jacob Nielsøns barn Kald: Niels, Test: Niels Povelsøns hustr:, Niels Marmis, Niels Ødeg: Maren Michelsdatter,


Dom: 7 post Trinit: Bapt: Povel Bachis barn Nom: Christen Test: Lars Thomsøns hustr:, Jens Jensøn Moeders Broder, Christ: Smids hustr:


Eodem die Bapt: Christ: Høgholtis barn Nom: Christen, Test: Maren Barchholt, Niels Barchholt, Niels Jensøn, Jens Tronsmrkis hustr:


Eodem die Bapt: Niels Ladefogets barn Nom: Karen Test: Anne Archisdatter, Niels Sundbye, Hans Podemest: og Hans Holtis hustr:


Dom: 8 p: Tr: Bapt: Christ: Holdts Barn Nom: Maren Test: Christ: Iversøns datter, Christ: Lycheg: Christ: Kurv:M:, Svend Lycheg: Mar: Christ:datt:


Dom: 13 Bapt: Niels Matzøns barn Nom: Christen, Test: Thom: Lycheg: hustr: Niels Barchholt, Stephen Amm, Lars Larsøn Mar: Christ: datter;


[86b]

d: 9 Sept: Bapt: Niels Bødchers barn Nom: Else, Test: Christ: Bøchers hustr:, Thomas Smid, Thom: Larsøn, Christ: Kiil, Ped: Lycheg: hustr:


Dom: 21 post Trinit: Bapt: Jens Jensøns barn i Ogger Nom: Jens, Test: Peder Svendsøns hustr:, Thom: Smid, Lars Thomsøn, Jens Larsøn, Povel Bachis hustr: og Jens Thronsmrkis Datter;


Eodem die Bapt: Peder Pedersøns barn i Ejaas Kald: Maren Test: Oluf Povelsøns datter af Terp:, Andreas Mols: Peder Olufsøn, Peder Mols: Christ: Molsøns Pige;


d: 16 Dec: Bapt: Lars Christ: barn af Hesselb: Nom: Christ: Test: Lars Thoms: hustr: af Aagard Jens Jensøn, Niels Thoms:, Jeppe Hedeg:, Magrethe Paals;


Eodem die Bapt: Oluf Bierres barn Kald: Christen, Test: Andreas Molsøns hustr:, Thomas Smid, Niels Ødeg: Thom: Madsøn Sophie Offersdatter;


[87]

1751: Dom: 1ma post Epiph: Bapt: Søfren Svendsøns barn af V:Tronsmrk Kald: Svend, Test: Anne i Tronsmrk Peder Svendsøn, Niels Svendsøn, Jens Jensøns hustr:


Dom: 3tia p: Epiph: Bapt: Thom: Matzøns barn Kald: Maren, Test: Christ: Halds hustr: Christ: Iversøn, Christ: Hald, Sophie Offersdatt:


Dom: 4ta post Epiph: Bapt: Niels Sørrigs barn Kaldet Mette, Test: Niels Barchholtis hustr: Niels Sundbye, Søfren Sørrig, Christ: Sørrig, Maren Sørrig;


Dom: Palm: Bapt: Niels Christ: barn Nom: Christen Test: Christ: Smids hustr: Thomas Giertsøn, Christ: Caveltved, Johan Kræmers og Johanne i Holt;


Die Parasch: Bapt: Thomas Larsøns barn Kaldet Christen, Test: Niels Bragholtis hustr: gl: Thomas Larsøn, Peder Lycheg:, Christen Kiil, Niels Povelsøns og Thomas Skomagers Datter;


[87b]

1751. 3 Sept= Bapt= Søren Bødikers Barn i SB: Kaldet Kiersten, Test= Anders Sørensen, Peder Christensen, Niels Barkholt, Anne Michelsdatter Maren Madsdatter.


Visit= Mariæ Bapt= Peder Christensens Barn, Nom Jens, Test= Thom= Lychegaard, Svend Nørgaard, Christen Kiil, Karen Madsdatter, Ellen Svendsdatter.


Dom: 11 post Trinit= Bapt= Christen Iversens Barn Nom= Zidsel, Test= Thom= Lychegaard, Niels Andersen, Svend Nørgaard, Karen Madsdatter, Berthe Sørensdatter,


Dom= 13 post Trinit= Bapt= Niels Skræders Barn Nom= Else, Test= Christen Skræder, Peder Christensen, Jens Skræder, Johanne Mogensbæk, Karen Pedersdatter.


Dom= 19 post Trinit= Bapt= Svend Nørgaards Barn Nom= Karen, Test= Thom= Lychegaard, Niels Svendsøn, Peder Bieregaard, Mette Jensdatter, Inger Jacobsdatter.


Fest= Omn= Sanct= Bapt= Jens Nørgaards Barn Nom= Maren, Test= Niels Svendsen, Nils Nielsøn, Peder Niels, Karen Christensdatter, Mette Christensdatter.


1752. Dom= 2. post Epiphan= Bapt= THom= Lychegaards Barn, Nom= Christen, Test= Niels Andersen, Niels Christensen, Christen Jensen, Berthe Sørensdatter, Mette Christensdatter.


[88]

1752. Dom= Misericor= Bapt= Thom= Larsens Barn, Nom= Maren, Test= Christen Thomsen, Christen Jensen, Jeppe Christensen, Mette Jensdatter, Ellen Svendsdatter,


Paa den Extraordinarie Bededag, Bapt= Christen Skræders Barn, Nom= Mette, Test= Thom= Lychegaard, Simon Kat, Niels Andersen, Johanne Christensdatter, Inger Jacobsdatter,


Dom= Lætare Bapt= Jens Melsøns Barn, Nom= Anne, Test= Peder Svendsen, Olle Svendsen, Maren Christensdatter, Kiersten Jensdatter


Dom= 8 post Trin= Bapt= Thom= Smids Barn, Nom= Christen, Test= Thom= Lychegaard, Niels Povensen, Christen Kiil, Mette Jensdatter, Maren Thomsdatter.


Dom= 11 post Trin= Bapt= Jørgen Madsøns Barn, Nom= Mads, Test= Christen Fugelsiig, Christen Thomsøn, Niels Christensøn, Else Magrete Kiærulf, Johanne Thomasdatter.


Dom= 13 post Trin= Bapt= Søren Sørrigs 2de Børn Nom= Olluf og Kiersten, Test= Olle Bierrig, Niels Nielsøn, Christen Olufsøn, Inger Jacobsdatter, Maren Christensdatter.


[88b]

1752. Dom 17 post Trin= Bapt= Hans Povelsøns Barn Nom= Kiersten, Test= Jacob Nielsen Christen Skræder Christen Michelsøn, Karen Christensdatter, Maren Thomsdatter.


Dom= 21 post Trin= Bapt= Peder Pedersøns Barn af Ejaas, Nom, Olle, Test= Peder Ollesøn, Christen Christensøn, Peder Molsøn, Anne Christensdatter, Maren Christensdatter.


Dom= 23 post Trin= Bapt= Niels Kudskes Barn Nom= Thomas, Test= Christen Molsøn, Christen Kurvemand, Christen Kiil, Inger Jacobsdatter, Maren Michelsdatter.


Dom= 26 post Trin= Bapt= Niels Sørrigs Barn, Nom= Jens, Test= Christen Nielsøn, Christen Olufsøn, Hans Olufsøn, Anne Jensdatter, Maren Olufdatter,


Dom= 4ta post Advent= Bapt= Christen Lychegaards Barn Nom= Mette, Test= Niels Sundbye, Thom= Lychegaard, Niels Christensøn, Maren Pedersdatter, Berthe Sørensdatter.


Eodem Die Bapt= Oluf Bierigs Barn Nom= Karen, Test= Christen Skræder, Niels Nielsen, Oluf Christensøn, Maren Olufsdatter, Johanne Nielsdatter.


Dom= Cantate= Bapt= Hans Podemesters Barn Nom= Johanne, Test= Christen Lychegaard, Jacob Nielsøn, Jens Jensøn, Maren Bragaard, Berthe Sørensdatter.


d 3 October 1752 Bapt: Degnen Knud Olufsens Barn Nom: Anna Kierstine Test: Maren JørgensDatter af Steensb: Cathrine MathisDaatter af Tversted Præstegrd, Jørgen Pallesøn af Steensbeck, Hans?? Eifeler af Oden, Hans?? ??


[89]

1753. Fest= Epiphan= Bapt= Lars Trundsmks Barn Nom Christen Test= Svend Christensen, Niels Barckholt, Niels Nielsen, Anne Jensdatter Kirsten Jensdatter.


Purif= Mariæ Bapt= Niels Madsøns Barn Nom= Peder, Test= Jens Ørum, Christen Olufsen, Olle Svendsøn, Karen Madsdatter, Kiersten Larsdatter,


Fest= Annunt= Mariæ Bapt= Christen Nielsens Barn Nom= Niels, Test= Niels Svendsøn, Niels Sundbye, Niels Nielsøn, Anne Svendsdatter, Maren Tomsdatter.


d 28 Martii, Bapt= Niels Barkholts Barn Nom= Christen, Test= Peder Svendsøn, Søren Svendsøn, Niels Nielsen, Maren Pedersdatter, Kirsten Jensdatter.


Dom= Palm= Bapt= Niels Christensen Ladefogeds Barn af Stensbech Nom= Christen Test= Mette Christensdatter, Kiersten Christensdatter, Niels Svendsen, Niels Sundbye, Christen Hamborrig,


En Onsdag d 20 Apriil i Fasten Bapt= Niels Nielsens Barn af Nørre Bindslef Nom= Else Test= Berthe Sørensdatter, Maren Svendsdatter, Jens Ørum, Jens Friis, Christen Jensen.


[89b]

1753. Dom 2da (post) a Pasc= Bapt= Søfren Svendsens Barn af Vester Trunsmrk Nom= Christen Test= Else Jensdatter, Kirsten Jensdatter, Niels Svendsen, Jens Melsen, Oluf Christensen,


Eodem Die Bapt Inger Christensdatters Barn Nom= Christen, Et uægte Barn, Test= Dorthe Christensdatter, Maren Christensdatter, Lars Thersker, Jeppe Christensen, Anders Christensen,


Dom= 5ta a Pasc= Bap Jens Jensens Barn af Aagd Nom Thomas, Test= Maren Christensdatter, Karen?? Christensdttr, Thomas Giertsen, Peder Pedersen, Christen Thomesen,


3tia Pent= Bapt= Niels Andersen Møllers Barn fra Steensbech Nom= Christen Test, Maren Christensdatter, Johanne Larsdatter, Niels Christensen, Christen Iversen, Lars Larsen.


[90]

1753. 27 Junii En Maaneds Bededag Bapt: Christen Halds Barn af Synder Bindslev Nom= Else, Test Kirsten Jensdatter, Karen Christensdatter, Peder Bierregaard, Thomas Larsen, Peder Christensen.


Dom= 4ta post Trin= Bapt= Maren Melsdatters Barn af Nørre Bindslev et u=ægte Barn Nom= Christen, Test= Johanne Jensdatter, Anne Christensdatter, Jens Jensen, Søfren Olufsen, Anders Jensen Steen.


Dom= 6ta post Trin= Bapt= Thomas Kudskes Barn af Hellede, Nom= Johanne Marie, Test= Anne Christensdatter af Baggisvogn, Kirsten Olufsdatter ibid= Jens Jensen, Peder Nielsen, Jens Jensen ibid=.


d 8tende August. En Maaneds Beededag Bapt= Anders Thomsens Barn af NBindslev Nom= Thomas Test Anne Pedersdatter, Ellen Larsdatter, Gl Christen Lykkegaard, Lars Thomsen, Christen Thomsen.


[90b]

d: 12de Sept= En Maaneds Beededag Bapt= Niels Jensens Barn af Bragholt Nom= Johanne, Test= Anna Michelsdatter, Johanne Thomesdatter, Thomas Michelsen, Søren Jensen, Peder Jensen


Dom= 14 post Trin= Bapt Povel Olufsens Barn af Øster Tronsmrk Nom= Peder Test= Johanne Christensdatter, Maren Svendsdatter, Niels Svendsen, Jens Jensen, Oluf Svendsen.


d. 30 Sept sc= 15 a Trin= Bapt Christen Iversens Barn af NBindslef Nom= Johanne, Test= Karen Madsdatter, Maren Svendsdatter, Gl Christen Lykkegaard, Niels Andersen, Michel Pedersen.


Dom= 18 a Trin= Bapt Svend Christensens Barn i Nørre Bindslef Nom= Bodil Test= Karen Madsdatter, Kirsten Jensdatter, Gl Christen Lykkegaard, Christen Iversen, Christen Madsen.


Dom= 4ta post Advent= Bapt= Niels Christensens Barn paa Heeden Nom= Christen, Test= Maren Hansdatter, Kiersten Christensdttr, Christen Iversen Smed, Niels Ladefoged paa Steensbeck, Peder Molsen.


[91]

1754.

Fastelavns Søndag, Bapt= Christen Pedersens Barn af NBindslef= Nom= Mette Test= Jens Pedersen, Simon Povelsen, Christen Jensen, Maren Pedersdatter, Kirsten Christensdatter.


Eodem Die Bapt= Thomas Christensens Barn af NBindslef Nom= Maren Test Karen Christensdatter, Maren Svendsdatter, Christen Pedersen, Christen Christensen, Michel Pedersen,


Eodem die Bapt Peder Christensens Barn af SBindslef Nom= Karen, Test= Magrethe Therkildsdatter, Kirsten Jensdatter, Thomas Larsen, Niels Jensen, Christen Kiil.


Dom= Lætare Bapt= Christen Maremesis Barn af NBindslef Nom= Anne Magrete, Test Sophie Nielsdatter, Ellen Larsdatter, Simon Povelsen, Niels Olufsen, Niels Nielsen.


d 31 Martii Bapt= Niels Jensens Barn af NBindslef Nom= Anne, Test= Anne Jensdatter, Magrette Sørrensdatter, Thomas Christensen, Christen Iversen Smed, Christen Jensen.


[91b]

1754. Dom= Palm= Bapt= Peder Pedersens Barn af Ejaas, Nom= Mouritz, Test= Maren Olufsdatter, Anne Pedersdatter, Christen Pedersen, Christen Christensen, Christen Pedersen,


3 Pent= Fest= Bapt= Niels Christensens Barn af NBindslef Nom= Karen, Test= Maren Hansdatter, Johanne Hansdatter, Oluf Berig, Jens Melsen, Jeppe Christensen,


2da psot Trin= Bapt= Jens Melsens Barn af NBindslef Nom Lars Test= Inger Larsdatter, Kirsten Jensdatter, Peder Svendsen, Christen Christensen, Oluf Svendsen.


Fest= Visit= Mariæ Bapt= Hans Podemesters barn af NB, Nom= Anne, Test= Karen Madsdatter, Anne Jensdatter, Peder Molsen, Lars Larsen Kudsk, Samuel Møller,


6ta a Trin= Bapt= Sørren Paals Barn af S=Bindslef Nom= Christen Test= Maren Christensdatter, Ellen Larsdatter, Niels Sundbye, Lars Christensen, Christen ??


[92]

Dom= 9 post Trin= Bapt= Anders Thomsen skræders Barn af NB: Nom= Thomas, Test= Anne Pedersdatter, Maren Olufsdatter, Andreas Molsen, Søfren Sørrig, Niels Nielsen.


Dom 10 post Trin: Bapt Degnen Knud Olufsens Barn Nom: Oluf Jansen Test Dorthe Christensdatter, Maren Bragaard, Peder Trane, Christopher Stampe, Christen Pedersen.


Dom= 12 post Trin= Bapt= Sl Thomas Michelsens hustrues Barn Nom= Maren Test= Johanne Christensdatter, Karen Jensdatter, Christen Molsen, Lars Christensen, Christen Jensen af Giødegaard.


d: 8 Dec: Bapt: Søfren Sørrigs Barn af NB: Nom Berithe Test: Magrethe Søfrensdatter af Steensbæch, Kiærsten Jensdatter af N:Bindsleu, Christen Christens: ibid: Jens Mels: ibid: og Christen Madsøn ibid:


d: 15 Dec: Bapt: Jens Skrædders Barn af N:Bindslev Nom: Peder Test= Johanne af Mogensbæch, Anne Pedersd: af S:Bindsl:, Christ: Peders: og Niels Peders: begge af NB: og Christen Michelsen af S:Bindslef;


[92b]

1755. d: 22 Janv: Bapt: Thomas Larsøns Barn af S:Bindsle Nom: Lars Test: Mette Jensd: af S:B: Johanne Larsd: ibid: Søfr: Thoms: ibid: Lars Lars: ibid: Niels Larsøn af V:Tronsmrk:


Eodem die Bapt: Niels Olufsøns barn af S:Bindsle Nom: Oluf, Test: Maren Olufsd: af N:B:, Johanne Thomasd: af S:B:, Oluf Sørrig af N:B:, Christ: Olufs: ibid: og Jeppe Christens: af Hedeg:


Dom: 2da post Pasch: Bapt: Jens Jensøns barn i Ogger Nom: Thomas, Test: Anne Jensd: af V:Tronsmrk, Anne Jensd: ibid:, Jens Jens: af Ogger, Peder Svends: ibid og Jens Madsøn af Ogger;


Dom: 3tia post Trinit: Bapt: Christen Marmisis barn af N:Bindsl: Nom: Christen, Test: Maren Christensdatter af Barchholt, Maren Thomasd: af N:Bindsl: Christ: Peders: ibid: Niels Jens: ibid: Niels Niels: af S:B:


Fest: Visit: Mariæ Bapt: Jens Larsøns barn i Ogger Nom: Kiærsten Test: Else Jensdatt: af Ogger Sara Fridrichsdatter af Steensb:, Fridrich Peders: af Tolstrup, Jens Larsøn i Uggerbye, Niels Fridrichs: af Scheen


Eodem die Bapt: Niels Stephensøns barn af N:B: Nom: Stephen, test: Anne Stephensd: af Stabæch, Johanne Jensd: af N:B:, Niels Sundbye, Jens Mels: af N:B: Christen Niels: af Knauer:


Dom: 9va post Trinit Bapt: Anders Nielsøns barn af S:B: Nom Christen, Test Maren Larsd: af Holt

[93]

Johanne Thomasd: af S:B:, Niels Svendsøn af Barchholt, Christ: Christ: af S:B:, Peder Ivers: ibid:


Dom: 10 post Trin: Bapt: Christen Olufsøns barn fra Bragholt, Nom: Else Test: Johanne Christ: af Mogensbæch, Maren Olufsd: af N:B:, Søfren Olufs: ibid, Jens Peders: af S:Binds og Hans Sørrig af N:B:


Dom: 15 post Trinit: Bapt: Jens Nørg: 2de Børn af S:Bindsleu: Nom: Christ: og Mette og strax efter Daaben Ere begge døde; Test: Maren Christensd: af Barchholt, Kiærsten Jensd: af V:T: Anne Pedersd: af S:B: Maren Christ: af Hedeg: Christ: Ivers: Smid af N:B:, Svend Christ: ibid: Jeppe Christ: af Hedeg: Niels Niels: af S:B:, Lars Larsøn ibid:, Oluf Christ: af Barchholt.


d: 24 Sept: Bapt: Niels Anders: Møllers barn af N:B: Nom: Johanne, Test: Anne Christensd: af Holt, Johanne Hansd: ibid:, Hans PodeMester af N:B: Christ: Pederss: Skrædder af N:B: og Christ: Jenss af V:Tr:


Dom: 18 post Trin: Bapt: Christ: Halds B af S:B: Nom: Karen, Test: Anne Jensd: af S:B: Anne Nielsd: ibid: Christ: Kurvmand, Thomas Mads: af N:B: og Peder Iversen af S:B:


Eodem die Bapt: Niels Jenss: barn af N:Binds: Nom: Jens, Test: Karen Christ: af N:B:, Maren Jensd: ibid: Jens Jens: af Hedeg: Lars Christ: i Hesselb: og Jeppe Christens: af Hedegaard;


[93b]

Dom: 21 p: Trinit: Bapt: Thomas Christensøns barn af N:B: Nom: Karen, Test: Karen Christend: af N:B: Magrethe Søfrensdatter af Steensbæch, Peder Lycheg: af S:B:, Christ: Christensøn af N:B: Jens Pedersøn af Steensbæch;


Fest: Omnium Sanct: Bapt: Niels Ladefogets barn paa Steensb: Nom: Mette; Test: Kiærsten Thøgersd: af N:B: Maren Svendsd: af Steensbæch, Thomas Christ: af N:B:, Niels Sundbye og Christen Jensøn af Steensbæch;


d: 30 November: Bapt: Jens Jensen Ladefogeds Barn af Helledi?? Nom= Dorthe, Test= Dorthe Christensdatter af Baggisvogns Mølle, Maren Christensdatter af Baggisvogn, Lars Thomsen af Heisselbech, Hans Abrahamsen af Søttrup, Niels Andersen af Baggisvogn.


1756. d= 22 Februar=

Bapt= Søfren Svendsens Barn af Wester Tronsmarch Nom= Johanne, Test Mette Svendsdatter af NB, Maren Svendsdatter af Steensbech, Jens Nielsen af Wester Tronsmarch, Jens Larsen af Øster Tronsmarch, Iver Christensen af NB.


d 17 Martii Bapt Niels Christensens Barn paa Heeden Nom: Niels, Test= Maren Christensdatter af Holt, Kirsten Christensdatter af Eios, Christen Christensen ibid=,

[94] 1756.

Peder Christensen ibid= Iver Christensen af NB=.


d= 25 Martii Bapt= Thomas Larsens Barn af S=B= Nom= Jens, Test= Mette Jensdatter af S=B= Johanne Larsdatter af S=B= Jens Pedersen ibid=, Søfren Jacobsen Ibid=, Lars Larsen ibid=.


d= 16 Maj Bapt= Christen Jensen Kiils Barn af S=B= Nom= Jens, Test= Anne Jensdatter af S=B= Anne Nielsdatter ibid= Thomas Christensen ibid= Peder Christensen ibid= Søfren Thomsen ibid=,


d= 23 Maj Bapt= Et u=ægte Barn, som var fød til Christen Pallesens i Aarskoven og tilhørte Mosberrig Sogn, Barnets Fader var Peder Christensen Skolemester paa Eskiær, Moderen var Magrette Engelbrechtsdatter, Barnets Nafn var Chatrine, Test= Anne Pedersdatter af Aarsskoven Anne Christensdatter ibid= Jørgen Madsen Ibid= Niels Thomsen af S=B=, Jens Jensen af Steensbech,


d= 24 Junii Bapt= Niels Svendsens Barn af Barchholt Nom= Inger, Test= Dorthe Christensdatter paa Heeden, Kirsten Jensdatter af Vester Tronsmarch Søfren Svendsen Ibid=, Christen Iversen af NB=, Lars Larsen af Steensbech.


[94b]

1756. d= 1 Augusti Bapt= Niels Christensens Barn af Søttrup Nom= Christen, Test= Mette Marie Andersdatter af Bindslef Degne Bolig, Anne Andersdatter af Grøntved, Søfren Christensen af Fielsted, Jep Larsen af Røde Mølle, Anders Christensen af Heedegaard.


d= 15 hujus Bapt= Lars Michelsen Steens Barn af NB= Nom= Sophie, Test= Chathrine Johansdatter Pap af S=B=, Kiersten Therkildsdatter af S=B=, Jens Larsen af NB=, Anders Pedersen af S=B=, Johannes Diderich af Tversted.


d= 29 hujus Bapt= Christen Christensens Barn af NB. Nom= Johanne, Test= Mette Christensdatter af Rød Mølle, Anne Thøgersdatter af Uggerbye, Niels Christensen af Steensbech, Thomas Christensen af NB=, Oluf Thøgersen af Uggerbye.


d= 5 Septembr= Bapt= Niels Pedersens Barn af S=B= Nom= Christen, Test= Mette Pedersdatter af Voen, Anne Pedersdatter af S=B=, Lars Pedersen ibid=, Jens Christensen Ibid=, Søfren Thomsen ibid=.


d= 19 hujus Bapt= Søfren Jacobsens Barn af S=B= Nom= Else Marie, Test= Dorthe Christensdatter af Baggisvogns Mølle, Magrethe Helvig af Sindahl Prægrd,

[95]

1756. Jørgen Jensen af Sindahl sogn, Thomas Larsen af S=B=, Christen Madsen af NB=,


d= 22 hujus Bapt= Niels Jensens Barn af S=B=, Nom= Anne, Test= Anne Michelsdatter af Brasholt, Anne Malene Johandatter af S=B=, Peder Christensen ibid=, Thomas Larsen ibid=, Peder Jensen ibidem,


d= 26 hujus Bapt= Hans Christensen Podemesters Barn af NB= Nom= Christen, Test= Maren Thomsdatter af Steensbech, Maren Svendsdatter ibid=, Lars Larsen ibid=, Christen Jensen ibid=, Jens Jensen ibid=,


d= 10 Octobr= Bapt= Lars Christensens Barn af Hesselbech Nom= Maren. Test= Johanne Pedersdatter af Hesselbech, Maren Christensdatter af Heedegaard, Jens Jensen af Aagaard, Povel Bach ibid:, Oluf Christensen af Hesselbech.


d= 27 Octobr= Bapt= Søfren Olufsens Barn af NB= Nom= Maren, Test= Kirsten Thøgersdatter af NB= Kirsten Jensdatter Ibidem, Thomas Christensen ibid=, Jeppe Christensen ibid=, Hans Olufsen ibid=.


d= 14 Novembr= Bapt= Peder Christensens Barn af S=B= Nom= Christen, Test= Anne Jensdatter

[95b]

af S=B=, Anne Malene Johansdatter paa Heeden, Thomas Christensen af NB=, Niels Pedersen af S=B= Iver Christensen af NB=,


1757. d= 1 Januarii Bapt= Jens Larsen Melsens Barn af NB= Nom= Svend, Test= Maren Christensdatter af Barcholt, Maren Thomsdatter af NB= Jep Christensen ibid= Jacob Nielsen af Steensbech, Oluf Svendsen ibid=


Eodem die Bapt= Christen Iversens Barn af NB= Nom= Peder, Test= Karen Madsdatter af NB, Maren Christensdatter af Heedegaard, Svend Christensen af NB= Niels Andersen ibid= Christen Hansen ibidem,


d= 2 Febr= Bapt= Anders Pedersens Barn af S=B= Nom= Hendrich. Test= Maren Svendsdatter af Steensbech, Anne Mariæ Hendrichsdatter af S=B=, Niels Stephansen af NB=, Lars Michelsen ibid, Peder Jensen ibidem.


d= 13 hujus Bapt Christen Olufsens Barn af Bragholt Nom= Kirsten, Test= Johanne Christensdatter af Mogensbech, Anne Nielsdatter af Vester Tronsmarch, Søfren Olufsen af NB=, Niels Jensen ibid= Hans Olufsen ibidem,


[96]

1757. Eodem die Bapt= Niels Andersens Barn af Hellede Nom= Maren, Test= Dorthe Christensdatter af Baggisvogns Mølle, Karen Christensdatter af Bindslef DegneBolig, Jens Jensen af Heedegaard, Søfren Jacobsen af S=B=, Christen Pedersen af Mogensbech.


d= 2 Martii Bapt= Jens Nielsens Barn af NB=, Nom= Niels, Test= Johanne Nielsdatter af Eiaas, Kirsten Jensdatter af NB=, Lars Michelsen ibid= Søfren Olufsen ibid= Jep Christensen ibidem.


Eodem die Bapt= Peder Pedersens Barn af Eiaas Nom= Peder, Test= Anne Pedersdatter af NB= Mette Jensdatter ibid= Peder Christensen af Eiaas, Christen Christensen ibid=, Christen Madsen af S=B=.


d= 20 hujus Bapt= Andreas Christensens Barn af NB= Nom= Christen, Test= Anne Pedersdatter af NB=, Ellen Larsdatter ibid=, Christen Molsen af S=B=, Peder Molsen af Eiaas, Christen Jensen af S=B=,


d= 24 April Bapt= Jørgen Madsens Barn af Aarsskoven Nom= Christen, Test= Karen Thomsdatter paa Heeden, Kirsten Christensdatter af Eiaas, Christen Nielsen af Skoven, Niels Christensen

[96b]

1757. Paa Heeden, Christen Thomsen af NB=.


Eodem die Bapt= Christen Thomsens Barn af S=B=: Nom= Anne Kirstine, Test= Maren Christensdatter af Bindslef Præstegrd, Karen Christensdatter af DegneBoliget, Thomas Christensen af S=B=, Jens Christensen ibid=, Søfren Thomsen ibidem.


d= 1 Maj Bapt= Jens Jensens Barn paa Heeden Nom= Jens, Test= Madame Brøndlund fra Elkiær, Jomfrue Maren Bragaard af Steensbech, Niels Christensen Ibid= Jacob Møller ibid= Monsr Christen Brøndlund fra Elkiær.


d= 30 Maj Bapt= Christen Pedersen skræders Barn af NB= Nom= Christen, Test= Karen Christensdatter af NB=, Johanne Jensdatter ibid=, Jens Pedersen af S=B=, Simen Povelsen af Tversted, Jep Pedersen af NB,


d= 10 Julii Bapt= Niels Christensens Barn af NB= Nom= Else, Test= Kirsten Thøgersdatter af NB=, Kirsten Christensdatter af Eiaas, Thomas Christensen af NB=, Oluf Nielsen ibid=, Peder Christensen af S=B=


d= 14 Septembr= Bapt= Niels Stephansens Barn af NB= Nom= Niels, Test= Else Nielsdatter af Giødegaard, Maren Jensdatter af NB=, Svend Christensen Ibid=,

[97]

Oluf Berig ibid=, Christen Madsen Ibidem.


Eodem die Bapt= Niels Madsens Barn af NB= Nom= Jeppe, Test= Kirsten Madsdatter af Krøgholt i Møgdahl Sogn, Maren Thomsdatter af NB= Christen Hansen ibid=, Peder Jensen ibid= Oluf Christensen Ibid=.


d= 25 Sept= Bapt= Thomas Christensens Barn af NB=, Nom= Morthen, Test= Karen Christensdatter af NB=, Maren Christensdatter af Steensbech, Christen Christensen af NB=, Svend Christensen ibid= Jens Jensen af Steensbech.


d= 16 Octobr= Bapt= Jens Larsens Barn af Aagaard Nom= Lars, Test= Else Jensdatter af Aagrd, Anne Jensdatter af Vester Tronsmarch, Jens Jensen af Aagrd, Christen ibid=, Thomas Larsen af Uggerbye.


Eodem die Bapt= Christen Pedersens Barn af Aagrd Nom= Christen, Test= Anne Jensdatter af Vester Tronsmarch, Kirsten Jensdatter ibid=, Ung Jens Jensen af Aagrd, Christen Madsen ibid=, Thomas Larsen ibidem.


1758. d= 2 Februar= Bapt= Jens Pedersen skræders Barn af S=B= Nom= Else, Test= Anne Pedersdatter af Aarskoven, Maren Christensdatter af Heedegrd, Lars

[97b]

1758. Thomsen af Heisselbech, Niels Pedersen af S=B= Oluf Christensen af Heisselbech.


d= 5 Martii Bapt= Niels Andersens Barn af NB= Nom= Christen, Test= Johanne Hansdatter af Holt, Maren Stephansdatter af Steensbech, Hans Pedersen af Holt, Thomas Christensen af NB=, Iver Christensen ibid=.


d= 23 Martii Bapt= Jens Jensens Barn af Aagrd, Nom= Peder, Test= Else Christensdatter af Aagrd, Maren Christensdatter af Heedegaard, Christen Bach af Aagrd, Ung Jens Jensen ibid=, Christen Jensen af S=B=


Eodem die Bapt= Lars Michelsen Steens Barn af NB= Nom= Jens, Test= Kirsten Therkildsdatter Steen af NB= Johanne Larsdatter af S=B= Thomas Larsen ibd= Anders Pedersen ibid=, Niels Nielsen af Barcholt,


d= 27 Martii= Bapt= Anders Thomsen Skræders Barn af NB= Nom= Peder, Test= Ellen Larsdatter af NB= Kirsten Jensdatter ibd=, Christen Pedersen Ibid=, Niels Andersen ibd=, Christen Jensen ibid=,


d= 9 April Bapt= Jacob Nielsens Barn af Bragholt Nom= Maren, Test= Johanne Christensdatter af Mogensbach, Kirsten Christensdatter af Eiaas, Jens Jensen paa Heeden, Søfren Jacobsen af S=B=, Povel Larsen ibidem.


[98]

Eodem die Bapt= Povel Olufsens Barn af Øster TronsMarch, Nom= Oluf, Test= Anne Christensdatter af Horne Sogn, Anne Svendsdatter af Vester Tronsmarch, Niels Svendsen af Barcholt, Lars Christensen af Heissel=Bech, Christen Christensen af Horne Sogn.


d= 16 April Bapt Christen Christensen Halds Barn af S=B=, Nom= Lars, Test= Anne Nielsdatter af S=B= Sophie Andersdatter af NB=, Christen Kurvemand af S=B=, Thomas Madsen ibid=, Peder Jensen ibidem=


Eodem die Bapt= Niels Christensen Ladefogeds Barn af Steensbech, Nom= Christen, Test= Mette Christensdatter af Røde Mølle, Maren Stephansdatter af Steensbech, Niels Sundbye af NB= Niels Stephansen ibid= Lars Larsen af Steensbech.


Eodem die Bapt= Christen Christensen Kaveltveds Barn af NB= Nom= Mette, Test= Anne Christensdatter af Uggerbye, Anne Thøgersdatter ibid=, Jens Christensen af Møgdahl Sogn, Thomas Christensen af NB= Oluf Thøgersen af Uggerbye.


d= 11 Junii Bapt= Maren Svendsdatter U=ægte Barn Nom= Magrette, Test= Maren Svendsdatter af NB= Anne Svendsdatter af Vester Tronsmarch, Niels Svendsen

[98b]

af Barcholt, Søfren Svendsen af Vester Tronsmarch, Oluf Svendsen af Steensbech.


d= 13 Augusti Bapt= Christen Michelsen Hyrdes Barn af NB= Nom= Christen, Test= Anne Pedersdatter af NB= Anne Nielsdatter ibid=, Anders Thomsen ibid=, Jens Pedersen af S=B=, Christen Madsen af NB=


Eodem die Bapt= Søfren Paals Barn af S=B=, Nom= Karen, Test= Karen Jensdatter af NB=, Else Larsdatter af S=B=, Thomas Giærtsen ibid=, Jacob Nielsen af Bragholt, Søfren Christensen af Eiaas,


d= 20 Augusti Bapt= Søfren Svendsend Barn af Vester Tronsmarch Nom= Lars, Test= Johanne Christensdatter af Mogensbech, Anne Jensdatter af Vester Tronsmarch, Jens Jensen af Aagaard, Ung Jens Jensen ibid=, Oluf Svendsen af Steensbech,


d= 24 Septembr= Bapt= Anders Nielsens Barn af S=B=, Nom= Niels, Test= Magrette Larsdatter af Møgdahl Sogn, Johanne Larsdatter af NB=, Christen Hald af S=B= Christen Kiil ibid=, Christen Madsen af NB:


d= 22 Octobr= Bapt= Hans Christensen Podemesters Barn af NB= Nom= Anne= Test= Johanne Nielsdatter af Eiaas, Maren Stephansdatter af Steensbech, Niels Christensen paa heeden, Oluf Sørig af NB=, Lars Larsen af Steensbech.


[99]

d= 5 Novembr= Bapt= Christen Jensen Kiils Barn fra heeden, Nom= Christen, Test= Johanne Christensdatter af Mogensbech, Maren Jensdatter af S=B=, Thomas Larsen ibid=, Niels Jensen ibid=, Søfren Thomsen ibid=.


d= 17 decembr= Bapt= Maren Olufsdatter U=ægte Barn af NB=, Nom= Oluf, Test= Karen Christensdatter af NB=. Ellen Larsdatter ibid=, Oluf Sørrig, Søfren Søerig ibid=, Jens Hansen ibid=,


d= 26 decembr= Bapt= Thomas Larsens Barn af S=B= Nom= Maren, Test= Johanne Christensdatter af Mogensbech, Ellen Larsdatter af S=B=, Christen Jensen Kiil ibid=, Lars Larsen af Skoven, Povel Larsen af S=B=,


1759.

d= 14 Januar= Bapt= Lars Christensens Barn af Heisselbech, Nom= Anne, Test= Johanne Pedersdatter af Heiselbech, Maren Christensdatter Heedegaard, Jens Jensen ibid=, Lars Madsen af Heisselbech, Oluf Christensen ibid=,


d= 28 Januar= Bapt= Jens Nielsen Barn af Bindslef Præstegrd Nom= Christen, Test= Dorthe Christensdatter af Baggisvogns Mølle, Kirsten Christensdatter af Eiaas, Christen Christensen ibid=, Peder Møller af Scheen, Søfren Christensen af Eiaas,


[99b]

d= 18 Februar= Bapt= Thomas Christensens Barn af NB= Nom= Mads, Test= Karen Christensdatter af NB= Anne Larsdatter af Steensbech, Jens TømmerMand paa heeden, Povel Olufsen af Øster Tronsmrk, Lars Larsen af Steensbech,


d= 22 April Bapt= Søfren Olufsen Sørrigs Barn af NB= Nom= Anne, Test= Johanne Jensdatter af Steensbech, Maren Stephansdatter ibid=, Christen Olufsen af NB= Christen Hamborrig paa heeden, Christen Christensen af NB=.


d= 11 Maj= Bapt= Lars Larsens Barn af Aarskoven Nom= Lars, Test= Malene Christensdatter af Grøntved i Møgdahl sogn, Johanne Larsdatter af S=B=, Peder Christensen ibid=, Christen Hansen af NB=, Peder Molsen af Eiaas.


d= 1 Julii Bapt= Jens Melsens Barn af NB= Nom= Ellen, Test= Karen Madsdatter af NB=, Kirsten Christensdatter af Eiaas, Peder Molsen ibid=, Jens Jensen af Heedegaard, Christen Jensen af NB=.


d= 26 Augusti Bapt= Jens Nielsens Barn af NB= Nom= Christen, Test= Karen Madsdatter af NB=, Ingeborrig Christensdatter ibid=, Christen Kaveltved ibid=, Lars Steen ibid=, Povel Larsen af S=B=.


[100]

d= 23 Septembr= Bapt= Peder Christensens Barn af S=B= Nom= Niels, Test= Ellen Larsdatter af S=B=, Kirsten Jensdatter af Vester Tronsmarch, Peder Smed af Toldstrup, Lars Larsen af Aarsskoven, Povel Larssen af S=B=,


d= 30 Sept= Bapt= Christen Olufsens Barn fra heeden Nom= Anders, Test= Johanne Hansdatter af Holt, Johanne Pedersdatter af S=B=, Christen Hansen af NB=, Christen Jensen ibid=, Christen Christensen af Heisselbech.


d= 1 Novembr= Bapt= Peder Pedersens Barn af Eiaas Nom= Niels, Test= Anne Pedersdatter af Bragholt, Johanne Larsdatter af S=B=, Niels Christensen paa heeden, Lars Christensen af NB=, Christen Christensen af Aarskoven, Søfren Christensen af Eiaas,


d= 4de Novembr= Bapt= Peder Christensen Lychegaards Barn af S=B= Nom= Johanne, Test= Karen Christensdatter af Heisselbech, Maren Christensdatter af Heedegaard, Lars Thomsen af Heisselbech, Niels Pedersen af S=B=, Iver Christensen af Heisselbech.


[100b]

Barne Daab 1759 et 1760

d 2 Decembr Bapt= Niels Pedersens Barn af S=B= Nom Christen. Test= Johanne Christens Daatter af Mogensbech, Johanne Lars Daatter af S=B=, Lars Pedersen ibidem, Peder Christensen ibidem, Søren Thomsen ibidem. Introd d 25 Novembr.


d 5 Decembr Bapt: Christen Pedersens Barn af NB Nom: Peder. Test: Anna Jens Daatter af Wester Tronsmarch, Kiersten Jens Daatter af NB. Povel Olufsen af Øster Tronsmarch, Niels Sundbye af NB. Jens Christensen ibidem. Introduceret eodem Die.


d 23 Decembr Bapt: Anders Pedersens Barn af S:B: Nom: Karen Test: Anna Mariæ Hendrichs Daatter af S:B: Anna Lars Daatter af Steensbech, Christen Pedersen af NB. Anders Thomesen ibidem. Lars Larsen af Steensbech. Introd: d 6 Januarj 1760


1760.

d 13 Januarig 1760 Bapt: Jens Larsens Barn af Aagaard. Nom: Friderich Test Jahanne Peders Daatter af Aagaard. Maren Lars Daatter ibidem. Jens Larsen ibidem. Peder Handsen af Uggerbye Thomas Larsen af Aagaard. Introd: d 9 Martij


d 17 Febr Bapt: Anders Thomesens Barn af NB. Nom Christen. Test: Else PedersDaatter af S.B. Kiersten JensDaatter af NB. Thomas Christensen ibidem, Jens Melsen ibidem. Christen Jensen ibidem. Introd. 25 Martj.


d 24 Febr Bapt: Niels Christensens Barn paa Heeden. Nom: Peder. Test: Anna ChristensDaatter af Skoven. Inger JensDaatter af NB. Christen Jensen af Hejselbech. Hans Podemester af NB Lars Larsen af Steensbech. Introduceret d 20 April.

Vide pag 105B


[101]

Introductioner

1688. Dna Reminisc: Peder Clausens Hustru i SB.


Fer.II Pentec: Ove Pedersens og Niels Andersens Hustrue i NB.


D.11 Julii. Niels Christenssens Hustru i SB.


Christen Pederss Hustru ibid: og Jens Jenss Hustru i NB.


Dna 15 p:Trin: Iver Snedkers hustru i SB og Torchell Lauritzens i Aarschoven.


1689. Paa Nytt Aars dag Christen Johanss Hustrue i NB.


Dna Quasim: Morten Nielss Hustru i Aagaard.


Dna 10 April: jens Jespersens i NB og Christen Steensens Hustruer.


Fer.III.Pentec: Niels Christensens Hustru i Bragholt.


Paa St. Hans dag Thomas Michelsens hustru i Monsbech.


Dna 10 p:Trin: Lauritz Christenss Hustru i SB.


Dna 12 p:Tr: Lauritz Krøgers Hustru i SB.


Dna 15 p:Tr: Christen Baggis H. i SB.


Dna 21 p:Tr: Thomas Christensens H. i Eyaas.


Fest: oium Sanctor: Stephen Hyrdis h: i NB.


Dna II.Adv: Christen Johanss h: i NB.


1690. D:15 Janv: Søren Nielsens og Jens Sørensens hustruer i NB.


D.I.p.Epiph: Christen Hogendals h. i NB.


Fest: Purif: Søren Christenss h: i Aagaard.


D:9 Martii Christen Nielss h: Aarschoven.


D:16 dito Lauritz Nielsens h: ibid:


d:4 Maji Christen Pedersens hustru i Barchholt og Niels Hellesens i Trunsmrk.


d:18 Christen Sadellmagers hustru i NB.


Dna 4:p:Trin: Niels Ibssens h: i Biergegrd i SB.


Dna 8:p:Trin: Lauritz Lauritzens h: i NB.


Dn:17.p:Trin: Hans Rassmussens h: i Bindsl: Annexgaard.


[101b]

Introductioner.

1690. Festo oium Sanct: Michel Pedersens hustru i NB.


Dn: 23 p:Trin: Christen Steenss og Lauritz Christensens hr: i SB.


1691. Dna Septuag: Morten Niellssens hustru paa Backen.


Dna Invoc: Thomasses h: i Eyus.


Dna Reminisc: Hans Jenssens h: i Bragholt.


Dna Oculi Emmers h. i NB.


D: Cantate Poul Fyrers hustru.


d: 10 Junii Nielsis h: i Bierregrd og Peder Smeds h: i SB.


Dn: 7.p:Trin: Anders ?? Mo:tenss h. i SB.


Dna 15: Trin: Peder Jenss i NB:


Thomas Nielss i Aagrd:


Niels Hellesens.


Dn: 19.Trin: Thomas Schreders h: introd: i SB.


D: 4 Novembr: Christen Johanssens h: i NB.


Dna 24 Trin: Christen Jenssens h: i SB.


Dna 1 Adv: Anders Lauritzens h: i NB.


1692. Dna Invoc: Lauritz Nielss h. i Aarskoven.


Festo Visit: Mariæ Jens Sørenss h: i NB.


Dna 11 p:Tr: Mette i MonsBech.


Dna 15 p:Tr: Nielsis hustrue i Biergegrd.


Dn: 18 - Peder Teckers og Christens hustr i Aarskoven.


Dn: 26: - Peder Thomissens i SB hustrue.


1693. Dna 1 Adv: Jesp Skreders h: i SB.


Dna Rogate Emmers h: i NB.


Dna 6:p:Trin: Niels Kochis h: i SB.


Dna 19:Trin: Lauritzis h: i Aarskoven.


Dn: ?? Adv: Jens Povelsens h: i SB.


[102]

Introductioner.

1694. D.1 Janv: Niels Hellesens i Trunsmrk, og Christen Andersens i NB: hustruer introducerede.


D:11 Febr: Mortens Hustru paa Backen.


Dna Esto. Anders Mortensens i SB.


d:18 April. Nielsis h: i Bragholt introd:


d:1 Aug: Søren Christensens h. i SB.


Dna 21.p:Trin: Lauritz h: i Aarskoven.


Dna 1 Adv: Ands Kaasis hustrue i SB.


1695. Niels Hellesens h: i Tmrk, d: 6 Janv:


d:13 dito Ped Clausens h: i SB.


Dna Quasim: Rasmussis hustrue i SB: introd:


Dna Jubil: Christen Smids h: i Aarskoven.


Dna 3 Tr: P. Jenss h: i NB.


Dna 4 Tr: Thomas Nielsens h: i Aagrd:


Dna 10 Trin: Anders Mortensens h: i SB.


Dna 27 Octobr: Gross Mickels hustru


Dna 1 Adv: Niels Madtzens hustru i Bindsl: Præstegaard.


Dna 2 Adv: Christen Johanssens h: i NB.


1696. d: 5 Martii Peder Nielsens h: i Aarsskoven.


dito. Christen N:s hustr: i SB.


Dna Cantate Nielsis h. i Bierregrd. og Emmer Andersens i NB.


Festo Trinit: Peder Vevers h: i NB.


Dna 19. Peder Løch: i SB.


Dna 3 Adv: Niels Mortensens h: i NB.


1697. Dna p: (Jesu) Fes: Circumciss: Niels Thøggersens h: i Trmrk.


D:17 Febr: Christen Johanss h:


Dna Oculi Lauritz Sallms h: i NB


Dna Cantate Lauritz Christenss h i SB.


Dna 4 p:Trin: Niels Madtzens h: i Præstegrd:


Dna 10 - Terchel Ls h: i Aarschoven.


[102b]

1698. Introductioner.

Dna post Festum Circumcis: d 2. Januar: Peder Lauritzøns Hustru i Synder Bindtzleff.


d 16.Februar: Hans Jensen Lille Bundis Hustru I Nør Bindtzleff.


Dna Esto. Anders Kaasis hustru I Synder Bindtzleff.


Dom Oculj Povl Hiulmands Hustrue ibid:


d 30 Martij Chresten Johaansens Hustrue aff N:B:


d 13 Apr Peder Hansens Hustrue ibid.


Feria 3tia Pasch: d 26 Apr: Peder Chrestensens Hustrue af S:B.


Alle Helgensdag d 1 Nov: Chresten Jensens Hustru i Thrynskoven.


Dna 3tia adventus d 11 Xber, Lauridtz Lauridtzens Hustru og Jens Povelsens Hustru i Synder Bindtzleff.


1699. Dona 4ta post Epiph: d 29.Jan: Olle Anderss Kone I Synder Bindtzleff.


d 21 Martij. Niels Helisens Huestrue i Øster Trunsmrk.


Festum Ascens: d 18 Maji Povl Hiulmands Huestrue I S:B.


d 14 Junij blefve Peder Jensens Hustrue og Xsten Xstenss Hustrue i NB.


Dna 2 post Trin: Niels Madtzens Hustru i Bindtzlef Annexgaard.


d 12 Sept: blef Peder Lauridtzens Hustru i S:B.


Festum Mich: d 29 Sept: Xsten Jensen Hiulmands Hustrue i NB.


1700. d 20 Apr: Peder Skreders Hustru i Aaskoven introd.


Dona Trin: Chresten Nielsens Hustrue i Thrynskoven introd.


Dona 15 post: Trin: Jacob Pedersen guldsmids Hustrue I N:B: intr:


Dna 1 Adv: Lauritz Oddens Hust. i NB.


[103]

Introductioner.

1701. Dna Esto Christens h: i Hollte.


D: 6 Apr: Ands Mortss h: i SB.


D: 6 April: Anders Mortensens h: i SB.


Fest: Mich: Jens Clausens Hustru i Aagaard.


d 30. October Jacob Pedersens Hustru i NB.


Eodem die Povl Hiulmands H: i S:B:


d 25 p Trin: Niels Mortensens H: i NB:


1702. d 1.Januar: Rasmus Chrestensens Hustru i S:B.


d 2.Febr: Chresten Skreders Hustru i NB.


d 19.dito. Peder Søfrensens H: i Præstgaard.


d 13 Apr: Corporalens Jørgen Elias Frue.


d 11 Junij. Lauridtz Andersens og Chresten Chrestensens Hustruer i NB.


d 23 July. Lauridtz Nielsens Hustru i S:B. introduceret.


Dna 1 adv: d 3 Xber Jen Thøgersens Hustru i Aagaard introduceret.


1703. Dna Quasimod: d 15 April. blev Peder Søfrensens Hustru I Munsbech introd:


Dna Cantat: d 6 Maji blev Jens Clausens Hustru i Aagaard introduc:


Onsdagen d 6 junij. blev Chresten Jensens Hustru i Thrynskov introduc:


Dna 13 p:Trin: d 2.Sept: blev Poul Hiulmands Hustru I S:B: introducered.


Dna 21 P.Trin: d 28 Oct: blev Jesper Ibsens Hustru i Bindtzlef Præsteg: introd:


Dna 22 P.Trin: d 4 Nov: blev Chresten Jenss H: i Lychegaard introducered.


Dna 25 P.Trin d 25 Nov: blev Sven Xstenss H: i NB introduceret.


Dna 1ma P.Nat: d.30.Xber introduceret Chresten Nielss H: i Holt.


1704. Dna Invoc: d 10 Febr: Introd: Michel Chrestenss Hustru I Synder B:


d 2 Martij Peder Nielsen Hyrdis Hustru i NørBindtzleff.


d 5 Martij Iver Pedersens Hustru i NørBindtzleff.


d 15 martij. Peder Nielsens hustru I Øster Thrunsmrk.


d 6. Apr: Chresten Xstenss H: og Chresten Pederss Hustru i NB:


d 20.Apr: Jacob Pederss guldsmeds Hustru i N:B.


Dna.Post Trin. d 5.Octob: introd: Peder Skreders Hustru I AarSkoven.


Domca 4ta Advent: d 21 Xber. introducered Peder Jensens Hustrue I NørBindtzleff.


1705. Festum Novi Annj. d 1 jan: introducered Svend Chrestensens Hustrue I NørBindtzleff.


Festum Annunciat: d 25 Martij introd: Madtz Nielsens Hustrue ibid.


Domca Palmar: d 5 Apr: introd: Michel Chrestensens Hustru af Synder Bindtzleff.


Domca 2da post Pascha d 26 Apr: introd: Jens Clausens Hustru i Aagaard.


Domca 3tia post Pascha d 3 Maji intr: Jens Thøgerss Hustrue ibid.


Domca 4ta post Pascha, d 10 Maji intr: Jesper Ibsens Hustru I B:Præstegaard.


NB Domca 3tia post Epiph: d 25 jan: introd: Anders Mortenss Hustru af Synder Bindtzleff.


[103b]

Introductioner.

Domnca 12 post Trin: Introducered Jacob GuldSmids Hustrue


Samme dag introducered Xsten Xstensens Hustru I NB.


d 2.Sept: jntroducered Xsten Jensens Hustru I Lychegaard.


Domnca 18 post Trin: d 11 Oct: jntroduc: Peder Pederss Hustrue.


Donca 2da Adv: d 7 decemb: jntroducered Poel Hiulmands Hustrue.


d 9 Decemb: jntroducered Lauridtz Skreders hustru I S:B:


1706. Den 17 Febr: jntrod: Xsten Pederss Grøns Hustru.


Festum Trinit: jntrod: Michell Xstensens Hustru aff S:B:


Domca 9na p Trin: d 1 Aug: intr: Peder Skreders Hustru aff Aaskoven.


Domca 19 p Trin: d 10.Octob: jntr: Madtz Nielss hustru aff N:B.


den 8 Decemb: jntrod. Chresten Thørschers Hustru af N:B:


1707. d 9 Febr: Jntrod: Chresten Pedersens Hustru og Niels Jensens Hustru aff N:B:


d 6. Apr: jntrod: Peder Nielsens Hustru af Øster Trunsmrk.


Domca judica d 10 Apr jntrod: Jens Nielss Hustru i Aaskoven.


Festu?? Assens: d 2. Junij jnt: Chresten Nielsens i S:B: og Peder Nielsens Hustruer aff NørBindtzleff.


Domca 5ta P:T: d 24. julij jntr: Jens Pedersens Hustru i S:B:


Dn: 7: Iver Biils h: i NB intr:


Dona 11 post Trin: jntroducered Michel Chrestensens Hustru i N:B:


Domica 18. post Trin: jntr: Peder Pedersens Hustru i N:B:


Dnca 21. post Tr: d 13. Nov: jntr: Jens Clausens Hustru I Aagaard.


Domca 1. adv: d 27. Nov: jntr: Jens Thøgersens Hustru i Aag: og Lauridtz Biils Hustru i N:B:


1708. Domca Sexages: d 12 Febr: jntr: Madtz Rabergs Hustru.


Die Viridium d 5 Apr: Chresten Nielsens Hustru I Holdt og Olle Andersens Hustru I NørBindtzleff.


Domca Rogate d 13 Maji jntrod: Anders Mortensens Hustru i S:B: og Madtz Lychegaards Hustru i N:B:


[104]

INTRODUCTIONER.

Domca ExAudj d 20 Maji jntr: Chresten Jensens Hustru i Thrynskoven.


Domca decima Septima d 30 Sept: jntr: Chresten Skreders Hustrue i NørBindtzleff.


Domca vicesima d 21: Oct: Stephen Nielsens Hustru i N:B:


1709. Domica Lætare jntrod: Chresten Pederss Hustru i NørBindtzleff.


Festum Annunc: jntrod: d 23 Martij Chresten Jenss Hustru I N:B:


Festum Soter: d 29 Martij jntrod: Chresten Joenss H: J N:B:


Den 13?? Apr: jntr: Anders Chrestenss H: i Nørgaard.


Den 1 Maji jntr Jens Clausens H: og Madtz Jensens H. J Aagaard.


Festum Ascens: Christi jntr: Michel Chrestenss H: i S:B:


Domca 22 p. Trin: d 27 Oct: jntr: Mads Raadbergs Hustru.


1710. d 20. Apr: jntr: Chresten Søfrensens Hustru aff Nør (Synder) Bindtzleff.


Domca quasimodo est?? d 27 April jntroducered Sl: Sven Sundbyes Hustru aff NørBindtzleff.


Domica 2da p: T d 29 Junij jntrod: Jens Thøgersens Hustru aff Aagaard.


Samme dag jntrod: Stephen Nielsens Hustru aff NørBindtzleff.


Onsdagen d Xber. jntroducered Chresten Pedersens Hustru aff NørBindtzleff.


1711. Domica 2da post Epiph: d 18 jan: jntrod: Poel Hiulmands Hustru aff SønderBindtzleff.


Festum Annunciat: Mariæ d 25 Martij jntroduceret Chresten Jensens Hustru og Madtz Nielsens Hustru af Nørbindtzleff.


Domica Sacr: sanct. Trinit: jntrod: Jens Clausens Hustrue i Aagaard.


Domica 2da post Trin: jntroducered Iver Biils Hustru og Lauridtz Chrestophersens Hustru i NørBindtzleff.


Festum Johannis Bapt: d 24. junij jntrod: Chresten Jensens Hustru i Thrynskoven.


d 15 Julij jntrod: Madtz Raabergs Hustru


Domica 8tava post Trin: jntrod: d 26 julij Chresten Skreders Hustru i Synder Bindtzleff.


(Domica undecima post Trin: d 16 Aug: blev Jens Pedersens Søn aff Nør Bindtzleff ) Jens døbt: Testes Michel Chrestensen, Søren Chrestensen og Chresten Iversen i S:B: Maren Nielsdaatter og Ellin Nielsdaatter af N:B:)


[104b]

INTRODUCTION.

(Domimica duodecima post Trinit: d 23 Augustij blev Michel Chrestensens daatter aff Nør Bindtzleff døbt ): Maren Testes: Jens Lauridtzen i Lychegaard, Peder Pedersen, Ellin Nielsdaatter og Maren Ibsdaatter i Nør Bindtzleff og Mette Nielsdaatter i Eiaas.)


Domica decima 8tava post Trin: d 4. october. jntroducered Michel Chrestensens Hustru i NB og Jens Nielsens Hustru i Thrynskoven.


Domica decima nona post Trin: d 11.Oct: jntr: Jens Pedersens Hustru i Synder Bindsleff.


Domica vigesima 5ta post Trin: d 22 Nov: jntroducered Niels Jensen Hustru Tronsmrk, Chresten Sørensens Hustru i NB og Anders Mortensens Hustru i Synder Bindsleff.Den Anden decemb: jnt: Olle Andersens Hustru i S:B:


Domca 2da advent: d 6.Decemb: jntr: Michel Xstenss Hustru i S:B:


1712. Festum Novi Anni d 1 januarij jntrod: Stephen Nielsens Hustru og Peder Frisis Hustru i Nør Bindsleff.


Domica Cantate d 24 Apr: jntr: Chresten Jensens Hustru I Lychegaard Vdj NB.


Eodem die jntr: Chresten Thomsens Hustru i Monsbech.


Domca Rogate, d 1 Maji jntr: Jens Sundbyes Hustru i SB??


d 4 Aug: jntroducered Peder Pedersens Hustru i N:B:


Domica vigesima quarta p Trin: d 5 Nov: Chresten Pedersens Hustru i NB.


1713. d 31 jan: jntrod: Chresten Jensens Hustru aff Thronsmrk. og Olle Pedersens Hustru aff Holdt.


Domca Remin: d 12 Martij jntr: Lauridtz Biils Hustru af S:B:


d 23 Martij jnt: Jens Thøgersens Hustru aff Aagaard.


d 25 Apr: jntroducered Niels Jensens Hustru aff NB.


[105]

??

Hans Gud. Den som mig føder Det er Gud.


[105b]

1760 Barne Daab. Fra Fol. 100B

d 9 Martij Povel Olufsens Barn af Øster Trons March Bapt: Nom: Anna. Test: Anna Christens Daatter af Horne Sogn. Jahanne Jens Daatter af NB Thomas Christensen ibidem. Christen Christensen ibidem. Christen Jensen ibid. Jntroduceret d 20 April.


d 30 hujus Christen Jensens Barn af NB Bapt: Nom: Jahanne. Test: Kiersten JensDaatter af NB. Maren JensDaatter af SB. Niels Christensen paa Heeden, Christen Pedersen af Aagaard. Anders Jensen af NB. Jntrod d 13 Maj.


d 13 Maj Bapt: Niels Christensens Barn af Søttrup. Nom Alhed. Test: Dorthe ChristensDaatter af Baggis Vogns Mølle. Ellen ChristensDaatter af Ejos. Jens Nielsen af Bindslef Præstegaard. Jens Jensen af Heedegaard. Anders Christensen ibid. Jntroduceret d 28 Maj.


d 15 hujus Bapt: Niels Stephensens Barn Nom: Stephen Test: Anna StephensDaatter af Stoebech. Helle NielsDaatter af Møgdahl Sogn. Niels Christensen ibidem. Niels Sundbye af NB. Peder Ipsen af Stoebech. Jntrodu: d 15 Junij.


d 28 Hujus Bapt: Søren Jacobsen Barn, Nom: Maren. Test. Jahanne NielsDaatter af Ejus. Megrethe PedersDaatter af SB. Jørgen Jensen af Sindahl. Jep Christensen af NB. Christen Christensen af Sindahl Sogn. Jntrod d 15 Junij.


d 24 Junij Bapt: Niels Andersens Barn af Hellede. Nom Anne. Test: Dorthe ChristensDaatter af Baggis Vongs Mølle, Jahanne ChristensDaatter ibid: Jens Jensen af Aagaard, Christen Pedersen ibid: Anders Jensen af Heedegaard Jntrod d 6 August.


[106]

BarneDaab 1760

d 20 Julij Bapt i Sindahl Kirke. Lars Madsens Barn af SB Nom: Megrethe Test: Else MadsDaatter af Aagaard. Kiersten PedersDaatter af Sindahl. Hans Abraham ibidem. Jens Madsen ibidem, Niels Larsen ibid. Jntrod: d 6 Augusti:


d 27 hujus Bapt: i Sindahl Kirke Lars Michelsens Barn af NB Nom: Henderich. Test: Elisabeth Papis af S.B. Anna Mariæ ibidem Niels Jensen af NB. Christian Henderich af S.B. Jens Sørensen ibidem. Jntrod d 6 Augusti:


d 6 Augusti Bapt Svend Christensens Barn af NB. Nom: Jahanne. Test: Karen ChristensDaatter af Hejselbech, Ellen ChristensDaatter af Ejus. Christen Christensen af NB. Thomas Christensen ibid. Jens Jensen af Steensbech. Jntroduceret d 17 Septembr.


d 7 Septembr Bapt: i Tversted Kirke Niels Christensens Barn af tryndschoven. Nom: Jens. Karen MadsDaatter af NB. Anna LarsDaatter af Steensbech, Jens tømmermand paa Heeden, Christen Christensen af NB Jens Jensen af Steensbech Jntrod 26 Octobr.


d 17 Septembr Bapt; Christen Andersens Barn af Aagaard Nom: Kiersten. Test Maren Christens Daatter af Bindslef Præstegrd: Jahanne Peders Daatter af Aagaard. Jens Jensen ibid, Jens Larsen ibid Christen Jensen af SB Jntrod: d 26 Octobr.


d 17 Septembr Bapt: Lars Larsen Barn af Orts skoven Nom: Christen: Test: Maliæ ChristensDaatter af Grøntved Jahanne LarsDaatter af S.B. Thomas Larsen ibidem. Peder Christensen ibid. Christen Handsen af NB Jntrod. d 26 Octobr.


[106b]

1760 Barne Daab.

d 26 Septembr Bap: Hans Christensens Barn af NB. Nom: Kiersten. Test: Kiersten Jens Daatter af Wester Tronsmarch, Anna Lars Daatter af Steensbech. Niels Sundbye af NB Peder Madsen af Steensbech. Anders Christensen af Heedegaard Jntroduceret, d 12 Novembr.


d 23 Novembr Bapt: i Tversted Kirke Jens Jensens Barn paa Heeden. Nom: Anna Magrethe. Test: Madamme Brøndlund paa Nør Elkiær. Jomfrue Kierulf af Steensbech. Niels Ladefoged ibidem: Lars Larsen ibid: Lars Jensen af Stochholm Jntroduceret: d 2 Januarig 1761.


d 30 Novembr Bapt: Lars Christensens Barn af NB. Nom: Thomas Test: Berthe NielsDaatter af NB. Anna Olufs Daatter af Øster Tronsmarch, Povel Olufsen ibid: Niels Svendsen af Barchholt. Michel Thomesen af SB. Jntroduceret: Eodem die


Samme hujus Bapt: Christen Christensens Barn af NB: Nom: Anna. Test: Anna ChristensDaatter af Uggerbye, Kiersten JensDaatter af Wester TronsMarch, Thomas Christensen af NB. Niels Ladefoged af Steensbech: Jens Thøgersen af Uggerbye Jntrod: Eodem die.


d 21 Decembr Bapt: i Tversted Kirke Christen Handsens Barn af NB. Nom: Jens. Test Mariæ JensDaatter af Mosberg. Anna LarsDaatter af Steensbech. Niels Svendsen af Barcholt, Christen Pedersen af Tversted, Jens Handsen af S:B. Jntrodu: Eodem Die.


1761. den 14 febr døbt Søren Olufsens barn af NB navnlig Peder. er ført under 1762 etc:


[107]

1761 Barne Daab.

d 16 Febr Bapt: Jacob Nielsens Barn af Barchholt: Nom: Peder: Test: Maren LarsDaatter af S.B. Berthe NielsDaatter af NB Nels Thomesen ibidem Anders Nielsen af S.B. Christen Jensen ibidem Introd 15 Martij


d 8 April Bapt: Søren Pedersens Barn af NB. Nom: Maren. Test: Ingebore PedersDaatter af NB. Jahanne ThomasDaatter ibidem. Thomas Christensen af NB. Oluf Nielsen ibid: Peder Nielsen ibid: Introd 11 Maj


d 11 Maj Bapt: Jens Pedersens Barn af SB Nom: Anna. Test: Jahanne XstensDaatter af Mogensbech, Jahanne HansDaatter af Holt: Christen Pedersen af NB Christen Thomesen af S.B. Peder Jensen ibid. Introduceret: 28 Junij


d 24 Maj Bapt: Jørgen Madsens Barn af Orts Skoven. Nom: Berthe. Test: Karen ThomesDaatter paa Heeden, Kiersten MadsDaatter af Hejselbech: Niels Madsen af NB. Jens Pedersen af SB Christen Madsen af NB. Introduceret. Eodem Die.


d 21 Junij Bapt: i Sindahl Kirke Niels Andersens Barn af NB. Nom: Maren, Test: Jahanne HansDaatter af Holt: Karen SørensDaatter af SB, Hans Pedersen af Holt. Anders Sørensen af Mogensbech. Jens Pedersen af S.B. Introduceret d 9 Augusti:


d 28 Junij Bapt: Thomas Christensens Barn af NB Nom: Christen. Test: Kiersten ThøgersDaatter af NB Anna LarsDaatter ibidem. Svend Christensen

[107b]

1761 Barne Daab

ibid: Niels Xstensen Ladefoged af Steensbech. Lars Larsen ibidem Introduceret: Eodem Die.


d 19 Julij Bapt: i Tversted Kirke Jens Nielsens Barn af Bindslefs Præstegaard Nom Niels. Test: Dorthe ChristensDaatter af BaggisVogns Mølle. Kiersten ChristensDaatter af Ejus. Jens Jensen af Hedegaard Christen Christensen af Ejus Søren Christensen ibid Introduceret d 6 Septembr.


d 12 Augusti Bapt: Niels Christensens Barn af NB Nom: Jens. Test: Jahanne JensDaatter af NB. Maren ThomasDaatter ibid: Christen Christensen ibidem. Niels Stephensen ibid: Jens Christensen ibid: Introd Eodem Die.


Eodem Die Bapt: Ellen ChristensDaatters u=ægte Barn af Ejus: Nom Niels Test: Kiersten ChristensDaatter af Ejus. Anna NielsDaatter af NB. Thomas Giærtsen af SB. Christen Christensen af Ejus Søren Christensen ibidem. Udlagt til BarneFader Peder Christensen.


d 18 Octobr Bapt: Jens Larsens Barn af NB. Nom Anna. Test: Anna LarsDaatter af Steensbech. Ellen LarsDaatter af NB. Thomas Larsen af SB. Lars Larsen af Steensbech. Christen Larsen af NB. Introduceret. d 22 Novembr.


d 25 Octobr Bapt i Sindahl Kirke Jens Melsens Barn af NB. Nom: Else: Test: Karen JensDaatter af NB. Karen ChristensDaatter af Sindahl. Lars Jensen af Stochholm

[108]

1761 BarneDaab og 1762.

Niels Larsen af Sindahl, Christen Pedersen ibid. Introduceret d 29 Decembr.


d 25 Novembr Bapt: Thomas Larsens Barn af SB Nom: Else: Test: Mette JensDaatter af SB. Jahanne PedersDaatter ibid: Lars Larsen af Skoven. Peder Christensen af SB. Povel Larsen ibid: Introd d 6 Januarig


d 1 Januarig 1762 Bapt: Peder Nielsens Barn af SB: Nom: Maren. Test: Rebeccha HenderichsDaatter af SB: Elisabeth Papis ibid: Niels Svendsen af Barcholt. Jep Christensen af NB. Abreth Mathisen af Tversted. Introduceret: Introd. d 14 Febr:


d 6 Januarig Bapt: Peder Christensens Barn af SB: Nom: Peder. Test: Jahanne PedersDaatter af Mosberg, Anna ChristensDaatter af S:B: Christen Christensen Ibid, Christen Jensen ibidem. Søren Christensen af Ejus. Introd: d 21 Febr


d 17 Januarig Bapt. Niels Pedersens Barn af SB: Nom: Peder Test: Mette PedersDaatter af Abelgaard i Mosberg Sogn. Jahanne ThomasDaatter af SB: Lars Pedersen ibidem, Peder Christensen ibid: Jens Handsen ibidem. Introd d 28 Febr


Eodem Die Bapt: Pos Jensens Barn af Hejselbech, Nom Megrethe Test: Karen JensDaatter af NB. Karen ChristensDaatter af Hejselbech. Jens Jensen af Heedegaard, Jens Jensen af Aagaard. Anders Christensen af Heedegaard. Eodem Die


1761. d 14 Febr Bapt: Søren Olufsens Barn af NB, Nom Peder. Test: Maren PedersDaatter af NB Kiersten AndreasDaatter ibid: Thomas Christensen ibidem Oluf Sørig ibidem. Jens Sørensen af SB Introd: d 21 Marty


[108b]

Barne Daab 1762.

d 25 Marty Bapt: Anders Thomasens Barn af NB Nom: Christen Test: Kiersten ThøgersDaatter af NB. Kiersten JensDaatter ibidem Niels Sundbye af NB. Niels Christensen af Steensbech, Christen Madsen af NB. Introdu: d 25 April.


d 4 April Bapt: Niels Christensens Barn af SB Nom: Svend Test: Anna ChristensDaatter af SB: Jahanne PedersDaatter ibidem: Jens Larsen af NB. Oluf Svendsen ibidem. Søren Christensen af Ejus. Introd: d 9 Maj.


d 25 April Bapt: Søren Svendsens Barn af Wester TronsMarch Nom: Jens. Test: Else JensDaatter af Aaagaard. Anna JensDaatter af Wester TronsMarch, Niels Svendsen af Barchholt, Jens Jensen af Aagaard Oluf Svendsen af Steensbech. Introd: d 2 Junij.


Eodem Die Bapt: Christen Thomesens Barn af SB: Nom: Mette: Test: Jahanne LarsDaatter af Orts Skoven, Kiersten PedersDaatter af Mogensbech, Thomas Skomager af SB. Thomas Larsen ibidem, Jens Jensen ibidem. Introd d Eodem Die.


Eodem Die Bapt: Peder Christens Barn af SB Nom Peder. Test: Karen ChristenDaatter af Hejselbech, Karen ChristensDaatter ibidem. Niels Pedersen af SB Søren Jensen ibidem. Peder Jensen ibidem. Introduceret eodem Die.


d 13 Junij Introd: Christen Pedersens H i Aagaard efter et dødfødt Barn.


[109]

Børne Daab 1762.

d 4 July Bapt: Peder Christensen Barn af Ejus. Nom: Jahanne: Test: Kiersten ChristensDaatter af Ejus. Kiersten AndreasDaatter af NB: Peder Christensen af SB Niels Christensen ibidem. Hejle Olufsen af Ejus. Introd d 28 July.


d 28 July gik Niels Andersens H af Hellede efter sit dødføde Barn i Kirke.


d 15 Augusti Bapt: Søren Thomesens Barn af Orts Skoven Nom: Maren: Test: Anna JensDaatter af SB. Jahanne ThomasDaatter ibidem. Thomas Larsen ibidem. Niels Pedersen ibidem. Povel Larsen ibidem. Introd d 3 Octobr.


d 22 Augusti Bapt: Lars Michelsen Steens Barn af NB. Nomen Niels: Test: Karen MadsDaatter af NB. Elisabeth Papis af SB. Christen Pedersen af NB. Jens Larsen ibidem Christen Larsen ibidem. Introd d 3 Octobr.


d 12 Septembr Bapt: Christen Olufsens 2de Børn paa Heeden Nom: Oluf et Kiersten. Test: Jahanne ChristenDaatter af Mogensbech. Maren ChristensDaatter af Steensbech Oluf Sørig af NB. Niels Sundbye ibidem Christen Nielsen ibidem. Maren ChristensDaatter af Ejus. Elisabeth Papis af SB Søren Jacobsen ibidem. Niels Jensen af NB Jens Christensen af SB. Introduceret d 24 Octobr.


d 26 Septembr Bapt: Søren Jacobsens Barn af SB. Nom Peder. Test: Mette HansDaatter af Sindal. Jahanne PedersDaatter af SB. Jørgen Handsen af Sindahl. Niels Pedersen af SB. Søren Larsen ibidem. Introduceret d 7 Novembr.


d 3 Octobr Bapt: Povel Olufsens Barn af Øster TronsMarch. Nom: Maren. Test Frue Anna JørgensDaatter af Kiærsgaard Jomfrue Hendericha af Bolel?? Hlr CommerceRaad Jens Berig af Kiærsgaard Hlr Christen Kierulf af Sindal Præstegaard Palle Jensen af Fugelsig. Introd d 7 Novembr.


[109b]

Barne Daab 1762 et 1763.

d 10 Octobr Bapt: Niels Stephensens Barn af NB Nom: Christen Test: Helle Nielsdatter af Møgdahl Sogn. Anna NielsDaatter af NB. Christen Nielsen ibidem. Christen Jensen ibidem. Christen Madsen ibidem. introduceret d 21 Novembr.


d 21 Novembr Bapt: Christen Larsens Barn af SB. Nom: Anna. Test: Malinæ ChristensDaatter af Grøntved. Karen ChristensDaatter af Hejselbech. Christen Handsen af NB. Jens Melsen ibidem. Iver Christensen af Hejselbech. Introduceret d 1 Januarig.


d 19 Decembr Bapt: Christen Jensens Barn af SB. Nom: Kiersten Test: Kiersten JensDaatter af Wester TronsMarch: Karen JensDaatter af SB Anders Nielsen ibidem: Jens Andersen af Tolle Sogn. Niels Jensen ibidem. Introd: d 16 Januarig.


d 26 Decembr Bapt: Svend Frandsen SpelleMands Barn af NB. Nom: Svend. Test: Jahanne JensDaatter af Steensbech. Anna HansDaatter ibidem. Søren Thomesen Bragaard ibidem. Niels Ladefoged ibidem. Peder Madsen ibidem. Introd d 6 Febr.


1763. d 16 Januarig Bapt: Christen Jensens Barn paa Heeden. Nom: Else. Test: Anna JensDaatter af Mogensbech. Kiersten JensDaatter ibidem. Thomas Christensen af SB. Thomas Larsen ibidem Peder Jensen ibidem Introduceret d 27 Febr.


[110]

Barne Daab 1763.

d 20 Febr Bapt: Christen Handsens Barn af NB. Nom: Hans. Test: Ellen LarsDaatter: Ellen HansDaatter af SB. Hans Povelsen ibidem, Christen Nielsen ibidem Jens Handsen ibidem. Introduceret d 4 April


d 1 April Bapt: Niels Christensens Barn af Søttrup Nom: Maren: Test: Maren ChristensDaatter af Bindslef Præstegaard. Karen ChristensDaatter af Hejselbech, Thomas ChristensDaatter!! af NB. Christen Christensen ibidem. Anders Christensen ibidem Introd d 24 Maj


d 17 April Bapt: Niels Christensens Barn af Tryndskoven, Nom: Christen. Test: Maren PedersDaatter af Steensbech: Karen ChristensDaatter af Hejselbech. Jens Nielsen af Bindslef Præstegaard Thomas Christensen af NB Christen Madsen af Steensbech. Introducerert 24 Maj.


d 24 April Bapt: Anders Nielsens Barn af SB. Nom: Megrethe: Test: Anna PedersDaatter af Bragholt, Else LarsDaatter af SB. Thomas Larsen ibidem. Niels Christensen ibidem. Christen Nielsen ibidem. Introd 24 Maj.


d 24 Maj Bapt: Thomas Christensens Barn af NB. Nom: Karen. Test: Kiersten Mads:Daatter af Møgdahl Maren ChristensDaatter af Steensbech, Niels Christensen af Søttrup, Christen Christensen af NB, Iver Christensen af Hejselbech Introd: d 26 Juny


[110b]

Barne Daab 1763.

d 24 Juny Bapt: Niels Christensens Barn af SB. Nom Svend: Test: Anna ChristensDaatter af SB. Kiersten AndreasDaatter af SB. Peder Christensen af Ejus. Niels Jensen af NB. Søren Christensen af Ejus. Introd d 20 July.


Eodem Die Bapt: Christen Christensens Barn af Orts Skoven Nom: Christen: Test: Else Magrethe af Skoven, Ellen HansDaatter af SB. Thomas Christensen af NB. Svend Christensen ibidem. Iver Christensen af Hejselbech. Introd 20 July


d 2 July Bapt: Inger JensDaatters Barn af NB, som var u=ægted. Nom Maren: Test: Jahanne JensDaatter af NB. Anna JensDaatter ibidem, Søren Offersen ibidem, Peder Hane ibidem, Christen Larsen ibidem. udlagt til Barne Fader Christen Marmis af NB.


d 24 July Bapt: Christen Christensens Barn af NB. Nom Karen. Test: Anna ChristensDaatter af Uggerbye Karen ChristensDaatter af Hejselbech, Niels Christensen af Steensbech. Thomas Christensen af NB. Oluf Thøgersen af Uggerbye. Introduceret d 28 Augusti.


Eodem Die Bapt: Hans Christensens Barn af NB. Nom: Niels. Test: Anna HansDaatter af Wester TronsMarch, Jahanne HansDaatter af SB. Christen Larsen af NB. Christen Pedersen ibidem. Lars Larsen af Steensbech. Introduceret 28 Augusti:


d 11 Septembr Bapt: Niels Andersens Barn af NB. Nom: Kiersten. Test: Maren AndersDaatter af Steensbech Jahanne HansDaatter af Holt, Hans Pedersen ibidem, Jens Fris af NB. Iver Christensen af Hejselbech. Introduceret d 9 Octobr.


[111]

Barne Daab 1763 et 1764.

d 20 Novembr Bapt: Peder Christensens Barn af Barchholt. Nom: Anna. Test. Maren PedersDaatter af Steensbech, Anna HansDaatter ibidem, Niels Christensen ibidem, Niels Ladefoged paa Heeden Lars Larsen af Steensbech. Introduceret d 18 Decembr.


d 11 Decembr Bapt: Jacob Nielsens Barn i Bragholt. Nom Anna. Test: Jahanne ChristensDaatter af Mogensbech Kiersten PedersDaatter ibidem. Thomas Larsen af SB Niels Thomesen af NB. Søren Larsen af SB Introd d 22 Janu:


d 26 Decembr Bapt: Søren Thomesens Barn af Orts Skoven, Nom: Thomas. Testes Anna JensDaatter af SB. Jahanne PedersDaatter ibidem. Thomas Skomager ibidem. Thomas Larsen ibidem. Søren Larsen ibidem. Introduceret d 5 Febr.


d 1?? Januarig 1764 Bapt: Lars Larsens Barn af Orts Skoven. Nom: Anna. Testes Megrethe PedersDaatter af SB. Ellen HansDaatter ibidem. Peder Christensen af Ejus, Povel Larsen af NB. Christen Larsen af SB. Introduceret d 5 Febr:


d 11 Januarig Bapt: Povel Larsens Barn af NB Nom: Anna Testes Maline ChristensDaatter af Giøgaard, Kiersten AndreasDaatter af NB. Niels Povelsen af SB. Thomas Larsen ibidem, Christen Larsen ibidem. Introduceret d 15 Febr:


[111b]

BarneDaab 1764

d 11 Febr Bapt: Sl: Jens Jensens Barn af NB og Maren OlufsDaatters Nom: Kiersten Test: Karen MadsDaatter af NB. Maren AndersDaatter af Steensbech: Jens Ladefoged af SB. Christen Jensen ibidem, Hans Olufsen af NB. d 18 Marty Introduceret.


d 4 Marty Bapt: Anders Thomesens Barn af NB. Nomen Maren. Testes: Jahanne JensDaatter af NB. Elisabeth Papis af S:B: Niels Sundbye af NB: Svend Christensen ibidem: Christen Christensen ibidem. Introd d 8 April


d 8 April Bapt: Jens Pedersens Skræders Barn af SB. Nom. Christen. Testes Jahanne ChristensDaatter. Jahanne HansDaatter. Thomas Christensen. Niels Pedersen. Christen Jensen i Holt. Introd d 27 Maj.


d 29 April Bapt: Peder Christensens Barn af Ejus. Nom: Hans. Testes Kiersten ChristensDaatter af Orts Skoven. Kiersten ChristensDaatter af Ejus. Hejl Olufsen ibidem. Søren Jacobsen af SB. Søren Christensen af Ejus. Introd d 13 Juny


d 13 Maj Bapt: Christen Jensens Barn af NB. Nom Jens. Testes: Kiersten JensDaatter af NB. Ellen HansDaatter af SB. Thomas Lykkegaard af NB. Christen Lykkegaard ibidem. Christen Madsen ibidem Introduceret d 1 July.


d 27 Maj Bapt: Christen Jensens Barn af SB. Nom: Kiersten. Test: Anna JensDaatter af SB. Karen ChristensDaatter af Hejselbech. Jens Christensen af SB: Søren Jacobsen af NB. Iver Christensen af Hejselbech. Introduceret d 15 July.


d 1 July Bapt: Peder Christensens Barn af SB. Nom Christen. Test: Kiersten ChristensDaatter ved Kok Leed. Kiersten AndreasDaatter af NB. Søren Jacobsen ibidem. Christen Jensen af SB. Jens Hansen af SB. Introduceret d 5 Augusti.


[112]

Barne Daab 1764.

d 15 July Bapt: Søren Jacobsens Barn af NB. Nom Jørgen. Test. Kiersten AndreasDaatter af NB. Karen SørensDaatter af SB. Thomas Christensen af NB. Peder Christensen af SB. Christen Larsen ibidem. Introduceret d 2 Septembr.


d 22 July Bapt: Lars Larsens Barn af NB. Nom: Anna Test: Jomfrue Maren ThomasDaatter Bragaard af Steensbech. Ellen LarsDaatter af NB: Niels Ladefoged af Stensbech. Jens Larsen af NB. Monsr Søren Bragaard af Steensbech. Introd Eodem die.


d 12 Augusti Bapt: Pos Jensens 2de Børn af Hejselbech Nom: Maren et Sesel. Test: Inger ChristensDaatter af Schiærum Sogn: Maren LarsDaatter af Aagaard: Jens Jensen ibidem. Iver Christensen af Hejselbech: Jens Jensen af Heedegaard. Faderne til?? Sesel var Karen ChristensDaatter af NB. Karen ChristensDaatter af Hejselbech: Lars Larsen af Steensbech. Peder Jensen af Hedegaard: Jens Christensen af Wester TronsMarch: Introduceret: 23 Septembr.


d 26 Augusti Bapt: Christen Christensens Barn af Orts Skoven Nom: Else Magrete Test: Karen ChristensDaatter af Hejselbech: Karen ChristensDaatter ibidem. Thomas Lykkegaard af NB. Peder Christensen af SB. Iver Christensen. Introd d 30 Septembr.


d 12 Septembr Bapt: Corporal Peder Nielsen Junchers Barn af SB. Nom: Niels Christian. Test: Maren ChristensDaatter af Præstegaarden, Karen ChristensDaatter af Hejselbech: Niels Christensen af SB. Thomas Larsen ibidem. Jens Handsen ibidem. Introduceret. d 21 Octobr.


d 16 Septembr Bapt: Jahanne JensDaaters uægte Barn af NB. Nom: Niels. Test. Maren OlufsDaatter af NB. Kiersten AndreasDaatter ibidem. Niels Sundbye. Niels Jensen, Christen Christensen. Udlagt til Barnefader Hans Olufsen Sørig, som var Rytter


[112b]

Barne Daab 1764

d 28 Octobr Bapt: Søren Svendsens Barn af Wester TronsMarch. Nom: Maren. Test: Else JensDaatter af Aagaard. Maren LarsDaatter ibidem. Jens Jensen ibidem. Povel Madsen ibidem. Jens Christensen af Wester TronsMarch: Introd: d 9 Decembr


d 1 Novembr Bapt: Jens Larsens Melsens Barn af NB. Nom: Jahanne. Test: Maren SvendsDaatter af SB. Kiersten AndreasDaatter af NB. Thomas Christensen ibidem. Jens Christensen ibidem. Christen Madsen ibidem. Introd: Eodem Die.


d 25 Novembr Bapt: Anders Nielsens Barn af SB. Nom: Lars. Test: Jahanne LarsDaatter af SB, Maren NielsDaatter af NB. Niels Thomesen ibidem. Niels Christensen af SB, Christen Nielsen af NB. Introduceret d 1 Januarig 1765.


1765. d 27 Febr Bapt: Anders Nielsens Barn af Tolstrup i Uggerbye Sogn. Nom: Christen: Test: Kiersten ChristensDaatter af Ejus. Mariæ AndreasDaatter af NB: Christen Christensen af Ejus. Christen Christensen Mind?? i Præstegaarden. Søren Christensen af Ejus. Introd:


d 3 Marty Bapt: Kiersten JensDaatters u=ægte Barn af NB. Nom: Jens. Test: Karen JensDaatter af NB: Kiersten JepsDaatter af NB. Niels Sundbye ibidem. Christen Jensen ibidem: Anders Jensen ibidem.


[113]

Barne Daab 1765.

d 5 Maj Bapt: Lars Michelsens Barn af SB. Nom: Michel Test: Elisabeth HenderichsDaatter af SB: Mette PedersDaatter af SB. Niels Sundbye: Thomas Christensen af SB. Michel Thomesen ibidem. Introd d 9 Juny.


d 9 Juny Bapt: Christen Larsens Barn af SB. Nom: Karen. Test: Maren SvendsDaatter af SB. Ellen HansDaatter ibid. Lars Larsen af Steensbech. Jens Larsen af NB. Peder Jensen. Introd d 14 July.


d 14 July Bapt: Lars Larsens Barn ved Kok Leed, Nom: Christen, Test: Anna JensDaatter af SB: Maren ChristensDaatter, Søren Larsen ibidem, Peder Xstensen af Ejus. Jens Pedersen af SB: Introduceret d 18 Augusti.


Eodem Die Bapt: Jens Larsens Barn af NB. Nomen Anna, Test: Anna LarsDaatter af NB. Anna Mariæ AndreasDaatter ibidem. Povel Larsen ibidem, Thomas Christensen ibidem. Christen Madsen ibidem. Introd Eodem Die.


d 23 July Bapt: Christen Jensens Barn af NB. Nom: Christen Test: Karen SørensDaatter af Møgdahl Sogn, Maren LarsDaatter af NB. Oluf Berig ibidem. Christen Handsen ibidem, Christen Jensen ibidem. Introduceret eodem Die.


d 25 Augusti Bapt: Peder Christensens Barn af SB. Nom: Else. Test: Ingebore PedersDaatter af S:B: Mariæ AndreasDaatter af NB. Thomas Christensen af NB. Thomas Larsen af SB. Iver Christensen af Hejselbech. Introduceret d 6 Octobr.


[113b]

Barne Daab 1765.

d 25 Augusti Bapt: Hans Christensens Barn af NB. Nom Peder. Test: Karen MadsDaatter af NB. Karen JensDaatter af Steensbech. Niels Christensen ibidem. Oluf Berig af NB. Jens Jensen af Steensbech. introduceret d 6 Octobr.


d 1 Septembr Bapt: Christen Pedersens Barn af Aaggaard: Nom: Kiersten, Test: Maren ChristensDaatter af Bindslefs Præstegaard: Kiersten PedersDaatter af Mogensbech: Jens Jensen af Aagaard Niels Jensen af Giøgaard. Iver Christensen af Hejselbech. Introduceret eodem Die.


d 15 Septembr Bapt: Søren Larsens Barn af SB: Nom: Giertrud Test: Kiersten ChristensDaatter ved KokLeed, Anna HansDaatter af SB: Thomas Larsen ibidem Jens Larsen af NB. Christen Larsen af SB: Introd: d 6 Octobr.


d 6 Octobr Bapt: Christen Handsens Barn af NB - Nom: Jahanne. Test: Jahanne HansDaatter af Mosberg Anna HansDaatter af SB: Niels Jensen af NB. Christen Jensen ibidem. Søren Christensen af Ejus. Introduceret d 10 Novembr.


d 17 Novembr Bapt: Niels Pedersens Barn af SB. Nom: Søren Test: Mette JensDaatter af SB. Maren JensDaatter ibidem, Christen Jensen ibidem Peder Christensen ibidem, Christen Nielsen af SB. Introd d 27 Decembr.


d 15 Decembr Bapt: Peder Nielsen Junchers Barn af SB. Nom: Jahanne Cathrine?? Test: Jahanne PedersDaatter af Mogensbech. Anne JensDaatter

[114]

Barne Daab 1765 et 1766.

ibidem. Hans Christensen af NB. Peder Christensen af SB: Peder Christensen af NB. Introduceret d 2 Febr.


d 26 Decembr. Bapt: Peder Christensens Barn af Ejus. Nom: Niels. Test. Kiersten ChristensDaatter ved Koch Leedet. Hejle Olufsen ibidem, Niels Christensen Paa Heeden. Niels Christensen af Ejus. Introd 9 Febr


1766. d 19 Januarig Bapt: Christen Jensens Barn af SB. Nom Jens. Test: Megrethe PedersDaatter af SB. Ellen HansDaatter ibidem, Christen Thomesen ibidem, Niels Pedersen ibidem. Jens Pedersen ibidem. Introd: d 9 Marty.


d 26 Janur: Bapt: Povel Larsens Barn af NB. Nom: Anders. Test: Maren PedersDaatter af Møgdahl Sogn, Maren ThomesDaatter, Lars Larsen ved Kok Leed, Iver Jensen af Møgdahl Sogn. Christen Nielsen af NB. Introd: d 9 Marty.


d 23 Febr Bapt: Søren Thomesens Barn af Orts Skoven Nom: Mette Test: Anna JensDaatter af SB: Kiersten ChristensDaatter af Ejus, Christen Thomesen af SB. Lars Larsen ved Kok Leed, Povel Nielsen af SB: Introd: 23 Marty.


d 9 Marty Bapt: Peder Christensens Barn af NB. Nom: Jens, Test: Jahanne JensDaatter af NB. Anna NielsDaatter ibidem, Hans Christensen af NB. Jens Melsen ibidem, Jens Jensen ibd. Introduceret d 20. April.


Eodem Die Bapt: Christen Thomesens Barn af SB. Nom Else: test: Jahanne ChristensDaatter af Mogensbech.

[114b]

Barne Daab 1766.

Peder Christensen af SB. Thomas Christensen ibidem, Søren Nielsen af NB. Introduceret: d 20 April


d 23 Marty Bapt: Niels Christensens Barn af Søttrup Nom: Christian Test: Megrethe LarsDaatter af Kaultvig, Maren JensDaatter til Degnens Thomas Christen og Christen Christensen, begge af NB Jens Jensen af Heedegaard. Introduceret d 4 Maj


d 20 April Bapt: Jens Sørensens Barn af NB Nom: Kiersten. Test: Jahanne JensDaatter af NB Maren NielsDaatter ibidem, Jep Christensen ibidem Niels Jensen ibidem, Søren Nielsen. Introd: d 20 Maj


d 25 Maj Bapt: Niels Christensens Barn af SB. Nom: Kiersten. Test: Mette SvendsDaatter af NB: Else LarsDaatter af SB: Peder Christensen ibidem. Christen Jensen ibidem. Christen Sundbye af NB.


d 1 Juny Bapt: Christen Christensens Barn i Orts Skoven. Nomen Karen. Test: Karen MadsDaatter af NB. Maren ChristensDaatter af NB. Svend Christensen af NB: Christen Christensen af Hejslebech. Jens Jensen af Steensbech d 13 July introd.


d 13 July Bapt: Jacob Nielsens Barn af Bragholt Nom: Karen. Test: Jahanne ChristensDaatter af Mogensbech.

[115]

Barne Daab 1766 et 1767.

Kiersten PedersDaatter ibidem, Niels Pedersen af SB. Niels Thomesen af NB. Jens Pedersen af SB. Introd: d 24 Augusti.


d 20 July Bapt: Søren Svendsens Barn af Wester TronsMarch Nom: Peder, Test: Anna JensDaatter af Wester TronsMarch, Karen PovelsDaatter af Aagaard. Jens Melsen af NB, Pos Jensen af Hejselbech, Christen Madsen af NB Introd: d 28 septemb:


d 24 Augusti Bapt Povel Olufsens Barn af Øster TronsMarch. Nom: Oluf Test: Anna ChristensDaatter af Horne Sogen, Jahanne KnudsDaatter ibidem, Christen Pedersen af NB Christen Christensen ibidem, Peder Nielsen ibidem. Introduceret: d 28 septembr:


d 12 Octobr Bapt: Christen Pedersens Barn af Aagaard, Nom. Peder, Test: Jahanne PedersDaatter af Mogensbech Kiersten PedersDaatter ibidem. Thomas Larsen af SB. Niels Christensen ibidem, Jens Thomesen ibidem. introd: d 23 Novembr


d 14 Decembr Bapt: Berthe NielsDaatters u=ægted Barn af NB. Nom: Maren. Test: Maren NielsDaatter af NB, Anna NielsDaatter ibidem. Niels Nielsen ibidem. Christen Nielsen ibidem. Peder Christensen ibidem. Udlagt til BarneFader Jens Handsen af Giøgaard.


Anno 1767 d 1 Januarig Bapt: Niels Andersens Barn af NB. Nomen Maren. Test: Jahanne HansDaatter af Holt. Anna NielsDaatter af NB. Søren Jacobsen af NB Christen Jensen af Holt Christen Christensen af NB Introd:


[115b]

1767 Barne Daab.

d 15 Marty Bapt: Jens Larsens Barn af NB: Nomen Jens, Test: Karen JensDaatter af NB. Anna Maria AndreasDaatter af NB. Niels Sundbye, Jens Ovesen af NB Iver Christensen ibidem. Introduceret: d 10 Maj.


d 29 Marty Bapt: Mette JensDaatters uægted Barn af NB: Nom: Jens. Test: Jahanne JensDaatter af NB. Anna NielsDaatter ibidem. Niels Sundbye Christen Handsen ibidem. Peder Nielsen ibidem. Udlagt til BarneFader Jens Handsen, der Bort Rømtte.


d 10 Maj Bapt: Jens Pedersens Barn af S:B Nom: Anna. Test: Megrethe PedersDaatter af SB: Ellen HansDaatter ibidem. Niels Pedersen ibidem, Christen Jensen ibidem, Jens Pedersen ibidem. Introduceret d 28 Juny.


d 24 Maj Bapt: Anders Thomesens Barn i NB Nomen Inger Test: Kiersten AndersDaatter af NB. Maren NielsDaatter ibd Jens Fris ibidem Niels Stephensen ibidem Xsten Nielsen ibid Introduceret d 28 Juny


Eodem die Bapt: Fædder Jacobsens Barn af Præstegaarden Nom: Hans. Test: Karen LarsDaatter af dahl i Tolle Sogn, Maren ChristensDaatter af Hejselbech: Jens Jensen af Heedegaard. Thomas Christensen af NB. Peder Jensen af Hedegaard Introd: d 19 July.


d 19 July Bapt: Christen Jensens Barn af SB: Nom Else. Anna JensDaatter af S.B. Maren ThomasDaatter ibidem Jens Pedersen ibidem. Peder Christensen ibidem Christen Jensen ibidem. Introduceret d 23 Augusti.


[116]

1767 Barne Daab.

d 5 septembr. Bapt: Anders Nielsens Barn i S:B: Kaldet, Kiersten; Test: Ingebore PedersDaatter af S:B: Maren PedersDaatter ibidem: Thomas Larsen ibidem. Christen Jensen ibidem. Michel Thomesen ibidem Introd:


d 13 septembr Bapt: Christen Madsens Barn af S.B Nomen Giertrud, Test: Karen JensDaatter af Steensbech, Anna PedersDaatter ibidem, Lars Larsen ibidem. Jens Larsen af NB. Peder Madsen ibidem. Introd d 15 Octobr.


d 20 septembr Bapt: Søren Jacobsens Barn af NB, Nomen Anna Test: Karen JensDaatter af Steensbech, Anna PedersDaatter ibidem, Xsten Xstensen ibidem. Oluf Berig ibidem Peder Møller af Steensbech: Introd: d 25 Octobr -


d 18 Octobr Bapt: Jørgen Madsens Barn af Orts Skoven Nom: Megrethe. Test: Maren JepsDaatter af NB. Ellen HansDaatter af SB. Xsten Xstensen af Skoven. Lars Larsen ved KokLeed, Michel Thomsen af SB. Introduce: d 15 Novembr.


d 1 Novembr Bapt: Peder Xstensens Barn af Ejus. Nom Søren. Test: Anna JensDaatter af NB. Else NielsDaatter af NB. Lars Larsen ved KokLeed, Peder Xstensen af NB Søren Xstensen af Ejus. Introd: d 25 Decembr.


d 15 Novembr Bapt: Søren Thomesens Barn af Orts Skoven Nom: Jahanne. Test: Jahanne JensDaatt: af SB. Maren NielsDaatter af NB. Thomas Xstensen ibidem, Jørgen Madsen af Skoven. Anders Melsen af NB. Introd 25 Decembr.


[116b]

Barne Daab. 1767 et 1768.

d 25 Decembr Bapt: Hans Christensens Barn af NB Nom Magrethe, Test: Maren HansDaatter af NB Karen ChristensDaatter af Steensbech, Lars Larsen ibidem. Niels Xstensen ibidem Iver Christensen af NB Introd d 21 Febr


Eodem Die Bapt: Lars Larsens Barn af Orts Skoven Nom: Thomas. Test: Maren ChristensDaatter af Barchholt, Ellen LarsDaatter af NB. Jørgen Madsen i Skoven Christen Christensen ibidem. Christen Larsen af NB. Introd d 21 Febr.


1768 d 20 Janv: Bapt Povel Larsens Barn af NB Nomen Lars Test: Ellen LarsDaatter af NB Ellen HansDaatter af SB Thomas Larsen ibidem, Iver Jensen af Møgdahl, Jens Møller af NB. Introd: d 2 Marty


d 24 Januv: Bapt: Søren Larsens Barn af SB: Nomen Michel Test: Ellen HansDaatter af SB. Ellen LarsDaatter af NB Thomas Larsen af SB, Søren Jensen ibidem Christen Larsen ibidem Introd: d 2 Martj


d 14 Febr Bapt: Christen Pedersens 2de Børn af Aagaard Nom: Maren et Mette: Maren ChristensDaatter af Hejselbech: Kiersten PedersDaatter af Mogensbech: Maren JensDaatter af NB Mette PedersDaatter af Aagaard Jens Jensen ibidem. Ung Jens Jensen ibidem Christen Christensen. Thomas Søndergaard af NB: Niels Andersen af Hellede Mads Nielsen af Præstegaarden Introd d 4 April


[117]

Barne Daab 1768

d 21 Febr Bapt Peder Christensens Barn af SB: Nom Jens. Test Jahanne PedersDaatter af Møgdahl?? Sogen. Ellen HansDaatter af SB. Christen Thomesen ibidem, Christen Jensen ibidem, Jens Pedersen ibidem, Introd d 4 April.


d 16 Marty Bapt: Niels Pedersens Barn af SB: Nom: Anna Marie Test: Mette JensDaatter af SB: Maren ThomasDaatter, Jacob Nielsen af Bragholt. Jens Pedersen af SB: Jens Thomesen ibidem Introd: d 24 April.


d 23 Marty Bapt: Christen Jensens Barn af NB. Nom: Kiersten. Test: Anna ChristensDaatter af Skoven Karen ChristensDaatter af Steensbech, Lars Larsen ved KokLeed, Povel Larsen af NB. Jens Christensen Introd. d 8 Maj.


d 23 Maj Bapt: Bapt: Niels Christensens Barn af Søttrup Nom: Christen. Test: Cathrine JensDaatter af Sindahl Sogn, Anna JensDaatter af Aagaard, Thomas Christensen af NB Christen Christensen af NB Iver Christensen ibidem Introd 24 Junj


Eodem Die Bapt: Jens Sørensens Barn af NB Nom: Jens: Test: Anna JensDaatter af SB: Maren JepsDaatter af NB. Niels Jensen ibidem. Søren Thomesen af Skoven, Christen Larsen af NB Introd 24 Juny.


d 2 July Bapt: Søren Svendsens Barn af Wester TronsMarch Nom Maren Test: Else JensDaatter af Aagaard Anna JensDaatter ibidem, Jen Jensen ibidem, Pos Jensen af Hejselbech, Lars Christensen ibidem Introduceret d 7 Augusti.


d 3 July Bapt: Jens Jensens Barn af NB. Nom: Christen. Test: Anna NielsDaatter af Steensbech, Karen XstensDaatter ibidem. Niels Christensen af Steensbech, Hans Podemester af NB. Peder Madsen af Steensbech Introd d 7 Augusti.


[117b]

Barne Daab 1768.

d 24 July Bapt: Christen Handsens 2de Børn af NB. Nomen Jens et Maren, Test: Ellen HansDaatter af SB, Anna HansDaatter ibidem, Maren HansDaatter, Kiersten HansDaatter. Hans Povelsen af SB: Niels Andersen af NB Hans Podemester ibd Christen Jensen af NB Peder Jensen af Hedegaard Introd d 25 septembr.


d 14 Augusti Bapt: Peder Hanis Barn af NB Nom: Maren. Test: Else JensDaatter af NB Jens Jensen ibidem. Niels Christensen af Steensbech, Peder Madsen ibidem. Introd Eodem Die.


d 2 Octobr: Lars Larsens Barn af Barchholt, Nom: Lars. Test: Jomfrue Maren Bragaard. Maren IbsDaatter af NB. Mosj: Søren Bragaard af Steensbech: Thomas Christensen Jens Jensen Introduceret: d 6 Novembr.


d 9 Octobr Bapt: Lars Steens Barn af SB Nom Christen. Test: Johanne JensDaatter af SB. Maren NielsDaatter ibidem: Thomas Larsen, Niels Pedersen ibidem. Niels Nielsen ibidem: Introd: Eodem Die.


d 16 Octobr Bapt: Christen Christensens Barn af Otrs!! Skoven, Nom: Christen, Test: Maren ChristensDaatter Maren ThomasDaatter af SB. Lars Larsen ved KokLeed, Christen Jensen af NB: Iver Christensen af NB. Introd: d 11 Decembr.


d 27 Decembr Bapt: Fæder Fædersen Holstis Barn af Præstegaarden Nomen Ingebore, Test: Jomfrue Maren Bragaard af Steensbech. Magrethe ThomasDaatter Højer af Schagen. Mouers Lauesen Højer af dahle: Niels Christensen Søttrup. Jens Jensen af Heedegaard Introduceret -


[118A]

Barne Daab: 1769

d 19 Febr 1769 Bapt: Lars Pedersens Barn af SB. Nomen Kiersten. Test: Mette PedersDaatter af Aagaard. Kiersten PedersDaatter af Mogensbech. Christen Madsen af SB Christen Pedersen af Aagaard. Jens Pedersen af SB. Introd d 2 April


d 5 Marty Bapt: Niels Christensens Barn af NB Nom Maren. Test: Maren LarsDaatter af NB Marie AndreasDaatter ibidem. Christen Olufsen Niels Jensen, Christen Thomesen ibidem Introd: Eodem Die


d 16 April Bapt: Jørgen Madsens Barn af AartsSkoven Nomen Anna Maria Test: Maren IpsDaatter af NB. Anna Maria AndersDaatter af NB. Lars Larsen ved KokLeed. Søren Thomesen ibidem. Christen Larsen af NB. Introd: d 21 Maj


d 4 Juny Bapt: Christen Madsens Barn af SB: Nom: Giertrud. Test: Magrethe PedersDaatter af SB. Maren ThomasDaatter aaf SB: Niels Stephensen af NB Thomas Larsen af SB: Christen Jensen ibidem Introduceret d 16 July


d 18 Juny Bapt: Christen Jensens Barn af SB. Nomen Jens. Test: Anna JensDaatter af SB. Jahanne PedersDaatter af Mogensbech: Christen Xstensen af Ejus. Peder Xstensen af SB. Niels Nielsen ibidem Introd: d 16 July


d 2 July Bapt: Povel Olufsens 2de Børn af Øster TronsMarch Christen. Ellis. Test: Anna ChristensDaatter af Astold Sogn Else JensDaatter af NB. Thomas Christensen og Christen

[118Ab]

Barne Daab 1769.

Christensen af NB. Iver Christensen ibidem. Faderne til Pigen. Anna LarsDaatter af Astold Sogn Maren ChristensDaatter af NB Niels Sundbye ibidem Christen Pedersen paa Heden, Christen Sundbye af S:B: Introd: d 13 Augusti


d 9 July Bapt: Hans Christensens Barn af NB. Nom: Jens Test: Anna JensDaatter af Wester TronsMarch, Maren NielsDaatter af DegneBoeliget, Søren Jacobsen af NB. Jens Larsen ibidem. Peder Nielsen ibid Introd: d 13 Aug.


d 16 July Bapt. Peder Christensens Barn af S:B: Nom Lars Test: Ingebore PedersDaatter af SB Maren ThomasDaatter ibidem Thomas Lykkegrd af NB Christen Thomas af SB: Iver Christensen af NB Introduceret d 20 Augusti.


d 23 July Bapt: Peder Christensen af Ejus. Nom: Peder Test: Kiersten ChristensDaatter ved KokLeed. Maren PedersDaatter af Ejus. Hejle Olufsen ibidem. Søren Jacobsen af NB. Niels Christensen af Ejus. Introduceret Eodem Die.


d 15 Octobr Bapt: Jens Larsens Barn af NB. Nom Lars Testis Maren ThomasDaatter af SB: Maren NielsDaatter af Degneboeliget, Lars Larsen af Steensbech, Povel Larsen af NB Mads Nielsen Møller af Steensbech Introduceret d 19 Novembr.


[118B]

Barne Daab 1769 et 1770

d 16 Octobr Bapt: Søren Thomesens Barn af Aarts Skoven Nomen Anna. Test Magrethe PedersDaatter af SB. Maren ThomasDaatter ibidem. Thomas Christensen ibidem Jørgen Madsen i Skoven. Jens Pedersen i SB. Introduceret d Eodem Die


d 4de Martij Anno 1770 Bapt: Søren Jacobsens Barn af NB. Nomen. Niels Test: Anna NielsDaatter af NB, Maren ThomasDaatter af S:B: Hejle Olufsen af Ejus. Niels Sundbye af NB Mads Nielsen af Steensbech. Introduceret d 17 April.


d 27 Decembr Bapt: Søren Larsens Barn af NB. Nomen Maren Test: Anna NielsDaatter af NB. Anna Marie AndreasDaatter ibidem. Andreas Molsen ibidem, Christen Østergaard ibidem Niels Nielsen ibid Introd: d 2 Febr.


d 1 April Bapt: Christen Larsen Skræders Barn af S:B: Nom. Lars. Test: Maren HansDaatter af S:B: Anna ChristensDaatter af Steensbech. Niels Ladefoged af Steensbech, Christen Jensen af SB. Peder Jensen ibidem Introduceret. d 20 Maj


d 29 April Bapt: Lars Peders Barn af SB: Nomen. Mette. Test: Anna JensDaatter af SB Maren NielsDaatter ibidem. Niels Pedersen ibidem, Christen Pedersen af Hedegaard. Peder Jensen ibidem Introduceret d 5 Junj


d 8 July Bapt: Peder Nielsen Junchers Barn af SB, Nomen Johan Peter Test: Anna JensDaatter af SB. Maren NielsDaatter af NB. Svend Christens af NB. Niels Christensen paa Heden Jens Jensen af Hedegaard. Introd d 12 Augusti.


[118Bb]

Barne Daab 1770.

d 19 Augusti Bapt: Lars Larsens Barn ved KokLed. Nom Maren: Test: Anna ChristensDaatter af Skoven, Maren ThomasDaatter af SB. Thomas Larsen ibidem Jørgen Madsen af Skoven. Christen Larsen af NB. Introduceret d 30 septembr


d 9 Septembr Bapt: Christen Nielsens Barn af NB. Nomen Kiersten: Test: Johanne JensDaatter af NB Inger NielsDaatter af NB: Christen Christensen ibidem: Niels Stephensen ibidem. Peder Jensen af Hedegaaard. Introduce: Eodem Die.


d 16 Septembr Bapt: Christen Pedersens Barn af Aagaard Nom: Maren. Test: Kiersten PedersDaatter af Mogensbech Mette PedersDaatter ibidem, Jørgen Christensen ibidem Jens Jensen af Aagaard, Jens Thomesen af S:B Introduceret d 28 Octobr.


d 21 Octobr Bapt: Christen Pedersens Barn af S.B. Nomen Peder. Test: Ingebore AndersDaatter af Uggerbye Jahanne SørensDaatter af SB: Christen Christensen ibidem. Povel Larsen af NB. Iver Christensen af Hejselbech Introd. d 25 Novembr


d 4de Novembr Bapt: Christen Christensens Barn af AarsSkoven. Nomen Maren Bragaard Test: Kiersten ChristensDaatter af Skoven, Sesel ChristensDaatter af Hejselbech, Thomas Christensen af NB. Christen Christensen ibidem. Iver Christensen af Hejselbech Introduceret d 16 Decembr.

Til Fol. 143


[119]

Begravelser 1688.

Dna Oculi. Jens Olles i SB. Gammell 35 Aar.


Dna Miser: Søren Nielss barn i Monsbach. Niels. 3 Maaneder Gammel


D: 14 Julii Willatz Christensens barn i NB. Anne. 16 Ugger gammel.


Dna 10 p: Trin. Christen Sadelmagers barn af NB. Christen. 8 Ugger g.


Dna 13 p: Trin: Niels Andersens daatter. Maren. 21 ugger g.


Dend 1 Decembr: Lauritz Krøger i SB. 78 Aar g.


1689. Dna Palm: Lauritz Michelsen i Monsbach. 70 Aar g.


Fer: III Paschatis Maren Christensdtr Søn i SB. Peder. 19 Aar g:


Dna Miser: Niels Pedersen i SB. 70 Aar.


D: 25: April: Lauritz Michelss Søn i Monsbach begr: 43 Aar.


D: 26 Christen Baggis Daatter i SB. Maren. 4 Aar Gammel.


Dna Cantate: Lauritz Cnudsen i Aagl: 72 Aar g:


Samme Dag Christen Christensen i Bolit i NB. 80 Aar g:


D. 1 Maji Christen Steensens barn i SB. Birgitte: 9 Ugger g.


Dna Exaudi Søren Nielsens Hustru i Monsbach, Maren Lauritzd: 45 Aar g.


D. 10 Julii, Thomas Michelsens Søn i Monsbach, Lauritz, 8 Ugger g:


D: 6: Novembr: Christen Johansens barn i NB. Anne. 10 Ugger g.


Dna II. Adv: Thomisses barn i Eyus. Anne. 15 Ugger gammel.


1690. Dna 1: p: Epiph: Helle Sørensd: i Aagl: 72 Aar g:


Samme dag Søren Christensens Daatter i NB, Anne: 8 Ugger g:


Dna II. p: Epiphan: Christen Hogendalds barn af SB. Birgitte. 8 Ugger g:


Festo Purific: Johan Thomisdaatter aff Trunsmk. Uægte barn. Else. 13 Ugger g.


d: 11 Febr. Niels Christensens barn i S.B. jorde. Kiersten. 37 Ugger.


D: 2 Martii Lauritz Michelsens hustr: i Monsbach 73 Aar g.


dito Niels Christensens hustru i NB. 42 Aar g:


D. 16: Martii, Kiersten Krøgers barn. Anne. 24 Ugger.


d: 23: Martii Niels Christenss i SB. 83 Aar g:


[119b]

D: 2 April: Thomas Nielsens h: i SB. 51 Aar g:


D: 20 dito, Olle Smid i SB, 91 Aar g:


D: 4: Maji Olle Jensen Grydermand i SB. 58 Aar g:


D: 7. dito Olle Jenssen Grydermands hustru i SB. 62


D: 16 dito Tier JensDaatter i NB. 70 Aar gammel.


dito Jørgen Grydermds H: SB. 80 Aar gammel.


dito Christen Suarrer i SB. 62 Aar g:


d: 25 dito Jørgen Grydermand i SB. 83 Aar g:


dito Niels Kockis hustru ibid: 86 Aar g:


dito Palle Lauritzens Moder i NB. 73 Aar gammel.


29. dito Niels Hellesens barn i Trunsmk. Margrete 10 Ugger


D: 1 Junii: Lauritz Nielsens daatter i Aarskoeven, Elle. 16 Ugger


D: 10 dito, Christen Bierregaard i SB. 37 Aar gammel.


Dna 14 p: Trin: Hans Jensens Søn i Bragholt. Jens. 3 Aar 4 Maned


Dna 19 - Niels Ollessens daatter: Johanne. 2 Aar gammell.


d: 26. Novembr: Maren Jensd: i Aagl: 72 Aar gammel.


Dna 4 Adv: Morten Nielssens barn paa Backen Niels. 2 Aar.


Fer: 3 Natal: Christen Steensens barn i SB. Steen: 16 Ugger g:


1691. D: 6. Janv: Laur: Christensens barn i SB. Christen 1 Aar gammell.


D: 11. Martii, Jens Sørenss Hustru i Bragholt. 63 Aar gammel.


dito: Niels lille Bunde i NB - 72 Aar gammel.


29 Martii Chr: LM: i SB. 69 Aar


d: 5. April: Chr: Lauritzens h: i SB 71 Aar


d: 14 dito Peder?? Ouss i NB. 76 Aar.


d: 24 Maji it uægte barn i NB, Karens till Lauritz PedM i NB. Anne: 20 Ugger


Dna 1 p: Trin: Christen Sallmagers barn Christen i NB. 1 Aar 2 Maan: gammel


Dn: 3 p: Trin: Lauritz Lauritzen i NB. 58 Aar g:


Dna 6: p: Trin: Nielsis b: i Bierregl: 8 Ugger.


D: 24 Julii Joen Pederss i NB. 92.


[120]

Begravelser.

d: 17 Julii Christen Andses Moeder i NB. Anne N. C. Aar gammel


Dna 19 Trin: Hans Jensens h: i NB. 77 Aar g:


Dna 1 p: Trin: Jens Tersches Moeder?? begr: 86 Aar.


- - Thomas Nilses h: i SB. 56 Aar.


1698. Festum gratia Act: d 11 febr Christen Jensøns Søn I Nørbindtzleff ): Peder Alders. 10 Aar. 6 Mens.


Dna Sexages. d 27 dito. Jens Søffrenss i Nør Bindtzleff Alders 44 Aar


Festum Ascens: d 2 Junij Anders Mortensøns hustru I Synderbindtzleff ): Kiersten Chrestensdatter Alders 42 Aar.


Dna 11 post Trin: d 4 Sept: Maren Michelsdatter I NB: 82 Aar


d 15 Novembr: Jens Christenss i Holdt. 76 Aar.


d 14 Xber Jens Smids hustru aff N:B: 80 Aar.


1699. d 6. jan: Gros Michels kone Jehaanne Helisdatter?? Alders 35 Aar.


d 21 dito Jens Poelsens huestru i S:B: Alders 44 Aar og hendis barn 20 Ugger gammel


Samme dag bleff en Skoemager Kone aff Raadberg Sogn begraffven. Alders 40.


Doma 4ta: post Epiph: Hans Jenss Lille bond i NB. 84 Aar.


Samme dag Niels Svenss aff Lille Grøntved. 40 Aar.


d. 11 Febr: 2 aff Jens Poelsens børn i S:B: Peder 10 Aar og Poel 6 Aar.


Dna Esto Mihi d 19 Febr: Maren Xstensdatter i NB 52 Aar


d 16. Martji Niels Sørens i Ajus 64 Aar


Samme dag Ove Pedersens datter i NB: 16 Aar.


[120b]

Begravelser

d 21 Martij bleff Maren Andersdaatter i N:B: begravet. Alders 69 Aar.


Samme dag bleff Jens Lauridzen ibid: begravet alders 77.


d 5. Junii bleff Jens Melsens Daatter Maren Jensdatter I N:B: begravet. Alders 22.


d 2 Augustj bleff Jens Xstenss Skreder I N:B: begravet 64 Aar.


d 1 Decemb: Anders Mortensens Huestrue Kiersten Jensdaatter I NB begravet 28 Aar gammell.


Samme dag Peder Thomsen Ørløs begraffvet. 70 Aar.


1700. Dona Sexag: d 4 Febr: bleff Søffren Christensens Søn i Hald. ): Peder Søffrenss begraffvet, 2 Aar og 10 Maaneder.


d 20. Apr: bleff Chresten Andersens Hustru Maren Jensdatter I N:B: begraffvet 40 Aar og hendis Søn samme dag ): Anders Chrestensen 16 Aar.


d 5. Maji bleff Niels Therchelss i N:B: begraffvet 50 Aar og hans daatter samme dag begraffvet 18 Aar.


Festum Ascentionis bleff Mette Steens begraffvet 60 Aar.


Samme dag blev Niels Chrestensen Svarrer begraffj 30 Aar.


Dona 3tia post Trin: bleff Peder Jensens daatter Anne Pedersdaatter I N:B: begraffvet, 9 Ugger.


d 6. Julij bleff Niels Mortensens Hustru i N:B: Elle Thøgersdaatter begrafvet 36 Aar.


Dona 5. post Trin: bleff Chresten Ollesens hustru I S:B: Anne Nielsdatter begraffvet. 89 Aar.


Samme dag bleff Peder Olless Smid ibid: begraffvet. 60 Aar.


Samme dag bleff Jens Poelss i S:B: begraffvet. 64 Aar.


Samme dag bleff Niels Chrestenss i N:B: begraffvet. 56 Aar.


d 30 Julij bleff Jens Pederss i Aagaard begraffvet. 75 Aar.


Dona 11 post Trin: bleff Jacob Pedersens guldSmid, barn ): Anne begraffvet. 3 Ugger.


d 27: Aug: bleff Anne Nielsdaatter i Aagaard begraffvet. 58 Aar.


d 2 Junij bleff Jens Melsen i N:B: begraffvet. 64 Aar.


[121]

Begravelser.

Dna 18 Lang Thomas begravet, Alders 64 Aar.


Dne 16 Novembr: Olle Pederses h. i Hisselbeck, 75 Aar.


Dna 1 Adv: Lauritz Oddens Barn, Anne, i NB. 3 Maad. 1 dag.


D: 13 Xbr: Olle Pedersen i Hissellbeck 83 Aar gammel.


1701. D. 31 Janv: Niels Bruns h: i NB 43 Aar.


d. 2. November Anders Nielsens hustru i Hiegaard. 74: Aar


d 7. Xber Chresten Anderss i NB 60 Aar


1702. d 7. Sept: Niels Heliss i Thrunsmarch begravet 49 Aar


d 28 Sept: Chresten Jenss Hiulmand i NB begravet. 39 Aar


d 11 Oct: bleff Mette Lauridtzdaatters Søn i NB begravet. 3. Aar


Dna 22 P. Trin: d 12 Nov: blev Anne Chrestensdaatter Sundbyes I Nørbindtzleff begravet. 70. Aar.


Dna 23 P. Trin: d 19 Nov: blev Thomas Pedersens Koene Johanne Chrestensdaatter aff Synderbindtzleff begraved. 76 Aar


Dna 1. Adv: d 3. Decemb: blev Mette Lauridtzdaatter i NB begraved. 51 Aar.


Feria 2da Nat: d 26 Xber. blev Mette Lauridtzdaatters daatter ): Johanne aff NB begraved. 14. Aar.


1703. Fest: Nov. Ann. d 1. Janua: blev Kiersten Chrestensdaatter I Aagaard begraved 62.


d. 9 Jan: blev Ell Pedersdatter i Trousmk. 74 Aar.


Samme dag blev Sl: Peder Smids Søn i S:B: ): Anders begraved: 10 Aar.


Dna 4ta (Advent d: 28 jan:) post Epiph: d 28. jan: bleff Johanne Chrestensdaatter aff Syndergaard I S:B: begraved: 36 Aar.


d 20. Febr: blev Chresten Chrestenss i S:B: begraved. 86 Aar.


Tiesdagen d 10 Julij blev Pallj Lauridtzen i NB. begraved. 61 Aar.


Fredagen d 27: Julij blev Peder Lauridtzen i S:B: begraved. 42. Aar


Dna 10 P. Trin: d 12 Aug: blev Mette Lauridtzdaatters Søn i NB. Peder begraved. 13 Aar.


Dna 14 P. Trin: d 9. Sept: blev Johanne Jensdaatter i NB begraved. 90 Aar.


Dna 2da Adventus d 9 Xber blev Jesper Ibsens Søn Ib begraved. 11 Ugger.


Dona 4ta adventus d 23 Xber begraved Claus Nielss h: i S:B: 87 Aar


[121b]

BEGRAVELSER

1704. Fest: Epiphan: d 6 jan: begravet Sven Xstens daater i NB Anne 10 Uger


d 11 jan: Fredagen begravet Laust Mortenss i Hejselbech: 61. Aar.


Mandagen d 14 dito begravet Søren Jenss Holdt. 37. Aar.


Festum Purif: d 2 Febr: begraved Kiersten Nielsdatters uægte Søn Henrich Alders 1/2?? Aar


d 7. Apr: Anders Nielsen i Hiegaard Alders 86 Aar.


d 20. Apr: Chresten Nielsen i Deinbollet Udj S:B: 43 Aar.


Dna Qvinta Post Trin: d. 22 Junij begraved Jacob Pedersen Guldsmids daatter i N:B: hans daatter: Anne Alders 15 Ugger


d 29 Julij: begraved Kiersten Nielsdaatter af Aagaard. 66. Aar


Dna 23 P. Trin: begraved Xsten Jensens Søn af Eyas ): Søfren Alders 21 Ugger.


d 7. Nov: begraved Sophj Pedersdaatter af Aagaard Alders 74.


d 10. Nov: begraved Xsten Joensens Hustru af N:B: Alders 64.


Samme dag begraved Xsten Pedersen Grøns af N:B: daatter: Else, 36 Ugger


d 21. Nov: begraved Peder Peders i Nørgaard Alders 74.


1705. d 20. jan: begraved Søfren Pedersen I Moensbech Alders 87. Aar.


Samme dag begraved Karen bergs uægte barn: Mette, Alders 1 Aar og 14 dage.


d 23. Febr: begraved Johanne Xstensdaatter af Barchholdt Alders 19 Aar. 4 M: 14 Dage


d 25 Febr: begraved Maren Lauridtzdatr Kiill af N:B: Alders 70 Aar.


d 3 Martii begraved Peder Thomss af Barchholdt Alders 56 Aar.


Samme dag hans huestrue Else Joensdaatter Alders 77 Aar.


Samme dag begraved Madtz Nielsens Søn af N:B: Alders. 3 Ugger


Samme dag begraved Maren Terchelsdaatters uægte barn ): Karen Alders 10 Uger


d 27 Martij begraved Niels Xstenss af Barchholdt Alders 28 Aar.


d 26 Apr: begraved Michel Xstenss Søn ): Chresten Alders 9 Ugger


d 3 Junij begraved Poel Nielsens Søn ): Niels af N:B: Alders 14 Aar.


Samme dag begraved Xsten Johannsens Huestrue ibid: Alders 41 Aar.


Samme dag Jens Pedersens Soldates barn, Karen, begraved Alders 3. Ugger.


Fest: Joh: Bapt: d 24 Junij begraved Xsten Friis I N:B: alders 53 Aar.


Mandagen d 29 Junij begraved Else Chrestensdatr I Aaschoven. 38 Aar.


Domica 8. post Tr: d 2 Aug: begraved Xsten Nielss Hue: I N:B: Alders 74 Aar.


Festum Mich: d 29 Sept. begraved Anders Olless I S:B: Ald: 78 Aar.


Doma 25. p Tr. d 25. Oct: begraved Thors datter ): Maren I Aarschov 15 Ugger 3 dag


d 22 Nov: begraved Niels Hyrdis hustru I N:Bindtzleff Ald: 76 Aar.


[122]

Begravelser.

d 26 Dec: begraved Stoer Johaan I S:B: Alders 74 Aar.


Samme dag begraved Sl: Jens Ollesens h: Ibiid: Alders 72 Aar


Samme dag begraved Xsten Thomss uægte Søn: Søffren, Alder 10 Ugger.


1706. d 6. jan: begraved Peder Pederss Søn af N:B: ): Niels Alders 4 Maneder 1 Ugge og 2 dage


d 2 Maji begraved Maren Thøgersdaatter u=ægt: barn ): Jens Alders 10 Ugger


d 4 Julij begraved Anne Melsdatr af N:B: Alders 64 Aar.


d 8 Julij begraved Poell Hansen aff Aagaard Alders 58. Aar.


d 1 Aug: begraved Claus Nielss aff S:B: Alders 73. Aar.


d 19. Septemb: begraved Jacob Guldsmid Alders 52 Aar.


1707. Domica inter Fest: Circums: et Epiph: d 2. Jan: begraved Lauridtz Pedersen Biils hustru aff N:B: Alders 72. Aar.


Den 3 jan: begraved Christen Terchilsens hustru aff Søttrup ): Boell Søffrensdaatter: Alders 30. Aar.


Domica 3tia p. Ep: d 23 Jan: begraved Peder Xstenens hustru aff S:B: Alders 73. Aar.


Feria 2da Pent: d 13 Junij begraved Xsten Xstenss Terskers Søn i N:B: ): Jens Alder. 32 Ugger.


Domca 3tia P:T: d 10. Julij begraved Therchild Lauridtzen aff Aaschoven Alder. 72


Domica 5ta P:T: d 24 julij begraved Chresten Nielsens Søn ): Niels aff S:B: Alder 11 Ugger NB


Onsdagen d. 7 december: Chresten Sckreds barn Peder begrav: Alders 2 Aar


Anden Juledag den tydske?? Kone?? Hyd?? I Synder Bindtzleff begraved som Vaar d 26 Xber Alders 60 Aar.


NB d 1. Novemb: begraved Jens Søfrensens hustru i S:B: Alder 74 Aar


[122b]

BEGRAVELSER.

1708. d 1ste Onsdag i Faste d 22 Febr: begraved Mickell Pedersen i Nørbindtzleff Alders 58.


d 28 Febr: begraved Niels Hansen i Lychegaard og hs hustru Margrette Lauridtzdaatter, hans Alder 82 Aar og hendis Alder 74 Aar


Die Viridium d 5 Apr: begraved Maren Jensdaatter i S:B: 84. Aar.


Domca Jubilate d 29 Apr: begraved Chresten Nielss i N:B: 84 Aar.


Domca 1ma p Trin: begraved Inger Jacobsdaatter i S:B: 61 Aar.


1709. d 26 Febr: begraved Peder Pedersens hustru. I Nør Bindtzlef Alders 38 Aar.


d 1 Maji begraved Chresten Joensens daatter ): Else, Alders 13. Ugger


d 9. Maji begraved Kiersten Bragholdtis barn ): Johanne Alders 8 Maneder


d 11. Sept: begraved Kiersten Bragholdtis Uægte Barn Anne Ald 1 Aar.


d 29 Sept: begraved Anne Bragholdtz uægte barn Johanne Al. 5. M og 14 Dage


d 3 Febr: begraved Sven Sundbye Alders 53. Aar


Samme dag begraved Chresten Nielsens barn (Maren??) Mette I Holdt?? Alders 2 Aar.


d 12 Febr: begraved Xsten Nielss i Holdt. 39 Aar


d 10 Martis blev Kiersten Nielsdaatter Bragholdtz begraved aff Synder Bindtzleff i hendis Alders 36 Aar.


d 27 Martij. begraved Anders Chrestensens Søn aff Nør bindtzleff ): Niels, i sin Alders 1. Aar. og 14 dage.


Samme dag blev Chresten Søffrensens Søn af Nørbindtzleff ): Lauridtz begraved i Sitt Alders 6. Ugger.


Samme dag begraved Maren Jensdaatters uægte Barn aff Eyaas ): Lauridtz, i Sit Alders 14. dage.


d 10 April: begraved Anders Mortensens Søn aff NørBindtzleff ): Thøger i Sitt Alders 8 Aar.


Samme dag begraved Dorrethe Gabels af Vester Tversted, I sin alders 64 Aar.


d 15 April. begraved Thomas Nielsen aff Aagaard Alders 82 Aar.


d 8?? Maji begraved Boell Chrestensdaatter aff Nørbindtzleff I sit Alders 74. Aar


[123]

BEGRAVELSER

Domca Cantate d 18 Maji begraved Chresten Andersen aff Synder Bindtzleff i Sitt Alders 56. Aar


Samme dag begraved Madtz Jensens barn aff Aagaard i Sit Alders 1. Aar.


Festum Assencionis Christi d 29 Maji. begraved Iver Pedersens Søn aff Nørbindtzleff i Sin Alders 6 Aar og 5. Maaneder.


Domca 4ta post Trin: d 13. Julij begraved Chresten Skreders Søn af Nørbindtzleff ): Peder. Alders 2 Aar Ringer Sex Ugger.


Domca 6ta post Trin: d 27. Julij: begraved Stephen Nielsens daatter aff Nørbindtzleff. Alders 22 Ugger Ringer 2 dage.


Samme dag begraved Chresten Chrestensen aff Aagaard som Vaar fød i Sindal, Alders 44 Aar.


Domca duodecima p Trin: d 7. Sept: begraved Johanne Andersdaatters uægte Barn af Nør Bindtzleff, ): Karen, Alders 28. Ugger.


Samme dag begraved Stephen Nielsens daatter aff Nørbindtzleff ): alders 1. Aar Ringer 3 dage.


Domica decima quarta post Trin: begraved Chresten Pedersens Søn ): Chresten af N:B: Alders 2 1/2.


Dominca decima 8tava p Trin: d 19 October begraved Stephen Nielsens daatter aff Nør Bindtzleff ): Else Alders 2 Aar og 5 Ugger.


Samme dag begraved Anne Bragholdtis aff Synder Bindtzleff Alders 77 Aar.


1711. d 29. Janua: begraved Chresten Thomsens hustru aff Monsbech ): Johanne Thomsdaatter. Alders 31 Aar.


Samme dag begraved Karen Nielsdaatters Uægte barn.


Dominica Septuag: d 1. Febr: begraved Sl: Svend Sundbyes Søn ): Svend Alders 1 Aar Ringer 5 Ugger.


Festum Virid: d 2 Apr: Begraved Maren Christensdaatter aff Heidegaard Alders 18. Aar, 3 Ugger.


Den 16 December begraved Niels Mortensen i Nør Bindsleff Alders 68 Aar. Ringer 2 Maaneder.


[123b]

BEGRAVELSER.

1712. d 25 Martii begraved Peder Jenss i NB Alders 80. Aar


Domca decima tertia p Trin: begraved Maren Poelsdatr i NB. Alders 70.


d 20 7temb: begraved Chresten Heliss aff NB Alders 65 Aar. 3. Maneder


d 17 Novemb: begraved Giert Mortensens hustru aff NB. Ald: 61. 5 M


d 30 Nov: begraved Sl: Chresten Nielsens Søn aff Holdt Ald: 8 Aar


Feria secunda Nativit: begraved Peder Salmager i NB Alders. 68 Aar.

I dette Sogn i forgangen Aar er der Ægte Børn føtte 8. og 3 Uægte, og ere døde 6.


1713. Domica prima p Epiphanias d 8 Jan: begraved Sl: Jens Chrestenss?? hustru aff Holdt Alders 80. Aar.


Domica 5ta post Epiphanias d 5 Febr: begraved Peder Pedersens daatter: Johanne: Alder 8 Maaneder.


Samme dag begraved Niels Jensens døttrer aff NB Alders 8. dage


d 19 Febr: begraved Chresten Jensens datr aff Thronsmk Ald 10 Ugger.


d 2 Martij begraved Søren Grøntveds hustru Ald: 70 Aar og 14 dag


d 5 Apr: begraved Anne Svarrens aff S:B: Alders 72 Aar.


d 4 Maji begraved Lauridtz Skreders daatter aff Synder Bindsleff. Alders 9 Aar.


d 4 Junij begrav: Jens Nielsens Moder aff Aaskoven Alders 70. Aar.


d 13 Sep: begravet Jens Pederss hustrue Alders 34 Aar.


d 8 (5) Novembr: begravet Jens Peders Søn i Sønder Binslev Nafnl: Peder


d 14 Febr: blef Niels Chrestenss i Nør Binsl: i sin Alders 72 Aar begravet.


d 3 Junij blef Olle Anderss i Synder B. begravet Alder 42 Aar.


d 11 Julij blev Else Andersd: i Aagaard begravet Alder 63 Aar.


d 9 Sept. blev Jens Chrestenss børn!! Ole i Synder B. begraved.


d 26 Sept: blev Chresten Pederss i Nør B. Søn Laus begraved.


d 2 Febr: blev Jens Nielsens barn i Aarskoven begraven


[124]

BEGRAVELSER.

d 6 Martij blev Chresten Jensens Søn af Nør B. Nafnl. Jens begraven.


d 27 Martij blev Chresten Olless i Sønder B: begraven 82 Aar gammel


d 5 May blev Karen Chrestensd: af Aarskoven begraven Alder 66 Aar.


d 24 Junij blev Johanne Jensdatter i Synder Binsl: begraven, alders 84 Aar.


d 30 Junij blev Peder Frisi?? barn Jens i NørB: begravet. 4re Maaneder gammel.


d 28 August: blev Peder Klausens hustru i S:B: begravet, alder 73 aar.


d 6 Octob: blev Johanne Jensd: af Monsbech begraven Alder 50 aar.

1715 8te døde.


1716. d 20 Janu: blev Johanne Andersd: af Øster Trunsmk begravet Alder 86 Aar.


d 9 Febr: blev Chresten Terskers hustru i N.B. begraven alder 46 Aar.


d 29 Martij blev Jens Jenssens hustrue i N.B. begraven alder 74 Aar.


Samme dag blev Chresten Sadelmagers hustru i N.B. begravet. 70 Aar gamel.


d 19 May blev Chresten Jenss i Trunsmk begravet i sin alders 48 Aar.


Samme dag blev Karen Mortensd: uægte barn begravet:


d 30 Xber blev Thomas Chrestenss af Egaas begravet 72 Aar

1716. 7 døde


1717. d 23 Febr: blev Peder Joenssens hustrue af Vester Trunsmk begravet i sin alders 80 Aar.


[124b]

Begravelser.

d: 17 Maji blef Niels Ibsøn i Synderbindslef begrafvet, 70 Aar.


eod. die blef Mads Nielsøns barn i Nørbindsl begravet, 4 Aar.


d: 30 Maji bleff Christen Jensøns barn i Nørbindsleff begravet, 6 Aar.


eod. die blev Christen Sørensøns barn i Nørbindsleff begravet, 1 Maaned


eod. die blev Oluf Andersøns barn i Synderbindsleff begravet, 2 Aar.


eod. die blef Kirsten Jensdaatter i Synderbindsleff begravet. 87 Aar.


d: 9 Junii blef Christen Skreders barn i Nørbindsleff begravet. 6 Aar.


d: 20 Junii blef Ifver Pedersøns barn i Nørbindsleff begravet. 6 Aar.


d: 27 Junii blef Jens Christensøns barn i Nørbindsleff begravet, 2 Aar.


eod. die blef Michel Christensøns barn i Nørbindsleff begravet. 3 Aar.


d: 4 Julii blef Jens Tøgersøns barn i Aagger begravet. 1/2 Aar.


eod. die blef Jens Andersøns barn i Ejus begravet, 1 Aar.


d 1 Julii blef Jens Clausøns barn i Aagger begravet, 1 Aar.


[125]

Begravelser.

d: 8 Augusti: blef Michel Christensøn i Nørbindsleff begravet. 42 Aar.


d: 1 Septembr. blef Peder Christensøn i Barchholdt begraved. 44 Aar.


d: 10. Octobr. blef Jep Andersøns Hustru i Ejus begraved. 75 aar.


1718. d: 23. Janu. blev Anne Bierregaard, i Synderbindsleff begravet. Alder 78 Aar.


d: 19. Junii blev Anders Mortensøns Barn i Synderbindsleff begravet, Alder 7. Aar


eod. die blev en gammel Qvinde Anne Christensdaatter begravet, Alder 80 Aar.


d: 1 Junii blev Christen Terscher i Nørbindsleff begravet. Alder 48 Aar.


d: 18 Octobr. blev Jens Tøgersøn i Aagger begravet. Alder 52 Aar.


eod. die blev Christen Jespersøn af Synderbindsleff begravet, Alder 26 Aar.


d: 18 Novembr. blev Maren Ifversdttr?? i Nørrebindsleff begravet. Alder 74 aar.


[125b]

Begravelser.

1719. d: 19. Febr. blev Thomas Skreders Hustru, Else Nielsdttr i Synder Bindsleff begravet. 62 Aar.


d: 25. Marti blev Lauritz Moelsøns Barn, Knud, i Nørre Bindsleff begravet. 2 Aar.


d: 11. Junii. blev Jens Pedersøns Hustru Else Sørensdttr i Synder Bindsleff begravet. 40 Aar:


eod. d. blev Mads Nielsøns Barn, Peder i Nørre Bindsleff begravet. 6. Ugger.


d: 10. Julii. blev Thoer Lauritzøn i Aars Skoven begravet. 64. Aar.


eod. d. blev Peder Friisis Barn, Jens, begravet 14. dage.


d. 3. Sept. blev Christen Sørensøns Barn i Nørre Bindsleff begravet. 2 1/2 Aar.


eod. d. blev Stephan Nielsøns Barn i Nørre Bindsleff begravet 1 1/2 Aar.


d: 8. Octobr. blev Christen Pedersøns Barn i Nørre Bindsleff begravet. 6 Ugger.


d: 22 Octobr. blev Margrethe Pedersdaatter i Synderbindsleff begravet. 27 Aar.


d. 1. Novembr. blev Ole Pedersøns Hustru i Nørre Bindsleff begravet. 74 Aar.


eod. d. blev Jens Pederss: i Synder Bindsleff begr. 47 Aar.


d: 8. Nov. blev Christen Nielsøns Hustru i Synder Bindsleff begravet. 45 Aar.


d: 12. Novembr. blev Christen Nielsøn af Synder Bindsleff begravet. 60 Aar.


eod. d. blev Matz Nielss: i Nørre Bindsleff hans Barn begravet. 7 Maaned.


d: 19. Novembr. blev Christen Nielsøns Barn i Synder Bindsleff begravet. 4. Aar.


d: 26. Novembr blev Peder Madtzøn i Synder Bindsleff begravet. 59 Aar.


[126]

Begravelser.

1719. d: 6. Decembr. blev Bodild Christensdaatter af Nørre Bindsleff begravet. 36 Aar.


1720. d: 17 Janv. blev Else Madtzdaatter i Hisselbech begravet. 55 Aar.


d 9 Junij blev Ifver Snechers hustrue begraven udj sit alders 78 aar.


Samme dag blev Laus Chrestophersen udj Synder Binslev begravet alder 44 aar.


d 18 Junij blev Christen Jensens hustru udj Egaas begravet i sin alders 30. aar. tilligemed et spet Barn.


d 19 Julij blev Søren Christensen udj Nørre Binslev begravet i sin alders 86 aar.


1721. d 6 Januarij Blef Elle Christensdatter Begrav: 59 Aar gammel.


d 26 Januarij Blef Thomas Jørgensens hustrue i Synder Bintzleff Begrav: 90 aar gammel.


d 23 Febr Blefv Anne Jonsd: i Nør Bintzlef B: 80 aar gl.


d 28 Febr: Morten Jensens hustru begrav 52 Aar gl.


d 11 May: Christen Nielsen i Nørbintzlef Begrav: 26 Aar gl.


d 20 Julij Anders Christensen i Nørbintzleff Begrav: 54 Aar gl.


d 10 Aug: Michel Andersens hustru i Ejus Begrav: 89 gammel.


d 5 Octobr: Svend Pedersens Barn i Trunsmarch Begrav: 5 aar gl.


1722. d 10 Apr: Jep Christensen i Hædegaard Begr: 62 aar gl.


d 7 Junij: Mette Christensdatter af Nør Bintzlef Begr: 80 aar gl.


Samme dag Zitzel Andersd: af Nør Bintzlef begraven 82 gamel.


[126b]

Begravelser.

d 21 Junij Begr: Jens Nielsens Barn af N:B: alder: 2 dage


d 26 decembr: Begr: Jep Andersen af Ejus: 60 aar gammel.


d 3 Janv: Begr: Peder Jonsen af Barchholt: 82 aar gammel.


d 12 May Begr: Christen Jonsen af N:B: 74 aar gammel.


d 30 May Begr: Jens Andersen af Ejus: 59 aar gammel.


d 9 Junij Begrav: Peder Christennsen af S:B: 85 aar gammel.


d 20 Junij Begr: Jesper Christensen i S:B: 72 aar gamel.


d 11 Julij Begr: Thomas Nielsens hustru i Nør: B: 52 aar gl.


d 8 Sept: begr: Peder Jensen i S:B: 63 aar gammel.


d 7 Nov: Begr: Jørgen Smid i N:B: 56 aar gammel.


d 10 Nov: Begr: Lauritz Lauritz hustru i N:B: 35 aar gammel.


d 19 Decemb: Begr Bodild Christensd: Barn i N:B: 8 ugger gammel.


1724. d 6 Janu: Begr: Jørgen Smids moder i N:B: 100 aar gammel.


d 27 Febr: Begr: Niels Thomesens Barn af S:B: 10 ugger gammel.


d 9 Apr: Begr: Ole Syrichis hustru: 22 aar gammel.


d 30 Julij Begr: Christen Nielsens Barn i Barchholt: ald: 5: ugger


d 27 Aug: Begr: Niels Jacobsens Barn i NørB: ald: 3 aar


d 5 Nov: Begr: Karen?? Jensd: i Schoven: ald: 81 Aar:


d 3 Dec: Begr: Laurits Thomesens Søn i Aagrd: ald: 8 ugger


1725. d 7. Jan: Begr: Karen Iversd: og Johanne Jend: af S:B: Begge af 80 aar:


d 7 Mart: Begr: Niels Bragholts hustru ald: 71 aar.


Samme dag Begr: Margrette Jensd: af S:B: ald: 74 aar.


[127]

Begravelser.

d 29 Martij Begr: Jens Bødkers Barn i S:B: ald: 4 aar.


d 29 Apr: Begr: Peder Nielsen i Trunsmarck: Ald: 51 aar.


d 2 May: Begr: Niels Thøgersen i Trynsmarck: Ald: 65 aar.


d 10 May Begr: Svend Pedersens hustrue i Trunsmarck: ald: 28 aar.


Samme dag Begr: Hans Nielsens Søn i S:B: Ald: 3 Aar.


d 21 May Begr: Matz Nielsens Barn i NørB: ald: 5 aar.


d 10 Junij Begr: Niels Matzens Søn i N:B: Ald: - 4 aar.


d 13 Junij Begr: Matz Nielsens datter i N:B: Ald: 6 maaneder.


d 1 Julij Begr: Jens Matzens datter i S:B: ald: 8 maaneder.


Samme dag Begr: Kiersten Christensd: af S:B: ald: 74: aar.


d 8 Julij Begr: Michel Christensen i N:B: ald: 64 aar.


d 26 Aug: Begr: Ole Syrrichs datter Else ald: 2 aar.


d 23 Sept: Begr: Kiersten Matzd: i N:B: ald: 93 aar.


d 4 Nov: Begr: Peder Christensens Barn af Ejus: ald: 19 ugger.


Samme dag Begr: Christen Soldmager af N:B: ald: 68 Aar.


1726. d 27 Janv: Blef Lauritz Christensen i S:B: Begr: Ald: 76 aar.


d 2 Febr: Begr: Lauritz Pedersen i S:B: Ald: 78 aar.


d 17 Martij Begr: Søren Christensens Søn i S:B: ald: 1 1/2 aar.


d 25 Martij Begr: Christen Jensen i Nør:B: ald 78 aar.


d 14 Apr: Niels Matzens Moder i Nør:B: ald: 84 aar.


d 18 Apr: Begr: Maren Lauritzd: af S:B: ald: 72 aar.


Samme dag Begr: Johanne Olesd: af S:B: gammel 70 aar.


d 12 Martij Begr: Christen Terchildsens Barn i Synder B: ald: 1 aar.


Samme dag Begr: Anders Mortensen i Synder B: Ald: 70 aar.


d 28 Juli Begr: Christen Nielsens Barn i Barchholt Ald: 4 dage


d 1 Sept Begr: Christen Sørensens Søn i Nør B: ald: 18 aar.


d 13 oct: Begr: Niels Olesen 90?? aar og hans hustru 74 aar af (S:B:) S:B:


d 27 Nov: Begr: Matz Nielsens hustru i Nør B: ald: 43 aar.


d 19 D: Begr: Morten Lauritzens Moder i Hessel=beck: ald: 83 aar.

Summa 15 Mennischer døde.


[127b]

d 29 D. Begr: Jens Sundbyes hustru i N:B: ald: 48 aar.


Samme dag Beg: Johanne Salmagers af N:B: ald: 78 aar.


1727. d 1 Janv: Begr: Morten Niels: hustru i Aagrd: ald: 78 aar.


Samme dag Begr: Lauritz Peders: Barn i Aagrd: ald: 1 aar.


Samme dag Begr: Jens Peders: Barn i N:B: ald: 1 aar.


d 26 Janv: Begr Christen Thomes: Moder af Monsbæch ald: 77 aar.


d 2 Martz: Begr: Christen Niels: Barn af Barchholt: ald: 7 maaned:


d 5 Martz Begr: Ole Peders: af Schofvn ald: 62 aar.


d 15 Apr: Begr: Christen Jensen i Aagaard ald: 68 aar.


d 22 May Begr: Thomas Christens: Barn af S:B: ald: 8 ugger.


d 7 Sept: Begr: Knud Christensen af S:B: 68 aar gamel.


d 9 oct: Begr: en gaml: Kone fra Christen Jens: i Aagrd: 78 aar gml.


d 19 Nov: Begr: Svends hustrue i Trunsmrk: 33 aar gaml.


d 10 Decemb: Begr: Inger Lauritzd: af Barchholt: 89 aar gaml.


1728. d 1 Febr: Begr: Matz Nielsens Barn i N:B: 9 ugg: gaml.


1733. Feria 2da Pasch: Niels Christensens Barn ??


Dom: Jubilate Sep: Niels Christ: 2det Barn af ??


Eodem die Sep: Jens Steens barn i N:B:


Dom: 12 post Trinit: Sep: Lars Thoersons Barn paa Steensbech:


Dom: 4ta Advent: Sep: Ove Pedersen i N:B:


1734. Dom: Reminiscere Sep: Lars Christenson i N:B:


Dom: 2da post Trinit: Sep: Niels Nielson i S:B:


[128]

Begravelser.

Dom: 14 post Trinit: Sep: Søfren Grøntved i Skoven.


1735. Dom: Cantate Sep: Peder Ollesøn i Hesselbech.


Eodem die Sep: Jens Larsøn i Lycheg:


Dom: 7 post Trinit: Sep: Lars KurveMds hust: i S.B.


Eodem die Sep: Jens Jensøn i N:B:

Dom: 22 post Trinit: Sep: Iver Smid i N:B:


Dom: 1ma Adventus Sep: Johanne Thomasd: i S:B:


Dom: 3tia Adventus Sep: Lars Torschers Barn i NB.


1736. Dom: Invocavit Sep: Jens Sundbye i N:B:


Dom: Palmarum Sep: Peder Fris i N:B:


Dom: 16 post Trinit: Sep: Jørgen Peders: i Schoven.


Dom: 19 p. Trinit: Sep: Christen Ibsøn i Hedegaard.


1737. Dom: 1ma post Pasch: Sep: Thomas Hald i N:B:


Dom: 2da p: Trinit: Sep: Jens Pedersons Barn i NB


Dom: 1ma Adventus Sep: Christen Christensøns Barn i S. Bindsleu:


[128b]

Begravelser.

1738. Dom: Cantate: Sep: Peder Povelsøns Barn i S:B:


Dom: Exaudi Sep: Niels Christensøns Barn i S:B:


Dom: S: Sta Trinit: Sep: Jens Steens Barn i N:B:


Dom: 4ta post Trinit: Sep: Jens Niels: barn i Tronsmrk


Dom: 5ta post Trinit: Sep: Jens Paal i S:B:


Dom: 7ma post Trinit: Sep: Lars Jensøns barn ??


Dom: 18va post Trinit: Sep: Kiersten Amme?? i S:B:??


Dom: 22 post Trinit Sep: Morten Ladefoget paa Stensbeck.


1739. Dom: 1ma post Trinit: Sep: Jens Lycheg: i N:B:


Dom: Reminiscere: Sep: Lars Jensøns Barn i Tronsmrk


Dom: 4ta post Trinit: Sep: Morten Larsøn i Hesselbech.


Dom: 24 post Trinit: Sep: Anders Thomsøn i Hesselbeck


Dom: 26 post Trinit: Sep: Mette Nielsd: i S:B:


Dom: 1ma Adventus: Sep: Lars Larsøns barn i N:B:


Dom: 2da Adventus: Sep: Lars Tronsmrkis barn.


1740. Dom: 3 post Epiph: Sep: Karen Andersdatt: i SB??


Dom: Sexag: Sep: Jens Bøcher i Barcholt:


[129]

Begravelser.

Dom: Esto Mihi Sep: Hans Povelsøns barn i N:B: N: Johanne


Dom: Invocavit Sep: Lars KurveMand af S:B:


Dom: Reminiscere Sepult: Magrete Christensdatt: af N:B:


d: 2 May Sepult: Christen Ibsøns hustr: i Skoven;


d: 28 Oct: Sepult: Sl: Morten Larsøns Enche i Hesselb:


d: 30 Oct: Sepult: Mette Steens i N:B:


d: 6 Nov: Sepult: Sl. Jeppis Enche i Hedegaard.


d: 7 Nov: Sepult: Degnen Sl: Jens Vinther af S:B:


1741. Dom: Sexag: Sep: Karen Biergs fra Mogensbech.


Dom: Reminisc. Sep Niels Madson af NB: og Jens Ladefogets barn af Biergegaard. -


Skier: TorsDag Sep: Hans Pedersens barn i Holt.


Langfredag døde Søren Pools Hustr. i S:B:


d 9 Apr: Sep: Peder Nielsens Hustr: og Karen Skomagers begge af NB:


d 23 Apr: Sep: Christen Christensens hustr: og Anne?? PedersD: begge af NB:


d: 30 Apr: Sep: Christen Smeds Moder, Jens Nørgaards barn begge af NB: og Niels Jensen af Aagaard.d 7 May Sep: Bodil Steens af N:B:


d 17?? May Sep: Jens Christensen af NB:


[129b]

Begravede.

d 22: May: sep: En liden Pige fra Kirsten Hansdatter N: Johanna Ibsdatter af NB:


d 28: May: Sep: Kirsten Hansdatter af NB: og Peder Østergaards Hustr: i S:B:


Samme dag Sep: Niels Søtterups barn.


Dom 2da Trin: Christen Terkildsen af S:B:


Festo Joh: Bapt: Sep: Thomas Jørgensøn Skræd: i S:B:


Dom: 8 post Trinit: Sep: Christ: Thoms: af Mogensbæck:


Dom: 14 p: Trinit: Sep: Niels Sundbyes barn af N:B:


Dom: 15 p: Trinit: Sep: Søfren Hiulmand af N:B:


1742. Dom: 2da post Epiph: Sep: Sergeant Papes barn af S:B:


Dom: Sexag: Sep: Christ: Skrædder af N:B:


d: 9 Febr: Jesper Ibsøn af B: Præstgrd.


Dom: Quadrag: Sep: Karen Lassis af S:B:


d: 28 Febr: Sep: Johanne Jensdatter af Hedegaard.


Dom: 2da post Trinit: Sep: Niels Østergaards barn af S:B:??


Dom: 3tia post Trinit: Sep: Hans Ammis barn af N:B:


Dom: 4ta post Trinit: Sep: Karen NielsDatter af Aagaard.


Dom: 9 p: Tr: Sep: Jens Nielsøns Barn af Aagaard.


Dom: 10 p: Trinit: Sep: Maren Halds af N:B:


[130]

Begravede.

Dom: 11ma post Trinit: sep: Lars Lycheg: barn af N:B:


Dom: 13 p: Tr: Sep: Serg: Papes barn i S:B:


Dom: 27ma post Trinit: Lars Thomsøns barn i Hesselb:


1743. Dom: 3 post: Epiph: Sep: Jens Søfrenss af Mogensbæch;


Dom: Sexag: Sep: Søfren Paals Barn af S:B:


Dend 1ste Marty: Sepult: Dorthe Olufsd: af B: Præsteg:


d: 10 dito Sep: Else Steens af S: Bindsleu;


Dom: 3tia post Pasch: Sep: Sl: Peder Friisis Enche af NB;


Dom: 5ta psot Pasch: Sep: Jens Nørg: Syster af NB:


d: 12 Juny Sep: Peder Søfrensøns Hustr: af Ogger;


Dom: 1ma post Trinit: Sep: Hans Pedersøns Moder i Holt.


Dom: 12 p: Trinit: Sep: Jens Andersøns barn af S:B:


Dom: 23 p: Tr: Sep: Anders Kræmers barn af S:B:


1744. d: 4de Marty Sep: Anne SadelM:


Dom: 6: p: Trinit: Sep: Lars Pedersøn af Aagaard.


Dom: 15 p: Trinit: Sep: Jens Steens barn af NB:??


Dom: 17 p: Trinit: Sep: Thomas Larsøns barn af SB??


Dom: 26 p: Trinit: Sep: Inger Halds aff N:B:


[130b]

Begravelser.

1745. Dom: Quinquagesima Sep: Anne Offersd: af S:B:


Dom: 11 p: Trinit: Sep: Thomas Emmersøns hustr af N:B:


Dom: 16 post Trinit: Sep: Lars Østerg: af N:B:


Dom: 19 p: Trinit: Sep: Lars Bierreg: hustr:


Dom: 23 p: Trinit: Sep: Peder Ovesøn.


1746. Dom: 4 post Epiph: Sep: Lars Bierreg: Datter


Langfredag Sep: Peder Pedersøn af Nørre Bindsleu og Jacob Nielsøns barn ibid. item Peder Molsøns BarnDom: 1 post Pasch: Sep: Christ. Olufsøns hustr af NB.


d 29 April Sep: Christ: Barchholt


Dom: 6 p Paschat: Sep: Christ: Ammis barn af SB??


d 23 Aug. Sep. Palle Christensen fra Steensbech.


Dom: 13 p: Trinit: Sep: Svend Peders af Tronsmrk.


1752. 1747. Dom: Oculi Sep: Lars Melsøn af N:B:


d 28 April Sep: Johanne Jensd: af Holth


Fest: Ascens: Xsti Sep: Christen Nielsøns hustr: af Hes??


Fest: Visit: Mariæ Sep: Niels Michelsøn


d. 20 Dec: Sep: Kierst: SkousMans


[131]

1753. Skiærtorsdag Sep: Christen Skræders Søn.


Fest: Trin: Sep: Else Olufsdatter.


Dom: 2 post Trin: Sep: Thomas Pedersen.


Eodem Die Sep: Kirsten Sørensdatter.


Dom: 8va a Trin: Sep: Anders Thomsens Barn i S:B:


??ma a Trin: Sep: Anne Nielsdatter af Degneboliget


Dom: 14 a Trin: Sep: Maren Jensdatter af S.B.


1754. 6te Martii Sep: Lars Thomsen af Aagaard


Store?? almindelig Bededag efter Paaske Sep: Jens Ovsen af Synder Bindslef.


Dom: 4ta a Pasc: Sep: Christen Maremesis Barn.


Eodem Die Sep: Else Terkildsdatter af S.B.


d. 21 Maj: Sep: Else Berthelsdatter i Præstg


Fest: Pent: Sep: Anne Jensdatter af S:B:


Tertia Pent: Sep: Magrette Christensdatter af S.B


Fest: Vis: Mariæ Sep: Thomas Michelsen af S.B


26 Dec: Sep: Bodel Christensd: af N:B:


Eodem die Sep: Niels Ladefogets b: af N:B:


1755. 10 Janu: Sep: Alhed af Søttrup:


d: 22 dito Sep: Christ: Mels: af Ejaas:


[131b]

Samme Dato Sep: Maren Melsd: barn af N:B:


d: 2den Marty Sep: Thom: Larsøns barn af S:B:


Samme dato Sep: Lars Steensb: af N:B:


d: 26 Marty Sep: Sophie Larsd: af N:B:


d: 27 April Sep: Christ: Christ: barn af N:B:


Samme dato Sep: Søfren Sørrigs barn af N:B:


d: 4de May Sep: Johanne Pedersd: af N:B:


d: 28 hujus Sep: Oluf Bierres barn af N:B:


d: 29 Juny Sep: Peder Jens: af Tolne tienende i Søttr:


d: 6 July Sep: Niels Jacobsøn af S:B:


d: 14 Sept: Sep: Jens Nørgaards Søn og Datter, som var Tvill,


d: 1ste Nov: Sep: Kiersten Christ: af TrynSkoven.


d: 2 Novembr: Sep: Niels Madsen af Øster Tronsmarch.


d: 16 hujus Sep: Christen Nielsen af Heisselbech.


1756. d: 29 Februar: Sep: Maren Christensdatter af Eiaas,


d: 4 April Sep: Niels Christensens Barn fra Heeden,


d: 30 Maj Sep: Jens Ørum af NB:


d: 14 Julii Sep: Jens Larsen af Øster Tronsmarch


d: 15 Augusti Sep: Else Nielsdatter af S:B:


d: 27 Octobr. Sep: Niels Stepansens Barn af NB:


d: 12 decembr: Sep: Niels Andersens Barn af NB:


d: 26 hujus Sep: Christen Iversens Barn af NB:


1757. d: 1 Januar Sep: Thomas Larsens Barn af S:B:


[132]

d: 9 Januar: Sep: Magrethe EngelbrechtsDatter af Aars=Skoven.


d: 19 Januar: Sep: Christen Jensen Kiils Barn af S:B:


Eodem die Sep: Niels Olufsens Barn af NB:


Eodem die Sep: Christen Christensens Barn af NB:


d: 2 Februar Sep: Anne Christensdatter af Eiaas.


Eodem die Sep: Thomas Christensens Barn af NB:


d: 6 Martii Sep: Christen Christensens Barn af S:B:


Eodem die Sep: Anders Thomsens Skræders dødfød Barn af NB:,


d: 7 April Sep: Hans Abrahams dødfødde Barn af Aagrd:


d: 15 Maj Sep: Mads Pallesen af S:B:


d: 15 Junii Sep: Christen Andersens dødfød Barn af Aagrd:,


d: 11 Septembr: Sep: Christen Pallesen af Aarsskoven.


1758. d: 2 Februar: Sep: Peder Christensen af S:B:


d: 15 Maj: Sep: Giertrud Christensdatter af NB:


Eodem die Sep: Christen Andersen Baches Barn af Aagrd:


d: 16 Augusti Sep: Karen Nielsdatter af S:B:


d: 13 hujus Sep: Maren Thomsdatter af NB:


d: 27 hujus Sep: Jens Tømmermands Barn af heeden,


Eodem die Sep: Lars Christensen fra Handherret, som døde til Niels Thomsens i NB:


d: 17 Septembr: Sep: Anne Christensdatter af S:B:


[132b]

d: 1 Octobr: Sep: Karen Nielsdatter af NB:,


d: 26 Novembr: Sep: Ellen Christensdatter af NB:


d: 17 decembr: Sep: Jens Larsen Steen af NB:


Eodem die Sep: Christen Pedersens Barn af Aagaard


1759. d: 1 Januar Sep: Maren Andersdatter af S:B:


d: 21 Januarii Sep: Dorthe Christensdatter af Heisselbech,


Eodem die Sep: Lars Christensens Barn af Heisselbech,


d: 18 Februar: Sep: Jens Larsen af NB:


Eodem die Sep: Niels Søfrensen af S:B:


d: 29 April Sep: Niels Ladefogeds Barn af NB:


d: 24 Junii Sep: Christen Nielsen af Søttrup,


Eodem die Sep: Jens Tømmermands dødføde Barn fra heeden,


d: 19 Septembr: Sep: Anne Christensdatter af S:B:


Eodem die Sep: Christen Baches dødføde Barn af Aagrd,


d: 29 Septembr: Sep: Christen Ibsen af Aarsskoven,


Eodem die Sep: Magrethe Christensdatter af S:B:


d: 4 Novembr: Sep: Anne Nielsdatter af S:B:


1760. d: 3 Febr: Sep: Maren Christensdatter af NB:


Samme hujus Jens Larsens Barn af Aagaard


[133]

d: 25 Marty Peder Jensen af S.B.


d 29 July Else PedersDaatter af S.B.


Samme hujus Maren LarsDaatter af NB.


d 30 July Jens Andersen af Ejus.


d 12 Novembr Maren PedersDaatter af NB.


d 30 Novembr Christen Pedersens Barn af Aagaard.


Eodem Die Niels Jensens Barn af S.B.


d 1 Marty 1761 Jahanne PedersDaatter af S.B.


d 15 Marty Christen Nielsen af OrtsSkoven.


d 11 Octobr Christen Pedersen af NB.


d 28 Marty Sep Kiersten ChristensDaatter af S.B.


d 31 hujus Sep: Peder Christensen af Ejus.


d 9 Maj Sep: Christen Pedersens Barn af Aagaard.


d 20 Maj Sep Christen Jensen Fris af NB.


d 13 Juny Sep Niels Christensens Barn af S:B.


d 2 July Sep Lars Larsens Barn af AartsSkoven


Eodem Die Sep Niels Andersens Barn af Hellede.


d 5 Augusti Sep: Anna AndersDaatter af AarsSkoven.


d 17 Octobr Sep: Christen Olufsens Barn paa Heeden.


d 24 hujus Sep Anders Thomesens Barn af NB.


d 7 Novembr Sep: Anna SvendsDaatter af NB.


d 14 Novembr Sep: Søren Povel af S:B.


Eodem Die Sep: Anna Povels af NB.


d 29 Novembr Sep: Christen Michelsen Hyrde af ??


1 Decembr Sep Jens Pedersens Barn af S.B.


[133b]

Begravelser 1764.

(1763) d 23 Januarig Sept: Kiersten Pilebach af NB.


d 9 Marty Sept: Kiersten ChristensDaatter af NB.


Eodem Die Sept: Christen Jensens Barn af S:B.


d 17 hujus Sept Anna JensDaatter af S.B.


d 17 April Sept Niels Christensen af Hejselbech.


d 1 Maj Sept: Christen Olufsens Barn paa Heeden.


d 12 Maj Sept: Lars Madsen som døde i Stochholm i Sindal Sogn.


d 12 Juny Sept: Anders Pedersen af S:B:


Eodem Die Sept: Anna ChristensDaatter af Barchholt.


d 24 July Sept: Anders Nielsens Barn af S.B.


d 7 Augusti Sept. Maren NielsDaatter af NB.


d 21 hujus Sept: Christen Molsen af S.B.


4 Septemb Sept. Anna JensDaatter af Wester TronsMarch.


9 Octobr Sept: Jahannes Skaut af S.B.


d 7 Decembr Sept: Jens Jens af NB.


d 1 Januarig 64 Sept: Christen Schovsmis af S.B.


d 22 Januarig Sept: Jens Larsens Barn af NB.


d 29 hujus Sept: Peder Nielsen Hyrde af NB.


Eodem Die Sept: Else JensDaatter ibidem


d 26 Febr Sept. Lars Larsens Barn ved Kokledet.


d 28 April Sept: Kiersten MichelsDaatter af NB.


d 20 Maj Sept: Anna JensDaatter af S.B.


d 15 July Sept: Niels Christensen af S.B.


?? Septembr Sept: Schath Kierstine Esbach paa Steensbech.


?? Septembr Sept: Christen Pedersens Barn af Aagaard.


[134]

d 10 Septembr Sept: Anna PedersDaatter af OrtsSkoven.


d 30 Septembr Sept: Christen Jensen Steens Barn af NB.


d 14 Novembr Sept: Mette JensDaatter Kiils af NB


Eodem Die sept: Maren ChristensDaatter ibidem.


d 1 Januarig 1765 Sept: Kiersten ChristensDaatter af NB.


d 6 Januarig Sept: Anders Nielsens Barn af SB.


Eodem Die Sept: Søren Svendsens Barn af Wester TronsMarch


d 10 Febr sept: Jens Handsen af S:B.


d 17 hujus sept: Anna GierthsDaatter af SB


d 24 Marty sept: Anders Thomesens Barn af NB


d 11 April sept: Jens Pallesen af Steensbech.


d 14 April Sept: Christen Pedersen af Ejus.


d 23 Juny sept Jens Pedersen af S:B.


d 15 Septembr Sept: Maren JensDaatter af Aagaard.


d 29 hujus sept: Berthe JensDaatter af OrtsSkoven.


d 27 Octobr sept: Mette SørensDaatter af SB


Eodem Die Sept: Niels Nielsen af NB


d 1 Novembr. Sept: Christen Pedersens Barn af Aagaard.


d 17 Novembr Sept: Lars Larsen af NB.


d 12 Januarig Sept. Lars Thomesen i SB.


d 6 April Sept: Anna LarsDaatter af SB


Eodem Die sept: Christen Jensen af NB.


d ?? Juny sept Maren AndersDaatter af OrtsSkoven.


d 3 Augusti Sept Niels Stephensens Barn af NB


d 10 Augusti Sept Lars Christensen af NB.


Eodem Die Jørgen Madsens Barn af Skoven.


[134b]

Begravelser 1766 et 1767.

d 26 Augusti sept Christen Jensens Barn af SB


d 26 Octobr sept Christen Pedersens Barn af Aagrd


d 23 Novembr sept: Maren MadsDaatter paa Heeden.


d 26 Decembr sept: Berthe NielsDaatters u=ægted Barn af NB.


1767. d 1 Febr sept: Sene HendrichsDaatter af S:B.


Eodem Die sept: Niels Andersens Barn af NB


d 29 Marty sept: Kiersten ThøgersDaatter af NB


d 12 April sept: Maren ChristensDaatter af S:B.


d 26 hujus sept Bodel Degens af SB


d 12 July sept Mette NielsDaatter af Mogensbech.


d 23 Augusti Sept Karen LarsDaatter af NB


1768. d 20 Marty sept Povel Larsens Barn af NB


Eodem Die sept: Hans Podemesters Barn ibidem


d 10 April Sept. Maren ChristensDaatter af S.B.


d 17 hujus sept: Christen Pedersens Barn af Aagaard.


d 2 July sept: Thire MadsDaatter af NB.


d 7 Decembr sept. Niels Thomesen Skræder af NB.


11 hujus Sept. Christen Iversen i SB


1769. d 22 Januv: Sept: Povel Larsens Barn af NB.


d 5 Marty sept: Jens Thomesens H af Mogensbech.


Eodem Die Sept: Jens Thomesens Barn ibidem


d 23 Marty sept. Lars Nielsen af SB der var Blind


d 21 Maj sept: Maren Peder Daatter af Bragholt


d 3 Sept: sept: Palle Madsen af SB


d 10 Sept: sept: Christen Jensens Barn af S:B


[135]

Anno 1769 Begravelser Anno 1770.

d 17 Septembr sept Hans Podemesters Barn af NB


d 5 Novembr sept: Jens Ladefoged af SB


d 17 Decembr sept Fæder Jacobsen Holstis barn af Præstgrden.


d 1 Januarig 1770 sept. Maren PovelsDaatter af SB.


d 3 Januarig sept Jens Jensen af Hedegaard.


d 14 hujus: sept: Anna OlufDaatter der døde hos Niels Kortrin??


d 18 Febr sept: Mette JensDaatter u=ægted Barn af NB.


d 14 Marty sept: Megrethe NielsDaatter af W:TronsM:


Eodem die sept: Peder Nielsen Junchers Barn af S:B


Eodem die sept: Lars Steens Barn ibidem


d 22 April sept. Maren ChristensDaatter af SB


d 29 April sept: Maren LarsDaatter ibidem.


d 12 Augusti sept: Oluf Sørig af NB


d 14 Novembr sept. Christen Pedersens barn af Aagaard.


d 16 Decembr sept. Christen Ladefogeds Barn af SB


d 20 Januarig 1771 sept: Anders Thomesens Barn af NB.


d 13 Febr sept. Fæder Jacobsen Holstis Barn af Præstegrden


d 7 April sept: Christen Nielsens Barn af NB


d 2 Juny sept. Anna Magrethe af SB


d 21 July sept Niels Andersens Daatter af Hellede


d 25 Augusti sept: Maline SørensDaatter af NB:


d 23 Feb 1772 sept Peder Christensens Barn af SB


Eodem Die Maren PallesDaatter ibidem


d 8tende Marty sept Hans Povelsen i SB


[135b]

Begravelse Anno 1772 et 1773,

d 13 April sept: Maren JacobsDaatter af Præstegaarden


d 20 hujus sept: Maren NielsDaatter af NB


d 26 hujus sept: Maren OlufsDaatter af Holt


d 17 Maj sept: Mette ChristensDaatter af SB


Eodem Die Christen Marmis af NB


31 Maj sept: Fæder Jacobsens Barn af Præstegaarden


d 21 Juny sept Søren Jacobsen af NB


Eodem Die Christen Christensen ibidem


d 5 July sept: Christen Pedersens Barn af Aagaard


d 19 hujus sept: Christen Thomesens Barn af SB


d 26 hujus sept: Jahanne ThomasDaatter af Aagaard


Eodem Die Jahanne JensDaatter af NB


d 16 Augusti sept Christen Thomesens Barn af SB


d 13 Septembr sept: Else Mards ChristensDaatter af Ejus.


d 27 hujus sept. Christen Kiil paa Heden


d 7 Octobr sept. Niels Stephensen af NB


Eodem Die Ingebore NielsDaatter ibidem


d 25 hujus sept: Jens Larsen af Aagaard


d 8 Novembr sept: Thomas Larsen i SB


Eodem Die sept Povel Olufsen af Øster TronsMarch


Eodem Die sept. Anders Jensen Hyrde af NB


d 6 Decembr sept: Christen Rasmusen af Skoven


d 9 hujus sept. Jahanne ChristensDaatter af Mogensbech


d 10 Decembr sept. Else ChristensDaatter af Øster TronsM.


d 13 December sept: Anna AndersDaatter af Heedegrd


d 20 hujus sept Maren ThomasDaatter ibidem.


d 27 Marty sept Jens Skræders Barn af SB. Til Fol 138b


[136]

Aabenbare Affløsninger.

1689.

Dna. 8. p. Trin:

Dna 17: p. Trin: Christen Bagges, fordi hans i sit Egteskab havde besovet Johan ThomasDaatter aff Trunsmrk, som tiente med hadj i Bindslev Annex Prestegaard.


Dna 21 p: Trin: tog Johanne ThomesDaatter Affløsning for ommelte Sag.


1690.

Dna 4: p: Trin: Jens Smid i S:B: som i sit Egteskab havde besovet Anne Steens: Og stod herom tillige med hadj: Schrifte. De havde i mange Aar levet i et Skamfult og forargeligt levnit: hun blev samme dag foviist Meenigheden, efter Lov: pag: 936. De burde begge 2 at forvises Landet. pag 941. Og end havde fortient høyere Straff efter Pagina ejusdem Art: 14: Eftersom hun til forne havde faaet it Barn, for hvilchet Jens Smids Stiffsøn var udlagte till BarneFader.


D: 3 Decembr: Karen AndersD: i NB: Skyllte Jørgen Ousen i Møgdall.


1691.

Dna 6ges: Jørgen Ousen aff Møgdall, som havde besovet Karen AndersDaatter, nu værende i NB.


Dna 24 Trin: Steffen Hyrde i NB og hans Hustrue for frafald fra Sacramentet.


Dna 2 Adv: Christen Thomiss i Ejus for Besovelse. Qvindfolchet Mette SteensDaatter Mette af NB.


1692.

D: 24 Junii. Karen Jensd: aff Nørre Bindslev. Skyllte Lauritz Pederss i NB.


D: 24 Julii, Lauritz Pederss Biil i NB, f ovenommællte Karen Jensdaatter.


D: 10 Aug: Mette Jensdaatter i Nørre Bindsl: Skyllte Christen Thomiss af Ejus.


1694.

Dna Exaudi. Thomassis tienistpige i Eyaas, Anne Lauritzdaatter, udlagde till Barnefader, Thomassis Søn Christen Poel.


D: 13 Junij Christen Poel i Eyaas, havde besovet nestoven?? bemellte Anne Lauritsdaatter.


[136b]

Aabenbaare Absolutioner.

1694.

D: 9 Decembr: Jens Poulss i SB. abs: publ: f ??vrj


1695.

d: 25 Martii Johanne Pedersdr: i Biergegl: skyllte en som hun sagde, at kom till hende paa March, ?? kiente. Dommens Dag skall aabenbare allting.


1696.

Dna 2 p: Trin: Niels L. og ChristensDaatter i Aarschov Mette


D: 29 Sept: Jens Smid i SB og hs Hustrues Søster Maren Paulsdr. for deris Forargelse de havde viste?? till Meenigheden og Ulydighed imod Øffrigheden og Præsten, i det de havde, lang Tid, været berygtede at leve i it skammeligt levnet med hver andre, vare mange ganger befallte?? aff Øffrigheden og formanede aff Præsten at de skulde entholde sig fra hver andre men det ej havde efterkommet.


1698.

Dna Qvinqvages: Margrethe Thomisdatter, aff S:B beskyllte Jens Søffrensens Sønn ?? ):Søffren Jensen


Die viridium d 21 Apr: Søffren Jensen aff S.B Som Vaar Sigtet?? og beskyllt aff Margrethe Thomsdatter.


Alle Helgensdag d 1 Nov: Christen Christenss Sundbye og Maren Jensdaatter I Nørbindtzleff.


1699.

d 14 Junij Mette Steens I N:B: beskylte Lauridtz Mortenss i Grøntved??


[137]

Aabenbare Affløsninger.

d 12 Xber stod Jens Christenss af NørBinslev skrifte for Lejermaal, med Anna Bragholt.


1715.

d 20 Marty stod Peder Clausen og Birgitte Jensd: skrifte for Lejermaal med hin anden.


1716.

d 1ste April stod Chresten Terchelsen og Karen Mortensd af Vester Trunsmrk aabenbar skrifte for LejerMaal.


d 10 Junij fich Niels Jensen ægtemand udj N.B?? og Anne Pedersd: hs huusqvinde Afløsning f Lejermaal med hin anden.


1718.

d: 21. Sept. fich Maren Andersdttr af Sønderbindsleff Afløsning f LejerMaal:


d: 9 Novembr. fich Christen Jepsøn af Heedegaard Afløsning f LejerM.


d: 14 Decembr. fich Malene Christensdaatter af Nørrebindsleff Afløsning for LejerMaall.


1719.

d. 1: Janv. fich Christen Jensøn i Nør Bindsleff Afløsning f. Lejermaal.


d. 7. Junii fich Jens Christenss: i Nørre Bindsleff og Margrethe Nielsdaatter fr Trunsmarch Afløsning for Lejermaal.


d 6 Sept. fich Mette Andersdaatter af Heedegaard Afløsning f LejerMaal.


d 8 Novembr. fich Christen Ibsøn i Heedegaard Afløsning f LejerMaal.


[137b]

Aabenbare Afløsninger.

1720.

d: 13 Marti fich Maren Ibsdaatter i Bindsleff Afløsning for Lejermaal.


d: 10: April fich Christen Pederss Afløsning f Lejermaal.


d 8 Xber fich Peder Jacobsen og Elle Nielsd: Afløsning for lejermaal.


1721.

d 26 Febr: fich Karen Christensd: i Synner Bintzlef Afløsning for LejerMaal:


d 23 Marty fich Christen Thomesen af Moensbech Afløsning for LejerMaal:


1723.

d 14 Febr: fich Jens Christenssen af Steenbech og Valborg Thomesd: af Nørbintzlef Afløsning for Lejermaal


d 12 Sept: fich Lauritz Frantzen af Søttrup, og Bodild Christensd: Afløsning for LejerMaal


1724.

d 23 Janv: fich Christen Fugelsig af Aaschoven Afløsning for LejerMaal


d 12 Martz fich Zitsel Pedersdatter af Aaschoven Afløsning for LejerMaal; Barnefader udlagt hendis egen Broder Peder Pedersen, som begge strax Bortrømte.


d 5?? July fich Mette Christensd. af Hædegrd Afløsning for Lejermaal, Faderen udlagt Jens Christensen af Hæsselbech


[138]

Aabenbare Afløsninger.

d 20 Sept: fich Jens Christensen af Hæsselbæch Afløsning for LejerMaal.


1725.

d 21 Febr: fich Christen Sørenssen Soldat af Trunsmarch og Maren Jensd: af Nør B: Afløsning for Lejermaal.


1735.

Dom: 2da p: Epiph: Publice absolv: Niels Matzøn i Steensbech og Mette Kiils for LejerMaal;


1736.

Dom: 12ma p: Trinit: Publice Absolv: Lars Jensøn af Tronsmrk og Maren Christensdatter for Lejermaal.


1737.

Dom: 3tia p: Paschat: publ: Absolv: Jens Nielsøn af N:Bindsleu og Maren Friis ibid: for LejerMaal.


1748.

Dom: Qvinqvagesima publ. absolverit Maren Bierreg af S.Bindsleu udlagt til hendis Barns?? Fader?? Tomas Emmersøns Søn af N:B: som ?? Soldatt;


Dom 4ta p Trinit: publ: absolv: Peder Lycheg: og Anne Offersdatter;


[138b]

Begravelser 1773 et 1774.

1752: Dom: Sexagesima publice absolverit Inger Christensdatter af Hedegaard, der i Bindsleu Kierche udlagt til hendis Barn Fader Sergiant Anders Larsøn Møller, der paa nogen Tiid hafde Lagerit i Hedegaard:


Dom: 13 p: Trinit: publice absolverit Maren Melsdatter og Thomas Anderss: begge af N:Bindtz


Dom: Lætare 1758 publice absolv: Jens Møller og Maren Svendsdatter Begge fra Steensbech.


[138b]

Fra Fol. 135.

Anno 1773 d 13 Januarig sept: Anna AndersDaatter af Heedegaard


d 17 Januarig Maren ThomasDaatter sept: af Heedegaard.


d 31 hujus sept: en stakels Kones 2de Børn som døde i SB


d 7 Febr sept: Thomas Madsen i S.B.


d 14 hujus sept Peder Jensen af Heedegaard


d 7 Marty sept: Jens Skræders Barn af SB


d 4de April sept: Christen Nielsens Barn af SB


d 16 Maj sept Jens Jensen af Aagaard


d 31 hujus sept Fæder Holstis Barn i Præstegrden


d 4de July sept: Christen Larsens Barn af SB


d 18 hujus sept: Jahanne ChristensDaatter af NB.


d 10 Octobr sept: Peder Schomagers Barn i NB


Anno 1774. d 9 Octobr sept Christen Nielsen af SB


d 11 Decembr Sept: Magrethe TherchelsDaatter af NB.


Eodem Die sept: Anders Sørensen af Mogensbech


[139]

Begravelser. 1774 et 1775. 1776

Eodem Die sept: Else MadsDaatter af Aagaard.


d 1 Januarig 1775 sept: Anders Christensen af Søttrup.


d 12 Febr 1775 sept: Christen Christensens Barn af S:B


d 7 Maj sept. Lars Larsen af NB


d 14 Maj sept: Peder Jensens Barn, der døde i Øster TronsMarch


d 21 hujus sept: Jens Christensen af NB


Eodem Die sept: Christen Nielsens Barn af Aagaard


d 25 Juny sept: Jørgen Christensens Barn af Mogensbech


d 13 Augusti sept: Lars Jensens Barn af NB


d 5 Novembr sept: Christen Pedersens Barn paa Heden.


Eodem Die sept Christen Jensens Barn af NB


d 19 Decembr sept: Mette AndersDaatter af NB Gl 66 Aar


d 26 hujus sept: Anna LarsDaatter i Aagaard Gl 46 Aar


Anno 1776 d 21 Januv: Sept: Sergant Stophensen af Præstgrd Aar 58


d 5te Maj sept: Jens Jensens Barn af Heedegrd gl 3 Ugger


d 12 Maj sept: Lars Jensen Kuskes død fød Barn fra Steensbech.


d 2 Juny sept: Christen Jensens Barn af SB. 5 Ugger gl:


d 18 Augusti sept: Mette SørensDaatter af NB: 67 Aar


d 25 Augusti sept: Christen Nielsens Barn af SB 2 Aar gl: samme Barn gik i en Kiole?? i Byen og blev drocknet d 21 hujus


d 6 Octobr sept Søren Offersen af NB 71 Aar gl:


d 20 Novembr sept Jens Christensen af NB 66 Aar gl:


[139b]

Begravelser 1777: 1778: 1779

d 1 Januarig 1777 Sept: Maren LarsDaatters uægted Barn der døde til Hyrdens i NB: Moderen var fra Schiørbosi Gl 1 Aar.


d 27 April sept Sophie AndersDaatter af NB gl 64 Aar


d 19 Maj Sept: Christen Christensen af S:B: 36 Aar gl:


d 15 Juny sept Niels Andersen Sundbye af NB 67 Aar


d 22 hujus sept: Jahanne JensDaatter af NB 65 Aar


d 10 Augusti sept. Maren LarsDaatters Barn af ØsterM: 1/2 Aar


d 31 Augusti sept: Kiersten MathisDaatter af NB. gl: 81 Aar


d 26 Decembr sept: Sesel RasmusDaatter af NB - 73 Aar


Anno 1778 d 11 Febr sept Niels Christensen af Søttrup 74 Aar.


Eodem Die Maren NielsDaatters Barn af NB 1 Aar


d 1 Marty sept Else JensDaatter af SB 79 Aar


d 5 April sept: Niels Povelsen af SB 76 Aar


d 12 April sept Maren LarsDaatter Item?? 66 Aar


d 15 sept Jens Larsen af NB 59 Aar


Eodem Die Jørgen Madsens Barn af Skoven 3 Aar


d 10 Maj sept Niels Madsen af NB 67 Aar


d 24 Maj sept Peder Christensen af SB 58 Aar


d 8 Juny sept: Peder Nielsens Barn af NB 3die Aar


d 14 hujus sept: Maren HansDaatter af NB 40 Aar


d 9 Octobr Degen Knud Rame 66 Aar


d 6 Decembr Karen JensDaatter NB: 48 Aar


Anno 1779 d 3die Marty Anna PedersDatter Sundbye NB 72 Aar


d 10 Marty Karen MadsDatter af N:B: 59 Aar


d 5 Apriil Jens Thomassen af S:B: 33 Aar


[140]

Begravelser 1779,1780

d 30 May Sept: Christen Larsen Hyrdes Barn Lars af N:B: 20 Ug


d 1ste Augusty Sept: Andreas Christensen af N:B: 69 Aar 1 M: og 5 Dage


d 10de Octobr Peder Jensen Steens Barn Peder af N:B: 1 Aar


d 24de Octobr Christen Jensen Steens Barn Christian af N:B: 3 1/2 Aar


dend 7de Novembr Jens Jensen Friis: Barn Chresten af N:B: 3/4 Aar


d 14de November Christen Sundbyes Barn Ane af N:B: 2 3/4 Aar


d 5te Decembr Søren Nielsens Barn af Aaeschov Christ: 2 Aar


d 19de December Mads Nielsens Søn Niels af N:B: 4re Aar


Anno 1780, dend 2den January blev begravet Niels Andersens Søn Hans af N:B: 9 Aar


d 9de January Jens Jensens Smeds barn Johanna Maria af S:B: 4 3/4??


d 16 January Christen Jensens Barn af S:B: Anna 3/4 Aar


Samme Dato Christen Larsens 2de Børn af S:B: Niels 3/4 Aar Lars 5 3/4 Aar


d 23de January Jens Jensens Barn af S:B: Jens 7 1/2 Aar


Samme Dato Kirsten ThærchelsD: Uægte Barn af S:B: Jens 4 Aar


Eodem Die Christen Halds Barn af N:B: (Peder) Maren 1/2 Aar


d 30te January Christ Larsen Skræders Barn af S:B: Maren 1/2?? Aar


Samme Dato Christen Jensens Barn af S:B: Karen 3 Aar


d 6te February Maren ChristensDatter af S:B: 54 Aar


d 8tende Marty Christen Christensens Barn af N:B: Peder 1 Aar


d 15tende May Anna LarsDaatter af N:B: 48 Aar


d 29 October Else JensDaatter af W:Tronsmarch 86 Aar 5 Maad


dend 19 November Joen Michelsen af N:B: 68 Aar


[140b]

dend 11 February Anno 1781 Jens Pedersens Barn af S:B: Peder = 14 Dage


d 16 Apriil Peder Jensen Bøcher af S:B: 60 Aar


send 23de Apriil Else Magretha sal: Pallesens Aaeschov 63 Aar


d 15de Augusty Peder Christensen af N:B: 22 Aar


dend 28de Octobr Thomas Geertsen af S:B: 73 Aar


d 18 November Johanna Christensd af S:B: 70 -


Anno 1782 d 10de Marty Christen Jens: Biilet i S:B: 45 Aar


dend 21 Apriil Niels Jensen af S:B: 58 Aar


d 5 May Anna JensDatter af S:B: 58 Aar


d 9 Dato Maren JørgensDatter af N:B: 59 Aar


d 20de Christen Sundbyes Barn af N:B: var 4 Dage


d 26 Søren Jensen Bøcher af S:B: 71 1/2 Aar


d 30te Juny Kirsten AndersDatter af N:B 45 Aar


d 28de July Jens Friisses Barn af N:B en Dreng Død føed.


d 24de Dato Niels Jenssens Datter af S:B: Anna NielsDatter Som Var Trolovet 26 Aar


d 7de Augusty Thomas Christensen af S:B: 86 Aar


?? Dato Mette OlufsDaatter af N:B: 70 Aar


d 11 Dato Jens Nielsen af Wæster Tronsmarch 90 Aar


d 3die November Karen ChristensDatter af S:B: 50 Aar


dend 7de Dato Maren ChristensDatter af Eyus 90: Aar


dend 17de Dato Anders NIelsen Kræmmer af S:B: 80 Aar


Anno 1783 d 19de January Jørgen Madsens Barn af Schov, dødføed Dreng.


d 2den Febr. Anders Melsen af S:B: 38 Aar

Karen ThomasDaatter paa Heeden 67 Aar

og Enke Maren MichelsDaatter af S:B 70 Aar


[141]

Begravelser Anno 1783.

dend 3die Marty Sal: Hlr Jørgen Pallesen Kiærulf?? Eyere af Steensbechgaard i sidt Alders 77 Aar


d 9de Apriil gl Anna MichelsDatter af N:B: 70 Aar


d 23de Dato Maren ChristensDatter af Søtterup 50: 11 Maa??


d 31te EnkeM: Niels Andersen af N:B: 68


dend 16de Novembr Christen Pedernsens Barn p: Heden Jacob i 13 Ug


Anno 1784 d 15de February EnkeM: Peder Povelsen af S:B: 80 Aar


d 14de Marty EnkeMand Christen Nielsen af NB 70 Aar


d 17 Dato Maren OlufsDatter af N:B 51 Aar


d 12te Apriil Maren Nielsd: Barn af S:B: Maren 7 Aar


dend 25de Dato EnkeM: Hans Pedersen i Holdt 84 Aar


dend 23de May Pos Jensen af Aagaard 64 Aar


Samme Dato Christen Nielsens Død Føed Pige Barn af Heyselbeck


dend 6te Juny Else JensDatter af S:B 26 Aar


dend 20de Dato Christen Christensen af Eyus 81 Aar


dend 11te July Peder Christensen af Eyus 59 Aar


d 12te Sept: Peder Larsens Barn af N:B: Thomas 5 M


dend 3die October Enke Kirsten LarsDatter af S:B 62 Aar


d 7de Nov Peder Jensens Barn af N:B: Maren 14 Ug??


d 14de Dato Jens Christensens Barn p: Heden Christen 4 M??


Anno 1785 dend 16de January Anna ChristensDat af Lille BarchHoldt Uægte Pige Barn 3 M??


dend 23de February Enke Else ChristensDat Kers af N:B 74 Aar


d 10de Apriil Jørgen Madsens Drenge Barn Død Føed af Aarschoven


dend 24 Dato Niels Jensen Bøcher af S:B: 69 Aar


Samme Dato Karen ChristensDatter af Heyselbeck 70 Aar


[141b]

Begravelser Anno 1785, 1786, 1787

dend 5te Juny Johanna PedersDatter af S:B: 78 Aar


Samme Dato Christen Nielsens Barn af Heyselbeck død fød.


og Hans Jensens Barn af Eyus Død føed Dreng


dend 12te Juny dend 24de July Christen Jens: Steen af N:B 45 Aar


dend 30te Augusty Sal Hlr Kiærulls Enke Sal. Madamme Maren Braggaard af Steensbech, 87 1/2 Aar


dend 4de September Enke Zissel ChristensDaatter af N:B: 77 Aar


Samme Dato Enke Johanna LarsDaatter af S:B: 59 Aar


Anno 1786 dend 13de Apriil Christen Ladfogeds Barn S:B: Anna 8 Ug


dend 30te Dato Christen Olufsen af N:B: 75 Aar


dend 2den July Jens Sørensen Poels Barn af N:B: Søren Ved ulykkelig Hændelse Druknet i B: Aar 12 Aar


dend 29de October Thomas Christensen Boelt af N:B: 66 Aar


Samme Dato Enke Maren ChristensDaatter af Eyus 82 Aar


Anno 1787 d 11te February Peder Larsens Barn af N:B: Anna 8 Dage


?? Marty Peder Christensen Hane af N:B: 66 Aar


?? Apriil Niels Olufsen Bierres Barn af N:B: Maren. 3/4 Aar.


?? Dato Mette ChristensDatters Barn af N:B: Anna 7 Aar


17de Juny Else LarsDatter af S:B: 48 Aar


24 Dato Lars Pedersen Hyrde af S:B: 62 Aar


1ste July Lars Jensens Barn af Bragholdt Christen 1/2 Aar


?? November Niels Pedersen Bierregrd i S:B: 68 Aar


Anno 1788 dend 2den Marty Sr. Thoer Larsens Kusch af BarchHoldt Lars Jensen Hustr af Død 28 Aar


12te Dato Jørgen Christensen af Aagaard et Død Fød Barn??


den 15 Juny blev begraven en Almisselem af Nørre Bindsleu navnlig Niels Thomesen som døde efter langvarig Svaghed af en Gevext paa den høyre Kind gl: 61 Aar


[142]

Begravelser Ao 1788

den 6te Julii blev begraven Niels Andersens Søn Christian af Mogensbech gl: 6 Maaneder 8 Dage


den 13 Julii blev begraven Christen Christensens Hust ved navnlig Sophia Nielsdatter af huuset paa Heeden ved Eyaas - gl 73 aar.


den 3 August blev begraven almisselem af Nørre Bindslev Maren Jensdatter den bortløbne Niels Olufsens Hustru, - gl 68 Aar


den 16 November blev Søren Bøchers Enke Else Stephansdatter af S:Bindslev begraveeeeeet - gl 77 Aar


1789. 1) den 28 Decbr blev (Niels Pedersens) Christen Kurvemands Hustrud af S:Bindslev navnlig Anna Christensdatter almisselem begraven - gl 76 Aar


2) den 1ste februar blev Christen Larsen Skræder af S:Bindslev begravet - gl 56 Aar


3) den 4 febr blev Karen Jeppesdatter Christen Melsens Hustru af Heyselbech begraven - gl 26 aar -


4) den 15 februar blev Christen Jensen af Holt begraven gl: 60 aar


5) - - - blev Niels Pedersens Barn navnlig Kiersten af S:Bindslev begraven - gl: 3 Maan


5) den 22 februar: blev Peder Sundbyes 2de Døttre navnlig Anna gl 17 Aar og

6) Inger gl 11 Aar begraven


7) den 29 Mart. blev Christen Andersen andre Hustrus Søn af Nørre Bindslev begraven gl 28 aar


8) den 1 April blev Jens Larsen, Lars Larsens Søn ved S:Bindslev begraven - gl: 6 Aar


9) samme dag blev Kiersten Maria, Christen Nielsens datter af Hesselbech begraven gl 14 dage


10) den 10 April blev begraven Maren Thomasdatter af S:Bindslev almisselem gl 68 aar


11) den 13 april blev begraven Svend Christensen Nørgaard af NBindslev gl 63 Aar


12) den 19 april blev Peder Jensens Enke Maren Christensdatter af Nørre Bindslev begraven gl 55 aar.


13) den 17 Maj blev Svend Nielsen Niels Kurvemands Søn af Nørre Bindslev begravet - gl: 26 aar


[142b]

??) den 14de Junii blev Niels Jensens datters Barn navnlig Christen begraven gl 3/4 aar.


??) den 14de Junii blev Søren Olufsens Hustrud navnlig Else Nielsdatter (begraven gl) af Nørre Bindslev begraven gl 66 aar


??) den 19 Julii blev Jørgen Madsen af Aarskoven begraven gl 73 aar


??) den 19 Julii Enkemand Peder Wilhelm af N:B: Almisselem begraven gl: 50 aar.


??) den 6 Septbr blev Gaardmand Povel Madsen af Aagaard begraven - gl 80 aar


??) den 1 November blev Gaardmand Christen Christensen Lykkegaard af Nørre Bindslev begraven - gl 71 aar


??) den 15 November blev Almisselem Mette Mortensdatter af Nørre Bindslev begraven - gl 78 aar


1) den 26 Decembr blev Rebecca Henrichsdatter, Christen Andersens Hustru af Sønder Bindslev begravet - gl 54 aar.


2) 1790 den 10 Januar: blev Kiersten Pedersdatter, Laus Pedersens Hustru af Aagaard begraven - gl. 35 aar


3) den 24 Januar blev begravet Maren Thomasdatter, Peder Smeds Hustrue af Nørre Bindslev - gl 31 aar


4) den 7 febr: blev Gaardmand Niels Olufsensdatter: Margaretha af Nørre Bindslev begraven - gl 3/4 aar


5) den 14 febr blev begraven Peder Sørensen Smeds datter Anna af Nørre Bindslev - gl 1/2 aar


6) den 7 Mart: blev begravet Maria Jensdatter, Jens Pedersen Skræders Hustrue af Sønder Bindslev - gl 58 aar.


7) den 14 Mart: blev begravet Birgitha Sørensdatter Niels Jensens Enke af Holdt - gl 79 aar


8) den 14 Mart: blev begravet Anna Larsdatter, Lars Christen Halds datter af Sønder Bindslev - gl 3 aar


9) den 2 April blev begraven Maren Christensdatter, Thomas Madsens Enke af Sønder Bindslev - gl 71 aar


10) den 2den Maj blev den dødfødte drengebarn, Christen Nielsens barn af Nørre Bindslev begraven gl dødfødt


11) den 1 August blev Enkemanden Oluf Nielsen Bierre af Nørre Bindslev begraved - gl 74 aar.


12) den 3 Octobr blev Almisselem Karen Jensdatter Lykkegaard af Nørre Bindslev begraven - gl 59 aar

Se videre foran i Bogen Fol 4


[143]

Fra Fol. 118B Barne Daab 1770.

d 18 Novembr Bapt: Christen Christensens Barn af NB: Nom: Christen. Test: Anna NielsDaatter af NB Maren Christens Daat af Andreas Molsen ibidem Jens Melsen ibidem. Mads Nielsen ibidem. Introduceret d 16 Decembr.


d 9 Decembr Bapt Jørgen Christens Barn af Mogensbech. Nom: Mette Test: Mette PedersDaatter af Mogensbech. Kiersten PedersDaatter ibidem: Jacob Nielsen i Bragholt Christen Pedersen i Aagaard Christen Christensen af Sindahl. Introduceret. d 20 Januarig.


d 16 Decembr Bapt: Povel Larsens Barn af NB. Nom Maren Test: Ellen LarsDaatter af NB. Else JensDaatter ibid. Thomas Larsen af SB: Søren Jacobsen af NB. Christen Larsen ibid. Introd: Eodem Die


Anno 1771 d 20 Januarig Bapt: Fæder Jacobsen Holstis Barn af Præstegaarden Nom: Peder. Test: Maren ChristensDaatter af Søttrup, Maren ThomasDaatter af NB. Christen Christensen ibidem. Niels Ladefoged i Steensbech. Lars Christensen af NB. Introduceret d 10 Martij


d 10 Martij Bapt: Jørgen Madsens Barn af Skoven, Nom: Maren. Test: Karen SvendsDaatter af NB. Maren ThomasDaatter ibidem, Andreas Molsen ibidem, Søren Thomesen af Skoven, Lars Christensen af NB. Introd: d 5 Maj.


d 1 April Bapt: Christen Thomesens 2de Børn af SB Nom Maren. Test: Magrethe PedersDaatter af SB Maren ThomesDaatter ibidem, Thomas Skoemager ibidem Christen Jensen ibidem, Niels Nielsen ibidem.

[143b]

Barne Daab 1771

Det andet Barns Navn var Kiersten. Test: Marie ChristensDaatter af SB Johanne SørensDaatter ibid: Søren Thomesen af Skoven, Jens Thomesen af SB. Jens Pedersen ibid. Introd d 5 Maj


d 5 Maj Bapt: Christen Nielsens Barn af SB: Nomen Christen. Test: Kiersten JensDaatter af NB. Maren ThomesDaatter i NB: Christen Handsen ibid, Christen Steen ibidem Niels Nielsen ibidem Introduceret. d 2 July.


d 12 Augusti Bapt: Niels Andersens Barn af NB. Nomen Hans. Test: Jahanne HansDaatter af Holt: Kiersten JacobsDaatter af Steensbech; Hans Pedersen af Holt, Lars Larsen af Steensbech, Mads Nielsen ibidem. Introd d 6 Octob


d 25 Augusti Bapt: Peder Nielsens Barn af SB. Nom: Anna: Test: Ellen HansDaatter af SB: Kiersten HansDaatter ibidem: Søren Jacobsen af NB: Povel Larsen ibidem, Christen Jensen af NB Introduceret: d 6 October.


d 6 Octobr Bapt: Christen Larsens Barn af SB: Nomen: Christen: Test: Anna NielsDaatter af NB: Maren ChristensDaatter ibidem. Jens Melsen ibidem. Christen Handsen ibidem. Lars Christensen ibidem. Introduceret d 10 Novembr.


[144]

Barne Daab 1771 et 1772

d 1 Decembr Bapt: Christen Jensens Barn af NB: Nomen Jens: Test: Karen SørensDaatter af Kaueltvig i Møgdahl Sogn, Jenger JensDaatter af NB. Christen Christensen ibidem, Christen Christensen af Skoven, Peder Jensen af Hedegaard. Introd: d 5 Januarig


d 5 Januarig Anno 1772. Bapt: Christen Jensens Barn af SB: Nomen Christen. Test: Anna JensDaatter af SB. Inger JensDaatter ibidem. Peder Iversen ibidem. Christen Pedersen ibidem Jens Pedersen ibidem. Introd: d 23 Febr


d 26 Januarig Bapt: Povel Olufsens Barn af Øster TronsMarch: Nomen Thomas. Test: Maren PedersDaatter af NB. Maren LarsDaatter ibidem. Christen Christensen ibidem: Søren Jacobsen ibidem. Christen Nielsen ibidem Introd:


d 9 Febr Bapt: Fædder Jacobsen Holstis Barn af Præstegaarden Nomen Megrethe. Test: Maren JacobsDaatter af Præstegrd, Maren MoritsDaatter af Steensbech: Hejle Olufsen af Ejus: Sergeant Stutt. Jens Jensen af Heedegaard. Introd d 20?? April


Eodem Die Bapt: Peder Christensens Barn af SB: Nomen Søren Test: Jahanne PedersDaatter af Mosberg, Kiersten ChristensDaatter af Hellede. Christen Ladefoged af SB. Peder Nielsen ibidem. Stephen Sørensen ibidem Introd: Eodem Die


d 12 April Bapt: Christen Nielsens 2de Børn af NB i Tværsted Kierke Nomen Christen. Test: Kiersten JensDaatter af NB. Else JensDaatter ibidem. Christen Pedersen paa Heden. Jens Klit paa diget Anders Melsen i NB

[144b]

Barne Daab 1772

Nomen Maren Test Jahanne JensDaatter af NB Anna Marie JensDaatter af NB Christen Steeen af NB Lars Morthensen ibidem. Christen Jensen af Tversted Introd: d 17 Maj.


d 17 April Bapt: Jørgen Christensens Barn af Mogensbech Nomen Else. Test: Berthe ChristensDaatter af Sindahl Sogn, Kiersten PedersDaatter af Mogensbech, Niels Andersen af Hellede, Niels Christensen af SB. Peder Jensen af Heedgaard Ind: 24 Maj


d 26 April Bapt: Niels Christensens Barn af NB. Nom: Anna Test: Maren MoritsDaatter Daatter!! af Steensbech. Kiersten JacobsDaatter ibidem, Søren Svendsen af Vester TronsMarch Søren Sørig af NB. Mads Møller af Steensbech. Introd d 31 Maj


d 3 Maj Bapt: Lars Pedersens Barn af S.B. Nom. Peder Test: Else NielsDaatter af S:B Maren LarsDaatter af NB. Christen Thomesen af SB. Niels Pedersen ibidem. Jep Christensen ibidem Introd d 8 Juny.


Samme hujus Bapt: Jens Jensens Barn af S.B. Nomen Jens Test Maren HansDaatter af S:B: Kiersten HansDaatter ibid: Jens Christensen af NB. Jens Tøscher ibidem. Niels Jensen af Vester TronsMarch, Introd. Eodem Die.


d 28 Maj Bapt: Christen Pedersens Barn af SB. Nomen Christen, Test: Ingebore AndersDaatter af Uggerbye, Sesel ChristensDaatter af Hejselbech. Christen Pedersen af NB. Jens Jensen af SB: Peder Nielsen af NB. Introd d 28 Juny


d 28 Juny Bapt: Christen Pedersens Barn af Aagaard Nomen Thomas Test: Anna JensDaatter Kiersten PedersDaatter af Søttrup Christen Christensen af Søttrup, Niels Andersen af Hellede. Iver Christensen af Hejselbech. Introd d 9 Augusti.


[145]

Barne Daab 1772. et 1773.

d 26 July Bapt: Søren Nielsens Barn af OrtsSkoven Nomen Anna Kierstine Test: Maren MoritsDaatter af Steensbech Maren ThomasDaatter af Steensbech, Thomas Christensen af NB Jens Larsen ibidem, Mads Nielsen af Steensbech. Introd: d 30 Augusti


d 10 Augusti Bapt: Søren Larsens Barn af NB Nomen Kiersten. Test: Kiersten JacobsDaatter af Steensbech: Maren LarsDaatter af NB Christen Christensen ibidem, Christen Ipsen ibidem, Niels Nielsen ibidem Introduceret. d 27 Septembr.


d 4de Octobr Bapt: Niels Christensens Barn af Søttrup Nomen Peder: Test: Kiersten PedersDaatter af Søttrup. Anna JensDaatter af Aagaard, Fæder Jacobsen Holst af Præstegaarden, Thomas Lykkegaard af Nøre Bindslef Jens Jensen af Heedegaard. Introduceret: d 15 November.


d 3 Marty Anno 1773. Bapt: Povel Larsens Barn i NB: Nomen Thomas Test: Kiersten ChristensDaatter ved Kokled, Inger JensDaatter af Degenboeliget. Peder Nielsen af SB: Christen Christensen af NB Peder Sundbye af NB Introd d 29 Apr??


d 12 April Bapt: Christen Christensens Barn af Skoven Nom Anna Marie Test: Kiersten ChristensDaatter ved Kokled, Sesel ChristensDaatter af Hejselbech. Peder Schomager af NB. Christen Iversen af Hejselbech og Mads Nielsen af Steensbech Introd


d 25 April Bapt: Fæder Jacobsens Barn af Præstegaarden Nomen: Maren JacobsDaatter Test Magrethe ThomasDaatter Højer af Schagen. Anna Kierstine KnudsDaatter Ramme af Degneboeliget. Mons Stut, Pos Jensen i Hejselbech, Iver Christensen ibidem Introd: d 6 Juny.


[145b]

Barne Daab 1773

d 4de July Bapt: Peder Nielsens Barn af SB. Nomen Jahanne Test: Ellen HansDaatter af S:B: Maren IpsDaatter af NB. Christen Jensen af SB Peder Iversen ibidem, Christen Jensen af NB Introduceret: d 13 Augusti


d 11 July Bapt. Iver Christensens Barn af NB: Nomen Christen, Test: Anna ChristensDaatter af Schoven, Sesel ChristensDaatter af Hejselbech. Peder Nielsen af S:B. Fæder Jacobsen af Præstegaarden. Lars Christensen af Hejselbech: Introd: Eodem Die.


Eodem Die Bapt: Jens Povels Barn af NB. Nomen Søren: Test: Kiersten JacobsDaatter af Steensbech Anna NielsDaatter ibidem, Peder Nielsen af NB Christen Jensen af SB: Mads Nielsen af Steensb Introd Eodem Die


d 22 Augusti Bapt: Christen Pedersens Barn af Aagaard Nom: Jahanne, Test: Anna ChristensDaatter af Grøntved i Møgdahl Sogn: Kiersten PedersDaatter af Søttrup Jens Jensen af Aagaard, Jørgen Christensen i Mogensbech, Jens Jensen i Heedegaard Introd: d 10 Octobr


d 5 Septembr Bapt: Lars Larsens Barn af AartsSkoven, Nom: Kiersten. Test: Anna ChristensDaatter af Skoven, Anna ChristensDaatter af Steensbech, Jørgen Madsen af Skoven, Søren Nielsen ibidem. Mads Møller af Steensbech Introduceret. d 17 Octobr.


[146]

Barne Daab 1774

d 8 Maj 1774 Bapt: Jørgen Madsens Barn af Skoven Nomen Jep Test: Maren JepsDaatter af Mosberg Sogn, Kiersten JacobsDaatter af Steensbech, Andreas Molsen af NB, Lars Larsen ved Kokled, Povel Nielsen paa Heeden. Introd d 10 July


d 23 Maj Bapt: Christen Ladefoges Barn af SB. Nom Jens Test: Anna JensDaatter af SB. Inger JensDaatter af Degneboeligt. Niels Beregaard af SB Jens Schræder ibidem Niels Sørensen ibidem Introd d 23 Maj.


Eodem Die Bapt: Pos Jensens Barn af Hejselbech. Nom Anna Test: Karen ChristensDaatter af NB. Sesel ChristensDaatter af Hejselbech, Jens Jensen af Heedegaard Jens Jensen af Aagaard, Lars Christensen af Hejselbech Introduceret. d 10 July


Eodem Die Bapt: Christen Larsen af S:B: Nom: Ellen Test: Anna LarsDaatter af NB Else LarsDaatter ibidem. Peder Nielsen af SB Niels Nielsen ibidem. Christen Jensen af Heedegaard Introduceret Eodem Die


Eodem Die Jens Larsens Barn af NB Nomen Christen Test: Anna LarsDaatter af NB. Maren HansDaatter af NB. Christen Christensen idem. Thomas Lykkegaard og Lars Christensen idem. Introduceret. Eodem Die.


d 10 July Bapt: Christen Larsens Barn af SB. Nomen Lars Test: Kiersten JensDaatter af NB Anna NielsDaatter idem Andreas Molsen idem, Povel Larsen idem, Søren Sørensen af SB. Introduceret Eodem Die


[146b]

1774 et 1775 Barne Daab.

Eodem Die Bapt: Fæder Jacobsen Holstis Barn af Præstegaarden. Nomen Thomas. Test: Karen LarsDaatter af Told Sogn: Sesel ChristensDaatter af Hejselbech. Anders Larsen af Kaueltvig og Jens Larsen ibidem; Anders Eversen af Told Sogn Introduceret d 10 July


d 7 Augusti Bapt: Peder Nielsens Barn af NB. Nomen Niels. Test: Maren ThomasDaatter, Else JensDaatter begge af NB: Søren Nielsen af Skoven, Jørgen Madsen ibidem. Mads Nielsen af Steensbech. Introd: d 25 Septembr


Eodem Die Bapt: Hans Podemesters Barn af NB. Nomen Jens. Test: Anna JensDaatter af Vester TronsMarch Jahanne HansDaatter af NB. Peder Nielsen ibidem, Christen Christensen ibidem, Lars Jensen ibidem Ind 25 Septem


d 18 Septembr Bapt: Christen Nielsens Barn af NB. Nom Niels. Test: Anna NielsDaatter af NB. Else LarsDaatter af NB. Lars Larsen ibidem. Povel Larsen ibidem Lars Christensen ibidem Introduceret. d 9 Octobr.


1775.

d 8: Janur 1775 Bapt: Peder Nielsen Barn af NB. Nomen Thomas: Test: Berthe ChristenDaatter af Øster TronsMarch: Sesel ChristensDaatter af Hejselbech. Fæder Jacobsen Holst, Jens TimmerMand paa Heeden: Thomas Nielsen af NB Introd: Eodem die


d 1 Febr Bapt: Jens Jensens Barn af SB Nom: Jahanne Maria Test: Else JensDaatter af NB. Anne NielsDaatter af NB. Thomas Larsen af SB Peder Christensen ibidem. Niels Nielsen ibidem. Introduceret d 5 Martj


[147]

1775. BarneDaab.

d 12 Febr Bapt: Lars Pedersens Barn af NB. Nomen Christen. Test Mette PedersDaatter af Mogensbech. Kiersten NielsDaatter af Ejos. Jørgen Christensen ibidem Christen Thomesen, Jens Pedersen af SB: Introd: d 17 April


d 15 Martij Tredie Onsdag i Faste Bapt: Peder Jensens Barn i et?? huus ved Øster TronsMarch: Nom Christen, Test: Anna PedersDaatter af Bragholt. Inger JensDaatter af NB. Thomas Nielsen af NB Christen Jensen ibidem, Jens Jensen af Vester TronsMarch. Introduceret Eodem Die.


d 17 April Bapt: Peder Nielsen Sundbys Barn af SB. Nom Bodel. Test: Maren ThomasDaatter af SB?? Niels Andersen af NB. Christen Larsen af SB Christen Jensen af Heedegaard Maren PedersDaatter af S:B Introduceret d 14 Maj


Eodem Die Bapt: Søren Christensens Barn af Skoven Nom: Niels Christian. Test: Kiersten ChristensDaatter ved Kokleed, Maren HansDaatter af NB Jørgen Madsen af Skoven, Christen Christensen af NB. Mads Nielsen af Steensbech Introd Eodem D.


Eodem Die Bapt: Jørgen Jensens Barn af Aagaard Else Mariæ Test: Anna JensDaatter af Sindahl Sogn, Maren ChristensDaatter af Ejos, Christen Pedersen af Aagaard, Jens Jensen idem?? Christen Abrahamsen Introduceret Eodem Die.


d 7 Maj Bapt: Peder Melsens Barn af S:B: Nomen Knud. Test Anna JensDaatter af Steensbech, Inger JensDaatter af NB, Peder Nielsen ibidem. Anders Melsen af SB Niels Trintsen Introduceret d 5 Juny 2den Pintzedag.


[147b]

Barne Daab 1775.

Eodem Die Bapt: Christen Nielsens Barn af Aagaard Nomen Anna, Test Sara FriderichsDaatter af Tolstrup: Karen PovelsDaatter af Aagaard Jens Jensen Idem Jørgen Christensen Idem, Christen Povelsen Idem. Introd d Eodem Die.


Eodem Die Bapt: Jørgen Christensens Barn af Mogensbech Nomen Miria Test: Kiersten PedersDaatter af Søttrup, Maren PedersDaatter af Søttrup. Peder Svendsen af Mogensbech, Jens Jensen af Heedegaard: Peder Jensen af SB. Introd d Eodem Die


d 28 Maj Bapt: Niels HøvelMands Barn af NB. Nomen Anna. Test: Ingebore PedersDaatter af SB. Maren LarsDaatter af Steensbech, Lars Kusch af Steensbech. Niels Ladefoged Idem. Lars Jensen Idem. Introduceret. d 9 July.


d 25 Juny Bapt: Christen Pedersens Barn paa Heden: Nom Lars: Test: Ingebore LarsDaatter af Præstegaarden. Else AndersDaatter af Uggerbye. Christen Jensen af Holt. Povel Larsen af NB. Michel Andersen af Uggerbye Introduceret d 30 July.


d 29 Octobr Bapt: Jørgen Madsens Barn af Skoven Nomen Kiersten Test: Maren JepsDaatter af Wogn. Karen SvendsDaatter af NB. Christen Christensen af Skoven, Søren Nielsen Ibidem, Christen Thomesen af Nøre B. Introduceret. d 10 Decembr.


Eodem Die Bapt: Christen Jensens Barn af NB: Nom Anna. Test. Maren HansDaatter af S:B. Maren ChristensDaatter af NB. Thomas Larsen af SB

[148]

1775 et 1776 Barne Daab

Niels Sundbye af NB Lars Christensen af NB. Introd: Eodem Die.


d 5 Novembr Bapt: Kiersten TherchelsDaatters uægted Barn af SB: Nomen: Jens. Test: Anna JensDaatter af SB: Jahanne HansDaatter af NB. Peder Hane af NB Christen Nielen!! Idem. Christen Larsen Idem. Udlagt til BarneFader. Lars Sørensen.


d 26 Novembr Bapt: Maren NielsDaatters u=ægted Barn af SB: Nomen Maren Test: Karen NielsDaatter af Told Sogn. Else NielsDaatter Idem: Christen Nielsen af NB: Christen Pedersen paa Heden. Christen Nielsen af Mosberg Sogn, udlagt til BarneFader Anders Larsen Soldat af Sindahl Sogn.


Eodem Die Bapt: Christen Christensens Barn af NB. Nomen Christian Test: Anna ChristensDaatter af NB. Kiersten PedersDaatter af Heedegaard, Christen Ipsen Idem, Christen Christensen af Giøgaard, Christen Nielsen af Præstegaarden Introd d 14 Janur 1776


Anno 1776 d 14 Januarig Bapt: Mads Nielsens Barn af Mogensbech. Nom: Niels Test: Mette PedersDaatter af Mogensbech Alhed NielsDaatter af Søttrup. Jørgen Christensen af Mogensb Christen Rixaagaard af NB. Christen Nielsen af NB. Introduceret d 18 Febr.


Eodem Die Bapt. Christen Madsens Barn af NB Nom: Mads Test: Anna NielsDaatter af NB Maren ChristensDaatter Idem. Jens Melsen af NB Jens Jensen Idem. Christen Thomesen Idem. Introduceret. Eodem Die


Eodem Die Bapt Povel Larsens Barn i NB. Nomen Lars. Test. Maren ThomasDaatter af NB Karen PedersDaatter

[148b]

1776 Barne Daab.

Christen Larsen Idem Christen Ladefoged Idem, Jens Pedersen Idem. Introduceret d 18 Febr.


Onsdag d 28 Febr i Faste Bapt: Lars Larsens Barn ved Kokled Nomen Anna Marie. Test: Karen ChristensDaatter i Skoven Maren PedersDaatter af Ejos Jørgen Madsen af Skoven: Peder Skomager af NB. Thomas Nielsen Idem, Introd: d 8de April


d 5 Onsdag i Faste Bapt: Christen Christensens Barn af Skoven Nom: Jahanne. Test: Sesel ChristensDaatter af Hejselbech, Anna JensDaatter af NB: Jørgen Madsen i Skoven. Fæder Jacobsen Holst. Lars Jensen af Steensbech Introd d 2 Juny.


Eodem Die Bapt: Kiersten NielsDaatters u=ægted Barn af Sønder Bindslef Nomen Maren. Test: Else NielsDaatter af S:B. Jahanne NielsDaatter Idem, Thomas Larsen Idem. Christen Sundbye af NB Jens Pedersen af S.B udlagt til BarneFader en Karl af Ejos Jens Christensen - -


d 6 Onsdag i Faste d 27 Martij Bapt: Jensen Jensens Barn af Heedegaard. Nomen Jens Test: Karen SørensDaatter af Kaueltvig. Alhed NielsDaatter af Søttrup, Feder Jacobsen Holst af Præstegaarden. Thomas Lykkegaard, Christen Nielsen af Søttrup. Introd d 2 Junij


d 8 April Bapt: Christen Jensens Barn af SB: Nomen Karen Test: Anna JensDaatter af SB Karen PedersDaatter Idem Peder Sundbye af SB. Povel Larsen Idem, Peder Christensen af Hejselbech. Introd: d 16 Junij


[149]

Barne Daab 1776.

d 14 April Bapt: Christen Jensen Steens Barn af NB. Nom Christian. Test: Anna JensDaatter af Steensbech, Inger JensDaatter af NB. Jens Tøscher, Jens Smed af SB: Niels Nielsen af ?? Introduceret. Eodem Die


d 9 Juny Bapt: Maren NielsDaatters uægted Barn af ?? Nom: Christen. Test: Berthe SørensDaatter af NB. Maren SørensDaatter Idem. Christen Nielsen ibidem Christen Jensen Idem. Christen Nielsen Idem. udlagt til BarneFader en Mand af Mostrup i Mosberg Sogn Jens Nielsen.


d 23 Junij Bapt: Christen Larsens Barn af S:B: Nomen Christen Test: Jahanne HansDaatter af S.B Maren HansDaatter af NB. Jens Larsen Idem. Peder Larsen Idem. Lars Melsen af Steensbech Introduceret d 4 Augusti


d 18 Augusti Bapt: Jens Jensens Barn af NB. Nom: Jahan Test Anna JensDaatter af Vester TronsMarch, Anna HansDaatter til Degnens, Christen Christensen af NB?? Christen Sundbye af NB, Niels Jensen af Vester TronsMarch, Introduceret d


d 8: Septembr Bapt Fæder Jacobsen Holstis Barn af Præstegaarden Nomen Magrethe. Test: Magrethe ThomasDaatter af Schagen, Sesel ChristensDaatter af Hejselbech. Christen Christensen af NB Jens Jensen af Heedegaard, Peder Thomesen af Schagen Introduceret samme dag.


d 15 Septembr Bapt: Peder Nielsens Barn af NB. Nomen ?? Test: Inger JensDaatter, Maren HansDaatter af NB. Jens ?? Christen Østergaard. Thomas Nielsen Idem Introd d ??


[149b]

Barne Daab 1776.

d 10 Novembr Bapt: Christen Larsens Barn af SB. Nomen Jahanne. Test: Kiersten JensDaatter af NB. Maren ChristensDaatter Idem. Oluf Berig af NB. Peder Larsen Idem. Niels Olufsen idem Introduceret 26 Decembr.d 26 Decembr Bapt Christen Sundbye Barn af af NB Nom Anna Test: Ellen LarsDaatter af NB. Anna NielsDaatter Idem. Povel Larsen Idem, Peder Sundbye af SB. Christen Thomesen Idem. Introduceret d 26 Janv 1777


Eodem Die Bapt: Maren LarsDaatters uægted Barn af NB: Nomen Hans Test: Kiersten Steenum af NB, Buel SvendsDaatter Idem. Niels Christensen Idem, Oluf Svendsen Idem, Mads Larsen fra Schiørbosi udlagt til BarneFader, Faarer Hyrde af Nøre Elkier Albreth Mathisen.


d 1 Januarig 1777. Bapt: Christen Nielsens Barn af Aagaard. Nom: Jens: Test. Kiersten NielsDaatter af Steenbech Else FransDaatter af Aagaard, Christen Pedersen Idem, Jens Jensen Idem, Abraham Handsen Idem Introduceret. d 23 Febr.


d 2 Martij Bapt: Peder Nielsens Barn af SB Nom Inger. Test: Maren ThomasDaatter af SB, Karen PedersDaatter Idem Jens Larsen af NB Christen Nielsen Idem Jens Pedersen Introduceret ??


[150]

?? 1777.

?? Christensens Barn af NB No ?? Daatter af Steensbech, Else Niels ?? Rixagger?? af NB, Mads Nielsen Idem ?? Introduceret d 20 April


?? Marty Bapt. Michel Sørensen af Mogensbech Tversted?? Kirke Kaldet ?? Anders. Test: Inger NielsDaatter af SB: Else LarsDaatter af NB. Jens Jensen af ?? Peder Svendsen af Mogensbech. Jens Thomesen af Sønd ??

Introduceret Eodem Die


d 6 April Bapt. Anna PovelsDaaters uægted ?? af Øster TronsMarch Nomen Søren Test: Maren Ol??Daatter Anne Magrethe JensDaatter paa Heden Christen ?? af Øster TronsMarch, Peder Lauritsen af NB, Olle Peder ?? af Tversted. Udlagt til Barne Fader Jørgen Sørensen af?? Astald Sogn.


d 20 April Bapt: Christen Pedersens Barn af Aa?? Nom: Maren Test: Anna ChristensDaatter af ?? Mette PedersDaatter af Mogensbech, Jørgen ?? Aagaard, Jens Jensen Idem, Lars Christensen af ?? Introduceret d 8 Juny


d 8tende?? Maj Bapt: Jørgen Christensens Barn ?? Nomen Christen. Test: Anna PedersDaatter ?? ?? PovelsDaatter Idem. Christen Peder ?? Idem. Abraham Handsen Idem ?? ??sens barn af ??


[150b]

?? Maren ChristensDaatter ?? JensDaatter paa Heden. Peder ?? ??stensen Ladefoged af Steensbech, ?? af NB. Introduceret. d 15 Juny.


d 13 July Bapt: Lars Jensens Barn af NB. Jens ?? Ejefeler af Steensbech, Maren LarsDaatter Idem, ?? af Heedegaard, Niels Ladefoged af Steensbech, Lars Melsen af Steensbech, Introduceret


Eodem Die Bapt: Christen Jensens Barn af SB Nom ?? Test: Maren NielsDaatter af S.B Mette ChristensDaatter af NB. Jens Tøscher Idem. Peder Schomager Idem. Christen Christensen Idem Introduceret


Eodem Die Bapt Søren Larsens Barn af NB. Nomen Niels. Test: Else NielsDaatter af NB. Else NielsDaatter Idem Lars?? Larsen ved KokLeed: Christen Bilit af S.B. Niels ??sen af NB Introduceret.


d 10 Augusti Bapt: Christen Jensens Barn af Øster TronsMarch: Nomen Jens, Test Maren JensDaatter ?? Søttrup. Jahanne JensDaatter Idem: Søren Jensen af Tversted??, Fæder Jacobsen af Præstegaarden, Niels ?? af Tolstrup Introduceret, Eodem Die.


?? Augusti Bapt: Thomas Nielsens Barn paa Heeden Karen Test Kiersten NielsDaatter af ?? ?? Christensdatter af Steensbech, Niels Chr?? ?? Christen Christensen


[151]

Barne Daab 1777 et 1778

d 14 Septembr Bapt. Søren Nielsens Barn af Skoven Nomen Kiersten. Test: Karen JensDaatter af NB. Anna NielsDaatr Idem. Niels Madsen Idem. Mads Nielsen Idem. Lars Christensen af NB. Introduceret d. 19 Octobr.


d 19 Octobr Bapt: Jens Jensens Barn af NB. Nomen Jens. Test: Kiersten JensDaatter af NB. Anna Magret JensDaatter paa Heden, Christen Jensen af Øster TronsMarch. Jens Tøscher af NB. Peder Fris af Steensbech. Introduceret. d 23 Novembr


d 21 Decembr Bapt: Lars Pedersens Barn af S.B: Nomen Lars. Test: Else NielsDaatter af S.B: Anna NielsDaatter Idem, Peder Christensen Idem, Christen Larsen Idem. Jeppe Christensen Idem. Introduceret d 22 Febr.


Anno 1778 d 11 Januv: Bapt. Peder Larsens Barn af NB Nomen Jahanne. Test: Maren NielsDaatter af SB Maren ChristensDaatter Idem, Niels Christensen af NB. Peder Sundbye af SB. Lars Christensen af NB. Introd: Eodem Die.


d 25 Marty Bapt: Niels Jensens Barn af Vester TronsMarch Nom Maren. Test: Kiersten JensDaatter af NB Elle SørensDaatter af NB. Niels Christensen af Ejos Jensen Jensen af NB Christen Thomesen Idem. Introduceret d 10 Maj


d ?? Maj Bapt Christen Christensens Barn af Skoven Nomen Jahanne. Test: Karen ChristensDaatter af KokLed, ?? ??Daatter af NB, Lars Jensen fra Steensbech ??


[151b]

BarneDaab 1778.

d 8te Juny Bapt: Jørgen Christensens Barn af Mogensbech, Nomen Peder. Test: Maren HandsDaatter af SB. Karen PovelsDaatter af Aagaard, Jens Jensen af Heedegaard, Jens Jensen af Aagaard, Jens Thomesen af SB Introd d 19 July.


d 28 Juny Bapt: Jens Jensens Barn af Heedegaard. Nomen Anna Test: Maren ChristensDaatter af Hejselbech, Aldhed NielsDaatter af Søttrup, Niels Andersen af Hellede Michel Sørensen af Mogensbech, Christen Jepsen af Heedegaard Introd. d 9 Augusti


d 26 July Bapt: Anders Evertsen Mouritzens Barn af Hejselbech: Nomen: Karen. Test: Maren ThomasDaatter af Præstegaarden Karen SvendsDaatter af NB Peder Nielsen af NB: Christen Christensen af Schoven, Jacob Fæddersen Holst: af Bindslef Præstegaard. Introd.


d 2den Augusti Bapt: Mads Nielsens Barn af NB Nomen Mette. Test: Maren LarsDaatter af Steensbech: Inger NielsDaatter af SB. Peder Nielsen af NB. Niels KoreMand Idem. Peder Christensen af Steensbech. Introduceret. d 27 December


d 16 Augusti Bapt: Thomas Nielsens Skræders Barn af NB. Nomen Jens Christian. Test: Zesel ThomasDaatter af NB. Mette ChristensDaatter Idem Christen Jensen af NB. Christen Ladefoged af SB Christen Jensen Steen af NB. Introd: d 27. September.


[152]

BarneDaab 1778. 1779

den 25de October Havde Peder Jensen Steen af N:B: et Barn i Kirkke Navnlig: Peder Testerer Kirsten JensDatter af N:B: Maria JensDatter Ibd: Christen Thomassen af N:B: Christen Jensen Ibd Christen Larsen ibd: Introduceret d 29de novembr.

Død.


Anno 1779 dend 3die January Havde Peder Nielsen af N:B: et Barn i Kirkke Navnlig Niels Christian, Testerer Maren AndersDatter af Barchholdt, Ingeborg LarsDatter ibd: Mads Nielsen af N:B: Nielsen Jensen Ibd: Jeppe Nielsen Ibd: Introduceret dend 7te February


Eodem Die, Havde Christen Larsen Hyrde af N:B et Barn i Kirkke Navnl. Lars Testerer Ellen LarsDatter af N:B Anne ChristensDatter Ibd: Lars Larsen ved Leedet, Povel Larsen af N:B: Jens Pedersen Ibd: Introd: d 7de February.

Død.


d 18de January Bapt: Christen Christensens Barn af N:B: Nomen Peder Test: Anne JensDatter af Sindal. Ellem JensDatter af DegneBoeligen Jeppe Christensen af S:B Christen Andreassen af N:B: Morten Thomesen Ibd. Introduceret dend 21te February.

Død.


d 28 February Bapt: Christen Jensen Sundbyes Barn af N:B: Nomen Jens Test: Maren HansDatter af S:B: Maren ThomasDatter Ibd: Povel Larsen i N:B: Jens Friis Ibd. Lars Christensen Ibd: Introd: d 5 Apr


[152b]

Barne Daab 1779

d 14de Marty Bapt: Jens Jensens Barn af N:B: Nomen Christen, Testerer Anne HansDatter af Wæst: Tronsmarch, Anne ChristensDatter af N:B: Peder Skoemager Ibd: Christen Østergaard Ibd: Christen Jensen Ibd: Introduceret d 21de Apriil.


d 21de Marty Bapt: Christen Jensens Barn af S:B. Nomen Anna. Testerer Maren OlufsDatter af N:B: Johanne PedersDatter af Steensbech, Christen Jensen af Øster Tronsmarch, Christen Thomassen af S:B: Christen Christensen af N:B: Introd: Eodem Die.


Eodem Die Lars Larsens Barn ved Leedet Søren Test: Anna ChristensDatter af AaeSchov, Anna Maria PedersDatter af Eyus af Aaeschov, Jørgen Madsen, Povel Larsen af N:B: Christen Pedersen af Eyus, Introduceret d 9de May.


d 24de May Christen Larsens Barn af S:B Nomen. Niels Test: Maren ThomasDatter af N:B: Anna NielsDatter Ibd: Christen Jensen af S:B: Peder Nielsen Sundbye Ibd: Lars Christensen i N:B: Introduceret d 20de Juny.


d 13de Juny Bapt: Christen Larsen Skræders Barn af SB Nomen Maren Testerer Maren HansDaatter i Eyus Maren ThomasDaatter i S:B: Peder Jensen Friis fra Steensbech, Jacob Larsen Møller Ibd: Jens Christensen af Eyus, Introduceret dend 25de Julyus -


[153]

Barne Daab 1779

dend 4de Julyus Bapt: Thomas Nielsens Barn paa Heeden, Nomen, Karen. Test: Karen ChristensDatter af Steensbech, Anna Magrethe Jensdatter paa Heeden. Christen Jensen Sundbye af N:B: Peder Larsen Ibd: Christen Andreasen Ibedem Introduceret dend 15tende Augusty


dend 15tende Augusty Bapt. Christen Christensen Halds Barn af N:B: Nomen Maren. Testerer Kirsten JensDatter af N:B: Anna Nielsd: af S.B. Peder Nielsen Skomager af N:B: Jens Jensen af Heedegaard Jens Jensen af Aagaard, Introduceret dend 22de September.


dend 26 December Døbt Mette ChristensDatters Uægte Barn Navnlig Anna, af N:B: Vidnerne Maren ThomasDatter af N:B: Mette ChristensDatter Ibd: Christen Christensen af S:B: Christen Jensen Steen Ibd: Peder Jensen Friis fra Steensbech. udlagt til Barne Fader Christen Nielsen af N:B:


Anno 1780 dend 9de January Døbt Jepp Christensens Barn af N:B: Navnlig Anna, Vidnerne Maren ChristensDaatter af Heyselbech, Else Marie SørensDaatter af Steensbech, Jens Jensen af Heedegaard, Lars Jensen Kudsk af Kobber?? Peder Christensen Ibdem. Introd: dend 13 Februar


[153b]

Barne Daab 1780,

d 23de Apriil Døbt Jørgen Christensens Barn af Aagaard Navnlig Jens, Vidnerne Anna Pedersdaatter af Aagaard Anna ChristensDatter Ardschov af Heyselbech, Christen Pedersen af Aagaard, Lars Christensen af Heyselbech, Abraham Hansen Ibedem Introduceret d 4de Juny.


d 21de May Døbt Ingeborg LarsDaatters U=ægte Barn af S:B: Navnlig Jens Christian. Vidnerne Maren OlufsDatter af N:B: Anna NielsDatter af SB: Inger NielsDatter Ibedem, Jens Pedersen Ibd: Oluf Thomassen Ibd: udlagt til BarneFader Hendrich Larsen Steen af N:B:


d 11 Juny Døbt Ellen ChristenDaatters Uægte Barn af Eyus, Navnlig Mette, Vidnerne Anna Magretha JørgensDaatter af Eyus og Anna HansDaatter Ibd: Søren Nielsen af AarSchoven, Peder Jørgensen af Eyus, Niels Peders Ibedem, Udlagt til BarneFader, Jens Christensen af Eyus.


d 20de Augusty Døbt Christen Larsen Hyrdes 2de Børn af N:B: Navnlig Lars, Vidnerne Kirsten JensDaatter af N:B: Anna LarsDaatter Ibd: Lars Larsen ved Leedet Christen Sundbye af N:B: Niels Nielsen Ibd: det 2det Barns Navn Maren. Fadderne Maren LarsDaatter af N:B: Mette ChristensDaatter Ibd: Jens Thærscher af Ibd: Niels Pedersen af S:B: Thomas Larsen Ibdem. Introd: d 24 Sep:


[154]

BarneDaab 1780, 1781:

dend 1ste October Døbt Jens Jensen Friis Barn?? af?? N:B: Navnlig Christen Vidnerne Maren ??Daatter af Bragholdt Anna Larsd af N:B: ?? Jensen Kudsk af Steensbech, Lars Christensen af?? Heyselbech, Abraham Hansen Ibd. Introd d 12 ??


dend 3die December Døbt Povel Larsens Barn af?? B: Navnlig Søren. Vidnerne Ellen LarsDatter af N:B: Else ThomasDaatter af S:B: Jens Pedersen af S:B: Niels Pedersen Ibdem Christen Hansen af N:B: Introd: dend 21 January Anno 1781.


dend 10de December Døbt Christen Jensens Barn af S:B: Navnlig Christian. Vidnerne Anna ChristensDaatter af S:B: Mette ChristensDaatter Ibd ?? Larsen af S:B: Jens Pedersen Ibd: Christen Christensen af N:B: Introd: dend 21 January Anno 1781??


dend 17de Decembr Døbt Sophia LarsDaatters Uægte Barn af S:B: Navnlig Sinne. Vidnerne?? Karen AndersDaatter af S:B: Maria ?? af Bindslev Præstegaard. Christen Andersen?? af S.B: Anders Christensen Ibd: Niels Jensen Dige af N:B: Udlagt til BarneFader Lars Jensen af BarchHoldt.


Anno 1781, dend 28 January Døbt Jens Pedersens?? Barn?? af SB: Navnlig Peder. Vidnerne ?? af N:B: og Anna LarsDatter Ibd. ?? Christen Jensen Ladefoged??


[154b]

Barne Daab Anno 1781.

?? Februar Christen Pedersen Kyrles Barn ?? SB Navnlig Peder, VIdnerne Else Christens ?? Else JensDaatter Ibd, Christen Hald af NB?? Christen Jensen Ladefoged af S:B: Niels Pedersen Ibdem. Introduceret dend 6te Maj


dend 4de Marty Døbt Sr Fæder Jacobsen Holstes Barn af ?? Præstegaard, Navnlig Karen Maria, Vidnerne Jomfr: Maren MouritzDatter Høyer af Steensbech, Else Magrethe Holst af B:Præstegaard, Sr Thoer Larsen af BarchHoldt, Hlr Forvalter Hans Rasmussen af Odden. Jacob Fædersen Holst af Schagen. Introd: d 13 Apr


dend 11 Marty Døbt Jens Jensens Barn af Heedegaard, Navnlig Magretha, Vidnerne Else JacobsDaatter af Røde Mølle, Mette ChristensDatter af N:B: Heyle Olufsen af Eyus, Lars Christensen ?? af N:B: Christen Thomassen af N:B: Introduceret Samme Dato.


?? Marty Degnen Christian Høyers Barn Navnlig Bertel, Vidnerne Madme Thoer Larsen af BarchHoldt, Anna Magretha JensDatter af Lille BarchHoldt, Jens Jensen af Hedegrd, Christen?? Lychegaard af N:B: Thomas Lychegaard ?? Introduceret den 29 Apriil.


?? Apriil Døbt Christen Christensens Barn af Aae?? Navnlig, Regina, Vidnerne Kirsten ??Datter af AaeSchoven, Maren ?? Peder Nielsen Skoemager ??


[155]

Barne Daab Anno 1781

d 1ste Apriil Døbt Thomas Nielsens Barn paa Heden, Navnlig Sophia, Vidnerne Else NielsDaatter af Wien i Mosberg Sogn Johanna ChristensDaatter af Steensbech, Mads Nielsen af N:B: Christen Nielsen af S:B: Jens Nielsen af Thrynschoven. Introduceret dend 20de May


dend 4de Juny Døbt Povel Christensens Barn af N:B: Navnlig Ingeborre, Vidnerne Ellen JensDatter af Sindalh, Else JensDatter af N:B: Peder Nielsen Schoemager Ibd: Christen Ipsen Ibd: Mons Lauritz af Steensbech. Introduceret Samme Dato.


d 24de Juny Døbt Peder Larsens Barn af N:B: Navnlig Giærtrud, Vidnerne Maren ThomasDaatter af N:B: Mette ChristensDatter Ibd, Christen Larsen af S:B: Søren Svendsen af Væster TronsMarch, Lars Christensen af N:B: Introd: dend 29 Julyus.


dend 1ste July Døbt Christen Ipsens Barn af N:B: Navnlig Peder, Vidnerne Anna JensDatter af N:B: Karen ChristensDatter Ibd Peder Nielsen Skoemager af N:B: Mads Nielsen Ibd. Christen Thomassen Ibdem, Introduceret dend 29de July


d 12te Augusty Døbt Jens Jensen Smeds Barn af S:B: Navnlig Jens, Vidnerne Else Maria Sørensd af Steensbech, Else NielsDatter Ibd, Peder Sundby af S:B: Jens Christensen Skræder Ibd: Peder Jens?? Friis af Steensbech. Introduceret dend 16 Septembr


[155b]

BarneDaab 1781.

dend 26de Augusty Døbt Christen Hansens Barn af S.B Navnlig Anna, Vidnerne Karen OlufsDat af Aagaard Karen PovelsDatter Ibd. Abraham Hansen af Hejselbech Lars Christensen Ibd Jens Olufsen af Aagaard Introd: dend 16 September


dend 9de Septembr Døbt Jens Pedersens Barn af NB Navnlig Christen, Vidnerne Johanna ChristensDaatter af Steensbech, Anna SørensDaatter af N:B: Niels Jensen Boye af N:B: Christen Jensen Steen af Ibd: Peder Jensen Friis af Steensbech. Introd: dend 30 Sep


d 23de September Døbt Anders Melsens Barn af S:B: Navnlig Anna Maria, Vidnerne Anna ChristenDatter af S:B: Kirsten PedersDatter af Hedegaard, Christen Nielsen af S:B: Abraham Hansen af Heyselbech Lars Christensen Ibdem. Introduceret Samme Dato


dend 30te September døbt Peder Sundbyes Barn af SB. Navnlig Niels, Vidnerne Kirsten Handsdatter af Tolstrup Else ThomasDatter af S:B: Christen Hansen af N:B: Jens Jensen Smed af S:B: Lars Christensen af Heyselbech Introd: d 28 October


dend 28de October Døbt Peder Nielsens Barn af S:B: Navnlig Christen, Vidnerne Else SørensDaatter af Steensbech Karen ThomasDaatter af N:B: Mads Nielsen af N:B: Christen Hald Ibd: Mads Thomsen Ibedem: Introduceret Samme Dato


[156]

Barne Daab 1781

d 28de Octobr Døbt Christen Larsen Skræders Barn af S:B: Navnlig Maren, VIdnerne Johanne ChristenDaatter af Steensbech. Anna Christens af S:B: Jens Nielsen MøllerSvend af Steensbech. Peder Christensen Ibd: Jens Nielsen af ThrynSchov Introduceret dend 30te December.


dend 9de December Døbt Christen Halds Barn af N:B: Navnlig Christen. Vidnerne Maren ChristensDaatter af S:B: Else Maria Sørens af Steensbech, Christen Sundbye af N:B: Christen Christensen Ibd: Peder Jensen Friis af Steensbech, Introduceret d 13de January 1782


Anno 1782 dend 6. January Døbt Jeppe Christensens Barn af N:B: Navnlig Derrethea, Vidnerne Karen ChristensDatter af Schoven, Bodel ??datter af N:B: Christen Sundbye Ibd: Jens Jensen Friis Ibd: Christen Christensen SkoemagerSvend Int d 10 Febr


Samme Dato Døbt Lars Pedersen Hyrdes Barn af SB?? Navnlig Niels, Vidnerne Else JensDatter af SB?? Johanna NielsDatter Ibd: Niels Pedersen?? Niels Jensen Dige af N:B: Christen Christensen Introduceret dend 17de February.


d 10de February Døbt Michel Sørensens Barn af Mogensbech, Navnlig Johanna, Vidnerne Inger NielsDatter af S:B: Karen P?? af Heedegaard, Jens Jensen Ibd. Jørgen Christensen?? af Mogensbech. Jens Christensen ?? Introduceret Samme Dato.


[156b]

BarneDaab Anno 1782.

17 Marty Døbt Christen Nielsens Barn af SB Navnlig Anna, Vidnerne Johanna ChristensDatter af Steensbech, Else Maria SørensDatter Ibdem, Mads Nielsen af N:B: Anders Melsen af S:B: Jens Nielsen MøllerSvend af Steensbech Introduceret d 28de Apriil


d 16 Juny Indtroduceret Christen Sundbyes Hustrue efter et dødfødt pigebarn af N:B:


d 28de July Døbt Lars Jensen Kudskis Barn af Steensbech, Navnlig Magretha, Vidnerne Else Maria SørensDatter af Steensbech, Anna Maria JensDaatter af N:B: Niels Christensen Ladfoged af Steensbech, Thomas Christens: Lychegaard af N:B: Christen Thomassen Ibd: Indtroduceret d 1ste September.


dend 1ste September Døbt Lars Pedersens Barn af S:B: Navnlig Peder, Vidnerne Else ChristensDatter af S:B: Karen PedersDatter Ibd: Jens Pedersen af SB Christen Pedersen Ibd: Jeppe Christensen af B:Præstegrd: Indtrod: d 29 September


dend 29 September Indtroduceret Jens Jens: Friises Hustrue af N:B: efter et Død føed Barn.


d 13de October Døbt Jørgen Christensens Barn af Aagaard Navnlig Christian, Vidnerne Maren JensDatter af Aagaard Maren SørensDatter af Heyselbech, Lars Christensen Ibd Christen Nielsen af Aagaard, Jens Jensen Ibdem. Indtroduceret ??


d 10de November Døbt Christen Jensen Ladfogeds Barn af S:B: Navnlig Karen. Vidnerne ?? Christensdatter af S:B: Else Jens ??

[157]

BarneDaab 1782, 1783,

Peder Iversen Ibd: Niels Simonsen Ibd: Christen Pedersen Ibd: Introduceret d 15de Decem ??


Samme Dato Døbt Jens Pedersens Barn af SB?? Navnlig Peder, Vidnerne Maren LarsDaatter ??B: Maren ThomasDaatter af S:B: ?? Larsen af N:B: Christen Hald Ibd: Peder Povelsen?? Ibd: Indtroduceret Samme Dato.


d 29 December Døbt Niels Simonsens Barn af S:B: Navnlig Magretha. Vidnerne Else Maria SørensDatter af Steensbech, Maren S?? Datter af Heyselbech, Peder Pedersen af S?? Christen Thomassen af N:B: Mads Thomsen Ibedem. Introduceret d 2den February 1783


Anno 1783 dend 12te January Mads Nielsens Barn af ??B Navnlig Kirsten. Vidnerne Zissel Thomasdatter af N:B: Anna Handsdatter Ibd: Søren Nielsen af Schoven Christen Nielsen af S:B: Christen Thomassen SkomagerSvend af N:B: Indtroduceret d 28de Februar


d 16 Marty Introd: Jørgen Madsens Hustrue af?? Schoven efter et Død føed Drænge Barn.


d 15de Juny Døbt Niels Jensens Barn af Vester?? TronsMarch Navnlig Anna Maria, Vidnerne Maren HansDatter af Eyus, Anna ??Datter af N:B: Jens Jensen Friis af ?? Peder Nielsen Sundbye af S:B: Christen Hansen af N:B: Introduceret samme


[157b]

BarneDaab Anno 1783,

13de July Døbt Thomas Nielsens Barn paa Heden, Navnlig Anna, Vidnerne Else NielsDaatter af Wien, Mosberg Sogn, ?? Magretha Christensdatter af AaeSchov, Niels Christensen af Eyus, Christen Jørgensen af AaeSchoven, Jens Nielsen af ThrynSchoven. Indtroduceret d 24de Augusty


d 20de July Døbt Christen Pedersens Barn paa Heeden, Navnlig Jacob, Vidnerne Else Jensdatter af S:B: Inger NielsDatter Ibd: Christen Jensen Ladfoged af S:B: Jens Pedersen Bierregaard Ibd: Jens Christensen af Eyus, Introd. d 17de August


31te Augusty Døbt Lars Larsens Barn ved KochLedet, Navnlig Jens, Vidnerne Maren PedersDatter af Eyus, Kirsten PedersDatter Ibd: Thomas Larsen af S:B: Christen Christensen af AaeSchoven, Christen Pedersen af Eyus Introd: d 12te Otober.


d 21de December Døbt Jens Jensen Friis Barn af N:B: Navnlig Lars, Vidnerne Anna LarsDatter af N:B: Karen ChristensDatter Ibd: Christen Ipsen af N:B: Peder Nielsen Skoemager Ibd: Niels Pedersen Ibdem Introd: 31te February 1784


d 28de December Døbt Jens Nielsen Møllers Barn af N:B: Navnlig Bergitha, Vidnerne Anna Nielsdatter af S:B: Stine RasmusDatter, Lars jensen Kudsk af Steensbech?? Christen ??


[158]

Barne Daab 1784

dend 3die October Døbt Christen Christensen Korse Barn af S:B: Navnlig Kirsten. Vidnerne Kirsten ChristensDatter af S:B: Else ChristensDatter af N:B: Jens Nielsen Møller af N:B: Christen Nielsen af S:B: Christen Christensen ?? af N:B: Indtroduceret dend 31te October


dend 10de October Døbt Kirsten Hansdatters Uægte Barn af N:B Navnlig Christian. Vidnerne Maren ?? Datter af Eyus, Anna JensDatter af N:B: Mads Nielsen?? af N:B: Niels Jensen af Wester Tronsmarch Niels Hansen af N:B:


dend 17de October Døbt Jeppe Christensens Barn af NB?? Navnlig Christen, Vidnerne Anna?? Niels af N:B: Anna Jensdatter Ibd: Christen Larsen?? af N:B: Christen Sørensen Ibd: Svend Nielsen Indtroduceret Samme Dato


dend 28de November Døbt Niels Olufsens Barn af NB Navnlig Mette Maria, Vidnerne Jahanna?? ??datter af N:B: Karen ThomasDatter Ibd: Peder Nielsen Skoemager Peder Nielsen?? Ibd Christen Thomsen Ibdem Indtroduceret Samme Dato.


Anno 1785 dend 9de February Døbt Jens Jensen af Hedegaard Navnlig Maren. Vidnerne ??ren Larsdatter af StochHolm i Sindahl Sogn, Mette Christensdatter af N:B: Lars Christensen?? af Søtterup Peder Nielsen Skoemager Christen Thomasen Ibd: Indtrod: dend 24de ??


[158b]

BarneDaab Anno 1785.

6te Marty Døbt Christen Sundbyes Barn af N:B: Navnlig Anna Vidnerne MAren ThomasDatter af S:B: Mette ChristensDatter af N:B: Peder Sundbye af S:B: Peder Larsen af N:B: Jens Thomasen af S:B: Introd: dend 24de Apriil.


29de May Indtroduceret Jørgen Madsens Hustrue efter et Død Føed Drenge Barn.


10de July Døbt Niels Simonsens Barn af S:B: Navnlig Maren, Vidnerne Maren HansDatter af S:B: Else PedersDatter, Christen Larsen af SB Peder Christensen Ibd Christen Pedersen Ibd: Indtroduceret Samme Dato


24de July Døbt Christen Olufsens Barn af NB: Navnlig Anna, Vidnerne Anna NielsDatter af S:B: Anna ChristensDatter Ibd: Jens Jensen Friis af N:B: Niels Olufsen Ibd: Jens Christensen Ladfoged af Steensbech. Introd: dend 28de August


24 July Indtroduceret Hans Jensens Hustrue af Eyus efter et Død Føed Drenge Barn,


31 July Indtroduceret Christen Nielsens Hustrue af Heyselbech efter et Død Føed Pige Barn.


30te October Døbt Peder Jensen Skræders Barn af NB Navnlig Christen Vidnerne Maren ThomasDaatter af N:B: Johanna JensDaatter Ibdem. Peder Nielsen Skoemager Ibd: Mads ?? Ibd: Christen Jensen af S:B: Indtrod: dend 4de Dec


[159]

Barne Daab 1785. 1786

dend 26 December Døbt Niels Jensens Barn af S:B: Navnlig Søren, Vidnerne Karen PedersDaatter af S:B: Anna NielsDaatter, Peder Sundbye Ibd Christen Ladfoged Ibd: Jens Sørensen Bøcher af S:B: Introd: d 29 January


Anno 1786 1ste January Døbt Thomas Christensens?? Barn af Aarschoven Navnlig Maren Vidnerne Stina RasmusDaatter af Steensbech ?? Christensdatter af Aarschoven, Peder Nielsen Skoemager af N:B: Søren Nielsen af Aarschoven?? Mads Thomasen af N:B: Indtroduceret Samme


15 Dato Jens Nielsen Møllers Barn af NB Navnlig Christen Vidnerne Ellen SørensDaatter af Røde Mølle, Mette Christensdatter af N:B:, Christen Østegaard af NB, Christen Ipsen Ibd: Peder Sørensen Smed Ibd: Indtrod: d 19 ??


dend 5te February Døbt Christen Jensen Ladfogeds Barn af S:B: Navnlig Anna, Vidnerne Anna Christensdaatter af S:B: Mette Christensd Ibd: Peder Nielsen Skoemager af NB ?? Jensen af S:B: Jeppe Christensen af B:Præstegaard, Indtroduceret dend 12te Marty.


1ste May Døbt Christen Christensens Korses Barn af N:B: Navnlig Peder, Vidnerne Anna Olufs af S:B: Else Pedersdatter Ibd Niels Kudsk??

[159b]

BarneDaab 1786

?? af SB?? Peder Nielsen Skoemager Ibdem Christen Thomassen Ibdm Indtroduceret dend 5 Juni


9de July døbt Christen Nielsens Barn af Heyselbech Navnlig Maren. Vidnerne Johanna JensDatter af N:B: Karen PovelsDatter af Aagaard Peder Nielsen Skoemager af N:B: Jørgen Christensen af Mogensbech. Christen Thomassen af N:B: Indtrod: dend 6te Augusty


d 16de Dato Døbt Christen Jensen Melsens Barn af Heyselbech Navnlig Anna Kirstina Vidnerne Mette SørensDatter af Rodtved i Asdahl Sogn Johanna JensDatter af N:B: Jeppe Jensen af Odden Mølle Jens Larsen Therscher af N:B: Hlr Forvalter Lauritz Melsen af Steensbech Indtrod: Samme Dato.


30te Juuly Døbt Niels Olufsen Bierres Barn af NB Navnlig Maren Vidnerne Anna LarsDatter af N:B: Johanna SørensDatter Ibd Christen Olufsen Bierre af N:B Jens Jensen Friis Ibd, Christen Jørgensen af Aarschoven. Indtroduceret Samme Dato.


1ste October Døbt Jens Christensen Ladfogeds Barn af S:B: Navnlig Bodil Katrina Vidnerne Stina Rasmusdaatter Steensbech, Else ChristensDaatter af S:B: Jens Jensen Friis af N:B: Jens Nielsen Møller af Steensbech, Christen Thomassen af N:B: Indtrod: Samme Dato


[160]

BarneDaab 1786.

d 1ste October Døbt Anders Christensen Hamburg?? Barn paa Heden ved S:B: Navnlig Peder Vidnerne Johanna JensDaatter af NB, Else Nielsdaatter?? af SB: Peder Nielsen Skomager af N:B: Christen Christensen Kors i S:B: Jens?? Pedersen af Eyus, Indtroduceret Samme Dato


Samme Dato Døbt Thomas Nielsens Barn paa Heden Navnlig Niels Vidnerne Kiersten NielsDaatter?? af Vogn i Mosberg Sogn, Anna HansDaatter?? af Eyus Jørgen Madsen af Aarschoven Christen Pedersen af Eyus Eyler Michelsen af B Præstegaard Indtroduceret d 12te Novembr


dend 8tende October Døbt Lars Christensens Barn af Søttrup, Navnlig Christian, Vidnerne Maren ??Daatter af Slotved i Sindahl Sogn Karen ChristensDaatter af N:B: Jens Jensen af Hedegaard Peder Nielsen Sundbye af S:B: Christen Andreasen af N:B: Indtroduceret Samme Dato.


dend 22de Dato Døbt Lars Jensen Kudsches Barn af Bragholt, Navnlig Christen Vidnerne Karen ChristensDaatter af NB: Johanna NielsDaatter af S:B Peder Larsen af N:B: Christen Olufsen Ibd: Niels Jensen af Kabeltved i Møgdahl Sogn Indtroduceret d 19tende Novem


dend 19de Novembr Døbt Jens Jensen Friises Barn af N:B?? Navnlig Anna Vidnerne Anna Maria Jensdatter af N:B: Anna Povelsdatter Ibd: Jens Christensen?? Ladfoged af Steensbech, Niels ?? ??


[160b]

BarneDaab 1786 1787

dend 17de Decembr Døbt Niels Pedersens Barn af S:B: Navnlig Anna Vidnerne Maria Christensdatter af SB Else ThomasDaatter Ibdem Peder?? Iversen af S:B: Peder Sundbye Ibd Jens Thomasen Ibdem. Indtroduceret dend 21 January 1787


Anno 1787 dend 4de Februar Døbt Peder Larsens Barn af N:B: Navnlig Anna, Vidnerne Maren Thomasdaatter af N:B: Johanna SvendsDatter Ibd Christen Larsen af S:B: Niels Olufsen Bierre af N:B: Christen Thomasen Ibd Indtroduceret d 7 Marty


13de Mai Døbt Niels Jensens Barn af Wæster TronsMarch Navnlig Karen, Vidnerne Maren HansDatter af Eyus Anna HansDatter Ibdem Christen Pedersen af Eyus Peder Sundbye af S:B: Christen Andreasen af N:B: Introd: d 24 Juny


d 17de Juny Døbt Christen Sundbyes Barn af NB Navnlig Thomas Vidnerne Maren HansDatter af S.B. Else ThomasDatter Ibd. Povel Larsen af N.B. Peder Larsen Ibd: Jens Thomasen af S:B: Indtroduceret d 29de July


29de July Døbt Niels Jensen Diges Barn af S:B: Navnlig Lars Vidnerne Magretha Pedersdatter af S:B Inger Larsdatter af B:Præstegrd Christen ?? af ?? Stephan ?? ?? Indtrod: Samme Dato??


[161]

Barne Daab 1788

1) Udj Kirkke Aaret 1788 Døbt den 30te Decem?? Svend Jensenss Barn af Lille BarchHolt Navnlig Maria Dorrethea. Vidnerne Madame Thoer Larsen af BarchHolt, Anna Kirstina RasmusDatter af Steensbech Christen Jensen af Heyselbech (Melsen) og Sr?? Lars Melsen af Steensbech Jens Jensen Melsen i Nørre Elkiær Indtroduceret Samme Dato.


2) dend 6te January Døbt Christen Nielsens Barn af Huuset ved Aagaard Navnlig Maren Vidnerne Anna PedersDatter af Aag. Johanna SørenDatter af Hedegaard Olle Nielsen af Aagaard Lars Pedersen Ibdem Peder Sørensen af Wæster TronsMarch Introd: Samme


3) dend 27 January Døbt Niels Andersens Barn af Mogensbech Navnlig Christian, Vidnerne Christiane JensDatter af Mogensbech, Mette JørgensDatter Ibdem Michel Christensen af StochHolm i Sindahl Sogn Anders Christensen Hamborg paa Heden ved S:B: Christen Nielsen Bierregaard i S:B: Indtroduceret Samme Dato


4) Samme Dato Døbt Peder Jensen Skræders Barn af N:B: Navnlig Maren Vidnerne Maren ThomasDatter af N:B: Anna JensDatter Christen ?? Bierre af N:B: Christen ?? Ibd: Christen Christensen Ibd Introd Sam??


[161b]

Barne Daab 1788

?? February Døbt Christen Pedersens Barn af Eyus Navnlig Peder Vidnerne Kirsten Pedersdatter af Aagaard Else PedersDatter af Eyus Heyle Olufsen af Eyus Niels Christensen Ibedem, Madtz Jørgensen af N:B: Introd d 6te Apriil


16 Marts Døbt Christen Jensens Barn af Heyselbech Navnlig Jens Vidnerne Inger PovelsDatter af Odden Mølle i Mygdahl Sogn, Anna Kirstina RasmusDatter af Steensbech Monsr Lauritz Melsen af Steensbech Svend Jensen af Lille BarchHoldt Christen Thomasen af N:B: Indtroduceret Samme Dato.


?? Dato Døbt Lars Christensens Barn af Søttrup Navnlig Peder Katrina PedersDatter af Kabbeltved i Mygdahl Sogn Karen ChristensDatter af N:B. Jens Jensen af Hedegaard Christen Sundbye af N:B Christen Nielsen af Slotved i Sindalh Sogn Indtroduceret Samme Dato.


20de Marts Døbt Peder Nielsen Bierregrd Barn af N:B: Navnlig Niels Vidnerne Anna ??Datter af S:B: Magretha Fædersdatter af B:Præstegrd Niels Andersen af Mogensbech Christen Nielsen af S:B: Niels ?? af Aarskoven. Introd Samme Dato


?? Aprill Indtroduceret Jørgen Christensens Hustrue ?? Pigebarn


[162]

Børne Daab - 1788

10) den 27 April blev Jens Jensens Barn af Hedegaard døbt navnlig Else. Forældre Jens Jensen af Heedegaard og Hustrue Fadder. Anna Nielsdatter af Giødegaard i Møgdall Sogn bar barnet Christen Jensen af Hejselbech, Christen Andersen af Nørre Bindslev, Thomas Jensen af Sønder Bindslev og Inger Larsdatter af Bindslev Præstegaard.


11) den 27 April - blev et Pigebarn døbt, Kaldet Anna. Forældre Jens Nielsen Møller af Nørre Bindslev og ?? Fadder. Maren Thomasdatter af Nørre Bindslev bar barnet, Christen Olufsen Bierre, Jeppe Christensen og Anna Kirstina Rasmusdatter af Nørre Bindslev.


12) den 27 Julii - blev et drengebarn døbt, Kaldet Lars. Forældre Peder Nielsen Hyrde af Nørre Bindslev og Dorethee Christensdatter. Fadder. Kiersten Larsdatter, Christen Østergaards hustrue af Nørre Bindslev bar barnet, Mads Nielsen, Christen Jensen, Christen Thomsen af Nørre Biindslev og Inger Larsdatter af Bindslev Præstegaard.


13) den 5te Octobr - blev et Pigebarn døbt, Kaldet Maren. Forældre. Thomas Larsen Paal af Sønder Bindslev og Else Nielsdatter. Fadder. Barnet blev til Daaben baaret af Jens Bierregaards hustrue Ane Nielsdatter af Sønder Bindslev, dernæst Anders Jensen og Christen Larsen af Nørre Bindslev og Niels Pedersen samt Johanna Nielsdatter af Sønder Bindslev.


14) den 9 Novembr - blev et Drengebarn døbt Kaldet Christen. Forældre. Niels Jensen Dige og Kiersten Sørensdatter af Sønder Bindslev. Fadder. Barnet blev til Daaben baaret af Kiersten Terkildsdatter af Sø:Bindslev, Else Thomasdatter og Christen Nielsen Bierregaard af S:Bindslev samt Lars Jensen af Bragholt og Christen Jensen af Holt.


[162b]

Børne-Daab 1788, 1789

15) den 16 Novembr blev (Johanna) et uægte Pigebarb døbt, Kaldet Mariane. Moderen - Johanna Jensdatter, og blev ved Barnets Daab i Kirken udlagt til Fader, forhen Kiøbmand i Hiøring Jens Lund -

Fadder. Christen Jensens Hustrue af Hejselbech bar Barnet, Anna Kirstine Rasmusdatter af Steensbech, Christen Christensen af Ørnholt i Sindahl Sogn, Svend Jensen af lille Barchholt og Svend Jensen af Nørre Bindslev.


16) den 23 Novembr blev et Pigebarn døbt Kaldet - Kiersten. Forældre. Niels Pedersen og Anna Kierstine Christensdatter af Sønder Bindslev.

Fadder. Else Christensdatter Kiil af S.B. bar barnet, dernæst Heyle Olufsen af Ejaas, Christen Pedersen ibidem, Christen Pedersen af S:B: og Johanna Jensdatter af Ejaas. -


1) den 14 Decbr blev et drengebarn døbt Kaldet - Oluf, Forældre Jens Pedersen Kok og Maren Sørensdatter af Nørre Bindslev.

Fadder. Anna Sørensdatter af Wolstrup i Hørmested Sogn bar Barnet. Søren Olufsen Sørriig, Christen Andersen, Jeppe Christensen og Anna Christensdatter alle af Nørre Bindslev.


1789.

1) den 18 Januar blev et Pigebarn døbt, Kaldet - Anna. Forældre Anders Jensen og Ingeborg Christensdatter af Nørre Bindslev.

Fadder. Ellen Jensdatter af Sindahl Sogn bar Barnet, Peder Larsen og Jens Tærsker af Nørre Bindslev; Peder Pedersen og Anna Kierstina Rasmusdatter af Steensbech.


3) den 1ste Februar blev et Drengebarn døbt Kaldet - Anders. Forældre Christen Sørensen og Karen Andersdatter af Sønder Bindslev.

Fadder. Kirsten Christensdatter af Sønder Bindslev bar barnet; Anders Christensen Hamborg, Christen Nielsen, Niels Larsen Steen og Sophie Larsdatter Steen alle af Sønder Bindslev.


[163]

Børne Daab 1789

4) den 18 Mart blev et drengebarn døbt Kaldet - Peder. Forældre. Christen Jensen og Maria Christensdatter af Sønder Bindslev.

Fadder. Anna Christensdatter af Sønder Bindslev, Peder Iversen af S:B: Peder Sundby ibidem, Niels Christensen af N:B: og Magretha Nielsdatter af N:Bindslev.


5) den 25 Mart: blev et drengebarn døbt Kaldet - Peder. Forældre Lars Pedersen og Kiersten Pedersdatter af Aagaard.

Fadder. Anna Pedersdatter af Aagaard bar barnet, Christen Pedersen af Ejaas, Heyle Olufsen ibidem, Peder Pedersen ibidem og Maren Larsdatter af Kokledet.


6) den 26 Mart blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet - Kiersten Maria. Forældre Christen Nielsen og Anna Thomasdatter af Heyselbech. Tilstædeværende Karen Nielsdatter og Huusfolk - Barnet døde kort derefter.


7) den 5 April blev døbt et Pigebarn Kaldet - Anna. Forældre Peder Larsen og Maren Thomasdatter af Nørre Bindslev.

Fadder. Maren Thomasdatter af N:B: bar Barnet, Anna Hansdatter, Niels Olufsen Bierre, Jeppe Christensen, Alle af N:B: og Christen Larsen af S:B:


8) den 10 April blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet - Anna Katrina. Forældre Niels Andersen og Mette Christensdatter af Mogensbech. Tilstædeværende Ander Nielsens Hustru og Jørgen Christensens Hustru samt huusfolk. dets daab publiceret 1ste Søndag after Trinit

Fadder. Anna Christensdatter af S:Bindslev bar barnet. Inger Larsdatter af B:Pgrd Anders Christensen af S:B: Jørgen Christensen af Mogensbech, Christen Bierregaard af S:B:


9) den 7de Junii Trinit: Søndag blev døbt et Pigebarn Kaldet Anna. Forældre Peder Sørensen Smed og Maren Thomasdatter af Nørre Bindslev. Fadder. Else Thomasdatter af S:B: bar Barnet, Anna Povelsdatter af N:B: Christen Sundbye og Christen Olufsen af N:B: og Jens Thomsen af S:Bindslev.


[163b]

Børne Daab 1789

10) den 21 Juni blev døbt et Pigebarn Kaldet - Mette Maria. Forældre: Jens Nielsen og Anna Christensdatter af Trynskoven.

Fadder. Mette Nielsdatter af Biørnbech bar Barnet, Karen Christensdatter af Nørre Bindslev, Niels Christensen af Trynskoven, Christen Bierre af Nørre Bindslev, Niels Jeppesen af Steensbech.


11) den 14 Junii blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet - Margaretha. Forældre. Niels Olufsen Bierre og Bodil Svendsdatter af Nørre Bindslev. Tilstædeværende Johanne Svendsdatter, Jordmoderen og Huusfolk. Dets daab publiceret 5te Søndag efter Trinit.

Fadder. Johanne Svendsdatter af Nørre Bindslev, Anna Jensdatter af N:B: Christen Olufsen Bierre, Peder Larsen og Jens Thomsen af N:B:


12) den 16 August blev et Pigebarn døbt Kaldet - Maren. Forældre Christen Nielsen og Inger Jensdatter af Sønder Bindslev.

Fadder. Kathrine Karlsdatter af Huuset paa Heeden, Kirsten Christensdatter af S:B: Søren Nielsen af Aarskoven, Rasmus Galschiøt af S:B:, og Christen Christensen af Nørre Bindslev.


13) den 15 Septbr blev hiemmedøbt et drengebarn Kaldet - Jens. Forældre Svend Melsen og Anna Margaretha Jensdatter i lille Barcholdt. Tilstædeværende Jens Tømmermands Hustru og Jens Tømmermand. dets daab publiceret d 15 Søndag efter Trinit. Fadder. Christen Smeds Hustru af Aarskoven bar Barnet, ELse Jensdatter af Heyselbech, Christen Jensen ibidem, Peder Smed af N:B: og Christen Andersen ibidem.


14) den 11 Novembr blev hiemmedøbt et drengebarn Kaldet Niels Christian Forældre. Jens Christensen Friis og Else Jensdatter i Nørre Bindslev den som bar Barnet var Anna Lausdatter Christen Olesens Hustru af Nørre Bindslev. dets daab publiceret den 24 Søndag efter Trinit.

Fadder. Anna Larsdatter af Nørre B: Inger Larsdatter af BPgrd Niels Jensen af V.Trunsmark og Mads Jørgensen af Nørre B: og Peder Pedersen af Steensbech.


15) den 22 Novembr blev i Kirken døbt et Pigebarn Kaldet Johanna Maria.

[164]

Barne Daab 1789, 1790,

Forældre. Christen Christensen Skræder og Mariana Christensdatter af Nørre Bindslev.

Fadder. Maria Katrine Høyer Degnensdatter af Bindslev. Maren Christensdatter af N:B: Thomas Nielsen Skræder af Knuren i Told Sogn, Peder Andersen og Jens Christensen af N:B:


1) den 27 Decembr blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet Niels Christian. Forældre Christen Sundbye og Maren Thomasdatter af N: Bindslev.

Fadder Maren Thomasdatter, Jens Thomsen, Peder Sørensen, Mads Thomsen og Anna Marie Jensdatter alle af Nørre Bindslev


1790.

2) den 15 Decbr 1789 hiemmedøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Lars Christensen og Alhed Nielsdatter i Søttrup Karen Christensdatter af Nørre Bindslev holdt Barnet.

den 112 Søndag efter H:3 Kdag dets Daab publiceret. Fadder. Karen Christensdatter af Nørre Bindslev, Anne Christensdatter ibid, Jens Jensen af Heedegaard, Peder Larsen af NB: og Christen Nielsen af Søttrup.


3) den 14 Februar Fastelavns Søndag blev i Kirken døbt et Pigebarn Kaldet Maren. Forældre Peder Andersen og Katrine Karlsdatter af Sønder Bindslev.

Fadder. Karen Christensdatter af Nørre Bindslev, Maren Andersdatter af N:B: Christen Christensen Skræder af N:B: Christen Christensen af S.B. og Jens Christensen af N:B:


4) den 17 Februar blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet Christen. Forældre. Niels Jensen og Kiersten Sørensdatter af S: Bindslev

Fadder. Kiersten Jensdatter af S:B: Inger Larsdatter af BPgrd, Peder Iversen og Niels Pedersen af S:B: og Jens Sørensen af Bergaard??


5) den 2den April blev i Kirken døbt et uægte drengebarn Kaldet Jens Christian. Moderen Sophie Larsdatter Steen?? af Sønder Bindslev og blev udlagt til Barnefader Anders Jensen af Kabeltved i Møgdahl Sogn.

Fadder. Katrine Karlsdatter og Glarmesterens Hustru Kiersten Jensdatter af N:B:

[164b]

BørneDaab 1790

Anders Christensen Glarmester, Jens Larsen Steen og Mikel Larsen Steen af NB.


6) den 4de April blev hiemmedøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre Jens Thomsen Nørgaard og Johanna Svendsdatter af N:B: Bodil Svendsdatter, Niels Olesens Kone i Nørgaard holdt barnet. dets daab publiceret d 5te Søndag efter Paaske.

Fadder. Bodil Svendsdatter, Karen Christensdatter, Peder Smed og Christen Thomsen af Nørre Bindslev og Christen Thomsen af Sønder Bindslev


7) den 11 April blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Niels Pedersen Søndergaard og Anna Christensdatter i S:B: Christen Ladefogeds Hustru i Sønder B: holdt Barnet. dets daab publiceret d 2den Søndag efter Paaske.

Fadder. Maren Christensdatter af S:B: Anna Povelsdatter af N:B, Christen Thomsen, Niels Jensen og Christen Pedersen af Sønder Bindslev.


8) den 18 April blev døbt et uægte drengebarn Kaldet Anders. Moderen. Kiersten Nielsdatter af Nørre Bindslev og blev udlagt til Barnefader Christen Andersen af Tolstrup.

Fadder. Anna Kierstine Rasmusdatter af Steensbech Maren Nielsdatter af N:B: unge Christen Kaas af S:B:, Niels Olufsen Bierre af N:B: og Christen Nielsen Møller af Steensbech.


9) den 21de April blev af hr Deichmann døbt et drengebarn Kaldet Christen. Forældre. Christen Christensen og Else Christensdatter af Sønder Bindslev. dets daab publiceret 3die Søndag efter Paaske.

Fadder. Else Christensdatter fra Dahlegaard i Mygdahl, Anna Nielsdatter af N:B:, Niels Pedersen af S:B:, Anders Christensen i Huuset paa Heeden ved S:B:, og Mads Jørgensen af N:B:


10) den 8de Septembr blev af hr Petersen inddøbt et Pigebarn Kaldet Ingeborg. Forældre Christen Nielsen Bierregaard og Kiersten Christensdatter af Sønder bindslev. Christen Ladefogeds Hustru Maria Christensdatter holdt barnet, og tilstædeværende Barnets fader samt Capellanens Kone Madme Anne Christine Petersen, den 19de Søndag efter Trinit blev dets daab publiceret.

Fadder. Anna Maria Nielsdatter og Else Christensdatter af Sønder Bindslev, Peder Nielsen af Nørre Bindslev, Niels Andersen af Mogensbech og Christen Nielsen af Sønder Bindslev.


[165]

Børne-Daab 1790,

11) den 13 Septbr blev af hr Petersen inddøbt Et drengebarn Kaldet Anders Christian. Forældre Christen Jensen Melsen og Karen Andersdatter af Hejselbech. nærværende, barnets Fader, Anna Sophie, og Capellanens Hustru. Døde.


12) den 3 Octobr blev i Kirken døbt Et uægte drengebarn Kaldet Søren, Moderen Maren Larsdatter i N:Bindslev. og blev udlagt til Barnets Fader Michel Larsen Steen, tienende Niels Bierre i Nørre Bindslev.

Fadder. Jeppe Christensens Hustrue, Maren Larsdatter, Karen Christensdatter, Christen Poel, Jens Steen, og Christen Larsen af NB:


13) den 29de Septbr blev af hr Petersen inddøbt Et Pigebarn Kaldet Maren. Forældre Jens Nielsen og Else Sørensdatter af Holt. I overværelse af Barnets fader, Anne Jørgensdatter og mormoderen til Barnet. dets daab publiceret den 22 Søndag efter Trinit.

Fadder. Anna Sørensdatter af Sønder Bindslev, Maren Jensdatter ibidem, Christen Larsen og Niels Sørensen ibidm og Peder Sørensen af N:B:


14) den 14de Octobr blev af hr Petersen inddøbt et Pigebarn Kaldet Inger. Forældre Christen Christensen huusmand og Maren Sørensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende Maren Hansdatter, Barnets Fader og hr Petersens Huusfolk. dets daab publiceret den 24de Søndag efter Trinit.

Fadder. Maren Hansdatter af Sønder Bindslev, Anne Sørensdatter af Holt Niels Christensen Ladefoged af Steensbech, Christen Nielsen Møller af Steensbech og Lars Larsen af Nørre Bindslev.


15) den 28 Novembr blev i Kirken døbt et Pigebarn Kaldet Anna. Forældre. Christen Christensen Skræder og Mariana Christensdatter af Nørre Bindslev.

Fadder. Kiersten Christensdatter af Tversted Sogn, Maren Christensdatter af Nørre Bindslev, Christen Nielsen Østergaard af Nørre Bindslev, Jens Christensen af Nørre Bindslev og Christen Kaas af Sønder Bindslev


[165b]

Børne Daab 1790 og 1791.

1) den 20 Decbr 1790 blev af Capellanen hr Petersen inddøbt Et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre Niels Jensen og Anna Hansdatter i Vester Trunsmark. Tilstædeværende Anna Hansdatter, Konens Søster, Faderen og hr Petersens huusfolk. dets daab publiceret 4de Søndag efter H:3 Kdag.

Fadder. Anna Hansdatter af Nørre Bindslev, Maren Sørensdatter af Vester Trunsmark, Anders Jensen af N:B:, Svend Sørensen og Peder Jacobsen af Vester Trunsmark.


1791.

2) den 1ste Februar blev af hr Petersen inddøbt et drengebarn Kaldet - Thomas. Forældre Christen Thomsen og Else Thomasdatter af Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Else Larsdatter, Barnets Fader og Huusfolk. dets daab publiceret 5te S efter H:3 Kdag.

Fadder: Karen Thomasdatter af Moesberg, Anna Kierstina Rasmusdatter af Steensbech, Jens Pedersen Bierregaard af Sønder Bindslev, Jens Thomsen og Mads Thomsen af Nørre Bindslev.


3) den 14de Februar af hr Petersen hiemmedøbt et drengebarn Kaldet Svend. Forældre Niels Olesen Nørgaard og Boel Svendsdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Johanna Svendsdatter, Barnets fader og huusfolk. dets daab publiceret 3die Søndag i Faste.

Fadder. Johanna Svendsdatter af N:B: Anna Maria Jensdatter af BDegneBoelig, Anders Jensen, Christen Nielsen og Lars Larsen af Nørre Bindslev.


4) den 27 Febr i Kirken af hr Petersen døbt et drengebarn Kaldet - Jens. Forældre. Peder Jensen og Inger Nielsdatter Nørre Bindslev.

Fadder. Anne Kierstine Rasmusdatter af Steensbech, Anna Maria Jensdatter af Bindslev Degneboelig, Jens Christensen, Christen Nielsen, Christen Christensen af Nørre Bindslev.


[166]

Børne-Daab 1791,

5) den 11 Mart af hr Pedersen inddøbt et Pigebarn Kaldet Karen. Forældre. Jens Larsen Steen og Maren Christensdatter i S: Bindslev. Tilstædeværende Katrine Karlsdatter og hr Petersens Huusfolk. dets daab publiceret Skærtorsdag.

Fadder. Anna Maria Jensdatter af Bindslev degneboelig, Anna Kierstina Rasmusdatter af Steensbech, Jens Pedersen Bierregaard af S:B:, Jens Nielsen af Trynskoven og Christen Nielsen af Steensbech.


6) den 16 Mart af hr Petersen inddøbt Et Pigebarn Kaldet Anna Maria. Forældre. Peder Andersen Skræder og Anna Chatrina Karlsdatter i S:B: Tilstædeværende Catrine Karlsdatter og Huusfolk. dets daab publiceret 2den Paaskedag.

Fadder. Katrina Karlsdatter i Huuset paa Heeden Ved S:B: Maren Andersdatter af N:B:, Niels Jensen ved Kokleedet, Jens Pedersen Kok af N:B: og Christen Jørgensen af Aarskoven.


7) den 27 Mart blev i Kirken døbt Et drengebarn Kaldet Christen. Forældre. Christen Pedersen og Mette Christensdatter i Ejaas.

Fadder. Maren Hansdatter af Ejaas, Maria Cathrina Høyer af B:Degneboelig, Heyle Olufsen af Ejaas, Niels Jensen af Kokleedet og Christen Jørgensen af Aarskoven.


8) den 29 Mart blev af hr Petersen inddøbt et drengebarn Kaldet Jens. Forældre Peder Sundbye og Maren Hansdatter af Sønder Bindslev. Tilstædeværende Maren Sørensdatter samt Mandens huusfolk. dets daab publiceret Midfaste Søndag.

Fadder. Anna Maria Jensdatter af Bindslev Degneboelig, Margaretha Jørgensdatter af Sønder Bindslev, Christen Sundbye af Nørre Bindslev, Christen Hansen af N:Bindslev og Christen Pedersen af Sønder Bindslev.9) den 7 April blev inddøbt af hr Petersen et drengebarn Kaldet Jens. Forældre. Jørgen Jensen og Johanna Christensdatter Tilhuus hos Christen Hansen i Nørre Bindslev. Tilstædeværende Christen Hansen og Hustru. dets daab publiceret Mariæ bebudelsesdag.

Fadder. Karen Christensdatter af N:B: Maren Christensdatter ibid: Christen Hansen af Nørre Bindslev, Jens Nielsen af Trynskoven og Jens Christensen af Nørre Bindslev.


[166b]

Børne-Daab 1791,

10) den 8de Maji blev af hr Petersen inddøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Jørgen Christensen og Margaretha Jensdatter i Aagaard. Tilstædeværende - Johanna Jensdatter og hr Petersens Huusfolk. dets daab publiceret Trinitatis Søndag.

Fadder. Anna Nielsdatter af Aagaard, Anna Thomasdatter, Jens Christensen, Christen Povelsen og Jens Sørensen alle fra Aagaard.


11) den 9de Maj blev af hr Petersen inddøbt et Pigebarn Kaldet Maren. Forældre. Jens Nielsen og Anna Christensdatter i Trynskoven. Tilstædeværende, Anna Christensdatter og hr Petersens Huusfolk. dets daab publiceret 3die Søndag efter Paaske.

Fadder. Anna Kierstina Rasmusdatter af Steensbech, Ellen Christensdatter af Steensbech, Christen Andersen Lykkegaard af N:B: Mikel Christensen Ladefoged og Christen Nielsen Møller af Steensbech.


12) den 25de Maj inddøbt af hr Petersen et drengebarn Kaldet - Andreas. Forældre. Christen Andreasen Lykkegaard og Karen Christensdatter i Nørre Bindslev. Overværende - Anna Maria Andreasdatter og Barnets Fader, og huusfolkene. dets daab publiceret Christi Himmelfartsdag.

Fadder. Kirsten Andreasdatter af Knaver i Mygdahl Sogn, Maria Katrina Høyer af Bindslev Degenboelig, Christen Sundbye af Nørre Bindslev, Christen Nielsen Møller af Steensbech og Morten Christensen af Heedegaard.


13) den 20 Junii blev af hr Petersen inddøbt et Pigebarn Kaldet Maren. Forældre. Christen Nielsen og Anna Pedersdatter i Nørre Bindslev hos Peder Smed. Tilstædeværende - Ellen Larsdatter, og hr Petersens Huusfolk. dets daab publiceret 1ste Søndag efter Trinit.

Faddere. Konen Anna Larsdatter af N:B: Anna Kierstina Rasmusdatter af Steensbech, Niels Bierre og Niels Sørensen af N:B: og Anders Povelsen?? af Sønder Bindslev.


14) den 11 Julii blev inddøbt af hr Petersen et Pigebarn Kaldet - Maren. Forældre Niels Jensen og Maren Pedersdatter opholdende sig hos manden ved Kokleedet. Tilstædeværende - Kiersten Christensdatter og Hr Petersens huusfolk. dets daab publiceret 4de Søndag efter Trinit.

Faddere. Kiersten Christensdatter af Kokleedet, Anna Maria

[167]

Børne-Daab 1791,

Jensdatter af Bindslev Degneboelig, Lars Jensen af Bragholdt, Christen Pedersen af Ejaas, Mads Jørgensen af Nørre Bindslev.


15) den 14de August inddøbte hr Petersen et drengebarn Kaldet Lars. Forældre Thomas Larsen Poel og Else Nielsdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Anna Nielsdatter, Faderen og hr Petersens huusfolk. dets daab publiceret 9de Søndag efter Trinit.

Faddere. Anna Nielsdatter af nørre Bindslev, Anna Kierstina Rasmusdatter af Steensbech, Peder Sørensen Smed af N:B: Jens Larsen Steen af huuset ved S:B: og Christen Nielsen Møller af Steensbech.


16) den 26 August inddøbt af hr Petersen et drengebarn Kaldet Jens. Forældre. Christen Jensen Skræder og Inger Larsdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende Barnets fader og Karen Olesdatter. dets daab publiceret den 11 Søndag efter Trinit:

Faddere. Anna Kierstina Larsdatter af Bindslev Pgrd, Margaretha Jørgensdatter af Sønder Bindslev, Peder Jensen Skræder af Nørre Bindslev, Jens Jensen af Heedegaard og Anders Povelsen?? af Sønder Bindslev.


17) den 2 Septbr inddøbt af hr Petersen et drengebarn Kaldet Peder. Forældre. Jens Christensen og Karen Christensdatter til huuse hos Christen Hald i S.Bindslev. Tilstædeværende Christen Christensen Hald og Johanna Jensdatter. dets daab publiceret den 17de Søndag efter Trinit.

Faddere. Else Christensdatter Hald af Hiøring, Anna Maria Nielsdatter af S:B: Jens Jensen af Heedegaard, Christen Jensen af Heyselbech og Christen Pedersen af S:B:


18) den 18 Septbr blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet Niels. Forældre. Christen Nielsen og Kiersten Jensdatter i huuset ved Aagaard.

Faddere. Anna Pedersdatter af Aagaard, Maren Sørensdatter af Vester Trunsmark, Jens Christensen og Jens Sørensen af Aagaard og Peder Jacobsen af V:Trunsm


19) den 18 Septbr blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet - Laus. Forældre. Laurits Jensen og Else Pedersdatter af Sønder Bindslev.

Faddere. Anna Maria Jensdatter af Bindslev Degneboelig, og Anna Maria Nielsdatter af Sønder Bindslev, Christen Nielsen Møller og Peder Pedersen Bierregaard af Steensbech og Christen Pedersen af Sønder B.


[167b]

Børne-Daab 1791,

20) den 24de Septbr blev af hr Petersen inddøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Christen Christensen Kaas og Karen Pedersdatter i Sønder Bindslev. I overværelse af Barnets fader og Johanna Jensdatter. dets daab publiceret 15de Søndag efter Trinit:

Faddere. Anna Kierstina Rasmusdatter af Steensbech, Ellen Christensdatter af Nørre Bindslev, Peder Pedersen Kudsk og Christen Nielsen Møller af Steensbech og Niels Pedersen af Ejaas.


21) den 28de Septbr blev af hr Petersen inddøbt et Pigebarn Kaldet Mette Maria. Forældre. Thomas Nielsen og Mette Nielsdatter paa Biørnbech. I overværelse af Barnets fader, og Maren Christensdatter Kreden??, samt Larschine?? af Moesberg Sogn. dets daab publiceret den 16 Søndag efter Trinit:

Faddere. Kiersten Nielsdatter i Vogn udj Moesberg Sogn, Anna Maria Jensdatter af Bindslev Degneboelig, Anders Jensen og Peder Sørrensen Smed af N:B: og Christen Jørgensen af Aarskoven.


22) den 8 Octobr inddøbt af hr Petersen et Pigebarn Kaldet Ellen. Forældre. Christen Pedersen og Anna Jensdatter opholdende sig i Nørre Bindslev. Tilstædeværende Anna Maria Jensdatter og hr Petersens Huusfolk. døde.


23) den 27 Octobr inddøbt af hr Petersens et Pigebarn Kaldet Maren. Forældre Anders Jensen og Ingeborg Christensdatter af N:Bindslev. Tilstædeværende - Kiersten Jensdatter samt huusfolk. Døde.


24) den 20de Novembr blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet Søren. Forældre. Oluf Thomsen og Anna Gosch i Nørre Bindslev. Faddere. Anna Kierstina Rasmusdatter af Steensbech, Kiersten Jensdatter af Ejaas, Peder Bierregaard af Steensbech, Jens Christensen og Lars Larsen af Nørre Bindslev.


[168]

Børne Daab 1791, 92

25) den 27de Novembr blev i Kirken døbt Et drengebarn Kaldet Søren. Forældre. Peder Sørensen Smed og Anna Povelsdatter i Nørre Bindslev.

Faddere. Johanna Nielsdatter af Nørre Bindslev, Anna Sørensdatter af Sønder Bindslev, Jens Thomasen, Anders Jensen af Nørre Bindslev og Anders Povelsen af Sønder Bindslev.


1) den 9 Decbr blev af hr Petersen inddøbt et Pigebarn Kaldet - Else. Forældre. Lars Jensen og Anna Christensdatter af Bragholdt. I Overværelse af Kiersten Jensdatter og Forældrene. Døde.


2) den 11 Decembr blev i Kirken døbt et Drengebarn Kaldet Anders. Forældre Christen Jensen Melsen og Karen Andersdatter i Heyselbech.

Faddere. Anna Sophia Andersdatter af Bakken i Tolne Sogn, Christiana Friderikke af Bindslev Degneboelig, Svend Jensen Melsen af lille Barkholdt, Mikel Christensen Ladefoged af Steensbech, Niels Andersen af Bakken i Tolne Sogn.


3) den 28 Decbr blev af hr Petersen hiemmedøbt Et drengebarn Kaldet Søren. En tvilling, men den anden var?? dødfødt. Forældre. Niels Andersen og Mette Christensdatter i Mogensbech. Tilstædeværende. Elisabeth Andersdatter og Cathrina Carlsdatter. dets daab publiceret 1ste Søndag efter H.3 Kdag.

Faddere. Katrina Karlsdatter af huuset paa Heeden ved S:B: Mette Jørgensdatter af Mogensbech, Christen Nielsen Bierregaard af S:B:, Christen Nielsen Smed af N:B: og Jens Albretsen af Mogensbech.


1792.

4) den 1 Januar: blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet Jeppe. Forældre. Lars Christensen og Alhed Nielsdatter i Søtterup.

Faddere. Kathrina Pedersdatter af Kaveltved i Magdahl Sogn, Pige Anna Kristina Larsdatter af Bindslev Pgrd, Jens Jensen af Heedegaard, Peder Larsen af Nørre Bindslev, Christian Nielsen?? af Søtterup.


[168b]

Børne-Daab 1792

5) den 29 Februar blev af hr Petersen inddøbt et Pigebarn Kaldet - Else, Karen, Marie. Forældre Niels Jensen Dige, Kiersten Sørensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Kiersten Larsdatter og Barnets fader. Døde.


6) den 11 Mart blev af hr Petersen inddøbt et drengebarn Kaldet Christen. Forældre. Christen Christensen Skræder og Mariane Christensdatter i N:B: I overværelse af Forældrene og Kiersten Jensdatter. dets daab publiceret den 14de Mart.

Faddere. Anna Kierstina Larsdatter af BPgrd, Christiana Friderike Høyer, Christen Steen af N:B: Christen Østergaard og Jens Christensen af S:B:


7) den 20de Mart blev af hr Petersen inddøbt et drengebarn Kaldet - Jens. Forældre Morten Thomsen og Maren Mogensdatter i Lykkegaard i Nørre Bindslev. I overværelse af Kiersten Jensdatter hun holdt barnet og barnets fader. dets daab publiceret Skærtorsdag.

Faddere. Zidsel Andersdatter Christen Lykkegaardsdatter af Hiøring Anna Kierstina Rasmusdatter af Steensbech, Mads Jørgensen af N:B: Mikel Christensen Ladefoged af Steensbech og Mads Thomsen af Nørre Bindslev.


8) den 29 Mart blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Mette Marie. Forældre. Svend Molsen og Anna Jensdatter udj lille Barchholdt. Tilstædeværende Niels SKomagers Hustru som bar Barnet og Barnets Fader. dets daab publiceret Palme Søndag.

Faddere. Karen Andersdatter af Heyselbech, Elle Povelsdatter af ØTrunsmark, Niels Olufsen Bierre og Jens Larsen Tærsker af NBindslev og Peder Povelsen af Øster Trunsmark.


9) den 29 Mart inddøbt et Pigebarn Kaldet - Karen. Forældre. Christen Thomsen og Else Thomasdatter i Sønder Bindslev. Overværende Maren Hansdatter af Sønder Bindslev og Barnets forældre. dets daab publiceret Skærtorsdag -

Faddere. Maren Hansdatter af Sønder Bindslev, Christiana

[169]

Børne Daab 1792

Friderika Høyer af BDegneboelig. Peder Sørensen Smed og Jeppe Christensen af Nørre Bindslev og Christen Pedersen af S:Bindslev


[169]

BørneDaab 1792

10) den 22de April blev i Kirken døbt af hr Petersen et drengebarn Kaldet - Svend. Forældre. Jens Thomasen og Johanna Svendsdatter af Nørre Bindslev.

Faddere. Kone Maren Thomasdatter af Nørre Bindslev, Pige Margrethe Jørgensdatter af Sønder Bindslev, Christen Thomsen af Sønder B: Jens Jensen af Heedegaard og Christen Christensen af Nørre B.

[Margin] 1811 Regne?? Lyst?? Mi?? Tilgang


11) den 24de Juni blev i Kirken døbt Et Pigebarn Kaldet - Kiersten. Forældre. Lars Pedersen og Anna Nielsdatter i Aagaard.

Faddere. Mette Christensdatter af Ejaas, Johanna Jensdatter af Ejaas, Jens Jensen og Jens Christensen af Aagaard og Christen Jensen af Ejaas.


12) den 12 Julii blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Søren Christian. Forældre, Jens Sørensen og Anna Maria Christensdatter hos Christen Smed i Aarskoven. Tilstædeværende - Jens Steens hustru Karen Christensdatter, Christen Smed og barnets fader. dets daab publiceret den 18 Søndag efter Trinit.

Faddere. Anna Christensdatter af Aarskoven, Anna Maria Nielsdatter af S:B: Oluf Christensen af Nørre Bindslev og Peder Nielsen Bierregaard af Nørre Bindslev; Søren Nielsen Bierregaard af Nørre Bindslev.


13) den 16 Julii blev af hr Petersen inddøbt et Pigebarn Kaldet Anne Marie. Forældre. Jens Nielsen og Else Sørensdatter i Holdt. Tilstædeværende. Kierstina Rasmusdatter og Barnets fader, dets daab publiceret 7de Søndag efter Trinit.

Faddere. Anna Kierstina Rasmusdatter af Holdt, Anna Sørensdatter af S:Bindslev, Søren Smed af Nørre Bindslev, Christen Nielsen af Sønder Bindslev og Niels Sørensen af Holdt.


14) den 8de Novembr blev inddøbt et drengebarn Kaldet Christen. Forældre Niels Pedersen og Anna Kierstina Christensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende Margaretha Pedersdatter og Forældrene. dets daab publiceret 23de Søndag efter Trinit.

Faddere. Anna Jensdatter af S:B: Maren Nielsdatter?? Peder Sundbye, Thomas Pool og Hans Christensen alle af ?? Bindslev.


[169b]

Børne Daab 1792, 1793,

1) den 6te Decembr blev inddøbt af hr Petersen et drengebarn Kaldet - Jens. Forældre. Niels Jensen Kaultved og Maren Pedersdatter hos Christen Pedersen i Ejaas. Tilstædeværende Mette Christensdatter, og Christen Pedersen af Sønder Bindslev. dets daab publiceret 3die Advent Søndag -

Faddere. Kone Mette Christensdatter af Ejaas, Maren Larsdatter af Kokleedet, Thomas Nielsen af Biørnsbech, Christen Nielsen Smed i Nørre Bindslev og Niels Møller af Steensbech.


2) den 15 Decbr blev af hr Petersen inddøbt et Pigebarn Kaldet Ane. Forældre Peder Nielsen tienende i Lykkegaard i Nørre Bindslev, Moder Birthe Jørgensdatter ?? i Sønder Bindslev. Tilstædeværende Kiersten Christensdatter samt forældrene og Christen Bierregaard. dets daab publiceret 2den Juuledag.

Faddere. Konen Kiersten Christensdatter og Anna Maria Nielsdatter af Sønder Bindslev. Christen Larsen af Aarskoven, Jens Sørensen af Aarskoven og Christen Christensen af Sønder Bindslev -


3) den 27de Decbr blev af hr Petersen inddøbt et Pigebarn Kaldet Kiersten. Forældre Christen Nielsen og Inger Jensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende, Jordmoderen og Huusfolk og Katrine Karlsdatter. dets daab publiceret Søndagen imellem Juul og Nytaar.

Faddere. Anna Kirstina Sørensdatter af Aarskoven, Maren Christensdatter af Nørre Bindslev, Peder Nielsen hyrde af Nørre Bindslev, Anders Christensen Hamborg af Sønder Bindslev og Peder Jacobsen af Nørre Bindslev.


1793

4) den 10 febr: blev i Kirken døbt et Pigebarn Kaldet - Ingeborg. Forældre. Jens Nielsen og Anna Christensdatter i Trynskoven. Faddere. Anna Larsdatter af Nørre Bindslev, Anna Kierstina Sørensdatter af Aarskoven, Mikel Christensen Ladefoged i Steensbech, Christen Nielsen Møller ibidem og Lars Christensen af Vester Tronsmark.


5) den 14de Mart blev af hr Petersen inddøbt et Pigebarn Kaldet - Inger Anne. Forældre. Peder Nielsen Sundbye og Maren Hansdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Else Thomasdatter og Maren Thomasdatter og barnets forældre. dets daab publiceret 3die Søndag efter Paaske.

Faddere. Kone Else Thomasdatter og Pige Johanna Pedersdatter af Sønder Bindslev, Christen Hansen af Nørre Bindslev, Peder Iversen og Hans Christensen af Sønder Bindslev.


[170]

Børne-Daab 1793,

den 1 Decembr 1793 Blev forglemt men anført i Rullen som døbt den 1 Decbr 1793 -

6) den 14de April blev inddøbt af hr Petersen et drengebarn Kaldet Christian. Forældre Christen Christensen Skræder og Mariane Christensdatter af Nørre Bindslev. Tilstædeværende Kiersten Jensdatter og Johanna Christensdatter, Forældrene. dets daab publiceret 3die Søndag efter Paaske.

Faddere. Pige Maren Christensdatter og Kiersten Nielsdatter af Nørre Bindslev, Jens Pedersen Kok, Christen Molsen og Jens Christensen af Nørre Bindslev.


7) den 9de Maj Christi Hlfartsdag blev i Kirke døbt et Pigebarn Kaldet - Maren. Forældre. Christen Pedersen og Anna Jensdatter tilhuuse i Nørre Bindslev.

Faddere. Christiane Friderike Høyer af Bindslev degneboelig, Ellen Christensdatter af Nørre Bindslev, Jens Pedersen Bierregaard af S:B: Christen Larsen ibidem og Christen Nielsen Møller af Steensbech.


8) den 12te Maj blev i Kirken døbt et Pige Barn Kaldet Inger. Forældre Peder Andersen Skræder og Anna Catrina i Nørre Bindslev.

Faddere. Kone Katrina Karlsdatter af Huuset paa Heeden ved Sønder Bindslev, Maren Andersdatter af lille Barchholdt, Christen Christensen Kiil, Christen Jensen Skræder og Christen Christensen af Sønder Bindslev.


9) den 15de Maj blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Maren. Forældre. Christen Jensen og Inger Larsdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Inger Nielsdatter og Forældrene. dets daab publiceret 2den Pintsedag.

Faddere. Maria Katrina Høyer af Bindslev Degenboelig, Anna Kierstina Rasmusdatter af S:B:, Peder Jensen Skræder af N:B: Niels Andersen af Mogensbech, og Christen Iversen af Sønder Bindslev.


10) den 14de Junii - Et dødfødt drengebarn - Forældre. Søren Svendsen og Anna Hansdatter i Vester Trunsmark.


11) den 23de Junii blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Maren. Forældre Jens Jensen og Inger Jeppesdatter i Heedegaard. i overværelse af Inger Larsdatter og forældrene. Døde nogle dage derefter.


12) den 27de Junii blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældrene. Jens Larsen Sten og Karen Christensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Kiersten Jensdatter og Katrine Karlsdatter - dets daab publiceret 11te Søndag efter Trinit.

Faddere. Maren Thomasdatter af Nørre Bindslev, Anna Kierstina Rasmusdatter af Sønder Bindslev, Jørgen Christensen af Mogensbech, Jens Christensen af Nørre Bindslev og Christen Christensen af Sønder Bindslev.


[170b]

Børne Daab 1793.

den 28de Junii blev inddøbt et Pige barn Kaldet - Mette Cathrine. Forældre. Christen Pedersen og Mette Christensdatter i Ejaas. Tilstædeværende - Maren Pedersdatter og Huusfolk. dets daab publiceret 10de Søndag efter Trinit.

Faddere. Kone Anna Larsdatter af Nørre Bindslev, Johanna Jensdatter af Ejaas, Heyle Olufsen, Niels Christensen og Christen Jensen, alle af Ejaas.


14) den 30 Julii blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Karen. Forældre Christen Jensen Melsen og Karen Andersdatter i Heyselbech. Tilstædeværende. Sophia Andersdatter af Tolne Sogn, Barnets fader, hr Petersens folk. dets daab publiceret 15de Søndag efter Trinit:

Faddere. Else Jeppesdatter af Odden Mølle, Maren Nielsdatter af Vester Trunsmark, Svend Jensen Tømmermand af lille Barkholdt, Svend Sørensen af Vester Trunsmark og Jens Jeppesen af Odden Mølle i Mygdahl Sogn.


15) den 4de August inddøbte Sogne Præsten Et uægte drengebarn Kaldet - Jens. Moderen Christiane Jensdatter - Jens Skræders steddatter af Tversted og kommen af sin tieneste i Seilstrup og giorde Barsel i Nørre Bindslev - og i overværelse af Anders Jensen og Søren Lausen begge af Nørre Bindslev udlagte hun til sit barns fader Mads Lausen tienende i Gorrestrup i Hiøring Sogn hos Gaardmanden Jens ... paa Villerup Gods og hans forældre boer i Lønstrup i et huus, faderen Kaldet Laus Huus. Og Er det anden gang med begge, med?? hverandre?? og skal han?? Mads Lausen ey endnu have været til Confirmation. dets daab publiceret 12de Søndag efter Trinit.

Faddere. Maren Lausdatter gift, Maren Christensdatter Pige, Mette Madsdatter Pige, Oluf Christensen og Peder Sørensen alle af Nørre Bindslev.


16) den 13de August blev inddøbt et drengebarb Kaldet Christen. Forældre. Christen Nielsen Bierregaard og Kiersten Christensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Katrine Karlsdatter og Barnets forældre. dets daab publiceret 18de Søndag efter Trinit:

Faddere. Else Christensdatter, Anna Maria Nielsdatter, Peder Nielsen af Sønder Bindslev, og Anders Hamborg i Huuset paa Heeden ved Sønder Bindslev og Søren Nielsen af Heedegaard.


[171]

Børne Daab 1793

17) den 6te Septbr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Else. Forældre. Christen Christensen Kiil og Maren Sørensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Else Sørensdatter og Johanne Thomasdatter med fleere. det daab publiceret 15 Søndag efter Trinit.

Faddere. Pige Anna Sørensdatter af Sønder bindslev, Pige Anna Andersdatter af Kaveltved i Mygdahl Sogn, Jens Pedersen Bierregaard, Christen Jensen Skræder og Thomas Povelsen af Sønder Bindslev.


18) den 7de Septbr blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Christen Thomsen og Else Thomasdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Anna Kierstina Rasmusdatter og Barnets forældre. Døde.


19) den 13de Septbr blev inddøbt et drengebarn Kaldet Niels Christian. Forældre. Peder Jensen Skræder og Inger Nielsdatter i Nørre Bindslev. I overværelse af - Maren Thomasdatter og Inger Larsdatter. dets daab publiceret 21de Søndag efter Trinit.

Faddere. Kone Maren Thomasdatter bar Barnet af N:B: og Pige Giertrud Christensdatter af N:B: Christen Jensen Skræder af S:B: og Jens Christensen og Christen Christensen af Nørre Bindslev.


20) den 24de Sept blev et uægte Drengebarn inddøbt Kaldet - Christian. {Fader, i Rulle Kaldet Christen} Moderen - Catrina Christensdatter, Christen Pedersens datter i Sønder Bindslev - og blev udlagt til Barnets fader Anders Christensen Hamborg boende paa Heeden ved Sønder Bindslev. I overværelse af Jens Larsen Steen og Christen Nielsen huusmænd i Sønder Bindslev, og blev barnet holdt til daaben af Kiersten Sørensdatter. dets daab publiceret 19de Søndag efter Trinit.

Faddere. Pige Anna Jensdatter af Sønder Bindslev, Pige Sara Hansdatter af Ejaas, Christen Nielsen Bierregaard af Sønder Bindslev, Christen Olufsen af Ejaas og Lars Larsen af Nørre Bindslev.


21) den 29de Septbr blev et uægte Pigebarn inddøbt Kaldet - Kiersten. Moderen Sophia Larsdatter Steen i Sønder Bindslev, og kendte?? 3die Gang. og blev udlagt til Barnefader Karlen Christen Jensen Dige i Sønder Bindslev, i overværelse af Peder Sundbye, Niels Dige begge Gaardmænd i Sønder Bindslev og blev barnet ført til daaben af Jens Larsen Steens hustru i Sønder Bindslev. dets daab publiceret 29de Søndag efter Trinit.

Faddere. Pige Maren Christensdatter fra Steensbech bar barnet, Pige Anna Sørensdatter af Sønder Bindslev Jens Nielsen af Trynskoven, Niels Larsen Steen af Sønder Bindslev, og Christen Nielsen Møller fra Steensbech.


[171b]

Børne Daab 1793, 1794

22) den 22de Octobr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Else. Forældre. Mikel Larsen Steen og Mette Larsdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Maren Nielsdatter og Anne Jørgensdatter og barnets forældre. dets daab publiceret 26 Søndag efter Trinit.

Faddere. Konen Maren Thomasdatter af Nørre Bindslev, Pige Anna Kierstina Sørensdatter af Aarskoven, Peder Nielsen Bierregaard af Sønder Bindslev, Christen Nielsen Smed og Karlen Christen Jensen af Nørre Bindslev.


23) den 11 Novembr blev paa Steensbech inddøbt {efter given attest} af S.T. hr Provst Schierup i nødsfald Et Pigebarn - Anne Petrine Georgine Kiærulf. Forældre. Jacob Jørgen Bergh, Jacobine Severine Munch, Eyere af Steensbech. Tilstædeværende - Provstinde Schierup, Madme Munch, med fleere. dets daab publiceret den 22de Januar 1794.

Faddere. S:T: Provstinde Schierup af Elling Pgrd, Jfr Sand fra Bøgsted, JustitzRaad Gleerup fra Baggesvogn, CancellieRaad Broerholdt fra Eskiær, Provst Schierup fra Elling Præstegaard, hr Matthias Bering Eyer af Eget og hr Matthias Færslev fra Schagen samt hr Pors Munch fra Odden.


1794.

1) den 1 Januar blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Christen Christensen Kors og Margaretha Larsdatter i Sønder Bindslev.

Faddere. Anna Kierstina Rasmusdatter af Sønder Bindslev, og Johanna Pedersdatter ibidem, den unge Christen Kors ibidem, Jens Christensen og Christen Christensensen!! af Nørre Bindslev.


2) den 3 Februar blev af hr Petersen inddøbt et drengebarn Kaldet Christen. Forældre. Niels Clausen og Mette Christensdatter i Hellede. dets daab publiceret 5te Søndag efter Hellig 3 Kdag.

Faddere. Karen Olufsdatter af S.Bindslev, Mette Jensdatter og Jens Jensen af Heedegaard, Anders Christensen Hamborg af huuset ved S:B: og Christen Pedersen af S:Bindslev.

Tilstædeværende ved dets hiemmedaab Giertrud Sørensdatter af Sindahl, Jørgen Christensen af Mogensbech og Huusfolk.


3) den 16 februar blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet - Peder. Forældre. Christen Nielsen Smed og Anna Pedersdatter i Nørre Bindslev.

Faddere. Maren Larsdatter af Kokleedet, Mette Jensdatter af

[172]

BørneDaab 1794

Heedegaard, Mads Thomsen, Christen Olufsen Bierre og Jens Christensen af Nørre Bindslev.


4) den 2den Mart blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Laus. Forældre. Christen Olufsen Friis og Anna Lausdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Jens Friises Kone holdt Barnet, og dernæst nærværende Huusfolk. dets daab publiceret den 1ste Onsdag?? i Faste.

Faddere. Kone Else Jensdatter af N:B:, Christiana Friderica Høyer af B degenboelig, Jens Nielsen af Trynskoven, Jens Pedersen Bierregaard af Sønder B: og Lars Larsen af Giødegaard i Mygdahl Sogn.


5) den 18 Mart blev i Bindslev Pgrd inddøbt et Pigebarn Kaldet Maren. Forældre. Laus Christensen og Alheede Nielsdatter i Søtterup. Tilstædeværende - Katrine Pedersdatter Kone fra Kaveltved i Mygdahl Sogn, hr JustitzRaad Gleerup, Pige i Pgrd Anna og barnets fader. dets daab publiceret Palme Søndag.

Faddere. Maria Pedersdatter Slotved og Maria Pedersdatter Slotved!! af Sindahl Sogn, Jens Jensen af Heedegaard, Peder Larsen af Nørre Bindslev og Peder Nielsen af Søtterup.


6) den 30 Mart blev i Bindslev Capellanie Boelig inddøbt Pigebarn Kaldet Anne Marie. Forældre. Anders Christensen Hamborg og Katrine Karlsdatter i huuset ved Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Christen Bierregaards Hustru af Sønder Bindslev, Barnets Fader og Pigen i Præstegaarden. dets daab publiceret 3die Søndag efter Paaske.

Faddere. Pige Anne Maie Carlsdatter af Sindahl og Pige Kiersten Jensdatter af Ejaas, Christen Thomasen, Christen Nielsen og Christen Christensen af Sønder Bindslev.


7) den 9 April blev i Capellanie Boelig inddøbt Et Pigebarn Kaldet Maren. Forældre. Niels Andersen og Mette Christensdatter i Mogensbech. Tilstædeværende - Anna Kierstina Rasmusdatter af Sønder Bindslev, Christen Jensen af Sindahl og Pigen i Pgrden. dets daab publiceret Palme Søndag.

Faddere. Anna Kierstina Rasmusdatter af Sønder Bindslev, og Anna Kierstina Larsdatter af Bindslev Præstegaard, Christen Bierregaard, Christen Jensen Skræder og Christen Christensen af Sønder Bindslev.


8) den 21de April blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Morten Christensen og Maren Pedersdatter, Kudsk paa Steensbech.

Faddere. Karen Jensdatter og Maren Christensdatter begge tienende paa Steensbech, Christen Christensen Skræder af Nørre Bindslev, Mikel Christensen Ladefoged paa Steensbech og Jens Christensen Skoleholder af Sønder Bindslev


[172b]

Børne-Daab 1794

9) den 18de Junii blev af Capellanen hr Jessen døbt et drengebarn Kaldet - Niels. Forældre. Jens Nielsen og Else Maria Sørensdatter i Holdt. Tilstædeværende - Karen Nielsdatter, barnets fader og andre i Bindslev Pgrd. dets daab publiceret 6te Søndag efter Trinit.

Faddere. Kiersten Larsdatter af Nørre Bindslev, Anna Kierstina Sørensdatter af Aarskoven, Peder Sørensen Smed af Nørre Bindslev, Jens Christensen ogsaa fra Nørre Bindslev og Niels Sørensen af Sønder Bindslev.


10) den 8de Julii blev af Capellanen hr Jessen inddøbt 1 Pigebarn Kaldet Anna Kiærulf, Forældre Jens Larsen Steen og Karen Christensdatter af Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Kone Kiersten Østergaard af Nørre Bindslev, barnets Fader og andre. dets daab publiceret den 11 Søndag efter Trinit.

Faddere. Kone Anna Christensdatter Kiærulf af Aarskoven, Pige Johanna Christensdatter af Ejaas, Christen Pedersen af Ejaas, Henrich Andersen og Christen Jensen ligeledes af Ejaas.


11) d 29 Julii blev af bemelte Capellan inddøbt 1 Pigebarn Kaldet Inger. Forældre. Svend Sørensen og Anna Hansdatter af Vester Trunsmark. Tilstædeværende - Jens Tærskers Kone Ellen Larsdatter af Nørre Bindslev, barnets fader, andre. dets daab publiceret 12te Søndag efter Trinit:

Faddere. Kone Maria Hansdatter af Ejaas, Pige Maren Nielsdatter af Vester Trunsmark, Christen Jensen Melsen af Heyselbech, Jens Thomsen af Nørre Bindslev, og Karl Lars Larsen af Vester Trunsmark.


12) d 7de August blev af Capellanen inddøbt et drengebarn Kaldet Lars Christian. Forældre. Niels Jensen Dige og Kiersten Sørensdatter af Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Pige Kiersten Larsdatter, Barnets fader og andre i Bindslev Capellanie Boelig. dets daab publiceret 14de Søndag efter Trinit. Faddere. Pige Johanna Pedersdatter af Sønder Bindslev, og Pige Maren Sørensdatter af Sønder Bindslev, Christen Nielsen Østergaard, Peder Sørensen Smed og Jens Christensen Skræder af Nørre Bindslev.


13) den 22de August blev af Capellanen inddøbt 1 drengebarn Kaldet - Thomas. Forældre Christen Thomsen og Else Thomasdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Anna Kierstina Rasmusdatter, barnets fader og andre. Døde.


[173]

Børne-Daab 1794,

14, 15) d 13 Septbr bleve inddøbte Tvillinger dreng Knud Pige Else. Forældre Christen Nielsen og Kiersten Jensdatter i huuset ved Aagaard. Tilstædeværende - Fæstemanden og huusfolk samt Børnenes forældre.

døde begge faa dage derefter.


16) den 13 Septbr blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Niels Olesen Bierre og Bodil Svendsdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Christen Østergaards hustru i Nørre Bindslev holdt det, og tilstæde Barnets fader, andre i Præstegaarden Capellani Boeligen. dets daab publiceret 19de Søndag efter Trinit.

Faddere. Pige Maren Christensdatter, og Maren Jørgensdatter Mads Thomsen, Peder Sørensen Smed og Karl Christen Christensen alle af Nørre Bindslev.


17) den 22 Octobr blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Jørgen Jensen og Johanna Christensdatter hos Christen Hansen i Nørre Bindslev. Tilstædeværende Jeppe Christensen Hustru Maren Larsdatter i Nørre Bindslev, barnets fader og Huusfolk. dets daab publiceret 23 Søndag efter Trinit.

Faddere. Kone Kiersten Hansdatter af Kolstrup, Anna Jeppesdatter af Nørre Bindslev, Christen Nielsen Smed af Nørre Bindslev, unge Christen Kaas af Sønder Bindslev, Karl Hans Christensen af Tversted Sogn.


18) den 22de Novembr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Ane Kierstine. Forældre. Peder Sørensen Smed og Ane Povelsdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Jens Skræders Kone i Nørre Bindslev, og Barnets forældre. dets daab publiceret 2den Juule Dag.

Faddere. Kone Else Sørensdatter af Holdt, Pige Maren Povelsdatter af Nørre Bindslev, Jens Thomsen, Niels Olufsen Bierre og Thomas Povelsen af Nørre Bindslev.

den 30te November 1794 blev lægds Rullen underskreven.


1) den 21 Decbr blev inddøbt et drengebarn Kaldet Niels Christian. Forældre. Jens Nielsen og Anne Christensdatter i Trynskoven. Tilstædeværende - Jens Skræders Hustru af Nørre Bindslev, Barnets fader, og andre i Bindslev Pgrd. dets daab publiceret Søndag imellem Juul og Nytaar.

Faddere. Kone Karen Christensdatter af Nørre Bindslev, Pige Maren Christensdatter af Steensbech, Mikel Christensen Ladefoged af Steensbech, Christen Thomsen af Sønder Bindslev og Christen Nielsen Møller af Steensbech.


[173b]

Børne-Daab 1795,

2) den 23 Janusr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Anna. Forældre. Svend Nielsen og Anna Margretha Jensdatter paa Heeden i lille Barchholdt. Tilstædeværende - Jens Skræders Hustru paa Diget i Tversted Sogn, Barnets fader og adskillige af Præstegaardens Folk. dets daab publiceret 2den Søndag i Faste.

Faddere. Karen Andersdatter Christen Melsens Hustru af Heyselbech, Pige Kiersten Nielsdatter af Steensbech, Mikel Christensen Ladefoged af Steensbech, Peder Sørensen Smed af Nørre Bindslev og Christen Møller af Steensbech.


3) den 4de Mart inddøbt et Pig drengebarn Kaldet - Oluf. Forældre. Christen Olufsen og Sara Hansdatter tilhuuse hos Ole Østergaard i N:B: Tilstædeværende - Maren Olesdatter, og Barnets forældre. dets daab publiceret 3die Søndag i Faste.

Faddere. Maren Olufsdatter, Jens Christensen Skræder, og Christen Christensen alle af Nørre Bindslev.


4) den 9de Mart blev af Capellanen inddøbt et Pigebarn Kaldet Anna. Forældre Jens Thomsen og Johanna Svendsdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Christen Thomsens Hustru, samt Barnets fader og andre i Binds Pgrd. dets daab publiceret 2den Paaskedag.

Faddere. Kone Else Thomasdatter af Sønder Bindslev, Pige Mette Madsdatter af N:B: Morten Thomsen Lykkegaard af N:B: Thomas Povelsen af Nørre Bindslev og Jens Christensen af Øster Trunsmark.


5) den 14de Mart blev af Capellanen inddøbt et drengebarn Kaldet - Rasmus. Forældre Christen Jensen Dige og Stine Rasmusdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Dig Kiersten Enke og Barnets forældre med moderens fader i Huuset. dets daab publiceret 4de Søndag i Faste.

Faddere. Pige Johanna Christensdatter af Sønder B: Pige Mette Madsdatter af Nørre, Jens Pedersen Bierregaard og Niels Jensen Dige og Christen Jensen af N:B:


6) den 6 April blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet Povel. Forældre. Anders Povelsen og Kiersten Andersdatter tilhuuse i Sønder Bindslev.

Faddere. Pige Maren Povelsdatter af Nørre Bindslev, Pige Johanne Christensdatter, Niels Pdersen, Niels Jensen Dige og Jens Jensen af Sønder Bindslev.


[174]

Børne Daab 1795

7) den 10 April blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Maren. Forældre. Anders Jensen og Ingeborg Christensdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Christen Nielsen Smeds Kone holdt, og tillige fra?? Sørens Larsens og Christen Østergaards Kone. dets daab publiceret 6 Søndag efter Paaske.

Faddere. Anna Maria Jørgensdatter af Aarskoven og Maren Nielsdatter af Vester Trunsmark, Jens Thomsen, Niels Olufsen Bierre og Jens Christensen af Nørre Bindslev.


8) den 26 Maj blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Niels. Forældre Christen Nielsen Bierregaard og Kiersten Christensdatter i Sønder Bindslev. Døde, faa dage derefter.


9) den 30 Maj gjorde den Residerende Capellans Hustru i Bindslev barsel med en død født dreng.


10) den 27 Maj blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Peder Andersen Skræder og Anna Catrine Carlsdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Jørgen Jensens hustru af Nørre Bindslev, Barnets fader og folk i Capellan Boeligen. dets daab publiceret 5te Søndag efter Tr:

Faddere. Kone Johanna Christensdatter af Nørre Bindslev Pige Maren Jørgensdatter og Jens Christensen Steen Skræder ogsaa af Nørre Bindslev, samt Christen Christensen af Sønder Bindslev og Jens Andersen af Steensbech.


11) den 2 Julii blev liigeleedes i Capellanie Boeligen inddøbt 1 drengebarn Kaldet Christen. Forældre. Mikel Steen og Mette Larsdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Niels Jensen Diges Hustru af Sønder Bindslev og Folkene i CapellaniBolig, dets daab publiceret 10 Søndag efter Trinit:

Faddere. Konen Else Jensdatter af Nørre Bindslev, Pige Kiersten Larsdatter af Sønder Bindslev, Søren Nielsen af Aarskoven, Jens Larsen Steen af Sønder Bindslev og Christen Larsen af Bindslev Præstegaard.


12) den 25 Julii blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Johanne Marie. Forældre. Jens Christensen Steen Skræder og Johanna Larsdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Christen Østergaards Hustru, Barnets fader og andre i Bindslev Capellanie Boelig. dets daab publiceret 14de Søndag efter Trinit.

Faddere. Kone Anna Larsdatter af Nørre Bindslev og Pige Maren Christensdatter samt Christen Nielsen Østergaard af Nørre Bindslev, Enkemand Mikel Christensen af Vester Trunsmark og Jens Christensen af Nørre Bindslev.


13) den 9de Aug blev født et dødfødt drengebarn. Forældre. Morten Thomsen Lykkegaard, Maren Mogensdatter i Nørre Bindslev.


[174b]

Børne Daab 1795

14) den 10 Aug blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Else. Forældre. Jens Pedersen Kok og Maren Sørensdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Jens Nielsens Kone af Trynskoven, barnets fader og andre i Capellanie Boeligen. dets daab publiceret 12 Søndag efter Trinit.

Faddere. Kone Anna Christensdatter af Trynskoven, Pige Anna Kierstina Sørensdatter af Aarskoven, Oluf Christensen og Christen Sørensen Poel af Nørre Bindslev og Christen Pedersen af Sønder Bindslev.


15) den 23 August blev i Kirken døbt et Pigebarn Kaldet - Anna. Forældre. Christen Thomsen og Else Thomasdatter i Sønder Bindslev.

Faddere. Kone Johanna Svendsdatter af Nørre Bindslev, Pige Johanna Pedersdatter, og Morten Thomsen Lykkegaard og Mads Thomsen af Nørre Bindslev samt Mikel Sørensen af Sønder Bindslev.


16) den 11 Septbr blev hiemmedøbt Tvillinger 1 drenge Kaldet - Jens 1 Pige - Karen. Forældre. Lars Pedersen og Anna Nielsdatter i Aagaard. Tilstædeværende - Jens Jensens Kone i Aagaard holdt drengen og Kiersten Steenum af Nørre Bindslev, tillige nærværende Jørgens Kone i Aagaard og Mandens tieneste Pige. den 20de Søndag efter Trinit, blev deres daab publiceret.

Faddere. Else Pedersdatter af Sindahl Sogn, og Kone Anna Pedersdatter af Aagaard. Pige Giertrud Christensdatter af N:B: og Johanna Christensdatter af S.B. Christen Nielsen af Heyselbech, Jens Steen af S:B: Jens Pedersen og Christen Christensen af S:B: Christen Christensen af Mogensbech og Christen Jensen af Ejaas.

den 12 Novembr 1795 blev Lægds Rullen underskreven.


1) den 17de Novembr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Ane Marie. Forældre. Ole Thomsen Sørrig og Anna Godskesdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Christen Østergaards Kone i N:B: Niels Bejns?? Enke og Barnets fader. dets daab publiceret 3die Søndag i Advent.

Faddere. Kone Maren Thomasdatter af N:B: Pige Susanna Christensdatter af Aarskoven, Jens Christensen Steen af N:B: Jens Larsen Steen af S:B: og Jens Jensen af Heyselbech.


2) den 6 Decbr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Inger Marie. Forældre. Christen Jensen Skræder og Inger Larsdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Peder Skræders Kone af N:B: samt Niels Søndergaard og Kone. dets daab publiceret 3die Søndag i Advent.

Faddere. Anna Kierstina Larsdatter af BPgrd; Mette Jensdatter af Heedegaard, Christen Thomsen og Christen Kiil af Sønder Bindslev, samt Niels Jensen Lund af Bindslev degen Boelig.


[175]

Børne Daab 1795, 1796,

3) den 9 Decbr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet -Johanne. Forældre. Christen Christensen Kiil og Maren Sørensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Christen Risaggers Kone af N:B:, Barnets fader og Christen Thomsen af S:B: dets daab publiceret Søndagen efter Juul.

Faddere. Kone Else Thomasdatter, Pige Anne Nielsdatter, Christen Jensen Skræder af Sønder Bindslev og Jens Christensen Steen samt Karlen Jens Christensen af Nørre Bindslev.


4) den 12 Decembr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Birgithe Severine. Forældre. hr Jacob Jørgen Bergh og Madme Jacobine Severine, Biende paa Steensbech. Tilstædeværende - Provstinde Schierup, Madme Winther, Madme Kalner, hr Provst Schierup og hr Winther med fleere. Døde.


5) den 16 Decembr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Karen Maria. Forældre Morten Olufsen og Kiersten Nielsdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Christen Østergaards Kone, Kiersten Steens og barnets fader. dets daab publiceret 4de Søndag i Advent.

Faddere. Pige Maren Nielsdatter af Nørre Elkiær, Pige Ellen Christensdatter af Steensbech, Niels Christensen KorveMand af Nørre Bindslev, Mikel Christensen Ladefoged paa Steensbech, Karl Jens Melsen af Heyselbech.


1796.

6) den 6te Januar blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Maren. Forældre. Svend Sørensen og Ane Hansdatter i Vester Trunsmark. Tilstædeværende - Niels Jensens Kone, Barnets Forældre og de gamle i Huuset. dets daab publiceret 11te Søndag i Faste.

Faddere. Kone Johanna Sørensdatter af Søerig i Tversted Sogn, Pigen Maren Nielsdatter af Vester Trunsmark, Lars Christensen af Søtterup, Niels Olufsen Bierre og Karl Peder Sørensen af Nørre Bindslev.


[175b]

Børne-Daab 1796

7) den 7 Januar blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Niels. Forældre Christen Jensen Molsen og Karen Andersdatter i Heyselbech. Tilstædeværende - Christen Søtterup Hustru, Barnets Forældre, Kansleedes og Huusfolk. dets daab publiceret 2den Søndag i Faste.

Faddere. Kone Inger Jeppesdatter af Heedegaard, Pigen Johanna Pedersdatter af Sønder Bindslev, Mads Thomsen og Peder Pedersen Bierregaard og Karl Peder Sørensen af Nørre Bindslev.


8) den 16 febr. inddøbt et Pigebarn Kaldet - Johanne Marie. Forældre. Jens Christensen Ladefoged og Karen Christensdatter tilhuuse i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Thomas Poels Hustru, hendes Broder og Søster og barnets forældre. dets daab publiceret 2den Søndag efter Paaske.

Faddere. Else Nielsdatter af Sønder Bindslev, Pige Mette Jensdatter af Heedegaard, Mikel Christensen Ladefoged af Steensbech og Christen Møller af Steensbech og Christen Pedersen af Sønder Bindslev.


9) den 7de Mart inddøbt et Pigebarn Kaldet - Johanne Marie. Forældre. Lars Christensen og Alhed Nielsdatter i Søtterup. Tilstædeværende - Christen Jensens Kone af Kaveltved holt det, Barnets Forældre og huusfolk. dets daab publiceret Skiærtorsdag.

Faddere. Heyle Olufsens Kone af Ejaas Johanna Jensdatter og Pige Karen Thomasdatter ogsaa af Ejaas, ligesaa Christen Pedersen, Christen Thomsen af Sønder Bindslev og Karl Christen Nielsen af Søtterup.


10) den 10 Mart blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Jens. Forældre Niels Jensen Dige og Kiersten Sørensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Christen Jensen Diges Kone Stina holdt det, og tilstæde Barnets Fader og andre i Bindslev Capellanie Boelig. dets daab publiceret 5te Søndag efter Paaske.

Faddere. Jfr Christiana Friderica Høyer af Bindslev Degen-Boelig og Pige Maren Nielsdatter af Sønder Bindslev, Christen Thomsen af Sønder Bindslev og Thomas Nielsen af Nørre Bindslev.


11) den 13 Mart blev i Kirke døbt et Pigebarn Kaldet -Ingeborg. Forældre. Christen Nielsen Smed og Anne Pedersdatter i Nørre Bindslev.

Faddere. Kone Anna Larsdatter bar det, og Pige Kiersten Nielsdatter af Nørre Bindslev, samt Mads Thomsen, Jens Christensen Steen og Karl Christen Jensen ogsaa af Nørre Bindslev.


[176]

Børne-Daab 1796

12) den 4 April blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Christian. Forældre. Niels Clausen og Mette Christensdatter i Hellede. TIlstædeværende - Mikel Stokholms Hustru, Barnets fader og folkene i Bindslev Capellanie Boelig. dets daab publiceret 2den Søndag efter Paaske.

Faddere. Pige Katrine Mikelsdatter af Stokholm i Sindahl Sogen og Pige Else Sørensdatter af Mogensbech, Anders Christensen Hamborg paa Heeden ved Sønder Bindslev, Jens Jensen Langsende?? af Nørre Bindslev, Karl Christen Nielsen af Søtterup??


13) den 29de Maj blev i Kirken bøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre Christen Olufsen og Anna Larsdatter i Nørre Bindslev.

Faddere. Kone Else Jensdatter og Pige Kirsten Nielsdatter af Nørre Bindslev, Peder Jensen Smed og Christen Nielsen Smed begge af Nørre Bindslev og Karl Søren Sørensen af Wogn i Mosberg Sogn.


14) den 28 Maj blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet - Ane Marie. Forældre. Christen Nielsen Bierregaard og Kiersten Christensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Anders Hamborgs Hustru, belemles?? Andre?? og Tieneste Pigen. dets daab publiceret 6te Søndag efter Trinit.

Faddere. Pige Anne Maria Nielsdatter, og Pige Johanna Christensdatter, Christen Jensen Ladefoged, og Jens Pedersen Bierregaard samt Karlen Christen Christensen alle af Sønder Bindslev.


15) den 19de Junii blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet - Ane Marie. Forældre. Jens Pedersen Bierregaard og Ane Marie Hansdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - ?? Malene?? Madsdatter af Sindahl holdt det, Tieneste Pigen og Karlen. dets daab publiceret 9ten Søndag efter Trinit.

Faddere. Kone Else Thomasdatter og Pige Anna Maria Nielsdatter af Sønder Bind, Peder Pedersen Bieregaard af Nørre Bindslev, Karl Christen Pedersen og Christen Christensen af Sønder Bindslev.


16) den 27 August blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Kiersten. Forældre. Niels Pedersen Søndergaard og Ane Kierstine Christensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Peder iversens Hustru, Barnets fader og folkene hos hr. Jessen. dets daab publiceret 20de Søndag efter Tr.

Faddere. Kone Mette Christensdatter af Reverholdt og Pige Ellen Christensdatter af Steensbech, Mikel Christensen Ladefoged og Christen Nielsen Møller af Steensbech, samt Peder Iversen af Sønder Bindslev.

den 12 November 96 blev Lægs Rullen underskreven.


[176b]

Børne-Daab 1796, 97

1) den 12 Decembr blev inddøbt et Drengebarn Kaldet - Ancher Ottho Severin. Forældre Hld Jacob Jørgen Bergh, Mdm Jacobine Severine Her til Steensbech. Tilstædeværende - Provstinde Schierup, Hr Provst Schierup, Provstinde Biørn?? og Barnets Forældre. den 26 Januar 97 blev sammes daab publiceret.

Faddere. S.T. Provstinde Schierup fra Elling Pgd, Velædle Jfr Ane Ferslew af Schagen, S.T. hr Consistorial Raad Trap - SognePræst fra Ugilt, og Taars Meenighed, S.T. hr Schmidt Herre til Nørre Elkiær, og S.T. hr Schaarup herre til Boller og S.T. hr Matthias Ferslev af Schagen.


2) den 11 Decembr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Ane Marie. Forældre. Jens Nielsen og Anna Christensdatter i Trynskoven. Tilstædeværende Niels Christensens hustru, hendes Mand og Barnets Forældre. dets daab publiceret 2den Juule dag.

Faddere. Ellen Christensdatter af Steensbech og Maren Bastholm ibidem, Mikel Christensen Ladefoged ibidem, Jens Christensen Skræder af Nørre Bindslev og Christen Nielsen Møller af Steensbech.


3) den 26 Decembr blev inddøbt et drengebarn Kaldet Peder Christian. Forældre. Morten Christensen Kudsk og Maren Pedersdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Christen Smeds Hustru, samt Peder Skræders moder og datter. dets daab publiceret NytAarsdag.

Faddere. Kone Anna Povelsdatter af Nørre Bindslev, Maren Bastholm af Steensbech samt Mikel Christensen Ladefoged, Christen Nielsen Møller og Jens Andersen alle af Steensbech.


1797.

1) den 1 Januar blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Peder Andersen Skræder og Anna Katrin Karlsdatter i Nørre Bindslev.

Faddere. Kone Maren Larsdatter af Nørre Bindslev, Pige Maren Olufsdatter og Mads Thomsen ogsaa af Nørre Bindslev, Anders Christensen Hamborg af huuset ved Sønder Bindslev og Karl Peder Pedersen af Nørre Bindslev.


[177]

Børne Daab 1797.

5) den 1 Januar blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Søren. Forældre Peder Sørensen og Ane Kirstine Sørensdatter, tiente Mads Thomsen {i Nørre Bindslev}, men Konen i Aarskoven. Tilstædeværende. Mads Thomsens Hustru i Nørre Bindslev og Capellanens Huusfolk. dets daab publiceret Søndagen Septuagesima.

Faddere. Pige Mette Madsdatter af Nørre Bindslev, Pige Ellen Christensdatter af Steensbech, Christen Smed af Nørre Bindslev, Jens Christensen Steen ogsaa af Nørre Bindslev samt Christen Sørensen af Aarskoven.


6) den 25 Januar blev inddøbt et drengebarn Kaldet Christen. Forældre. Jens Larsen Steen og Karen Christensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Anders Hamborgs Hustru og Barnets (Forældre) Fader samt hr Jessens Huusfolk. dets daab publiceret 2den Søndag i Faste.

Faddere. Kone Katrine Karlsdatter af huuset paa heeden ved S:B:, Maren Bastholm af Steensbech, Peder Pedersen Bierregaard af N:B:, Anders Christensen Hamborg i Huuset paa Heeden ved S:B: og Christen Nielsen Møller af Steensbech.


7) den 13 febr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Johanne Marie. Forældre Jens Christensen Skræder og Johanna Larsdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Christen Østergaards Hustru, Barnets Fader og hr Jesens Huusfolk. dets daab publiceret Fastelavns Søndag.

Faddere. Kone Anna Larsdatter af NB: Pige Maren Thomasdatter ibid, Christen Jensen Melsen af heyselbech, Christen Jensen Smed og Christen Christensen af Nørre Bindslev.


8) den 9 April blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Zidsel. Forældre. Hans Svendsen tienende som Kudsk p Baggesvogn og Else Christensdatter opholdende sig p Steensbech. Tilstædeværende - Jens Tydskers Hustru af Nørre Bindslev, Maren Bastholm og ?? paa Steensbech samt Barnets moder. Døde.


9) den 21de Maj blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Inger. Forældre. Jens Nielsen Holdt og Else Marie Sørensdatter i (Sønder) Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Peder Nielsens?? Kone?? af Nørre Bindslev, Christen Riisaggers hustru, Barnets Fader. DØde.


[177b]

Børne-Daab 1797

10) den 10 April blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Marie. Forældre. Jens Christensen og Else Jørgensdatter som opholdende sig i Mogensbech. Tilstædeværende - Søsteren Mette Jørgensdatter, barnets fader, Sviger Forældre. dets daab publiceret 2den Paaskedag.

Faddere. Pige Maren Jørgensdatter af Mogensbech og Pige Johanne Pedersdatter af S:Bindslev, Niels Andersen af Mogensbech, Jens Larsen af Bragholdt og Karlen Christen Larsen af Sønder Bindslev.


11) den 30te Maj blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Maren. Forældre. Christen Thomsen og Else Thomasdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Jens Tærskes Hustru og Morten Lykkegaards Hustru af NB. samt forældrenes Pige. dets daab publiceret 4de Søndag efter Tr.

Faddere. Kone Maren Mogensdatter af Nørre Bindslev, Pige Anne Marie Jørgensdatter af Aarskoven, Jens Thomsen og Mads Jørgensen af Nørre Bindslev samt Karlen Niels Nielsen af Sønder Bindslev.


12) den 20 Maj blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Inger. Forældre. Jens Nielsen og Else Maria Sørensdatter af Nørre Bindslev. TIlstædeværende - Jens Tærskers Hustru, Barnets Fader og andre i Bindslev Præstegaard. dets daab publiceret 3die Søndag efter Trinit.

Faddere. Pige Anna Sørensdatter af Togholdt i Sindahl Sogn, Anne Larsdatter af Bindslev Pgrd, Peder Sørensen Smed, Peder Jensen Skræder og Karl Niels Sørensen af Nørre Bindslev.


13) den 11 Junii blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Thomas. Forældre. Jens Thomsen og Johanne Svendsdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Christen Østergaards Hustru af NB, Barnets Fader og andre i B.Pgrd. dets daab publiceret 6 Søndag efter Trinit.

Faddere. Pige Karen Thomasdatter af Nørre Bindslev og Pige Maren Jensdatter af Ejaas, Christen Thomsen af Sønder Bindslev, Peder Sørensen Smed og Karl Jens Christensen af Nørre Bindslev.


14) den 27 Junii blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Christian. Forældre. Svend Jensen Melsen og Anna Margretha Jensdatter i lille Barchholdt. Tilstædeværende - Jens Skræders Hustru, Barnets Fader og andre i Tversted Pgrd. dets daab publiceret 3die Søndag efter Tr.

Faddere. Kone Karen Andersdatter af Heyselbech, Pige Ellen Christensdatter af Steensbech, Peder Pedersen Bierregaard af Nørre Bindslev, Mikel Christensen Ladefoged og Christen Møller af Steensbech.

den 12 November 1797 blev listen udstædt i?? følge med Lægdsrullen.


[178]

Børne Daab 1797, 1798

1) den 26 Novbr giordte Svend Sørensens Hustru i Vester Trunsmark Barsel med Et - - dødfødt drengebarn.


2) den 10 Decbr blev i Kirken døbt Et drengebarn Kaldet - Jens. Forældre. Christen Jensen Dige og Anna Kirstina Rasmusdatter i Sønder Bindslev.

Faddere. Jfr Christiana Friderica Høyer af Bindslev Degenboelig, Pige Anna Christensdatter af Nørre Bindslev, Niels Christensen af Mygdahl, Niels Jensen af Sønder Bindslev og Karl Christen Jensen af Sønder Bindslev.


1798.

3) den 1 Januar blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Kiersten. Forældre. Jens Christensen og Giertrud Christensdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Madm Jesen, Jfr Jesen samt Barnets Forældre. dets daab publiceret 1 Søndag efter H: 3 Kdag.

Faddere. Karen Johanna Larsdatter og Pigen Johanna Jensdatter, Christen Østergaard og Søn Christen Christensen alle af Nørre Bindslev, og Karl Niels Christensen af Sindahl Sogn. d 26 febr til?? følgende.


4) den 28 febr blev inddøbt Et Pigebarn Kaldet - Karen. Forældre. Jens Pedersen Kok og Maren Sørensdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Jens Tyrskers Hustru og Barnets Forældre. dets daab publiceret 2den Søndag i Faste.

Faddere. Pige Birgitha Sørensdatter og Pige Karen Pedersdatter af Nørre Bindslev, Anders Christensen Hamborg i Huuset paa Heeden ved S:B: Oluf Thomsen af Søerig, og Karl Christen Christensen af Nørre Bindslev.


5) den 10de Mart født og inddøbt Et Drengebarn Kaldet Jensenius Henrich Bartolin. Forældre. hr Jacob Jørgen Bergh og Mde Jacobine Severine Munch Bergh paa Steensbech hoved?? Gaards Eyere. Tilstædeværende. Velædle EnkeMadme Munch BesteModeren, Barnets Forældre, andre i Huuset - dets daab publiceret den 26 April.

Faddere. Madme Fesens Byefogdens Kone af Schagen bar det; ?? Lybecker Bartmandens datter af Hiøring;S.T. hr ConsistorieRaad Trap SognePræst for Ugilt og Taars, S.T. hr CancellieRaad Broerholdt Herre til Eskiær, S:T: hr StiftsProvst Schierup SognePræst til Frue Meenighed i Aalborg og Velædle hr Matthias Ferslev fra Schagen og gik Velædle Madme Berg i Kirke samme Dag.


[178b]

Børne Daab 1798.

6. den 25 febr: blev inddøbt Et Pigebarn Kaldet - Else. Mikel Christensen. Forældre Mikel Steen og Mette Larsdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Kone og Søster Kiersten Larsdatter og Barnets Forældre. dets daab publiceret 3die Søndag i Faste.

Faddere. Pige Kiersten Larsdatter tienende Christen i Ejaas, Pige Mette Madsdatter af Nørre Bindslev, Christen Pedersen af Ejaas, Karl Peder Larsen af Heedegaard og Karl Christen Sørensen af Aarskoven.


7) den 20 Mart blev paa Steensbech inddøbt et Pigebarn Kaldet Ane, Forældrene. Hans Jensen Liens i Elling Sogn værende og Ellen Christensdatter paa Steensbech tienende. Tilstædeværende. Madme Bergh holdt det for daaben, Provstinde Schierup, hr Munch og Madme Munch samt fleere i huuset. dets daab publiceret 2den Søndag efter Paaske.

Faddere. Kone Karen Christensdatter af Nørre Bindslev, Pige Maren Bastholm af Steensbech, Jens Nielsen af Trynskoven, Michel Christensen Ladefoged og Christen Nielsen Møller af Steensbech.


8) den 9 April blev inddøbt Et drengebarn Kaldet - Niels. Forældre. Morten Olesen og Kiersten Nielsdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Christen Østergaards Hustru holdt det, og vare tilstæde Kiersten Steen og Niels Kurvemands hustru - dets daab publiceret 6te Søndag efter Paaske.

Faddere. Pige Jacobi Nielsdatter af Terp, og Pige Maren Povelsdatter, Jens Jensen Fris, Niels Christensen Kurvemand og Karlen Jens Nielsen alle af Nørre Bindslev.


NB. 9) den 15 Julii blev fødte tvillinger (drengebørn) drengebarn, Et som?? bøbt Kaldet Christen men døde strax lige efter det andet levende Pigebarn??, født strax døde. Forældre. Jens Niels og Anna Christensdatter i Trynskoven.


10) den 16 Julii blev inddøbt Et uægte Pigebarn Kaldet Maren. Moderen - Johanna Christensdatter af Aarskoven og udlagde hun til barns fader Søren Christensen tienende i Tversted Sogn paa Nørre Elkiær. Tilstædeværende. Christen Smeds hustru, Christen Smed og andre i huuset hos Capellanen.

Faddere. Kone Ane Christensdatter, Pige Regina Christensdatter og Christen Larsen af Aarskoven, samt Peder Sørensen af Nørre Bindslev og Karl Jeppe Jørgensen af Ejaas. dets daab publiceret 7de Søndag efter Trinit.


[179]

Børne Daab 1798,

12) den 5 August blev døbt Et Pigebarn Kaldet - Else Marie. Forældre. Jens Pedersen Bierregaard og Ane Marie Hansdatter i Sønder Bindslev.

Faddere.Kone Marie Nielsdatter af Nørre Bindslev, Pige Mette Christensdatter af Sønder Bindslev, Christen Thomsen, Christen Nielsen Bierregaard og Karl Christen Pedersen alle af Sønder Bindslev.


13) den 18de Julii blev hiemmedøbt Et Pigebarn Kaldet - Maren. Forældre. Ole Thomsen Søerig og Ane Godskesdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Christen Østergaards Kone i Nørre Bindslev, og Capellanen Peder Polk?? dets daab publiceret 11 Søndag efter Trinit.

Faddere. Pige Birgithe Sørensdatter af Steensbech, og Pige Maren Jensdatter af Ejaas, samt Mikel Christensen Ladefoged af Steensbech, Tiener Christen Christensen ibidem, dernæst Karl Christen Sørensen af Aarskoven.


14) den 2 Aug: blev hiemmedøbt Et Pigebarn Kaldet - Mette. Forældre. Christen Jensen Melsen og Karen Andersdatter i Hejselbech. Tilstædeværende - Jens Tærskers Kone af Nørre Bindslev og samtlige Huusfolk. dets daab publiceret 16de Søndag efter Trinit.

Faddere. Pige Ane Andersdatter af Bakken i Told Sogn, og Pige Else Jeppesdatter af Odden Mølle i Mygdahl Sogn, Jens Jensen af Heedegaard og Spr?? Rasmus Todberg af lille Krog i Torslev Sogn og Niels Andersen af Told Sogn.


15) den 28 August blev hiemmedøbt Et drengebarn Kaldet Niels Christian. Forældre. Christen Nielsen Bierregaard og Kiersten Christensdatter i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Anders Hamborgs Hustru Katrine holdt det, dernæst tilstæde Barnets Forældre, Karl og Pige. dets daab publiceret 16de Søndag efter Trinit.

Faddere. Kone Catrine Carlsdatter paa Heeden ved Sønder Bindslev, og Pige Karen Christensdatter, Niels Jensen Dige, Christen Jensen Søndergaard og Karl Christen Jensen alle af Sønder Bindslev.


16) den 9 October blev i Tversted Pgrd inddøbt Et drengebarn Kaldet Niels Christian. Forældre. Peder Sørensen og Ane Kierstina Sørensdatter opholdende sig i Aarskoven. Tilstædeværende - SØren Nielsens kone og mand (Konenes Forældre) i Aarskoven og adskillige i Pgrden. dets daab publiceret 24de Søndag efter Trinit.

Faddere. Pige Ane Marie Larsdatter af Kokleedet og Pige Mette Marie Christensdatter af Sønder Bindslev, Christen Jensen Melsen af Heyselbech, Jens Christensen Steen Skræder af Sønder Bindslev og Karl Christen Sørensen af Aarskoven.


[179b]

Børne Daab 1798, 1799,

1) den 18 Novembr blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet Søren. Forældre Niels Clausen og Mette Christensdatter i Huuset Hellede.

Faddere. Pige Katrine Mikelsdatter af Stochholm af Sindahl Sogn, og Pige Ane Jensdatter af Sønder Bindslev, Morten Christensen af Nørre Bindslev, Anders Christensen Hamborg i Huuset paa Heeden og Karlen Lars Frandsen af Baggesvogn Mølle.


2) den 23 Novembr blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Søren. Forældre. Laus Christensen og Alhede Nielsdatter Gaardmand i Søtterup. Tilstædeværende - Fæste ?? Jens Tydskers Hustru, og Barnets Forældre. dets daab publiceret 2den Advent Søndag.

Faddere. Jens Jensens Kone i Aagaard, Ane Pedersdatter og Bodil Pedersdatter af Sønder Bindslev, Christen Thomsen, og Christen Jensen af S:B: samt Peder Nielsen i Heyselbech.


3) den 26 Decembr blev i Kirken Døbt et Pigebarn Kaldet Else Marie. Forældre. Christen Jensen Skræder og Inger Larsdatter Huusmand i Sønder Bindslev.

Faddere. Peder Jensen Skræders Hustru, Inger Nielsdatter af Nørre Bindslev, Ane Kierstina Larsdatter af Bindslev Pgrd, Thomas Larsen Poel, og Christen Christensen Kiil af Sønder Bindslev samt Jens Sottesen af Søtterup.


1799.

4) den 20 Januar blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Mette Marie. Forældre. Christen Olesen Friis og Ane Larsdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Jens Tydskers Hustru, Jens Friis og andre i Bindslev Capellanie Boelig. dets daab publiceret Søndagen Sexagesima.

Faddere. Kiersten Nielsdatter af Nørre Bindslev, og Maren Povelsdatter, samt Christen Nielsen Smed, Jens Christensen og Lars Larsen alle af S:B:


5) den 19 Mart blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Birgithe. Forældre. Christen Mikelsen og Susanna Christensdatter tilhuuse hos Christen Smed i Aarskoven. Tilstædeværende Jfr. Jesen, Christen Smed og Peder Sørensens Hustru. dets daab publiceret 2den Pintsedag.

Faddere. Ane Kierstina Sørensdatter fra Aarskoven, Maren Pedersdatter af Nørre Bindslev og Christen Larsen, Christen Sørensen samt Christen Christensen alle af Aarskoven.


[180]

Børne Daab 1799,

6) den 13 Mart en onsdag blev i Kirken døbt et Pigebarn Kaldet Ane Marie, Forældre, Peder Andersen og Ane Cathrine Carlsdatter i et huus i Nørre Bindslev.

Faddere. Johanne Christensdatter i Nørre Bindslev, Ide Cathrine Andersdatter af Sønder Bindslev, Anders Christensen Hamborg, og Christen Møller samt Christen Jensen Kudsk af Steensbech.


7) den 13 Mart en onsdag blev inddøbt et drengebarn Kaldet Christen. Forældre. Jens Christensen Skræder og Johanna Lausdatter, Huusfolk i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Christen Østergaards Hustru, barnets forældre og andre. Døde.


8) den 31 Mart blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Johanne. Forældre. Laus Pedersen og Ane Nielsdatter i Aagaard. Tilstædeværende - Pige Maren Nielsdatter holdt Barnet, dernæst Barnets Fader og andre i Bindslev Capellanie Boelig. dets daab publiceret 2 Søndag efter Paaske.

Faddere. Maren Nielsdatter, Ane Thomasdatter, Jens Christensen, Ole Nielsen og Jens Sørensen alle fra Aagaard.


9) den 12 Maj blev inddøbt et drengebarn Kaldet Thomas Christian. Forældre Christen Thomsen og Else Thomasdatter, Gaardfolk i Sønder Bindslev. Tilstædeværende Jfr. Christiane Friderica Høyer, Barnets Fader, og Tienestepigen samt Degnen. dets daab publiceret 6te Søndag efter Trinit.

Faddere. Jfr. Christiane Friderica Høyer af Bindslev DegneBoelig, Ane Nielsdatter fra Nørre Bindslev, Lars Christensen fra Søtterup, Thomas Christian Mortensen fra Nørre Bindslev og Thomas Povelsen fra SØnder Bindslev.


10) den 14de Junii blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet Mette Maria. FOrældre. Jens Christensen og Else Jørgensdatter opholdende sig i Mogensbech. Tilstædeværende. Jørgen Christensens Hustru, og barnets forældre, samt Jørgen Christ. dets daab publiceret 9de Søndag efter Trinit.

Faddere. Kathrine Mikelsdatter fra Stokholm i Sindahl Sogn, Mette Madsdatter fra Nørre Bindslev, Heyle Olufsen fra Ejaas, Christen Pedersen fra Ejaas, Peder Jørgensen fra Mogensbech.


[180b]

Børne-Daab 1799.

11) den 15 Junii blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet Ane Kierstine. Forældre. Morten Thomsen Lykkegaard og Maren Mogensdatter i Nørre Bindslev. Tilstædeværende Jens Tærskers hustru, Barnets Forældre og Huusfolkene. dets daab publiceret 10de Søndag efter Trinit.

Faddere. Else Thomasdatter i Sønder Bindslev, Mette Madsdatter i Nørre Bindslev, Mads Thomsen, Jens Thomsen og Karlen Peder Sørensen alle af Nørre Bindslev.


12) den 18 Junii blev inddøbt,dagen forved?? 17 født Et drengebarn - Kaldet Friderich Johann Gesmel. Forældre. hr Jacob Jørgen Bergh og Madme Jacobine Severine Munch Bergh, Steensbechs Eyere. Tilstædeværende. Velædle Enke Madame Munch Bedstemoder, Barnets Forældre, Provstinde Biørn, Madme Culnesey?? og andre i huuset. dets daab publiceret den 7de Aug 99.

Faddere. Velædle Enke Madame Munch Mormoderen paa Steensbech, Velædle Jfr. Birgitha Susanna Schierup fra Aalborg, Velædle hr Byefoged Tetens fra Schagen, Velærværdige og Høylærde hr Provst Holm fra Sindahl Pgrd, Velædle hr Clausen Proprietair Herre til Odden, Velædle hr Friderich Schierup fra Aalborg.


13) den 10 Julii blev hiemmedøbt et drengebarn Kaldet Ole Christian. FOrældre. Christen Jensen og Katrine Christensdatter tilhuuse hos Christen Pedersens Enke i Sønder Bindslev. Overværende - Katrine Karlsdatter Anders Hamborgs Hustru bar Barnet, barnets moder og mormoderen Johanne Andersdatter. dets daab publiceret 16de Søndag efter Trinit.

Faddere. Mette Christensdatter og Ane Marie Jensdatter af Mogensbech og Christen Jensen i Sønder Bindslev, samt Christen Christensen af Søttrup, dernæst Christen Larsen af Mogensbech.


14) den 30 Julii blev hiemmedøbt et Pigebarn kaldet Kierstine Marie. Forældre. Peder Pedersen tienesteKarl og Ane Nielsdatter, tilhuuse hos Niels Pedersen Nørgaard i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Kone Ane Kierstine Christensdatter, Barnets Fader og Niels Pedersen Nørgaard -

[181]

Børne-Daab 1799.

Dets daab publiceret 11te Søndag efter Trinit.

Faddere. Kone Maren Hansdatter af Ejaas, Pige Karen Pedersdatter af Nørre Bindslev, Ole Christensen og Mads Jørgensen af Nørre Bindslev, og Thomas Povelsen af Sønder Bindslev.


15) den 24 Julii blev hiemmedøbt et drengebarn Kaldet Jens. Forældre. Christen Jensen og Maren Jensdatter, Gaardmand?? ?? Jens Torsker i af Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Jens Torskers Hustru holdt Barnet, barnets forældre, og Sviger forældre. dets daab publiceret 13de Søndag efter Trinit.

Faddere. Kone Johanna Jensdatter fra Ejaas, Maren Povelsdatter af Nørre Bindslev, Heyle Olufsen af Ejaas, Niels Sørensen og Christen Jensen af Nørre Bindslev.


16) den 28 August blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet Else Maria . Forældre. Morten Christensen og Maren Pedersdatter, Huusmand i Nørre Bindslev. Tilstædeværende Jens Tødskers Hustru, Barnets Moder og Ane Pedersdatter. dets daab publiceret 15de Søndag efter Trinit.

Faddere. Ane Pedersdatter af Nørre Bindslev, Else Andersdatter af Aarskoven, Mikel Christensen og Christen Nielsen af Steensbech samt Peder Jacobsen af Sønder Bindslev.


17) den 17de Septembr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Kierstina. Forældre. Niels Jensen og Kiersten Christensdatter Huusfolk i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Johanne Andersdatter holdt Barnet og barnets forældre samt Anders Hamborgs Hustru Catrine. Døde.


18) den 6 Octobr blev inddøbt Et drengebarn Kaldet Lars. Forældre. Jens Thomsen og Johanna Svendsdatter, Gaardmand i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Bodil (Christensdatter) Svendsdatter, barnets fader, degnen Holmen. dets daab publiceret 24de Søndag efter Trinit.

Faddere. Bodil Svendsdatter af Biørnsbeck, Ane Nielsdatter, Niels Pedersen, Mads Thomsen og Jens Christensen alle af Nørre Bindslev.

*mulig Las - saa forlangte at skeines??


[181b]

Børne-Daab 1799, 1800

19) den 4 Novembr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Maren. Forældre. Christen Pedersen og Ane Margaretha Christensdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Kone Ane Marie holdt det om daaben, og foruden Barnets Forældre Christen Skræders Hustru Inger. dets daab publiceret den 25 Søndag efter Trinit.

Faddere. Ane Marie Andersdatter af Grøntved i Mygdahl Sogn, og Mette Marie Andersdatter af Bindslev Pgrd, Niels Pedersen af Nørre Bindslev, Jens Pedersen Bierregaard af Sønder Bindslev og Karl Jens Pedersen og fra Sønder Bindslev.

den 12 Novembr 99 Attest afgiven med Lægsrullen


1) den 2 Decembr blev hiemmedøbt et uægte Pige Barn Kaldet Ane Marie {døde kort derefter}. Moderen Ane Jensdatter, tienende Christen Nielsen Bierregaard i Sønder Bindslev - og blev udlagt til Barne Fader Karlen Peder Larsen tienende Jens Thomsen i Nørre Bindslev. I overværelse af Anders Hamborgs Kone som holdt Barnet navnlig Marie Carlsdatter, og Morten Christensens Kone fra Bracholdt i Sindahl Sogn vare nærværende ved Forretningen. dets daab publiceret 2den Advent Søndag.

Faddere. Ellen Katrine Karlsdatter af Sønder Bindslev, Mette Marie Christensdatter fra Steensbech, Jens Christensen fra Aagaard, Anders Povelsen fra Sønder Bindslev og Niels Sørensen af Holdt.


2) den 20 Decembr blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet Johanne. Forældre. Christen Jensen og Karen Thomasdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Jens Tørskers Hustru holdt Barnet, Barnets Forældre og Konens Moder. dets daab publiceret Søndagen Septuagesima.

Faddere. Johanne Jensdatter fra Ejaas, Maren Thomasdatter fra Kaultved i Møgdahl Sogn, Jens Christensen tienende i Ejaas, Peder Nielsen og Niels Christian Larsen begge fra Søtterup.


1800.

3) den 3die Mart blev hiemmedøbt et drengebarn Kaldet - Christian. Forældre. Jens Steen Skræder og Johanna Lausdatter, Huusmand i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Christen Østergaards Hustru i N:B: Barnets Forældre og andre. dets daab publiceret Palme Søndag.

Faddere. Jfr. Christiane Friderike Høyer, og Maren Povelsdatter samt Peder Jensen, Christen Christensen af Nørre Bindslev og Jens Christensen af Ejaas.


[182]

Børne-Daab 1800.

4) den 6 April blev inddøbt et drengebarn Kaldet Christen - Forældre. Jens Nielsen og Ane Christensdatter i Trynskoven Huusmand. Tilstædeværende - Christen Møllers Kone i Steensbech og Barnets Fader. dets daab publiceret 2den Pintsedag.

Faddere. Maren Christensdatter Christen Møllers Hustru i Steensbech, Ane Thomasdatter af Nørre Bindslev, Christen Nielsen Møller, Jens Ladefoged og Christen Jensen Kudsk af Steensbech.


5) den 6 April blev af Capellanen hr Bruun hiemmedøbt hos Gaarsmanden Jens Nærgaard i Aagaard et uægte drengebarn Kaldet Christian. Moderen Ane Thomasdatter tienende bemelte Gaardmand og udlagde hun til BarneFader i bemelte Mands og Huus?? Nærværelse En Omvandrende Bonde Møller?? navnlig Michael Andersen, hvis Opholdssted viides ey. nærværende - giordemoderen Johanne Pedersdatter fra Tolstrup i Uggerbye og bemelte Gaardmand med hustru Ane Pedersdatter.

dets daab publiceret 3 Søndag efter Paaske. Faddere. Ane Nielsdatter, Else Marie Jørgensdatter, Ole Nielsen, Jens Christensen, Christen Jensen, alle af Aagaard.


6) 7) 8) den 15 April giordte den Residerende Capellan hr Bruuns Hustru Barsel og fødte Trillinger, Tvende drenge Børn og Et PigeBarn - Paa?? bleve?? samme efter Tilladelse fra S:T: hr Provst Holm i Sindahl inddøbt af hr Bruun selv. 1) PigeBarnet sidst som svagest først døbt Kaldet - Dorothea Catharina. 2) den førstefødte dreng Kaldet Hans Hagerup 3) den mellemst fødte Kaldet Christian Winther. Forældre. hr Henrich Bruun residerende Capellan for Bindslev og Uggerbye og Tversted Meenigheder og Madame Margaretha Karina Bruun fød Luytkes. Tilstædeværende - Madame Bergh fra Steensbech holdt Pigen ved daaben. Provstinde Biørn fra Tversted holdt den ældste nemlig første fødte dreng. Giordemoderen Christen Østergaards Hustru af Nørre Bindslev holdt det andet drengebarn. desuden foruden Børnenes Forældre nærværende degen Lars Holmen, Madme Holmen samt Jfr. Ane Catharine Sode fra Tversted Præstegaard som samtlige tilstæde. Døde alle 3 to dage efter Fødselen.[182b]

Børne-Daab 1800.

9) den 7de Maj inddøbt et drengebarn Kaldet - Lars. Forældre Mikel Larsen Steen og Mette Larsdatter, Huusmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende - Pige Kirsten Larsdatter af Sønder Bindslev, Barnets Fader, S:T: hr Bruuns Søster og andre i Capellani Boeligen.

dets daab publiceret 6te Søndag efter Paaske. Faddere. Zinne Larsdatter af Sønder Bindslev og Kiersten Larsdatter af Ejaas, Christen Pedersen af Ejaas, Christen (Pedersen) Nielsen og Peder Larsen af Nørre Bindslev.


10) den 22de Maj blev inddøbt et drengebarn Kaldet Thomas Christian. Forældre. Mads Thomsen og Maren Christensdatter, Gaardmand i Nørre Bindslev. Tilstædeværende - Morten Lykkegaards Kone Maren Mogensdatter af Nørre Bindslev holdt barnet, hr Peder Bøeg af Elkiær og Capellanens Hustru.

dets daab publiceret 3die Søndag efter Trinit. Faddere. Maren Mogensdatter af N:B, Maren Nielsdatter af Trunsmark, Jens Thomsen, Thomas Christian Mortensen og Christen Christensen af Nørre Bindslev.


11) den 2 Junii blev i Kirke døbt et uægte Barn Kaldet Niels. Moderen Maren Clemmesdatter tienende Heyle Olufsen i Ejaas; og blev udlagt til BarneFader Niels Mørk tienende S:T: hr Balling i Bierbye -

Faddere Johanne Jensdatter, Heyle Olufsens Hustru af Ejaas, Kirsten Nielsdatter af N:Bindslev, Christen Pedersen og Jens Christensen af Ejaas, Christen Clemmesen af Øster Trunsmark - død

12) den 16 ??


13) den 22de Julii blev inddøbt et drengebarn Kaldet Søren. Forældre Christen Christensen Kiil og Maren Sørensdatter, Huusmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende: Anders Hamborgs Hustru, Barnets Fader og andre i Pgrd, dets daab publiceret den 9de Søndag efter Trinit:

Faddere: Catharine Carlsdatter, Anders Hamborgs Hustru, Maren Jørgensdatter fra Steensbæk, Peder Sørensen, Niels Sørensen fra ?? Bindslev og Christen Christensen Kors?? den yngre?? fra S:Bindslev.


12) den 16 Junii blev inddøbt et drengebarn Kaldet Christen. Forældre. Christen Melsen* og Karen Andersdatter, Gaardmand i Heyselbech. Tilstædeværende. Ellen Larsdatter holdt Barnet over daaben, dets Forældre og Huusfolk. dets daab publiceret 7de Søndag efter Trinit:

Faddere. Ellen Melsdatter fra Ørnhøj i Sindahl Sogn, Else Margrethe Christensdatter fra Aagaard, Jens Jensen fra Heedegaard, Christen Jensen af Øster Trunsmark, Jens Sørensen af Aagaard -

*Faderen var Christen Jensen Melsen -


[183]

Børne-Daab 1800, 1801

14) den 5 August blev inddøbt et drengebarn Kaldet Anders Christian. Forældrene. Niels Andersen og Mette Christensdatter, Gaardmand i Mogensbech. Tilstædeværende. Anders Hamborgs Hustru, Barnets Fader, andre i Pgrden. dets daab publiceret 13 Søndag efter Trinit -

Faddere. Kathrine Carlsdatter fra Heeden ved S.Bindslev, Mette Jørgensdatter af Mogensbech, Christen Jensen fra Aagaard, Peder Jørgensen og Christen Jensen fra Mogensbech -


15) den 14de {fød den 13de} August blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Else Johanne Porsina. Forældre. hr Lars Sørensen Holmen og Sara Kierstine Bastholm, KirkeSanger og Skolelærer i Bindslev Sogn. Tilstædeværende. Velædle Madme Bruun Capellanens Kone, Fødselshielperske?? Voldborg Christensdatter, Barnets Forældre og andre. dets daab publiceret 17de Søndag efter Trinit.

Faddere. S:T: Madme Bergh fra Steensbech, velædle Jfr. Ane Catharine Sode fra Tversted Præstegaard, S:T: den residerende Capellan hr. Bruun, Velædle hr Peter Ring fra Nørre Elkier, Velædle hr Jesper Bastholm Mølleren i Schagen?? Mølle.


16) den 20 August blev hiemmedøbt (Gaardmand) Et drengebarn Kaldet Lars Christian. Forældre. Christen Mikkelsen og Susanne Christensdatter Boelsmand i Aarskoven. Tilstædeværende. Niels Pedersen Brattes?? Kone Johanne Pedersdatter fra Moesberg, barnets fader, hr. Controleur Bruun fra Sundby. dets daab publiceret 16de Søndag efter Trinit.

Faddere. Kirsten Jensdatter fra Vogn i Moesberg Sogn, Ane Olesdatter af Nørre Bindslev, Niels Nielsen fra Steensbech, Jens Ladefoged og Christen Kudsk ogsaa fra Steensbech.

den 1ste November blev Attest afgiven med LægdsRulle.


1801.

1) den 7 Februar blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Kiersten. Forældre. Jens Bierregaard og Ane Marie Hansdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Pigen Ane Nielsdatter tienende paa Stedet, samt dets forældre og andre i Huuset. dets daab publiceret 3die Søndag i Faste.

Faddere. Ane Nielsdatter af Sønder Bindslev, Karen Christensdatter ibidem, og Niels Sørensen ibidem, Peder Jørgensen fra Mogensbech, og Christen Jensen fra Aagaard.


[183b]

Børne-Daab 1801.

2) den 1 April blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Kiersten. Forældre. Christen Thomsen og Else Thomasdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Pigen Mette Marie Christensdatter fra S:B: Barnets Fader og andre i Capellani Boeligen. Død.


3) den 30 April blev af Capellanen hr Bruun inddøbt et uægte drengebarn Kaldet Anders Christian. Moderen Else Andersdatter opholdende sig i Nørre Bindslev hos Jeppes Enke, og blev næste Søndag, Søndagen d 4de efter Paaske i Kirken udlagt til Barne Fader, forhen Huusmand i Nørre Bindslev, da gift, nu i Moesberg Sogn og en Enkemand Jens Christensen Steen. Tilstædeværende ved hiemmedaab - Enken Maren Lausdatter af Nørre Bindslev og Jens Fæl Huusmand af Tversted Sogn.

Faddere. bemelte Jeppes Enke Maren Larsdatter af Nørre Bindslev, Ane Jensdatter, Jørgen Jensen, Peder Jensen og Peder Christensen alle af Nørre Bindslev.


4) den 4 Junii blev i Tversted Pgrd inddøbt et drengebarn Kaldet Peder Christian. Forældre. Peder Pedersen og Ane Nielsdatter, det jordløs huus udi Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Christen Madsens Hustru af Nørre Bindslev og Karlen Anders Nielsen tienende udi NB og Barnet!!, og andre i Pgrden. dets daab publiceret 6te Søndag efter Trinit.

Faddere. Maren Olesdatter, Maren Nielsdatter, Ole Christensen, Mads Jørgensen og Anders Nielsen, alle af Nørre Bindslev.


5 og 6) den 5te Junii bleve hiemmedøbte Tvillinger drengebørn, den ene døbt af Jordemoderen og Kaldet Jens, den anden af Capellanen og Kaldet Peder. Tvillinger døde. Forældre. Christen Nielsen Bierregaard og Kiersten Christensdatter, Gaardmand af Sønder Bindslev. Tilstædeværende. hendes?? Forældre, Huusfolk, Anders Hamborgs Hustru og Katrine Karlsdatter og Anders Povelsens Hustru Kiersten Andersdatter. dets daab publiceret 6te Søndag efter Trinit.

Faddere. Karen Christensdatter, Mette Marie Christensdatter, Christen Jensen Ladefoged, Christian Christensen fra Sønder Bindslev, Niels Sørensen fra Holdt.


[184]

Børne-Daab 1801.

7) den 20 Junii blev hiemmedøbt et drengebarn Kaldet Henrich. Forældre. Jens Larsen Steen og Karen Christensdatter, Huusmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Christen Søndergaards Hustru Karen Thomasdatter, Barnets Forældre og Huusfolk. dets daab publiceret 8de Søndag efter Trinit.

Faddere. Karen Thomasdatter af Sønder Bindslev, Mette Jørgensdatter af Degenboeliget, Thomas Larsen Paal, Anders Hamborg af Sønder Bindslev og Jens Ladefoged af Steensbech -


8) den 5 Julii blev i Tversted Pgrd inddøbt et drengebarn Kaldet - Jens Christian. Forældre. Niels Clausen og Mette Christensdatter, Huusmand i Hellede. Tilstædeværende. Jens Heedegaards Hustru folkkenet?? Barnets Fader og andre i Pgrd. dets daab publiceret 10de Søndag efter Trinit.

Faddere. Ane Andersdatter Jens Heedegaards Hustru, Karen Christensdatter, Anders Povelsen, Christen Jensen af Sønder Bindslev og Peder Jensen fra Heedegaard.


9) den 3 Julii giorde Lars Christensen Søtterups Hustru Barsel med Et dødfødt Pigebarn -


10) den 3die August blev inddøbt et drengebarn Kaldet Peter Johann Georg. Forældrene. hr Jacob Jørgen Bergh og Madme Jacobine Severine Munch Bergh, Steensbech Eyere. Tilstædeværende. ST: Frue CancellieRaadinde Broerholdt fra Elkiær holdt Barnet, Madme Munch Bestemoder, Provstinde Biørn og mange fleere samt Barnets Forældre. dets daabs confirmation publiceret 11te Septbr.

Faddere. S:T: (??) Jomfr: Birgithe Susanna Schierup var i Huuset, og Jomfr Marie Severine Laurenze Broerholt fra Eskiær samt Grev?? Peder Christian Fedder Her til Baggesvogn, hr Christian August Tetens Byefoged i Schagen, hr Henning Friderich Høst Ring Herre til Nørre Elkiær og hr Jacob Holm Schibbye Informator i Sindahl Sogn.


11) den 29 Septbr blev af den resid: Capellan inddøbt et Pigebarn Kaldet Ane Marie. Forældre. Niels Stephensen og Johanne Simonsdatter, Indsiddere i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Peder Sundbyes Kone Maren Hansdatter, Barnets Forældre og Søren Simonsen. dets daab publiceret Alle Helgensdag.

Faddere. Johanne Pedersdatter i S:B: Mette Simonsdatter fra Terp i Tversted Sogn, Jens Larsen Steen og Søren Simonsen fra S:B: samt Jens Christensen Ladefoged fra Steensbech.


[184b]

Børne-Daab 1801, 1802

12 og 13) den 20 Octbr blev inddøbt En Tvilling Kaldet Else. den anden Pige dødfødt. Forældre. Christen Nielsen Smed og Ane Pedersdatter, Indsiddere i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Jens Holdtes Hustru som holdt Barnet, og Barnets Forældre. dets daab publiceret den 9de Decembr -

Faddere. Kiersten Nielsdatter fra lille Holdt, Maren Pedersdatter, Jens Jensen, Christen Olesen og Christen Christensen fra Nørre Bindslev.

den 12 Novembr 1801 afgiven Attest med LægdsRulle.


1) den 19 Novembr blev hiemmedøbt et drengebarn Kaldet Lauritz. Forældre. Mads Thomsen og Maren Christensdatter, Gaardmand i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Capellanens Hustru Margarethe Karina Lyetken, og Barnets Forældre. dets daab publiceret Søndagen efter Nytaar 1802.

Faddere. Ane Christine Pedersdatter og Else Jensdatter fra Steensbech, Morten Thomsen fra Nørre Bindslev, Christen Thomsen fra Sønder bindslev og Peder Jensen fra Heedegaard.


1802.

2) den 7 Mart blev i Kirken døbt et Pigebarn Kaldet Margarethe. Forældre. Christen Pedersen Iversen og Ane Margrethe Christensdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev.

Faddere. Maren Christensdatter fra Grøntved i Mygdahl Sogn, Mette Marie Christensdatter i S.Bindslev, Niels Pedersen i Nørre Bindslev og Anders Poulsen og Jens Pedersen i Sønder Bindslev.


3) den 15 April blev i Kirken døbt Et drengebarn Kaldet Niels Christian. Forældre. Morten Christensen og Maren Pedersdatter, Indsiddere i Nørre Bindslev, han ladefoged paa Heedegaard.

Faddere. Maren Jeppesdatter og Ane Christine, samt Anders Podemester og Jens Ladefoged paa Steensbech, og Thomas Christian Mortensen af Nørre Bindslev.


4) den 9de Maj blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Dorthe Marie. Forældre. Christen jensen Søndergaard og Karen Thomasdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Konens Søster, samt Barnets Forældre og andre i Gaarden. dets daab publiceret 2den Pintsedag. Faddere. Maren Thomasdatter tienende i Kaueltved i Mygdahl Sogn, Dorthe Nielsdatter af Ejaas, Jens Nielsen af Trynskoven, Jens Pedersen Bierregaard og Thomas Povelsen i Sønder Bindslev.


[185]

Børne-Daab 1802

5) den 23 Maj blev i Kirken døbt et drengebarn Kaldet Christen. Forældre. Jens Christensen og Giertrud Christensdatter. Indsiddere i Nørre Bindslev.

Faddere. Else Jensdatter og Maren Povelsdatter, Christen Christensen, Mads Christensen, alle af Nørre Bindslev og Niels Christensen fra Ejaas.


6) den 23 Maj blev i Kirken døbt Et uægte Pigebarn Kaldet Inger. Moderen Maren Clemensdatter tilhuuse i Ejaas og 2den gang og blev i Kirken udlagt til Barnefader Niels Hansen paa Nørre Elkiær - 1ste gang.

Faddere. Dorthe Nielsdatter, Karen Clemensdatter, Christen Pedersen og Niels Nielsen fra Ejaas og Christen Clemensen fra Heedegaard i Mygdahl Sogn.


7) den 9de Maj blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet Dorthea Marie. Forældre. Christen Jensen og Karen Thomasdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Gaardmanden, samt Barnets Forældre og Huusfolk. dets daab publiceret 2den Paaskedag.

Faddere. Maren Thomasdatter fra Kaultved udi Mygdahl Sogn, Dorthe Nielsdatter fra Ejaas, Jens Nielsen fra Trynskoven, Peder Jespersen fra Mogensbech og Thomas Povelsen fra Sønder Bindslev.


8) den 27de Maj blev hiemmedøbt et drengebarn Kaldet Friderich Johann Gesmell. Forældre. Peder Sørensen og Ane Kierstine Sørensdatter, Gaardmand i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Mandens Moder Ane Andersdatter og barnets forældre. dets daab publiceret 2den Paaske dag. Faddere. Velædle Jfr Karen Marie Spliid fra Steensbech, Ane Kierstine Pedersdatter, Christen Nielsen Møller, Niels Stephansen og Jens Pedersen Ladefoged, alle fra Steensbech.


9) den 3die Julii blev inddøbt Et drengebarn Kaldet - Lars. Forældre. Christen Thomsen og Else Thomasdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Capellanens Hustru holdt Barnet, Barnets fader og Gaardens ?? dets daab publiceret 9de Søndag efter Trinit.

Faddere. Karen Thomasdatter, Johanne Christensdatter, Jens Pedersens Bierregaard, Niels Sørensen af Sønder Bindslev og Jens Pedersen Ladefoged af Steensbech.


[185b]

Børne Daab 1802.

10) den 7de julii blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet Karen Margarethe. Forældre. Jens Thomsen og Johanne Svendsdatter, Gaardmand i Nørre Bindslev. Tilstædeværende Christen Østergaards Kone i NB og Barnets Forældre samt huusfolk. dets daab publiceret den 9de Søndag efter Trinit.

Faddere. Maren Christensdatter af Nørre Bindslev, Kierstine Larsdatter ved Leedet, Peder Sørensen Smed af Nørre Bindslev, og Christen Nielsen Møller fra Steensbech og Christen Christensen af Nørre Bindslev.


11) den 19 Septbr blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Knud. Forældre. Jørgen Jensen og Johanne Christensdatter, Inderste hos Christen Hansen i N:B: Tilstædeværende. Christen Østergaards Hustru, Barnets Forældre, og andre. dets daab publiceret den 19 Søndag efter Trinit.

Faddere. Maren Jensdatter fra Vadet i Aastrup Sogn, Ane Nielsdatter i NB, Svend Melsen i Lille Barchholdt, Christen Christensen tienende i Kaultved udi Mygdahl Sogn, Christen Christensen i Nørre Bindslev.


12) den 3 Octbr blev i Kirken døbt Et uægte Pigebarn Kaldet Ane. Moderen Ane Christensdatter af Sønder Bindslev, nemlig Christen Nielsensdatter, giorde Barsel i Sønder Bindslev, men tienende i Ejaas og blev udlagt til Barnefader Karlen gevorben Soldat Niels Nielsen Mørk tienende og i Ejaas hos Christen Pedersen, hvad ham angaard 2den gang men første gang hvad hende angaar - nu i Moesberg Sogn i ?? ??

Faddere. Mette Marie Christensdatter af Sønder Bindslev og Mette Jørgensdatter af Mogensbech, Christen Christensen Kaas og Christen Nielsen af Sønder Bindslev samt Jens Christensen Heedegaard.


13) den 24 Octbr blev i Bindslev Kirke døbt et Pigebarn Kaldet Else Marie. Forældre Peder Andersen og Ane Katrine Karlsdatter af Nørre Bindslev.

Faddere. Marie Nielsdatter af Nørre Bindslev, Ide Andersdatter af Sønder Bindslev og Anders Hamborg af Sønder Bindslev, Christen Christensen af Bindslev Capellanie Boelig samt Lars Friis ?? Bindslev.

den 12 Novembr 1802 afgiven Attest med LægdsRullen.


1) den 21 Novembr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Katrine. Forældre. Svend Jensen Melsen og Ane Margrethe Jensdatter, Huusmand paa Heeden tæt ved Tversted Sogn. Tilstædeværende. Marie Dorthe Svendsdatter, Svend Melsensdatter, barnets søster, dernæst barnets forældre. dets daab publiceret 2den Søndag efter H 3 Kdag.

Faddere. Marie Dorthe Svendsdatter af Lille Barchholdt, Maren Povelsdatter, Peder Sørensen Smed, Niels Pedersen Nørgaard og Christen Christensen af Nørre Bindslev.


[186]

Børne-Daab 1803

N. ad Nst. barn?? af 22 April 1847 er det Ane Petrine Georg. Kjærulff tilladt at bære navnet Mathiasen.

2) den 5 Januar blev paa Steensbech inddøbt Et Pigebarn født d 4de - Kaldet - Ane Petrine Georgine Kiærulf. Forældre. hr Jacob Jørgen Bergh, Madme Jacobine Severine Munch, Eyere af Steensbech. Tilstædeværende. ST: CancellieRaadJnde Broerholdt fra Eskier, Madme Kalmar, Barnets forældre med fleere. dets daab publiceret af 25 febr:

Faddere. Velædle Madme Clausen fra Odden, Velædle Jfr. Ane Cathrine Sode fra Tversted Præstegaard, S:T: hr CancellieRaad Brandt Bye og herredsfoged i Hiøring, ST: hr ConsistorialRaad Trap herre til Hvistedgaard og SognePræst for Taars og Ugilt, ST: hr StiftsProvst Schierup Sognepræst til Frue Kirke i Aalborg, ST: hr Captain Bruun herre til Villerup, ST: hr Captain Uttermøhlen fra Hiøring.


3) den 23 Januar 3die Søndag efter H 3 Kong blev i Kirken døbt Et drengebarn kaldet - Jens. Forældre. Christen Jensen og Katrine Christensdatter, Inderste i Sønder Bindslev.

Faddere. Karen Christensdatter, Mette Marie Christensdatter, Christen Pedersen og Christen Bierregaard af Sønder Bindslev samt Peder Jørgensen af Mogensbech.


4) den 6 Febr blev i Bindslev degenboelig inddøbt et drengebarn Kaldet Christen. Forældre. Christen Christensen Kiil og Maren Sørensdatter, Huusmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Else Sørensdatter Jens Holdts Hustru, degnend Kone, Barnets Fader og andre - dets daab publiceret d 20 Marts.

Faddere. Ellen Katrine Carlsdatter og Birtgithe Jensdatter af Sønder B, samt Jens Thomsen og Peder Smed af Nørre B og Niels Sørensen af Sønder Bindslev.


5) den 13 febr blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet - Ane Sophie. Forældre. Christen Jensen Melsen og Karen Andersdatter, Gaardmand i Heyselbech. Tilstædeværende. Ane Thomasdatter Christen Søtterups Kone, Barnets Forældre og andre. dets daab publiceret langfredag den 8 April.

Faddere. Konen Ane Sophie fra Bakken i Tolne Sogn og Ane Kierstine Christensdatter fra Hejselbech samt Sognefogden Jens Jensen fra Heedegaard og Jens Ladefoged fra Aagaard og Jens Christensen Melsen fra Heyselbech.


[186b]

Børne-Daab 1803.

6) den 14de febr blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet - Else Marie. Forældre. Christen Nielsen Bierregaard og Kiersten Christensdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Anders Poulsens Hustru, Barnets forældre og andre i Huuset. dets daab publiceret den 20de Mart.

Faddere. Karen Christensdatter, Ane Nielsdatter, Jens Pedersen Bierregaard, Christian Christensen og Søren Simmonsen, alle af Sønder Bindslev.


7) den 16 febr: blev hiemmedøbt et Pigebarn Kaldet Severine Christine. Forældre. Degn?? Lars Sørensen Holmen og Sara Chierstine Bastholm, Kirkesanger og Skolelærer i Bindslev. Tilstædeværende. Christen Kallehauges Hustru af Tversted, Barnets Forældre og Pigen. dets daab publiceret 2den Paaske Dag.

Faddere. Velædle Jfr Ane Catharine Sode fra Tversted Pgd, Velædle Jfr. Karen Marie Spliid fra Steensbech, ST: hr Jacob Jørgen Berg herre til Steensbech, ST: hr Henning Ring Herre til Nørre Elkier og ST: hr Henrich Bruun residerende Capellan fra Bindslev Uggerbye Tversted.


8) den 2den Maj blev hiemmedøbt {født d 30 April} Et Pigebarn Kaldet Inger Marie. Forældre. Niels Clausen og Mette Christensdatter, Huusmand og Skovfoged i Hellede. Tilstædeværende. Lars Søtterups Hustru Adelhede, samt Barnets Forældre. dets daab publiceret 4de Søndag efter Paaske.

Faddere. Adelhede Nielsdatter Laus Søtterups Hustru af Søtterup, Else Jensdatter af Heedegaard, Christen Jensen, Christen Iversen og Søren Jensen af Sønder Bindslev.

1803 d 1 Maj afgiven Attest med LægdsRullen.


9) den 23 july giordte Gaardmanden Jens Bierregaards Hustru Ane Marie Hansdatter Barsel med Et Pigebarn som (var ?? men døde) kort efter Fødselen (nemligen morgenen fødselen?? efter antræffe) strax saaes?? syg, da den Kone som forrettede Jordmoder ??, da inde hos en anden i nærheden blev hentet men Barnet var fuldbaaren og Ellers ingen omstændigheder, som kunde betragtes som Aarsagen til dets hastige død efter Fødselen blot alleene har været dets naturlige Svaghed saaledes ellers formodentlig bevidnet med Samliges underskrift med Paaholden Pen. Kiersten Jensdatter Giordemoder, Som overværende ved Forklaringen Catrine Carlsdatter ?? Dorthe Christensdatter, Gaarmandens Jens Pedersen Bierregaard.


[187]

Børne-Daab 1803

10) den 24de Juuli giordte Ane Lausdatter Mølback Barsel med Et drengebarn som til daaben blev kaldet Søren Christian, Sønder Bindslev, og udlagt til BarneFader Karlen Christian Sørensen tienende ?? Niels Andersen i Mogensbech som ?? Hielp ?? ?? ?? - hvilket blev tilkiendegivet af Anders Hansens?? Hustru som holdt barnet i overværelse af Gaardmand Jens Bierregaard i Sønder Bindslev og Huusmanden Christen Madsen i NB: Tilstædeværende, Forbemelte samt Degen og Hustru og Laus ?? dets daab publiceret 5te Søndag efter Trinit.

Faddere. Katrine Carlsdatter og Karen Hansdatter, Christen Bierregaaard, disse af Sønder Bindslev samt Niels Andersen og Peder Jørgensen af Mogensbech.


11) den 15de August blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Maren. Forældre. Peder Pedersen ?? og Ane Nielsdatter, Huusmand i et Jordløs huus i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Enke Kiersten Nielsdatter hos Hans Podemester, samt K hr Bruuns huusfolk og Barnets Fader. dets daab publiceret 16 Søndag efter Trinit.

Faddere. Ane Olesdatter af Nørre Bindslev og Maren Nielsdatter af Trunsmarch, Ole Christensen af Nørre Bindslev, Christen Christensen af Barchhpldt samt Christen Christensen af Trunsmarch.


12) den 2 Septbr blev inddøbt Et drengebarn Kaldet - Jørgen. Forældre. Christen Knudsen og Maren Jørgensdatter, Boelsmand i Aarskoven. Tilstædeværende. Christen Christensens hustru, Barnets Fader og andre i Pgd. dets daab publiceret 20de Søndag efter Trinit.

Faddere. Peder Pedersens Hustru af Aarskoven paa Rævheden, Mette Marie Nielsdatter af Biørnsbech, Christen Smed og Christen Michelsen af Aarskoven samt Søren Larsen af Aarskoven ved Ledet.

den 12 Novembr 1803 afgiven Attest med LægdRullen.


1) den 20 Novembr blev i Kirken døbt Et drengebarn Kaldet - Christian. Forældre. Jens Nielsen og Ane Christensdatter, Boels eller Huusmand i Trynskoven.

Faddere. Maren Christensdatter Møllerens Hustru paa Steensbech og Ane Christine Pedersdatter og fra Steensbech samt Jens Christensen, Lars Friis og Peder just?? fra Nørre Bindslev.


[187b]

Børne-Daab 1803, 1804

2) den 16 Decembr blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Christine Marie. Forældre. Gustav Hogstrøm og Karen Clemmensdatter, tilhuuse i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Peder?? Elms?? Hustru holdt Barnet, barnets fader, og adskillige i Pgrden. dets daab publiceret Søndagen Septuagesima.

Faddere. Jens Friis Kone i Nørre Bindslev og Ane Marie Nielsdatter i Trynskoven, Jens Christensen, Jens Jensen og Anders Vorm, alle tienende i Ejaas.


3) den 17 Decembr blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Ole. Forældre. Christen Christensen og Maren Olesdatter, Gaardmand i Barchholdt. Tilstædeværende. Pige Ane Olesdatter holdt Barnet, Barnets Fader og adskillige i Pgrden. dets daab publiceret Søndagen Septuagesima.

Faddere. Karen Pedersdatter tienende i Tversted Pgrd, og Ane Olesdatter i Nørre Bindslev, Ole Østergaard, Peder Christensen i N:Bindsl og Jens Christensen tienende i Barchholdt.


4) den 22 Decbr blev inddøbt Et Pigebarn Kaldet Inger Johanne. Forældre. Jens Christensen Skræder og Maren Christensdatter, Fæstere af et Jordløs huus i Nørre Bindslev. Nøddaab. Tilstædeværende. Jørgen Jensens hustru med Barn??, barnets fader - døde strax efter eller dagen rettere sagt derefter.


1804.

5) den 2 Januar blev inddøbt et Pigebarn Kaldet - Maren. Forældre. Mikel Steen og Mette Lausdatter, huusmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Søren Simmonsens hustru Maren Klim holdt Barnet og adskillige samlede i degenboeligen. dets daab publiceret 1ste Søndag efter H: 3 Kdag.

Faddere. Kiersten Larsdatter tienende i N:Bindslev, Birgithe Jensdatter tienende i Sønder Bindslev, Peder Jensen Skræder i N Bindslev og Jens Christensen og Jens Jensen tienende i Ejaas.


6) den 23 Mart blev inddøbt et drengebarn Kaldet Laus Christian. Forældre. Christen Mikelsen og Johanna Christensdatter, Boelsmand i Aarskoven. Tilstædeværende. Grdmden Christen Østergaards Hustru, barnets Fader og andre i Pgden. dets daab publiceret 6te Søndag efter Paaske.

Faddere. Peder Pedersens Kone, og Ane Thomasdatter, Peder Pedersen, Christen Knudsen og Christen Christensen alle af Aarskoven.


[188]

Børne-Daab 1804.

7) den 10 Januar 1804 giorde Mette Marie Andersdatter Christen Christensens Hustru opholdende sig i Heedegaard udi Bindslev Sogn Barsel med et Pigebarn, og en nærværende Giordemoder Enke Karen Lorensdatter fra Kaveltved udi Mygdahl Sogn tillige med Jens Heedegaards Hustru; Barnet blev vel levendes fød saa vidt kunde kiendes, men var med det samme død; Moderen havde gaaet sin Tid ud, og var første gang hun giorde Barsel, Barnet fødtes ordentlig uden omstændighed, Giordemoderen som synis at mærke liv, søgte nok at opvække samme ved et og andet brugeligt som næsten at læge?? og deslige, men det mærkedes dog strax død, og anden forklaring vidste Giordemoderen ikke at giøre; det hun bevidnede ved sin haands underskrift tilligemed Faderen til Barnet som nærværende ved Forklaringen paa Hustruens vegne ?? med paaholden Pen.

Karen Lorensdatter - Christen Christensen.8) den 27de Mart blev paa Steensbech inddøbt Et drengebarn Kaldet Erich Nicolai Severin. Forældre. Velædle hr Jacob Jørgen Bergh og Velædle Madame Jacobine Sverine Bergh fød Munch Eyere?? af Steensbech. Tilstædeværende. Giordemoderen madme Bech fra Sæbye holdt Barnet dernæst Barnets forældre, Velædle Madme Munch og andre gaardens folk. dets daab publiceret i Kirken den 11 Maj dagen efter Christi Hlfartsdag.

Faddere. ST: StiftsProvstInde Schierup fra Aalborg, S:T: Frøken Susanna Blom fra Hiøring, og ST: hr Justitz=Raad og Amtmand fra Hiøring, og ST hr CammerRaad Rasmussen fra Bratscou, og ST hr Lieutenant Bolvig Eyere af Lengsholm og ST: Studiosus Theologie hr Spliid egentligen fra Randers men opholdende sig i ST hr Stiftsprovst Schierups Huus i Aalborg for nærværende Tiid.


[188b]

Børne-Daab 1804,

9) den 22 April 3die Søndag efter Paaske blev i Kirken døbt et uægte drengebarn Kaldet Peder Christian. Moderen Mette Marie Christensdatter, huusmanden Christens Nielsens datter i Sønder Bindslev, og blev udlagt til Barnefader, Karlen Niels Sørensen Søren Larsens Søn udi Holdt i Bindslev Sogn.

Faddere. Anders Hamborgs Hustru paa Heeden ved Sønder Bindslev, dernæst Ane Christensdatter, Niels Sørensen af Sønder Bindslev og Niels Christensen af Nørre Bindslev.


10) den 23 Maj blev inddøbt Et Pigebarn Kaldet Dorthe Marie. Forældre. Joseph Pedersen og Sophie Larsdatter, Inderste i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Jeppes Enke Maren Larsdatter af NB, barnets fader og andre i degenboeligen. dets daab publiceret 3die Søndag efter Trinit.

Faddere. Karen Christensdatter fra Sønder Bindslev, Karen Andersdatter fra Øster Trunsmark, Jens Skræder, Jens Christensen og Jens Hansen af Nørre Bindslev.


11) den 18 Julii blev inddøbt Et drengebarn Kaldet - Carl. Forældre. Jens Larsen Steen og Karen Christensdatter, Huusmand i Holdt. Tilstædeværende. Anders Hamborgs Hustru, samt adskillige paa Steensbech. dets daab publiceret 18de Søndag efter Tr:

Faddere: Anders Hamborgs datter ide, og Maren Christensdatter i Hejselbech, Christen Smed i Aarskoven, Jens Ladefoged i Aagaard og Peder Sørensen i Mogensbech.


12) den 19 August blev inddøbt Et Pigebarn Kaldet Maren. Forældre. Christen Jensen og Kiersten Nielsdatter, Huusmand i Holdt. Tilstædeværende. Christen Olesens Kone af Nørre Bindslev, Barnets fader og adskillige i Capellanie Boeligen. Døde.


13) den 27 August blev hiemmedøbt Et Pigebarn Kaldet Inger. Forældre. Jens Jensen og Ane Larsdatter, Gaardmand i Heedegaard, Sognefoged. Tilstædeværende Maren ?? fra Kaultved holdt ?? daabendernæst tilstæde Barnets Forældre, Giordemoderen og degnen.

[189]

Børne-Daab 1804, 1805

dets daab publiceret den 19de Søndag efter Trinit.

Faddere. Velædle Madme Gad og Velædle Jomfru Hoffmann af Bindslev Præstegaard, samt Jens Andersen af Røde Mølle i Mygdahl Sogn, Christen Melsen og Jens Christensen fra Hejselbech.


14) den 9 Septb blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Christen. Forældre. Niels Christensen og Ane Olesdatter, tilhuuse hos Gaardmanden Ole Østergaard i N:B: Tilstædeværende. Peder Østergaards Kone i huuset ved Barchholdt holdt det, dernæst tilstæde Barnets fader og adskillige i Capellanie Boeligen. dets daab publiceret d 22de Søndag efter Trinit.

Faddere. Kaen!! Pedersdatter fra Tversted Sogn, Karen Mortensdatter af Nørre Bindslev, Ole Christensen ibidem, Peder Pedersen i Huuset ved Barchholdt, og Christen Christensen i Barchholdt.

1804 den 12 Novembr afgiven Attest med LægdsRullen.


1) den 22 Decbr blev hiemmedøbt Et drengebarn Kaldet Peder. Forældre. Jens Pedersen Bierregaard og Ane Marie Hansdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Giordemoderen, Barnets Fader, og Huusfolk i Bindslev Capellanie Boelig. dets daab publiceret i Kirken Søndagen mellem Juul og nytaar.

Faddere. Karen Larsdatter, Ane Thomasdatter, Niels Sørensen, Søren Povelsen af Sønder bindslev og Christen Christensen i Aarskoven.


2) den 13 Januar blev hiemmdøbt Et drengebarn Kaldet - Peter Johann Georg. Forældre. Thomas Christian Mortensen og Mette Christensdatter, tilhuuse hos Morten Lykkegaard i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Giordemoderen fra Asdahl Sogn, Barnets Fader, og Huusfolk i Bindslev Capellanie Boelig. dets daab publiceret Fastelavns Søndag.

Faddere. Velædle Madme Bergh fra Steensbech og Velædle Lovise?? Qvist og fra Steensbech samt Velædle hr Rasmussen Kystmilice Bestyrer og Forpagter paa Wreilev Closter; Velædle hr Mollkesen?? Informator paa Steensbech, og Velædle hr Schiørring Eyere paa Steensbech.


3) den 10 Mart blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Birthe. Forældre. Morten Christensen og Maren Pedersdatter, Mølleren ved Steensbech Mølle. Tilstædeværende.

[189b]

Børne-Daab 1805.

Tilstædeværende. Giordemoderen d gl Christen Larsens Hustru, Barnets Forældre, og Konens Søster Mads Stenums hustru. dets daab publiceret Palme Søndag.

Faddere. Maren Christensdatter fra Vogn i Moesberg Sogn, Ane Pedersdatter, Søren Povelsen, Jens Jensen og Jens Povelsen alle fra Steensbech.


4) den 7de Mart blev hiemmedøbt Et drengebarn Kaldet - Hans Svane Benevolens, døbt af faderen selv. Forældre. ST: hr Heino Gerhardt Gad, residerende Capellan, ST. Christiane Henricha Hoffmann. Tilstædeværende. Velædle Madme Bergh fra Steensbech holdt Barnet og tilstæde Madme Holmen, samt Huusets folk. dets daab publiceret den 26 April.

Faddere. S:T Madme Bergh og Velædle Jomfr Barnara Qvist fra Steensbech, ST: Provst Biørn fra Tversted, ST: hr Henning Ring fra Nørre Elkiær, og ST: Schiørring fra Steensbech og ST: hr Mathisen ?? paa Steensbech.


5) den 7de April blev hiemmedøbt et drengebarn Kaldet Jens Christian. Forældre. Christen Jensen Søndergaard og Karen Thomasdatter, Gaardmand i S:B: Tilstædeværende. Giordemoderen Karen Nørskov fra Astrup Sogn, Barnets fader og Huusfolk. dets daab publiceret 5te Søndag efter Paaske.

Faddere. Johanne Christensdatter, Heyle Olufsens Hustru i Ejaas, Ane Christensdatter og Christen Pedersen af Sønder Bindslev, Jørgen Jensen af Nørre Bindslev og Christen Friis af Aagaard.


6) den 8de Maj blev inddøbt et drengebarn Kaldet - Peder. Forældre. Christen Nielsen Bierregaard og Kiersten Christensdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende. Giordemoderen Karen af Nørsch i Astrup Sogn, samt Barnets Fader og huusfolk i Capellanie Boeligen i Bindslev. publiceret i Kirken 1ste S. efter Trin: Faddere. Anders Hamborgs Hustru, Karen Christensdatter, Christen Ladefoged, Peder Christensen alle af Sønder Bindslev og Peder Jørgensen af Monsbek.


7) d 3die August blev inddøbt et Pigebarn Kaldet Maren. Forældre. Jens Thomsen, Johanna Svendsdatter, Gaardmand i Nørre Bindslev. Tilstædeværende. Faderen, Christen Østergaards Kone fra Aarskoven og Folkene i Præstegaarden. dets daab publiceret d 13de Søndag efter Trinitatis og vare Faddere Niels Nørgaards Kone, Mads Jørgensen, Morten Thomsen, Karen Mortensdatter.


[190]

8) d 9 Augusti inddøbtes et Barn en dreng Kaldet Christen. Forældrene. Niels Sørensen, Johanna Christensdatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende vare Giordemoderen fra Nørskov i Astrup Sogn, Faderen og Huusfolkene i Bindslev Præstegaard.

daaben publiceret i Kirken 16de S: p: Trin: Faddere. Christen Olesens Kone i N:B: Degnens Pige Mette, Niels Holt, Peder Smed i NB, Christen Søndergaard i S:B: Konen introduceret samme Dag.


9) d 10de August inddøbtes et Drengebarn Kaldet Christen. Forældrene. Christen Thomsen, Else ThomassDaatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende Barnets Fader, Giordemoderen fra N:Bindslev og Folkene i Bindslev Præstegaard.

publiceret i Kirken 11 Søndag p:Trin: Fadderne: Morten Lykkegaards Kone af N:B: Anna Pedersdatter af Steensbek, Søren Poulsen ibid, Christen Jeppesen af Nørre Bindslev.


10-11) den 20de Septembr inddøbtes 2de Pigebørn hvoraf den ældste blev Kaldet - Maren den yngste -- Kiersten. Forældrene. Christen Christensen, Dorthe NielsDatter, Grdmand fra Aaeskoven. Tilstædeværende. Faderen, Christen Østergaards Kone og Folkene i Præstegaarden.

publiceret i Kirken 21de Søndag efter Trin:

Fadderne: Hejli Olesens Kone i Ejaas, Christen Michelsens Kone af Aaeskoven, Christen Persen Ejaas, Christen Michelsen af Aaeskoven, Niels Giødegaard af Mygdahl Sogn.


12) d 28de September inddøbtes et drengebarn Kaldet Lars Christian. Forældrene. Jens Christensen Skræder, Karen ChristensDatter, GaardEjer i N:Bindslev. Tilstædeværende vare Christen Olesens Kone af N:B: Faderen og folkene i Præstegaarden.

publiceret i Kirken 21de Søndag p:Trin:

Fadderne: Møllerens Kone fra Edskier, Mads Thomsen N:Bindslev, Mette i Præstegaarden, Karen Mortensdatter af Lykkegaard, Niels Sundbye af S Bindsl


[190b]

Børnedaab 1805 1806

13) d 5te October inddøbtes et drengebarn Kaldet Jens. Forældrene. Peder Jensen, Margrethe LarsDatter, Gaardmand i Bragholt. Tilstædeværende. Barnets Fader, Giordemoderen og de folk som ere og tiene Præstegaarden. publiceret i Kirken 23de S: efter Trin:

Faddere vare; Maren JensDatter og Anna JensDatter fra Sindahl Lund i Sindahl Sogn, Jens Nedergaard i Aagaard, Søren Povelsen og Jens Povelsen af Steensbek.


14) d 14de October inddøbtes et Drengebarn Kaldet Peder Christian. Forældrene. Søren Simonsen, Maren PedersDatter, Huusmand i S Bindslev. Tilstædeværende Barnets Fader, Giordemoderen fra Nørskov og Folkene i Præstegaarden.


[indlagt seddel]

d 26de Nov 1805 hiemmedøbted Christen Pedersens og Hustrues Anna Margrethe Christensdatters Drengebarn Kaldet Peder. publiceret 1ste Søndag i Advent. Fadderne. Else Christensdatter fra Grøntved, Margrethe LarsDatter af Bragholt, Peder Jensen ibid, Niels Sørensen og Jens Pedersen af S:Bindslev.

1805 d 12de November afsendt Attest om LægdsRullen.


1) d 25de Januari 1806 inddøbtes et uægte drengebarn - Kaldet Peder. Moderen Johanna PedersDatter hos Faderen Peder Larsen af Nørre Bindslev og blev af Giordemoderen tilkiendegivet at Barnets Faderen var: Anders Pedersen gift Mand, tienende i Sindahl Præstegaard. Tilstædeværende var Per Larsen og Hustrue, Giordemoderen Kiersten JensDatter, ?? ??

[margin]

den sidste er Giordemoder. meldt den 29de Ejusd: til Herredsfoged.

[191]

Børnedaab 1806.

dets daab i Kirken confirmeert Fastelavns Søndag, Fadderne vare: Giertrud PedersDatter fra Steensbek, Cathrine PedersDatter og Birthe JensDatter fra Aaeskoven, Peder Larsen og Lars Persen af Nørre Bindslev.


2) d 15de Marty inddøbtes et Drengebarn Kaldet Jens Christian. Forældrene. Christen Jensen, Kirsten NielsDatter, Holt, Huusmand. Tilstædeværende. Giordemoderen, Barnets Fader og Folkene i Præstegaarden.

Publiceret i Kirken Mariæ BebudelsesDag.

Fadderne vare Karen ThomassDatter, Anna ChristensDatter, Niels Sørensen af Sønder Bindslev, Jens Pool af Nørre Bindslev.


3) d 15de Marty inddøbtes et Drengebarn Kaldet Niels Christian. Forældrene. Niels Clausen, Mette ChristensDatter, Helledie Huusmand.

Tilstædeværende, Giordemoderen, Barnets Fader og Moder. Publiceret i Kirken 3die Søndag efter Paaske, baaret af Anna Christine ChristensDatter af Søttrup: Maren ChristensDatter af Heiselbek, Thomas Bak ibid, Jens Bak i Aagaard, Peder Nielsen i Søttrup.


[191b]

Børnedaab 1806

4) d 6te July inddøbtes Jens Nielsens og () Datters Barn af Ejaas, til hvilken daab var overværende Barnets Fader, Giordemoderen og Præstens Kone. Barnet fik det Navn: Christiane. Dets Daab blev publiceret i Kirken 12de Søndag p:T: og Fadderne vare Christen Andersens Kone af Tolne, Dorthe JeppesDatter, Christen Pedersen, Jens Hansen, Niels Christensen, Jens Christensen alle fra Ejaas.


5) d 16de July inddøbtes Peder Østergaards Barn af Barkholts Huus som blev Kaldet Karen Maria.

Tilstædeværende vare som ovenfor.

Daaben publiceret i Kirken 12de Søndag pT: Maren Lund, Peder Christian, Jens Nielsen, Kirsten SørensDatter alle af Steensbek.


[192]

Børnedaab 1806.

6) den 22de October inddøbtes et Pigebarn Kaldet Christiane Frideriche Schell. Forældre. Lars Holmen Degn, Sara Kirstine Bastholm, i Bindslev Degneboelig. Tilstædeværende vare Barnets Forældre, Giordemoderen og Barnefaderens Moder samt Jens Jensens Hustrue i Heedegaard; dets daab publiceret i Kirken Søndagen d 29de November d:a: Jørgen Jensens Hustru fra Sortkiær i Elling Sogn bar Hende og sammes Datter Else stod ved; Mandfolkene vare Hr Schiørring Aulsforvalter paa Leerbek, Jesper Bastholm i Skeen Mølle og Kiøbmand Mads Persen fra Skagen.

d 12de November afgiven Attest med LægdsRullen.


1) d 15de November inddøbtes et Pigebarn Kaldet Anete Laura Kirstine. Forældre. Jens Mathias Boelund, Mette Cathrine Frideichsen, Ejer til Steensbek. Tilstædeværende vare Barnets Forældre, Madme Hedemark fra Fladstrand og Giordemoderen.

Publiceret i Kirken d 19de Marty 1807, baaren af Madam Hussing fra Wraae Præstegaard, de øvrige faddere vare: Jomfrue Drejer fra Fladstrand, CancellieRaad Brandt fra Hiøring, Præsten Hr Schibbye fra Tversted og begge de Herrer Ring til Nørre Elkiær.


[192b]

Barnedaab 1807-181!!

2) d 10de January 1807 inddøbtes et Pigebarn Birgithe. Forældrene. Christen Michelsen, Susanna ChristensDtr, Ejer af et stæd paa Aaeskoven.

Tilstædeværende vare Giordemoderen, Barnets Fader og Folkene i Bindslev Præstegaard. Publiceret i Kirken d 2den Søndag i Faste baaret af Christen Østergaards Kone. Faddere Christen Knudsen fra Aaeskoven, Christen Pedersen tienende Søren Skoven, Johanna Friis ibidem, Morten Lykkegaards Datter Anne og jens Skræder tienende i Lykkegaard.


3) d 15de january 1807 inddøbtes et Drengebarn kaldet Jens. Forældrene. Christen Jensen og Cathrine ChristensDatter, Inderste i Sønder Bindslev.

Tilstædeværende Giordemoderen, Barnets Fader og andre af Bindslev Præstegaard. Publiceret i Kirken 2den Søndag efter hellig 3 Konger. Anders Hamborgs Kone bar ham, Margrethe JensDatter fra Aagaard, Christen Søndergaard S:B, Jens Ladefoged og Christen Jørgensen af Aagaard.


4) d 20de January inddøbtes et Drengebarn Kaldet Steffen. Forældrene. Niels Steffensen, Johanna SimonsDatter, huusmand i Nørre Bindslev.

Tilstædeværende. Barnets Fader, Giordemoderen og Præstens Kone. Publiceret i Kirken 2den Søndag i Faste, baaret af Christen Olesens Kone i N:B: Faddere Maren NielsDatter, Jørgen Jensen, ung Jens Pool af Nørre Bindslev, Jens Nielsen, død.


[193]

Barnedaab 1807.

5) d 22de February inddøbtes et Drengebarn Kaldet Niels. Forældrene. Anders Nielsen, Anna Maria NielsDatter, Til Huuse i Wester TrunsMark.

Tilstædeværende vare de som sædvanligen ved slig Lejlighed ere.

Publiceret i Kirken 2den PaaskeDag, baaren af Maren NielsDatter af N.Bindslev, Fadderne Karen NielsDatter af Bindslev Præstegaard, Peder Ibsen af N:Bindslev, Christen Jensen og Christen Nielsen af Trunsmark.


6-7) d 15de Marty inddøbtes 2de Pigebarn hvoraf den ældste blev Kaldet Maren, den anden Kirsten. Forældrene. Christen Christensen, Maren OlesDatter, Opholdende i Østergaard i Nørre Bindslev. Overværende vare foruden Giordemoderen, Folkene i Bindslev Præstegaard. Publicerede i Kirken 3die Søndag efter Paaske baaren af Christen Ibsens Kone i N:Bindslev og Anna Margrethe OlesDatter fra Steensbek, Mads Thomsen, Peder Østergaard, Mads Steenum, Peder Ibsen, Christen Andersen, Anna AndersDatter, Anne Friis, Anna ChristensDatter alle af Nørre Bindslev.


[193b]

BørneDaab.

No 8) 4de Søndag efter Trinitatis døbtes i Kirken et Pigebarn Kaldet Anna Maria. Forældrene. Michel Larsen Sten, Mette LarsDatter, Huusmand i Sønder Bindslev.

Fadderne. Niels Jeppesens Kone Kaultved, Mette LarsDatter i N:Bindslev, Christen Jensen Holt, Peder Ladefoged i S:Bindslev, Christen Skræder i Hejselbek.


9) 5te Søndag efter Trinitatis d 28de Junij døbtes i Kirken et uægte Pigebarn Kaldet Anna. Moderen Mette SimonsDatter indkom sidst i Maj fra Astrup Sogn og nu opholdende sig hos Søren Simonsen i Sønder Bindslev, til Barnefader udlagdes Morten Kudsk boende i Mostrup og tienende som avlskarl paa Eskiær. Fadderne vare Niels Steffensen, Christen Christensen, Lars Christian af Nørre Bindslev, Kirsten PoulsDatter fra Bakken i Astrup Sogn og Niels Monsbeks Datter Anna ??


[194]

Børne Daab.

No 10) 6te Søndag p:Trin: d 5te July inddøbtes et Drengebarn Kaldet - Christen. Forældrene. Mads Thomsen, Maren ChristensDatter, Gaardmand i Nørre Bindslev. Tilstædeværende vare Morten Thomsens hustrue, Barnets Fader og Folkene i Præstegaarden. publiceret i Kirken 11 Søndag Trin, Baaren af Jens Thomsens Hustrue, Fadderne Karen MortensDatter, Morten Thomsen af Nørre Bindslev, Niels Skoemager fra Slottet og Christen Thomsen af S:Bindslev.


11) d 8de July inddøbtes et Drengebarn Kaldet Niels. Forældrene. Jens Jensen Pool, Anna Maria NielsDatter, Huusmand i Nørre Bindslev. Tilstædeværende vare Barnets Fader, Christen Ibsens Hustrue af N:Bindslev og Folkene i Præstegaarden.

Publiceret i Kirken 11te Søndag efter Trinitatis, baaren af Ole Thomsens Kone i Agersted?? Uggilt Sogn, Fadderne Ane AndersDatter, Jens Hansen, Anders Nielsen, Christen Kaas den yngre.


12) d 9de Juuly inddøbtes et Pigebarn Anna Maria. Forældrene. Niels Sørensen, Johanna ChristensDatter, Gaardmand i Sønder Bindslev.

Tilstædeværende vare Barnets Fader, Giordemoderen og Folkene i Præstegrd. Publiceret i Kirken 12de S:p:T baaren af Jørgen Sørensens Kone fra Ejstrup, Fadderne Christen Iversen, Christen Ladefoged fra NB Dennes Pige Anna, Jens Christensen ved ??


[194b]

Børnedaab.

No 13) d 18de July inddøbtes et Pigebarn Kaldet Else Maria. Forældrene. Niels Sørensen, Karen HansDatter, Gaardmand Holt. TIlstædeværende vare Barnets Fader, Giordemoderen fra Nørskov og Bindslev Præstegaards Tienestefolk.

Publiceret i Kirken 12de S:p:T: baaren af Christen Overgaards Datter Margrethe fra Wogn, Fadderne Kirsten Kaaes, Jens Bierregaard af S:B: Jens Friis af N:B. Jens Iversen af Præstegaarden.


No 14) d 4de August inddøbtes et Drengebarn, Kaldet Christen. Forældrene. Christen Knudsen, Maren JørgensDatter, Huusmand paa Aaeskoven. Tilstædeværende vare Giordemoderen, Barnets Fader og Præstens Kone.

Publiceret i Kirken 18de S:p Trin: baaren af Niels Olesens Datter i Biørnsbak. Fadderene vare Jeppe Smed fra Mostrup, Christen Michelsen af Aaeskov, Peder Pedersens Karl paa Ravheden, Mette JensDatter fra TrynSKoven, Anna AndersDatter af N:B:


[195]

Børnedaab.

No 15) d 7de August inddøbtes et Drengebarn aulet uden for Ægteskab Kaldet - Jens. Moderen er Karen NielsDatter tienende i Bierregaard og blev til Barnefader udlagt Christen Jensen tienende sammestæds, hvilket Giordemoderen fra Nørskov og Jens Bierregaards Kone bevidnede.

Publiceret i Kirken 13de S:p:Trin, baaren af Jens Bierregaards Hustrue, Faddere vare Jens Ladefoged, Søren Simonsen, Christen Bierregaards Datter Ingeborg, Kirsten Kaas alle af Sønder Bindslev.


16) d 1ste September inddøbtes et Drengebarn kaldet Christen. Forældrene. Christen Pedersen Iversen, Anna Margrethe ChristensDatter, Gaardmand i S:B:

Tilstædeværende var Barnets Fader, Giordemoderen og Præstens Hustrue. dette Barn døde inden dets daab blev confirmeret i Kirken.


[195b]

Børnedaab.

No 17) d 3die November inddøbtes et Drengebarn kaldet Thomas. Forældrene. Christen Jensen Søndergaard, Karen ThomasDatter, Gaardmand i Sønder Bindslev. Tilstædeværende vare Giordemoderen, Barnets fader og Præstens Kone.

Dets daab publiceret i Kirken 2den Juuledag, baaret af Degnens Hustru. Faddere vare. Mads Jensens Datter i Hejselbek, Præstens Avlskarl Jens Persen, Lars Christian fra Monsbek, Niels Thomsen i Stokholm.

Ingen Liste med LægdsRullen d 12 Nov.


No 1-2) Inddøbtes d 17de December 2de Drengebørn tvillinger, den første Kaldet Christen, den anden Jens. Forældrene. Christen Christensen, Johanna JensDatter, Hos Jens Friis i N:Bindslev.

Tilstædeværende var Giordemoderen, Anna LarsDatter, Jens Friis, Præstens Kone.

Dets daab publiceret i Kirken 2den JuuleDag, den første baaren af Jens Skræders datter fra Diget, den anden af Anna Friis. Fadderne vare Jens Friis, Lars Friis, Christen Andersen, Morten Lykkegaards Datter, Karen NielsDatter af Trunsmark.


[196]

Børnedaab.

No 3) d 21de January inddøbtes et Pigebarn Kaldet Kirsten. Forældrene. Peder Jensen, Margrethe LarsDatter, Gaardmand i Bragholt. Tilstædeværende vare Giordemoderen fra Nørskov, Barnats Fader, og Folkene i Præstegaarden. Døde.


No. 4) d 30de January inddøbtes et Drengebarn Kaldet - Hans Melchior Bartholin. Forældrene. Heino Gerhard Gad, Christian Henricha Hofmann, SognePræst til Bindslev. Tilstædeværende vare Giordemoderen, Madame Boelund til Steensbek og Barnets Moder.

Dets Daab publiceret i Kirken PalmeSøndag, Baaren af Sognefogden Morten Thomsens Hustrue. Faddere Jens Heedegaards Hustrue, Morten Thomsen, Mads Jørgensen, Lars Søttrup og de fleste af Sognets Gaardmænd.


[196b]

Børnedaab.

No 5) d 4de February fødtes i Gaarden KokkeLeed af Forældrene Søren Larsen og Hustrue Kirsten ChristensDatter et dødfødt Pigebarn som efter Giordemoderens og en anden troeværdig ved denne Fødsel overværende Kones Vidnesbyrd er saaledes tilgaaet.

1. I 7de Maaned af Svangerskabet.

2. Aarsagen til den for tidlige Nedkomst formeenes at være stærk Forkølelse hos Moderen, da der før Fødselen yttrede sig hos denne mærkelige feberagtige Tilfælde.

3. Fosteret kom ved Naturens Hielp, besværligt men uden Vending.

4. Intet Liv var ved Fødselen tilsyne, dog forsøgte Giordemoderen ved varmt Bad at bringe Livskræfter, om nogen var i Bevægelse, men alt forgæves.

5. Moderen har aldrig før været frugtsommelig.


No 6) d 5te February inddøbtes et uægte Pigebarn Kaldet: Bertheline Maria. Moderen Elisabeth Lejsner fra Kiøbenhavn opholdende sig nu i Øster Trunsmark, hos Christen Jensen. Til Barnefader udlagdes Jens Christensen tienende i Hejselbek. Tilstædeværende var Giordemoderen og Folkene i Præstegaarden.

[margen] Til Amtstuen meldt d 10de Marty 1808.

[197]

1808 Børnedaab.

Publiceret i Kirken 1ste S: i Faste, Fadere. Karen Ovesdatter af Trunsmark, Christen Andersen, Jens Friis, Peder Ellen, Anna ChristensDatter alle af Nørre Bindslev.


No 7) d 18de February inddøbtes et Drengebar!! Kaldet Peder. Forældrene. Peder Jørgensen, Maren NielsDatter Enke, tilhuuse i Monsbek men Faderen død.

Tilstædeværende var Giordemoder, Barnets Farfader og Folkene i Præstegaarden.

Dets Daab publiceret Søndag Sexagesima baaren af Mette JørgensDatter af Mogensbek, Fadderne Ingeborg ChristensDatter, Christen Hald, alle af Sønder Bindslev, Lars Christian af Monsbek.


No 8) d 20de February inddøbtes et Drengebarn Kaldet Christian. Forældrene. Jens Larsen Steen, Karen ChristensDatter, Huusmand Holt.

Tilstædeværende Barnets Fader, Anders Hamborgs Hustrue og Folkene i Præstegaarden. Dets Daab publiceret i Kirken PalmeSøndag baaren af Niels Monsbeks Datter Anna Cathrine. Fadderne vare Christen Iversen af SB, Jens Christian af Ejaaes, Lars Christian af Monsbek og Mette SimonsDatter samestæds.


[197b]

1808 Barnedaab.

No 9) d 24de February inddøbtes et Pigebarn Kaldet Anna Caroline. Forældrene. Peder Sørensen Ellen, Anna Kirstine SørensDatter, Huusmand ved Nørre Bindslev.

Tilstædeværende vare Barnets Forældre, Degnens Kone, Madam Holmen og Peder Skræders Kone. Publiceret 2den Søndag i Faste baaren af Morten Lykkegaards Datter Karen, Fadderne vare Morten Lykkegaard, Karen Marie Madsdatter af Hejselbek, Maren Trynskov af Degenboeliget.


No 10) d 20de Marty inddøbtes et Pigebarn Kaldet Else Maria. Forældrene. Christen Nielsen Bierregaard, Kirsten ChristensDatter, Gaardmand i Sønder Bindslev.

Tilstædeværende vare Barnets Fader, Anders Hamborgs Hustrue og Folkene i Præstegaarden. Dets Daab publiceret i Kirken Langfredag, baaren af sin Søster Ingeborg, Fadderne vare Christen Ladefoged, Christen Hansen, Karen ChristensDatter alle af Sønder Bindslev samt Else JensDatter af Heedegaard.


[198]

1808 Barnedaab

No 11) den anden April meldte Giordemoderen at en Pige ved!! Anna PedersDatter paa Steensbek aborterte samme Dag, med et Pigebarn som efter Undfangelsen var 3 Maaneder gammel altsaa uden Liv. Aarsagen til den utidige Fødsel mente Moderen efter Giordemoderens Forespørgsel at være uforsigtighed ved sit Arbejdes all for stærke Ihaandtagelse.

Til Barnefader angaves en Karl, som tiente paa Steensbek som Podemester forrige Aar og hvis navn er Jacob, der (som) nu er i Fladstrand som Artillerist.


No 12) d 25de Apriil inddøbtes et Pigebarn Kaldet Maren. Forældrene. Peder Pedersen, Anna NielsDatter, i Barkholts Huus. Tilstædeværende vare Christen Østergaards Hustrue, Barnets Fader og Folkene i Præstegaarden. Dets daab publiceret i Kirken 6te Søndag efter Paaske, baaren af Christen Christensens Hustrue i Nørre Bindslev, Fadderne Peder Ibsen, Anna Margrete OlesDatter, Jens Friis og Christen Olesen alle af Nørre Bindslev.


[198b]

1808 Barnedaab.

No 13, 14) d 29de Maj inddøbtes 2de Tvilling Børn d 1ste en dreng kaldet Christen, d 2den en Pige Kaldet Maren. Forældrene. Jens Christensen Skræder, Karen ChristensDatter, Huusmand i N:Bindslev.

Tilstædeværende vare Barnets Fader, Christen Ibsens Kone og Jørgen Jensens Kone af Nørre Bindslev.

Døde begge uden at komme i Kirke.


15) 7de Søndag efter Trinitatis døbtes i Kirken et Pigebarn Kaldet Maren. Forældrene. Jens Christensen, Giertrud Christensdatter, Huusmand i Ejaas. Baaren af Niels Tyskes Kone, Fadderne vare Christen Pedersen, Christen Christensen af Ejaas, Maren Trynskovs, Maren Christensdatter af Nørre Bindslev og Niels Olesens Datter Mette Maria fra Biørnsbak.


16) d 21 November inddøbtes et Pigebarn Kaldet Anna Maria. Forældrene. Christen Hansen, Karen ChristensDatter, Gaardmand i Sønder Bindslev.

Tilstædeværende vare Giordemoderen, Barnets Fader og Præstens Kone.

Dette Barn døde inden dets Daab blev publiceret i Kirken.


[199]

d 23 November 1808 inddøbtes et Drengebarn kaldet Simon. Forældrene. Søren Simonsen, Maren PedersDatter, Huusmand, Sønder Bindslev.

Tilstædeværende var Giordemoderen, Barnets Fader og Folkene i Præstegaarden.

Publiceret 1ste Søndag i Advent, baaren af Christen Thomsens Datter Karen, Fadderne vare Lars Jensen. Christen Christensen af Præstegaarden. Anders Povelsen af S:B:, Johanna PedersDatter af S.B. Anna Catharina NielsDatter af Mogensbek.


(Så ædelt som Jeg troer dit Hierte)

Den født, som bodede min Lykke

Jeg Høytid holder her i Dag

for 20 Aar var Moders Smykke

(S) omvexlet blev til anden Sag

Thi Knægten Knud Just meldte sig

Bliv ved at være Moder Lig.

En (dog) dette for mig Høytiid bliv

disse Ord Jeg vil nedskrive

gemmes Fortelse?? for ?? Dag


[199b]

Mit Hierte dig bestandigt søgte

Fraværende, om nær?? du var

og naar omsider Livets løgte

Sit Lys for mig udslukket har

da?? seer Jeg dig fra fierne?? Klode

med Fryd Ham lænked paa din Fode

Som første Frugt - denne Kone Bar


Ja, Knud! mit Hierte er ??lde

din Moder var lidet?? sig ord S??

da?? kommer dette med sit silde

saa viid af Fader dog besvoer

at du og alle - vores - min

??sorklet med din vakre ??

vil giøre vores Lykke stor??


Formodentlig af Gad.

?? 25de Septbr ?? ??[26.08.2006. Redigeret og transskriberet af Kaj Ahlburg, Ry. Korrekturlæsning af Birthe Pedersen, Sønderborg.]